Tzw.III RP w drodze do epoki jaskiniowców

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

O tzw. III RP możemy powiedzieć, że nie tylko nie troszczyła się o rozwój Polski, lecz także prowadziła do znacznego regresu. Zmiany pozytywne jakie można zauważyć nie były bowiem efektem zbiorowego wysiłku lecz skutkiem wytężonych indywidualnych starań albo wręcz pasożytniczych przekrętów.

Proszę zwrócić uwagę na typowe dla rozwoju ludzkości procesy komunikacji i kooperacji.

W swoim rozwoju ludzie przeszli przez dwa etapy koordynowania tych procesów.

Ludzie pierwotni żyjący w niewielkich grupach musieli wypracować i nauczyć się koordynacji wzajemnej komunikacji i współpracy w relacjach bezpośrednich. Ludzie w społeczeństwach złożonych musieli wypracować metody koordynacji komunikacji i kooperacji nie tylko w interakcjach bezpośrednich, w skali mikro, ale także poprzez wypracowanie i nauczenie się norm czy konwencji służących do koordynacji w skali makro, tak że gdy spotykały się dwie osoby nieznające się, mogły od razu ustalić, że są z tej samej wspólnoty i podzielają te same wartości by przejść następnie płynnie do współdziałania.

W Polsce działają siły , wewnętrzne jak i zewnętrzne, które ewidentnie dążą do zniszczenia obu tych poziomów społecznej koordynacji. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że internet wprawdzie umożliwia szybką koordynację na nieznaną dotąd skalę, ale pozwala także na wprowadzanie do komunikacji rozmaitych wrogich wirusów niszczacych komunikację. Co najważniejsze internet blokuje bezpośrednią interakcję i kontrolę wiarygodności uczesntników komunikacji. Z kolei zastosowanie marketingu do celów politycznych w skali medialnej, osłabia lub wręcz uniemożliwia oceną wiarygodności partnerów i ocenę prezentowanych celów a ponadto wprowadza do komunikacji programy niszczenia norm w postaci przemysłu pogardy czy pedagogiki wstydu.

Przez 26 lat, z drobnymi przerwami, rządy ukladu postkomunistycznego opierały się na takich pozakonstytucyjnych metodach niszczenia przeciwników politycznych.

W rezultacie tych wstecznych procesów następuje regres. Żeby bowiem następował progress, zdrowe intelektualnie jednostki muszą kreatywnie wypracowywać rozwiązania, które następnie przechodzą weryfikację na poziomie makro. Poziom makro jednak nie funkcjonuje albo funkcjonuje w trybie wrogiego przejęcia, w związku z czym wysiłki jednostek idą na marne, ponieważ nie wchodzą do obiegu spolecznego. Stąd klapa tzw. III RP. Gdyby pozwolono III RP nadal tak funcjonować, pod patronatem układu postkomunistycznego, cofnęłaby nas do epoki jaskiniowców.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (7 głosów)