MISTYKA [1]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Świat

Trzy Dni Ciemności

 

Przede wszystkim b. trudno jest znaleźć w sieci choćby jedno, wiarygodne, całościowe i wyczerpujące źródło, odnośnie tej słynnej wizji św. Ojca Pio. Mnogość cytatów, niepełnych przekazów, przeróżnych interpretacji wizji „Trzech Dni Ciemności” jest bowiem tak duża, że b. łatwo się w tym gąszczu zgubić. Nie sposób też przedstawić je wszystkie, niektóre będą zatem z czasem dostępne, poniżej w komentarzach. Istotnym pozostaje fakt, że niemal w każdym z tych przekazów są fragmenty, które wzajemnie się potwierdzają, zgadzają, co do ogólnie znanej treści wizji i jej podstawowego przekazu.

Ten zupełnie wyjątkowy święty Kościoła katolickiego, zakonnik, słynny na cały świat stygmatyk, miał posiadać także dar bilokacji (znajdowania się w dwóch miejscach równocześnie), oraz zaglądać w przyszłość, a jego niektóre przepowiednie są po dziś dzień pilnie analizowane i powielane. Ich słabą stroną jest właśnie ich niepełność i fragmentaryczność. Dla przykładu: „Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze.” [1]

Albo i taka wrzutka o wybuchu III wojny światowej: „Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych.” [2]

I takich cienkich wrzutek jest w sieci całe mnóstwo, co sprawia że poruszamy się w gąszczu i jest ciężko. Po temu z wielu dostąpnych opracowań wybrałem za wiodące to, jakoby tłumaczenie kopii prywatnego listu autorstwa św. Ojca Pio, adresowanego do Komisji w Heroldsbach wyznaczonej przez Watykan w celu przebadania prawdziwości objawień o ‘Trzech Dniach Ciemności’, a danych przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa św. Ojcu Pio (nikt nie orzeka tu jeszcze o prawdziwości samych objawień), zakonnikowi zgromadzenia Kapucynów i stygmatyka, a zatem:

 

28 styczeń 1950 r.

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świece, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Niewolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! Jestem pośród was.

7 luty 1950 r.

Otoczcie opieką swoje zwierzęta, podczas tych dni. Ja Jestem Stworzycielem i Opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronię dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet, aby nakarmić swoje zwierzęta, – kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie! Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć Mojego gniewu. Miejcie Ufność we Mnie, a Ja będę waszą obroną. Wasza wiara, zobowiązuje Mnie, do przybycia wam z pomocą.

Godzina Mego powrotu jest bliska! Jednak okażę Miłosierdzie. Najstraszliwszą karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami! Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy Mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w Moje objawienia.

Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozciągnie na całą ziemię! Sztormy, grzmoty, straszliwa pogoda i trzęsienia ziemi pokryją świat na kilka dni. Nastanie nieprzerwany deszcz ognia! Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Te wydarzenia mają udowodnić, że Bóg jest Panem wszelkiego Stworzenia. Ci, którzy pokładają we Mnie nadzieję i wierzą w Moje słowa, nie mają się, czego obawiać. Nie zaprę się tych, którzy rozpowszechniają Moje przesłanie. Żadna krzywda nie spotka dusz w łasce uświęcającej i tych, które szukają obrony u Mojej Matki.

Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia:

Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginął na miejscu.)

Wiatr, przyniesie ze sobą trujące gazy, które rozniosą się po całej ziemi. Każdy, kto będzie cierpiał i umrze niewinnie, stanie się męczennikiem i będzie przebywał ze Mną, w Moim Królestwie.

Szatan zatryumfuje! Jednak po trzech nocach, ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów wzejdzie i oświeci ziemie. Aniołowie przybędą z Nieba i przykryją ziemie duchem pokoju. Uczucie niezmierzonej wdzięczności ogarnie tych, którzy przeżyją okropne doświadczenia – bliską karę -, którymi Bóg nawiedza ziemię od jej stworzenia.

Wybrałem dusze także w innych krajach jak: Belgia, Szwajcaria, czy Hiszpania i otrzymały to samo objawienie, aby te kraje również mogły się przygotować. Módlcie się dużo w czasie tego Świętego Roku 1950. Módlcie się na różańcu, ale tak, aby wasze modlitwy dosięgły Nieba. Wkrótce znacznie gorsza katastrofa nadejdzie na cały świat, jakiej nikt nie widział, straszliwa kara! Wojna 1950 roku jest wstępem do tych wydarzeń.

Jakże obojętny jest człowiek na te sprawy, które już wkrótce staną się rzeczywistością, wbrew wszelkim oczekiwaniom! Jakże dalecy są od roztropnego przygotowania się na te przepowiedziane, a niewysłuchane wydarzenia, przez które niebawem będą musieli przejść.

Wpływ Boskiej równowagi dosięgną ziemi! Gniew Mego Ojca zostanie wylany na cały świat! Kolejny raz ostrzegam świat, po przez wasze środki, jak dotąd zawsze to czyniłem. Grzechy ludzkości przerosły miarę: Lekceważąca postawa w Kościele, grzeszna duma wywołana wstydem przed aktywnością religijną, brak prawdziwej, braterskiej miłości, nieprzyzwoitość w ubieraniu się, a zwłaszcza w okresach letnich… Świat jest pijany od grzechu.

Ta katastrofa przyjdzie na ludzkość jak przebłysk światła, w chwili, gdy wschód poranku zostanie zastąpiony ciemnościami! Od tego momentu, nikomu nie wolno opuścić domu lub wyjrzeć przez okno. Ja Sam, przybędę pośród grzmotów i piorunów. Słabsi powinni zawierzyć się Mojemu Najświętszemu Sercu. Nastanie wielki chaos z powodu całkowitych ciemności, które okryją ziemie i wielu, wielu zginie od przerażenia i rozpaczy.

Ci, którzy będą „walczyć” dla Mojej sprawy, otrzymają łaski z Mojego Najświętszego Serca, a pokorny płacz skruchy: „KTÓŻ JEST JAK BÓG” będzie ratunkiem dla wielu. Jednakże, niezliczona ilość spłonie na otwartych polach jak wyschnięta trawa! Bezbożni zostaną unicestwieni, aby później sprawiedliwość narodziła się na nowo.

W dniu, jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc, kontynuując kolejny dzień i kolejną noc i jeszcze jeden dzień, lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to CZAS WIOSNY!

W ciągu dni ciemności, Moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w Ogrodzie Oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę Moich wybranych! Piekło uwierzy, że włada całą ziemią, ale Ja ją odzyskam!

Czy być może myślicie, że pozwoliłbym Ojcu na zesłanie takiej kary na cały świat, jeśli ludzie odwróciliby się od swoich zbrodni dla sprawiedliwości? Ale to z powodu Mojej wielkiej miłości, te cierpienia za Moim dozwoleniem zostaną zesłane na was. Wielu Mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nich. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin Mojej Miłości!

Módlcie się! Módlcie się! Pragnę waszych modlitw. Moja Najdroższa Matka, Maryja, Św. Józef, Św. Elżbieta, Św. Konrad, Św. Michał, Św. Piotr, Mała Tereska, wasi Aniołowie Stróżowie niech będą waszymi rzecznikami. Błagajcie o ich pomoc! Bądźcie dzielnymi żołnierzami Chrystusa! Gdy powróci Światłość, niech wszyscy złożą dziękczynienie Świętej Trójcy za opiekę! Zniszczenia będą ogromne! Ale Ja, wasz Bóg oczyszczę ziemię. Jestem z wami. Miejcie ufność! (Koniec listu Ojca Pio) [3]

Na koniec warto zaznaczyć, iż Kościół katolicki nie nakazuje wiary w objawienia prywatne przez siebie uznane, a tym b. te nieuznane. Wiele innych Kościołów odrzuca wszystkie objawienia prywatne. Mimo to we wszystkich religiach wizjonerów zdaje się być coraz więcej. I coraz więcej gromadzą zwolenników. Nie jest to nowość, gdyż objawienia prywatne zdarzały się już w średniowieczu. Najsławniejsze miały miejsce w XIX w. (La Salette, Lourdes) i na początku XX w. (Fatima). Każdy przypadek Kościół bada niezwykle wnikliwie. Czasem łatwo poznać, że "objawienie" jest wynikiem choroby psychicznej lub oszustwa. Wtedy decyzja zapada szybko. Ale nieraz żmudne dochodzenie trwa latami. Tymczasem kult w miejscach prawdziwych bądź fałszywych objawień rozwija się spontanicznie. [4]

 

Mistyk i wielki stygmatyk

 

Św. Ojciec Pio ur. 25 maja 1887 w Pietrelcinie, w rolniczym mieście w południowych Włoszech, region Kampania. Podczas chrztu otrzymał imię Franciszek. Ojciec Pio wyznał po latach, że już w wieku 5 lat podjął decyzję o służbie i jako dziecko rozpoczął zadawać sobie pokutę. Raz został skarcony przez matkę za spanie na kamiennej podłodze z kamieniem zamiast poduszki pod głową. Pracował też sumiennie na roli do dziesiątego roku życia, opiekując się małym stadem owiec, należącym do rodziny. Aby rozpocząć sześcioletnie studia w seminarium, pojechał do klasztoru świętego Franciszka z Asyżu. Trzy lata później, 27 stycznia 1907 r., złożył uroczyste śluby zakonne. W 1910 r. w katedrze w Benewencie ojciec Pio został wyświęcony na kapłana przez abp Paolo Schinosi. Cztery dni później odprawił pierwszą mszę świętą w kościele parafialnym Matki Bożej Anielskiej.

4 września 1916 roku ojciec Pio został przeniesiony do klasztoru kapucynów Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo. W tym klasztorze pozostał już do końca swego życia (nie licząc okresu służby wojskowej). Był tam b. cenionym przewodnikiem duchowym, prowadzącym wielu ludzi. Uważał ich za swoje córki i synów. Najbardziej znany był jednak jako stygmatyk. W lipcu 1918 roku, podczas trwania I wojny światowej, papież Benedykt XV zaapelował do wszystkich chrześcijan, aby modlili się o jej koniec. W dniu 27 lipca tego samego roku, ojciec Pio złożył samego siebie w ofierze za zakończenie wojny. Pomiędzy 5 a 7 sierpnia otrzymał on wizję, w której ukazał mu się Chrystus i przebił mu bok. W wyniku tego doświadczenia ojciec Pio otrzymał fizyczną ranę na boku. Doświadczenie tego typu nosi nazwę stygmatyzacji lub przebicia serca.

Natomiast 20 września 1918 r. ojciec Pio modlił się w kościelnym chórze w kościele Matki Bożej Łaskawej. Ta sama Istota, która ukazała mu się i dokonała na jego duszy stygmatyzacji, i która uważana jest za Ukrzyżowanego Chrystusa, pojawiła się znowu i ojciec Pio kolejny raz doświadczył stygmatyzacji. Po tym jak stygmatyzacja dokonała się, ojciec Pio otrzymał widoczne stygmaty, pięć ran Chrystusa. I to te słynne stygmaty zostały na jego ciele przez następne 50 lat jego życia, aż do śmierci.

Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 w San Giovanni Rotondo. W 1999 r. za radą Kongregacji Nauki Wiary, papież Jan Paweł II ogłosił ojca Pio błogosławionym, a 16 czerwca 2002 roku Jan Paweł II ogłosił ojca Pio świętym. W uroczystości kanonizacyjnej wzięło udział 300 000 osób.

Pośmiertna sława ojca Pio skupia się niemal zupełnie na opisanych powyżej faktach, natomiast proroctwo o „Trzech Dniach Ciemności” jest praktycznie wszędzie przemilczane. I tylko niepoprawni YouTuberzy nie dają za wygraną i gdzie mogą, to trąbią o tym widzeniu i o tej mrocznej wizji, która wciąż niespełniona i jakby przed nami.

Co ciekawe i wielce wymowne, brakuje też jakichkolwiek wpisów i opinii z jakiejkolwiek strony (kościelnej) o ewentualnej nieprawdziwości takowej wizji, czy wprost o fałszu. Jedynie b. gęsta zasłona milczenia! A to jednak daje mocno do myślenia! [5]

Po temu warto zobaczyć osobiście ową wizję „Trzech Dni Ciemności” wg. św. Ojca Pio tutaj: „The prophecy of Padre Pio”, opublikowana 16 Maja 2014 r. przez Bartas-życie:

He came to the Capuchin Order . By the end of his days he stayed in the monastery at San Giovanni Rotondo . 20 September 1918 r . In prayer before the Crucified , he received the stigmata on his side, feet and hands. He died in 1968 . He claimed that January 15, 1957 received a revelation from Jesus Christ. [6]

 

Przypisy:

[1]]]>https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/spoleczenstwo/to-najbardziej-przera...]]>

[2] ]]>https://telewizjarepublika.pl/wstrzasajaca-wizja-ojca-pio-o-iii-wojnie-s...]]>

[3] ]]>http://www.duchprawdy.com/o_pio_trzy_dni_ciemnosi.htm]]>

[4] ]]>https://kosciol.wiara.pl/Objawienia_prywatne]]>

[5] ]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Pio_z_Pietrelciny]]>

[6] ]]>https://youtu.be/hVlNZjWs8ok]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

Ojciec Pio był świętym z prawdziwego zdarzenia. Mówi on, że kto jest w stanie łaski i wierzy w Jezusa, nic mu się nie stanie nawet w czas zagłady „Trzech Dni Ciemności”. Co tu dużo mówić, czasy ostateczne po prostu już są! Pogody się zmieniają, choroby się szerzą, pandemia koronowirusa zbiera śmiertelne żniwo, zło rządzi wydaje się już niemal dosłownie wszystkim. Ale my damy radę, na pewno. Szykujemy się wszak, już od dawna. Filmik opublikowany 11 grudnia 2019 r. przez Jurek i Karinka, a zatem:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632288

Jeszcze inny, ciekawy dokument o tej niezwykłej wizji św. Ojca Pio, która rozpala dziś naszą wyobraźnię i emocje, niepokoi, a zarazem żywo inspiruje do działania, do poszukiwania. Opublikowany 12 grudnia 2019 r. przez Rycerz Chrystusa:

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632289

Przepowiednie św. Ojca Pio o „Trzech Dniach Ciemności” oraz inne wizje i objawienia o dniach ostatecznych. Filmik opublikowany 8 grudnia 2019 r. przez Suwerenny PL:

 

Vote up!
0
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632290

Na przełomie XIX i XX wieku żył wielki mistyk św. o. Pio z Petrelciny. Za życia ten ubogi, pokorny kapucyn zasłynął z wielu nadprzyrodzonych zdolności, dla przykładu miał możliwość widzenia przyszłości. Podzielił się jedną ze swoich wizji, a jest ona dość przerażająca, mówił: „Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze.”

I dodawał jasno i klarownie: „Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych.”

Co ciekawe, o Polsce w tym kontekście św. o. Pio z Petrelciny miał zaświadczyć: „Odnosi się wrażenie, że wszystkie złe sygnały przesyłane dziś na ziemię ze świata nadprzyrodzonego nie dotyczą Polski.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/110899-przerazajaca-wizja-sw-o-pio-iii-wojna-swiatowa-pochlonie-wiecej-ofiar-niz-dwie-poprzednie-razem-wziete-co-sie-wydarzy-w-polsce/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632292

.......w której my niepoprawni blogerzy i blogerki straciliśmy wpisy z całego roku, oto notatka samego Gawriona z 3 Września 2021 r.: „(...) Witajcie. Na razie serwis mocno odbiega od ideału ale już działa. Pierwsza sprawa i najważniejsza - niestety straciłem backupy (powiem Wam jeszcze jak to się stało) i portal jest w stanie z maja 2020. Tak - wiem że to beznadziejna sytuacja. Jeśli macie wszystkie wpisy, treści to możecie je dodać ponownie i dać mi znać w komentarzu jakie daty poustawiać. (....)”.

Naturalnie trwale utracona została oryginalna ocena wpisu, pierwotne zainteresowanie wpisem, jak i b. wiele b. cennych, spontanicznych komentarzy blogerów, blogerek i naszych gości pod samym wpisem. Niestety! Powysze komentarze......, odzyskać się udało ponownie. STRoch

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1632294