ROZMOWA Z BOGIEM [9]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Świat

Litania do św. Rocha

 

W czas pandemii koronavirusa ogarniającej szybko całą kulę ziemską, Europę i naszą ojczyznę, prośmy gorąco Boga Najwyższego, Ojca Niebieskiego przez przyczynę Niepokalanej Maryi i Wszystkich Świętych, a szczególnie Świętego Rocha o zmiłowanie nad nami i nad grzeszną ludzkością. Niech w ten szczególny czas Wielkiego Postu w którym samo Niebo, jak powszechnie widać interweniuje, zamknięci, wyizolowani w naszych małych izdebkach od tego wszystkiego co na świcie, niech choćby teraz oto nasze serca skore będą do gorliwej modlitwy, postu i możliwej jałmużny. Prośmy Św. Rocha, Patrona od morowego powietrza, znaczy właśnie pandemii, a zarazem jednego z 13 największych wspomożycieli Kościoła, o pomoc i skuteczne wstawiennictwo w ten b. trudny dla wszystkich czas.

Nadto gdby się komuś kiedykolwiek zdarzyło, iż będziecie przypadkiem przejeżdżać, czy może przechodzić k. kaplicy św. Rocha w Krasnobrodzie na Rotoczu, albo w innym miejscu.... . Koniecznie weźcie te modlitwy ze sobą....., albowiem darów Bożych nie zapominajcie, strzeżcie się, byście nigdy nie zapominali darów Bożej łasakwości....

 

Hymn o świętym Rochu

 

Witaj Rochu, mężu święty,

Tyś z wielkiego rodu wzięty!

 

Krzyżem świętym naznaczony,

Z lewej boku Twego strony.

 

Gdy miejsca święte obchodzisz,

Zapowietrzonych przywodzisz

 

Do zdrowia samem dotknieniem,

Z wielkiem wszystkich podziwieniem.

 

Pozdrowienieć ponawiamy,

Zachowaj nas - upraszamy –

 

Od wrzodów, moc nad któremi

Wziąłeś słowy anielskiemi.

 

 

Litania do św. Rocha

 

Kyrie elejson, Chryste elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami

 

Święta Maryjo, - módl się za nami!

Święty Rochu, wierny sługo Chrystusa,

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,

Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryarcho ludu Bożego,

Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,

Święty Rochu, naśladowco Apostołów,

Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,

Święty Rochu, jeden z 13 największych wspomożycielu Kościoła,

Święty Rochu, poskramiający krzyżem morowe powietrze,

Święty Rochu, patronie od zarazy i wszelkiej epidemii,

Święty Rochu, cudotwórco wielki,

Święty Rochu, służący w szpitalach,

Święty Rochu, patronie chorych i konających,

Święty Rochu, jałmużniku ubogich,

Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,

Święty Rochu, który wzgardziłeś dobrami ziemskimi,

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,

Święty Rochu, trzykrotny pielgrzymie do grobu św. Jakuba Apostoła

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,

Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,

Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,

Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,

Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,

Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,

Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco,

Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,

Święty Rochu, nierozpoznany w ojczyźnie przez swoich,

Święty Rochu, wtrącony bez winy do ciężkiego więzienia,

Święty Rochu, umartwiający się nawet w więzieniu,

Święty Rochu, życiem najniewinniejszy,

Święty Rochu, uznawany po śmierci przez wszystkich za świętego,

Święty Rochu, wielki wspomożycielu Krasnobrodu i Roztocza,

 

Boże w Trójcy Świętej jedyny, przez gorliwego wyznawcę Twego Św. Rocha, - prosimy Cię Panie:

Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,

Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,

Abyś nas, za Jego przykładem w służbie Twojej świetej utwierdzić raczył,

Abyś nam, synom i córkom jego pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Módlmy się. Boże któryś błogosławionemu Rochowi przez Anioła Swego przyobiecał, że każdy pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam prosimy Ciebie, abyśmy którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

A także Litania do Św. Rocha opublikowana 20 grudnia 2019 r. przez grupę modlitewną bł. Jakuba Alberione, a zatem:

 

Modlitwa do św. Rocha podczas morowego powietrza (epidemii)

 

Wszechmogący i wieczny Boże któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego, nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! Daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)

Komentarze

Roch urodził się w roku 1295, jako jedyny syn rządcy w w portowym mieście Montpellier. Ojciec Rocha nosił imię Jan, a matka Maria Liberia. Byli to ludzie zamożni i znakomitego pochodzenia, znacznego rodu królewskiej Francji.

Małżonkowie długo czekali na potomka, a byli już w dość późnym wieku. Pomimo to Maria Liberia nie traciła nadziei i codziennie przychodziła przed obraz Matki Bożej, by prosić Ją o dziecko, które pragnęła wychować na chwałę Bożą. Pewnego dnia usłyszała słowa: za wytrwałą modlitwę narodzi się wam syn na miarę twoich próśb. I rzeczywiście, wkrótce Maria Liberia urodziła chłopca. Rodzice nazwali go Rochem (od francuskiego słowa roche - skała).

Kiedy chłopiec miał dwanaście lat, ojciec ciężko zachorował. Czując zbliżającą się śmierć, wezwał syna, by przekazać mu ostatnią ojcowską naukę. Prosił go zatem na łożu śmierci: „Miłe dziecię, czuję, że się zbliża ostatnia moja godzina. Oddaję ci przeto mój testament, a brzmienie jego jest następujące: Miej zawsze Boga przed oczyma; co czynisz, czyń z Bogiem i dla Boga. Odziedziczysz po mnie obszerne dobra i znaczny majątek, ale nie olśniewaj się blaskiem jego, nie przywięzuj się do niego całem sercem, miej raczej miłosierdzie nad ubogimi i potrzebującymi wsparcia, a wtedy Bóg ci błogosławić będzie.“

Roch wziął sobie do serca słowa umierającego rodzica. Siedem lat po odejściu ojca zmarła matka Rocha. W wieku dwudziestu lat został całkiem sam. Nic nie wiązało go już z rodzinnym miastem. Sprzedał wszystko, co odziedziczył po rodzicach, pieniądze rozdał ubogim i boso ruszył w pielgrzymkę do Rzymu na poszukiwanie swego powołania.

Vote up!
4
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621915

„[...] W drodze do Wiecznego Miasta Roch zatrzymał się w miejscowości Acquapendente, gdzie szalała dżuma. Miasteczko wyglądało jak wymarłe. W domach i na ulicach pełno było ciał zmarłych lub konających. Widząc cierpienie i opuszczenie zadżumionych, Roch zgłosił się do pomocy w szpitalu. Był jedynym człowiekiem - oprócz duchownych, którzy do posługi chorym byli zobowiązani charyzmatem bądź regułą zgromadzenia - który chciał dobrowolnie usługiwać ofiarom zarazy, narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo. On jednak w tej posłudze odkrył piękno służby Bogu w drugim człowieku, szczególnie tym najsłabszym. W nagrodę za heroiczną miłość bliźniego Bóg obdarzył Rocha łaską uzdrawiania.

Gdy epidemia w Acquapendente wygasła, Roch kontynuował swą pielgrzymkę do Rzymu. Po drodze nawiedził m.in. Asyż i Loreto. Gdy dotarł do celu podróży, Wieczne Miasto pustoszyła właśnie straszliwa zaraza. W tamtych czasach w Rzymie epidemie wybuchały nader często. Powodem był fatalny stan sanitarny miasta, ciepły klimat śródziemnomorski, zanieczyszczenie ściekami wód Tybru oraz ciągły napływ pielgrzymów z różnych stron świata. W mieście nie było nikogo, kto niósłby pomoc umierającym i grzebał umarłych. Kto mógł - uciekł. Roch znów jako jedyny podjął się opieki nad nieszczęśnikami. Modlił się z nimi i za nich, opatrywał rany, nosił lekarstwa. Wielu uzdrowił, błogosławiąc ich znakiem krzyża. Spędził w Rzymie trzy lata. [...]”

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.nasza-arka.pl/2011/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=2

Vote up!
4
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621924

Zdawało się wielu, że w dzisiejszych czasach śmiertelne zarazy nie nawiedzają już naszego kontynentu, ba niemal całego świata. Zdawało się wielu możnym tego świata, że skoro na wiele niebezpiecznych chorób wynaleziono leki i szczepionki, że to już inne czasy nastały. Ludzie przeto zaczęli odwracać Boży porządek i ład do góry nogami, legalizując aborcję, eutanazję, związki homoseksualne, a nawet przebąkiwać tu i ówdzie o jakiś prawach ludzkich dla zwierząt. Nie minęło zatem oto wiele czasu i wybuchła pandemia coronavirusa, jako ten czytelny znak naszych pokręconych czasów. Jej początek to czas Adwentu w Chinach, jej wzrost w Europie to czas Wielkiego Postu! Czy myślącemu i wierzącemu człowiekowi trzeba coś więcej nadto jedynie?!

Święty Roch żył blisko osiem wieków temu, w czasach, kiedy Europę Zachodnią także pustoszyły fale epidemii. Zasłynął wtedy jako opiekun zadżumionych, a po śmierci stał się patronem cierpiących na groźne choroby zakaźne. Pomaga też i dziś tym, których dotknęła plaga XX i XXI w. - AIDS, także te duchowe (brak czasu dla Pana Boga i rodziny, utrata wiary, laicyzacja, zatracenie najważniejszych wartości). Święty Roch pozostaje bowiem patronem wszystkich umierających w opuszczeniu, bez sakramentów i bez życzliwej, współczującej obecności drugiego człowieka. Święty Roch pomoże i dziś wszystkim którzy z miłością i wiarą, będą błagać o wybawienie ze szponów pandemii coronavirusa, czy to w Italii, czy w Polsce, czy w innej części świata. Przyzywajmy jednak z wielką gorliwością pomocy tego jednego z największych 13 wspomożycieli Koścoła. Nie zwlekajmy bowiem na ten tylko moment mamy już 173344 nosicieli coronavirusa i 7019 ofiar śmiertelnych, aż w 152 krajach na całym globie. W Polsce na ten moment mamy już 221 zarażonych i pięć ofiar śmiertalnych.

Święty Rochu módl się za nami, abyśmy wiedzieli jak postępować mamy.....

Vote up!
3
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621927

W samym sercu europejskiego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, w mieście Bergamo w północnych Włoszech, sześciu katolickich księży zmarło w ciągu ostatniego tygodnia, a ponad 20 księży trafiło do szpitali. Te zatrważające liczby potwierdził w rozmowie z włoską siecią informacyjną Rainews24. bp Bergamo, Francesco Beschi. W ostanią niedzielę 15 marca powiedziła wprost: „Wielu zarażonych, to nasi kapłani. Wielu z nich naraziło się na wirusa, ponieważ chcieli być blisko swojej wspólnoty. Ich choroba jest bolesnym znakiem bliskości i uczestnictwa w cierpieniu”.

Bergamo to najbardziej dotknięta pandemią prowincja włoska z największą liczbą osób, które zachorowały. W niedzielę odnotowano ponad 3 416 przypadków nowych zakażeń wśród ogólnej liczby 21 157 osób w całych Włoszech. Stanowi to 16 procent całkowitej liczby zachorowań z powodu koronawirusa, mimo że obszar zamieszkuje nieco ponad 120 tys. mieszkańców i udział liczby mieszkańców Bergamo w całkowitej populacji kraju stanowi zaledwie 2 procent.

W regionie odbywają się pochówki zmarłych z udziałem najbliższej rodziny i przy zachowaniu bezpiecznej odległości żałobników od siebie. Ponadto, zgodnie z doniesieniami, w lokalnych kościołach zaczynają gromadzić się dziesiątki trumien. Kapłani z trudem nadążają z pochówkami zmarłych.

Cały wpis jest dostępny pod adresem: http://www.pch24.pl/w-bergamo-z-powodu-koronawirusa-zmarlo-szesciu-ksiezy,74665,i.html#ixzz6GxMXbFSQ

Vote up!
5
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621932

Niezmordowany i nieoceniony ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski napisał dziś z przejęciem na swojej stronie: „Drogi Seniorze, zostań w domu! Drogi Młody Człowieku, pomóż starszym, słabszym i niepełnosprawnym. A my wszyscy razem módlmy się za chorych i i ich rodziny oraz ofiarnych pracowników Służby Zdrowia, a także za odpowiedzialnych za państwo, w tym zwłaszcza za premiera Mateusz Morawiecki i ministra Łukasz Szumowski, funkcjonariuszy Straż Graniczna, Policja Polska, Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej, duszpasterzy i kapelanów,oraz wspierających ich samorządowców, społeczników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.”

 

Vote up!
5
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621933

Piękna królowa Marysieńka Sobieska z Wilanowa pod Warszawą znana jest niemal wszystkim Polkom i Polakom. Jednakowż mało kto zna Jej losy życiowe z czasów, gdy była jeszcze Panią na Ziemi Zamoyskiej. Otóż Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie położona w malowniczym wąwozie w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu jest właśnie Jej osobistym darem. Historia kaplicy św. Rocha sięga połowy XVII w., kiedy to wg przekazów, podczas panującej zarazy dżumy, cierpiało i umierało b. wielu, szczególnie z prostego ludu. W obliczu strasznej epidemii Maria Kazimiera de La Grange d’Arquien, ówczesna żona Jana Sobiepana Zamoyskiego, zdjęta litością ufundowała nad źródełkiem kaplicę i kazała umieścić w niej obraz Świętego Rocha. Podobnież, iż obraz ten zabrała ze sobą z Francji, gdy jechała do Królestwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Miejsce to b. szybko zasłynęło z licznych łask, słanych z Nieba. Przez wieki otoczone modlitwą wiernych, stało się dość wcześnie jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych i turystycznych na Roztoczu.

Święty Roch z Montpellier jest znany zatem jako francuski pustelnik, patron osób zakaźnie chorych ale także jako patron chroniący od chorób i pomoru zwierząt gospodarskich, hodowlanych i domowych. Jest to szczególnie popularne na rolniczym Roztoczu. Nadto uchodzi za niebieskiego protektora lekarzy, aptekarzy, weterynarzy, więźniów i osób niewinnie oskarżonych. Co ciekawe, jako pielgrzym przemierzający drogi Europy św. Roch został uznany za patrona chroniącego europejskie tradycje regionalne i dziedzictwo kulturowe. Jest również orędownikiem w sprawie jedności chrześcijan.

A że naprawdę warto odwiedzić to piękne i święte miejsce, trzeba zobaczyć te krótkie filmiki: „Kaplica Świętego Rocha”, opublikowany 15 października 2012 r. przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowska:

Oraz „Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie”, opublikowany 22 października 2012 r. przez Krzysztofa Rębisz:

 

Vote up!
5
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621936

Szok! Niewiarygodne! Jednak prawdziwe! Rektor Sanktuarium Niepokolanego Poczęcia NMP w Lourdes we Francji, ks. prałat Olivier Ribadeau Dumas poinformował właśnie na Twitterze: „Po raz pierwszy w swych dziejach sanktuarium w Lourdes zamyka swoje bramy”.

Decyzja ta wiąże się z rozporządzeniem prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, zaostrzającym od 17 marca godz. 12.00 środki ostrożności, czyli postanawiającym zamknięcie wszystkich miejsc użyteczności publicznej, które nie są niezbędne dla funkcjonowania państwa.

Tymczasem już na początku marca 2020 r. Sanktuarium we Lourdes, z powodu obaw o zarażenie wirusem zamknęło wszystkie baseny, w których zanurzają się chorzy w nadziei na uzdrowienie. Woda w basenach pochodzi ze źródła, które wytrysnęło w czasie objawień Matki Bożej świętej Bernadecie Soubirous w 1858 roku.

We Francji liczba zakażonych koronawirusem sięga niemal 7 tys., a na jego skutek zmarło ponad 120 osób. KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/sanktuarium-w-lourdes-zamkniete-po-raz-pierwszy-w-dziejach,74688,i.html#ixzz6Gy1DUKoP

Vote up!
4
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1621947

Na świecie odnotowano już 200 tys. zachorowań na śmiertelną zarazę coronavirusa, nazywaną powszechnie super przenosicielem!. Mimo podjętych działań COVID-19 rozprzestrzenia się błyskawicznie w 156 krajach. Jak wynika z danych podanych przez Johns Hopkins University, zmarło już ponad 8 tys. osób.

Wciąż najtrudniejsza sytuacja panuje w Chinach, gdzie zarażonych zostało ponad 80 tys., jednak owym regionem, w którym koronawirus dosłownie szaleje jest Europa. We Włoszech zakażonych zostało ponad 31,5 tys., a 2,5 tys. zmarło. Liczba zachorowań dynamicznie rośnie w Hiszpanii, gdzie wykryto 11 tys. zachorowań, 533 zgony, w Niemczech prawie 10 tys. zarażonych i we Francji ponad 7,5 tys. zarażonych. Pierwszy przypadek stwierdzono nawet na Grenlandii!

Dziś rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach zarażenia także w Polsce. Zgodnie z najnowszymi danymi w naszym kraju potwierdzono już 246 przypadków koronawirusa, a 5 osób zmarło.

Vote up!
4
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622019

Tylko wytrwaj w zaufaniu

Dla zrozpaczonych, którzy nie widzą celu, sensu i tracą nadzieję

Tak, może ten czas nas przebudzi...

Tylko wytrwaj w zaufaniu do Niepokalanej... wskazującej na Boga i Człowieka - Jezusa,  utajonym w Przenajświętszej Eucharystii.

przypadek ?

Ja zdecydowanie wolę Ogród Niepokalanej Panny, niż ogrody Watykańskie.

AVE MARYJA !

 

Vote up!
3
Vote down!
0

Emil Cioran: "Stróżka stawiająca sobie pytania na temat sensu życia jest filozofem bardziej aniżeli historyk filozofii".

#1622081

Dzięki Mario Magdaleno za Twoje świadectwo, za wiarę, za czas i za miłość do Ogrodów Niepokalanej Maryi. Polecam Tobie i innym niepoprawnym blogerom, blogerkom oraz naszym sympatykom te niezwykłe rozważania, w tym niezwykłym czasie, gdy za naszymi drzwiami szaleje pomór coronavirusa.

To już znakomita IV część rekolekcji Wielkopostnnych, prowadzonych przez ks. Prof. Pawła Bortkiewicza z Poznania. Dziś o właściwym rozumieniu czystości. Słowo to promuje się obecnie na gwałt na lewo i prawo ale tylko w b. szczegółowym kontekście, mianowicie ze wskazaniem na czystość środowiska i ekologii. Na naszych oczach rodzi się zielony totalitaryzm i ideologia ekologiczna.

Filmik opublikowany 21 Marca 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), zatem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622950

3 min ... byli tak nasyceni MIŁOSCIĄ BOGA, że nawet cień Piotra uzdrawiał ludzi....

de facto jak Św. Roch

AVE MARYJA !!! 

7 min jak Nasza Matka Bolesna, czuła Mamusia cierpi,,,

Polacy, Katolicy -co stało się z waszą wiarą ?!!!

NIE mądrość świata tego lecz Pana Naszego UKRZYŻOWANEGO głosimy aż przyjdzie znów !!!

 

Vote up!
4
Vote down!
0

Emil Cioran: "Stróżka stawiająca sobie pytania na temat sensu życia jest filozofem bardziej aniżeli historyk filozofii".

#1622094

Dzięki Maria Magdalena za Twoje wpisy i linki. Z dedykacją dla Ciebie i wszystkich niepoprawnych blogerów, blogerek i naszych sympatyków od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i ode mnie: piękna piosenka Lidii Jazgar: „Tobie zaufam Panie mój”, opublikowana 1 listoapda 2019 r. przez Lidia Jazgar z zespołem Gałlicja, a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623278

Toczy się właśnie w mediach gorąca i b. ważna dyskusja nad koronavirusem, czy jest karą Bożą?! Naturalnie że jest dopustem Bożym za zło, które jest obecne na świecie i w tym znaczeniu jest karą Bożą dla wszystkich współczesnych, jest wezwaniem do opamiętania, do pokuty, do zmiany swojego życia, by było lepsze, Bogu milsze. Kto jest zatem winien tej plagi coronavirusa?! Naturalnie tylko szatan, który jest ojcem kłamstwa i zabójcą oraz Ci którzy do niego należą. Umiera bowiem w tych dniach wielu niewinnych ludzi, nadto cierpią tysiące, a wszystko by opamiętali się owi, którzy służą na świecie i w samym Kościele katolickim, służą na różne sposoby szatanowi. Mało to mamy na codzień przykładów zła, trzeba nam jeszcze więcej?! Czytanie z Księgi Mądrości nie pozostawia nam oto, co do tego rozumowania żadnych wątpliwości:

„Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.

Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.” (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)

Przeczytaj osobiście pod tym oto adresem: https://wbiblii.pl/szukaj/Mdr+1%2C13-15%3B2%2C23-24

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622101

......Wierzę w moc Boga! Tak pięknie świadczy publicznie bp Marian Eleganti z Chur w Szwajcarii. Nadto zwraca pilną uwagę na Stary Testament i historię Izraela, by dostrzec wyraźnie związek między wydarzeniami historycznymi, a wiernością lub jej brakiem Żydów wobec Stwórcy. Przekonije, że Biblia bardzo jasno wskazuje na związek między zachowaniem Izraela, a wojnami, chorobami i innymi katastrofami. Stąd słusznie wnioskuje, że wszystko, co spotyka nas w życiu, ma związek z Panem Bogiem.

Poza tym wielcy święci Kościoła, jak podkreśla, w podobnych sytuacjach do dzisiejszej wzywali zawsze do nawrócenia, pokuty, modlitwy oraz do zaufania w Bożą opiekę i pomoc. Przypomniał tu św. Grzegorza Wielkiego i św. Karola Boromeusza.

Dlatego bp Marian Eleganti ma prawo powiedzieć: „Stoję jako wierzący człowiek, jako biskup, przed sakramentem, przed świętą Eucharystią, przed Ciałem Chrystusa i wierzę w tę nadnaturalną moc, w obecność Boga w świętej Hostii, która jest Ciałem Chrystusa. Jak mógłbym oczekiwać, że spotka mnie coś złego, zakażenie, choroba? Dla mnie osobiście, w moim sercu, jest to niewyobrażalne”.

I dodaje spontanicznie: „Można mi łatwo zarzucić, że mówię nieodpowiedzialnie, że to jest jakieś super-naturalistyczne, że oczekuję cudów... Tak, właśnie tak - oczekuję cudów. Liczę się z mocą i opieką Bożą. Wierzę w obecność Boga.”

Tymczasem od słów bp. Elegantiego odcięła się rzecznik Konferencji Episkopatu Szwajcarii, która stwierdziła, że to jego osobiste zdanie, a publicysta Raphael Rauch określił biskupa nawet mianem „horror-clowna”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/bp-marian-eleganti--nie-boje-sie-zarazenia-przy-komunii--wierze-w-moc-boga,74702,i.html#ixzz6H9AO1goH

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622102

Kard. Raymond Leo Burke, dawny prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej, znany z silnej postawy obrońcy Tradycji Kościoła. Wobec rosnącej gwałtownie epidemii również na terenie Stanów Zjednoczonych, napisał w ostatnich dniach na Twitterze: „Długotrwały atak koronawirusa naturalnie prowadzi do smutku i strachu”. I dodał: „Ale wiemy, że Chrystus jest Panem natury i historii. Używając naturalnych środków do uchronienia się przed zarazą, nie zapominamy o naszych podstawowych sposobach obrony: modlitwie, szczególnie Różańcu i adoracji eucharystycznej”. Po czym zakoćczył: „Chrystus nigdy nas nie opuszcza”.

Cały wpis jest dostępny pod adresem: http://www.pch24.pl/chrystus-nigdy-nas-nie-opuszcza--kardynal-burke-wspiera-wierzacych-w-czas-epidemii,74735,i.html#ixzz6H9Gp6Wgm

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622107

To naprawdę nie są żarty! To też nie żadna tam jakaś grypa! We Francji już 372 zgony, a 1122 osoby jest w stanie krytycznym. Francuska agencja zdrowia publicznego poinformowała dziś wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 108. Liczba zakażonych zwiększyła się o 41 proc. i wynosi 10 995; dzień wcześniej były to 9134 osoby. Komunikat dyrektora generalnego w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomona brzmi dosłownie: "Liczba osób zakażonych podwaja się co cztery dni (...). Epidemia jest poważna oraz rozprzestrzenia się szybko i intensywnie". We Francji jest około 5 tys. łóżek połączonych ze sprzętem koniecznym do podtrzymywania funkcji życiowych, ale nie są równie dostępne we wszystkich regionach.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/317470-koronawirus-coraz-grozniejszy-we-francji-372-zgony-1122-osoby-w-stanie-krytycznym

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622154

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

... skwczw - mcrwczw słg n rzcz nwg pństw Pln. T n tylk STR l nn "wybtn" npprwn pwnn wdzć. c d smg wrs...wrs jk wrs. Wdz n ch tmt jst znkm, szczgóln gdy dz mtcj...l p c tym wspmnć jk mżn n tym zrbć. Człwk -t cł, dsz dch. Chrj zwsz cły rgnzm, n tylk jdn rgn. Gdy słb psychk brk wry...ldz mrą jk mchy. t Frncj włśn. Tylk gnrnc lczą człwk rsprtrm lb grzszn smn, zwn pplrn dprsją-chmą lb nnym psychtrpm....n l tk mmy dzś pzm wdzy mdycznj.
Vote up!
1
Vote down!
-4

Verita

#1622178

Lankijski kard. Malcolm Ranjith domaga się międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronavirusa. Nie wyklucza on, że epidemia może być skutkiem naukowych eksperymentów. Metropolita Kolombo cytowany przez agencję UCAN powiedział dosłownie: „Dobrze wiemy, że w wielu miejscach na świecie naukowcy rozmaitych dziedzin, z różnych powodów prowadzą badania nad unicestwieniem ludzkiego życia i natury. Niektóre z wirusów są skutkiem niepotrzebnych eksperymentów.” I dodał podczas kazania transmitowanego przez telewizję: „Proszę Boga, aby ujawnił, kto to wytworzył. ONZ lub organizacje międzynarodowe powinny wykryć, kto stoi za tymi incydentami i ukarać winnych. Takie badania naukowe powinny być zakazane.” Źródło: vaticannews.va / KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/kardynal-ranjith-domaga-sie-zakazu-eksperymentow-z-wirusami,74771,i.html#ixzz6HAeqUAD5

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622182

Na świecie stwierdzono już ponad 275 tysięcy przypadków zakażenia wirusem COVID-19. Liczba ofiar śmiertelnych na świecie przekroczyła 10 tysięcy. W Polsce Ministerstwo zdrowia poinformowało właśnie o 13 nowych przypadkach osób zakażonych. W sumie w Polsce ujawniono już 452 osoby zakażone, a 5 osób zmarło.

Chorobę COVID-19 wywołuje koronawirus (SARS-CoV-2). Po raz pierwszy zdiagnozowano ją bodajże 2 grudnia 2019 r., w chińskiej prowincji Hubei, ze stolicą w mieście Wuhan. Do głównych objawów choroby należą gorączka, suchy kaszel, ogólne zmęczenie i spłycony oddech. Od 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje koronawirusa jako pandemię. W drugiej połowie marca liczba chorych na koronawirusa we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji stała się wyższa niż w Chinach.

Pierwsze 100 tysięcy zakażeń odnotowano w ciągu trzech miesięcy od pojawienia się patogenu, ale kolejnych 100 tysięcy pojawiło się w ciągu zaledwie 12 dni.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-wzrosla-liczba-osob-zakazonych-najnowsze-informacje-ministerstwa-6491263070537345a

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622426

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson z powodu gwałtownego rozprzestrzeniania się koronawirusa wezwał mieszkańców UK, by przyłączyli się do "heroicznego i zbiorowego wysiłku narodowego" i postępowali zgodnie z zaleceniami utrzymywania dystansu społecznego. Zarazem brytyjski premier ostrzegł: „Liczby są bezwzględne i przyspieszają. Włosi mają wspaniały system opieki zdrowotnej. A jednak ich lekarze i pielęgniarki są całkowicie przytłoczeni potrzebami. Żniwo śmierci we Włoszech liczone jest już w tysiącach i rośnie. Jeśli nie będziemy działać razem, jeśli nie podejmiemy heroicznego i zbiorowego narodowego wysiłku by spowolnić rozprzestrzenianie się choroby - wtedy jest prawdopodobne, że również nasza NHS będzie podobnie przytłoczona.”

Przyznał n, że rząd narzuca środki: "których nigdy wcześniej nie widziano ani w czasach pokoju, ani wojny". W ostatni piątek 20 marca 2020 r. nakazał zamknięcie wszystkich miejsc rozrywki - pubów, barów, klubów, kin, teatrów, muzeów, siłowni itp. Co ciekawem i wielce znaczące, ponieważ w Wielkiej Brytanii dziś obchodzi się Dzień Matki, Boris Johnson radzi otwarcie rodakom: „Tym razem najlepiej jest zadzwonić do niej, przez telefon, przez wideorozmowę, czy Skype'a aby tylko uniknąć niepotrzebnego kontaktu fizycznego, lub bliskiej odległości. Dlaczego? Bo jeśli twoja matka jest starsza lub osłabiona, to obawiam się, że - jak wszystkie statystyki pokazują - jest o wiele bardziej prawdopodobne, że umrze na koronawirusa, na Covid-19.”

Warto odnotować i to, iż tylko od wczorajszej soboty liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 56, osiągając 233, zaś liczba zarażonych przekroczyła 5 tysięcy.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/317911-johnson-ostrzega-brytyjczykow

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622663

Okazuje się, że osoby starsze, zakażone Covid-19 i przybywające w ciężkim stanie, faktycznie nie mają szans na przeżycie we włoskich szpitalach. Otóż pracujący w Parmie izraelski lekarz Gaj Peleg, powiedział o tym wprost dziś w telewizji Keszet 12: „Słyszałem to od moich przyjaciół i współpracowników, którzy ustalili limit dla wieku, po którym nie można już pomóc - (limit ten wyznaczono na) 60 lat. (U pacjentów) powyżej 60. roku życia jest mniej intubacji i pełnego znieczulenia, a poniżej tego wieku pomagamy do samego końca i podajemy tlen.”

Ujawnił tym samym, że z powodu braku respiratorów i urządzeń do resuscytacji lekarze zmuszeni są do podejmowania dramatycznych decyzji o tym, który z pacjentów otrzyma leczenie ratujące życie. W wyniku epidemii koronawirusa we Włoszech zanotowano już 4825 ofiar koronawirusa i ponad 53,5 tys. potwierdzonych zakażeń. W ciągu ostatniej dobry zmarło w tym kraju 800 osób.

Jest to kolejne b. czytelne ostrzeżenie do całego świata, wysłane przez lekarzy z Włoch! Peleg, który pracuje na oddziale ortopedycznym zamienionym na przyjmujący osoby z Covid-19, dodał: „Przyjmujemy śmiertelnie chorych pacjentów z koronawirusem, pomagamy im i łagodzimy ich stan w ostatnich chwilach, pozwalając im rozmawiać z rodzinami, od których zostali odcięci na długi czas z powodu [zarządzonej przez władze kraju] izolacji.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/318008-seniorzy-nie-maja-we-wloszech-szans-lekarz-o-szokujacych-praktykach-w-szpitalach

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622746

W najbliższych tygodniach a nawet miesięcach, zwłaszcza w trakcie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, miliony katolików żyjących w krajach tzw. wolnego świata Zachodu, zostanie pozbawionych wszelkich aktów publicznego kultu religijnego wskutek reakcji władz cywilnych i kościelnych na wystąpienie koronawirusa COVID-19.

W takich okolicznościach bp Athanasius Schneider z Astany przypomniał, że choćby niemiecki rząd zakazał przedstawicielom wszystkich religii jakichkolwiek zgromadzeń publicznych, począwszy od 16 marca 2020 roku. Jak słusznie i bacznie zauważył: „taki drastyczny środek polegający na ścisłym zakazie wszelkich postaci publicznego kultu był niewyobrażalny nawet w czasach Trzeciej Rzeszy”.

Co więcej, przypomniał że rządowy zakaz kultu miał miejsce jeszcze wcześniej we Włoszech i w samym Rzymie. Bp Schneider napisał: „Obecna sytuacja panująca w Rzymie sprowadza Kościół do czasów podobnych zakazów, wydawanych w pierwszych wiekach przez pogańskich cesarzy. W takich okolicznościach duchowni, którzy odważą się celebrować Mszę Świętą w obecności wiernych, mogą spotkać zostać ukarani lub trafić do więzienia”.

W tej sytuacji pisze jak jego zdaniem winni reagować i zachować się katolicy: „Musimy zaakceptować tę sytuację jako próbę pochodzącą z rąk Bożej Opatrzności, która przyniesie nam większą korzyść duchową niż w czasie, gdybyśmy jej nie doświadczyli. Można ją rozumieć jako nadprzyrodzoną interwencję mającą miejsce w trakcie bezprecedensowego kryzysu Kościoła. Bóg wykorzystuje światową dyktaturę sanitarną, aby oczyścić Kościół, by wybudzić osoby odpowiedzialne za Kościół – w pierwszej kolejności papieża i biskupów – z iluzji dobrego, współczesnego świata, pokusy flirtu ze światem, zanurzenia się w rzeczach doczesnych i ziemskich. Moce tego świata siłą oddzieliły wiernych od ich pasterzy. Rządy nakazały duchowieństwu celebrowanie liturgii bez udziału ludu. Ta oczyszczająca, nadprzyrodzona interwencja może ukazać nam wszystkim to, co jest naprawdę ważne w Kościele: eucharystyczną ofiarę Chrystusa, Jego Ciało i Krew, wieczne zbawienie nieśmiertelnych dusz. Oby ci, którzy w sposób nagły i nieoczekiwany zostali pozbawieni wszystkiego, co zajmuje centralne miejsce w Kościele, poczęli dostrzegać właściwą ich wartość i bardziej je cenić”.

Podaje też konkretne porady: „Wobec braku możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, katoliccy rodzice powinni gromadzić swoje rodziny w domach. Mogą uczestniczyć w transmisjach Mszy świętej realizowanych przez telewizję lub Internet, a jeśli to okazałoby się niemożliwe, powinni poświęcić godzinę na modlitwę mającą na celu uświęcenie Dnia Pańskiego i duchowe złączenie się z Ofiarą Mszy Świętych celebrowanych w ich miastach za zamkniętymi drzwiami. Taka niedzielna godzina modlitw mogłaby wyglądać w następujący sposób: modlitwa różańcowa, lektura Ewangelii przypadającej na daną niedzielę, akt skruchy, akt Komunii Duchowej, Litania, modlitwa za cierpiących, umierających i prześladowanych, modlitwa za papieża i duchownych, modlitwa o zakończenie duchowej i fizycznej epidemii. Katolicka rodzina w każdy piątek Wielkiego Postu powinna także odmawiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dalej, w niedzielę po południu lub wieczorem rodzice mogliby zgromadzić dzieci na lekturze żywotów świętych, zwłaszcza świętych żyjących w czasach prześladowań Kościoła. Miałem zaszczyt doświadczyć tego w czasie dzieciństwa, co położyło fundamenty wiary katolickiej na całe życie”.

Bardziej obszerne fragmenty listu bp Atanasiusa Schneidera opublikowanego w uroczystość świętego Józefa, znajdziesz pod tym adresem: http://www.pch24.pl/biskup-schneider-na-czas-epidemii--chlubimy-sie-takze-z-uciskow--rz-5--3-,74790,i.html#ixzz6HRezgnHn

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622753

Ten wciąż za mało znany bernardyn, płomienny kaznodzieja i gorliwy duszpasterz Krakowa odszedł do Pana, służąc zarażonym podczas epidemii cholery, jaka wybuchła w królewskim grodzie w 1482 roku.

Otóż połowa XV wieku w Europie środkowej charakteryzowała się występowaniem na przemian susz i powodzi, fal mrozów i gorąca. Były okresy, kiedy przez Wisłę można było przejechać konno. Taka sytuacja stanowiła doskonały grunt do wylęgnięcia się wielu rodzajów epidemii i chorób.

Wtedy to najprawdopodobniej z Węgier dotarła do Krakowa cholera, nazwana przez ówczesnych pestis furiosa – wściekła zaraza. Panika ogarnęła miasto. W obawie o swoje życie stolicę opuścił król Kazimierz Jagiellończyk, co majętniejsi uciekali z miasta, a pozostałych ogarnął taki strach, że zostawiali swoich bliskich zmarłych bez pogrzebu. Epidemia zebrała obfite żniwo, zabijając ok. 1414 osób (12 proc. krakowian!). Pośród tragedii jednak jaśniała postać bernardyna Szymona z Lipnicy, który nie zważając na niebezpieczeństwa rzucił się na pomoc potrzebującym. Podczas epidemii chodził po domach wyszukując chorych i umierających, opiekował się nimi zmieniając opatrunki, karmiąc, udzielając sakramentów Pokuty i Eucharystii. Pozostawione czy też porzucone przez najbliższych ciała zmarłych – grzebał, przywracając im właściwą godność.

Nie bał się zatem śmierci za życia i ona też nie oddzieliła go od potrzebujących, już po wszystkim. Na skutek modlitwy za jego wstawiennictwem, cudownie uzdrowionych zostało od 150 do nawet 377 osób. Stało się to naturalnie przyczyną szybkiego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

Gorąco polecam zatem ten b. ciekawy materiał historyczny, szczegąlnie w tym czasie, gdy szaleje w ojczyśnie naszej epidemia coronavirusa, opublikowany 20 Marca 2020 r. PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622756

Na stronie interentowej Diecezji Świdnickiej zamieszczono film, na którym bp Ignacy Dec kieruje swoje słowa do wiernych diecezji i całego Kościoła w Polsce. W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa powinniśmy pamiętać o żywej obecności Pana Jezusa w Kościele, mówi w nim: „Nie wolno nam zwątpić w obecność Jezusa, który jest obecny w Kościele i ma tę samą moc co kiedyś, gdy uzdrawiał i wskrzeszał ludzi. Zachowujmy się jak ludzie wierzący, dlatego w naszych domach, w rodzinach pomnóżmy modlitwę. Przez naszych pasterzy zostaliśmy wezwani, by o 20.30 codziennie łączyć się w modlitwie różańcowej. Jesteśmy wezwani, by o tej porze łączyć się duchowo z Jasną Górą. Winniśmy ten szczególny czas wypełnić modlitwą i błaganiem Boga, by pozwolił przezwyciężyć epidemię.”

Bp Ignacy Dec podkreślił też znaczenie ufności w Bożą Opatrzność kiedy powiedział: „Chcemy obudzić w sobie wiarę i nadzieję. Wiarę w to, że Pan Bóg jest naszym Ojcem i nas miłuje i nigdy o nas nie zapomina i nigdy nas nie odrzuca w swojej miłości. Trzeba w nas obudzić to przeświadczenie, że skoro jesteśmy przez Boga powołani do życia to także jesteśmy przez Niego kochani i znajdujemy się w rękach Jego Opatrzności. Dlatego to doświadczenie, które jest teraz naszym udziałem powinno nas do Pana Boga przybliżać i uświadamiać, że nie jesteśmy sami. Źródło: KAI, diecezja.swidnica.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/bp-ignacy-dec-apeluje--aby-czas-trwania-pandemii-wypelnic-modlitwa-do-boga,74821,i.html#ixzz6HV1r8Py1

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622809

Gorąco polecam ten b. ciekawy i pożyteczny wywiad z abp Janem Pawłem Lenga pt. "Koronawirus to kara Boża?" w programie dr Stanisława Krajskiego „Brzytwa, czyli ostro na każdy temat”, opublikowany 17 Marca 2020 r. przez telewizję wRealu24, a zatem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622811

Na całym świecie do poniedziałku rano 22 marca wykryto prawie 344 tysiące zakażeń oraz około 15 tysięcy zgonów. Wynika to z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Europie Zachodniej najbardziej dotkniętej pandemią, zarejestrowano już ponad 162 tys. zakażeń koronawirusem, czyli dwukrotnie więcej niż w Chinach, gdzie było ich dotąd 81 tys. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech i Hiszpanii, gdzie łączna liczba infekcji sięga prawie 95 tys. W samych Włoszech wirus SARS-CoV-2 zaatakował już około 60 tys. osób. Z kolei w Hiszpanii, gdzie jest podobne tempo wzrostu zakażeń oraz zgonów, liczba zakażeń przekroczyła 35 tys.

Epidemia choroby Covid-19 systematycznie rozwija się w innych państwach europejskich. Pozostałe najbardziej dotknięte koronawirusem kraje Europy to Francja (ponad 16 tys.), Szwajcaria (około 8 tys.), Wielka Brytania (około 7 tys.), Holandia (około 4,5 tys.), Austria (około 4 tys.), Belgia (3,5 tys.), Norwegia (około 2,5 tys.), Szwecja (2 tys.), Portugalia (1,6 tys.) oraz Dania (około 1,5 tys.).

Na razie najmniej dotknięte koronawirusem SARS-CoV-2 są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak w tym regionie zachorowalność również się zwiększa i tak: najwięcej przypadków SARS-CoV-2 jest w Czechach, gdzie było ich około 1,2 tys. i jeden jak dotąd zgon. Na drugim miejscu jest Polska: mamy już 684 potwierdzonych zakażeń i 8 zgonów. W Rosji jest 438 zakażeń, w Rumunii – 433, Słowenii – 414, Estonii – 326 oraz Chorwacji – 305.

Poza starą Europą, to Stany Zjednoczone są tym regionem, gdzie zachorowalność rośnie w tempie zastraszającym. Do tej pory zarejestrowano ponad 35 tys. zakażeń SARS-CoV-2, z tego aż połowę (prawie 17 tys.) w Nowym Jorku. Na kolejnym miejscu są Waszyngton (2 tys.), Kalifornia (1,8 tys.), Illinois (1 tys.) oraz Michigan (1 tys.). W USA szybko rośnie także liczba zgonów. 21 marca zmarło 46 pacjentów, a dzień później 22 marca już 117 osób. W sumie odnotowano prawie 460 przypadków śmiertelnych.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/318141-europa-w-centrum-epidemii-dane-sa-przytlaczajace-dwa-razy-wiecej-zakazen-niz-w-chinach

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622819

Epidemia koronawirusa nie omineła Instytutu Córek Świętego Kamila w Grottaferrata w Lacjum pod Rzymem. Jak właśnie poinformował największy włoski dziennik „Corriere della Sera”, aż u sześćdziesięciu sióstr stwierdzono tam obecność Covid-19. Oprócz ślubów ubóstwa, posłuszeństwa oraz czystości, ss. kamilianki składają jeszcze czwarty: służby chorym nawet kosztem życia. Jak widać ich ślub, praca i formacyjna, osobista ofiara nie jest próżna.

Jeszcze w piątek 20 marca 2020 r. mówiło się o 40 przypadkach. Dwie siostry trafiły do szpitala, bo z powodu duszności wymagały podłączenia do respiratorów; pozostałe znosiły chorobę dość dobrze. Władze podjęły zarazem decyzję o całkowitej izolacji kamilianek z Grottaferrata. Źródła: kath.net, roma.corriere.it

Cały wpis jest dostępny na stronie:: http://www.pch24.pl/wlochy--koronawirus-u-kamilianek--60-siostr-zakazonych,74839,i.html#ixzz6HamYYOq9

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1622948

Od 1 marca 2020 r. mieszkamy z żoną Marią w Greenock w Zachodniej Szkocji. Kiedy w sobotę przed południem opuszczaliśmy Watford pod Londynem, w całej UK była tylko jedna ofiara śmiertelna oraz 26 potwierdzonych przypadków coronavirusa, w Skocji nie było żadnej ofiary śmiertelnej. Najnowszy bilans koronawirusa w całej Wielkiej Brytanii to 6 650 zakażeń i 335 zgonów. W samej Szkocji jest już dziś 584 potwierdzonych przypadków wirusa oraz 16 ofiar śmiertelnych. Po trzech tygodniach sytuacja zmieniła się zatem nie do poznania. Niemal każdego dnia dowiadujemy się o nowych ograniczeniach, które wprowadza rząd Borysa Jonsona na terenie całej UK, by chronić ludzi przed tą szaloną zarazą. I tak oto od 20 marca jesteśmy pozbawieni mszy świętej w naszych katolickich świątyniach i pozostaje nam jedynie uczestniczenie przez media.

W poniedziałek wieczorem 23 marca premier Boris Johnson przyciśnięty gwałtownym wzrostem pandemii, ogłosił nowe drakońskie prawo na terenie całej UK. Bezwzględnie obowiązuje zakaz spotkań więcej niż dwóch osób, o ile nie mieszkają razem, a także zakazane są wszystkie uroczystości, jak chrzciny, czy śluby, z wyjątkiem pogrzebów. Brytyjczycy mogą wychodzić z domu tylko po zakupy, do lekarza, do pracy i to tylko w tych przypadkach, które są niezbędne. Raz dziennie można też wyjść na spacer lub by poćwiczyć na powietrzu.

Premier UK Johnson ogłosił też, że wszystkie sklepy, które nie sprzedają kluczowych artykułów - żywności, środków higieny, lekarstw - mają zostać zamknięte. Zamknięte mają być również biblioteki, place zabaw i miejsca kultu religijnego. Ograniczenia w wychodzeniu z domów wprowadzone zostały od dziś 24 marca, a policja ma prawo egzekwować restrykcje i rozpraszać zgromadzenia na zewnątrz składające się z więcej niż dwóch osób niemieszkających razem.

Niech dobry Bóg, Królowa Niebios, Zastępy Niebieskie wraz ze św. Rochem mają nas wszystkich w swojej opiece, tu na Wyspach i w ojczyźnie!

Więcej informacji o UK po polsku znajdziesz na stronie: https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=66224

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623019

Czy epidemia to kara Boża? Na to pytanie słowami kard. Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI odpowiada ks. Prof. Jerzy Szymik. Kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta. Profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. Jeden z najlepszych znawców myśli papieża Ratzingera, autor trylogii “Theologia benedicta”.

W tekście pt. “Epidemia. Ludzka furia i Boska ręka” odwołuje się do refleksji, jakimi ówczesny prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, podzielił się z księżmi Ruchu Communione e liberazione, podczas rekolekcji w 1986 roku w Collevalenza, we Włoszech. Oto obszerne fragmenty tekstu ks. prof. Jerzego Szymika:

„Kara Boska? Czy pandemia koronowirusa jest karą Boską za ludzkie grzechy? Ponoć teza taka pojawiała się w tych dniach w homiliach i opiniach, zresztą w kilku różnych wersjach. Na to z kolei ruszyli tezy tej oponenci, przekonując, że stoi za nią nieewangeliczny obraz Boga, że prawda wiary iż Bóg „za złe karze” jest co najmniej przesadzona, że żyjemy w epoce Miłosierdzia Bożego, którego nie można „równoważyć” Sprawiedliwością Bożą itp. itd. W toczącej się na ten temat debacie widać (słychać) wyraźną przewagę emocji, zacietrzewienia i tzw. opcji (światopoglądowych, jeśli nie politycznych) nad biblijno-teologiczną głębią zagadnienia. Przynajmniej w tych kilkunastu głosach, do których miałem dostęp.

Dlatego warto do niej wprowadzić refleksję J. Ratzingera/Benedykta XVI. "[...] „Roztoczona w Apokalipsie św. Jana wizja historii przedstawia największe możliwe przeciwieństwo wiary w ciągły postęp, jakie tylko można sobie wyobrazić. O ile bieg historii zależy od ludzkich decyzji, jawi się on w tej wizji jako ciągły powrót epizodu budowy wieży Babel. Ludzie próbują wciąż na nowo, za pomocą swoich możliwości technicznych, konstruować most do nieba, czyli o własnych siłach uczynić się Bogiem. Próbują dać człowiekowi ową całkowitą wolność, owo nieograniczone zdrowie, nieograniczoną władzę, jawiącą mu się jako istota boskości, którą chciałoby się sprowadzić z nieosiągalnej wysokości Całkiem-Innego do własnej egzystencji, ‘przyprowadzić z powrotem’. Te próby, które zawierają ludzkie działanie w historii we wszystkich okresach, opierają się jednak na nieprawdzie, na ‘nakładaniu prawdzie pęt’ („nakładanie prawdzie pęt” dokonuje się „przez nieprawość”, wyjaśnia św. Paweł, Rz 1,18): człowiek nie jest Bogiem, lecz jest skończoną i ograniczoną istotą i nie może przez żadną władzę, jakakolwiek by ona nie była, sam siebie uczynić tym, czym nie jest. Dlatego wszystkie te próby muszą, niezależnie od tego, z jakim rozmachem mogą się zaczynać, kończyć się upadkiem: ich podstawa nie daje oparcia.

Apokalipsa zna jednak obok tego jednego czynnika historii – a są nim owe syzyfowe starania sprowadzenia nieba na ziemię – drugą siłę w historii: rękę Boga. Pierwszoplanowo jawi się ona jako karząca, ale Bóg nie stwarza cierpienia i nie chce nędzy swojego stworzenia. Nie jest Bogiem zawistnym. W rzeczywistości ręka ta jest siłą przeciwko mocy budowanego na nieprawdzie, samowyniszczającego działania, która jednakże daje historii nadzieję: ręka Boga przeszkadza człowiekowi w ostatecznej realizacji samozagłady. Bóg nie pozwala na zniszczenie swojego stworzenia. To jest sens Jego działania przy budowie wieży Babel (pomieszanie języków i rozproszenie ludzi) i we wszystkich przytoczonych w Apokalipsie ingerencjach. To, co się tu przedstawia jako boską karę, nie jest sztucznie nałożonym z zewnątrz biczem, lecz urzeczywistnieniem wewnętrznej prawidłowości ludzkiego działania, które przeciwstawia się prawdzie, a tym samym skłania się ku nicości, ku śmierci. ‘Ręka Boga’, która objawia się w wewnętrznym sprzeciwie istnienia wobec swojej własnej zagłady, uniemożliwia podążanie ku nicości, zanosi z powrotem zabłąkaną owcę na pastwisko istnienia, na pastwisko miłości. Nawet wtedy, gdy to bycie wyjętym z wyszukanego przez siebie krzewu cierniowego i bycie zaniesionym z powrotem sprawia ból, jest jednak aktem naszego zbawienia, wydarzeniem, które daje nam nadzieję. I któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej? [...]

Apokalipsa mówi ostatecznie o tym, że ludzka historia, mimo wszelkich okropności, nie zatonie w nocy samozagłady; Bóg nie pozwoli jej wyrwać ze swoich rąk. Boże sądy, wielkie cierpienia, w które ludzkość się zanurza, nie są zagładą, lecz służą ratowaniu ludzkości. Również w czasie ‘po Auschwitz’, po tragicznych katastrofach historii, Bóg pozostaje Bogiem; pozostaje ze swoją niezniszczalną dobrocią dobry, pozostaje Zbawicielem, w którego rękach niszczące i straszliwe dzieło człowieka zostaje przemienione przez Jego miłość. Człowiek nie jest jedynym aktorem historii i dlatego śmierć nie ma w niej ostatniego słowa. Fakt, że jest tu jeszcze Inny działający, pozostaje jedyną, mocną i pewną kotwicą nadziei, która jest mocniejsza i bardziej realna niż wszelkie okropności świata”. [...]

Oto prawdziwa teologiczna głębia i maestria. Oto prawdziwa teologia nadziei na każdy czas, także na czas globalnej pandemii. Bo: „któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej?" ” Źródło: KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/ks--prof--jerzy-szymik--czy-epidemia-to-kara-boza--posluchajmy-kard--josepha-ratzingera,74843,i.html#ixzz6HcWCvhd7

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623030

Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski zaapelował do wiernych o udział w środowej modlitwie „Anioł Pański”. Zabrzmi Dzwon Zygmunta z Wawelu! Oto pełna treść listu księdza arcybiskupa:

 

Czcigodni Księża,

Drodzy Archidiecezjanie,

W ubiegłą niedzielę 22 marca br. Ojciec Święty Franciszek, odnosząc się do przeżywanych obecnie przez wszystkich dni „próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią”, zachęcił wszystkich chrześcijan, aby w środę 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 12.00 odmówili modlitwę „Ojcze nasz”.

W odpowiedzi na ten papieski apel bardzo proszę, aby w najbliższą środę 25 bm. w południe zarówno w każdym kościele Archidiecezji Krakowskiej, jak i w prywatnych domach zostały odmówione w łączności z Ojcem Świętym modlitwy „Ojcze nasz” i „Anioł Pański”. Proszę także, aby do tych modlitw dołączyły się dostojne dźwięki kościelnych dzwonów w naszych parafiach, począwszy od Dzwonu „Zygmunt” krakowskiej Katedry, głosząc wszystkim, że od chwili anielskiego zwiastowania i od „Fiat” Maryi, Dziewicy Przenajświętszej, sam Jednorodzony Syn Boży stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami. On jest naszym Zbawicielem i naszym pokojem.

Z serdecznym błogosławieństwem,

† Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/abp-marek-jedraszewski-apeluje-o-srodowa-modlitwe--zabrzmi-dzwon-zygmunta,74868,i.html#ixzz6HdGOHbJj

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623037

Ks. Giuseppe Berardelli z diecezji Bergamo, który zmarł z powodu koronawirusa SARS-CoV-2, miał 72 lata. Kapłan ten dobrowolnie zrzekł się dostępu do respiratora na rzecz młodszego pacjenta. Wkrótce potem zmarł w szpitalu w Lovere w diecezji Bergamo na północy Włoch.Włoscy internauci porównują jego postawę do św. Maksymiliana Marii Kolbego. Historię bohaterskiego duchownego opisują dziennikarze włoskiego portalu araberara.it.

Wieloletnia burmistrz miasta Fiorano, gdzie ks. Berardelli przez lata był proboszczem, tak wspomina go: „Był księdzem, który słuchał wszystkich, wiedział jak słuchać, ktokolwiek się do niego zwracał, wiedział, że może liczyć na jego pomoc”. KAI

Cały wpis jest dpstępny na stronie: https://www.pch24.pl/wlochy--zmarl-ksiadz--ktory-odstapil-respirator-mlodszemu-pacjentowi--internauci--jak-sw--maksymilian-kolbe,74848,i.html

 

O wielkości i heroiczności tego aktu ks. Giuseppe oraz o szokującej skali problemu, niech zaświadczą, posłużą te filmiki z pierwszej linii frontu: „The shocking centre of the COVID-19 crisis”, opublikowany 19 Marca 2020 r. przez Sky News:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623039

W domu macierzystym misjonarzy ksawerianów w Parmie w ciągu 15 dni zmarło 13 członków tego zgromadzenia. Z powodu epidemii koronawirusa budynek jest zamknięty i odcięty od świata, podobnie jak inne obiekty w mieście i w całych Włoszech, a mieszkający w nim chorzy są pozbawieni opieki lekarskiej, jakichkolwiek lekarstw i środków opatrunkowych oraz żywności.

Przełożony regionalny Pobożnego Towarzystwa św. Franciszka Ksawerego dla Misji Zagranicznych (ksawerianów) o. Rosario Giannattasio w rozmowie telefonicznej 23 marca z dziennikiem "Repubblica" powiedział, że członkowie tego zgromadzenia przywykli, aby ewangelizować i pomagać innym, a teraz sami pilnie potrzebują pomocy: „Może zbyt długo powstrzymywaliśmy się od proszenia o nią, ale dziś nie mamy wyjścia.”

Ksawerianie są całkowicie odizolowani, trzymają się obowiązującej wszystkich zasady „zero kontaktów”, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zarażenia innych. Nie mają u siebie żadnego personelu z zewnątrz, żywność dociera do nich windą towarową. Misjoinarz o. Rosario Giannattasio przedstawia wprost dantejskie sceny: „Jemy dwa metry od siebie nawzajem, modlimy się, chorujemy i umieramy. Teraz jednak ktoś powinien pospieszyć do nas z pomocą. Pomoc jest pilnie potrzebna, gdyż obok zmarłych w domu jest jeszcze 11-12 chorych. Nie ma dla nich żadnych testów, nie wiadomo, czy chorują na koronawirusa. – Ale co możemy zrobić? Brakuje tlenu, respiratora. Tu nikt nie zdał egzaminu.”

Wszystko zaczęło się około dwóch tygodni temu: pojawili się pierwsi chorzy i wkrótce potem pierwsi zmarli. W ciągu kilkunastu dni odeszło ich 13! Wśród zmarłych są: 88-letni o. Stefano Coronese, od zawsze związany ze skautami i 73-letni o. Gerardo Caglioniego, który pracował na misjach w Meksyku i w Sierra Leone. Przełożony regionalny oświadczył: „Nie wiem, co powiedzieć. Prawie wszyscy zmarli tutaj, tylko bardzo niewielu w szpitalu.”

Póki co zakonnicy nie mogą liczyć na żadne wsparcie, gdy pracownicy zostali odesłani do domów, podobnie jak i pielęgniarka, dlatego mówią: „Zamknęliśmy wszystko i sami zamknęliśmy się w środku i tak oto powstał na korytarzach i w pokojach „szpital polowy”, ale bez lekarza, nie licząc jednego z nas, misjonarza, który 25 lat przepracował w Bangladeszu.”

Nadto trudna sytuacja stale się pogarsza, Bracia ksawerianie apelują: „Potrzebujemy pomocy, niech ktokolwiek przyjdzie. Napisaliśmy też do burmistrza, a więc do władz, potrzebna jest błyskawiczna interwencja, przyjdźcie tu, żeby temu zaradzić, ponieważ jest oczywiste, że krąży wirus.” I dodał, że już od kilku dni: „nikt tu nie przyszedł, aby nam pomóc, postanowiliśmy więc porozmawiać o tym z mediami i opowiedzieć, co się tu dzieje”. KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/wlochy--dramatyczna-sytuacja-misjonarzy-ksawerianow-w-parmie--13-zmarlych-w-ciagu-15-dni,74873,i.html#ixzz6HgckE1jj

 

Warto zobaczyć ten news z Italii i Niemiec: „Coronavirus global death toll surpasses 10,000”, opublikowany 20 Marca 2020 r. przez DW News:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623129

Stany Zjednoczone stają się właśnie jednym z najbardziej dotkniętych koronavirusem krajów na świecie. Sytuacja jest zdecydowanie poważniejsza niż we Włoszech, czy w Hiszpanii. Ostatnie dni przyniosły w USA dziesiątki tysięcy nowych infekcji koronawirusa. Prezydent USA Donald Trump robi co może, by zapanować nad b. groźną pandemią i uspakaja sytuację.

Niemniej jednak w USA jest już 46 tys. potwierdzonych infekcji. Dwa tygodnie temu było ich ledwie kilkaset i to na terenie całego, olbrzymiego kraju. W ciągu kilkunastu dni liczba potwierdzonych chorych urosła z ponad 400 do ponad 40 tysięcy. Co więcej, co trzy dni podwaja się liczba infekcji. Jak wynika z analizy, średnio każdy dzień przynosi około 30 proc. więcej przypadków. Dla przykładu w poniedziałek 23 marca 2020 r. miełiśmy już 43 tys. chorych, gdy dzień wcześniej w niedzielę było niespełna 33 tys. Warto zauważyć, że blisko 10 tys. nowych zachorowań na dzień nie notował dotąd żaden europejski kraj. Jeżeli tempo nowych zachorowań zza oceanem nie spadnie, to w kilka tygodni będzie solidnie pazamiatane.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-i-na-swiecie-usa-i-hiszpania-z-coraz-wiekszym-problemem-6492353084647553a.html

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623139

Ks. Tomasz Jochemczyk jest kapłanem diecezjalnym posługującym we Włoszech w regionie Liguria. Jest to region leżący obok Lombardii, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń na koronavirusa. Na co dzień jest proboszczem czterech parafii, w tym Tavole. Są to malutkie wioski, w których nie zostało zbyt wielu ludzi, a tym bardziej wiernych.

Opowiedział właśnie portalowi Prawy.pl , jak wyszedł na ulice z Najświętszym Sakramentem i kroczył przez te miasteczka, gdzie posługuje. Otóż gdy on szedł odważnie w samotnej procesji z Najświętszym Sakramentem, ludzie dziękowali mu z okien, a ci, których znał, jako niewierzących, padali przed Najświętszym Sakramentem. Czyż raz jeszcze nie potwierdza się to stare, ludowe, mądre, polskie porzekadło, że: „Jak trwoga to do Boga.”

Cały wpis jest dostępny: https://prawy.pl/107509-ks-jochemczyk-z-wloch-ludzie-niewierzacy-padali-przed-najswietszym-sakramentem/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623141

W Hiszpanii z powodu Covid-19 zmarło już 3434 osoby, podał dziś 25 marca tamtejszy resort zdrowia. Kraj ten wyprzedził zatem ogromne Chiny, gdzie zmarło 3281 osób. W całym kraju liczba zainfekowanych SARS-CoV-2 to już niestety 47610.

Tymczasem władze czterech organizacji reprezentujących środowiska policjantów, żandarmów oraz żołnierzy wezwały rząd Pedra Sancheza do natychmiastowego wyposażenia funkcjonariuszy w odpowiedni sprzęt ochronny, jak napisali do mediów: „Ponad 9 tysięcy zakażonych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa to tylko część skali zjawiska.”

Nadto do opinii publicznej trafiają coraz to b. szokujące informacje, dla przykładu w domach seniorów wojsko znalazło zwłoki pensjonariuszy, a w związku z paraliżem gospodarki, pracę straciło z powodu zawieszenia działalności przez firmy ponad 760 tysięcy osób.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/318738-w-hiszpanii-juz-prawie-3500-ofiar-koronawirusa-na-covid-19-zmarlo-tam-wiecej-osob-niz-w-chinach

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623160

Szef brytyjskiego rządu Boris Johnson poinformował o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Jak przyznał na Twitterze, w ciągu ostatniej doby pojawiły się u niego "łagodne objawy". Opublikował też film, w którym poinformował, że: „Pojawiły kaszel i podwyższona temperatura. Zrobiono mi test na obecność koronawirusa, jego wynik okazał się pozytywny.”

I dodał, że: "Będę wciąż kierował rządem za pośrednictwem wideokonferencji, by walczyć z wirusem. Pokonamy tę epidemię. Dziękuję tym, którzy zostają w domu. Zostańcie w domu, ocalcie życie swoje i innych.”

Nadto okazuje się, że na COVID-19 zachorował również Minister Zdrowia Matt Hancock oraz ksiażę Karol. W środę 25 marca rzecznik Clarence House przekazał, że książę: "wykazuje łagodne objawy, ale poza tym pozostaje w dobrym zdrowiu i jak zwykle pracował w domu przez ostatnie kilka dni".

Zarówno 71-letni książę Karol, jak i 72-letnia księżna Kornwalii Kamila przebywają w Szkocji. Księżna również została poddana badaniom, które wykazały, że nie została zakażona koronawirusem. Pałac Buckingham zareagował na te doniesienia, publikując oświadczenie ws. zdrowia królowej Elżbiety. W oświadczeniu zacytowanym przez Rebeccę English, korespondentkę "Daily Mail", czytamy: "Jej Wysokość pozostaje w dobrym zdrowiu. Królowa ostatni raz spotkała się z premierem 11 marca i postępuje zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zaleceniami. Nie będziemy więcej komentować".

Cały wpis jest dostępny na stronie:

https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-wielkiej-brytanii-boris-johnson-zakazony-poinformowal-o-pozytywnym-wyniku-testu-6493422342269057a

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623448

Liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła właśnie 566 tysięcy, a zmarło już ponad 25 tys. osób. Tylko we Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 969 osób. To najtragiczniejszy dzień od początku epidemii koronawirusa we Włoszech. Tym samym łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 9134 i 86 tys. osób zakażonych.

Tymczasem Prezes krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro poinformował, że kulminacyjny moment jeszcze nie nadszedł, powiedział: „Nie łudźmy się, że możemy poluzować środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa. Są obszary kraju, w których rozprzestrzenianie jest silne, to Lombardia oraz część Piemontu i Veneto. Chcę wyrazić się jasno. Nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu, nie minęliśmy go. Mamy oznaki spowolnienia, które sprawiają, że zakładamy, że jesteśmy blisko. Oznacza to, że podjęte środki przynoszą efekty.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-we-wloszech-najtragiczniejszy-dzien-zmarlo-prawie-1000-osob-6493511176685697a

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623454

Nie bacząc na zagrożenie, będąc na pierwszej linii walki z pandemią coronavirusa, codziennie niosły pomoc potrzebującym w regionie Bergamo w Lombardii. 13 sióstr zakonnych oddało swe życie, wszystkie należały do włoskiego Instytutu Sióstr Ubogich. Siostra Carla Fiori która sama właśnie przechodzi kwarantannę, Radiu Watykańskiemu dała takie świadectwo: „Wiele naszych sióstr pracujących wśród chorych przebywa obecnie na kwarantannie w obawie przed zakażeniem. Sytuacja wygląda podobnie w innych zgromadzeniach pracujących w szpitalach i domach opieki”.

Przełożona prowincjalna Instytutu Sióstr Ubogich wskazuje, że starają się odciążyć tym samym przepełniony szpital Jana XXIII w Bergamo, przyjmując u siebie lżejsze przypadki. Siostra opowiada dalej tak: „Straciłyśmy już 13 sióstr, a także wielu naszych podopiecznych, głównie osób starszych. Wczoraj zmarła s. Costantina Ranioli, która do końca posługiwała w szpitalu. To bardzo trudne chwile, odwołujemy się w nich do naszego charyzmatu: przyjmować i leczyć chorych nawet za cenę własnego życia”.

Po czym s. Carla Fiori dodaje: „Praktycznie każdego dnia otrzymujemy informacje o śmierci lekarzy i pielęgniarek. Wiemy, że w regionie Bergamo zmarło wiele sióstr zakonnych i co najmniej dwudziestu kapłanów. Mamy informacje o wielu zakażeniach w różnych zgromadzeniach. [...] Ogarniamy się wzajemnie modlitwą i wspieramy dodając sobie sił, aby trwać przy ludziach, którzy ogromnie cierpią w obecnej sytuacji. Chciałabym szczególnie wspomnieć dzielnego kapelana więzienia, który zmarł w poniedziałek. Ks. Fausto Resmini zupełnie nie przejmował się sobą i w tych trudnych chwilach był także blisko ludzi bezdomnych. Kiedy się zaraził mówił, że cieszy się, iż mógł do końca służyć ubogim i potrzebującym. Miał zaledwie 67 lat. Był naprawdę kapłanem ostatnich, jego przykład jest dla nas naprawdę bardzo mocny”.

Na koniec włoska zakonnica przypomina i dzieli się szczerze i serdecznie ich doświadczeniem i charyzmatem: „Nasz założyciel bł. Luigi Maria Palazzolo mawiał, że musimy mieć wielkie serca i być dyspozycyjne, nieść pomoc ludziom wszędzie tam, gdzie jest najtrudniej. Innymi słowy mamy być blisko cierpiącego człowieka zawsze na pierwszej linii”. KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/wlochy--13-siostr-z-regionu-bergamo-zmarlo-na-koronawirusa--do-konca-sluzyly-chorym,74922,i.html#ixzz6Hv9v46h5

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623601

Na pustym Placu Św. Piotra i w pustej Bazylice Św. Piotra miała wczoraj miejsce uroczysta modlitwa przebłagalna, o ustanie w Europie i na całym świecie śmiertelnej pandemii coronavirusa, pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Gorąco polecam tę transmisję TV Trwam każdemu. Opublikowana 27 Marca 2020 r. przez Radio Maryja:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623602

Jak wielu już zapewne wie Prymas Polski abp Wojciech Polak błysnął wiedzą, inteligencją i czymś więcej..... i publicznie wypalił z grubej rury, nie tak dawno, że epidemię koronawirusa nie należy odczytywać w kategorii kary Bożej.

Słysząc te nowiny, jak widać mocno zafrasobliwił się sam redaktor Paweł Lisicki, który odważył się oto publicznie rozważać i stawić pytania. Otóż w programie „Wierzę” w telewizji wSensie, tak rozwija swoje intelektualne i teologiczne rozważania: „Jeśli epidemia koronawirusa nie jest karą, to można się zastanawiać, czym jest. To jest swoisty paradoks, w który podają ci, którzy nie chcą interpretowania faktów dotyczących naszego życia w kategoriach metafizycznych czy nadprzyrodzonych”.

I dalej kontynuuje, nawet z troszka szokując: „Są trzy odpowiedzi: a) Pan Bóg nie wie, co się dzieje na ziemi, wtedy oczywiście nie jest to karą; b) Bóg wie, co się dzieje na ziemi, ale z jakichś powodów nie może temu przeciwdziałać, co by oznaczało, że nie jest wszechmocny; c) Bóg wie co się dzieje na ziemi i chce tego co się dzieje. Wówczas powstaje pytanie, jak to możliwe, żeby Bóg chciał czegoś, co przysparza nam tylu obaw, cierpień i tak wielkiego lęku”.

No ale to przecież tylko takie dywagacje, tylko czy aby ten czas jest właściwy na takie odloty?!

Na koniec redaktor naczelny „Do Rzeczy”, jakoby się tłumaczy świadom swoich rewelacji i znów ucieka się do pytań: „Najwyraźniej żyjemy w tak dobrze rozwiniętej cywilizacji, że Pan Bóg kar już nie używa i może nas tylko wspierać. Pozostaje więc jeszcze mocniejsze pytanie, jak należy traktować wydarzenie, którego Bóg – wygląda na to – chce, a które jednocześnie przysparza tyle cierpień, ale nie jest karą. Więc czym jest?” Źródło: wsensie.pl / dorzeczy.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/pawel-lisicki--skoro-epidemia-koronawirusa-nie-jest-kara-boza--to-czym-jest-,74960,i.html#ixzz6I0dbAyKq

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1623605

Dlaczego nasz świat zwyczajnie zwariował, to dobre pytanie i na czasie. Dziś Zachodnia Europa promuje „wolne związki” i „wolną miłość”, twierdzi całkiem swobodnie, iż związki osób tej samej płci są dobre i wartościowe, więcej upowszechnia bezwstydnie idee, jakoby są to „małżeństwa”. Jakby tego było mało domaga się zewoleń na adopcję dzieci, a nawet chce korzystać z praktyk jak surogacja, czy in vitro. Zgroza!

Wszystko to stoi naturalnie w sprzeczności nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, stanowi istny gwałt na rozumie ale przede wszystkim ciężko rani naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest ojcem dobrym, miłosiernym ale i sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

Są to naturalnie efekty realizowanego przez lata scenariusza, otóż: „By pokonać wroga trzeba zdemoralizować jego dzieci”, przecież dym kosmatego czuć już na odległość, a jego pazur widać tu dziś, jak na dłoni. Po temu gorąco polecam zwiastun filmu Jarosława Mańki pt. „Rewolucja totalnej wolności”, opublikowany 26 Marca 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1624216

......przyznawać sią do żadnej winy, nie trzeba składać samokrytyki, a to mniej boli i nie ma też wstydu! To takie proste! Właśnie dlatego ciągle słyszymy to b. lubiane: wyparcie, wyparcie, wyparcie!

Hiszpanka Cristina Huete Garcia czuje się osobą blisko związaną z Kościołem, prowadzi z powodzeniem blog o Świętych ludziach Kościoła pt. Hagiopedia, planuje nawet wydać Słownik z ich sylwetkami. Zapytana przez Małgorzatę Wołczyk, czy dostrzega w tej pandemii, jakiś karzący palec Boży wzywający do nawrócenia, odpowiada niezwruszona: Myślę, że zdecydowana większość katolików nie wierzy, że jest to kara od Boga. I jako społeczeństwo i jako wspólnota nie myślimy w tych kategoriach. Tylko bardzo starzy ludzie albo ci z małych miasteczek lub należący do Legionistów Chrystusa częściej sądzą, że to, co się dzieje jest karą od Boga za relatywizm społeczeństwa, w którym żyjemy.

Ale znam więcej ludzi, którzy uważają, że jest to raczej boskie błogosławieństwo, aby dać nam szansę na zmianę jako społeczeństwo i jako ludzie ... I tak też myślę ja sama.

Nie sądzę, aby Bóg mieszał się w takie sprawy jak epidemia. Ma to przecież związek z wypadkami naturalnymi lub spowodowanymi przez człowieka. Ale wierzę, że modlitwa może nas uczynić lepszymi osobami po opanowaniu tego zagrożenia, abyśmy zmienili się jako społeczeństwo i jako jednostki”.

I co tu więcej dodać?! Wszystko w temacie! Panie miej nas w swojej opiece, wszak w jednej Europie przyszło nam żyć.....

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/hiszpania-kontra-koronawirus--widoczne-tapniecie-nastrojow,75024,i.html#ixzz6IL6PQ6Bn

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1624218

Gwałtowne przyśpieszenie pandemii coronawirusa w ostatnich dniach. Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa ogłosił, że liczba zakażonych na świecie przekroczyła jeden milion, a 51 tys. osób zmarło.

Co wielce mówiące wg danych Uniwersytetu pierwsze 100 tys. zakażeń zanotowano po ok.55 dniach od początku epidemii, która rozpoczęła się w chińskim mieście Wuhan. 500 tys. infekcji stwierdzono po 76 dniach, a liczba osób zakażonych podwoiła się w ciągu ostatnich ośmiu dni.

Nadto dane Uniwersytetu wskazują, że w 117 krajach zgłoszono ponad 100 przypadków infekcji, 50 ponad 1000 zakażeń, a w siedmiu państwach ponad 50 tys. zakażeń i s to: Chiny, Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Iran i USA. Raport podkreśla, że na Europę przypada ponad połowa zakażeń oraz ponad 70 proc. zgonów, wywołanych chorobą Covid-19.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/320719-raport-liczba-zakazonych-sars-cov-2-na-swiecie-przekroczyla-milion-szybki-wzrost-w-ostatnich-dniach

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1624708

W San Remo w Ligurii na północy Włoch w ciągu tygodnia zmarło, aż pięć sióstr zakażonych koronawirusem. Pięć innych sióstr trafiło do szpitala. Niektóre z hospitalizowanych zakonnic są w poważnym stanie. Wszystkie zakonnice należały do Zgromadzenia Córek Miłości i mieszkały w domu spokojnej starości, jaki powstał dla sióstr.

Bp Antonio Suetta z owej diecezji Ventimiglia i San Remo poinformował, że wszystkie zmarłe były w sędziwym wieku i cierpiały na inne choroby, a także były zakażone koronawirusem.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://m.niezalezna.pl/320854-wlochy-zmarlo-5-zakonnic

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1624711

To niemal idący właśnie przez domy opieki anioł śmierci, dla najstarszych i najsłybszych to jakoby chwilowa apokalipsa. Otóż jak poinformował dyrektor generalny ds. zdrowia Jerome Salomon we Francji z 6 na 7 kwietnia 2020 r. zmarło aż 1417 osób zakażonych koronawirusem. Przy czym co b. istotne w szpitalach zmarło 597 osób, i aż 820 w domach opieki nad seniorami. Jak uzupełnił jeszcze państwowy urzędnik, łączna liczba podopiecznych domów opieki, których zabił morderczy wirus to już 3237. Nadto dane te wciąż są tylko cząstkowe, gdyż zaczęto publikować je dopiero od ubiegłego tygodnia.

Francja jest czwartym krajem na świecie, który przekroczył liczbę 10 tys. ofiar śmiertelnych pandemii. Więcej ofiar jest tylko we Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem we Francji, obecnie wynosi 86334, przypadków śmiertelnych na ten moment jest 12210. Na całym świecie to odpowiednio 1601018 i 95718. Szok! Dramat! I ciągle rośnie w tempie przyprawiającym o zawrót głowy.....

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/321819-bilans-zgonow-we-francji-ponad-14-tys-stanowcza-wiekszosc-zmarla-w-domach-opieki

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1625386

Papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski wspólnie z wolontariuszami odwiedza, karmi i ubiera bezdomnych na największym, rzymskim dworcu kolejowym Termini oraz w wielu innych miejscach. W rozmowie z Radiem Watykańskim zapewnia, że pomimo pandemii koronawirusa Kościół wciąż pamięta o potrzebujących i daje świadectwo, czego nauczył się od Papieża Franciszka. Mówi o tym opisując swoje doświadczenia: „Jeśli my się nimi nie zajmiemy, to nikt inny dzisiaj nie ma większych możliwości. Zapraszam wszystkich kardynałów, biskupów i księży do wyjścia na ulicę i pomagania tym ludziom, a także do otwarcia im swoich domów, żeby mogli skorzystać z toalet i zadbać o higienę osobistą. Kiedy siedem lat temu obejmowałem urząd jałmużnika papieskiego, Ojciec Święty powiedział mi, że mam być biskupem ulicy, że mam sprzedać swoje biurko i wyjść na ulice – wtedy nie bardzo wiedziałem, o co mu chodzi. Teraz wiem doskonale. Trzeba być z ludźmi, bo tylko wtedy wiadomo, czego oni potrzebują. Pomaganie zza biurka może być fatalne w skutkach – ja będę się czuł dobrze, bo pomagam, ale może okazać się z czasem, że ta pomoc wcale nie była dla nich, że dałem im to, czego oni dzisiaj zupełnie nie potrzebują. To, czego potrzebują nasi biedni, można zauważyć tylko wtedy, kiedy się z nimi jest. Podobnie jest z rodzicami. Wiedzą wszystko o dziecku, tylko wtedy, kiedy są w domu i spędzają z nim czas, natomiast gdy ich nie ma, to potem okazuje się, że ciężko pracowali dla dzieci, ale to wcale nie służyło rodzinie.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-04/kard-krajewski-ksieza-to-wasz-czas-wyjdzcie-na-ulice.html

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1627694

Jak widać papieski jałmużnik swoje, a jego suweren swoje! Sam papież Franciszek miał zachęcać z początku kapłanów: „Odwiedzajcie chorych na koronawirusa” Gdy jednak na audiencji w początkach marca uścisnął dłoń bp. Emmanuela Delmas, ordynariusza diecezji Angers, a potem się okazało, że ten biskup „uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa” papież przestał powtarzać te słowa, a sam ukrył się Watykanie i nawet nie pokazuje się na balkonie.

Wzywał oto zatem publicznie, by odwiedzać chorych, a sam dał jak widać nogę, czy to cyrk na kółkach?! No nie! Każdy ma te swoje określone obowiązki, no po prostu! Racja stanu nie pozwala się papieżowi, tak narażać, no po prostu! To naturalne.

Media zaś ogłosiły wszem i wobec: „Wszystkie msze i nabożeństwa w Watykanie będą dostępne jedynie w formie transmisji prowadzonych przez watykańskie media. Do 12 kwietnia papieskie audiencje generalne oraz modlitwy Anioł Pański będą tylko w formie transmisji wideo. Zamknięty jest także plac Świętego Piotra”.

No cóż jak widać papież Franciszek zmienny jest i umie się dostosować do sytuacji, która tego wymaga! Udzielił też wywiadu dziennikowi „La Stampa”, gdzie m.in. mówił: „To jest mroczny czas dla wszystkich. Nikt nie może być spokojny. Musimy myśleć o tym, że nadejdzie coś na kształt czasu powojennego. Nie będzie więcej innych, będziemy my. Bo z całą tą sytuacją możemy sobie poradzić tylko wspólnie.”

Zaś na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej (PAP) czytamy:Po raz pierwszy Franciszek nie pojawił się w południe w oknie i nie zwrócił się stamtąd do wiernych, ale z powodu kryzysu epidemiologicznego odmówił modlitwę w bibliotece, którą transmitował Watykan. Tę bezprecedensową decyzję podjęto po to, by uniknąć ryzyka, że ktokolwiek zarazi się koronawirusem podczas kontroli tysięcy ludzi przy wejściu na plac Świętego Piotra. W niedzielne południe zgromadziło się tam znacznie mniej ludzi. Transmisję obejrzeli na ekranach na placu przed bazyliką watykańską. Przemawiając z biblioteki papież na początku przyznał: ‘Trochę dziwna jest ta dzisiejsza modlitwa Anioł Pański z papieżem zamkniętym w bibliotece, ale ja was widzę, jestem blisko was.’ [...] Jestem blisko w modlitwie z osobami, które cierpią z powodu obecnej epidemii koronawirusa i ze wszystkimi tymi, którzy się nimi opiekują. Wspominałem o nich dużo w tych dniach wyciszenia. Przyłączam się do moich braci biskupów w zachęcaniu wiernych, by przeżywali ten trudny moment z siłą wiary, pewnością nadziei i żarliwością miłości. Niech czas Wielkiego Postu pomoże nam nadać ewangeliczny sens temu momentowi próby i bólu.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/107865-papiez-franciszek-koronawirus-i-masoneria/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1627697

Sensacja! Jak to możliwe?! Abp Samuel Kleda z Douala w Kamerunie ogłosił w środę 29 kwietnia 2020 r., że jego ziołowa mikstura przeciwko pandemii koronawirusa jest skuteczna. Podczas konferencji prasowej w Douala, w regionie Littoral w Kamerunie dodał, że wielu pacjentów, w tym lekarze, którzy przyjmowali lek, a następnie jego zespół, wyzdrowieli. Zdaniem abp Samuela Kledy lekarstwo jest wynikiem ufnej modlitwy do Boga, Jego darem: „Bóg usłyszał nasze modlitwy i odpowiedział na nie, dając nam lekarstwo na COVID-19”.

Abp Samuel Kleda z Douala zajmuje się ziołolecznictwem od ponad 30 lat. Ma bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Co więcej w niedzielę 26 kwietnia główne wiadomości państwowej stacji telewizyjnej CRTV wyemitowaly wywiad z abp Kledą, który potwierdził, że znalazł odpowiednie zioła i używa ich do wspomagania leczenia. Kameruńskie Ministerstwo Zdrowia wspiera abp Kledę. Zobacz ten niesamowity filmik pt. “Amazing! I have Found a New Treatment for Coronavirus. Cameroonian Archbishop.” Opzblikowany 1 Maja 2020 r. przez Viable Tv, a zatem:

Cameroonian Archbishop, Most Reverend Samuel Kleda says he has found a new treatment for Coronavirus with the use of a mixture of plants.

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1628467

Tak jak czynili to nasi przodkowie, pielgrzymi, już od pokoleń i zawsze wychodzili, wyjeżdżali spod Kaplicy św. Rocha w Krasnobrodzie pocieszeni i wysłuchani. Tak i teraz nie zapominajmy wielkich dzieł Pana na naszym pięknym Roztoczu.

Otóż właśnie potwierdzono zakażenia w trzech DPS-ach na Ziemi Zamoskiej. I to pomimo ostrego reżimu sanitarnego, wprowadzonego jeszcze na początku epidemii. Zakażenia wykryto w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie i Majdanie Wielkim. W każdej z tych placówek stwierdzono u personelu po jednym przypadku zakażenia. Kilkadziesiąt osób zostało objętych kwarantanną. Sanepid zlecił wykonanie kolejnych wymazów. W DPS w Szczebrzeszynie obecność koronawirusa stwierdzono u terapeutki. W DPS w Majdanie Wielkim (gm. Krasnobród) chora jest pracownica, a w Krasnobrodzie dodatni wynik potwierdzono u pracownika obsługi.

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/106944/powiat-zamojski-potwierdzone-zakazenia-w-trzech.html

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1628927

Radni Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) w środę 27 maja 2020 roku, na uroczystej sesji Rady Miejskiej, podjęli uchwałę o ustanowieniu św. Rocha Patronem Miasta Kazimierza Wielka. Pomysłodawcami uchwały są mieszkańcy. Petycję w sprawie patronatu podpisało około 600 osób. Zgodę na ustanowienie św. Rocha patronem miasta wydała watykańska Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Spełnienie wszystkich starań i procedur, potrzebnych do tego aby św. Roch mógł stać się patronem miasta, trwało kilka lat.

Adam Bodzioch burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka i zarazem inicjator nadania miastu patronatu powiedział z tej okazji: „9 marca 2018 roku Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej wyraziła wolę ustanowienia św. Rocha Patronem Kazimierzy Wielkiej. Stolica Apostolska przychyliła się do tej prośby. Dzień 27 maja 2020 roku, to ukoronowanie naszych starań o przyjęcie Patrona.”

I dodał jeszcze: „To był historyczny dzień dla Kazimierzy Wielkiej. Cieszę się, że stało się to 27 maja, a więc w 30 rocznicę ustanowienia przez Sejm X kadencji ustawy o samorządzie terytorialnym, ordynacji wyborczej do organów gmin i zmian w Konstytucji, które wprowadziły i umocniły samorządy terytorialne w Polsce. Podjęcie uchwały o patronacie św. Rocha nad naszą Małą Ojczyzną, było uwieńczeniem roli i znaczenia samorządności na scenie ogólnopolskiej i lokalnej, a także usankcjonowaniem woli wielu środowisk, które zgodziły się na to, by święty, czczony w tej społeczności od wielu lat, stał się patronem Miasta. Poza tym święty Roch – patron „od morowego powietrza” oraz aptekarzy i środowisk medycznych, jest najlepszym opiekunem na czas pandemii oraz … przyszłego uzdrowiska.”

Nadto warto wiedzieć, iż już w poł. XIX wieku ufundowano w mieście figurę św. Rocha, jako młodego pielgrzyma z siedzącym obok psem. W nieodległych miejscowościach Małej Kazimierzy oraz Ziemblicach również stoją figury św. Rocha. W Polsce oprócz Kazimierzy Wielkiej św. Roch jest patronem Sokołowa Podlaskiego.

Wpis jest dostępny na stronie: http://tygodnikponidzia.pl/swiety-roch-patronem-miasta-kazimierza-wielka/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633374

W miasteczku Como na północy Włoch zamordowano 51-letniego kapłana. Ojciec Roberto Malgesini został pchnięty nożem przez bezdomnego imigranta, dziś we wczesnych godzinach porannych. Do zdarzenia doszło nieopodal kościoła pod wezwaniem św. Rocha, gdzie posługiwał ksiądz Malgesini. Jego misją była pomoc licznym w tej dzielnicy migrantom, bezdomnym i zmarginalizowanym. Wraz z grupą wolontariuszy codziennie przygotowywał dla nich posiłki. Regularnie odwiedzał też noclegownię dla bezdomnych i zajmował się przyjmowaniem imigrantów.

Gabriel Nastase 36-letni Rumun, tak opisał zabitego kapłana idącego w duchu św. Rocha: „Dla mnie był jak ojciec. Kiedy przyjechałem tu z Rumunii, byłem bez dachu nad głową, głodny, bez perspektyw na znalezienie pracy. Padre Roberto natychmiast wyciągnął do mnie pomocną dłoń.”

Na miejscu zbrodni zjawił się szybko ordynariusz diecezji bp Oscar Cantoni, który zaprosił wszystkich na wieczorną modlitwę różancową w katedrze: „W obliczu tej tragedii Kościół w Como zgromadzi się na modlitwie w intencji swego kapłana księdza Roberta oraz tego, kto zadał mu śmierć”.

Tymczasem na policję zgłosił się domniemany sprawca, prawdopodobnie o korzeniach tunezyjskich, określany jako niezrównoważony psychicznie. Trwa intensywne śledztwo. Źródło www.vaticannews.va, „Il Fatto Quotidiano”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/wlochy--zamordowano-ksiedza--opiekuna-uchodzcow--zabojca-niezrownowazony-imigrant,78456,i.html#ixzz6Y8RYMqnj

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633376

Zgroza! Niesłychany akt wandalizmu i bluźnierstwo na południu Framcji. Zniszczony krzyż i pogańskie napisy „Moc czarownicy”! Otóż na północ od Montpellier na francuskim wybrzeżu śródziemnomorskim, nieznani sprawcy podpiłowali i przewrócili ważący blisko tonę 10-metrowy krzyż, ustawiony na szczycie góry Saint Loup na wysokości prawie 700 metrów.

Do zdarzenia doszło już zapewne w nocy z 10 na 11 maja, ale miejscowe władze ujawniły informacje o zdarzeniu dopiero kilka dni później. Wandale prawdopodobnie nie używali piły, ale posłużyli się świdrem, którym obalili wielką metalową konstrukcję krzyża, widocznego z pobliskiego Montpellier. Na pozostałym w ziemi elemencie krzyża pozostawili po sobie napisy nawiązujące m.in. do okultyzmu i pogaństwa: „Szczyt świecki”, „Heretycy” oraz „Witch power” (moc czarownicy).

To nie pierwszy atak na ten właśnie krzyż, który już wcześniej padł ofiarą aktu wandalizmu w 1989, ale wówczas go nie przewrócono. Symbol chrześcijaństwa ustawiono w tym miejscu już w 1911 roku, zastępując nim wcześniejszy, mniejszy krzyż drewniany. Akt barbarzyństwa wpisuje się w całą serię podobnych ataków antychrześcijańskich, a zwłaszcza antykatolickich, które od kilku lat przetaczają się przez Europę, głównie Zachodnią, chociaż Francja w tej niechlubnej statystyce zajmuje pierwsze miejsce. Źródło: KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/bluznierstwo-nieopodal-montpellier--zniszczony-krzyz-i-poganskie-napisy-moc-czarownicy,76039,i.html#ixzz6Mi3loYk6

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633377

Piękna zima z lotu drona, o której już tylko coraz częściej możemy sobie tylko niestety pomarzyć. Las i zima, piekno i natura, Krasnobród i Roztocze. Filmik ppublikowany 10 lutego 2017 r. przez HC SKY:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633378

Piękny dokument filmowy o Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie na Roztoczu. Opowiada ks dr Eugeniusz Derdziuk, Kustosz Sanktuarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Latem 2003 r. miało tam miejsce cudowne zjawienie się Matki Bożej, skutkujące natychmiastowym nawróceniem się grupki młodych i zbuntowanych ludzi. Jest też ciekawa wzmianka o sile modlitwy różańcowej, o podwórkowych kółkach różańcowych oraz o Kaplicy św. Rocha. Nadto o b. wysokich walorach zdrowotnych i turystycznych regionu. Gorąco polecam. Reportaż filmowy opublikowany 5 kwietnia 2016 r. przez Krzysztof Łukaszewicz:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633379

Krasnobród – miasto w Polsce w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim nad Wieprzem, na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Krasnobród to lokalny ośrodek usługowy, uzdrowiskowy i popularny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy na Roztoczu Środkowym. Latem najpopularniejszą formą wypoczynku jest plażowanie i kąpiel w zalewie położonym nad rzeką Wieprz. Zimą główną atrakcją jest liczący 500 metrów długości wyciąg narciarski na Górze Chełmowej. Jest tu też słynne Sanktuarium Maryjne i wyjątkowa Kaplica św. Rocha. Opublikowany 9 kwietnia 2018 r. przez Eugeniusza Delbowskiego:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633380

.......w której my niepoprawni blogerzy i blogerki straciliśmy wpisy z całego roku, oto notatka samego Gawriona z 3 Września 2021 r.: „(...) Witajcie. Na razie serwis mocno odbiega od ideału ale już działa. Pierwsza sprawa i najważniejsza - niestety straciłem backupy (powiem Wam jeszcze jak to się stało) i portal jest w stanie z maja 2020. Tak - wiem że to beznadziejna sytuacja. Jeśli macie wszystkie wpisy, treści to możecie je dodać ponownie i dać mi znać w komentarzu jakie daty poustawiać. (....)”.

Naturalnie trwale utracona została oryginalna ocena powyższych komentarzy, pierwotne nimi zainteresowanie, jak i b. wiele b. cennych, spontanicznych komentarzy blogerów, blogerek i naszych gości pod samym wpisem. Niestety! Powyższe komentarze......, odzyskać się udało ponownie. STRoch

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633381