Czarny scenariusz (przewidziany przez przepisy) i recepta

Obrazek użytkownika Obserwator
Kraj

O 14:00 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok wraz z uzasadnieniem. Uwzględniając, że rozprawa skończyła się o 12:00, można podejrzewać, że (wzorem niedościgłego prof. Zolla, który po godzinie miał coś 30 stron uzasadnienia do wyroku), Trybunał się spręży.

W wypadku nieorzeczenia o niezgodności z Konstytucją przepisu z art. 3 ust. 6, pozwalającego Trybunałowi (wbrew Konstytucji) na odebranie Prezydentowi możliwości sprawowania urzędu, będzie miał możliwość zrobienia tego: "...Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej....". Orzeczenie ma formę postanowienia i na jego wydanie Trybunał ma czas od momentu opublikowania wyroku (chyba że postanowienie określi inną datę) do 5 grudnia 2015 r., kiedy wchodzi w życie nowelizacja przyjęta przez PiS. Wygląda na to, że zostaje jedynie piątek 4 grudnia. bo jeszcze trzeba to ogłosić, co musi nastąpić nie później niż w poniedziałek 7 grudnia.

Ponieważ nowelizacja zgłoszona przez PiS pozostawia art. 3 ust. 6 w brzmieniu nadanym przez PO, Trybunał Konstytucyjny ma teraz możliwość "kręcenia" Prezydentem jak chce, poprzez choćby groźbę powierzenie jego obowiązków Marszałkowi Sejmu, co zresztą może zrobić w każdej chwili. 

Konsekwencje oczywiście są doniosłe, bo jeżeli Marszałkowi Sejmu są powierzane obowiązki Prezydenta, to tak długo, jak długo istnieje Sejm, istnieje też funkcja jego Marszałka.

Jeżeli teraz Sąd Najwyższy orzeknie o nieważności wyborów parlamentarnych, w obecnej napiętej sytuacji na pewno będą wybuchały protesty społeczne (jak nie spontaniczne, bo nic nie budzi takiego gniewu jak jawna niesprawiedliwość, to sprowokowane), nie ma więc co liczyć na konsensus i płynne przejście do rozstrzygnięcia kolejnych wyborów. Powstaje faktycznie okres totalnego bezkrólewia, gdyż w dniu ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego wygasają mandaty posłów i senatorów (art. 244 par. 3-6 Kodeksu Wyborczego).

Jeżeli do tego dorzucić aktywność terrorystów islamskich w Europie, o zagrożeniu którą dla Polski ostatnio było w mediach, może się to bardzo nieciekawie toczyć.

I w tym momencie chaos w Polsce, protesty (oczywiście bezprawne, jakby inaczej, skoro kontestują wyroki sądowe, co dla wszystkich Bizantyńców w Europie jest po prostu obrazą Boską w czystej postaci) oraz zamieszki, wraz z narracją, że "Państwo Polskie przestało działać" dają czysty mandat władcom "czeciej-erpe" do wezwania (w oparciu o zapis ustawowy) do "bratniej pomocy".

Dramat? Dramat...

 

Jak przeciwdziałać? Ano, dwojako:

1) Sejm powinien NATYCHMIAST, prewencyjnie, odstąpić od umowy z 11 sędziami piastującymi funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, tymi wszystkimi którzy podpisal się pod poniedziałkowym postanowieniem TK o "zabezpieczeniu" powództwa PO poprzez "zakaz" dla Sejmu wyboru nowych kandydatów na sędziów TK (vide wcześniejszy wpis http://niepoprawni.pl/blog/obserwator/nemo-iudex-causa-sua-i-noblesse-oblige-a-przeciez-pacta-sunt-servanda oraz http://niepoprawni.pl/blog/obserwator/nemo-iudex-causa-sua-2-wazne-dopowiedzenie-dla-nie-prawnikow)

W ten sposób nawet po sądowym zamachu na parlament, Prezydent zapewnia kontynuację jako niezależny ośrodek władzy;

2) NATYCHMIAST w drodze ustawowej przekazać Prezydentowi kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu w przypadku wygaszenia mandatów posłów i senatorów w sposób uniemożliwiający sprawowanie funkcji przez Parlament (jeżeli pozostaje mniej niż 1/2 ustawowej liczby posłów).

 

A tak w ogóle, to nie jestem zbudowany sytuacją...

 

P.S. 1 (godz. 14:07):

stało się, Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 3 ust. 6 Ustawy z 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym jest zgodny z Konstytucją...Po prostu te przepisy nie dodają (oczywiście zdaniem Trybunału) żadnych dodatkowych uprawnień Trybunałowi Konstytucyjnemu. 

Tak więc Trybunał może wydać postanowienie o uznaniu "przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" i powierzyć jego obowiązku Marszałkowi Sejmu, choć Konstytucja mówi wprost w art. 131 ust. 1, że Trybunał Konstytucyjny orzeka o tym na wniosek Marszałka Sejmu, A PRZEPISY KONSTYTUCJI STOSUJE SIĘ WPROST !!!:

"...Art. 131. 1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej...". 

Teraz czekamy na Sąd Najwyższy i wygaszenie mandatów posłów i senatorów...

Może też spróbują postawić Prezydenta przed Trybunałem Stanu za zaniechanie "niezwłocznego" przyjęcia ślubowania, a w sytuacji wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu postanowić o uznaniu uznaniu "przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" itd.

 

P.S. 2 (godz. 14:37):

Właśnie sędzia Kiereś stwierdził ciekawą rzecz: mianowcie że Trybunał Konstytucyjny "interpretuje wolę Ustrojodawcy", czyli zamiast robić to, do czego został powołany, czyli porównywać akty prawne z Konstytucją rozumianą wprost, Trybunał UZURPUJE SOBIE PRAWO DO WYMYŚLANIA CO NARÓD MIAŁ NA MYŚLI !!!

Przecież to jest jawne stawianie się Trybunału ponad najważniejszym prawem, czyli wolą Suwerena określoną w Konstytucji. Jeżeli Trybunał ma wątpliwości, powinien albo zwrócić się do Sejmu o referendum, albo orzec o niemożności rozstrzygnięcia do czasu doprecyzowania woli Suwerena.

 

P.S. 3 (godz. 14:42):

We dwie godziny pomiędzy zamknięciem rozprawy a rozpoczęciem ogłaszania wyroku, sędziowie napisali uzasadnienie, które już niemal godzinę wygłaszają. Chyba pobili rekord Zolla...

 

 

"Kruca bomba, mało casu..."

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)

Komentarze

czy Prezydent nie powinien wydać DEKRETU oo szkodnikach przciwko PAŃSTWU POLSKEMU?W przeciwnym razie relikty przeszłości mogą zakładać kaganiec na Sejm,Rząd i przymuszać Prezydenta do czynów niezgodnych ze zdrowym rozsądkiem,bo pozostawiono luki w prawie.

Vote up!
7
Vote down!
0

staryk

#1500623

Poczekajmy jeszcze na ekspose prezydenta.

 

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
0

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1500632

Vote up!
4
Vote down!
0

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1500633

Cześć Marynarzu.

Wiesz ? też czekam na to expose. Intuicyjnie wyczuwam, że będzie miało duże znaczenie na moje przyjęcie rzeczywistości.

To co teraz przeżywamy,  można nazwać " Smoleńsk bis"..... albo my. albo oni.

Mam nadzieję, że po 20;00 - spotkamy się na forum .

pozdrawiam,

M.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1500638

- co mają nabożny stosunek do tak zwanego stanowionego prawa, czyli wymysłu mataczy, krętaczy, manipulatorów, relatywistów i im podobnych. Dzięki Opatrzności, DEKALOG nie pozostawia pola do interpretacyjnych swawoli (kropka)

Vote up!
6
Vote down!
0

Racjonał

#1500634

Nie jestem prawnikiem, ale co powiecie na wprowadzenie stanu wojennego ze wzgledu na zagrozenie terrorystyczne ? Duda mial by wtedy wolna reke, sila ale skutecznie mogl by spacyfikowac te PO-PZPRowskie kanalie

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1500642

Wtedy cała "junia" rozwrzeszczałaby się jak te małpy zamieszczone wczoraj przeze mnie na "niepoprawnych" i jest prawie pewne, że POlszewicy poprosiliby sąsiadów o "braterską" pomoc w imię ratowania demokracji w Polsce. Już teraz podnoszą się w mediach wrogich Polsce (The Economist, artykuł jest anonimowy) głosy, jakim to zagrożeniem dla Europy jest Polska. Zaś niemieckie media krzyczą, że Polacy i Węgrzy są gorsi aniżeli mordercy ISIS.

Vote up!
2
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1500700

jakichkolwiek zmian wprowadzanych przez obecny Sejm. Politycznie poprawna mafia kierowana przez ojca redaktora A.Michnika (szkodnika nr 1) i inych agentów nigdy nie pogodziła się z utratą władzy. Mają pełme usta o demokracji, praworządności, a w gruncie rzeczy jest to mafia bolszewicka , faszystowska próbująca pod szyldem demokracji zbudować totalitarne państwo wielokulturowe eliminujące chrześcijaństwo wprowadzające genderową ideologię. Tylko oni mają monopol na prawdę, na demokrację , a wszyscy którzy im służą, bądź ich popierają mają zagwarantowane przywileje m.in. władzę, kasę,odznaczenia  i chronieni są przed tzw niezawisłymi sądami m.in. od korupcji, złodziestwa i innych przekrętów. W mafii tej funkcjonują PO, PSL, SLD i inne twory udające niezależnosc  jak np TK, partia Nowoczesna, partia Razem. różnorakie media i cała sfora funkcjonariuszy zwanych (niesłusznie) dziennikarzami. Wątpię, aby tę mafię zdołalo się pokonac wyłącznie metodami prawdziwie demokratycznymi i pokojowymi.Potrzebna jest do tego wielka determinacja, aktywność i odwaga jeszcze tej części społeczeństwa, która nie dała się ogłupić do końca .

Vote up!
7
Vote down!
0
#1500652