ROZMOWA Z BOGIEM [2]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Dzięki niemu stajemy się dziećmi Bożymi

 

Papież Klemens XII (I poł. XVI w.) pozwolił na osobne oficjum i Mszę świętą o Imieniu Jezus. Papież Innocenty XIII rozciągnął to święto na cały Kościół (1721), a papież św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku lub, gdy zaś tej zabraknie na 2 stycznia. Najnowsze, trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, ustanawiło Święto Najświętszego Imienia Jezus, jako wspomnienie dowolne na dzień 3 stycznia.

Św. Wawrzyniec Justynian pisał o nim: „W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku - w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach - gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela.”.

A bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa. W znanym wierszu o Męce Pańskiej, każdą nową strofę rozpoczyna tym Najświętszym Imieniem. Kiedy zaś w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.

Musiał być zatem pilnym uczniem, skoro jego mistrz duchowy św. Bernardyn zapisał: „Oto właśnie Najświętsze Imię. Tak bardzo upragnione przez ojców dawnego przymierza (...) Imię Jezus - to potężne umocnienie wiary. Dzięki niemu stajemy się dziećmi Bożymi (...) O zaiste chwalebne to imię, pełne wdzięku, tchnące miłością i potęgą! Przez Ciebie przebaczenie grzechów, zwycięstwo nad przeciwnikami zbawienia. W Tobie wyzwolenie od naszych słabości, umocnienie, pogoda ducha wśród cierpień i przeciwności. Tyś chlubą wierzących, nauczycielem dla kaznodziejów, umocnieniem dla przeciążonych pracą, podporą dla słabnących. Twój płomienny żar rozpala szlachetne pragnienia. Ty zapewniasz skuteczność naszym modłom”. Tak właśnie mówił o nim św. Bernardyn w jednym z kazań spisanym w lekturze Dzieła „O Ewangelii wieczystej”.

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Jezu, odblasku Ojca,

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmilszy,

Jezu przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu najmożniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco żywota,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono Wszystkich Świętych,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez najświętsze życie Twoje,

Przez trudy Twoje,

Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez omdlenie Twoje,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Zmartwychwstanie Twoje,

Przez Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

Przez radości Twoje,

Przez chwałę twoją,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

A tu dla chętnych Litania do Najświętszego Imienia Jezus, którą można odmiawiać, słuchając:

 

Ewangelia wg. św. Jana 14 1-14

Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: ‘Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?’ Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: ‘Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy’. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: ‘Pokaż nam Ojca?’ Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca’. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

Pan Jezus powiedział: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7:21). W jaki konkretnie sposób powinniśmy dążyć do stania się ludźmi, którzy wypełniają wolę Ojca niebieskiego i są posłuszni Bogu, tak aby zabrał nas On do królestwa niebieskiego?

Chrześcijanin Song Enze został aresztowany przez Komunistyczną Partię Chin i skazany na siedem lat więzienia za to, że wierzył w Boga i głosił Bożą ewangelię. Po zwolnieniu z więzienia dalej ponosił koszty na rzecz Boga głosząc ewangelię. Ma on poczucie, że wyrzekając się domu i kariery, ciężko pracując i wykonując dzieło, wypełnia wolę Boga i jest pewny, że zyska uznanie w oczach Boga, który zaprowadzi go do królestwa niebieskiego. Niedługo potem syn Songa Enze zapada na poważną chorobę i jego życie jest zagrożone. Song Enze ma z tego powodu pretensje do Boga, próbuje kłócić się z Bogiem, a nawet traci chęć do wykonywania swoich obowiązków.

Poprzez faktyczną sytuację, w jakiej się znalazł, oraz dzięki objawieniu słowa Boga, Song Enze zdaje sobie sprawę, że jego wiele lat wyrzeczeń i ponoszenia kosztów na rzecz Boga było pierwotnie próbą wytargowania Bożej łaski i Bożych błogosławieństw oraz że nie jest kimś, kto jest posłuszny Bogu. Na koniec, dzięki poszukiwaniu, uczy się, jak dążyć do porzucenia swojego skażonego usposobienia, stania się prawdziwie posłusznym Bogu i bycia zbawionym przez Boga.

Gorąco polecam każdemu kto szuka prawdy o własnej, słabej, skażonej naturze ludzkiej, o tym ościeniu, który nas w chwilach prób i załamań dławi oraz o tym jak sobie z tym skutecznie z łaską Bożą radzić. Film opublikowany 11 września 2019 r. przez Kościół Boga Wszechmogącego, a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1605877

 

 W 1991 r. Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – zaczął oficjalnie wykonywać swoją służbę w Chinach. Wypowiedział wówczas miliony słów i rozpoczął dzieło osądzania wielkiego białego tronu w dniach ostatecznych. 

https://pl.godfootsteps.org/about-us.html 

 

 

 Związek wyznaniowy założył były nauczyciel fizyki Zhao Weishan. Osoby Jezusa dopatrzył się w swojej partnerce – Yang Xiangbin. W 2001 r. oboje dostali azyl w USA jako osoby prześladowane za poglądy religijne. Obecnie zarządzają organizacją religijną z Nowego Jorku[1].

Podstawowym wierzeniem jest wiara w to, że Jezus Chrystus urodził się ponownie – pod postacią chińskiej kobiety. W doktrynie wspólnoty elementy chrześcijańskie są mieszane z elementami chińskiej pobożności ludowej i uzupełniane nowymi objawieniami[2].

Grupa ta jest postrzegana jako niebezpieczna sekta i prześladowana przez chiński rząd komunistyczny[3]. Przez niezależnych obserwatorów oskarżana jest m.in. o porywanie chrześcijan i znęcanie się nad nimi w celu zmuszenia do przejścia na ich stronę[4][5].

Kościół często wzywa swoich członków do "eksterminacji wielkiego czerwonego smoka" – odnosząc się do partii komunistycznej. Przepowiadali także koniec świata na 21 grudnia 2012[4].

Od 2018 roku Kościół Boga Wszechmogącego prowadzi internetową działalność misyjną w Polsce[6].

 

 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kościół_Boga_Wszechmogącego

 

Vote up!
2
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1605905

Dzięki Ci kontrik że czuwasz! Naturalnie jeśli jest to rzeczywiście ta sekta, o której wspomniałeś korzystając z wikipedii należy zachować najwyższą czujność i wszelką uwagę we wszystkim. Z sektami bez dwóch zdań nie ma żartów. W tym filmie jest o cierpieniu i o łasce Bożej, która pozwala nam z godnością to cierpienie znieść i przetrwać. W tym filmie we wspaniały sposób pokazano,, jak zafufać Bożej woli i jak z tą żywą ufnością pokonać nawet najcieższe doświadczenia życiowe. Dlatego polecam obejrzenie tego filmu każdemu kto ma tylko czas i chęć.

Co do wspólnoty, która ten film przygotowała to nie wiem o niej nic i nikogo nie zachęcam, by się nią konkretnie zajmował, czy z nią dla przykładu kontaktował. W filmie od pierwszej chwili widać, że to raczej nie katolicy, jednakowoż nie wszystko co zrobią dla przykład wspólnoty protestanckie musi być od razu złe i sekciarskie dlatego ten film jest warty zobaczenia. Nadto w Chinach w Afryce,w Amazonii i wielu innych miejscach sytuacja chrześcijan jest dużo b. specyficzna, nawet skomplikowana, niż w Europie. Tam protestantyzm był przez b. długi czas często jedynym źródłem Bożego słowa. Pozdrawiam b. serdecznie

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1605955

Mam już taki nawyk, za dużo widziałem propagandy religijnej w necie, choć zwykle to wspólnoty protestanckie, i umiarkowane i skrajno- wojujące. Wiele filmów jest protestanckich lecz faktycznie mają zdrowe chrześcijańskie przesłanie, przecież i o. Rydzyk takie dopuszcza w swej tv. Z tego zdążyłem obejrzeć tylko kwadrans, bo nie chciałem nad nim zasypiać. Pozdrawiam i szczęść Boże

Vote up!
1
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1605973

Już jutro w niedzielę 3 stycznia 2021 r. (komentarz odtworzony po czasie) będziemy je znów przeżywać, szansa by raz jeszcze prosić gorąco Pana we wszystkich naszych ważnych, pilnych intencjach. Zobaczmy, co w tym roku piszą w tym temacie OO. Jezuici: „Święto Najświętszego Imienia Jezus, ustanowione w roku 1721, w nowym kalendarzu rzymskim zostało uwzględnione jako wspomnienie w dniu 3 stycznia (por. Missale Romanum, ed. typica tertia z roku 2002). Nadanie imienia Jezus wspomina się w Ewangelii Mszy świętej z dnia 1 stycznia, czyli w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, kiedy to w szczególny sposób świętuje się nadanie Najświętszego Imienia Jezus. Słusznie zatem w tym dniu obchodzimy święto tytularne naszego Towarzystwa, bo Imię Jezus - jak tego św. Ignacy i jego towarzysze pragnęli - od samego początku było "jego znamieniem" (por. Formuła Instytutu, nr 1), i jak herb ukazuje cel, właściwości i sposób naszego powołania i życia.

Dzisiejsza uroczystość kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Jest to najstarszy obchód ku czci Matki Bożej znany w Kościele. 1 stycznia jezuici obchodzą święto patronalne swojego Zakonu, Towarzystwa Jezusowego. Nazwę tę z początku odradzano świętemu Ignacemu, założycielowi Towarzystwa. Św. Ignacy Loyola (1491-1556) jednak z wielkim przekonaniem argumentował, że Towarzystwo Jezusowe powstało z woli Pana, dlatego powinno nosić Jego Imię. Założyciel Towarzystwa Jezusowego posiadał wielkie nabożeństwo do Imienia Jezus. Znał teologiczne znaczenie tego Imienia: Bóg zbawia. Wyraża ono całe bogactwo łaski Bożego działania. Bóg jest hojny, On nas uprzedza i zaskakuje swoimi darami. Wielowiekowa tradycja przekazała, że po śmierci św. Ignacego Antiocheńskiego, na jego sercu odkryto wyryte Imię Pana. Zachwycony tą opowieścią Inigo (takie było imię Ignacego otrzymane na chrzcie świętym) postanowił zmienić własne imię na Ignacy.” Wpis jest dostępny na stronie: https://jezuici.pl/swieta/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633282

Pięknie śpiewa Aleksandra Nawrot. Nadto rap i modlitwa wstawiennicza w wykonniu ks. Teodora Sawielewicza dla Tych, którzy lubią (jako młody chłopak sam b. lubiłem rap i b. często rapowałem STRoch). Ks. Teodor zazwyczaj posługuje na kanale z modlitwą wstawienniczą, ten utwór jest nieco inny, gdyż on sam również śpiewa w tym utworze. No i rapuje. Opublikowana 9 października 2020 r. przez Teobańkologia:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633283

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2014. Co roku gromadzi tłumy ludzi z całego świata, a spotkania są zawsze w Boże Ciało w Rzeszowie w Parku Sybiraków, os. Baranówka). Wszyscy zgromadzeni na scenie i przed sceną należą do uczestników i wykonawców koncertu. Koncert opublikowany 9 listopada 2014 r. przez Jednego Serca Jednego Ducha:

 

Czy choćby ten powerpoint z Chrystusem Zbawicielem, 38-metrowy pomnik Jezusa Chrystusa na szczycie granitowej góry Corcovado (Garbus; wysokość 710 m) w Rio de Janeiro w Brazylii. Przecudne wykonanie, powerpoint opublikowany 4 lutego 2010 r. przez MichauB:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633284

Taniec i pieśń z modlitwy uwielbienia z Czuwania Jubileuszowego w Otwocku. Listopad 2010. Na tym kanale na YT jest cała modlitwa uwielbienia z tego czuwania.Więcej o Odnowie w Duchu Świętym na www.dzieje.com.pl oraz na profili Upili się młodym winem na Facebooku. Koncert opublikowany 21 stycznia 2011 r. przez Upili się młodym winem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633285

Kult Najświętszego Imienia Jezus zaczął się szerzyć XV wieku za sprawą franciszkanina św. Bernardyna ze Sieny oraz franciszkanina św. Jana Kapistrana. Podjęli to także dominikanie i jezuici. W 1721 r. papież Innocenty XIII ustanowił święto Najświętszego Imienia Jezus. Papież Pius X wyznaczył je na niedzielę pomiędzy Obrzezaniem a Objawieniem Pańskim lub – w przypadku braku niedzieli w tym czasie – na 2 stycznia.

W roku 2002 wraz z trzecim wydaniem obecnego Mszału Rzymskiego papież Jan Paweł II przywrócił to święto do powszechnego kalendarza jako dowolne wspomnienie w dniu 3 stycznia. Imię Jezus znaczy po hebrajsku Zbawiciel. Polska forma imienia wywodzi się z formy łacińskiej i greckiej. Imię to wybrał sam Bóg i objawił je Maryi i św. Józefowi. Czytaj więcej: http://l24.lt/pl/religia/item/334732-dzis-uroczystosc-najswietszego-imienia-jezus

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639615