ROZMOWA Z BOGIEM [4]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Jam jest św. Antoni

 

Bazylika św. Antoniego w Radecznicy na Roztoczu jest bodajże jedynym miejscem na świecie, które Watykan oficjalnie uznał, iż jest rzeczywiście miejscem zjawienia się św. Antoniego z Padwy, wielkiego cudotwórcy. Historia objawień rozpoczyna się 8 maja 1664 roku. To właśnie wtedy w malowniczej scenerii Roztocza, pośród pięknych krajobrazów, po raz pierwszy w historii Polski objawił się św. Antoni. Ukazał się on na Łysej Górze, u stóp której leży wieś Radecznica. Świętego ujrzał ubogi jej mieszkaniec, trudniący się tkactwem Szymon. Historyczne źródła i tradycyjne przekazy zgodnie utrzymują, iż Szymon Tkacz (tak będzie on później nazywany) otrzymał łaskę rozmowy ze świętym.

Święty Antoni powiedział do niego te słowa: „Jam jest św. Antoni mam to z woli Najwyższego Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce, bez łaski nie odejdą.”

W kilku objawieniach św. Antoni wyrażał życzenie, aby na Łysej Górze powstała świątynia. Święty zapewniał, że gromadzący się tutaj jego czciciele otrzymają od Boga liczne łaski. U stóp góry, przy źródłach wodnych objawienia się powtórzyły. Tradycja podaje, że św. Antoni błogosławił wodę, dzięki której wierni dostąpili wielu uzdrowień.

W maju spędzaliśmy z żoną Marią dwa tygodnie naszego urlopu w rodzinnym Zamościu na uroczym Roztoczu. 7 maja 2017 r. wraz z mamą Heleną Roch wybraliśmy się z prywatną pielgrzymką właśnie do Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Przeżycia duchowe i krajoznawcze są wielkie i polecamy każdemu, by w stosownym czasie takiej okazji nie pominął.

 

Jeżeli szukasz cudów Antoniego

 

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego

Spojrzyj na cały okrąg świata tego

Poznasz jak słynie w każdej krainie

I ciebie Jego ratunek nie minie

Ref. O święty Antoni, o święty Antoni

Niech nas przed Bogiem

Twoja prośba broni Twoja prośba broni

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary

Znikną sprzed oczu okropne poczwary

Od Antoniego we dnie i w nocy

Nie przestań prosić przemożnej pomocy

Ref.

3. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony

Proś Antoniego do twojej obrony

Zasadzek wiele unikniesz śmiele

A On rozproszy twe nieprzyjaciele

Ref.

 

Litania do św. Antoniego z Padwy

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,

Święty Antoni, Święty całego świata,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święty Antoni,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

A tu Litania do Świętego Antoniego z Padwy dla słuchających:

 

Modlitwa do św. Antoniego z Padwy

 

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym.

Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.

Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)

Komentarze

Niezwykle cenny reportaż zrobiony w roku 2015, opowiada o świętym miejscu, gdzie wiara i modlitwa dają wielką nadzieję. Pani Teresa, gospodyni z Gorajca opowiada o cudownym uzdrowieniu dzięki św. Antoniemu. Innym przypadkiem jest uzdrowiony 20-letni Kamil. Nowotwór tak bardzo zrujnował jego organizm, że lekarze sami przyznali: “Pomóc tu może tylko cud”. Oraz wiele innych niezwykłych świadectw! Dokument opublikowany 5 listopada 2017 r. przez LaskarMedia, a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1584422

Dwa lata temu w krypcie bazyliki św. Antoniego w Radecznicy spoczęli major Marian „Jan” Pilarski, żołnierz i dowódca II Inspektoratu Zamojskiego WiN oraz podporucznik Stanisław Bizior ps. „Eam” ( obaj zamordowani z wyroku komunistycznego sądu). Teraz doczesne szczątki następnych trzech Żołnierzy Niezłomnych spoczną w krypcie, tejże bazyliki.

Żołnierze zginęli z rąk komunistów, pochowano ich w anonimowych dołach śmierci na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Ich szczątki odnalazł oddział IPN w Lublinie w 2018 roku. Zidentyfikowani Żołnierze Niezłomni, którzy zostaną uroczyście pochowani, to Józef Pyś pseudonim „Ostry”, Paweł Kalinowski pseudonim „Francuz” i Mieczysław Szewczuk pseudonim „Włoch”.

Uroczystości pogrzebowe trzech Niezłomnych rozpoczną się 29 września, kiedy to trumny zostaną wystawione w kościele w miejscowości Wólka Panieńska. 30 września kondukt żałobny przejedzie do bazyliki w Radecznicy. Tam też odprawiona zostanie pogrzebowa Msza Święta, a potem trumny uroczyście zostaną przeniesione do krypty bazyliki Ojców Bernardynów.

Klasztor w Radecznicy często służył za schronienie dla żołnierzy II Inspektoratu WiN. W 1950 r. UB zatrzymało wszystkich zakonników, którzy przewinęli się przez Radecznicę po 1944 roku. W Krakowie aresztowano prowincjała ojca Andrzeja Szepelaka pod zarzutem świadomego tolerowania kontaktów zakonników z majorem Marianem Pilarskim.

Cały cenny wpis Adama Białousa pod adresem: http://www.pch24.pl/trzech-zolnierzy-niezlomnych-spocznie-w-krypcie-bazyliki-w-radecznicy,70783,i.html#ixzz5zHveT9Q5

Vote up!
4
Vote down!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1602345

Gorąco polecam ogromnie cenny i ciekawy reportaż o ciężkim obecnie życiu Polaków na Ukrainie, o wierności naszej wierze przodków, naszej ojczystej kulturze, historii i miłości do św. Antoniego pt. „Z wizytą w Czerwonych Chatkach”. Opublikowany 20 lutego 2020 r. przez Studio Wschód, a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
-3

Sławomir Tomasz Roch

#1633307

O tym jak praca lotnika w Afryce sprawiła, że zmienił swoje życie i odkrył, że Bóg opiekuje się nim w najtrudniejszych sytuacjach - opowiada Szczepan Bartler, zawodowy pilot i instruktor lotnictwa w rozmowie z red. Dorotą Niedźwiecką. Wywiad opublikowany 29 grudnia 2020 r. przez EWTN Polska:

 

Vote up!
4
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1633308