KRESOWE UROCZYSTOŚCI [9]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Jasna Góra - 4 lipca 2021 r. - XXVII Światowy Zjazd i i Pielgrzymka Kresowian pod Honorowym Patronatem Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego. Od wielu lat Jasnogórskie Zjazdy Kresowian gromadzą licznych Polaków z kraju i spoza jego granic. Łączy ich dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, troska o jego zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków.

 

PROGRAM

 

9.30 - Kaplica Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię wygłosi – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Organizacje prosimy o przybycie ze sztandarami! Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach!

10.30 - Marsz pokoleń kresowych. Apel poległych pod tablicami poświęconymi Polakom zamordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 oraz Ukraińcom udzielającym Polakom pomocy. Hołd Profesorom Lwowskim w 80 rocznicę zbrodni na Wzgórzach Wuleckich.

11.15 - Sala Papieska. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości. Światełko Pamięci - chwila wspomnień o ludziach Kresów. Wystąpienie Jana Skalskiego - prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych. Wystąpienia Honorowych Gości. Wicemarszałek Woj. Śląskiego Beata Białowąs - prezentacja założeń konkursu:

Wołyń - pamięć pokoleń

12.15 - 13.45 Otwarte Forum Kresowe. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Wprowadzenie: dr Leon Popek Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa. „Wołyń. Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary.”.

Edukacja patriotyczna młodych Polaków. Zweryfikowanie dotychczasowej polityki wschodniej. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Pomoc Polakom na Wschodzie.

13.45 - 14.00 Podjęcie uchwał Zjazdu. Odsłonięcie obrazu Eliasza Dyrowa „Ocalenie Europy” - alegorii zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej.

14.00 Koncert Jasnogórski - „ SERCE KRESÓW - TOBIE POLSKO”.

Udział biorą: Wojciech Habela, Grzegorz Podwójny, Konrad Rosicki, Olga Suchomel

Wszelkie informacje można pozyskać: Centrum Kresowe, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13

Tel/fax:32-281-51-51; 507-169-825;

E-mail: kongreskresowian@vp.pl

 

Informacje powyższe są dostępne także i pod tymi adresami:

]]>https://www.facebook.com/Kresowianie/]]>

]]>http://isakowicz.pl/jasna-gora-4-lipca-xxvii-swiatowy-zjazd-i-pielgrzymk...]]>

Brak głosów