Kolejny strach władzy: nocne głosowania nad losem naszej ziemi i lasów

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Późnym wieczorem i w nocy z 17 na 18 grudnia w Polsce próbowano dokonać nocnej zmiany konstytucji umożliwiającej w przyszłości de facto sprzedaż lasów państwowych w uzasadnionych odrębną ustawą przypadkach wynikających z celów publicznych lub celów zrównoważonej gospodarki leśnej oraz debatowano i głosowano nad społecznym wnioskiem (pod którym podpisało się ponad 2,5 mln obywateli - sic!) referendum w sprawie przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i polskiej ziemi.

 

Konstytucja została uratowana pięcioma głosami (dzięki przede wszystkim posłom PiS i koalicji Ziobrystów z Gowinowcami), natomiast niestety społeczny wniosek o referendum został odrzucony głosami koalicji rządowej.

 

Zastanawiający jest czas owych głosowań oraz powszechna zmowa milczenia mainstreamowych mediów na ich temat, co chyba staje się już tradycją w sytuacji, gdy upublicznienie jakichś zdarzeń czy faktów może niekorzystnie wpłynąć na obecnie nami rządzący reżim III RP. Posłowie dowiedzieli się o terminie i godzinie owych głosowań dosłownie dzień wcześniej wieczorem.

 

Zastanawiający jest doprawdy fakt niejako chęci nocnego ukrycia debaty nad trzecią w historii zmianą naszej Konstytucji. Przecież tu chodziło o najważniejszy akt prawny Rzeczpospolitej! Czyżby naprawdę rządzący aż tak bali się prawdy i jej ujawnienia np. podczas dziennej debaty na ten temat transmitowanej np. przez publiczną TVP? Sądzę, że tak... bowiem strach przed ujawnieniem polskiemu społeczeństwu brutalnej prawdy o antypolskości obecnej ekipy rządzącej jest dla niej stanem immanentnym, który implikuje podejmowanie określonych działań obronnych i dalekich od standardów normalnej demokracji, co tworzy z obecnej Polski twór naprawdę niemal totalitarny.

 

Podobnie wygląda sprawa referendum. Głosowanie przeprowadzono późnym wieczorem i głosami koalicji zostało ono odrzucone... Tym samym zignorowano (nie pierwszy raz zresztą) przeszło 2,5 miliona obywateli, którzy złożyli podpis pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie Lasów Państwowych i sprzedaży polskiej ziemi.

 

Obydwie zresztą sprawy mają ze sobą wiele wspólnego  i dotyczą żywotnych interesów własności jednych z ostatnich naszych dóbr narodowych: lasów i ziemi.

 

Rządowa poprawka konstytucyjna była prawdopodobnie idealnym rozwiązaniem umożliwiającym w przyszłości sprzedaż lasów państwowych. I jak zwykle - jeżeli chodzi o rządy PO-PSL - była tak przygotowana, aby pod pozorem ochrony lasów dać możliwość otrzymania przyszłych profitów z ich sprzedaży. Poprawka mówiła bowiem, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegałyby przekształceniom własnościowym. Wyjątkiem jednak od tej zasady byłyby przypadki uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej, które to określałaby odrębna ustawa. Czyż to nie był zabieg wprost genialny? Przyjęcie bowiem tak brzmiących zapisów praktycznie otwierałoby furtkę do nadużyć, bo cóż to znaczy „z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego”, kiedy nie bardzo wiadomo, co to są cele publiczne, które mogą być przecież różne (np. reprywatyzacyjne?) a dodatkowo określone odrębną ustawą. Taki zapis byłby prawnie niedookreślony, który można byłoby dowolnie interpretować, podobnie zresztą jak pojęcie „zrównoważonej gospodarki leśnej”.

 

Warto też wspomnieć, że jest to kolejny koalicyjny atak na polskie lasy. Już w styczniu 2014 mocą nowelizacji ustawy przeforsowanej przez rząd Donalda Tuska zobowiązano Lasy Państwowe do przekazania budżetowi państwa w latach 2014 i 2015 po 800 mln zł. Zdecydowano też, że od 2016 r. Lasy będą rocznie przekazywać do państwowej kasy 2 proc. wartości sprzedanego drewna, co przy jej przychodach daje kwotę około 100-150 mln zł rocznie i to niezależnie od tego czy ich wynik finansowy w danym roku budżetowym, będzie zyskiem czy stratą...

 

Donald Tusk, ograbiając Lasy z 1,6 mld zł, stwierdził hipokrytuycznie, że decyzja rządu „w perspektywie wielu lat stabilizuje sytuację Lasów Państwowych” i pozwoli im „funkcjonować co najmniej tak samo dobrze, jak do tej pory”.

 

Jak jednak zauważa Z. Kuźmiuk: "W związku z tym, że w ostatnich 5 latach, Lasy osiągały dodatnią różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami na poziomie około 200 mln zł rocznie, oznacza to efektywną stawkę tego podatku w wysokości około 80% (stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi w Polsce 19%, a stawka karnego podatku z nieujawnionych źródeł wynosi 75%) (...) ale jeszcze bardziej absurdalny jest zapis, zobowiązujący przedsiębiorstwo Lasy Państwowe do wpłaty do budżetu państwa w latach 2014-2015, jak to ujęto z kapitału własnego, astronomicznej kwoty 1,6 mld zł po 0,8 mld zł rocznie (w ratach kwartalnych). Środki te w wysokości po 650 mln zł rocznie w latach 2014-2015, mają być przeznaczone na finansowanie budowy dróg lokalnych, realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe, a po 150 milionów rocznie zostanie w budżecie państwa. A więc w 2014 roku, roku kampanii wyborczej do jednostek samorządu terytorialnego, samorządy gminne i powiatowe (ponieważ środki na drogi lokalne dzielą poszczególni wojewodowie dotrą one najprawdopodobniej tylko do tych, którymi kierują burmistrzowie, wójtowie i starostowie z Platformy i PSL-u), otrzymały od rządu prezent pochodzący ze swoistej „grabieży” zasobów finansowych Lasów Państwowych (...) Teraz już wiadomo, że konieczność wpłacania przez Lasy Państwowe co kwartał już w tym roku po 200 mln zł, paraliżuje ich gospodarkę finansową (Lasy tracą płynność), a ponadto oznacza radykalne obniżenie nakładów inwestycyjnych z przewidywanych wcześniej kwoty 1,2 mld zł do zaledwie 0,6 mld zł. Utrzymanie tak dramatycznie wysokiego dodatkowego obciążenia podatkowego do końca 2015 roku, może doprowadzić Lasy Państwowe do załamania się ich gospodarki finansowej i w konsekwencji utraty możliwości finansowania swoich zadań, a to z kolei może skłonić rządzących do powołania na ich majątku spółki Skarbu Państwa i rozpoczęcia procesu jej prywatyzacji. W przypadku takiego rozwoju sytuacji, ogromnym zagrożeniem dla Lasów jest zniesienie z dniem 1 maja 2015 (2016 - dop.kj) roku ograniczeń kapitału zagranicznego w dostępie do polskiej ziemi, która będzie mogła być nabywana bez ograniczeń przez cudzoziemców" [1].

 

Zaiste... atak na polskie lasy niejako współgra z terminem rychłej, swobodnej możliwości sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. 1 maja 2016 kończy się bowiem dwunastoletni okres ochronny przed masowym jej wykupem. Polacy więc stanęli murem nie tylko w obronie Lasów Państwowych, ale i polskiej ziemi i gremialnie w liczbie ponad 2,5 mln osób złożyli wniosek o referendum w tych sprawach. W owym wniosku zawarto postulat renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w kwestii sprzedaży ziemi obcokrajowcom, który stwierdzał, "by cudzoziemcy mogli kupować ziemię w Polsce dopiero od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90 proc. średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców pięciu najbogatszych krajów UE. Jak na razie zarabiamy ponad pięciokrotnie mniej" [2].Niestety - jak wspomniałem wcześniej - referendum głosami koalicji zostało odrzucone a na szczęście uratowana została Konstytucja RP.Reasumując... Czyż nie mieli się czego bać nasi włodarze? Oczywiście mieli. Wytłumaczenie Polakom o co tak naprawdę chodziło w owych głosowaniach musiałoby wielu otworzyć oczy na haniebne zamiary koalicji PO-PSL, koalicji... która nie tylko chce ostatecznie sprzedać Polskę to jeszcze w ogóle nie szanuje Polaków i lekceważy oraz szyderczo ignoruje ich w każdej możliwej sprawie dotyczącej żywotnego interesu polskiego. A usłużne media oczywiście reprezentują jedynie słuszną partię i linię polityczną reprezentowaną przez magdalenkowo-okragłostołowy reżim III RP.Cieszę się, że nie udał się atak na zmianę Konstytucji, ale smucę się, iż po raz kolejny zignorowano Polaków odrzucając nasz wniosek o referendum. Mam nadzieję, że będziemy o tych wszystkich faktach pamiętali przy urnach wyborczych w kolejnych wyborach. Oby!

[1] http://naszeblogi.pl/51607-platforma-i-psl-znowu-z-troska-pochylily-sie-nad

[2] http://wpolityce.pl/polityka/226315-platforma-lupi-kolejne-rodowe-srebra-pod-oslona-nocy-chce-zmielic-25-mln-podpisow-w-obronie-lasow-cos-w-tym-jest-ze-milicja-tez-byla-obywatelska

Polecam też: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/119125,nocne-debaty-o-lasach-panstwowych.html

 

P.S.

 

Wyniki głosowania w sprawie zmian w Konstytucji referndum.

 

Głosowanie nr 167 - posiedzenie 83.

Dnia 18-12-2014 godz. 00:44:26

 

Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - trzecie czytanie

 

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

Głosowało - 443 Za -291 Przeciw -150 Wstrzymało się -2 Nie głosowało -11

Większość 2/3 -296

 

 

 

Głosowanie nr 5 - posiedzenie 83.

Dnia 17-12-2014 godz. 21:57:49

 

83. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2014 r.

 

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i polskiej ziemi

 

Głosowało - 442 Za -192 Przeciw -235 Wstrzymało się -15 Nie głosowało -12

 

Źrórdło:

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 

kjahog@gmail.com

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.8 (głosów:27)

Komentarze

oni wszyscy,

ta a cała parszywa PO ćpana hołota

 

PO winna !!!

być rozerwana na sztuki i wdeptana w glebę !

 

NO  MERCY !!!

 

bandyckie, antypolskie ścierwa !

 

i nazwali się łotry i szubrawcy - platforma obywatelska !

 

brak słów i epitetów nie starcza by określić właściwie to bagno, cały ten syf antypolski

żyrowany przez głupka spod żyrandola.

 

PO winni !

wisieć wszyscy

a ściewa odciąć i na pożarcie psom.

 

NIECH

ich

DZIOBIĄ KRUKI,

WRONY !

:

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0
#1456459

Nieraz emocje i wściekłość są trudne do opisania. Ta antypolska swołocz najchętniej sprzedałaby nas wszystkich jako niewolników, co po części i tak się dzieje (konieczność emigracji zarobkowej). Może faktycznie nieraz w formie emocjonalnego wiersza lepiej wyrazić nasze wzburzenie? Tak trzymać! :)

Pozdrawiam

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1456465

 

 

bandyci "ludowi" i

z PeO !

wstrętne, antypolskie ścierwa !

wszystkiego im mało !!!

Teraz im chce się lasów !

Mało im stoczni, kopalń i hut !!!

PO wiesić tych wszystkich

ku.....ów !

I POLSKA

Odżyje.

 

SPRAW PANIE TEN

CUD

 

Amen

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1456467

Po-szuści to najbardzoiej antypolska sitwa od 25 lat, tylko me(n)dialna zasłona pozwala im okradac Polskę ponad 7 lat. Teraz nocą chcieli zmienić konstytucję, wiedzą,że ich czas się kończy a jeszcze by się coś ukradło na koniec...

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1456461

Niestety... a my pozwlalamy na to wszystko... no może nie my, ale duża część społeczeństwa, która w dalszym ciągu [popiera zarówno B. Komorowskiego jak i rząd PO-PSL. Dlatego też trzeba walczyć o prawdę i pokazywanie jej wszelkimi możliwymi sposobami.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1456468

.... dobrą robotę, wykonałeś Krzysztofie.

Tak, była to "szydełkowa" próba- dzięki Bogu  - nie udana , powtórki z rozrywki ; NOCNA ZMIANA/ BIS

Ta PO-owska szumowina, już dawno to planowała.

Warto odnotować :

Prywatyzację lasów państwowych zaplanowano już w AD 2008.

Były wybory .... i nikt społeczeńtwu nie mówił !

Zielone ludziki z PSL , to paskudni hipokryci !

[https://www.youtube.com/watch?v=roSKRLCP33s]

ukłony,

Marek S

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1456472

Maruś,

 

 

 

 

 

To nie napawa wcale optymizmem, że się szubrawcom nie udało.

Tej nocy.

Te mendy chciały zalegalizować to tylko co nielegalnie robią !

Od dłuższego już czasu.

Dlaczego tak twierdzę ?

Wyjaśniam ;

Miesięcy już wiele upłynęło od rozmowy, którą tutaj miałem z dobrą znajomą od lat.

Ta z kolei znajoma, gdy tak sobie gaworzyliśmy przez telefon i rozmowa zeszła na coś tam, wspomniała mi starszą swoją koleżankę, która po wielu latach pobytu za oceanem wróciła do Polski na stałe.

Wróciła do swojej wioseczki ukochanej, pięknej, gdzieś TAM w Polsce, pod lasem, gdzie spędziła lata swego szczęśliwego dzieciństwa i gdzie był rodzinny jej dom od pokoleń, jej las ukochany,  dotykający cmentarza, gdzie Groby Ojców i Dziadów.

Las, gdzie ona i dzieci jej podobne spędzały wiele czasu.

Las,                                                                                                                                                                                                jak ona w tej rozmowie do mojej znajomej mówiła, to był ich drugi dom, gdzie się chodziło na grzyby i na jagody, i na maliny i słodkie poziomki, które na leśnych polanach jak rubinowe klejnociki, słodyczą swoją zapraszały dzieciaków:

- zerwij mnie.

- zerwij......

Zerwij............

 

Ta Pani starsza, 

z płaczem do mojej znajomej przez telefon:

- Basiu, co oni zrobili ?

Ten las już nie jest nasz.

- Nie możemy chodzić na grzyby !

- Nie możemy do niego wchodzić.....

 

On jest sprzedany.......

 

 

Płakała starsza pani do słuchawki mówiąc te słowa do mojej znajomej.....

 

Tak więc, te

tuskomoruskie ścierwa w nocnym głosowaniu próbowały zalegalizować tylko to co robią od lat !                                ten nielegalny proceder,                                                                                                                                                             który uprawiają od długiego już czasu !

 

Ile takich lasów te ścierwa, te łotry, szubrawcy !

ci POszuści sprzedali niemieckim, duńskim i innym chętnym "kupcom" ???!

 

Trzeba wydusić ich jak wszy !!!

i unieważnić te wszystkie dile, te wszystkie ukręcone przez zbrodniczą sitwę, przez te tuskomoruskie mafie  ukręcone nielegalnie

lody !

 

Unieważnić i odebrać !

WSZYSTKIE ZAGRABIONE

LASY !!!

 

Uznać za nielegalne te wszystkie transakcje dokonane ze złamaniem

POLSKIEGO PRAWA !

ZE

ZŁAMANIEM KONSTYTUCJI !!!

 

I zażądać od dealerów wysokich odszkodowań.

Odszkodowań od nabywców i od przestępców z tuskomoruskich mafii

które kręciły i wciąż kręcą te lody i niszczą

substancję

NASZEJ OJCZYZNY.

 

śmierć przestępcom !

 

UKRĘCIĆ łeb tuskomoruskiej hydrze !!!.

 

PO ciągnąć POszustów do odpowiedzialności !

 

POstawić POd ścianą !

tuskomoruskie ścierwa !!!

 

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1456496

... witaj ! Oczywiście to Ty masz rację.

To cholerne zło, zostało tylko chwilowo zażegnanane.

Sam fakt, że jakaś grupa posłów poddała ten diabelski pomysł pod głosowanie, świadczy o rozkładzie Państwa.

Strach się bać, jak potoczyłaby się ta sprawa, gdyby nie PiS ? !

Nie wiem jak Ty, ale jestem zadowolony z postawy opozycji - póki co , lepszej nie widzę.

To teraz, masz jak na dłoni  czemu służą:.
....nieustające utyskiwanie i narzekania na PiS;
.... próby rozbicia tej partii - na szczęście na razie nie udane.
Przykłady mamy nawet na tym portalu. Nie będę wymianiał tych nicków - idą Święta !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pozdrawiam i 3maj się w tej Ameryce.
Dobrych Świąt i radości z Chrystusem Panem !
Marek S.

 

 
 
 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1456542

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika trybeus został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

http://trybeus.blogspot.com/

#1456543

Bardzo dobra robota dziennikarska. Wykazane obiektywnie, bez emocji i czarno na białym jak wyglądał kolejny już odcinek "nocnej zmiany". 

Pozdrawiam Autora serdecznie,

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-1
#1456464

Dziękuję za dobre słowo. Zawsze to miłe :)

A'propos. Też jakoś nie mogę się oprzeć wrażeniu, że była to kolejna próba "nocnej zmiany", tym razem nie dotyczyła lustracji, ale losów naszej zimi i lasów. Jakoś tak III RP upodobała sobie nocną porę, aby pod jej osłoną forsować antypolskie rozwiązania. Och... ten ich strach przed narodem z jednoczesnym jednak jego lekceważeniem i podejmowaniem wobec niego niemal toralitarnych działań, nie tylko w sferze realnych wydarzeń, ale też w sferze manipulacji i socjotechniki (np. poprzez odcinanie społeczeństwa od źródeł informacji oraqz informacji niewygodnych dla władzy).

Pozdrawiam

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1456470

Panie Krzysztofie, ile razy czytam artykuł podobny do tego który Pan napisał, przychodzi mi do głowy myśl, że w sumie to niewiele trzeba żeby obalić ten polityczny POrządek  rzeczy. Że cały ten kolos na glinianych nogach opiera się w sumie na mediach i dostępie do nich. I nie chodzi tu nawet o posiadanie koncesjonowanej telewizji, ale o kilkunastu dziennikarzy, którzy wiedzą o co chodzi i dwóch menadżerów, którzy stworzyliby nowoczesny portal informacyjny (no i ze 100 tysi), niekontrolowany przez żadną systemową siłę. Nic więcej...

Mówi  Pan, że przecież takie już są?..

;)

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1
#1456475

Media są ważnym czynnikiem podtrzymującym sitwę, jednak nie to jest decydujące i najgroźniejsze. Najważniejszym czynnikiem jest sieć powiązań "finansowych" - nazwijmy to umownie. To daje sporą grupę ludzi uzależnioną od sitwy - i z przykrością to muszę powiedzieć, bez względu na opcję polityczną :( 

Ostatnie fałszerstwa wyborcze obnażyły tę grupę dokumentnie - "Fasada runęła" jak pisał Pan Darski.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Ula

 

#1456477

Oboje Państwo macie w sumie rację. Obecny system magdalenkowo-okrągłostołowy nie mógłby przetrwać bez medialnej osłony reżimowych mediów podobnie zresztą jak i bez szeroko pojętych powiązań (w tym finansowych) apologetów jego trwania. 

Jest to bardzo szeroki problem dotyczący początków III RP, gdzie ponad głowami Polaków dogadali się "różowi", koncesjonowani opozycjoniści z komunistami, niektórzy mówia nawet, że dogadywali się komuniści z własnymi TW i KO. To wtedy postanowiono, że w Polsce nie pociągnięci zostaną do odpowiedzialności ciemiężcy komunistyczni, nie będzie lustracji i dekomunizacji a komunistyczna niomenklatura uwłaszczy się na majątku narodowym. Tak też się stało.

W międzyczasie ten uwłaszczony wielowątkowy układ przyjął sobie za cel wciągnięcie Polski w struktury zniemczonego i zsyjonizowanego Związku Socjalistycznych Republik Europejskich (UE) oddając w ten sposób Polskę w nową auasi niewolę, która skutkuje m.in. zniszczeniem polskiej gospodarki na korzyść niemieckiej i największych krajów UE. 

Ale to temat do szerszego rozwinięcia... :)

Natomiast tak naprawdę nie trzeba w sumie wiele do obalenia przynajmniej rządów PO-PSL. Do tego wystarczyłyby reguły nawet tej kulawej demokracji Unii Europejskiej, co widać jest na przykładze szoku jaki wywołał wśród urzędników i dziennikarzy europejskich sposób zarządzania i lekceważenia ludzi przez tandem Tusk-Bieńskowska. Nasze standardy są naprawdę - jak to określił Nowak - już białoruskie..., których nie jest w stanie zrozumieć urzędniczy i dziennikarski świat europejski, ale taka uległa i kulawa Polska jest bardzo "na rękę" np Niemcom, ale też i Rosji... A może i USA oraz Izraela? 

Jeżeli tak na to spojrzymy, to widzimy, że musimy sami zadbać o swoją przysżłość!!!

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1456484

W sumie chodziło mi o to, że media dają parasol ochronny rządzącej sitwie. I że swobodnie żerować ona może, tylko  dzięki ochronie IV władzy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie rok 1981. Ja tak. Wydaje mi się, że wówczas mimo medialnej nagonki na "Solidarność" społeczeństwo po prostu przestało wierzyć w kłamstwa mediów. Dlatego m/in był potrzebny stan wojenny i "państwo socjalistyczne nowego typu" w 89, aby znów swobodnie można było manipulować społeczeństwem za pomocą "Wiadomości" i tym podobnego chłamu informacyjnego. Uważam, że nie należy bagatelizować sprawy mediów, bo bez zaufania do nich, sterowanie społeczeństwem nie byłoby możliwe.

Pani Ulu. Wszystko co Pani pisze jest prawdą i odnosi się do rzeczywistości w jakiej żyjemy. Tyle tylko, że ja pisałem o możliwościach :)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1456486

gdzie mój koń stanie tam trawa nie rośnie.

Dla nich nie istnieje świństwo wobec naszej ojczyzny, którego by z uśmiechem nie zrobili.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Jesteś Polakiem? Zastrzeliłbym się, gdyby w moich żyłach płynęła inna krew. W. Łysiak

#1456487

 

Dziękuję za ten artykuł. To bardzo ważna sprawa dla każdego. Czy jest gdzieś taka imienna lista kto jak głosował? Bo wypadałoby wiedzieć.
 
Miało to wyglądać tak: jest artykuł w konstytucji RP
 
Art. 74.
 
  1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
  2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 
  3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 
  4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
 
miał być dodany:
 
Art .74a 
  1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. 
  2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 
  3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.
 
A jaka ustawa?
 
Teraz do prywatnego lasu można nie wejść, ale musi być ogrodzony i mieć odpowiednią tablicę. Wcale bym się nie zdziwiła gdyby to zmieniono i zostałaby tylko tablica. Jestem tym zamachem na nasze lasy zbulwersowana. Bo to nie tylko czwarta część powierzchni Polski, nie tylko piękno krajobrazu, grzyby i jagody. To również drewno i to, co się z niego wytwarza. A może najważniejsze to, że las odgrywa wielką rolę w tym, aby zapewnić nam świeże powietrze. Sosnowy las w wieku 56 lat jest silnym pochłaniaczem CO2. Średnia roczna ilość gazu pochłoniętego z atmosfery przez las wynosi 21,5 tony na każdy hektar. A lasów sosnowych mamy najwięcej.
Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1456506

1. W przypadku zmian w konstytucji listy imienne są tutaj:

Lista posłów - zdrajców (za):

 

PO: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=PO&Decyzja=Za

SLD: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=SLD&Decyzja=Za

PSL: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=PSL&Decyzja=Za

Niezrzeszeni: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=niez.&Decyzja=Za

TR: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=TR&Decyzja=Za

BiG: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=BiG&Decyzja=Za

 

Lista uczciwych posłów (przeciw):

PiS: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=PiS&Decyzja=Przeciw

Niezrzeszeni: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=niez.&Decyzja=Przeciw

KPSP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41915&KodKlubu=KPSP&Decyzja=Przeciw

 

2. W przypadku referendum listy imienne są tutaj:

Lista posłów zdrajców (przeciw):

PO: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=PO&Decyzja=Przeciw

SLD: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=SLD&Decyzja=Przeciw

PSL: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=PSL&Decyzja=Przeciw

Niezrzeszeni: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=niez.&Decyzja=Przeciw

BiG: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=BiG&Decyzja=Przeciw

 

Lista uczciwych posłów (za):

PiS: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=PiS&Decyzja=Za

SLD (?): http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=SLD&Decyzja=Za

Niezrzeszeni: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=niez.&Decyzja=Za

KPSP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=KPSP&Decyzja=Za

TR: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=TR&Decyzja=Za

BiG: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=41753&KodKlubu=BiG&Decyzja=Za

 

Pozdrawiam i podzielam Pani zdanie i bulwersowanie tymi nocnymi głosowaniami oraqz próba zamachu na polskie lasy

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1456509

Dziękuję bardzo. Przy wyborach do parlamentu warto znać kto jak głosował w tak ważnej sprawie dla każdego z nas.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1456510

o większości z tych rzeczy pisalismy na goraco u Tryba, ale zgrabnie to zebrałeś.

Dodam do tego co tam i tego co tu, że z ta ziemią to według mnie idą Chiczkokiem, czyli najpierw bedzie jeszcze trzęsienie ziemi. Obserwując rynek gruntów dochodzę do wniosku, że jest czyniona spora bańka, która zapewne ma pęknąć we właściwym momencie. Identyczna co do mechanizmów, jak ta wczesniejsza nieruchomościowa i dopiero wtedy nastapi wykup za bezcen. W tej chwili grunty idą do góry po 15-20%, oparte to jest na kredycie hipotecznym i dopłacie rolnej. Wiadomo ile trzeba, żeby ten domek z kart przewrócić. To jest chwila roboty. Podczas gdy telewizory i zatroskane władze będą analizować przyczyny, grunty zostaną zlicytowane, oczywiście już na rynku otwartym, a Ci którzy się uratują będą spłacać hipotekę dwu, a może duzo więcej razy przekraczającą wartość rynkową. Tak czy tak, dupa znowu będzie z tyłu i kopana..czyli nie fajnie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1456512

Ja od początku tzw. przemian ustrojowych (łupienia Polaków) mam nieodparte wrażenie, że robi się wszystko, aby nie dopuścić do znaczącej własności posiadanej przez etnicznych Polaków, a tą którą już mają powoli się im zabiera poprzez zubożenie społeczeństwa i nieraz konieczność wyprzedaży właśnej własności przez zwykłych obywateli. Jeżeli już jednak jakoś się zezwala to tylko na niemal lichwiarskich warunkach kredytowania, w tym hipotecznego. Również pragnie sie rozparcelować, czyli sprzedać wszystko, to co w jakiś sposób było własnością wszystkich obywateli: od przedsiębiorstw do ziemi i lasów. Kto jest największym beneficjentem tej grabieżczej polityki... na pewno nie są to Polacy, choć może nieraz i mówią po polsku.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1456514

Olbrzymi strach mafijno rządowej sitwy PO-PSL, widać jak na dłoni, fałszują wybory, próbują zmieniać konstytucje, byle tylko przy korycie. A jak bycie przy korycie, to bezkarność i nietykalność dla nich. Kto pamięta nocną zmianę, to widział strach Bolka i sitwy ubeckiej gdy rząd pana Olszewskiego próbował wprowadzić lustracje i dekomunizacje w Polsce.

Przykro tylko że jest tak cicho, a powinno grzmieć wśród opozycji, i być monitorowane od rana do wieczora.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1456532