Musimy być wierni Słowu Boga a nie prywatnym opiniom papieża Franciszka

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Świat

Kard. Gerhard Ludwig Müller były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, poczuł się w obowiązku opublikować 22 października 2020 r. oświadczenie w sprawie szeroko komentowanych słów papieża Franciszka na temat homoseksualistów. Wywołały ona bowiem wielki chaos medialny na całym świecie i spore zamieszanie w samym Kościele katolickm. Co ciekawe, dotychczas nie pojawiły się żadne komentarze ze strony rzecznika Watykanu, czy innych czynników oficjalnych Stolicy Apostolskiej na temat cytowanych na wstępie rzekomych słów Franciszka. Sam papież Franciszek też na razie milczy, jak zaklęty!

Mamy zatem chaos, zamęt i dziwne, najróżniejsze interpretacje wokół tego, co tak naprawdę powiedział papież Franciszek. Jaka jest prawda? Mieliśmy zatem już nauczanie samolotowe, gazeciarskie u ateisty Eugenio Scalfariego (który nie robi notatek), a teraz nauczanie filmowe, no i jest całkiem nieciekawie. No bo co oznacza dla przykładu de facto cytat opublikowany przez włoską prasę, słynny od kilku dni cytat papieża Franciszka, dotyczący wprost par homoseksualnych? Czy to sygnał kolejnej rewolucji w Kościele? Oto poniżej pełna treść oświadczenia kard. Gerharda Müllera:

 

„Nie jest mi znana dosłowna treść wypowiedzi papieża w wywiadzie, jak często bywa - dwuznacznej. Jej oddziaływanie jest jednak fatalne.

Katoliccy wierni są zirytowani, a wrogowie Kościoła czują się umocnieni przez zastępcę naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego Synostwo Boże odrzucają. Zamiast sięgać po argumenty teologiczne i filozoficzne apeluje się do uczuć, tym samym likwidując racjonalność za pomocą sentymentów.

Wiara nie jest zależna od politycznej opcji ze spektrum prawicowego czy lewicowego, nie jest zależna od ideologicznych stanowisk między konserwatyzmem a progresywizmem. Jest zależna jedynie od prawdy, którą jest sam Bóg w swojej istocie i w Słowie, które objawiło się w historii.

Chrześcijanin wierzy w Boga jako w pierwszą prawdę i uznaje papieża oraz biskupów za następców Piotra i pozostałych Apostołów.

Bycie wiernym papieżowi to coś innego od bałwochwalczej papolatrii, podobnej do zasady, zgodnie z którą przywódca albo partia ma zawsze rację.

Tam, gdzie dochodzi do napięć między z jednej strony wyraźnym Słowem Bożym oraz jego nieomylną interpretacją a z drugiej strony prywatną wypowiedzią nawet najwyższych autorytetów kościelnych, obowiązuje zawsze fundamentalna zasada: in dubio pro DEO [gdy zachodzą wątpliwości - wybrać na korzyść Boga].

Urząd Nauczycielski służy Słowu Boga i nigdy nie staje ponad Objawieniem. To w każdym razie obowiązujące nauczanie Kościoła na temat relacji między Objawieniem Bożym w Chrystusie a podporządkowanym mu Urzędem Nauczycielskim.

Stanowisko, o którym mowa [scil. wypowiedź papieża], jest czysto prywatną opinią, którą odrzucić może - i powinien - każdy katolik.

John Henry Newman (1801-1890), sławny kardynał i jeden z największych nauczycieli Kościoła w czasach nowożytnych, powiedział, że zepsucie w kwestiach objawionej nauki wiary jest jeszcze gorsze od zepsucia finansowego w organizacjach kościelnych oraz od moralnego zepsucia duchownych i świeckich przywódców. Ono właśnie jest źródłem wszelkich zawirowań i skandali w historii Kościoła.

Co stanowi o kościelnej odwadze oraz wolności chrześcijan? Między papieżem a biskupami, zwłaszcza kardynałami świętego rzymskiego Kościoła, istnieje taka sama relacja, jak między Piotrem a pozostałymi Apostołami. Paweł wystąpił przeciw Piotrowi, gdy ten za sprawą dwuznacznego zachowania i wypowiedzi oddalił się od prawdy Ewangelii (Ga 2, 14). Hieronim, Augustyn i Tomasz z Akwinu w swoich interpretacjach Listu do Galatów stanęli merytorycznie po stronie Pawła i chwalili Piotra za jego pokorę i zgodę na to, by zostać napomnianym.

W Kościele katolickim, odnośnie komplementarności płci, małżeństwa i rodziny - obowiązuje Słowo Boże w definitywnym odczytaniu w Osobie i przesłaniu Chrystusa, Syna Bożego, skierowane do faryzeuszy, tak wówczas jak i dzisiaj: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem (Mt 19, 4-5).

Prawo do małżeństwa i rodziny istnieje tylko względem mężczyzny i kobiety, którzy zgodnie ze swoją stworzoną przez Boga naturą, wolni w sumieniu, przed obliczem Boga, mówią sobie: tylko ty i na zawsze, dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Poza legalnym małżeństwem, zgodnie z wolą Boga, każde zjednoczenie seksualne jest obiektywnie grzechem ciężkim - niezależnie od winy subiektywnej, którą zna tylko Bóg i którego przebaczeniu możemy zawsze i w każdym momencie się powierzać.

Nie możemy jednak swobodnie grzeszyć ze względu na miłosierdzie Boga i zamiast poddawać się pod Jego łaskawy osąd szukać umocnienia w naszym grzesznym zachowaniu w poklasku zdechrystianizowanych współczesnych.

Katechizm Kościoła katolickiego jasno rozróżnia pomiędzy z jednej strony troską duszpasterską i osobistym stosunkiem do osób ze skłonnościami do osób tej samej płci a z drugiej - obiektywną oceną aktów homoseksualnych lub też aktów heteroseksualnych poza małżeństwem, które stoją w sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. (1 J 2, 6).

Zachowywanie przykazań Bożych jest wyrazem miłości Boga i uznawania ich zbawczego wpływu na człowieka. Zamiast spotykać się z osobami, które czują się przezeń umocnione w swoim zachowaniu i fałszywym myśleniu i które pokazują całemu światu swoje zdjęcie z papieżem, powinien papież zapoznać się z książką Daniela Mattsona i zaprosić go na rozmowę. To Amerykanin, który odnalazł drogę z niegodnej seksualnej rozwiązłości do wstrzemięźliwego życia w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8, 21).” [1]

Powyższe Oświadczenie kard. Gerharda Ludwiga Müllera zostało opublikowane w całości na stronie PCh24. Podkreślenia w tekście pochodzą od autora bloga S. T. Roch

 

Legalizacja związków partnerskich jest niedopuszczalna

 

W podobnym duchu wypowiedział się tylko dzień wcześniej bp Thomas Tobin z amerykańskiej diecezji Providence. Medialne doniesienia o wypowiedziach papieża Franciszka, interpretowanych jako poparcie dla legalizacji związków pomiędzy osobami tej samej płci, zmusiły i jego do wydania krótkiego ale b. ważnego oświadczenia.

Otóż w środę 21 października 2020 r. w opublikowanym na stronie diecezji komunikacie, hierarcha esencjonalnie wyłożył naukę Kościoła na temat homoseksualizmu. Amerykański biskup wyraźnie nie wie co to tchórzostwo i wobec takiego stanowiska papieża Franciszka (tak przedstawionego przez prasę i media), jasno i klarownie napisał: „Wyraźne poparcie Ojca Świętego dla uznawania związków partnerskich par jednopłciowych wymaga wyjaśnienia. Oświadczenie Papieża wyraźnie przeczy temu, co od dawna naucza Kościół na ten temat”.

I jeszcze dodał jednoznacznie w swoim oświadczeniu: „Kościół nie może wspierać akceptacji obiektywnie niemoralnych związków. Osoby odczuwające pociąg do tej samej płci są ukochanymi dziećmi Boga i ich osobiste prawa człowieka oraz prawa obywatelskie muszą być uznane i chronione przez prawo”.

By zaraz dopełnić całego obrazu sytuacji: „Jednak legalizacja ich związków partnerskich, które próbują udawać święte małżeństwo, jest niedopuszczalna”. [2]

 

Osoby homoseksualne mają prawo do wspólnego pożycia....

 

Ponieważ sytuacja stała się b. napięta, do sprawy odniósł się niemal natychmiast i serwis katolicki KAI w Polsce. Zaznaczył, że b. wiele światowych mediów powiela szokujące informację, jakoby obecny papież twierdził, że osoby homoseksualne mają prawo do uznania ich związków w przepisach cywilnych. Franciszek miałby także zachęcać takie osoby, by prowadziły swe dzieci do parafii i wyrażać się o sodomickich pseudo-rodzinach z aprobatą.

Niestety te gorszące, deominiczne rewelacje zawarte mają być niby w filmie dokumentalnym rosyjskiego reżysera pracującego w Holywood, Jewgienija Afiniejewskiego pt. „Franciszek”, którego premiera odbyła się podczas Festiwalu Filmowego w Rzymie.

Jak podają liczne media, w filmie padają jakoby takie oto słowa papieża Franciszka: „Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie. Są dziećmi Bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być z tego powodu wykluczany lub nieszczęśliwy. Mają prawo do związków cywilnych. W ten sposób są one objęte ochroną prawną. Walczyłem o to”.

A dziennikarz „La Stampa” tłumaczy dla przykładu, że stwierdzenia te: „mają na celu podniesienie świadomości o tym problemie w obrębie Kościoła”.

W tym zamieszaniu i rosnącym zażenowaniu u wielu, co właściwie spłodził znowu medialnie papież Franciszek? Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) podjęła próbę interpretacji zdań, które miały się pojawić w filmie dokumentalnym pt. "Francesco”. W depeszy KAI czytamy zatem, iż papież miał w nim powiedzieć: "Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie; są dziećmi Boga; mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny, ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to prawo do wspólnego pożycia. One mają prawo do tego, by być prawnie chronionymi".

Tymczasem wg orzeczenia Sądu Najwyższego, z dn. 25 lutego 2016 r. (Uchwała SN (7) z 25.2.2016 r., I KZP 20/15), omówionego na łamach Monitora Prawniczego "Zawarty w art. 115 § 11 KK zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony." [3]

 

Zniszczenie Sodomy i Gomory

 

Polecam wszystkim ten filmik, gdyż praktycznie nie odbiega od naszego przekazu w Kościele katolickim. Biblia i Sumerowie. Wg biblijnej Księgi Rodzaju Bóg Jahwe zgładził mieszkańców Sodomy i Gomory. Ta biblijna historia odbiła się echem w mezopotamskich tekstach opowiadających o przerażającej zagładzie sumeryjskich miast. Poznajmy zatem bliżej historię zniszczenia Sodomy i Gomory. Dalsze rozważania naukowe (mogą być tam błędy, choć nie muszą) nie są bowiem tak ważne, jak sam przekaz biblijny. Znakomicie ilustrowany filmik opublikowany 10 kwietnia 2020 r. przez Kosmiczne Opowieści, a zatem:

Na koniec zachęcam do czynnego działania, dla przykładu możesz jeszcze dziś podpisać petycję: „,PETITION: Ask Pope Francis to clarify and rectify scandalous remarks on homosexual civil unions”, ja właśnie podpisałem i jestem gdzieś w okolicy 2400, podpisz na stronie: https://lifepetitions.com/petition/petition-ask-pope-francis-to-clarify-and-rectify-scandalous-remarks-on-homosexual-civil-unions/?utm_source=PT_FRANCIS_CIVIL_UNION&utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=2bcf5d6108-MV-PT-FRANCIS-HCUS-10-23-20&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-2bcf5d6108-404541021

 

Przypisy:

[1] https://www.pch24.pl/kard--gerhard-muller--musimy-byc-wierni-slowu-boga--nie-prywatnym-opiniom-papieza,79353,i.html#ixzz6bigBaIQq

[2] https://www.pch24.pl/biskup-tobin--legalizacja-zwiazkow-partnerskich-jest-niedopuszczalna,79278,i.html#ixzz6bY9QkIos

[3] https://www.pch24.pl/zwiazki-jednoplciowe--zamieszanie-po-niekatolickich-stwierdzeniach-przypisywanych-franciszkowi,79276,i.html#ixzz6bY2OgdJo

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.4 (głosów:14)

Komentarze

i po co kłamać,że watykan miał się nie wypowiedzieć? sam wklejałeś jakieś sprostowania, by po chwili znów wracać do fejków. celowo zatem mataczysz w celu podważania autorytety KK, nie interesuje cię prawda tylko raban medialny i mącenie. szczęśliwie masz małe zasięgi a jesteś obchodzony z daleka jak coś nieczystego. teraz nakręcasz kolejną inbę czyli przytaczasz atak mullera, zaraz pewnie pojawi się vigano i lenga. po co się czaić jak wąż do rochowania? napisz od razu, że papież to ancychryst a powinien nim zostać jakiś putin, vigano czy sam roch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1649484

....a zarazem jego wpisy są z każdym dniem coraz bardziej w swojej treści demoniczne. To daje do myślenia! Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1649486

no chyba, że chodzi o tematy sodomitów, bo przy takich od razu się podejrzanie aktywujesz, wyskakujesz niczym diabełek z pudełka. przyznaj się, brałbyś czarną kutangę na ostro, aż by kicha pękła, co? naturalnie z winy samego papieża franciszka.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1649488

.....czytać na naszym b. pożytecznym portalu niepoprawnych blogerów i blogerek takie wulgarne, brokowe wpisy kontrika, lizane bezwstydnie przez kilku jego klakierów. Proszę nie zrażajcie się tym b. złym (przez jego wpisy) osobnikiem. Dobro i prawda zawsze zwyciężają! Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Sławomir Tomasz Roch

#1649515

Pod ich wpływem poleżałem sobie dzisiaj 4 godziny krzyżem oraz pościłem. Zaprawdę, pytam Ciebie, a jakiż to Przewodnik Duchowy Ciebie prowadzi? Azaliż podzieliłbyś się tą wiedzą ze mną?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1649517

...wszak to najlepsza droga do dawania świadectwa chrześcijanina. Otóż na początku trzeba zacząć od b. częstego czytania Pisma Świętego, potem trzeba się modlić, tak jak umiesz. Następny krok to udział we mszy świętej, naturalnie sakramenty święte, czyli spowiedź i Komunia Święta. Do tego trzeba dodać czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), najlepiej przeczytać cały i zrobić notatki. Te praktyki są najważniejsze. Oczywiście jest ich więcej ale to już wyższa szkoła jazdy, by nie być gołosłownym to wymienię te: spowiedź generalna, kierownictwo duchowe, wspólnota katolicka, pielgrzymowanie, leżenie krzyżem, post, lektura katolicka (artykuły, książki, filmy, spotkania), rekolekcje Ignacjańskie, dni skupienia itp, itd

P.S. Byli nawet i tacy co się biczowali ale co z tego kiedy zabrakło im miłości, choćby Krzyżacy, no i przezszli niechlubnie do historii dlatego wszyscy winniśmy czuwać, bo diabeł bestia nie śpi, choćby współczesna Ukraina, gdzie cerkiewnie i państwowo gloryfikuje się ludobójców z demonicznej OUN-UPA jednych z największych zbrodniarzy wszechczasów na czele z Banderą, Szuchewyczem i Diaczenką. Tak że HD leż krzyżem, praktykuj posty, a potem przepraszaj Boga i bliźnich, których skrzywdziłeś, by i na Ciebie podobne terminy w swoim czasie nie przyszły. Hańba jest bowiem wieczna! Zacznij też pisać pod swoim nazwiskiem, nie ukrywaj się pod nickiem, będziesz b. wiarygodny! Ponoś pełną odpowiedzialność za to, co piszesz na naszym b. pożytecznym portalu. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1649569

wcześniejszej modlitwie i oto plon:

1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. 3 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? 4 Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? 5 Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

A zaraz potem Biblia otworzyła się na kolejnym cytacie:

16 Raczej mądrość nabywać niż złoto,
lepiej mieć rozum - niż srebro.
17 Unikać złego - to droga prawych,
chroni życie, kto czuwa nad drogą.
18 Przed porażką - wyniosłość,
duch pyszny poprzedza upadek.

Będę czytał dalej...

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1649594

Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi». Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». (Księga Rodzaju 18, 16-21)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1649485

Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: «Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze». Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!2 Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!» Ale oni krzyknęli: «Odejdź precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. (Księga Rodzaju 19.1-11)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1649571

A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć». Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako [przyszli] zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Oni jednak myśleli, że on żartuje.

Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - Pan bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: «Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!»

Ale Lot rzekł do nich: «Nie, panie mój! Jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie». Odpowiedział mu: «Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar

Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.

Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal.

Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. (Księga Rodzaju 19.12-29)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1649572

Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście.

A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej: «Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała.

Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: «Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca.

Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów. (Księga Rodzaju 19.30-37)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1649574

albowiem tak sobie w Locie upodobał Abraham, że po dziś dzień Lot lata tak, jak sobie winszuje potomstwo Abrahama, czyli dalej nikt tego w Locie nie wie kiedy się Lot kładzie a kiedy wstaje. Mówią, że ostatnio Jehudzie Danielsowi nabrzmiała kabza od Lotu. Ten syn syjonu nada kabzie imię former Polish Airlines Lot i tak oto stanie się praojcem Poliniaków.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1649589

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jak trudno zrozumieć dzisiejsze niektóre osoby, które wychodzą na ulice z przekleństwami na ustach i nienawiścią w sercu do tych wszystkich, którzy zdecydowanie opowiadają się za życiem dzieci w łonie matek..Ochrona ludzkiego życia to przede wszystkim sprawa człowieczeństwa, a nie wyznawanej religii. Oczywiście nie można być katolikiem, który chce żyć w jedności z Kościołem i przyjmować sakramenty, a zarazem być zwolennikiem aborcji. To się wzajemnie wyklucza

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1649580

..... z nauką Kościoła? Oto jest pytanie! Jacek Ożóg zaprasza Państwa na kolejny odcinek Raportu. Opublikowany 31 października 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1651030

Okazuje się, że zafałszowano intencje papieża Franciszka. Otóż Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolin wysłał do ambasadorów na całym świecie pismo wyjaśniające słowa Franciszka. Watykan twierdzi, że wypowiedzi papieża zostały wyrwane z kontekstu. Parolin podkreślił, że to co powiedział Franciszek, nie oznacza poparcia przez Kościół związków osób tej samej płci.

Oficjalne pismo z Watykanu ujawnił biograf papieża Franciszka Austen Ivereigh. W poniedziałek jego autentyczność potwierdziły źródła w Watykanie. Na Facebooku zamieścił je ambasador Watykanu w Meksyku Monsignor Franco Coppola. Kard. Pietro Parolin podkreśla także, że w filmie "Francesco" połączone zostały dwie wypowiedzi papieża. Według wyjaśnień Watykanu, reżyser miał wyciąć pytania i zestawić ze sobą słowa Franciszka wyjęte z kontekstu. Parolin wyjaśnia, że papieżowi nie chodziło wcale o zakładanie przez homoseksualistów rodzin, a jedynie o to, że powinni być oni akceptowani przez swoje rodziny.

Film "Francesco" zadebiutował 21 października na festiwalu filmowym w Rzymie. Jego reżyserem jest Evgeny Afineevsky, autor filmu "Krzyki z Syrii" z 2017 roku. Opowiadał w nim o niszczycielskiej wojnie domowej w tym kraju. Jest to zarazem kronika siedmioletniego papiestwa Franciszka. Reżyser skupia się w nim na głównych problemach, z którymi zmaga się papież. Obraz opowiada także o roli Franciszka w walce o prawa imigrantów i zwiększoną rolę kobiet w Kościele.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.o2.pl/informacje/franciszek-popiera-zwiazki-homoseksualne-watykan-zaprzecza-6571384891439904a

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1651031

nie wstyd, że sam rozpowszechniałeś takie fejki, widząc szybko że już im zaprzeczano? ale w tym pewnie grzechu nie widzisz za to będziesz go wytykał krytykującym takie twoje obsesje. i co teraz, faryzeuszu? fajnie tak cały czas oskarżać papieża o wszystko, co możliwe, nawet o to, że coś dzieje się za jego pontyfikatu? to taka misja i zadaniowośc, prawda? a w czyim interesie? bo przecież nie prawdy ani katolików ani tradycyjnych Polaków/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651068

Drodzy niepoprawni blogerzy, blogerki i nasi sympatycy mam obowiązek ostrzec Was przed b. złym człowiekiem (przez jego dobrze znane czyny), który na naszym b. pożytecznym portalu podpisuje się jako kontrik. To człowiek który tylko przez moją własną, skromną osobę, był już upominany setki razy (setki komentarzy), wzywany do opamiętania, do nawrócenia, do przeproszenia Tych wszystkich, których powielokroć obrażał, krzywdził, oczerniał ale to wszystko nie przyniosło wymiernego skutku. To człowiek wyjątkowo zatwardziały, zawzięty, niezwykle wulgarny i prostacki w swoim języku, którym nieustannie zaśmieca nasz portal, jak i nasze osobiste blogi. Proszę byście mieli to na uwadze przynajmniej do odwołania, znaczy do czasu gdy nastąpi jakaś wyraźna poprawa postępowania tego osobnika. Jest mi niezwakle wstyd, że musicie niekiedy oglądać i jego b. naganne wpisy i pod moimi tekstami. Osobiście mu wybaczałem i wybaczam ale nie mogę godzić się na zło, gdyż zło niepotępione rozwija się, rośnie, staje się z każdym dniem jeszcze gorsze. Nie tędy droga! Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

P.S

Tym razem pomylił pretensje do mojej osoby z pretensjami do twórcy filmu "Franciszek", który sfłaszował wypowiedź samego papieża. No cóż, to właśnie kontrik we własnym sosie!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1651096

nie udawaj. sam rozpowszechniałeś te fejki, mimo że od razu wyszło, że są zaprzeczenia. oskarżasz papieża nawet o to, że za jego pontyfikatu cokolwiek się wydarza. to jest tak poje6ane, jak by oskarżać twoją starą za to.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651100

Szanowni czytelnicy patrzcie wyżej!

P.S. 

Tym razem kontrik obraca kota ogonem! Uznał. iż nie ma wolności wypowiedzi wobec zaistniałych faktów medialnych. Dlaczego się dziwić, wszak to właśnie kontrik cały.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1651103

Obracać to możesz swoją starą. Powiedzenie mówi o odwracaniu kota ogonem. Gdzie niby to zrobiłem? Gdzie stwierdziłem, że nie ma wolności? Powyżej? Proszę o cytat, żenadny kłamco. Łżesz na bezczelnego w żywe oczy.

 

I dalej jest faktem, że siejesz antykościelne i antypapieskie fejki a to z pełną świadomością ich nieprawdy.

Tak samo czepiasz się obsesyjnie papieża, nawet za to, że cokolwiek się wydarzy za jego pontyfikatu.

Polecam moje komentarze powyżej w temacie. Myśli ktoś, że doczekałem się merytorycznej odpowiedzi? Roch wie swoje, sekciarz ma się za świętego proroka. Co z tego, że sam pomawia i wypisuje brednie, to krytykujący są wg niego winni (i oczywiśvie sam papież, skoro to zaszło za jego pontyfikatu).

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651106

Drodzy niepoprawni blogerzy, blogerki i nasi sympatycy mam obowiązek ostrzec Was przed b. złym człowiekiem (przez jego dobrze znane czyny), który na naszym b. pożytecznym portalu podpisuje się jako kontrik. To człowiek który tylko przez moją własną, skromną osobę, był już upominany setki razy (setki komentarzy), wzywany do opamiętania, do nawrócenia, do przeproszenia Tych wszystkich, których powielokroć obrażał, krzywdził, oczerniał ale to wszystko nie przyniosło wymiernego skutku. To człowiek wyjątkowo zatwardziały, zawzięty, niezwykle wulgarny i prostacki w swoim języku, którym nieustannie zaśmieca nasz portal, jak i nasze osobiste blogi. Proszę byście mieli to na uwadze przynajmniej do odwołania, znaczy do czasu gdy nastąpi jakaś wyraźna poprawa postępowania tego osobnika. Jest mi niezwakle wstyd, że musicie niekiedy oglądać i jego b. naganne wpisy i pod moimi tekstami. Osobiście mu wybaczałem i wybaczam ale nie mogę godzić się na zło, gdyż zło niepotępione rozwija się, rośnie, staje się z każdym dniem jeszcze gorsze. Nie tędy droga! Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

P.S.

To właśnie demoniczny jad kontrika. Nie zatrujcie się!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1651108

Gdzie cytat, kłamco.

Dlaczego kłamiesz? 

Dlaczego siejesz antypapieskie fejki?

Gdzie ten cytat? No dalej, kłamco, pokaż światu. Lubisz tak pomawiać, co?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651109

Drodzy czatelnicy patrzcie wyżej!

P.S.

Teraz kontrik struga niewiniątko. To strasznie fałszywy i zakłamany człowiek

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1651113

strugam niewiniątko, bo pokazuję, jak kłamiesz i pomawiasz?

śmiało kłamco, wykaż na podstawie cytatu swój zarzut.

często ci się zdarza kłamać i pomawiać?

oczywiście od innych chcesz przepraszania. mam może przeprosić za to, że kłamiesz i pomawiasz?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651114

Drodzy niepoprawni blogerzy, blogerki i nasi sympatycy mam obowiązek ostrzec Was przed b. złym człowiekiem (przez jego dobrze znane czyny), który na naszym b. pożytecznym portalu podpisuje się jako kontrik. To człowiek który tylko przez moją własną, skromną osobę, był już upominany setki razy (setki komentarzy), wzywany do opamiętania, do nawrócenia, do przeproszenia Tych wszystkich, których powielokroć obrażał, krzywdził, oczerniał ale to wszystko nie przyniosło wymiernego skutku. To człowiek wyjątkowo zatwardziały, zawzięty, niezwykle wulgarny i prostacki w swoim języku, którym nieustannie zaśmieca nasz portal, jak i nasze osobiste blogi. Proszę byście mieli to na uwadze przynajmniej do odwołania, znaczy do czasu gdy nastąpi jakaś wyraźna poprawa postępowania tego osobnika. Jest mi niezwakle wstyd, że musicie niekiedy oglądać i jego b. naganne wpisy i pod moimi tekstami. Osobiście mu wybaczałem i wybaczam ale nie mogę godzić się na zło, gdyż zło niepotępione rozwija się, rośnie, staje się z każdym dniem jeszcze gorsze. Nie tędy droga! Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

P.S.

Teraz kontrik oślepł i już nie widzi zła które uczynił, co więcej stracił i węch, bo nie czuje już nawet smrodu, który za nim się toczy. Co za tragedia!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1651118

potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie, czy aż tak jesteś chory? nie rozumiesz, co do ciebie się mówi? ale guanem się chyba nie smarujesz i nie molestujesz małych dzieci?

gdzie cytat, kłamco, dalejże, śmiało- wykaż swoje, udowodnij swój zarzut.

no chyba, że znów kłamiesz, oj co za zadziwienie. bezczelny kłamco.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651122

Zgroza! Mega skandal na skalę światową. Zgorszenie piekielne! Meksykański kardynał popiera legalizację homoseksualnych związków i chce tym samym sztańskiego znielwolenia biednych, pogubionych w swoich namiętnościach ludzi. Za ten czyn jeśli tego nie odwoła publicznie i nie odpokutuje swoich słów, kard. Carlos Aguiar Retes będzie się smażył bez dwóch zdań w najgłębszym piekle. A ja za te swoje słowa biorę pełną odpowiedzialność i niech ma Bóg w opiece każdego ktoby chciał dziś także wybielać grzech śmiertelny, obrzydliwy, wołający o pomstę do Nieba.

Otóż meksykański purpurat był dopytywany przez dziennikarzy o słowa papieża Franciszka z filmu Francesco w reżyserii Evgeny Afineevskyego. Papież mówił tam o związkach cywilnych w słowach, które niektórzy interpretują jako wyraz poparcia dla idei legalizacji cywilnych związków homoseksualnych. Purpurat powiedział, że w pełni zgadza się z takim pomysłem.

Kard. Carlos Aguiar Retes w odpowiedzi czynem słownym poparł ideę legalizacji homoseksualnych związków partnerskich, mówił: „Całkowicie się z tym zgadzam. Jeżeli na drodze wolnego wyboru decydują, by być z inną osobą, by być w związku, to jest to właśnie wolność.”.

Warto w tej sytuacji nagłośnić, iż ów nieszczęsny kardynał zyskał sobie czerwony biret na konsystorzu w roku 2016 z rąk właśnie papieża Franciszka. Czyż to nie jest symboliczne i ważące?! Kto pyta nie błądzi! Słowa kard. Aguiara są naturalnie całkowicie sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Czyny homoseksualne potępiane są jako niemoralne zarówno przez Stary, jak i przez Nowy Testament oraz przez obowiązujący Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK). Nie ma zatem mowy w Kościele katolickim o jednoznacznie grzesznym i diabolicznym popieraniu związków jednopłciowych. Od kilkudziesięciu lat dokumenty w tej sprawie wydaje między innymi Kongregacja Nauki Wiary. Źródło: LifeSiteNews.com

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/meksykanski-kardynal-popiera-legalizacje-homoseksualnych-zwiazkow,80573,i.html#ixzz6gPdCFeMk

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1654470