Protest! Demoniczna ideologia gender w białych rękawiczkach na UW

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Serdecznie pozdrawiam studentów UW. Jako mgr historii IH UW zdecydowanie popieram petycję studentów, przeciwko jednostronnym akcjom nie mającym nic wspólnego z uczciwą, akademicką dyskusją, organizowanym przez LGBT na UW. Naturalnie podpisałem petycję, mój podpis jest na pozycji 86 i gorąco zachęcam do tego wszystkich niepoprawnych blogerów. Można i trzeba to uczynić, choćby dziś i jutro pod adresem:

https://www.petycjeonline.com/nie_dla_jednostronnych_wydarzen_lgbt_na_uw

 

A oto stosowna treść petycji studentów UW

 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Marcin Pałys

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

We wtorek 3 października 2017 r. o godz. 17:00 w auli Starego BUW-u ma odbyć się pokaz filmu pt. „Artykuł osiemnasty”. Twórcy filmu, aktywiści LGBT, starają się skonstruować karkołomną interpretację wykazującą wbrew wszelkim faktom, jakoby tytułowy art. 18 Konstytucji RP („małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”) znaczył coś zupełnie innego niż w rzeczywistości. Po projekcji ma się odbyć debata, w której nie weźmie udziału żaden zwolennik powszechnie uznanej interpretacji.

Czy Uniwersytet Warszawski jest miejscem właściwym na jednostronne wydarzenie, balansujące na granicy politycznej propagandy i przeinaczanie przepisów konstytucji w oczywisty sposób potwierdzających tożsamość małżeństwa? Naszym zdaniem NIE!

Tytuł filmu odnosi się do art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jednoznacznie stanowi, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Aktywiści LGBT docelowo dążą do obalenia tego przepisu, doskonale zdając sobie sprawę z jego jednoznaczności, i tylko dopóki nie przekonali do tego większości Polaków, starają się skontruować kuriozalne rozwiązanie przejściowe.

Bardzo niepokojące, że patronat nad wydarzeniem, propagującym tę jednostronną i niekonstytucyjną wizję, objęła m.in. oficjalna instytucja uczelni: Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Tzw. „debata”, która ma odbyć się bezpośrednio po projekcji, w najmniejszym stopniu nie spełnia wymogów pluralizmu i nie stwarza nawet pozorów dyskusji. Mają wziąć w niej udział tylko dwie osoby:

Dr Sylwia Spurek – obecnie zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, która sama przedstawiała się jako „wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk”, a w 2016 r. domagała się także osobnej penalizacji mowy nienawiści wobec osób LGBT w polskim kodeksie karnym;

Dr Krzysztof Śmiszek – obecnie partner życiowy Roberta Biedronia, prezydenta Słupska i aktywisty LGBT; dawniej m.in. szef grupy prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Gender Studies na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

W latach 2004-2005 oboje byli prawnikami w biurze pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn prof. Magdaleny Środy – szeroko znanej z poglądów skrajnie lewicowych, antyklerykalnych i sprzyjających postulatom LGBT. Moderatorem tej „debaty” ma być natomiast Radosław Korzycki z „Tygodnika Powszechnego”, który pomimo deklarowania się jako czasopismo katolickie w 2016 r. wsławił się akcją „Przekażmy sobie znak pokoju”, okazując jednoznaczne wsparcie dla ruchu LGBT.

Czy osoby o tak jednoznacznie sprecyzowanych poglądach będą w stanie o czymkolwiek „debatować” zamiast tylko wzajemnie potwierdzać i rozszerzać swoje wypowiedzi? Jest to co najmniej wątpliwe.

Nie kwestionujemy faktu, że każdy posiada własne, różnorodne skłonności płciowe. Nie są one jednolite i nie jest naszą rolą decydować za innych, w jaki sposób – i czy w ogóle – powinni te skłonności realizować w swoim życiu osobistym. Nie możemy jednak zgadzać się na jednostronną promocję sprzecznej z Konstytucją ustawowej redefinicji małżeństwa pod dyktando aktywistów LGBT.

Jak jasno wykazał w 2013 r. prof. Michał Królikowski: „nie jest możliwe, by inny związek mógł być nazwany małżeństwem. Jest to pojęcie zastane, funkcjonujące w kulturze prawnej od czasów rzymskich. Jeśli więc trzymać się pojęć zastanych, to nie sądzę, żeby można było wprowadzić tu inny związek niż między mężczyzną i kobietą. [...] 2 marca 1997 r. pan marszałek Zych udał się z wizytą do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w celu negocjacji kompromisu wokół konstytucji i w komunikacie, który został wydany po tym spotkaniu przez pana marszałka, stwierdza się, że w wyniku spotkania osiągnięto kompromis, który zasadza się na tym, że w konstytucji powinno znajdować się wyraźne stwierdzenie, że ‘małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, co będzie uniemożliwiać legalizację związków homoseksualnych’.

W konsekwencji, ponieważ ustawodawca zrezygnował z użycia pojęcia zastanego, zasada heteroseksualnego charakteru małżeństwa w mojej ocenie uzyskała rangę konstytucyjną. Powyższe stanowisko jest w ciągu ostatnich lat trwale dekodowane przez Trybunał Konstytucyjny. […] Obecność art. 18 uniemożliwia, zdaniem Trybunału, stworzenie podobnego co do swej istoty związku, relacji, konkubinatu hetero- i homoseksualnego, jeżeli kształt tej instytucji będzie bliźniaczy lub bardzo podobny do małżeństwa” [PEŁNA WYPOWIEDŹ:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=32&dzien=2&wyp=215].

Również dr Bolesław Banaszkiewicz w 2013 r. przypomniał, że: „ustawodawca nie może ustanowić poza systemem swobody umów i jej ograniczeń instytucji jakiegoś związku paramałżeńskiego, o takiej czy innej nazwie. Legitymacja liberalnego ustawodawcy do ustanawiania tak niezwykłej i wyjątkowej instytucji musiałaby mieć podstawę w porządku ponadustawowym, implicite albo explicite potwierdzoną w akcie o najwyższej mocy prawnej. Skoro polski ustawodawca nie jest upoważniony do instytucjonalizowania związków niemałżeńskich, to tym bardziej nie jest do tego zobowiązany”, natomiast „polski system prawny gwarantuje instytucję małżeństwa o wskazanych wyżej zasadach konstrukcyjnych nie w celu stworzenia określonych udogodnień dla dwojga ludzi jako takich, lecz w przekonaniu, że ich związek ma do spełnienia ważną funkcję społeczną, związaną z założeniem rodziny, macierzyństwem i rodzicielstwem”.

[CAŁY ARTYKUŁ:

http://docplayer.pl/16285864-Boleslaw-banaszkiewicz.html].

Akcja Studencka

 

P.S.

Podkreślenia w tekście petycji studentów do Rektora UW Prof. dr hab. Marcin Pałys, pochodzą od autora bloga S.T. Roch. I dodam jeszcze od siebie, to co nieustannie powtarzam: precz z gender, precz ze śmiertelnym grzechem homoseksualizmu i cudzołóstwa, precz z aborcją, precz z eutanazją, precz z pigułką aborcyjną dzień po, precz z upowszechnianiem samogwałtu w szkołach, precz z pornografią, precz z gloryfikowaniem odrażających zbrodniarzy z OUN-UPA na współczesnej Ukrainie. Po prostu precz z cywilizacją śmierci i szatanem!

 

Petycję studentów UW, zamieszczoną w dniach od 27 września do 3 października 2017 r. na stronie: Nie dla jednostronnych wydarzeń LGBT na UW, jak dotąd podpisali:

1. Jakub Wieczorek, Warszawa, 27 wrzesień 2017 r.

2. Gabriela Ziółkowska, Bydgoszcz, jak wyżej.

3. Marcin Fliszkiewicz, Warszawa, jak wyżej.

4. Karol Oknab, Chorzów, jak wyżej.

5. Patryk Orliński, Olsztyn, jak wyżej.

6. Jan Górak, Warszawa, jak wyżej.

7. Grzegorz Kalinowski, Józefosław, jak wyżej.

8. Adam Busse, Pruszków, jak wyżej.

9. Wojciech Kuchcik, Rybnik , jak wyżej.

10. Jędrzej Jabłoński, Warszawa, jak wyżej.

Tomasz Konarzewski, Warszawa, jak wyżej.

12. Sylwia Starzyńska , Chełm, jak wyżej.

13. Konrad Żebrowski, Legionowo, jak wyżej.

14. Marcin Dziób, Kielce, jak wyżej.

15. Katarzyna Mieczkowska, Warszawa, jak wyżej.

16. Bartosz Dębek, Warszawa, jak wyżej.

17. Robert Janusz, Polkowice, jak wyżej.

18. Albert Mazurek, Warszawa, jak wyżej.

19. Jakub Orłowicz, Chełmno , jak wyżej.

20. Artur Lompart, Warszawa, jak wyżej.

21. Tomasz Sasiak, Łódź, jak wyżej.

22. Rafał Pytko, Warszawa, jak wyżej.

23. Marzena Kiernozek, Grodzisk Maz., jak wyżej.

24. Szymon Przedpełski, Warszawa, 28 wrzesień 2017 r.

25. Krzysztof Kuczyński, Warszawa, jak wyżej.

26. Aleksander Popielarz, Warszawa, jak wyżej.

27. Elżbieta Pawelec, Warszawa, jak wyżej.

28. Antoni Kamiński, Wrocław, jak wyżej.

29. Katarzyna Winnicka, Warszawa, jak wyżej.

30. Tomasz Półtorak, Gdynia, jak wyżej.

31. Oliwia Dziamecka , Warszawa, jak wyżej.

32. Debora Sianożęcka, Kraków, 29 wrzesień 2017 r.

33. Arkadiusz Ośka, Ożarów Mazowiecki, jak wyżej.

34. Prof. dr hab. Marek Jacek Sarna, Warszawa, jak wyżej.

35. Urszula Koseła, Warszawa, jak wyżej.

36. Damian Głowacki, Stary Bostów, jak wyżej.

37. Marek Sołdacki, Warszawa, jak wyżej.

38. Kris Szurman, Gdańsk, jak wyżej.

39. Michał Świeży, Wrocław, jak wyżej.

40. Iwona Jasiorkowska, Wieliczka, jak wyżej.

41. Maciej Kempin, Wrocław , jak wyżej.

42. Grzegorz Chrzanowski, Wrocław , jak wyżej.

43. Wojciech Kałuszyński, Sopot, jak wyżej.

44. Wojciech Paprocki, Laski, jak wyżej.

45. Agnieszka Piskorska, Kamionka, jak wyżej.

46. Iwona Susła, Korzeńsko, jak wyżej.

47. Anna Kępowicz, Wrocław, jak wyżej.

48. Robert Kępowicz, Wrocław, jak wyżej.

49. Marek Maciejewski, Warszawa, jak wyżej.

50. Wojciech Furmański, Wrocław, jak wyżej.

51. Ivo Õunpuu, Warszawa, jak wyżej.

52. Krystyna Pasek, Stany Zjednoczone, Rzeszów, jak wyżej.

53. Izabella Haraburda, Wrocław, jak wyżej.

54. Paweł Jaśkowiak, Poznań, jak wyżej.

55. Justyna Olszewska, Wrocław, jak wyżej.

56. Helena Pownug, Olesno, jak wyżej.

57. Julia Zaborowska, Warszawa, jak wyżej.

58. Jowita Kuźmicka, Wrocław, 30 wrzesień 2017 r.

59. Tomasz Paizert, Poznań, jak wyżej.

60. Sławomir Tomasz Roch, Wielka Brytania, Watford, jak wyżej.

61. Michał Pawlewski, Poznań, jak wyżej.

62. Julia Stuchly-Dam , Rojów, jak wyżej.

63. Błażej Kozłowski, Inowrocław, jak wyżej.

64. Jarosław Świątek, Koszalin, jak wyżej.

65. Małgorzata Tomczak, Zielona Góra, jak wyżej.

66. Paweł Makarewicz, Supraśl, jak wyżej.

67. Jacek Mruk, Olsztyn, jak wyżej.

68. Katarzyna Gruszewska, Białystok, jak wyżej.

69. Aneta Budzikowska, Pruszków, jak wyżej.

70. Maciej Kryczka, Warszawa, jak wyżej.

71. Mieszko Pełczyński, Jelenia Góra, jak wyżej.

72. Dominika Jòzefowicz, Warszawa , jak wyżej.

73. Marek Gąsiorowski, Szumsk, jak wyżej.

74. Grzegorz Radczyc , Otyń, jak wyżej.

75. Mateusz Godlewski, Warszawa, jak wyżej.

76. Roman Tarnawski, Stany Zjednoczone, Chicago , 1 październik 2017 r.

77. Hanna Liziniewicz-Kamińska, Warszawa, jak wyżej.

78. Szymon Krasuski, Brodnica, jak wyżej.

79. Karol Kundzicz, Białystok, jak wyżej.

80. Tytus Kosiarski, Piła, jak wyżej.

81. Michał Tomczuk, Gdańsk , jak wyżej.

82. Józef Salagierski, Jabłonna Lubelska, jak wyżej.

83. Emil Mirski, Słupsk, jak wyżej.

84. Kuba Dabrowski, Szwecja, Norrkoping, jak wyżej.

85. Elżbieta Kozieł-Schminda, Sopot, jak wyżej.

86. Krzysztof Błażejewski, Olsztyn, jak wyżej.

87. Rafał Czupryna, Wrocław , jak wyżej.

88. Teresa McMahon, Warszawa, jak wyżej.

89. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, Białystok, jak wyżej.

90. Roman Ignasiak, Grodzisk Mazowiecki, jak wyżej.

91. Jakub Cymerman, Recz, jak wyżej.

92. Justyna Mielnik, Masłowice Trzebiatkowskie, jak wyżej.

93. Jacek Drabarczyk, Puszczykowo, 2 październik 2017 r.

94. Grzegorz Strzeszewski, Ostrołęka, jak wyżej.

95. Zbigniew Barciński, Lublin, jak wyżej.

96. Mariusz Kawa, Wrocław, jak wyżej.

97. Monika Leszczynska, Warszawa, jak wyżej.

98. Margaret Taczyniec, Stany Zjednoczone, Chicago, jak wyżej.

99. Piotr Nowosielski, Opole, jak wyżej.

100. Błażej Zych, Katowice, jak wyżej.

101. Marcin Olszówka, Warszawa, jak wyżej.

102. Marcin Frydrych, Bydgoszcz, jak wyżej.

103. Karol Więckowski, Warszawa, jak wyżej.

105. Barbara Zawadzka, Warszawa, jak wyżej.

106. Piotr Łabiszewski, Finlandia, Węgorzewo, jak wyżej.

107. Agnieszka Charzynska, Luboń, jak wyżej.

108. Radek Matczuk, Warszawa, jak wyżej.

109. Krystyna Denis, Częstochowa, jak wyżej.

110. Anna Świerzewska, Toruń, jak wyżej.

111. Ewelina Ziń, Lublin, jak wyżej.

112. Robert Dziewic, Rzeszów, 3 październik 2017 r.

113. Szymon Kociuba , Jawor , jak wyżej.

114. Krzysztof Gała, Krzepice, jak wyżej.

 

Powyższa Lista została opracowana na podstawie, tej już opublikowanej i dostępnej w internecie pt.: “Nie dla jednostronnych wydarzeń LGBT na UW” i została doprowadzona póki co do samego końca. W oryginale jeszcze 40 innych sygnatariuszy podpisało swój sprzeciw ale zadecydowało nie ujawniać swojego nazwiska w internecie. Opracowanie wciąż jest uaktualniane!

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

Proszę Niepoprawni - podpiszcie ją!

Dziękuję!

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1549283

Dziękuję katarzyna.tarnawska że jesteś! Jak teraz właśnie tam na Uniwersytecie Warszawskim owe małe, na razie niezauważalne, ścisłe grono intelektualistów, niby sobie tylko dyskutuje, lecz inne małe, ścisłe grono skrzętnie zaraz to kolportuje, zaś jeszcze inne, już wielkie i cholernie bogate grono, sprzyjających gender, upowszechnia to opinii publicznej. Tak właśnie rośnie siła rewolucyjna, czy czerwonych jak wolicie! W obecnej, uaktualnionej odsłonie: genderowych! Cel zaś jest zawsze ten sam: przejąć kulturę, oświatę, w końcu władzę w danym kraju delikwentów i zmienić oblicze Narodu. I tak to działa! 

Nie milcz już dziś zatem! Nie czekaj bezczynnie! I nie narzekaj potem w obiegowym stylu: ola Boga co to się dzieje w ojczyźnie. Raczej działaj! Podpisz petycję, którą ktoś przygotował, także z myślą o Tobie. Może zdarzy się i tak pewnego dnia, iż i Ty będziesz o coś walczył zażarcie i wtedy znajdziesz wielu przyjaciół. Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549286

purek i śmieszek

 

co tylko ulotni purek

przez otwarty rozpurek

wchłonie na wdechu

śmieszek ze śmiechu!

 

PS Jestem ciekawy, ilu i jakie "autorytety"  będą  na wdechu wchłaniały "naukową atmosferę" tej - zapowiadającej się na jakże pasjonującą - dyskusji?!

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1549289

.....jeśli płonie nam własny ogórek, 

raczej wcześniej trzeba nam pospołu czuwać....

rany własne leczyć, cudze zawczasu prawdą obmywać!

Serdecznie pozdrawiam Janie.

P.S.

Echhhh. Tego jednego żałuję, że mnie tam nie ma. Echhhh dałoby się czada....., jak za dawnych, dobrych czasów.....Echhhh miło chociaż wspomnieć!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549290

Należałoby to podpisywać, nie ograniczając się do UW, ale jak? Takie dyskusje to symptom chorobowy, bo równie dobrze można by dyskutować nad pożytkami z zaszczepienia syfilisu. 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1549300

....niż nawet ta fizyczna. Syfilis wyniszcza bowiem człowieka ciało, lecz czymże to jest wobec śmierci duchowej duszy grzesznika?! Czyny homoseksualne i inne, pokrewne, zaliczone zostały do haniebnego gremium: tych wołających o pomstę do Nieba. Jak daleko upadła zatem nasza cywilizacja europejska i ziemska, iż obecnie w  świetle jupiterów i kamer, chce się oto publicznie dyskutować nad racjami, tego upadku na Uniwersytetach. Przyszłość niehybnie potępi nasz tragiczny upadek! Pozdrawiam serdecznie ks. Prof. Zygmunta Zielińskiego z KUL w Lublinie

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549303

Lewusy

Grzebią

Byt

Teraźniejszy

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1549305

Serwus Jacku. Wielkie dzięki że zawsze jesteś! Damy radę! Da się tę rzepkę wyrwać ale trzeba razem! W tym miejscu od razu przypomina się, ten przepiękny wiersz Juliana Tuwima. Pozdrawiam

 

Julian Tuwim: "Rzepka"

 

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,
Chodził te rzepkę oglądać co dzień.
Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,
Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!
Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę,
Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!

Zawołał dziadek na pomoc babcię:
"Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!"
I biedny dziadek z babcią niebogą
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Przyleciał wnuczek, babci się złapał,
Poci się, stęka, aż się zasapał!
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka,
Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka!
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Na kurkę czyhał kotek w ukryciu,
Zaszczekał Mruczek: "Pomóż nam, Kiciu!"
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Więc woła Kicia kurkę z podwórka,
Wnet przyleciała usłużna kurka.
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Szła sobie gąska ścieżynką wąską,
Krzyknęła kurka: "Chodź no tu gąsko!"
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Leciał wysoko bocian-długonos,
"Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!"
Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Skakała drogą zielona żabka,
Złapała boćka - rzadka to gradka!
Żabka za boćka,
Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
A na przyczepkę
Kawka za żabkę
Bo na tę rzepkę
Też miała chrapkę.

Tak się zawzięli,
Tak się nadęli,
Ze nagle rzepkę
Trrrach!! - wyciągnęli!
Aż wstyd powiedzieć,
Co było dalej!
Wszyscy na siebie
Poupadali:
Rzepka na dziadka,
Dziadek na babcię,
Babcia na wnuczka,
Wnuczek na Mruczka,
Mruczek na Kicię,
Kicia na kurkę,
Kurka na gąskę,
Gąska na boćka,
Bociek na żabkę,
Żabka na kawkę
I na ostatku
Kawka na trawkę.

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549313

Patryk Orliński z Olsztyna: „Podpisuję, ponieważ nie ma miejsca na propagandę na UW.”

Jan Górak z Warszawy: „Sprzeciwiam się organizowaniu na uczelni publicznej jednostronnych debat, których celem jest wywrócenie do góry nogami instytucji małżeństwa, a w konsekwencji także całego porządku społecznego.”

Tomasz Konarzewski z Warszawy: „Jestem studentem UW i troszczę się o jakość debaty na Uniwersytecie.”.

Bartosz Dębek z Warszawy: „Jestem przeciwny promocji zboczeń w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w postaci ‘jednostronnych debat’ organizowanych na uniwersytetach.”.

Jakub Orłowicz z Chełmna: „Podpisuję, ponieważ uważam, że uniwersytet powinien być miejscem na dyskusję, nie natomiast na jednostronną akcję propagandową.”.

Artur Lompart z Warszawy: „Uniwersystet był zawsze miejscem ścierania się różnych poglądów. Totalitarne grupy zarażone ideologią skrajnej lewicy, usuwają z UW - za zgodą władz - debaty innych osób, światopoglądowo im obcym. Nie zgadzam się na zawłaszczanie Uczelni przez jedną, skrajną opcję. To totalitaryzm.”. (Opinie zamieszczone 27 września 2017 r. na stronie: Nie dla jednostronnych wydarzeń LGBT na UW!!!)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549461

Antoni Kamiński z Wrocławia: „Jestem przeciwko zrównywaniu zboczeń z normą.”.

Prof. dr hab. Marek Jacek Sarna, astronom z Warszawy: „Bardzo mi źle z tym, co dzieje się na moim/nie moim Uniwersytecie.”.

Damian Głowacki ze Starego Bostowa: „Sprzeciwiam się propagowaniu niezgodnej z konstytucją redefinicji pojęcia małżeństwo.”.

Iwona Jasiorkowska z Wieliczki: „Ponieważ spotkanie z mec. Kiessling zostało odwołane.”.

Ivo Õunpuu z Warszawy: „Jestem stanowczo przeciwny wszelkiej ideologicznej manipulacji i propagandy na uczelniach oraz ideologizacji nauki.”.

Jarosław Świątek z Koszalina: „Instytucja małżeństwa jest jasno określona i sprecyzowana, jako związek kobiety i mężczyzny, nie dwóch kobiet, nie dwóch mężczyzn, czy też więcej niż dwóch osób. Redefinicja małżeństwa ujętego w Konstytucji RP jest niedopuszczalna i nie podlega jakimkolwiek rozważaniom w kierunku LGBT.”.

Paweł Makarewicz z Supraśla: „Dość lawactwa które niszczy cywilizację łacińską!”.

Grzegorz Radczyc z Otynia: „Tego typu debaty są niedopuszczalne z punktu prawa, etyki, moralności, sieją zgorszenie, obrażają małżeństwo i uderzają w godność człowieka.”.

(Opinie zamieszczone w dniach 29 - 30 września 2017 r. na stronie: Nie dla jednostronnych wydarzeń LGBT na UW!!!)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549463

Szymon Krasuski z Brodnicy: „Jestem przeciw propagandzie tolerancji i multi kulti przez którą Europejczycy na zachodzie giną !”.

Karol Kundzicz z Białegostoku: „Homoseksualizm jest wbrew naturze.”.

Emil Mirski ze Słupska: „Zboczeniom i dewiacjom stanowcze NIE! Chorzy powinni się leczyć, każdy psychiatra o tym wie, ale to nie dociera do członków LGBT.”.

Kuba Dabrowski z Norrkoping w Szwecji: „Podpisuję ponieważ chcę żyć (i moje dzieci, wnuki i prawnuki..) w normalnym świecie. Chce żyć w świecie, gdzie mój heteroseksualizm nie będzie czymś nienormalnym, a ja nie będę terroryzowany przez ‘odmieńców z szczególnymi prawami’, ani przezże tych odmieńców stygmatyzowany za swój światopogląd i za swoje wypowiadane otwarcie opinie, czy poglądy nt. ‘tęczowego bractwa’ . Nie chce dewiacyjno-lewackiego prania mózgu! - Amen!”.

Rafał Czupryna z Wrocławia: „Jestem przeciwnikiem lgbt.”.

Zbigniew Barciński z Lublina: „W ubiegłym roku akademickim, władze Uniwersytetu Warszawskiego odmówiły możliwości przeprowadzenia spotkania z amerykańską prawnik i działaczką ruchów pro-life Rebeccą Kiessling. Wówczas kierownictwo UW zdecydowało, że w formule zaproponowanej przez organizatorów, wydarzenie miałoby formę promowania określonego stanowiska światopoglądowego, a nie dyskusji akademickiej.”.

(Opinie zamieszczone w dniach 1 - 2 października 2017 r. na stronie: Nie dla jednostronnych wydarzeń LGBT na UW)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1549486

Miało być kulturalnie, na poziomie, za wolnością i przeciwko faszyzmowi, a było jak zwykle agresywnie, wulgarnie, przeciw patriotom za to w obronie marksizmu. Tak w skrócie można opisać manifestację zorganizowaną przez skrajną lewicę tuż pod murami Uniwersytetu Warszawskiego. Polecam b. gorąco niepoprawnym blogerom, blogerkom i naszym sympatykom, ten znakomity dokument filmowy, opublikowany 8 kwietnia 2019 r. przez eMisjaTv, a zatem:

Z ust demonstrantów wybrzmiało wiele haseł, w tym nawet te najbardziej wulgarne jak np.: „Narodowcy, szmalcownicy, wypierdalać ze stolicy”. Naprawdę agresywnie zrobiło się, gdy na zgromadzeniu pojawiła się ekipa kanału „pyta.pl”. Złowrogie gesty i plucie między barkami funkcjonariuszy policji poparto okrzykami: „Jaok wypierdalaj, zesrałeś się” oraz „Hej Jaok przestań być chujem”. Także w stronę naszego zespołu zdarzały się wyzwiska, z których nagminnie powtarzało się hasło: „faszyści wypierdalać, no pasarán!”. Najaktywniejszy w tłumie był lewicowy bojówkarz nazywany przez internautów „tajgerem” (nie mylić z Mateuszem Kupcem vel. 'Tigerem Bonzo').

Po rozwiązaniu manifestacji człowiek ten krzyczał, że zaprasza wszystkich na teren UW, ale policja i faszyści mają zostać za drzwiami. Rzeczywiście tak się stało. "Faszyści" - czyli ludzie nie zgadzający się ze zdaniem neomarksistów, po prostu się rozeszli, natomiast funkcjonariusze policji usiłujący legitymować niektórych zgromadzonych, zostali dosłownie wyrzuceni za uniwersytecką bramę. Wszystkiemu przyglądali się pracownicy ochrony UW, którzy najwyraźniej dostali polecenie, aby nie reagować. Trudno się dziwić, skoro w zgromadzeniu lewicowych bojówek znaleźli się pracownicy uniwersytetu oraz działacze KODu i Obywateli RP cieszący się dużym poparcie kadr akademickich wyższych uczelni humanistycznych. Tym ludziom nie przeszkadzała agresja płynąca ze strony zgromadzonych, a także wyzwiska i wulgaryzm, którymi obrzucano wszystkich przeciwników pikiety. Nikt z pracowników uniwersytetu nie zareagował również, kiedy jeden z demonstrantów umieścił na filarze historycznej bramy czerwony sztandar, tęczową flagę (LGBT+) oraz proporzec subkultury spod znaku Antify.

Na terenie uniwersyteckiego kampusu neomarksiści wymienili uściski dłoni z kilkoma pracownikami UW, z których żaden oczywiście nie chciał udzielić nam wywiadu. Przed bramą rektoratu rozwinięto napis: „Tu się uczy, nie heiluje” i odśpiewano socjalistyczną pieśń „Warszawiankę 1905”.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1585888

Brutalny atak na Kościół katolicki na UW, to już szczyt wszystkiego! Atak miał miejsce 4 maja 2019 r. w wykonaniu Leszka Jażdżewskiego, naczelnego pisma "Liberté", który wygłosił swoiste "wprowadzenie" przed piątkowym wykładem Donalda Tuska w Auditorium Maximum.

Jażdżewski uznał publicznie, że Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu. Dlatego dodał otwarcie: “Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody.”

A następnie pozwolił sobie na takie osobiste świadectwo: “Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry.”

Na szczście do tego ataku raczył odnieść się sam Rektor UW Marcin Pałys, który w sobotę do wystąpienia Jażdżewskiego na Twitterze napisał: “Wczorajsze wystąpienie przedstawiciela "Liberté" na UW oceniam bardzo krytycznie. Taka retoryka jest niezgodna z misją Uniwersytetu, rażąco odbiega od standardów dialogu, których chcemy przestrzegać.”

https://niezalezna.pl/270020-skandaliczny-atak-na-kosciol-poprzedzil-wyklad-tuska-mocny-list-do-rektora-uw

A tu o Jażdżewskim i antykatolickim szale polityków rozmawiają Jacek Ożóg i Krystian Kratiuk. Filmik opublikowany 6 maja 2019 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1589015