ROZMOWA Z BOGIEM [18]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Czerwiec to miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu. Ku Jego czci odprawia się codziennie b. uroczyste nabożeństwa i to niemal w każdym zakątku naszej ojczyzny. Nadto w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała przypada Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. W krzewieniu kultu Serca Jezusowego wyróżniała się francuska zakonnica, wizytka z Paray-le-Monial, św. Małgorzata Maria Alacoque. To ona otrzymała misję upowszechnienia nabożeństwa do Najświętszego Serca w całym Kościele. To właśnie jej wielokrotnie ukazywał się sam Zbawiciel, aby przekazać ludziom, jak winni oddawać cześć Jego Najświętszemu Sercu.

Wyjątkowej roli nabrały cztery objawienia zwane wielkimi, miały miejsce w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial, jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy. [1]

 

Serce moje goreje tak wielką miłością ku ludziom

 

Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Odsłonił przed skromną zakonnicą tajemnicę: "Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia". Po tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii: "jako płomień gorejący w kształcie serca".

 

To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości

 

Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce Jezusa: "jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną cierniową, z krzyżem na szczycie".

Jezus zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość: "To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach".

 

Przyjmować Jezusa w Komunii św. w każdy pierwszy piątek

 

Objawienie trzecie miało miejsce 2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopiona w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Po temu powiedział: "Sprawia mi to bardziej przykrą udrękę niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mojej męki". Zwracając się do Małgorzaty Marii, Pan mówił zarazem: "Ty przynajmniej spraw Mi tę radość i wynagradzaj mi ich niewdzięczność, o ile to uczynić zdołasz".

Dlatego Pan zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca, mówił: "Masz w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmować Mnie w Komunii św.". Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.

 

Uroczystość ku czci Najświętszego Serca Pann Jezusa

 

Do najważniejszego (czwartego) z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". Podczas tego objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi. [2]

 

Antyfona

 

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlltościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki. Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. W Sercu Twoim racz nas obmyć. W Sercu Twoim racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. (mel. "Pod Twoją obroną") [3]

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu cichy i pokornego Serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. [4]

 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

 

Ja... oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd uży­wać żadnej cząstki mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego co by Mu się mogło nie podobać.

Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mojego życia, za rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, mo­im przebaczeniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedli­wego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci.

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokol­wiek może Ci się nie podobać albo sprze­ciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jak Twój wierny sługa. Amen. [5]

 

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

 

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen [6]

 

A tu dla chętnych Litania do do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą można odmiawiać, słuchając. Do wspólnej modlitwy zapraszają karmelitanki bose z Karmelu na Islandii, opublikowana 28 Maja 2021 r. przez Karmelitanki bose Islandia, a zatem:

 

12 wielkich obietnic dla czcicieli Serca Pana Jezusa

 

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. [7]

 

Przypisy:

[1] ]]>https://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4]]>

[2] Jak wyżej.

[3] Jak wyżej.

[4] ]]>http://sanctus.pl/index.php?grupa=47&podgrupa=265]]>

[5] Jak wyżej.

[6] Jak wyżej.

[7] ]]>https://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

W tym miejscu oo. Jezuici osiedlili się w 1868 roku, a dwa lata później postawiono pierwszą kaplicę, która szybko okazała się niewystarczająca. W 1903 zapadła decyzja o budowie nowej, okazałej świątyni. Do realizacji przyjęto projekt architekta Franciszka Mączyńskiego. 1 listopada 1909 roku biskup sufragan krakowski Anatol Nowak poświęcił kamień węgielny nowego kościoła. Budowa trwała do 1912, jednak wyposażenie i zdobienie kościoła ze względu na działania wojenne się mocno przedłużyły. Ostatecznie oficjalna konsekracja odbyła się 29 maja 1921 roku, biskup Anatol Nowak dokonał jej w towarzystwie 24 innych biskupów, którzy przebywali wówczas w Krakowie, na Konferencji Episkopatu Polski.

W 1960 roku papież Jan XXIII nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej, a od 1966 roku jest on wpisany w rejestr zabytków. W 1960 roku urządzono w kościele kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, którą 29 października tegoż roku poświęcił biskup Karol Wojtyła.

W tym roku 29 maja Bazylika Serca Pana Jezusa w Krakowie obchodziła zatem jubileusz 100-lecia konsekrowania (1921-2021). Zaś w czerwcu kolejny jubileusz (1921) - Poświęcenie Polski Bożemu Sercu. Czcigodni oo. Jezuici pragną wspólnie świętować wraz z Pasterzami Episkopatu Polski oraz Wiernymi z całej Polski w trakcie uroczystej Eucharystii 11 czerwca o godzinie 18:00.

Uroczystości w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie na żywo: godziny Mszy świętych: niedziele i święta: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 12:30, 14:15 (dziecięca), 15:30, 18:00, dni powszednie: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 15:30, 18:00 https://bazylikaserca.pl/pl . Strona opublikowana 29 Maja 2019 r. przez Jezuici Kraków:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633994

Członkowie Zespołu Regionalnego Magurzanie i jedyne cztery kościoły pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, które znajdują się na Żywiecczyźnie. Opracowanie muzyczne i śpiew prowadzący: Brygida Sordyl, nadto chórki: Aleksandra Dobija, Łucja Jakubiec, Magdalena Jakubiec, Sabina Słowiak, Joanna Nowak. Na zakończenie śpiewanej Litanii do Serca Pana Jezusa, jako dodatek Pieśń „Wsyśka moja nadzieja” pochodzi z płyty ZR Magurzanie „Na Kozdo i Łod Świynta”. Piękne wykonanie atystyczne opublikowane 1 czerwca 2021 r. przez Zespół Regionalny Magurzanie:

 

Pietrzykowice

Najstarsze źródła historyczne informują, że pierwotnie mieszkańcy Pietrzykowic, których historia sięga XIII w., z posługi duszpasterskiej korzystali z parafii w Łodygowicach. Z chwilą powstania Państwa Łodygowickiego na początku XVII w. Pietrzykowice zostały przyłączone do Żywca i odtąd aż do 1944 roku należały do parafii w Starym Żywcu. Pierwsza decyzja o budowie kościoła w Pietrzykowicach zapadła 27 lutego 1910 roku.

Po trudach I wojny światowej 10 maja 1921 roku delegacja z Pietrzykowic zostaje przyjęta w Krakowie przez J.E. ks. Biskupa A.S. Sapiehę i otrzymuje zezwolenie na budowę kościoła i założenie cmentarza. 10 września 1922 roku ks. J. Satke, proboszcz żywiecki, święci kamień węgielny pod kościół, a w 1923 r. święci miejsce pod cmentarz na polu Klisiowym i chowa pierwszego zmarłego.

 

Pewel Mała

Historia kościoła w Pewli Małej zaczyna się kilka lat przed rokiem 1884. Teren Żywiecczyzny należał do Galicji i był pod zaborem austriacko -węgierskim. Czterdzieści lat wcześniej zniesiono pańszczyznę, a ludzie mieszkający we wsi są bardzo biedni. Wieś w stosunku do ilości domów była przeludniona i liczyła 212 mieszkańców. Cała społeczność należała do parafii Jeleśnia. Parafia powstała 1982 roku, a po spaleniu pierwotnego kościoła/ kaplicy nastąpiła jego ponowna konsekracja 30 maja 2008 roku.

 

Sól

Perłą tej małej uroczej wioseczki jest bez wątpienia kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znajduje się on w środkowej części wsi, łącząc jej dolną i górną część. Budowę rozpoczęto trzeciego maja 1980 roku. W tym samym roku w Rzymie został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Za kościołem powstał Szałas Matuchny Solańskiej z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tutaj odprawiono Mszę Święte przez okres budowy kościoła, który trwał trzy lata. Kościół został poświęcony w 1986 roku.

 

Słotwina

Parafia w Słotwinie jest jedną z najmłodszych w diecezji bielsko-żywieckiej.

Kościół wzniesiono tuż obok najstarszej kaplicy w Słotwinie (z 1900r.), stojącej na skrzyżowaniu dróg, w samym środku malowniczo położonej miejscowości. Pierwotnie wieś należała do parafii św. Bartłomieja w Lipowej i tam właśnie parafianie uczestniczyli w ważniejszych uroczystościach. O własnym kościele słotwinianie myśleli od dawna. Myśl tę postanowili zmienić w czyn, kiedy zbliżał się Rok Wielkiego Jubileuszu 2000 - kościół powstał jako jego wotum i pamiątka. Inicjatorem budowy był ks. kan. Jan Krysta oraz parafianie, którzy w roku 1999 rozpoczęli dzieło. Kościół został wybudowany w 11 miesięcy. W 2000 r., stan surowy świątyni został poświęcony.

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633995

To trzeba zobaczyć! Warto znaleźć czas i obejrzeć ten film „Najświętsze Serce”! Niedawno wszak minęło 100 lat od kanonizacji siostry Małgorzaty Marii Alacoque, mistyczki. Konsekwencją objawień, których doznawała jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i dalej Miłosierdzia Bożego..... . Aktualne dziś, jak nigdy wcześniej. W  kinach znów od 6 czerwca 2020 r., dystrybucję przerwało zamknięcie kin w związku z epidemią, teraz powraca! Opublikowany 3 czerwca 2020 r. przez Rafael Film:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633996

Orędzie przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque w Paray-le-Monial. Zdjęcia do filmu wykonano we Francji. Film przedstawia wyczerpująco dzieje życia św. Małgorzaty, przebieg wizji Najświętszego Serca, historię Jego kultu oraz nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków.Film opublikowany 25 listopada 2019 r. przez VoxDominiPl:

 

Polecam gorąco i ten filmik dla dzieci pt. „Moja katolicka Rodzina”, czyli raz jeszcze o nabożeństwie do Serca Jezusowego i misji św. Małgorzaty Marii Alacoque w Twojej rodzinie i pod Twoim dachem ale przede wszystkim w Twoim sercu. Filmik opublikowany 26 października 2018 r. przez Patryk Damiec:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633997

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu za miłosierdzie nieskończone, które okazało szczęśliwym sługom ogniska tego, wybierając ich pośród tysiąca innych, jako dziedzictwo miłości i przybytek wynagrodzenia, gdzie Go przepraszają za niewdzięczność ludzi.

Jakże odczuwamy swą niegodność wobec zaszczytu, jaki nam czynisz, że chcesz panować nad rodziną naszą. Jakże Cię ona wielbi w milczeniu i weseli się, że chcesz dzielić z nami pod jednym dachem trudy, troski i pociechy dzieci Twoich. Nie jesteśmy godni wprawdzie, abyś zstąpił pod ten dach ubogi, aleś wyrzekł słowo, w którym się odmalowało piękno Serca Twego, i dusze nasze spragnione Ciebie, znalazły w Ranie boku Twego, o dobry Jezu, wody żywe, wytryskujące żywotowi wiecznemu. A więc skruszeni i ufni przychodzimy oddać się Tobie, który jesteś życiem niewzruszonym. Zostań z nami, o Najświętsze Serce, gdyż odczuwamy chęć nieprzepartą, aby Cię miłować i innych w miłości Twej pobudzać. Ciebie, który jesteś krzakiem gorejącym, mającym zapalić świat, aby go uświęcić.

Oby ten dom był dla Ciebie schronieniem tak miłym jak Betania, byś mógł spocząć przy duszach kochających, które najlepszą cząstkę obrały w poufnej miłości Twego Serca. Oby był on dla Ciebie ubogim, ale gościnnym przytułkiem jak w Egipcie, podczas wygnania ziemskiego. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź gdyż tu jak w Nazarecie kochamy serdeczną miłością Najświętszą Pannę, słodką Matkę Twoja, którą nam dałeś. Przyjdź zapełnić słodką swoją obecnością pustkę, którą nieszczęście i śmierć wśród nas sprawiły. O przyjacielu najwierniejszy, gdybyś tu był w godzinach smutku i żałoby łzy nasze byłyby mniej gorzkie, znaleźlibyśmy zbawczy balsam na nasze ukryte rany, które tylko Ty znasz. Przyjdź, bo słabną nasze siły, a dzień młodości i złudzeń ma się ku schyłkowi. Zostań z nami, gdyż już jest późno, a my chcemy do Ciebie jedynie należeć, gdyż Ty sam jesteś Drogą, Prawdą i Żywotem. Obyśmy usłyszeli te słowa, które wyrzekłeś niegdyś do Zacheusza: „Dziś potrzeba mi mieszkać w domu Twoim".

Tak, Panie, uczyń tu przybytek Twój, abyśmy żyli w Twej miłości i w Twym towarzystwie, my którzy Cię Królem naszym obieramy, gdyż nie chcemy nikogo innego oprócz Ciebie. Amen.

Modlitwa jest dostępna na stronie: https://prawy.pl/114270-nabozenstwo-czerwcowe-przezyjmy-to-razem/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633998

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z cichej zakonnej kaplicy w Paray-le-Monial powoli rozszerzało się na cały świat i stało się jedną z najważniejszych form pobożności. Mówią o tym wyraźnie dokumenty papieskie wydane w ciągu ostatnich stu lat. Wielkim czcicielem Bożego Serca był Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież wielokrotnie mówił o nieskończonej miłości Chrystusa ku ludziom: "To Serce tętni całą niewyczerpaną miłością, która odwiecznie jest w Bogu. Tą miłością jest ku nam wciąż otwarte, jak zostało otwarte włócznią setnika na krzyżu". Ojciec Święty przypominał, że zadaniem chrześcijan jest budowanie cywilizacji miłości. Nikt z nas nie może pozostać obojętny wobec tego wezwania.

Cały wpis jest dostępny na stronie:

https://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633999

Czyli w programie pt. „Kobieta w Kościele” o tym jak wyglądała droga do świętości św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz w jaki sposób Polacy na przestrzeni wieków przyczynili się do upowszechnienia nabożeństw Pierwszych Piątków miesiąca? Opublikowany 1 listopada 2020 r. przez PCh24TV · Polonia Christiana:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634000

14 października przypada wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, mistyczki, której Jezus polecił propagować kult swojego Najświętszego Serca. Dokument filmowy opublikowany 13 października 2018 r. przez Telewizja Misericordia:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634001

W XVII w. kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się publiczny, a do tego przekształcenia przyczynili się francuscy święci, w tym jako jeden z prekursorów tego ruchu św. Jan Eudes. W ikonografii przedstawiany jest z Sercem w dłoniach, często opatrzonym napisem: „Ave Cor sanctissimum, ave Cor amantissimum Jesu et Mariae” i trzema skrzyżowanymi gwoźdźmi.

Wielkim świętym i zarazem czcicielem Najświętszego Serca Jezusowego był również św. Franciszek Salezy (XVI-XVII w.). W liście do świętej Joanny de Chantal z 1608 r. pisał: „Kiedy pewnego razu rozmyślałem o przebitym boku Pana Jezusa i wpatrywałem się w Jego Serce, przyszło mi na myśl, że nasze serca są dookoła Jego Serca i składają Mu hołd jako najwyższemu Królowi serc. Oby był naszym Sercem na zawsze”.

Jednakowoż to dopiero za sprawą mistycznki św. Małgorzaty Marii Alacoque kult Najświętszego Serca Jezusowego rozpalił się we Francji, w Europie i na całym świecie. Bóg obdarzył wizytkę licznymi objawieniami (w 1673, 1674, 1675 i 1688 r.) i pozwolił jej spocząć na sercu Zbawiciela. Jezus Chrystus nazwał ją także „umiłowaną uczennicą” i obiecał czcicielom Jego Serca i tym, którzy przyczynią się do rozszerzenia owego kultu, rozliczne łaski.

Po temu gorąco polecam ten filmik pt. „Obietnice Serca Jezusowego”, opiblikowany 1 czerwca 2016 r. przez Bracia Szkolni:

 

Warto znaleźć czas i na ten filmik pt. „11. obietnica Serca Pana Jezusa”, opublikowany 30 Maja 2021 r. przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdrój:

 

Albo i ten filmik pt. „Pierwszy Piątek – Luty”, na który serdecznie zapraszają oo. Sercanie Biali. Są to bezcenne rozważania na temat obietnic, które złożył Jezus czcicielom Swego Najświętszego Serca. Co miesiąc przed w Pierwszy Piątek miesiąca będziecie mogli wysłuchać rozważania prowadzonego przez O. Zdzisława Świniarskiego SSCC. Filmik opublikowany 3 lutego 2016 r. przez Sercanie Biali:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634002

Na terenie Polski w XVII w. kult Najświętszego Serca Jezusowego rozpowszechniał jezuita, o. Kasper Drużbicki, autor pierwszego w świecie kompendium nabożeństwa do Serca Jezusowego, zatytułowanego „Ognisko serc – Serce Jezusa”. Okazuje się, iż to także twórca litanii i modlitw do tego Serca, które stały się swego czasu popularne w całej Europie. Pisał między innymi: „O, jakich tam nie ma miodów! A wszystko to zebrała i przerobiła pszczoła, którą jest dusza Chrystusowa i Osoba Słowa. W tym Boskim ulu mieszkają i spożywają słodycz pszczółki Kościoła triumfującego, wojującego i cierpiącego. Pracuj i ty, duszo, w tym ulu Serca Jezusowego nad plastrami Jemu się podobającymi, nad pokutą, miłosierdziem, o chwałę Bożą i zbawienie dusz”.

Natomiast współczesny o. Kasprowi Drużbickiemu kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy o. Piotr Skarga, również jezuita, dopowiadał: „Pan Jezus na koniec daje nam i Serce swoje w sakramencie Ciała i Krwi swojej, a my Go nie miłujemy i kupić u nas za takie pożytki tej miłości nie może”.

Obecnie odmawiana litania do Najświętszego Serca Jezusowego powstała natomiast w XIX w., w klasztorze wizytek w Dijon we Francji. Jej autorką jest s. Joanna Magdalena Joly. Z tego powodu, że początkowo ową zatwierdzoną przez papieża Leona XIII do publicznego odmawiania litanią modlono się w Marsylii, nazwano litanię marsylską. W 1899 r. Watykan zezwolił na odmawianie litanii marsylskiej w całym Kościele.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://misyjne.pl/przerwa-artykul/co-jezus-obiecal-czcicielom-jego-serca/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634003

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo.

Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przestał miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia.

Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do tegoż Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temuż Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.

Cały wpis jest dostępny na stronie:

https://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634004

W miesiącu czerwcu poświęconym Sercu Jezusowemu Biskupi Polski przypominają o ważnym akcie i piszą w specjalnym liście: „Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik ‘Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta’, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.”.

Po czym Pasterze tak daalej rozwijają ten temat: „W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii. Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia”.

I dodają jeszcze: „W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/114350-nasze-podstawy-wspolnoty-narodowej-sa-zagrozone/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634005

To znaczy litania śpiewana na melodię wileńską! Opracowanie Łucja Nowak i Wojciech Sznyk OP. Śpiew: Łucja Nowak, Anna Kubik, Maciej Ordowski, Wojciech Sznyk OP. Realizacja nagrania: Mateusz Kucharski. Oublikowana 1 czerwca 2021 r. przez Liturgia.pl:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634006

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa śpiewają Zespoly Goralskie i wszyscy obecni na Mszy Świętej z papieżem Janem Pawłem II. Filmik opublikowany 14 czerwca 2015 r. przez Lubię słuchać Jana Pawła II:

 

W tym kontekście trzeba zobaczyć i usłyszeć i ów słynny: „Hołd Górali Polskich dla Papieża JP II”. Otóż na początku Mszy nastąpił historyczny moment, Delegacja górali złożyła Janowi Pawłowi II hołd. Adam Bachleda-Curuś, inicjator hołdu dał potem takie świadectwo: „Przed pielgrzymką zastanawialiśmy się, jak uczcić Ojca Świętego. Nad tekstem pracowaliśmy przez miesiąc w pięć osób, wśród nich moja żona. Na Mszy św., kiedy czytałem słowa hołdu, w pewnym momencie spostrzegłem, że po policzku Papieża spływa łza. A wręcz usłyszałem cichy szloch. Głos mi się załamał. Nie mogłem czytać dalej. Na szczęście w tym momencie ciszę przerwały oklaski. Dzięki temu doszedłem do końca.”. Opublikowany 1 czerwca 2012 r. przez J.D. Nowak:

 

To był chyba największy dar, jaki Podhalanie mogli ofiarować Ojcu Świętemu - dar serca górali. Papież Jan Paweł II powiedział wtedy: "Dziękuję za ten wymowny hołd Podhalan, zawsze wiernych Kościołowi i ojczyźnie. Na was zawsze można liczyć".

Na koniec warto na pewno raz jeszcze usłyszeć radosny i pełny miłości śpiew górali na zakończenie tej szczególnej Mszy Świętej z papieżem Janem Pawłem II. Dokument opublikowany 14 czerwca 2015 r. przez Lubię słuchać Jana Pawła II:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634008

Transmisja na żywo! Nabożeństwa majowe i czerwcowe - codziennie 17.00 (w maju i czerwcu). Jedyne w swoim rodzaju. Naprawdę warto! Poza tym znajdziesz tu aktualny program posługi w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Program opublikowany 29 Maja 2021 r. przez Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634009

Pieśń tradycyjna w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. Wykonane podczas koncertu "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie w Boże Ciało 2014. Orkiestrą dyryguje Hubert Kowalski. Opublikowana 3 czerwca 2016 r. przez basswood100:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634010

Audycja Radia Via z Rzeszowa z cyklu Żyć z pasją - Rozmowy przed beatyfikacją Matki Klary Szczęsnej, Apostołki Serca Jezusa - cz. III. Rozmowa z s. Sebastianą Choroś, sercanką oraz z ks. Leszkiem Poleszakiem, sercaninem. Rpzmowa opublikowana 19 września 2015 r. przez lpscj:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634011

11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w bazylice NSPJ w Krakowie będzie miał miejsce akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia, przy udziale Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. będzie obradować w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, on też dokona ponowienia aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W łączności z tym wydarzeniem, tego samego dnia poświęcenie zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii. KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/dzisiaj-ponowienie-aktu-poswiecenia-narodu-polskiego-najswietszemu-sercu-pana-jezusa/

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634012

W przypadającą, 100. rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, przewodniczący Episkopatu Polski, razem z biskupami, dokonał w Krakowie ponowienia tego aktu w bazylice Serca Jezusowego ojców jezuitów w Krakowie. Ks. infułat Jan Sikorski o tym wadarzeniu tak powiedział: Mamy teraz kolejną szansę, żeby być wspólnie, jako społeczność, jako Kościół, jako naród zjednoczeni z Sercem Bożym. Pan Jezus był człowiekiem i my jesteśmy ludźmi i mamy się po ludzku z Nim spotkać. Nie tylko przez gesty liturgiczne, bardzo piękne i wartościowe, nie tylko przez nasze deklaracje i wyznanie wiary, ale wyobraźmy sobie, że Pan Jezus stoi i puka do drzwi naszego mieszkania i chce tam wejść. [...] No przecież nie możemy zamykać drzwi. Otwierajmy te drzwi szeroko, dla wszystkich nas, dla, daj Boże, całego naszego kraju.”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://tvrepublika.pl/Poswiecenie-Narodu-Najswietszemu-Sercu-Pana-Jezusa-Dzisiaj-odnowienie-tego-aktu,120468.html

 

I mój komentarz na gorąco:

Słowami samego Pana Jezusa o czuwaniu: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”. Ewangelia wg św. Mateusza 24, 42-44.

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634013

Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odczytał 11 czerwca 2021 r. na zakończenie uroczystej Mszy św. przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Akt ten został dziś ponowiony także we wszystkich parafiach w Polsce.

Rozpoczął odnowienie Aktu słowami: „Panie nasz Jezu Chryste, dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu”.

W treści Aktu znalazły się i takie akapity: „Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii”.

Po czym kontynuował: „Świadomi naszych wad i słabości – stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny – z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. [...] Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa. [...] Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła. [...] Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy – w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. [...]”.

Po odczytaniu Aktu abp Stanisław Gądecki wraz z pozostałymi biskupami, duchowieństwem i wszystkimi zgromadzonymi w krakowskiej bazylice odmówił Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. KAI

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/abp-gadecki-odczytal-akt-zawierzenia-polski-sercu-pana-jezusa-i-w-imieniu-narodu-przeprosil-za-grzechy/

 

A oto i owa Uroczystość Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia i Litania do Najświętszego Sercu Pana Jezusa z dnia 11 czerwca 2021 r. . Relacja opublikowana tego samego dnia 11 czerwca 2021 r. przez Jezuici Kraków:

100. rocznica poświęcenia narodu polskiego Sercu Pana Jezusa. Uroczysty akt poświęcenia - proklamuje abp Stanisław Gądecki

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634014

.......w której my niepoprawni blogerzy i blogerki straciliśmy wpisy z całego roku, oto notatka samego Gawriona z 3 Września 2021 r.: „(...) Witajcie. Na razie serwis mocno odbiega od ideału ale już działa. Pierwsza sprawa i najważniejsza - niestety straciłem backupy (powiem Wam jeszcze jak to się stało) i portal jest w stanie z maja 2020. Tak - wiem że to beznadziejna sytuacja. Jeśli macie wszystkie wpisy, treści to możecie je dodać ponownie i dać mi znać w komentarzu jakie daty poustawiać. (....)”.

Wpis pomógł odzyskać Gawrion i za to wielkie, wielkie dzięki! Naturalnie trwale utracona została oryginalna ocena wpisu, pierwotne zainteresowanie wpisem, jak i b. wiele b. cennych, spontanicznych komentarzy blogerów, blogerek i naszych gości pod samym wpisem. Niestety! Powyższe komentarze......, odzyskać się udało ponownie. STRoch

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634015