O przemożnej potrzebie koszerności

Obrazek użytkownika Anonymous
Humor i satyra

 

 

Nader często na łamach NP.PL widzę wpisy odnoszące się do takich, czy innych, kontrowersyjnych wypowiedzi polityków i dziennikarzy, których uznajemy – w większym lub mniejszym stopniu – za „naszych”, tj. związanych z opozycją prawicową i patriotyczną. Zwykle wywołują one bardzo ożywione dyskusje, a ich temperatura bywa wysoka. Sam w nich  uczestniczę.

 

   Oto RAZ (lub Mazurek) - nie mówiąc już o Łysiaku - coś tam kłapnął, coś tam ocenił, coś tam skomentował. Nie po naszej myśli. I już się zaczyna: Czy on jeszcze „nasz”, czy może już nie „nasz”? Oto jest pytanie!

 

   Oto „Gapol” lub „Uważam rze” coś tam zamieściły, a czegoś tam nie zamieściły. Czy fakt owego zamieszczenia / nie zamieszczenia oznacza automatycznie, że ta gazeta przestała być „nasza”? Oto któreś z mediów związanych z o. Rydzykiem, zaprosiło jakiegoś polityka, a przestało zapraszać innego. Czy to oznacza, że ten zaproszony jest teraz „nasz”, a ten wyproszony przestał nim być?

 

   Nie to, abym chciał dla „naszych” polityków, dziennikarzy i mediów swoistego immunitetu. Nie to, abym od nas samych wymagał zdyscyplinowanej powściągliwości w ich krytyce, w imię nieco abstrakcyjne pojętej jedności i czystości szeregów. Ale nie zachowujmy się jak rabini pilnujący zasad koszerności. Nie zachowujmy się jak ultra-ortodoksyjni żydzi, gotowi wyrzucić na śmietnik wszystko, co podejrzewają o trefność. Komentujmy  i krytykujmy, ale bez niepotrzebnej i przedwczesnej „segregacji i utylizacji odpadów”.  

 

Fakt, że ta sama warzecha raz pomiesza w mięsie, a zaraz potem w mleku, nie musi oznaczać, że warzecha jest do wyrzucenia. Różni rabini często wydają sprzeczne orzeczenia co do koszerności tego lub owego.  

 

Ocena wpisu: 
0
Brak głosów

Komentarze

...nadpobudliwości co niektórych w sensie natychmiastowego szufladkowania: Nasz - nie nasz.
Przykład nieco z innej beczki.
Wychwalana na "niepoprawnych" Agnieszka Radwańska stwierdziła ze oglądana przez miliony Polaków olimpiada, to turniej mniejszej rangi.
Być może finansowo tak, ale patrząc na inne tenisistki, które walczyły do upadłego i płaczącego po porażce finałowej Rogera Federera, który ma więcej milionów na koncie niż emerytka groszy, polecam pani Agnieszce ich postawę.
Dla nich ten turniej miał ogromną rangę:)
Ostrożność w ocenie to kapitał :)
Pozdrawiam:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280660

Pretekstem do napisania tej notki były dwie, niezbyt fortunne oceny PW, których w ostatnich dniach dokonali Łysiak i RAZ.;-)

Ale problem jest oczywiście szerszy.

Po pierwsze: nie uznaję za autorytety ani "naszych" polityków,ani "naszych" publicystów, i nie oczekuję, aby prezentowali poglądy całkowicie zgodne z moimi. Rezerwuję sobie też prawo do ich krytyki.

Po drugie: zdarza się, że ktoś, kogo mógłbym uznać za przeciwnika - a nawet wręcz wroga politycznego - robi / mówi coś, z czym całkowicie się zgadzam, co mi się podoba. Przykład: to nie "nasz" dziennikarz przygwoździł Tuska ws. braku jakichkolwiek formalnych (pisemnych) ustaleń, oddających śledztwo smoleńskie Rosjanom. To był dziennikarz "Newsweeka", który to tygodnik, nawet przed Lisem, trudno było uznać za "nasz" tytuł.

Pozdrawiam

PS. Z Agnieszką R. całkowita racja. Sądzę, że "osłabiło" ją trochę psychicznie ciśnienie Wimbledonu, ale powinna uważać na to, co mówi. Ale nie będę czynił jej wyrzutów... ;-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280668

To wynik naszej impulsywności czy skrajnej frustracji? :)

Pzdr.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280665

Dlaczego "czy"? ;-)Zapewne jednego i drugiego. ;-). Tudzież skłonności do pochopnych ocen, która jest właściwa większości ludzi. ;-)A także potrzebie uporządkowania własnego świata wg jasnych kryteriów. ;-)

To nic nagannego, ale trzeba chyba uważać z ferowaniem wyroków. Niektórych wyroków...

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280670

Wygrałeś - niech bedą oba! ;-)
Zgadzam sie nawet na kilka dodatkowych. :)

"To nic nagannego, ale trzeba chyba uważać z ferowaniem wyroków. Niektórych wyroków..."

A nie wszystkich?! :)

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280881

Nie wygrałem. Bo nie grałem ;-)

Nie, nie wszystkich wyroków. Niektóre wyroki trzeba ferować ponieważ dotyczą spraw jednoznacznych. Jednoznacznych moralnie. Co nie znaczy, że jednoznacznych politycznie...

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280939

 Tydzień temu opowiedziałem o podwójnych i potrójnych agen­tach, którzy za okupacji hitle­rowskiej pracowali równocześ­nie dla obu stron (dla AK, Abwehry lub/i Gestapo), i których Armia Krajowa u schyłku wojny „ elimino­wała". Jednego z najciekawszych wyelimi­nowano trochę wcześniej. Ryszard Sędek, pseudonim „Jedenasty Palec", współpraco­wnik Referatu 996, czyli kontrwywiadu Ko­mendy Głównej AK, był też agentem Ge­stapo i Abwehry (prowadził go SS-Hauptsturmfuhrer Fuchs); został rozstrzelany w czasie Powstania Warszawskiego. Powsta­nia, które (wbrew tezie szerzonej przez wie­lu historyków) nie zaskoczyło Szkopów, by­li do niego przygotowani, znali termin. Wy­wieźli akta, opróżnili wiezienia, obwaro­wali gmachy publiczne, wzmocnili patro­le, a stu tysiącom ludzi kazali kopać szań­ce na wschód od Warszawy, by ci nie mo­gli przyłączyć się do wybuchu. Wybuchu, który... ucieszył niemieckich strategów!Szczegóły szykującego się buntu stolicy Niemcy znali z rozmaitych źródeł. Agent­ka (Ukrainka) wtryniona przez nich bardzo blisko Głównej Kwatery AK, do gmachu, gdzie Wydział Operacyjny AK przechowy­wał swoje archiwum — fotografowała co tylko się dało, więc niektóre meldunki wróg czytał prawie równocześnie z kierownic­twem Armii Krajowej! Nadto już w roku 1943 do Berlina trafił przechwycony mel­dunek z Londynu — pismo polskiego puł­kownika (sztabowca gen. Sikorskiego) za­wierające sugestię, że najlepszym momen­tem wybuchu powstania byłoby lato 1944. Również w 1943 Gestapo ujęło szefa wy­wiadu poznańskiego okręgu AK, majora Je­rzego Kurpisza, a on miał przy sobie dokumenty pełne 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280671

Czy po takim tekście Łysiak jeszcze jest "nasz" czy ' nie nasz" ?

Infiltracja(2)

Tydzień temu opowiedziałem o podwójnych i potrójnych agen­tach, którzy za okupacji hitle­rowskiej pracowali równocześ­nie dla obu stron (dla AK, Abwehry lub/i Gestapo), i których Armia Krajowa u schyłku wojny „ elimino­wała". Jednego z najciekawszych wyelimi­nowano trochę wcześniej. Ryszard Sędek, pseudonim „Jedenasty Palec", współpraco­wnik Referatu 996, czyli kontrwywiadu Ko­mendy Głównej AK, był też agentem Ge­stapo i Abwehry (prowadził go SS-Hauptsturmfuhrer Fuchs); został rozstrzelany w czasie Powstania Warszawskiego. Powsta­nia, które (wbrew tezie szerzonej przez wie­lu historyków) nie zaskoczyło Szkopów, by­li do niego przygotowani, znali termin. Wy­wieźli akta, opróżnili wiezienia, obwaro­wali gmachy publiczne, wzmocnili patro­le, a stu tysiącom ludzi kazali kopać szań­ce na wschód od Warszawy, by ci nie mo­gli przyłączyć się do wybuchu. Wybuchu, który... ucieszył niemieckich strategów!Szczegóły szykującego się buntu stolicy Niemcy znali z rozmaitych źródeł. Agent­ka (Ukrainka) wtryniona przez nich bardzo blisko Głównej Kwatery AK, do gmachu, gdzie Wydział Operacyjny AK przechowy­wał swoje archiwum — fotografowała co tylko się dało, więc niektóre meldunki wróg czytał prawie równocześnie z kierownic­twem Armii Krajowej! Nadto już w roku 1943 do Berlina trafił przechwycony mel­dunek z Londynu — pismo polskiego puł­kownika (sztabowca gen. Sikorskiego) za­wierające sugestię, że najlepszym momen­tem wybuchu powstania byłoby lato 1944. Również w 1943 Gestapo ujęło szefa wy­wiadu poznańskiego okręgu AK, majora Je­rzego Kurpisza, a on miał przy sobie dokumenty pełne powstańczych planów. Sporo zdobyła też dla Niemców Danuta Zemsta, agentka nosząca kryptonim „ V—168".

 

Niemcy, wiedząc prawie wszystko o wy­buchu, mogli — zamiast doraźnych przy­gotowań — bez dużego trudu sparaliżować całe akowskie przedsięwzięcie. Czemu te­go nie zrobili? Gdyż z pewnych przyczyn ów bunt był im na rękę. pod warunkiem, że eksploduje w Warszawie tylko. Znali bo­wiem akowski „Plan «Burza", który po­wstał jesienią 1943 roku. kiedy armie nie­mieckie cofały się już z Rosji. Ów plan za­kładał opanowanie przez Armie Krajową te­renów wschodniej Polski mm wejdzie tam Armia Czerwona. Szkopy, pragnąc nie do­puścić, żeby im AK gryzła tyły. rozpoczęli z Polakami pertraktacje. Szef niemieckie­go kontrwywiadu na Litwie, major Christiansen, spotkał się w Wilnie (luty 1944) z dowódcą tamtejszego zgrupowania AK. podpułkownikiem „ Wilkiem -Krzyżanowskim. Było z kim rozmawiać, bo Krzyżanowski miał pięć i pół tysiąca partyzantów. Christiansen tłumaczył mu. że gdy odejdą Niemcy, Polska zostanie zgwałcona przez Sowietów, więc lepiej do spółki stawić ta­mę „ czerwonej zarazie". Niemcy dadzą Polakom nowoczesną broń etc. W podwar­szawskiej willi esesman Paul Fuchs iden­tycznie przekonywał komendanta główne­go Armii Krajowej. „Bór"-Komorowski od­mówił, kuszenie się nie udało. Tymczasem rozpoczęta zimą na Wołyniu „Burza" już zwiędła: nie opanowano Lwowa, Białostoc­czyzny i Lubelszczyzny, a jedyny sukces, lipcowe opanowanie Wilna przez Krzyża-nowskiego, zakończyło się kilka dni póź­niej katastrofą: rosyjscy „sojusznicy" zdra­dziecko aresztowali „ Wilka" i jego sztab, li­kwidując tamtejsze akowskie zgrupowanie. Wiedząc już, że Polacy nie zechcą współ­pracować, i że mają w lasach całego kraju mnóstwo ludzi gotowych do walki — Niem­cy marzyli o tym, by nieuniknione powsta­nie wybuchło w Warszawie, a nie na rozle­głych terenach kontrolowanych przez par­tyzantów. Tu, w mieście, Gestapo i Wehrmacht były panami sytuacji. Miasto moż­na było zamknąć, odciąć, zlokalizować re­belię w kotle, i zdusić, a tam, na prowin­cji, powstanie przecięłoby wiele linii kolejowych zaopatrujących wschodni front.­„Plan «Burza » " \\ykluczal Warszawę ja­ko powstańcze centrum — sztabowcy AK rozumieli, że walki w stolicy mogą przy­nieść hekatombę mieszkańców. Zmieniło się to wskutek błędnych kalkulacji (także politycznych) i rozdymanych ambicji. Ty­siące młodych warszawskich konspiratorów żądały od dowódców „ czynu" - — zbrojne­go powstania. Radiostacje sowieckie judzi­ły Warszawiaków do buntu (a gdy powsta­nie wybuchło, Stalin zatrzymał swe armie na drugim brzegu Wisły i czekał aż miasto obróci się w ruinę). Nie bez wpływu mu­siała też być agenturalna inspiracja niemiec­ka. Pamiętajmy, że samo Gestapo (zajmu­jący się konfidentami IV Referat N Gesta­po) miało w Polsce 60 tyś. świetnie upla­sowanych konfidentów i znakomitych., ofi­cerów prowadzących" tę agenturę, zaś Abwehra (o czym pisałem tydzień temu \ miała rewelacyjne „dojścia" do hierarchicznych struktur naszej konspiracji. Dla Niemców sprowokowanie stołecznego h tylko powsta­nia nie było czymś trudnym.

 Decyzję o powstaniu w stolicy kierowni­ctwo AK podjęło ledwie tydzień przed wy­buchem. Badacze niemieccy suponują, że wpływ mogła tu mieć ogłoszona właśnie proklamacja komunistycznego Rządu Tym­czasowego w Lublinie, plus wiadomość o załamaniu się niemieckiej grupy armijnej Centrum (przez Warszawę wlokły się na zachód mocno pokiereszowane niedobitki Wehrmachtu z Białorusi). Tak czy owak: już kiedy padły pierwsze strzały warszaw­skie — stało się rzeczą jasną, iż Niemców to nie zaskoczyło. Drobne lokalne sukcesy pierwszych dni (które propaganda patrioty­czna tak chętnie później lansowała jako po­wstańcze triumfy) i opanowanie przez Po­laków części miasta nie zmieniały general­nych faktów: żaden główny cel nie został osiągnięty! Najważniejsze było dla AK zdo­bycie mostów i lotnisk, żeby alianckie sa­moloty mogły lądować z pomocą. Nie zdo­byto ani jednego mostu, i ani jednego lot­niska, bo tak okęckie, jak i bielańskie, zo­stały tuż przed wybuchem powstania dodat­kowo ufortyfikowane czołgami. Wskutek tego szkopskie samoloty latały wahadłowo między Bielanami a Okęciem i bombardo­wały miasto bez ustanku. Nie zdobyto rów­nież żadnego ważnego gmachu — atakują­cy te budynki powstańcy byli przyduszani ogniem przez gotowe do antypowstańczych walk oddziały, które ustawił gen. Stahel, ko­mendant miasta. Można się tylko dziwić, iż powstańcom zabrało aż dwa tygodnie zro­zumienie, że nic nie zwojują. Walczyli 63 dni. Ostatnie 50 dni bez wiary w końcowy sukces. Ale po polsku. 

Waldemar Łysiak

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280675

To głos w dyskusji???

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280679

 Ależ skąd!!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280683

To co to było? Pomoc dla leniwych, którym nie chce się poszukać tekstu Łysiaka?

Może wklej parę tekstów Józefa Mackiewicza o PW? Trudno o bardziej zagorzałego krytyka tego wydarzenia... Czy z tego wynika, że Mackiewicz nie jest "nasz", że jego spuścizna nie jest nasza? Jest. Nie ich, tylko nasza!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280684

 Nie każdy ma dostęp do "URze".Jeżeli  tak to potraktowałeś-to wyrazy współczucia,o najpracowitszy!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280686

Dziękuję, ale nie oczekuję wyrazów współczucia, o najkrytyczniejszy!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280688

najlepiej w wątku o zdrowym odżywianiu - to będzie wzorcowy głos merytoryczny w dyskusji z "lewomyślnym" podtekstem

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#280888

Ludzie mają potrzebę budowania wspólnoty na identyczności. Tymczasem coś takiego nie istnieje. Każdy z nas jest niepowtarzalną odrębnością i powinnismy umieć to zaakceptować, tworząc wspólnotę poprzez poszukiwanie ważnych punktów stycznych i abstrahowanie od odmienności, z których istnienia należy zdawać sobie sprawę. Powinniśmy też dawać sobie wzajem prawo do omyłek, bo nieomylny nikt wszak nie jest. Owo dążenie do identyczności zawsze skutecznie zniechęcało mnie do przynależności do jakiejkolwiek partii. Nigdy nie nalezałam, nie należę i należeć z całą pewnością nie będę, bo zdecydowanie potrzebuję dosyć dużego marginesu własnej odrębności. Nie oceniam też według kryterium "nasz" i "nie nasz" tylko "mądrze prawi", "głupio gada" i to oszczędza mi całkiem dużej liczby rozczarowań.

Jest jednak pewne ale.
Nie dziwię się tym, którzy czynią inaczej, którzy mają potrzebę jasnego określenia jedynie dwóch stron rzeczywistości i oczekiwania od tych stojących po tej samej stronie identyczności wszystkich pogladów i odczuć, nie baczac na indywidualne doświadczenie zyciowe.
Jesteśmy bowiem nie tyle po dwóch stronach barykady, co pozostajemy w okrążeniu, bombardowani ze wszystkich stron podłością, głupotą, złodziejstwem, zdradą i zaprzanstwem.
Mamy więc pełne prawo do odczuwania syndromu "oblężonej twierdzy". A w takiej sytuacji ludzkim wydaje się szukanie sojuszników i nieufność, gdy sojusznik okazuje się niepewny.

Koszerność nie jest tu najtrafniejszym odniesieniem.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280676

Może jest, może nie jest. To jest tekst, który sam zaklasyfikowałem do dziełu "Humor i satyra".

Walcząc - niekoniecznie w okrążeniu - należy z dużą uwagą traktować dane dostarczane przez wywiad i rozpoznanie. Ale nie należy ich przeceniać i nadmiernie się od nich uzależniać.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280682

Zgadzam się równiez. Nazbyt często wchodzimy w buty Żydów, zamieniamy się w "polską mniejszość" w polskim etnosie. To jest to, co Zybertowicz słusznie definiuje jako drogę do klęski. Ten sam Zybertowicz, która - jak Warzecha - miesza raz w mięsie, raz w mleku ;-)

alchymista
===
Obywatel, który wybiera królów i obala tyranów
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280689

Oceny moralne można - a nawet należy - ferować kategorycznie. Oceny polityczne - szczególnie wewnętrzne, po naszej stronie barykady - trzeba chyba ferować nieco ostrożniej...

Nie wiem, to temat do dyskusji, a nie zalecenie...

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280691

Zgadzam się z przesłaniem notki - wymaganie koszerności w polityce to izolowanie się lub próba izolowania innych w jakimś zamkniętym światku. Co prowadzi do kiszenia się.

Ale! Przyznaję, że pod wpływem wiadomej wypowiedzi RAZ w mojej głowie zapaliła się czerwona lampka. Niemniej - paradoksalnie - uważam (teraz, po przeczytaniu tej Twojej notki to zrozumiałam), że to właśnie mnie raczej otworzyło niż zamknęło, bo każdy kij ma dwa końce. Można się zamykać na 'nie naszych', ale można się też zamykać w kręgu 'naszych'. Właśnie uwolniłam kanarka. A teraz otwieram klatkę w ogóle, a nawet ją wyrzucam.

Czyli w sumie dzięki, TŁ.

To ja, nożyce :)

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#280708

Nie, Anno. Zgrzeszyłaś pychą, bowiem nie Ty byłaś nożycami :-))). Nożycami jesteśmy wszyscy ;-). Ellenai pisała,że mamy prawo czuć się tak, jak czują się obrońcy oblężonej twierdzy. Otóż nie! Sprawmy raczej, aby "oni" poczuli się jak agresorzy, którzy - co prawda - twierdzę oblegają, ale ostatkiem sił. Mają ograniczone rezerwy, mają odcięte linie zaopatrzenia, szturmują nie dla honoru, nie dla sprawy, ale dlatego, że nie mają wyjścia...

Oblężenie Alezji :-)))

Może nawet wygrają? Co z tego? Przegrali...

Nie musimy być świadkami zwycięstwa. Wystarczy, jeśli będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy tyle, ile umieliśmy, aby zwyciężyć.

A po drodze, nie gubmy potencjalnych i faktycznych sojuszników. Nie muszą być naszymi braćmi. Wystarczy, że czasem pomogą w walce...

Pozdrawiam :-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280714

Przeczytaj jeszcze raz to, co napisałam.
Bo nie zrozumialeś :)

Zacznij nie od początku, ale od tego, bo to ukierunkuje Twój tok myślenia :)

Mamy więc pełne prawo do odczuwania syndromu "oblężonej twierdzy". A w takiej sytuacji ludzkim wydaje się szukanie sojuszników i nieufność, gdy sojusznik okazuje się niepewny.

Więc jeszcze raz.
Jestem za tym, by nie szukać sojuszników na siłę i nie klasyfikować ich jako "naszych", po jednej ich "pasujacej nam" wypowiedzi, ale i za tym, by umieć sobie pozwolić na nieufność wobec wypowiedzi z gruntu nietrafionych, dopuścić możliwość pomyłki i nie skreślać od razu z listy "naszych".

Takie jest moje zdanie i tym się kieruję.
Jednak rozumiem tych, którzy postępują inaczej. Właśnie z powodu syndromu "oblężonej twierdzy", który może Ci się nie podobać, ale który jest faktem i żadne magiczne myslenie o "ograniczonych rezerwach agresora" tego nie zmieni. Ja też mam poczucie oblężenia, tyle że wciaż jeszcze potrafię je czasem przełamać.
Nigdy też nie dawałam wiary karkołomnym konstrukcjom, że wróg naszego wroga jest z automatu naszym przyjacielem.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280723

Oczywiście, że przeczytam. ;-)Na chłodno, poza ferworem dyskusji, ;-). Może Ty, także? ;-))). I zajrzyj do dyskusji u Mukuzani ;-)

PS. Wróg naszego wroga? Posądzasz mnie o aż taki schematyzm? Przykro... ;-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280726

Nie wszystko, co piszę, musi być o Tobie, choć to oczywiście bardzo ciekawy temat :)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280740

Odebrałem to jako niemiły komentarz. Dlaczego? Ponieważ parę osób pisze tu (niekoniecznie na tym wątku) o mnie. A ja chciałbym, żeby pisały o tym, co ja piszę... ;-)

PS. To nie jest ciekawy temat. Chyba, że dla "fanów" :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280741

Przepraszam Tł, ale nie jestem winna temu, że wziąłeś coś do siebie. Nie wiem co i kto o Tobie pisze, podobnie jak nie wiem gdzie to robi. Ja o Tobie nie pisałam, a tym bardziej nie oceniałam Twojego schematyzmu czy jego braku.
Pisałam o tym, jak widzę sytuację i dlaczego jestem w stanie zrozumieć niektóre postawy odmienne od mojej.
Chyba jesteś przewrażliwiony. Jak będę chciała napisac o Tobie, to nie będzie wątpliwości, bo uzyję Twojego nicka.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280749

Nie ma powodu przepraszać.
Nie jestem przewrażliwiony. Coś mi wczoraj spadło ze łba, a więc dzisiej mam mniej powodów do obaw... A - mam nadzieję, żw wiesz - nie obawiam się. Ani o "klikalność". Ani o punkatację.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280753

Nie wiem co do naszej rozmowy ma klikalność i punktacja.
Ale już nie będę tego dochodzić. Chyba dziś jakiś kiepski dzień na tzw. "czytanie ze zrozumieniem" :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280758

Nie znam pojęcia "czytanie ze zrozumieniem." Czytałam o nim, ale staram się go unikć...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280761

Nauka czytania wyróżnia trzy etapy uczenia się:

1.etap techniczny – opanowanie techniki czytania na poziomie kojarzenia i różnicowania grafemów i fonemów, ich odtwarzanie w odpowiednim czasie (czyli tak jak definiuje to lingwistyka),

2. etap semantyczny – funkcjonalne wykorzystanie tej umiejętności, polegające na kojarzeniu rozpoznawanych znaków z posiadanym doświadczeniem (dekodowanie znaków graficznych i fonicznych), zrozumienie dosłowne treści słów i zdań, przy czym istotą tego etapu jest zrozumienie znaczeń zawartych bezpośrednio w tekście, rozumienie znaczeń poszczególnych fragmentów tekstu w kontekście całego tekstu (czytanie ze zrozumieniem),

3. etap krytyczno-twórczy – który oznacza umiejętność ustosunkowanie się do tekstu, oceny czytanych treści w kontekście własnego doświadczenia, interpretację tekstu zakładającą rozumienie nie tylko dosłowne, ale także przenośne; istotą jest tu refleksyjny, krytyczny stosunek do odczytanych treści.

Potocznie używane określenie „czytanie ze zrozumieniem” oznacza ten trzeci etap. Nie lubię tego określenia, bo jest nadużywane, ale to nie oznacza, że pozbawione sensu. Zrozumienie określenia „czytanie ze zrozumieniem” użytego nie wprost, ale w cudzysłowie, wymaga właśnie zastosowania etapu nr 3.

Mam nadzieję, ze pomogłam.

 

Czytałam o nim, ale staram się go unikć...

Rozumiem. Unikaj. Jednak nie możesz z tego czynić reguły dla innych.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280775

No, Ellenai, nauka...
Staram się unikać nauki...najwyżej ustalonych naukowo faktów staram się trzymać...Najwyżej. Polemizuj naukowo dalej, z zxiazeluką, z pe.1984...

Nie pomogłaś. Przykro.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280781

Dziękuję za radę. Najwyższej próby.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280783

Brak próby,stwierdzenie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280787

Nie twierdzę, że czytałeś moją wypowiedź na temat wypowiedzi RAZ-a i że w odpowiedzi na nią napisałeś tę notkę - to faktycznie byłaby zarozumiałość.

Ale dokładnie tak było - RAZ powiedział co powiedział, a ja zareagowałam na to jak zareagowałam. Poczułam zawód. Niemniej zgadzam się z tym, co napisałeś w notce, a nawet pomogło mi to w tej mojej - ciągle przeżywanej - rozterce.

W powyższym moim komentarzu jest po prostu odwołanie osobiste, TŁ.

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#280727

Syndrom Ananke. Za dużo informacji do przetrawienia ;-)A nożyce nie odnosiły się do Twojego, konkretnego, komentarza. Odnosiły się do tego, co obserwują. A "zarzut pychy" to do nożyc, nie do Ciebie... :-)))

Myślisz, Anno,że nie przeżywam rozterek? Przeżywam ;-)

Bardzo dziękuję, że zechciałaś się odnosić do tematu tak osobiście. Ale - mimo wszystko - dyskutujemy publicznie... :-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280730

A nożyce nie odnosiły się do Twojego, konkretnego, komentarza. Odnosiły się do tego, co obserwują. A "zarzut pychy" to do nożyc, nie do Ciebie... :-)))

W takim razie chyba muszę odpocząć - bo już nic nie rozumiem i nie wiem, kiedy dobrze rozumiem (np. Twój tekst czy komentarz), a kiedy źle :))
Ale już niedługo wyjeżdżam na uuuuuurlooooooop, więc se odpocznę, także od NP (a Wy ode mnie) :))

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#280736

No to udanego urlopu :-)

PS. Rozumiemy. Się. Nie tylko my. Może nie do końca. I może nie od razu. :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280737

[quote]Fakt, że ta sama warzecha raz pomiesza w mięsie, a zaraz potem w mleku, nie musi oznaczać, że warzecha jest do wyrzucenia. Różni rabini często wydają sprzeczne orzeczenia co do koszerności tego lub owego.[/quote]

Potwierdzam bo kiedyś mnie ta rabinerka dopadła.
Na krótko, na szczęście.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#280735

Ja tam chętnie duszę schab w mleku. Albo i marynuję szynkę wieprzową w jogurcie... :-)))

Ale - generalnie rzecz biorąc - schab jest lepszy pieczony na smalcu. A szynka, tradycyjnie zapeklowana :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280739

A ja bym najchętniej zamarynował i udusił rude Bąki dwa w obojętne czym ; )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#280797

Adamie!!! Political corectness! O duszeniu możemy pogadać! :-))). O daniach koszernych, tylko w kontekście koszerności (political cosher) !!! :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280802

Często "nasi" ustawiają się w pozycji ortodoksów i krzyczą: "wszystko albo nic" i jeśli nie mogą na siłę przepchnąć swojej sprawy wolą odejść rozwalając jedność prawicy zakładając kolejną partię "kanapową". Tak było między innymi z Markiem Jurkiem. Wyborcy nie są aż tak głupi żeby nie zrozumieli gdy się im tylko zechcemy wytłumaczyć że w polityce potrzebna jest skuteczność i pewna elastyczność. Komuna i WSIoki od wielu lat stosują zasadę: "dziel i rządź" a my jak dzieci ciągle się na to łapiemy. Często wolimy na forum powielać głupie plotki niż zapytać osobę zainteresowaną jak jest naprawdę. Z drugiej strony często się zdarza że prawicowi politycy zapytani o jakąś sprawę robią obrażoną minę i odpowiadają że tylko winny musi się tłumaczyć. To też mnie mocno wnerwia.

Dajemy się wkręcać w geszeft koszerności i jeszcze za to słono płacimy. Czasem wystarczy dobry płyn do naczyń ;)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280879

Nic ująć, nic dodać do konkluzji :-))). Zgadzam się z nią w stu procentach :-).

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280933

umozliwiajacy "obracnie kota ogonem" na praktycznie dowolny sposób

dam przykład negatywny - czy wolno mi nie szanować znanego publicysty JKM za jego poglądy, żeby wymienić 3 ulubione:

1) Smoleńsk to pikuś i Kaczyński sam się napraszał to "oo sooo chooooozi"

2) Kukliński to był zdrajca bez 2 zdań bo powinien wiernie służyć Moskwie skoro składał przysięgę

3) PW to była furda, wygłup, przerost ambicji niedowartościowanych przywódców a w efekcie zbrodniczy czyn za który ci powinni być sądzeni ale na szczęście ruscy zrobili porządek i w procesie 16-tu wyręczyli "sprawiedliwych patriotów"

coś zniekształciłem? źle ująłem słowa "miszcza"?

Przykład dlatego nazwałem negatywnym, że ani w 1% nie uważam że mam obowiazek poważać takie "poglądy" Dlaczego?

Bo sa sprawy które nie podlegają plebiscytom i można prawidłowo ocenić tylko z pozycji niezależnej od koniunktury klarownej etycznie postawy.

Pan JKM lata całe zachowuje się jakby brał forse z Łubianki robiąc zamęt w rozdyskutowanych głowach więc w mojej osobistej systematyce stoi na pozycji "cynicznego szkodnika" I NIE ZAMIERZAM ŁYKAC JEGO "REWELACJI"

tak samo jak, pomimo że daleko mi do "moherowego katola", nie popieram w żadnym stopniu tzw "prawa kobiety do aborcji"

to że czasem chodzę do parku z moja dobrą znajoma i bawię się przy okazji z jej uroczą córeczką, która się urodziła jako "ekstremalny wcześniak" czyli ok 6 mc ciąży to oczywiście nie argument w filozoficznym sporze "kiedy zabijanie jest zabijaniem" choć fakt że to dziecko można by w Anglii "wyskrobać"bezkarnie w tym 6 miesiącu budzi głęboką zadumę...

problem jest głębszy bo stanowi element spirali zła: wolno wyskrobać mały zarodek to i wolno wyskrobać duzy zarodek. No może 6-mies płód to już nie zarodek ale taki "quazi-ludź" ale przecie "moja macica moja sprawa", no nie?

No ale nie tylko macica - ubijam 6 mies płód to czemu nie ubić 7 czy 8 miesięcznego - jakas zasadnicza różnica?

No to załózmy żem "łaskawa posiadaczka macicy" i jednak urodziłam ale... się rozmyśliłam.

Moja macica to i moje życie, no nie? to dziecko mi przeszkadza to czemu by go do beczki po ogórkach nie wrzucić i po kłopocie?

itd itd, ffunkcjonuje juz pojecie "aborcji pourodzeniowej" stąd puszczono "matkę" Madzi na wolnośc - pewnie sędzina jest "postępowa"

ale na koniec jeszcze dołóżę do ognia - a jak mi zawadza nie dziecko tylko staruszek w domu którym musze się opiekować? no to przecie on se juz pożył, a poza tym chory i długo nie pociągnie - pomożecie dr Kevorkian? POMOŻEMY!!

w postępowych Niderlandach juz pomagają...

no dobra, rodzina rodziną ale jak mi sąsiad przeszkadza to może jego też mogę trzepnąć w łeb? może jeszcze nie teraz ale postępowcy i permisywiści na pewno coś wymyślą...

Rozgadałem się ale chyba wykazałem że mam prawo nie poważać czyichś poglądów jak on najwyraźniej przeszedł na Ciemną Stronę Mocy?

pozdrawiam


Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#280895

JKM to niezbyt dobry przykład aby zasiać wątpliwość. To wręcz przykład trącący Schopenhauerem ; )

Jest parę takich patologicznych przypadków, które powinny trwale znaleźć się poza meritum jakiejkolwiek dyskusji. Ekstrema należy obcinać, inaczej zafałszowują obraz rzeczywistości. To jakby dążenie do poznawczej mediany ; )

Najstarszy pajac naszej sceny politycznej (JKM), na równi ze swoimi młodszymi klonami (Libicki, Migalski, swołocz RPP, etc.) to szum, który należy pomijać.

Co do aborcji postnatalnej zwanej zgrabnie eutanazją - muszę przyznać, że ostatnie parę strasznie zamieszało w fundamentalnych pojęciach. Wcześniej eutanazja kojarzyła się jednoznacznie - chory/niepotrzebny, do piachu.

Dzisiaj... jak się widzi te przypadki, które wręcz krzyczą - "uwolnijcie mnie od tego cierpienia"...

Taki Stefan, na przykład - dylemat jak się patrzy ; )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#280920

Nigdzie nie namawiałem do szanowania bądz nie szanowania poglądów jakiegoś polityka czy publicysty. Wybrałeś wdzięczny przykład JKM, polityka i publicysty ;-)

Od początku, tj. od 1989 roku uważam JKM za "dziw natury", który uprawia politykę i publicystykę, i nie rozumiem popularności, jaką się cieszył i cieszy. JKM - moim zdaniem - nigdy nie stał po naszej stronie, tj. po stronie patriotyczno-prawicowej. Zawsze stał po swojej stronie. Tak więc nie muszę go skreślać. ;-)

Sądząc po tym, co napisałeś, że kiedyś traktowałeś JKM poważnie. I to był błąd. NIe namawiam do skreślania polityków i publicystów z listy "naszych". W tej samej mierze nie namawiam do zapisywania polityków i publicystów na tę listę. ;-)

Nie wynośmy na piedestał politykow i publicystów, a nie będziemy musieli ich z tego piedestału strącać ;-). Publicystów należy czytać, a od polityków wymagać uprawiania polityki zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Natomiast nie należy się z nimi "zaprzyjażniać" ;-).

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#280932