Ziemia jest płaska a homoseksualizm normalny

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Jak głoszą w Lemingradzie, a głosi się tu wiele zabawnych tez, Ziemia jest płaska, a homoseksualizm jest rzeczą normalną.. No to spróbujmy sprawdzić, jak to jest, w literaturze przedmiotu - A.Moir i D.Jessel " Płeć mózgu" i Louann Brizendine "Mózg mężczyzny". Jeżeli kogoś interesują detale, proszę zajrzeć.

Każdy nowopoczęty płód ma profil genetyczny męski wynikający z obecności chromosomów XY, albo żeński, wskutek obecności chromosomów XX. Początkowo, każdy płód, czy to męski czy żeński, posiada całe wyposażenie podstawowe ( bo taka jest ewolucyjna ekonomia biologiczna) umożliwiające rozwój w każdą z dwóch form płciowych (zawiązki jajowodów, nasieniowodów itd.).  Przyjrzyjcie się panowie i panie facetom - każdy ma piersi i sutki jako pozostałość po tym wyposażeniu. Ale to też wskaźnik możliwych awarii w tym systemie.

Z upływem tygodni geny przesyłają komunikat i jeżeli proces przebiega normalnie, to w przypadku płodu o profilu XY, rozwija się on w chłopca, a gonady w jądra. Jądra produkują hormon męski (testosteron), który blokuje wytwarzanie się żeńskich narządów płciowych, a stymuluje rozwój męskich. Płód o profilu żeńskim XX rozwija się w dziewczynkę, jako że gonady nie wytwarzają większej ilości hormonu męskiego.

Ale to nie wszystko. Teraz kolej na mózg. Naturalna struktura mózgu ( znów ewolucyjna oszczędnosć ekonomiczna) jest żeńska i potrzebna jest, w przypadku płodu męskiego, duża dawka hormonu męskiego by nadać mu strukturę mózgu męskiego. W przypadku mózgu kobiecego schemat nie ulega zmianie.

Mamy więc do czynienia z podwójnym procesem - defeminizacji a następnie maskulinizacji ciała i mózgu płodu o profilu męskim, w którym dominującą rolę odgrywają hormony męskie. Tak jak wszystkie procesy biologiczne, tak i ten narażony jest na zakłócenia wynikające z cech bedących skutkiem ewolucyjnej ekonomii, a efektem są najrozmaisze zaburzenia seksualne, w tym dewiacje takie jak homoseksualizm.

Dawka hormonów może być bowiem, z rozmaitych względów, zbyt duża albo zbyt mała, może też się zdarzyć że hormony stosowane w leczeniu kobiety, np w ciąży, mogę mieć wpływ na zaburzony rozwój płodu. 

Jeżeli popatrzymy na system płciowy jako całość, to wydaje się, że organizmy kobiet są mniej narażone na zaburzenia, ponieważ procesy są tu prostsze i mniejsze jest ryzyko zakłóceń, mniejsza więc powinna być liczba kobiet z zaburzeniami seksualnymi. Ciekawe więć byłyby dane statystyczne. Z drugiej strony, to kobiety są, z racji oczekiwań rodzinnych i społecznych, bardziej skłonne niż mężczyźni do zgłaszania zaburzeń.

A tak na marginesie, nie bez przyczyny mówi się, żę głównym narządem seksualnym człowieka jest mózg.

Warto porozmawiać o przyczynach popularności takich antynaukowych tez. Kanadyjska badaczka, prof. Doreen Kimura zwraca uwagę na przyczyny ideologiczne:

"Uprzedzenie do wyjaśnień biologicznych wydaje się mieć swoje źródło w ideologiach egalitarnych, które mylą zachodnią kocepcję równości wobec prawa (praktyczne zastosowanie zasady, że wszyscy ludzie są równi), ze stwierdzeniem, że między ludźmi nie ma żadnych różnic. Tymczasem już przychodząc na świat, ludzie różnią się pod względem siły, zdrowia, temperamentu i inteligencji./.../ Seksizm,rasizm i egalitaryzm można zaliczyć do ideologii w tym sensie, że obejmują system przekonań   p o z b a w i o n y   e m p i r y c z n e g o   p o t w i e r d z e n i a."

Ponadto zwraca uwagę na wynikający z tej ideologii rodzaj cenzury:

"Znam kilka przypadków, gdy artykuł (nie mój) poświęcony jakiemuś kontrowersyjnemu zagadnieniu został odrzucony z wyżej wymienionych powodów /.../(  z uwagi na  k o n s e k w e n c j e  s p o ł e c z n e)."

No i drodzy Państwo doczekaliśmy się odmóżdżenia w Polsce - oto pod rubryką przeznaczoną w salonie24 na tytuł notki sformułowany tak:" Ziemia jest płaska a homoseksualizm normalny", pojawiło się ostrzeżenie że " tytuł zawiera niedozwolone słowa". Proszę mi wskazać które słowa są niedozwolone i podać uzasadnienie ze Słownika Języka Polskiego. Bo chyba Słownik Języka Polskiego jest czynnikiem decydującym w Polsce.

Wkurzony idiotyczną procedurą w salonie24 dorzuciłem im kolejny tekst:

http://zetjot.salon24.pl/654930,do-q-nedzy-ktore-slowo-jest-niedozwolone

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)