KRESOWE UROCZYSTOŚCI [8]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

 

 

Organizowane od wielu lat Jasnogórskie Zjazdy Kresowian gromadzą licznych Polaków z kraju i spoza jego granic. Łączy ich dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, troska o jego zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków. Kresowe, jubileuszowe w tym roku przedsięwzięcie organizowane będzie pod hasłem: „Kresowianie jednością silni!”

W związku z tym już 28 czerwca 2019 r. otrzymałem b. ważnego e-maila od Pani Danuty Skalskiej, rzecznika prasowego Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian, a w nim:

 

Szanowni Państwo! W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian zapraszamy Państwa wraz z osobami towarzyszącymi do wzięcia udziału w XXV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian, który odbędzie się w dniu 7 lipca 2019 roku na Jasnej Górze. [...]

Tę jedność akcentujemy zawsze, gdy trzeba stawać w obronie dobrego imienia Polski, godności Polaków i polskiej racji stanu. Informujemy, że w związku z tym tegoroczne Forum Kresowe ukierunkowane będzie na tematykę tworzenia szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach, wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, natomiast organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań, głównie w zakresie walki z zakłamywaniem historii, szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troski o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach oraz należytej przestrzeni dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych, a także pomocy Polakom na Wschodzie. Zająć się także chcemy przyspieszeniem prac związanych z Muzeum Kresów oraz edukacją patriotyczną młodych Polaków. [...]

 

Otóż obecnie pokolenie ludzi, urodzonych na Kresach I i II Rzeczypospolitej i z nich wypędzonych już odchodzi, dlatego konieczne i pilne staje się przyspieszenie prac nad organizacją Muzeum Kresów, które ocali ich dorobek, a także pamiątki narodowe, stanowiące świadectwo polskości ziem, niegdyś zamieszkiwanych przez Kresowian.

I w tym znczeniu, w tej misji Muzeum staje się wręcz niezbędne Polsce, aby kolejnym pokoleniom Polaków ukazać znaczenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, wkład Kresowian do polskiej tradycji i polskie dziedzictwo cywilizacyjne na Kresach I i II Rzeczypospolitej. Potrzebne jest również jako ośrodek dokumentacji i ośrodek badawczy z którego korzystać będą ludzie młodzi.

 

A oto program na ów XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian pod Honorowym Patronatem Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Woj. Śląskiego

 

Bytom – 5 lipca, Jasna Góra – 6 -7 lipca 2019

 

5 lipca godz. 17.00 Wielka Gala Kresowa w Operze Śląskiej

Koncert: RAZEM JAK W RODZINIE – Kresy śpiewają dla Śląska.

Udział biorą: Zespół Faustyna z Wołynia, Olga Suchomel i Łanowiczanie - z Ziemi Lwowskiej, Grzegorz Podwójny (Dębno), raper STOPA, Wojciech Habela, Kresowa Kajakarska Wiara, Szwarne Karlusy i Laureaci I Woj. Konkursu Piosenki Kresowej.

6 lipca godz. 17.00 Aula św. Jana Pawła II - Koncert Jasnogórski – RAZEM JAK W RODZINIE – Kresy śpiewają dla Rodaków.

21.00 Udział w Apelu Jasnogórskim

7 lipca godz.9.30 Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię wygłosi - ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski

10.30 – Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod figurą Matki Bożej ( przed szczytem).

11.00 Apel poległych.

11.30 – Aula św. Jana Pawła II. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.

Pamięć Kresów. Światełko Pamięci – chwila wspomnień o tych co odeszli i fragm. filmu red. Ewy Szakalickiej – Kresowianie na Jasnej Górze - 2006 .

12.00 Wystąpienie Jana Skalskiego - prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych.

Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego. Przesłanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wsch. II RP

Kresowianie jednością silni!

12.30 – 15.00 Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.

Podjęcie uchwał Światowego Kongresu Kresowian.

15.00 – 16.00 Koncert: Kresy – Pamięć i Wiara.

Informacje: Centrum Kresowe, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13

Tel/fax:32-281-28-07; 507-169-825; e-mail: kongreskresowian@vp.pl

 

P.S.

Organizacje prosimy o przybycie ze sztandarami! Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach, z których ułożymy Krzyż Pamięci.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)