Znaczenie prawdy historycznej i bestialstwo OUN-UPA na Polakach...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Historia

Wielokrotnie pisałem, że jakakolwiek normalizacja wzajemnych międzynarodowych stosunków dwustronnych musi być oparta na prawdzie historycznej. Tylko prawda i szacunek do historii oraz jednoznaczny do niej stosunek dają możliwość pojednania między narodami, niezależnie jak trudna to jest historia.

 

Najgorszym z możliwych działań jest próba zamilczania lub wybielania przez jedną ze stron negatywnych przeszłych zdarzeń lub też odwracanie ich kontekstowego, międzynarodowego historycznego znaczenia i nazywanie np. morderców bohaterami... Rodzi to u drugiej ze stron pewnego rodzaju bunt etyczno-moralny, który może rodzić zwielokrotnioną niechęć do określonego narodu, zdecydowanie intensywniejszą niż gdyby prawda była przez wszystkich powszechnie przyjmowana i akceptowana.

 

Jakże więc ważne jest aby stosunki polsko-ukraińskie były oparte też na prawdzie historycznej i w żaden sposób nie wybielały ani negowały przeszłości.

 

Niestety... z polskiego punktu widzenia gloryfikowanie przez Ukrainę formacji OUN oraz UPA i kreowanie ich przywódców na bohaterów narodowych nie może być podstawą prawidłowych stosunków polsko-ukraińskich opartych na prawdzie.

 

A ta prawda jest trudna, szczególnie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego, ponieważ to właśnie OUN-UPA wspierana w dużej części przez ukraińską ludność cywilną dokonała na Polakach bestialskiego, etnicznego ludobójstwa, które na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) w latach 1943-1945 przyniosło - wedle różnych szacunków - od 130 do 200 tys. polskich ofiar. Mordowano też m.in. samych Ukraińców, którzy w jakikolwiek sposób przejawiali przychylny stosunek do Polaków. Dodatkowo ukraińskie akty terroru zmusiły do ucieczki z własnych domostw setki tysięcy naszych rodaków.

 

Sam fakt etnicznego ludobójstwa winien być a'priori przesłanką do historycznej negatywnej oceny OUN-UPA i stać się tym samym fundamentem budowy poprawnych i przyjaznych stosunków między naszymi państwami i narodami... szczególnie w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej.

 

Jest to tym bardziej konieczne zważywszy, że owe mordy - niezależnie od wieku i płci - dokonywane były w sposób okrutny i bestialski. Dr. A. Korman doliczył się aż 362 metod tortur stosowanych na Polakach przez ukraińskich, nacjonalistycznych morderców z OUN-UPA. Były to m.in.: [1], [2]

 

- Wbijanie dużego i grubego gwoździa do czaszki głowy

- Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie)

- Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy

- Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło

- Wyrzynanie na czole "orła"

- Wbijanie bagnetu w skroń głowy

- Wyłupywanie jednego oka

- Wybieranie dwoje oczu

- Obcinanie nosa

- Obcinanie jednego ucha

- Obrzynanie obydwu uszu

- Przebijanie kołami dzieci na wylot

- Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha

- Obrzynanie warg

- Obcinanie języka

- Podrzynanie gardła

- Podrzynanie gardła i wyciąganie przez otwór języka na zewnątrz

- Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty

- Wybijanie zębów

- Łamanie szczęki

- Rozrywanie ust od ucha do ucha

- Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych ofiar

- Podcinanie szyi nożem lub sierpem

- Zadawanie ciosu siekierą w szyję

- Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy

- Skręcanie głowy do tyłu

- Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą

- Obcinanie głowy sierpem

- Obcinanie głowy kosą

- Odrąbywanie głowy siekierą

- Zadawanie ciosu siekierą w szyję

- Zadawanie ran kłutych w głowie

- Cięcie i ściąganie wąskich pasów skóry z pleców

- Zadawanie innych ran ciętych na plecach

- Zadawanie ciosów bagnetem w plecy

- Łamanie kości żeber klatki piersiowej

- Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca

- Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pierś

- Obcinanie kobietom piersi sierpem

- Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą

- Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej

- Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską

- Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem

- Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem

- Rozcinanie brzucha i wyciąganie jelit na zewnątrz u dorosłych

- Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu, wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha

- Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrzątku - kipiącej wody

- Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki

- Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie do wnętrza potłuczonego szkła

- Wyrywanie żył od pachwiny, aż do stóp

- Wkładanie do pochwy - waginy rozżarzonego żelaza

- Wkładanie do waginy szyszek sosny od strony wierzchołka

- Wkładanie do waginy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła, na wylot

- Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od waginy, aż po szyję i pozostawienie wnętrzności na zewnątrz

- Wieszanie ofiar za wnętrzności

- Wkładanie do waginy szklanej butelki i jej rozbicie

- Wkładanie do otworu analnego szklanej butelki i jej stłuczenie

- Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy dla zgłodniałych świń tzw. osypki, który to pokarm wyrywały razem z jelitami i innymi wnętrznościami

- Odrąbywanie siekierą jednej ręki

- Odrąbywanie siekierą obydwóch rąk

- Przebijanie dłoni nożem

- Obcinanie palców u ręki nożem

- Obcinanie dłoni

- Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie kuchni węglowej

- Odrąbywanie pięty

- Odrąbywanie stopy powyżej kości piętowej

- Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem

- Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem

- Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską, obłożonego z dwóch stron deskami

- Przecinanie tułowia na wpół specjalną piłą drewnianą

- Obcinanie piłą obie nogi

- Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem

- Przybijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi

- Przybijanie w kościele na krzyżu rąk i nóg gwoździami

- Zadawanie ciosów siekierą w tył głowy, ofiarom ułożonym uprzednio głową do podłogi

- Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu

- Rąbanie siekierą całego tułowia na części

- Łamanie na żywo kości nóg i rąk w tzw. kieracie

- Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które później wisiało na nim

- Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół

- Rozpruwanie brzuszka dzieciom

- Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu

- Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi

- Łamanie stawów nóg dziecka

- Łamanie stawów rąk dziecka

- Zaduszenie dziecka przez narzucenie na niego różnych szmat

- Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem

- Wrzucanie dziecka w płomienie ognia palącego się budynku

- Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o ścianę lub piec

- Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele

- Wbijanie dziecka na pal

- Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie się nad nią przez odcięcie piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała

- Przybijanie gwoździami małego dziecka do drzwi

- Wieszanie na drzewie głową do góry

- Wieszanie na drzewie nogami do góry

- Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od dołu ogniem zapalonego pod głową ogniska

- Zrzucanie w dół ze skały

- Topienie w rzece

- Topienie przez wrzucenie do głębinowej studni

- Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni

- Zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku

- Wrzucenie dorosłego w płomienie ogniska na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie dziewczęta śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii

- Wbijanie koła do brzucha na wylot i utwierdzanie go w ziemi

- Przywiązanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak do tarczy strzelniczej

- Prowadzenie nago lub w bieliźnie na mrozie

- Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym na szyi, zwanym arkanem

- Wleczenie po ulicy tułowia przy pomocy sznura zaciśniętego na szyi

- Przywiązanie nóg kobiety do dwóch drzew oraz rąk ponad głową i rozcinanie brzucha od krocza do piersi

- Rozrywanie tułowia przy pomocy łańcuchów

- Wleczenie po ziemi przywiązanego do pojazdu konnego

- Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywiązanych do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną nogę matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszego dziecka, a do drugiej nogi młodszego dziecka, przywiązano nogę dziecka najmłodszego

- Przebicie tułowia na wylot lufą karabin

- Ściskanie ofiary drutem kolczastym

- Ściskanie razem dwie ofiary drutem kolczastym

- Ściskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym-

- Periodyczne zaciskanie tułowia drutem kolczastym i co kilka godzin polewanie ofiary zimną wodą w celu odzyskania przytomności i odczuwania bólu i cierpienia

- Zakopywanie ofiary do ziemi na stojąco po szyję i w takim stanie jej pozostawienie

- Zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ścinanie później głowy kosą

- Rozrywanie tułowia na wpół przez konie

- Rozrywanie tułowia na wpół przez przywiązanie ofiary do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie

- Wrzucanie dorosłych w płomienie ognia palącego się budynku

- Podpalanie ofiary oblanej uprzednio naftą

- Okładanie ofiary dookoła słomą-snopem i jej podpalenie, czyniąc w ten sposób pochodnię Nerona

- Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary

- Wbijanie niemowlęcia na widły i wrzucanie go w płomienie ognia

- Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy

- Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra

- Wieszanie na kolczastym drucie

- Zdzieranie z ciała skóry i zalewanie rany atramentem oraz oblewanie jej wrzącą wodą

- Przymocowanie tułowia do oparcia i rzucanie w nie nożami

- Wiązanie - skuwanie rąk drutem kolczastym

- Zadawanie śmiertelnych uderzeń łopatą

- Przybijanie rąk do progu mieszkania

- Wleczenie ciała po ziemi, za nogi związane sznurem

- Przybijanie małych dzieci dookoła grubego rosnącego drzewa przydrożnego, tworząc w ten sposób tzw. "wianuszki".

 

Owe metody tortur swoją okrutną wymyślnością przewyższały tortury stosowane przez ludobójcze hitlerowskie Niemcy czy ludobójczą sowiecką Rosję.

 

Nie można o tych faktach zapominać i je wybielać. Nie można gloryfikować historycznych, okrutnych i bestialskich ludobójców na bohaterów narodowych. W przeciwnym razie może niestety narastać wzajemna nienawiść polsko-ukraińska.  Z jednej strony może ona być podstawą odradzającego się ukraińskiego nacjonalizmu, w którym "Lachy" (czyli Polacy) uważani byli za głównego wroga Ukrainy, a - z drugiej strony - w Polakach budzić niechęć do Ukraińców i sympatię do wszystkich, którzy w jakiś sposób szkodzą Ukrainie (np. Rosji).

 

Zarówno Polakom, jak i Ukraińcom winno dzisiaj zależeć na jak najlepszych kontaktach i wzajemnej przyjaźni, ale powtarzam: tylko powszechnie akceptowana prawda i jednoznaczny do niej stosunek mogą być podstawą dobrych relacji między naszymi narodami. Jeżeli tak będzie, to na pewno nie będą miały miejsca takie - nacechowane wrogością do ukraińskich nacjonalistów - wypowiedzi jak ostatnio jednego z profesorów z Wrocławia... Jeżeli tak będzie, to na pewno ulice ukraińskich miast nie będą nosiły nazw UPA czy OUN i nie będzie stawiało się pomników S. Banderze...

 

[1] ]]>http://www.polskatimes.pl/artykul/942193,zbrodnia-wolynska-ludobojstwo-dzikie-i-okrutne-bestialstwo-upa-362-metody-tortur-18,1,id,t,sa.html]]>

[2] ]]>http://www.fakt.pl/jak-ukraincy-mordowali-polakow-lista-tortur-na-polakach-,artykuly,220178,1.html]]> (dr. A. Korman w: Na Rubieży (Nr 35, 1999 r.)

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (23 głosy)

Komentarze

Zarówno Polakom, jak i Ukraińcom winno dzisiaj zależeć na jak najlepszych kontaktach i wzajemnej przyjaźni,

 

Czyżby im zależało?

w Kijowie na hepeningu  podano danie mięsne "rzeź wołynska"

Vote up!
12
Vote down!
-7

Kazek

#1463542

Właśnie o tym jest ten post. Brak jednoznacznie potępiającej reakcji władz Ukrainy wobec nacjonalistycznych morderców z OUN - UPA a w wprost przeciwnie, ich gloryfikowanie powoduje wzrost nacjonalistycznych postaw samych Ukraińców (ich części). Stąd możliwy był taki hanibny gest w czasie tej wspomnianej przez Ciebie imrezy. Prawda mimo wszystko jest naważniejsza. Inaczej rana lat wojennych i tuż powojennych nie będzie się zabliźniała a narastała. 

Pozdrawiam

Vote up!
11
Vote down!
-3

krzysztofjaw

#1463554

Bez względu na obecną sytuację obrzydliwe jest zamilczanie prawdy...w imię czego? Nie można faktów wybielć i o nich zapominać bo moga sie powtórzyć. Ale o tym próżno mówić z PO-szustami, ktorzy polityke historyczna przehandluja szybciej niz stocznie...

Vote up!
12
Vote down!
-1

Yagon 12

#1463544

Masz całkowitą rację. Tylko na prawdzie mozna budować przyszłość i tylko pamietając o niej ustrzegamy się powtórzenia haniebnych historycznych zdarzeń. Ale Polska nie dba o swoją własna historię, tak jak nie dba o własnych obywateli, ich zdrowie, majątek i przyszłość. Dedcyzje i postępowania naszych rządzących są determinowane nie troska o Polskę, ale wyniukają z decyzji nieoprzychlnych nam gremiów. 

Cały czas wołasz o niemal rewolucyjną (na ulicach) zmianę w Polsce. Popieram Ciebie w tych dażeniach...

Pozdrawiam

Vote up!
13
Vote down!
-3

krzysztofjaw

#1463556

Postrzegam to odrobinę inaczej.

Jakiekolwiek działania możliwe będą tylko po zmianie władzy w Polsce na wiarygodną i silną.
Dla Ukrainy na dzień dzisiejszy nie jest najważniejsze zamykanie niechlubnej przeszłości, lecz obrona swoich granic. Zwolennicy upa to jednak ręce zdolne uchwycić karabin. Potępienie na dzień dzisiejszy upa znaczy tyle, co uszczuplić i tak niewystarczające siły. Myślę, że dopiero ewentualne, silne wsparcie Polski w niepodległościowych dążeniach Ukrainy może umożliwić zrezygnowanie z pomocy zwolenników upa na rzecz większej, z Polski płynącej pomocy. I tu być może czeka na swoją szansę zamknięcie wspólnej przeszłości.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
4
Vote down!
-6
#1463584

Czyżby Polacy nie wspierali dążeń niepodległościowych Ukrainy od samego początku? Mówię o Polakach, nie o rządzie tzw polskim, bo ten rząd to malwersanci, złodzieje, bandziory i agenci obcych służb.

Po drugie. Piszesz o tym aby nie potępiać OUN/UPA. bo to uszczupla. Czyżby? Granice. Granice etnicznej Ukrainy to Zaporoże i Sicz, cała reszta teryutorium nie została nawet zdobyta, została podarowana lub też osadzona po wymordowaniu bezbronnych mieszkańców. Czy sugerujesz, że większa pomoc, to poprostu wysłanie żołnierzy polskich na Ukrainę? Czas skończyć z tym bzdurnym hasłem za wolność waszą i naszą. Naszą taką a waszą? 

A ja zadaję sobie pytanie. Co lepsze dżuma czy cholera? Bo jeśli Ukraina nie rozliczy się z badytami z OUN/UPA i ich pomagerami, to niczym nie różni się od sowieckich bandytów z NKWD.

Podstawą stosunków Polsko-Ukraińskich MUSI!!!!!!!! musi być dobra wola Ukraińców, a takowej nie ma! Musisz zdawać sobie sprawę, że marionetkowa banderowska Ukraina leży w interesie Niemiec. Dobrze byłoby, gdyby Polacy zauważyli w jak chytry sposób Niemcy, przy pomocy Rosji, osaczają Polskę. Ukraina,  Żmudź zwąca siebie Litwą, Słowacja, w pewnym stopniu Czechy. Pozostały jeszcze tylko Białoruś (Litwa właściwa) i enklawa Królewiecka. Niewiele.

A teraz o jakim rządzie PiS. Z dotychczasowych działań PiS-u wynika, że ten będzie wspierał banderowców na Ukrainie, Nie spokojnych Rusinów, a wygląda na to, że na dzisiejszej Ukrainie Rusini to obywatele drugiej kategorii.

 

Vote up!
15
Vote down!
-2

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#1463595

Przeczytaj listę tortur jakich poddawali naszych ziomków.

Nie możemy też zapominać o Ukraińskich ofiarach UPA.Zgineli oni w większości za pomoc naszym rodakom.

Vote up!
8
Vote down!
-4

kazikh

#1463606

Ale OUN i UPA mordowały także Ukraińców, którzy się sprzeciwiali zabijaniu Polaków. Według tego, co słyszałem zginęło około 50 tys. Ukraińców. Ta liczba zawiera też polskie akcje odwetowe.

Żaden historyk nie potwierdza tych danych. Mówi się o dziesięciu, do piętnastu tysięcy zabitych Ukraińców. Faktem natomiast jest, że UPA mordowała też Ukraińców. Niestety, zdarzały się również okrutne odwety Polaków.

http://nawolyniu.pl/artykuly/srokowski.htm

Vote up!
5
Vote down!
0
#1463660

Szacunki dotyczące liczby ofiar ukraińskich podawanych przez różnych autorów i dotyczące różnego okresu, lub różnego obszaru występowania mordów, są określane od 30, 40, 50 tys do ponad 80 tys. Ginęła głównie ludność ukraińska cywilna. Oto niektóre przyczyny mordowania Ukraińców przez nacjonalistów ukraińskich: - ginęli ci którzy byli urzędnikami władzy sowieckiej, żołnierzy i milicjantów, - ginęli ci którzy byli urzędnikami władzy polskiej, żołnierzy i milicjantów , - ginęli za aktywne lub bierne przeciwstawianie się działalności OUN, - ginęli za zachowanie lub poglądy niezgodne z wizją nacjonalistów, dotyczącą przyszłego państwa ukraińskiego, - ginęły także małżeństwa mieszane polsko – ukraińskie lub ich współmałżonkowie z małżeństw mieszanych. Osoby, które nie odpowiadały wymaganiom (wyobrażeniom) nacjonalistów były bezwzględnie likwidowane, często całymi rodzinami (łącznie z dziećmi). Szczególnie odrażające jest zmuszanie Ukraińców pod karą śmierci do mordowania swoich najbliższych. Zdarzało się że zmuszano ukraińskiego męża czy nawet żonę, do własnoręcznego zamordowania polskiego współmałżonka. W literaturze jest podany przypadek zamordowania przez żonę Ukrainkę męża Polaka na rozkaz upowców. Mordy na Ukraińcach było dokonywane wyjątkowo bezwzględnie, ofiary były w bestialski sposób zakatowane, było to wyrazem skrajnego okrucieństwa (sadyzmu), którego celem było wywołanie szczególnie wielkiego strachu (a także ślepego posłuchu). Prowadzono także eksterminację ludzi niewygodnych i nie spełniających wręcz obłąkańczych idei nacjonalistów. http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page44.php

Vote up!
6
Vote down!
0
#1463661

i na datę! 

Mój głos był wtedy wołaniem na puszczy:

http://niepoprawni.pl/blog/5734/do-was-wolam-0

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1463663

Nie było mnie w tym czasie na portalu (chwilowy kolejny ban) ale dzis sie z tym zapoznam

 

pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0
#1463664

Jasne, że Polacy wspierali dążenia niepodległościowe Ukrainy od samego początku. Wspierali i wspierają.

Mówiłem jednak o realnym silnym rządzie, mogącym mieć realny wpływ na proces zamknięcia bolesnej dla Polaków przeszłości.

Co do "uszczuplania", pewnie nie do końca prawidłowo się wyraziłem. Wierzyłem, że wynika to z kontekstu. Powinno być: "Potępienie przez Ukrainę na dzień dzisiejszy upa znaczy tyle, co uszczuplić i tak niewystarczające siły."

Co do płynącej z Polski pomocy nic nie sugerowałem. Przy dobrej woli istnieje wiele możliwości takiej pomocy.

"Podstawą stosunków Polsko-Ukraińskich MUSI!!!!!!!! musi być dobra wola Ukraińców, a takowej nie ma!".

Choć bardzo bym tej dobrej woli Ukraińców na dziś chciał, jestem realistą.

Dopóki nie mamy silnej władzy, która ogarnie ten polski bajzel do kupy, Ukraina nie poświęci zwolenników upa poprzez potępienie upa. Nic przez to nie zyskuje. A traci wiele rąk do walki.

Geopolitycznie się nie zapędzam, bez względu jednak na konfiguracje, potrzebna Polsce jest silna, konsolidująca Polaków władza.

Również nie wspomniałem o rządzie PiS. Chyba to Twoja sugestia, że PiS jest w tej chwili jedyną realną siłą, mogącą to wszystko do kupy ogarnąć. Jeśli prawidłowo to odczytałem, to podobnie to widzę. Czy jest wystarczającą siłą? Nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogłoby być lepiej.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1463615

Czy zechcesz mi w takim razie wyjaśnić co miałeś na myśli pisząc o silnej władzy i kto w takim razie jest realną siłą w Polsce? Bo jeśli PiS, to niestety zagrywki "rozgrywających" są delikatnie mówiąc, bardzo dziwne. Według mnie narodowcy mogą być realną siłą, ale nie tym "kapeluszem"

Vote up!
9
Vote down!
-2

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#1463622

"...narodowcy mogą być realną siłą,...".

Ja również uważam, że narodowcy
mogą być realną siłą.

Jednak realną siłą na dziś jest PiS.

Kiedyś, o ile dobrze pamiętam,
wspomniałeś o tym,
że linia podziału w Polsce
niewiele ma wspólnego z kolorami.
Że linia ta przebiega:
patriota/zdrajca.
Podobnie to widzę.
Narodowcom życzę dobrze.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1463643

Ukraińcy uczynią z UPA to czego uczynić im nie wolno.

Pozdr.

Vote up!
7
Vote down!
-3

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1463651

Przeoczyłem Twój komentarz.
Przepraszam :)

Pewnie tych opcji jest więcej.

Napewno ważne jest by Ukraińcy nie zapomnieli,
ile cierpienia zadali Polakom w przeszłości.
Toteż przypominamy im o tym.

Ukraińcy potrzebują Polski.
Ale potrzebują Polski silnej.
Która swoją pomoc może warunkować.
Póki co, mamy to, co mamy.

Pewnie zgadzamy się,
że pomagać trzeba. Aby roztropnie.
Wydaje mi się jednak,
że sprzeczając się,
dokąd jest jeszcze roztropnie,
a odkąd jest już nieroztropnie,
gubimy po drodze istotną rzecz.
Są siły, które z premedytacją
naszą pamięć zamieniają w pamiętliwość.
Czyli sieją nienawiść do dzisiejszych
Ukraińców.
By nie dopuścić do znośnych relacji.
Przy tym chcą skłócić Polaków.
Czyli osłabić.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1463724

Na wstępie słowo wyjaśnienia. Niezwykle żadko (właściwie wcale) coś piszę zdając sobie sprawę z braku talentu do "lekkiego" pióra. Ale ad rem., przy całym szacunku, wydaje mi się że podstawą "normalizacji wzajemnych międzynarodowych stosunków dwustronnych" jest nie tyle prawda (choć bez wątpienia też) co wolność obu stron dyskusji. Bez tej wolności nie będzie z kim rozmawiać. Niewolnicy nie są partnerami do rozmowy. Okupanci/właściciele niewolników również nie. Co nam po prawdzie jeśli po drugiej stonie nie mamy partnera do rozmowy? Jeśli cała ukraina znajdzie się pod okupacją rosyjską (a czemu nie? coś wskazuje na to że rosja gdzieś się zatrzyma przed resturacją imperium? wszak o tym mówił śp. Lech Kaczyński) to z kim i oczym będzie można rozmawiać? Pewnie się kol. krzysztofjaw nie zgodzi ale ja widziałbym to tak: pilnować swego, NIC z krwawej przeszłości  nie przemilczać ale dziś, w tej konkretnej sytuacji pomagać ze wszystkich sił i na wszelkich polach ponieważ jest to w naszym interesie.

Vote up!
10
Vote down!
-4

Masaraksz

#1463553

Oczywiście, że nie możemy dać się rozgrywać przez imperium Putina. Moskwa zrobi wszystko, aby podsycać nasze polsko-ukraińskie animozje. Tym bardziej potrzebna jest prawda i odejście Ukrainy od polityki historycznej opartej na gloryfikacji OUN - UPA.  Równiez tym bardziej winnismy zacieśniać współpracę tylko na zaakceptowaniu owej brutalnej (nie z naszej strony) historii. Wzrost postaw skrajnie nacjonalistycznych na Ukrainie musi budzić nasz niepokój a sa to często postawy zbieżne z postawami OUN-UPA. Zdrowy narodowy nacjonalizm, który walczy o honor i godnosć włąsnego narodu w poszanownaiu oprawdy o własnej przesżłości jest ze wszech miar wskazany. Gorzej, gdy obraca się przeciwko odpowiednio kreowanym wrogom... a tak jest niestety obecnie na Ukrainie. Jest to wynik polityki rządu ukraińskiego, który jeszcze nie jest pod władaniem Rsoji a wprost przecdiwnie jest antyrosyjski. Ta antyrosyjskość woobec dażności Kremla do odbudowania potęgi ZSRR powinna nas łączyć, ale łączyć na wzajmenym uznaniu prawdy historycznej. Budowanie pomników S. Banderze czy nazywanie ulic imieniem UPA nie może stanowić takiej jednoznaczej podstawy do dobrych staosunków między {Polską a Ukrainą. 

Pozdrawiam

Vote up!
10
Vote down!
-4

krzysztofjaw

#1463558

.... szanowny Krzysztofie.Czytałem wiele doskonałych Twoich  wpisów .... ale powiedz proszę, komu ma służyć ten

powyższy?

pozdrawiam, prosząc - bez urazy.

Marek S.

Vote up!
7
Vote down!
-7
#1463565

Zbieg okoliczności, że teraz to ujawniono ?

Vote up!
7
Vote down!
-4
#1463569

Wpierw dziękuję za miłe słowo na temat mojej "blogerskiej" twórczości.

A teraz do meritum. 

Zawsze staram się pisać to, co myślę i to, co uważam za ważne dla Polski. Prawda nie każdemu może się podobać i nie przez każdego może być zaakceptowana. Dzisiejszym wpisem chciałem pokazać, że nie może być tak, iż prawda o zbrodniach OUN-UPA może być zamilczana i wybielana w imię np. obecnej "poprawności historyczno-politycznej" wynikającej z teraźniejszej sytuacji geopolitycznej i agresji Rosji na Ukrainę. Własnie teraz winnismy oczekiwać od Ukraińców potępienia zbrodni nacjonalistów ukraińskich i odcięcia się rządu Ukrainy od OUN -UPA. Tego jednostronneie nie ma a my - duża część Poalków i rząd - zachowujemy sięb tak jakby tej niechlubnej przeszłości i teraxniejszości nie było. 

Czy wyobrażasz sobie, żeby w Niemczech nazwano jakąś ulicę iminiem NSDP  i stawiano tam pomniki Hitlerowi? Ja nie... bowiem wiadomo, czym był niemiecki nazizm. Tak samo jest z ukraińskim ludobójczym nacjonalizmem i do tego antyludzko okrutnym.  

Dziś - jak chyba nidgy wcześniej - potrzbena jest nam niemal przyjaźń ukraińsko-polska, ale taka wola musi być z obydwu stron i oparta na jednaoznaczjen ocenie zdarzeń historycznych. 

I tylko... a może aż tyle...

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
-5

krzysztofjaw

#1463575

.... podpisuję się pod każdym słowem Twojego komentarza.... tylko na Miły Bóg :

pozwólmy im, uparać się z agresorem ! ?

ps.

.... jest coraz więcej sygnałów, że spora część Ukraińców  wie o wadze grzechu w stosunku do Polaków ?!

pps.

Wiem, że nie wymagasz ode mnie deklaracji.... ale ja nigdy nie wybaczę zbrodni Wołyńskiej.... bo nie mam takiego prawa.

To może uczynić tylko Bóg, ale nieskronmnie liczę, że doczekam się od jakiegoś ukraińskiego Marka :

.....proszę, przyjmij moj żal !!

pozdrawiam

M.

Vote up!
6
Vote down!
-4
#1463580

...wpierw z józiem pałujecie, potem skarżycie Gawronowi, a teraz pouczasz Krzysztofa...dlatego własnie zarzuciłem "projekt niepoprawni"...Ukraina zbiera żniwo przekleństwa, które na niej ciąży z racji okrutnych rzezi wołyńskich...teraz wypijają kielich zapalczywości...nikt nie zadośćuczynił ekspiacyjnie za ofiary, które wołają o pomstę do Nieba...

...ZARZUCIŁEM PROJEKT NIEPOPRAWNI, ponieważ macie w sobie ten banderyzm, dlatego nie dziw się i nie zadaj pytań dlaczego Góral, to, czy tamto...śmierdzicie mi i to okrutnie...przy tej ukraińskiej awanturze niektórym spadły maski...spadła maska temu z gdyni, tobie i paru innym...więc nie zadaj głupich pytań...po prostu z ludźmi dwulicowymi i przewrotnymi nie jest mi po drodze...mozesz mnie skreślić z listy, dla ciebie moge nie istnieć...game over

Vote up!
12
Vote down!
-8

http://trybeus.blogspot.com/

#1463585

"..wpierw z józiem pałujecie, potem skarżycie Gawronowi,"

masz wgląd w p.w - masz jakieś dowody że spałowałem wpis - przestań

Vote up!
8
Vote down!
-5
#1463586

Trybeusie,

Nikt nie neguje winy Ukraińców.
Tylko czy to dobry czas
żądać od chłopa spłaty długu,
gdy pali mu się stodoła?

Czy to ludzkie?

Serdecznie pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
4
Vote down!
-5
#1463590

...jeśli już mówimy o stodole, to wpierw trzebaby stanąć w prawdzie i jasno powiedzieć kto podpalił tą stodołę...bo może sie okazać, że chłop sam podpalił, bo mu jakiś przyjezdny kuglarz obiecał w zamian za ziemie pod stodołą, że mu wybuduje w tym miejscu pałac...

..tak to widzę...dowodów na to jest masa...kto kuglarz, to też wiadomo...a przekleństwo za krzywdy idzie do 4 pokolenia, niezależnie, czy pokolenia są świadome, czy nie...kto przerwie przekleństwo ? Może jakiś mistyk sie objawi...ekspiacje za Niemcy wykonała Anneliese Michel, też nie wiadomo, czy skutecznie, ale to była na pewno ekspiacja za Niemcy...na Ukraine ciąży mniemam większe, więc stąd to pasmo...

...przypominam, że błogosławieństwo sięga tysięcznego pokolenia...Polska za swoje ofiary ma błogosławieństwo, ale to też nie jest na wieki...

...wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną, ktoś z kuglarzy z pejsami bardzo chce, aby Polska się w to zaangażowała, bo kuglarze wolą jak goje za nich załatwiaja brudną robote...co nie zmioenia faktu, że na nich też ciąży przekleństwo...

pozdrawiam również serdecznie...

Vote up!
13
Vote down!
-6

http://trybeus.blogspot.com/

#1463600

to nie nasza wojna.

Precz z wojną.

Pozdrawiam.

Vote up!
8
Vote down!
-3

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1463618

Też uważam, że ktoś
perfidnie próbuje nas w tą wojnę wciągnąć.
Myślę, że robi to nawet w dwójnasób.
Z jednej strony zachęca
do konkretnego wspracia Ukraińców,
z drugiej rozbudza nienawiść,
zbudowaną na przeszłości.
W obu przypadkach prowokuje.

Przy tym dzieląc nas, osłabia nas.

Neutralność,
ze względu na bliskość konfliktu,
wydaje mi się niemożliwa.

Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby
roztropne wspieranie,
wraz z eliminowaniem nienawiści,
wypływającej z przeszłości.

Ciepło pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1463630

..że jak ugasisz chłopu stodołę to odrazu spłaci ci dług?Jeżeli do tej pory nie spłacił..to po całej akcji wystawi ci jeszcze rachunek za wodę,której użyłeś do gaszenia pożaru.  Masz tendencje do zacierania granicy między dobrem a złem.     Ale pozdrawiam...aby ci pomóc powstać z upokorzenia:-).

Vote up!
11
Vote down!
-6

Verita

#1463601

Dziękuję :)

Również pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
3
Vote down!
0
#1463635

.... przecie ty wiesz, że są różni górale.... Ty akurat jesteś tym z pejsami.

Twoja "akcja" w deprecjacji Janusza , skreśla cię z listy uczciwych ludzi - raz na zawsze.

A sprawa "okołoukraińska".... nie przejmuj się . Oni dadzą sobie radę bez ciebie.

Zostaniesz podłym facusiem nawet gdybyś poszedł na następną pielgrzymkę do Makowa ? !!

żegnam słowami twojego guru:

Paszoł won !

Vote up!
8
Vote down!
-7
#1463605

i nawzajem...ten z gdyni sam się zdeprecjonował...bez mojej pomocy, właśnie na dole postu dał popis swojej indoktrynacji przez żydków z gapola...eot

Vote up!
9
Vote down!
-7

http://trybeus.blogspot.com/

#1463609

No to chyba doszliśmy do zrozumienia. Wszak pisałem: pilnować swego, NIC z krwawej przeszłości  nie przemilczać" a jak NIC to NIC, więc mówić wprost: to nam Polakom się nie podoba: "Budowanie pomników S. Banderze czy nazywanie ulic imieniem UPA" ale wspierać z całych sił! {Na miarę naszych sił i  możliwości, wcale nie jesteśmy aż tak biedni!, to że obecni zarządcy Polski nie wiedzą jak i z czego - cóz poradzić - odsunąć tę zdradziecką kamarylę od władzy! to jest condicio sine qua non - to odpowiedź do kol.Verita} Gdy to wszystko się skończy, gdy Ukraina (i Polska naturalnie też) będzie wolna wtedy można budować przyszłość na prawdzie i tylko prawdzie.

Vote up!
8
Vote down!
-1

Masaraksz

#1463570

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika miarka nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nic nie przemilczać, głosić całą prawdę mówiąc słowem, a jednocześnie wspierać czynem?

To schizofrenia.

Przekaz tego "wspierania czynem" znaczy bowiem: jest wszystko w porządku. To jest właśnie GŁOSZONA CZYNEM PRAWDA.

Są więc dwie prawdy - a to już schizofrenia. Więcej powiem - ta "głoszona czynem" jest prawdą wyznawaną, jest wyznaniem, fundamentem.

To, że kiedyśtam ma być budowa na "prawdzie i tylko prawdzie" znaczy, że najpierw ta "tylko prawda" by musiała być powszechnie uznana. Pytam: jakim cudem?, pytam : która?

Nawet jakby to być mała ta perwsza "prawda głoszona słowem", to co z owocami "prawdy głoszonej czynem", czyli kłamstwa wrośniętego, zadomowionego, bezkarnego? Wsadzić do więzienia wszystkich, którzy uwierzyli "w nie tą prawdę"? Przyjąć ich słowną (gołosłowną) deklarację, że już w to nie wierzą, że od teraz chcą pojednania, uznają winy, błędy...? Gotowi ponosić ofiary, by ta dla nich nowa prawda zwyciężyła? Że stali się już innymi ludźmi? Tak cudem?

 

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-4
#1464021

ponieważ, żeby komuś pomagać trzeba mieć najpierw z czego i wiedzieć jak..U siebie nie umiemy zrobić porządku a zabieramy się za inne podwórka. Po drugie nawet gdyby ten pierwszy warunek był spełniony, może się okazać, że pomagając zbrodniarzom kręcisz bicz na siebie, bo jeżeli staną na nogach (o ile Rosja na to pozwoli,w co bardzo wątpię), mogą uderzyć ciebie.

Vote up!
13
Vote down!
-6

Verita

#1463560

Warto by było abyś kiedyś (w miare wolnego czasu) przeczytal Dziady Mickiewicza zwłaszcza III część

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1463572

Kiedyś czytałem i może powinienem odświeżyć lekturę... :)

Tak na marginesie... nie pomniejszam zagrożenia moskiweskiego, ale też ważne jest budowanie wzajmenego zaufania z naszymi sasiadami na prawdzie historycznej.

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
-4

krzysztofjaw

#1463576

III część "Dziadów" Adama Mickiewicza to dramat o cierpieniu, walce i tragedii narodu polskiego. Autor umieścił we wstępie krótki zarys sytuacji Polaków w okresie rozbiorów i objęcie urzędu w Wilnie przez Nowosilcowa. Jego celem było zniszczenie polskiej narodowości. Najpierw nękał dzieci i młodzież, aby zabić w nich nadzieje o wolność Polski. Męczeństwo Polaków trwało przez kilka pokoleń i było skutkiem niezliczonej liczby ofiar, niemających szans na obronę. 

Scena I dramatu w całości została poświęcona ofiarom prześladowań. Akcja rozgrywa się w więziennej celi, gdzie oskarżeni opowiadają o tym, co dzieje się za murami klasztoru-więzienia i podczas przesłuchań. Żaden z nich nie wie, dlaczego się tu znajduje i jak długo tu przebywa. Okazuje się, że w trakcie śledztw więźniowie są poddawani nieprzeciętnym torturom. Są głodzeni lub karmieni słonymi potrawami, po których nie dostają wody do picia, odurzani narkotykami a Nowosilcow jest prokuratorem i sędzią jednocześnie. Jednak przyjmują oni nieugiętą postawę wobec tortur.

W całej tej scenie najbardziej drastyczne jest opowiadanie Jana Sobolewskiego. Widział wywożonych kibitkami uczniów, a wśród nich Janczewskiego. Przedstawił niespotykaną obojętność policmejstera na dziecięce cierpienie oraz odwagę Polaka, który wykrzyknął "Jeszcze Polska nie zginęła". Sobolewski zauważył też Wasilewskiego, który był tak pobity, że "odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało" a żołnierz "niósł w kibitkę na ręku, ale ręką drugą tajemnie łzy ocierał". 

Podobną historią jest opowiadanie Adolfa o Cichowskim w scenie VII. Jest to najlepszy przykład załamania psychiki ofiar przesłuchań. Adolf wspomina Cichowskiego jako dowcipnego i przystojnego człowieka, który zaginął na kilka dni przed swoim ślubem i przez wiele lat uznawano go za zmarłego. Pewnego dnia, ktoś usłyszał wykrzyczane nazwisko Cichowskiego i doniósł o tym jego żonie. Na nic jednak zdały się jej prośby i błagania, ponieważ nie dowiedziała się niczego więcej o swoim mężu. Po kilku latach zaczęły krążyć po Warszawie plotki, iż Cichowski żyje, ale jest przesłuchiwany i poddawany stałym torturom. Niespodziewanie, w nocy, został przyprowadzony do domu przez żandarm z oficerem. Długie więzienie nie złamało go i nie wydał żadnego ze swoich przyjaciół. Uczyniło to jednak z niego człowieka zniszczonego, z ciągłym strachem i obawą w oczach przed kolejnym przesłuchaniem. 

Przykładem tragedii rodzin, których bliscy byli więzieni, jest historia pani Rollison i jej syna. Pojawia się ona w pałacu u Senatora Nowosilcowa i błaga o uwolnienie syna. Przedstawia mu straszny obraz pełnych bólu krzyków , jakie słyszy każdej nocy. Senator początkowo nie chce jej przyjąć, jednak ją przyjmuje, ale tylko po to, by się jej szybciej pozbyć. Obiecuje, że nada tej sprawie błyskawiczny bieg. Ma tu na myśli realizację pomysłu doktora. Planują otworzyć okno w celi Rollisona i wypchnąć go przez nie.

Następnie przesłuchiwany jest ksiądz Piotr, który nie przyznaje się skąd wiedział o przypadku Rollisona. Wkrótce, podczas balu u Senatora wbiega na salę zrozpaczona Rollisonowa. Krzyczy, że zabito jej syna i szuka wśród zgromadzonych zbrodniarza.

Autor opowieści porównuje męki więzionych i wywożonych na Syberię do ofiary Chrystusa a Nowosilcowa do Heroda. Dzięki temu los i sylwetki więźniów zostają uświęcone. Głównymi bohaterami utworu są ludzie młodzi-najczęściej aresztowani to filomaci i filareci, wymienieni przez Mickiewicza z imienia i nazwiska. Nadaje to całemu dramatowi realizmu. Aresztowani są niewinni-tę niewinność ofiary poeta wyraźnie zaznacza, bo prześladowana jest tu polskość, Polska.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1463577

Witam

 

To ja dałem pałę. Czemu ma służyć ta wyliczanka? Kształtowaniu opinii? Straszeniu? Wzbudzaniu nienawiści?

 

Poza tym, kim na prawdę są Ukraińcy? Byli kedyś taki naród? To może sięgniemy dalej. Może to jasnowłosi i błękitnoocy Połowcy?

Doprawdy, ani w Polsce nie mamy odpowiedniej i mądrej władzy, a na Ukrainie wojna, żeby jeszcze teraz ustalać zaszłości historyczne.

Kto się interesuje historią, ten wie dobrze, bez wyliczanek. A kto nie wie, czy będzie miał prawdziwy obraz?

 

A oto coś, co mnie, Polaka bardzo porusza.

 

Vote up!
5
Vote down!
-7

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1463599

Moje zdanie jest takie, że za rozpętanie tej wojny, za napaść na wolny ,niezależny kraj, Putin powinien być przywiązany i wleczony za samochodem przez całą Ukrainę. Jaką nieczuła, bezwzględna, psychopatyczną bestią trzeba być, żeby skazać tyle biednych ludzi na straszne cierpienia i śmierć.

Vote up!
6
Vote down!
-4
#1463602

Przeczytaj sobie dzisiejszy tekst Aleszumma. Banderyzm to nie zaszłość  - to teraźniejszość. Zrozum w końcu, że omijanie szerokim łukiem bolesnej prawdy nie przyniesie nikomu korzyści.

Dzisiaj w kilku miastach odbyły się wiece antyrosyjskie. Nie wiem, jak było gdzie indziej, ale w Warszawie, przed ruską ambasadą, zebrało się  zaledwie ok. 50 osób! I to, w większości Ukraińców. Taka jest prawda!

Nie ma w polskim narodzie poparcia dla bandrowców i nie będzie, dopóki się nie pokajają. Taka jest prawda.

  Autor tego tekstu jest człowiekiem odważnym. Chylę czoła. Ja temat Ukrainy omijam juz szerokim łukiem na Niepoprawnych, bo obwołano mnie już rusofilką, chociaż jeszcze nie tak dawno,półtora roku temu, zarzucano mi sprzyjanie rezunom, bo pierwsza tu nawoływałam do pojednania.

Pozdrawiam Autora i wszystkich komentatorów.

Vote up!
11
Vote down!
-3
#1463603

Matko uwierz, że oni szukają tożsamości, której nie mają.

Przecież nawet Chmielnicki był Polakiem. Więc kto? Taras Bulba?

UPA i banderyzm to paskudny epizod w życiu nie Ukrainy, ale tych różnych tworów z lat 1917 - 1945.

Warto dokładnie przestudiować historię tamtych czasów.

 

Nie wydaje mi się, żeby pro-banderowców na Ukrainie było dużo więcej niż naszych polskich nacjonalistów.

Oczywiście, to moje zdanie odrębne oparte na znanych mi faktach. Zresztą proszę sobie poczytać Mariusza Cysewskiego, żeby zachować obiektywizm.

 

Pozdrawiam

 

Może ty mi odpowiesz, czemu miała służyć ta makabryczna wyliczanka?

Vote up!
5
Vote down!
-7

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1463608

Jeśli masz na myśli  nacjonalistów, to ci już wybrali. Utożsamiają się tamtymi, z OUN UPA.

Chmielnicki był Polakiem? Czy na pewno? Ciekawe, co na to Ukraińcy:)

Jazgdyni, popatrz sobie na ten materiał. Jest ciekawy, a powstał zanim rozpętało się bratobójcze piekło na Ukrainie. 

http://www.kresowianie.info/artykuly,n242,nadchodza_zle_czasy_dla_ludzi_ktorzy_kiedykolwiek_usilowali_pozytywnie_wypowiadac_sie_o_ou.html

To, że nie piszę ostatnio o Ukrainie, nie oznacza, że temat zaniedbałam. Śledzę go nadzwyczaj wnikliwie. Pana Cysewskiego czytam również:)

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
-1
#1463628

"...Bohdan Chmielnicki.... [...] Z drugiej strony trudno przypuścić powierzenie Michałowi Chmielnickiemu (ojcu Bohdana) urzędu podstarościego czehryńskiego (był to urząd szlachecki) przez Jana Daniłowicza (wówczas starostę korsuńskiego), gdyby nie był on szlachcicem (a już na pewno nie mógł być banitą – gdyż jako podstarości wykonywał władzę sądowniczą – jako przewodniczący sądu grodzkiego). Obaj Chmielniccy służyli u boku Stanisława Żółkiewskiego. Chmielnicki uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie, założonym przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 1608 roku, gdzie ukończył klasy gramatyki, poetyki i retoryki[1]. Naukom tym zawdzięczał swoją znajomość w mowie i w piśmie polskiego i łaciny. "

 

Ja nie chcę być posądzany o opieranie się wyłacznie na źródłach ukraińskich, czy nawet polskich, więc polecam:

http://www.stopfake.org/en/tag/russian-propaganda/    (bardzo polecam międzynarodową stopfake.org)

http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/09/17/the-media-has-swallowed-five-russian-myths-that-have-helped-putin-win-in-ukraine/

http://www.bbc.com/news/magazine-27713847

 

Powinniśmy sobie zadać trochę trudu, żeby nie popadać w schematyzm.

Vote up!
5
Vote down!
-7

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1463647

Zysk środowisk prowadzących interesy na Ukrainie ma tu kolosalne znaczenie. Wszędzie propaganda.

Ukraińcy są bezradni i ogłupieni. Podtrzymuję to, co pisałam kiedyś:Bez Polaków nie dadzą rady!

http://niepoprawni.pl/blog/5734/bez-polakow-nie-dadza-rady

Pozdrawiam

 

Vote up!
7
Vote down!
-2
#1463655

Wet za wet, oko za oko, słowo za słowo. Pytanie czy lobby proukraińskie zdaje sobie sprawę, że jest antypolskie?, że takie podejście do sprawy szkodzi Polsce o wiele więcej niż sobie wyobrażają? Czy wiedzą, że brak szacunku i respektu dla cierpień własnego Narodu, prędzej czy później odbije się o wiele większymi cierpieniami tegoż Narodu? Czy potrafią zrozumieć, że to wcale nie Rusini grają we własnym kraju? Czy wiedzą, że gra tam rosyjsko/niemiecko/żydowska mafia?, że Polska nigdy się nie liczyła w tej rozgrywce, i co najfajniejsze, nigdy się nie będzie liczyła? 

Polacy, dla Polski najlepsza sytuacja to kiedy złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn tez za łeb trzyma. Każde przychylenie sytuacji, z Polskiego punktu widzenia jest złe dla Polski? Nieistotne kto wygra, Rosja, Niemcy czy żydowskie lobby, jedynymi którzy naprawdę stracą będą Rusini. Niektórzy stracą życie w imię obcych rozgrywek!

Vote up!
13
Vote down!
-3

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#1463610

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jozio z Londynu (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Nie ma w polskim narodzie poparcia dla bandrowców i nie będzie'

Szanowna Pani M3C kto i kiedy , tu na tym portalu, konkretnie podważył ogrom ludobójstwa dokonanego na kresach. Kto i kiedy wybielał, wybiela tych banderowców. Jakie ma Pani przesłanki że to tu ma miejsce i właśnie jest to portal gdzie dominują "żydzi i banderowcy" razem wzięci.

Proszę o jeden (i tylko )choć jeden taki przykład gdzie ktokolwiek to czyni i w jaki to sposób.

 

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-6
#1463611

"Szanowna Pani M3C kto i kiedy , tu na tym portalu, konkretnie podważył ogrom ludobójstwa dokonanego na kresach. Kto i kiedy wybielał, wybiela tych banderowców." więc w czym problem?

- jeżeli jest to wybór tzw "mniejszego zła"  w konfrontacji z Rosją - to jest to chyba naiwne i krótkowzroczne. Czy na prawdę nie stać nas na to aby przestać być przedmiotem a stać się podmiotem tej rozgrywki o międzynarodowym znaczeniu ?

Co robimy w naszej polityce zagranicznej aby poszukać sojuszników tam gdzie jest to możliwe?

Vote up!
5
Vote down!
-2

hobo

#1463636

okazuje się tu prawidłowym rozeznaniem sytuacji.

Pozdrawiam.

Vote up!
7
Vote down!
-3

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1463638

Chyba już jasno wytłumaczyłem - zarówno w tekście, jak w innych komentarzach - że mój tekst nie ma na celu wzbudzać jakiejś nienawiści czy tez straszyć. Napisąłem prawdę o strasznych i bestialskich zbrodniach dokonanych na Polakch przez nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. Zaakceptowanie tej prawdy i jednoznaczny do niej stosunek musi byc podstawa normalnych stosunków polsko-ukraińskich, szczególnie własnie teraz, kiedy Moskwa chce odbudować swoje imperium i stała się jawnym agresorem na Ukrainie. Nie może byc tak, że rząd ukraiński gloryfikuje UPA i jej przywódców (nazywając ich imieniem ulice i budując pomniki) i jednocześnie oczekiwać, że Polska i Polacy będą wobec Ukrainy jednoznacznie pozytywni. Tego nie mozna połączyć, tak się po prostu nie da. Dziś mamy wspólnego wroga, więc tym łatwiejsze powinno być wzajemne pojednanie oparte na prawdzie i jednoznacznym stosunku do haniebnych kart historii.

Pozdrawiam

Vote up!
10
Vote down!
-3

krzysztofjaw

#1463616

Nie przekonasz mnie, że powodowały tobą szlachetne pobudki.

To jest lista, którą skopiowałeś, a jeżeli chcesz, to nawet mogę odszukać źródło i będzie ci wstyd.

Jakoś nigdy nie pisałeś o niesamowitym, przemysłowym okrucieństwie np. hitlerowców. Żeby było precyzyjniej - Niemców

Czy ci z Auschwitz byli bardziej "cywilizowani?

Prof. dr Carl Clauberg

"[...] Opracowana przez Clauberga bezoperacyjna metoda sterylizacji masowej polegała na wprowadzaniu do kobiecych narządów rodnych specjalnie w tym celu spreparowanego drażniącego środka chemicznego, wywołującego ich ostry stan zapalny. Po kilku tygodniach następowało zrośnięcie jajowodów, a tym samym ich niedrożność. Część Żydówek na skutek eksperymentów Clauberga zmarła, część uśmiercono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. W czerwcu 1943 r. Clauberg pisał do Himmlera: "

 

Dr Horst Schumann

"Schumann, podobnie jak Clauberg, dążył do wyszukania najbardziej dogodnego sposobu masowej sterylizacji, która umożliwiłaby Trzeciej Rzeszy biologiczne wyniszczenie podbitych narodów "metodą naukową", poprzez pozbawienie ludzi zdolności rozrodczych. W jednym z baraków KL Birkenau oddano do dyspozycji Schumanna stację ?sterylizacji rentgenowskiej?. Co pewien czas doprowadzano kilkudziesięcioosobowe grupy żydowskich więźniów i więźniarek, których poddawano następnie eksperymentom sterylizacyjnym przez naświetlanie promieniami Roentgena jąder u mężczyzn i jajników u kobiet. W poszukiwaniu optymalnej dawki napromieniowania dla osiągnięcia pełnej bezpłodności, Schumann stosował różne dawki w zmienionych odstępach czasu. W następstwie naświetlań występowały na ciałach ofiar, przede wszystkim w okolicy podbrzusza i pachwin oraz na pośladkach ciężkie rany oparzeniowe, a na skórze - popromienne zapalenia oraz trudno gojące się zmiany ropne. W przypadku powikłań dochodziło do licznych zejść śmiertelnych."

 

Dr Mengele

"[...] W pierwszej fazie eksperymentów Mengele poddawał znajdujące się w jego dyspozycji pary bliźniacze oraz ludzi z wrodzonymi anomaliami specjalistycznym badaniom lekarskim, możliwym do przeprowadzenia na żywym organizmie. Trwające godzinami badania, zazwyczaj bolesne i wyczerpujące, były ciężkim przeżyciem dla wystraszonych i głodnych dzieci, z których rekrutowała się większość par bliźniaczych. Bliźnięta i osoby kalekie były fotografowane, z ich szczęk i zębów sporządzano odlewy gipsowe, zabezpieczano odciski palców rąk i nóg. Z chwilą zakończenia badań na poszczególnych parach bliźniaczych i karłach zabijano ich na polecenie Mengelego zastrzykami fenolu celem przystąpienia do kolejnego etapu eksperymentów, jakim miała być analiza porównawcza organów wewnętrznych, przeprowadzana na podstawie sekcji zwłok. Interesujące z "naukowego" punktu widzenia preparaty anatomiczne konserwowano i wysyłano do Instytutu w Berlinie-Dahlem celem dokładniejszego zbadania. ."

Dr Johann Paul Kremer

"Z uśmiercaniem więźniów związane były również badania nad zmianami powstałymi w organizmie ludzkim na skutek głodu, szczególnie nad zanikiem brunatnym wątroby (braune Atrophie). Prowadził je w KL Auschwitz profesor anatomii Uniwersytetu w Münster, wykładowca anatomii i nauki o ludzkiej dziedziczności, dr filozofii i medycyny, SS-Obersturmführer Johann Paul Kremer. W ambulatorium bloku 28 w obozie macierzystym dokonywał przeglądu więźniów ubiegających się o przyjęcie do szpitala. Było wśród nich wielu więźniów skrajnie wyniszczonych. tzw. muzułmanów - wyżywienie, znajdujących się w końcowym stadium zagłodzenia, których w większości przeznaczał na śmierć przez zastrzyk fenolu. Kremer wybierał tych więźniów, których uznał za odpowiedni materiał doświadczalny. Bezpośrednio przed ich uśmierceniem, w momencie gdy leżeli na stole sekcyjnym, wypytywał skazanych na śmierć więźniów o istotne dla siebie szczegóły, np. o wagę ciała przed aresztowaniem, czy zażywane ostatnio leki. We wskazanych przypadkach więźniów tych fotografowano. Z ciepłych jeszcze zwłok pobierano i zabezpieczano do jego dyspozycji wycinki z wątroby, śledziony i trzustki. "

 

Wystarczy?

W odróżnieniu od ciebie podaję źródło - http://www.vaterland.pl/eksperymenty_pseudomedyczne_w_kl_auschwitz.html

Może jeszcze zacytować wyjątki "Kaputt" Malapartego?

A może przytoczyć opowieść Błochina, który taśmowo mordował Polaków w Katyniu?   [ http://www.katyn.org.au/polish/katynpopolsku.html ]

 

Tylko, czy o to chodzi, bo właściwie nie wiem po co, by własnie dziś przywoływać te okrutne sprawy?

Tak sobie? Tak a propos czego? Dążenie do prawdy powiadasz? Lecz nikt temu nie zaprzecza. I gwaranyuję ci, że przyjdzie czas, gdy poważnie o tym z Ukraińcami pogadamy.

Jak nam się nie udało z Niemcami i jak z ruskimi o Katyniu (i nie tylko).

 
Vote up!
6
Vote down!
-7

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1463633

miałam okazje wysłuchać, kiedy udzielał wywiadu dziennikarce. To było 11 lipca 2013 roku w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu: historyk Aleksander Korman Czytaj więcej: http://www.polskatimes.pl/artykul/942193,zbrodnia-wolynska-ludobojstwo-dzikie-i-okrutne-bestialstwo-upa-362-metody-tortur-18,2,id,t,sa.html

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1463641

Musimy sobie zdawać sprawę, że - mówię tu na razie z polskiego punktu widzenia - w czasie II WŚ Polacy poddani zostali ludobójstwu z trzech stron: hitlerowskich Niemiec, sowieckiej Rosji (też po wojnie) i nacjonalistycznej części Ukrainy reprezentowanej przez OUN-UPA. O straszliwym okrucieństwie nazistów wszyscy wiedzą i je znają, gdyż od zakońćzenia II WŚ nie był to w Polsce temat tabu a wprost przeciwnie: robiono o tym filmy, pisano książki, uczono w szkołach. O straszliwych zbrodniach sowickich wiedzieliśmy mniej, bowiem był to temat tabu, choć w "drugim obiegu" powszechnie nagłaśniany. O zbrodniach ukraińskich nacjonalistów wspieranych w dużej mierze przez ukraińskich cywilów wiemy powszechnie najmniej i tak naprawdę nie jest to do dzisiaj powszechna wiedza. Nie rozumiem więc dlaczego ich pełny opis budzi jakąś niezdrową negację i opór. Prawda jest jaka jest i to niezależnie od aktualnych "trendów poprawności historyczno-politycznej". 

Dziwię się, że doszukujesz się w moim poscie jakichś ukrytych i niecnych celów. Szczerze mówiąc jestem tym zaskoczony i nawet trochę rozżalony. Publikuję od niemal 8 lat i zawsze moje teksty (dotyczące szeroko rozumianej polityki) powstaja na bazie moich wewnętrznych przekonań oraz kieruję się w nich polskim patriotyzmem i dobrem Polski i Polaków.  

Oczywiście... zawsze może być tak, że inni ów patriotyzm postrzegają inaczej, ale po to jest dyskusja i komentarze.

Pozdrawiam

P.S.

Rzeczywiście skopiowałem listę tortur i podałem w poście źródła, na których się opierałem

 

Vote up!
8
Vote down!
-2

krzysztofjaw

#1463667

Krzysztofie by było jeszcze bardziej drastycznie i bardziej ponuro to masz tu link

Zestawienie 362 metod tortur
stosowanych przez UPA na Polakach

://dziennik.artystyczny-margines.pl/zestawienie-362-metod-tortur-stosowanych-przez-upa-na-polakach/

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1463642

Zupelnie przypadkiem trafilem na ten temat. Ale dobrze.
Co tak na prawdę dziwi tych, którym coś nie pasuje w powyzszym tekście ?
Czy cos tu jest nie prawdą? A jesli jest prawdą, to czy strona mająca tę "prawdę" na sumieniu
nie powinna RAZ a dobrze określic iż byl to w 100% haniebny czas dla tego kraju i RAZ na zawsze odciac się
od "założyciela" ? Czy da się wybudowac dom na zgniliźnie? Większosc z nas dobrze zna ten stan z własnego podworka. Dopoki najwyzsze wladze jednoznacznie sie nie okresla w temacie, dopoty nie ma dobrych stosunkow PL - UKR -> PROSTE! Warto przy okazji zaznajomic sie z ideologią Stepana Bandery i "docenic" gloszony przez niego radykalizm wojenny. Wtedy moze zrozumiecie ze powyzsza lista zbrodni miala racje bytu.
Co wiecej, w polityce miedzynarodowej nie ma emocji. Jest za to interes. Albo bedzie on po naszej stronie (a juz dlugo nie jest) albo po innej. Przeciez o tym wiecie. Nie moge pojac waszej naiwnosci.

Vote up!
11
Vote down!
-2
#1463674

Teraz idzie o to jak je wykorzysta lub kto to wykorzysta. Czy zostanie podłożona jak Ukraina do bezsensownej wojny, czy wykorzysta je inaczej dla zachowania pokoju. Problem leży w tym, że zrobiono z nas państwo teoretyczne i z tej realnej perspektywy należy postrzegać kontekst geopolityczny. Prościej- jesteśmy dziś za słabi na stawianie się Rosji, niech robią to silniejsi. Później, kiedy odzyskamy odpowiedni status i siłę a Rosja zostanie osłabiona, możemy podyskutować o angażowaniu się głębiej. Dziś możemy wysyłać Ukrainie koce zamiast wojsk i żywność zamiast broni.
Wszystko inne to zguba dla narodu. Pozdrawiam.
Vote up!
10
Vote down!
-3

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1463640

Mam takie samo zdanie - wszelka pomoc bez militarnej i pisanie prawdy kto tu jest agresorem a kto ofiarą. 

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1463644

toczy się ponad 7tys. postępowań o dezercję , więc albo słabnie wola walki albo "paliwo" z zewnątrz przestaje dopływać.

Vote up!
9
Vote down!
-1

hobo

#1463645

A wiesz jaka jest struktura narodowościowa w armi ukraińskiej ??

jak poznasz to dowiesz się dlaczego jest az tyle dezercji

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1463646

bo  zjeżdziłem  wielokrotnie  Ukrainę wzdłuż i wszerz, rozmawiałem też z ludżmi.Stąd też wiem że budowanie tożsamości narodowej na tradycji UPA  zawsze będzie napotykało na opór.

Vote up!
7
Vote down!
-1

hobo

#1463656

ludzie zaczęli dostrzegać prawdę.

A prawda jest taka, że przed Poroszenką żyło się Ukraińcom i zamieszkującym tamte tereny Rosjanom

dobrze. Mieli pracę, rodziny, plany i nie ginęli w bezsensownej wojnie.

Dzięki polityce dawni sąsiedzi stali się śmiertelnymi wrogami.

"Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie".

Pozdrawiam.

Vote up!
8
Vote down!
-5

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1463648

Bibrusie - nawet "superobiektywny" portal Wolna Polska niesamowicie '"przyjazny ukraincom'" przytacza za jakimś portalem sowieckim takie dane z datą 30.01.2015 a wiec wczorajszą

cyt:

Wg. informacji generalnego sztabu zbrojnych sił Ukrainy w 2014 roku wszczęto 1172 sprawy kryminalne o uchylanie się od służby w szeregach wojska ukraińskiego. 204 osoby osądzono za dezercję. Także wszczęto 13 spraw kryminalnych w sprawie korupcji oficerów poborowych, którzy wystawiali za pieniądze zwolnienia od służby wojskowej.

 

ps.fajny ten nowy awatar

Vote up!
4
Vote down!
0
#1463652

Zdaję sobie sprawę, że mój wpis może być uważany przez wielu jako kontrowersyjny. Niemniej apeluję do wszystkich o powstrzymanie wzajmenych wobec siebie ataków ad personam. Tego rodzaju dyskusje proponuję przenieść na własne poczty PW,

Z szacunkiem do wszystkich, pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1463658

przez 1,2 najwyżej 3-ciego.Nie powinno to ani pana zdziwić ani rozczarować.Pozdrawiam.

Vote up!
9
Vote down!
-6

Verita

#1463677

Trzech to na tyle dużo, że można już to nazwać "wielu" :)

Cieszę się, że jest też wielu, dla których temat jest tylko pokazaniem prawdy.

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
-2

krzysztofjaw

#1463683

To byly sily diabla.  Zapomniec czy wybaczyc? Od kiedy diablu sie wybacza?  NIGDY !!!!!!!

Krew sie we mnie gotuje na mysl o pomocy ukraincom.  Mowie tu kolegom w pracy oraz innym o ich diabelskich wyczynach.

Wszyscy sie zgadzaja ze to nie ludzie tylko diably.

Vote up!
8
Vote down!
-1

casey

#1463676

45,5 mln diabłów , to sporo jak na jeden tylko kraj

Vote up!
4
Vote down!
-3
#1463678

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika miarka nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Od kiedy diablu sie wybacza?  NIGDY !!!!!!!" 

Święte słowa Francotirador. Bestię trzeba najpierw pokonać. To, że w ludzkiej skórze nie ma znaczenia. Dopiero wtedy można dawać szansę na pojednanie w ramach bycia dobrym człowiekiem.

Pozdrawiam

miarka

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1464022

Artykuł „Sutanna umaczana we krwi” jest zbiorem cytatów z książek różnych autorów (w małym stopniu zmienionych) przedstawiających zachowanie duchowieństwa ukraińskiego w stosunku do Polaków zamieszkujących Wołyń i Małopolskę Wschodnią w czasie II RP. W oparciu o posiadany przeze mnie zbiór książek poruszających problemy polsko – ukraińskie starałem się przedstawić różne zachowania duchowieństwa ukraińskiego na dawnych kresach południowo - wschodnich II RP. Najczęstszą jednak reakcją duchowieństwa, która nieodłącznie towarzyszyła odbywającym się mordom dokonywanym przez SB - OUN i UPA, oraz przez inne organizacje nacjonalistyczne na Polakach, była milcząca zgoda. Być może jedną z przyczyn była troska o własne bezpieczeństwo. Część duchowieństwa grecko – katolickiego i część prawosławnego była zaangażowana w kształtowanie nienawiści Ukraińców do Polaków (swoich sąsiadów)którzy zamieszkiwali te same ziemie co Ukraińcy. Niekiedy duchowieństwo ukraińskie występowało czynnie w dokonywanych zbrodniach na Polakach, zdarzało się że wręcz nimi kierowało i w nich uczestniczyło. Były przypadki uczestnictwa w mordach na Polakach dzieci duchownych ukraińskich.

Nieliczną grupę stanowili duchowni ukraińscy, którzy sprzeciwiali się mordom na Polakach w kazaniach jak też w sposób czynny pomagali Polakom w przetrwaniu eksterminacji prowadzonej przez Ukraińców na ludności polskiej. Często duchowni ci nierzadko wraz z rodzinami zostali zamordowani w sposób wyjątkowo okrutny, przez co nacjonaliści ukraińscy starali się zastraszyć duchowieństwo ukraińskie i zmusić do zaniechania jakiejkolwiek pomocy (w tym duchowej) mordowanym Polakom. W opinii ocalałych Polaków wywodzących się z Wołynia i Małopolski Wschodniej jak również ich rodzin, postawa duchowieństwa ukraińskiego, w tym szczególnie greckokatolickiego sprzyjała postępowaniu nacjonalistów ukraińskich związanych z OUN – UPA i z pozostałych organizacji nacjonalistycznych przyczyniła się do realizacji niczym nieskrępowanych planów nacjonalistów ukraińskich poprzez usunięcie (wymordowanie) Polaków i innych narodów, jak również usunięcie Ukraińców myślących inaczej niż banderowcy.

Banderowcy praktycznie nie liczyli się z nikim i niczym, najważniejszym ich celem realizowanym w sposób bezwzględny i wyjątkowo okrutny było stworzenie Ukrainy zgodnie z ich ideami. Wszyscy inni, którzy nie podzielali ich poglądów byli ich wrogami i należało ich zniszczyć. Ofiarami realizacji ich idei były tysiące ofiar (w tym Ukraińców) ginęli za to, że myśleli inaczej niż nacjonaliści z OUN – UPA. Polacy wywodzący się z dawnych kresów południowo –wschodnich II Rzeczpospolitej są przekonani, że za rozlew polskiej krwi i innych narodów zamieszkujących te ziemie ponosi winę także duchowieństwo ukraińskie i jego ręce są też splamione krwią Polaków. Wskazują oni, że samo duchowieństwo nie przestrzegało zasad głoszonych przez kościół greckokatolicki, czy też prawosławny i nie podejmowało kroków w celu powstrzymania swych wiernych od dokonywania mordów na ludności polskiej, ukraińskiej i na innych narodach, a w niektórych przypadkach wręcz je usprawiedliwiało. Zdarzały się też przypadki nawoływania do mordów.

http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page43.php

Vote up!
8
Vote down!
0
#1463682

- Mówiąc o zbrodniach UPA, nie można przemilczać polskich akcji odwetowych. Niektóre z nich mają też znamiona ludobójstwa – mówi historyk, dr Grzegorz Motyka.

Kto dokonywał tych akcji odwetowych?
Grzegorz Motyka: Oddziały partyzanckie Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich. Najczęstszym motywem takich akcji była po prostu chęć ślepej zemsty, czasem połączona z założeniem, że w ten sposób przestraszy się Ukraińców i zahamuje falę antypolskich czystek.

Niemniej niektóre z polskich pacyfikacji można uznać za mające znamiona ludobójstwa. Mam tu na myśli na przykład mord w Wierzchowinach w 1945 roku, gdzie oddział NSZ wymordował prawie 200 Ukraińców; intencją sprawców (niewyrażoną co prawda wprost) było w tym wypadku wyniszczenie ludności prawosławnej w tej wsi. Ale podkreślę jeszcze raz, że nie można między czystkami prowadzonymi przez UPA a polskim odwetem stawiać znaku równości. Jest różnica między ludobójstwem, w ramach którego chce się zdepolonizować całe rozległe regiony, a ludobójczymi aktami, które dotyczą pojedynczych wsi.

Polacy i Ukraińcy zapewne nigdy nie uzgodnią wspólnej wersji tamtych wydarzeń. Jakie jest niezbędne minimum w tej sprawie?
– Jeśli dialog będzie kontynuowany, to z czasem, przynajmniej jeśli chodzi o fakty, historycy będą się częściej zgadzać, niż nie zgadzać. Ale ważne jest także co innego – aby postawić krzyże na dziś często bezimiennych grobach. I żeby do miejsc takich jak wieś Parośla, po której została tylko mogiła w środku lasu, czy inne wioski, gdzie ginęli Polacy, można było normalnie dojechać. Kilka lat temu wydawało się, że sprawę tę udało się uzgodnić, ale realizacja tych ustaleń idzie powoli. Ludzie chcą mieć możliwość zapalenia zniczy na grobach swoich bliskich, nawet jeśli chodzi o pradziadków. Jeżeli im się tego nie umożliwi, napięcia będą powracały. Jeśli mi ktoś nie wierzy, niech jeszcze raz przeczyta „Antygonę”.

http://historia.newsweek.pl/wolynskie-rachunki,81336,1,1.html

Vote up!
5
Vote down!
-6
#1463684

Oczywiście, że zdarzały się tez mordy Polaków na Ukraińcach, przy czym miały one charakter zdecydowanie odwetowy. Nie ma skutków bez przyczyn a przyczyną akcji odwetowych Polaków były morderstwa i etniczne, metodyczne niszczenie Poalaków przez nacjonalistów ukraińskich. Trzeba jednak o tych zbrodniach tez wspominać, choć nie cechowały sie takim okrucieństwiem i liczba ofiar jest niewspółmierna (kilka tysięcy do 130-200 trysięcy).

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-2

krzysztofjaw

#1463687

Masz racje. Jeden polak pijak to nie znaczy wszyscy. Jeden polak kapus to nie wszyscy. pozatym to modle sie takze o ukraincow ktorzy pomagali. modle sie codzien. AMEN.
Wybaczcie to dla mnie bolesny temat.

Vote up!
9
Vote down!
0

casey

#1463686

Vote up!
5
Vote down!
-2

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1463708

Sowieckie barbarzyństwo na Polakach jest mi znane... i te z 1920, i te z lat 1939-1942, i te z lat 1944-1956, i te na syberyskim wygnaniu. Czyz to znaczy, że nie mamy mówić o barbarzyństwie i bestialstwie nacjonalistów i faszystów ukraińskich spod znaku OUN -UPA czy też dokonywanych przez złozoną z ukraińskich ochotników faszystowską 14 Dywizję SS-Galizien? Musimy pamiętać i mówic prawdę o wszystkim...

Pozdrawiam

 

 

Vote up!
9
Vote down!
-3

krzysztofjaw

#1463729

są różne rodzaje zbrodni na ludzkości.

Pozdrawiam.

Vote up!
4
Vote down!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1463732

cyt:

Czyz to znaczy, że nie mamy mówić o barbarzyństwie i bestialstwie nacjonalistów i faszystów ukraińskich spod znaku OUN -UPA czy też dokonywanych przez złozoną z ukraińskich ochotników 

 

 

O tym temacie nie da nam zapomnieć bloger Aleszumm publikując takie same i dokładnie takie same wpisy przynajmniej raz w tygodniu. A o podobnych okrucieństwa sowietów nie pisze nikt albo tak rzadko że odnalez to ciężko. Nie mówiąc o przykrych dla nas podobnych zbrodni dokonanych przez Polaków na Wołyniu

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1463734

.... szanowny Krzysztofie, jako  Autorowi tego wpisu chyba mogę zadać pytanie ?

Powiedz proszę co sprawiło, że sprawcy tych wołyńskich okropnych zbrodni, tak w bestialski sposób znęcali się nad ofiarami?

Pytam - niewątpliwego znawcę tego tematu  - bez skazy ironii.

Czy jako dojrzały człowiek, Polak,   dostrzegasz jakieś światełko w tunelu ? Czy jest szansa pogodzenia się tych dwu Narodów ?

ps.

..... pozwolisz jeszcze na jedną dygresję ? Jako Autor powinieneś założyć, że bedzie Cię czytał młody czytelnik...

W/g mnie , on powinien się dowiedźieć, że Ukrainiec, wcale nie musi być UPA-owcem !?

pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-6
#1463744

Mnie w wpisie Krzysztofa brakuje dyżurnego zdjęcia (poniżej) który jest w blogosferze zdjęciem w niemal każdym wpisie o zbrodniach na Wołyniu. To nic że to zdjęcie nie ma nic wspólnego z ludobójstwem, liczy się efekt wpisu

 

 

Vote up!
4
Vote down!
-5
#1463750

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Lotna nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"to nic że to zdjęcie nie ma nic wspólnego z ludobójstwem, liczy się efekt wpisu"

A z czym według ciebie ma coś wspólnego to zdjęcie, jeśli nie z ludobójstwem? Z miłością do polskich dzieci może przez Ukraińców?

You are a creep and a low life, Józio. Cel uświęca środki, nieprawdaż?. Zaprzeczysz najbardziej jaskrawemu świadectwu ludobójstwa, jakim jest to zdjęcie, byle tylko bronić interesów żydowskich oligarchów na Ukrainie i jeszcze bezczelnie manipulujesz mówiąc, że to propaganda. Podobno jesteś katolikiem, mam nadzieję, że ci Bóg wybaczy.

Mówiłam, że purpurowcy mają jeszcze wiele szczytów do zdobycia: oto następny, moje gratulacje!

Vote up!
6
Vote down!
-9

Lotna

 

#1463774

Kobito, kobito nie błaznij sie proszę

MARTWE DZIECI CYGANKI ZE ZBRODNIAMI OUN - UPA W TLE

http://niepoprawni.pl/blog/2218/martwe-dzieci-cyganki-ze-zbrodniami-oun-upa-w-tle

 

Cyganka zawiniła, Ukraińców powiesili

http://ukraincy.wm.pl/77144,Cyganka-zawinila-Ukraincow-powiesili.html#axzz3Qc4cGs3K

Prawdziwa historia „dziecięcego wianuszka”

http://kresoviana.pl/prawdziwa-historia-dzieciecego-wianuszka/

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1463775

Nie znałam prawdziwej historii zdjęcia i jestem przekonana, że mało kto ją zna.

Jeśli ją znałeś, (and if you were not a creep), to uczciwie byłoby nagłośnić tę historię i pomyłkę, a nie posądzać ludzi o manipulację i przypisywać im złe intencje, bo wiele osób, zapewne tak samo jak ja, znalazło tę fotografię na stronach poświęconym ukraińskiemu ludobójstwu na Polakach. Czytając o niewmowlętach wbijanych na sztachety, widząc ciało kobiety porąbane na kawałki, albo czytając o albo dzieciach wieszanych na gwoździu, nietrudno uwierzyć, że i ta zbrodnia ze zdjęcia  też miała miejsce na Wołyniu.

Fakt, że ta potworna zbrodnia nie była dziełem Ukraińców, w żadnym wypadku nie usprawiedliwia 200 000 pozostałych, w tym około co najmniej 100 000, niemniej potwornych, które własnoręcznie dokonali Ukraińcy.

Vote up!
5
Vote down!
-6

Lotna

 

#1463821

Więc po co ta nadzwyczaj złosliwa odpowiedz to jedno.Dzieki za przeprosiny.Odnosnie zdjecia to sam tu na forum kilka razy o tym pisałem, ale też pisano o tym na innych blogach i portalach w tym takze pod wpisami Aleszumm na Twoim macierzystym portalu.

Jak widać te manipulacje to woda na mlyn dla negujących ogrom i potworność tego ludobójstwa, co mają powiedzieć młodzi w kraju i na Ukrainie widząc takie manipulacje. Wiecej , ta też juz słynna lista sposobów uśmiercania i torturowania rośnie z roku na rok. zaczeło się od 110 pozycji teraz jest ponad 350, a za 2-3 lata będzie 500. Wtedy i ja dodam 2 pozycje - gotowanie w kotle i uczta kanibalów (banderowców). Doswiadczenie maja z lat 20 ub.wieku z czasów wielkiego głodu na Ukrainie.

Zastanówcie sie komu to "ubarwianie" ma służyc, komu ?

Vote up!
5
Vote down!
-3
#1463841

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Lotna nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Tak się składa, że moim macierzystym portalem są Niepoprawni, ale nie czytałam notki Aleszuma o tym zdjęciu.

Dalej brniesz i bredzisz o manipulacji tym zdjęciem, kiedy chodzi o pomyłkę.

Naukowcy ciągle jeszcze, z wielkim trudem odkrywają i ujawniają nieznane fakty na temat ludobójstwa, więc być może, co rusz odkrywają nowe sposoby mordów wykonywanych na Polakach..Chciałabym, aby ta liczba się nie powiększyła, bo już te ujawnione nie mieszczą się w głowie. Kpny o kanibaliźmie doprawdy nie są na miejscu.

Manipulacje natomiast są na porządku dziennym, jak chodzi o przedsiębiorstwo Holokaust: było, że wymordowano 6 milionów żydów teraz już tylko 3, ale liczba poszkodowanych dalej rośnie. Mało tego, Komorowski obiecał polskie lasy na zapłatę nielegalnych roszczeń, które zostały zapłacone za Gomułki. Może dobrze byłoby się podziwić dlaczego oe mają miejsce, zamiast dwoić się i troić w obronie Ukraińców, a raczej żydów, którzy nimi rządzą.

Vote up!
2
Vote down!
-4

Lotna

 

#1463908

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ludobójstwo jest zbrodnią niemożliwą do wyrażenia słowami i niemieszczącą się w wyobraźni normalnego człowieka. Do tego są zdolni tylko psychopaci.I tylko im podobni mogą w tej sprawie zastanawiać się czy uderzenie nastąpiło z lewej czy prawej strony, bo jeżeli pod wiatr...to wcale nie było mocne. Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
-5

Verita

#1463855

Spośród wielu setek zdjęć obrazujących bestialstwo OUN-UPA i SS-Galizien akurat to jedno podobno nie jest związane akurat z tym etnicznym ludobóstwem banderowców a mordem dokonanym przez osobę cywilną na swoich dzieciach.

W sieci jest dostępnych naprawdę wiele drastycznych i szokujących zdjęć przedstawiających dzikie bestialstwo OUN-UPA i SS-Galizien, wcale swoją drstycznoscią nie odbiegajace od przedstawionego przez Ciebie i doprawdy nie wiem co chciałes osiagnąć tym komentarzem... Może to, że owe zbrodnie nie były tak drastyczne? A może nie było ich wcale i wszystko jest kłamstwem skoro jedno zdjęcie zostało mylnie zakwalifikowane jako obraz tortur stosowanych przez banderowców?

Faktów nie da się zamilczeć, nie da się zmienić ani zafałszować lub strywializować. One są lub były i od nas zalezy, żeby nigdy się nie powtórzyły. Ale żeby tak się nie stało to musimy o nich pamiętać i mieć jednoznacznie negatywmny do nich stosunek. Oczekuję tego po prostu od Ukraińców, obecnej i przyszłej wolnej Ukrainy. Wtedy będzie mozliwe nasze przyjazne sąsiedztwo.

Pozdrawiam

 

Vote up!
7
Vote down!
-4

krzysztofjaw

#1463778

cyt:

to jedno podobno nie jest............. (sic)

Nie podobno tylko nie jest i prosze po raz kolejny nie manipulowac jak to czyni Lotna i jej podobni bo to zdjęcie obrosło juz legenda i wyjasniano to setki razy - to jedno

Nigdy, nigdy nie mialem i nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób pomniejszać ogromu i okrucieństwa zbrodni  ludobójstwa banderowców na Wołyniu. Pisałem też o tym dziesiątki razy.

Na koniec, chcąc uchodzić za obiektywnego blogera to trzeba mówić całą prawde i o Ukraińcach i Polakach - tyle i aż tyle. Nasza dyskusja przypomina mi dialog dwóch złodziei którzy to udowadniaja sobie nawzajem który bardziej uczciwie............. kradnie.

 

ps.

pora zakończyć "spór" bo i tak zostaniemy przy swoich zdaniach

Pozdrawiam Krzysztofie

Vote up!
5
Vote down!
-4
#1463794

"chcąc uchodzić za obiektywnego blogera to trzeba mówić całą prawde i o Ukraińcach i Polakach - tyle i aż tyle"...

Masz rację, że pozostaniemy przy swoich stanowiskach i czas zakończyć spór.

Niemniej jednak mam propozycję co do w/w Twojej sugestii: Ja napisałem o moradch nacjonalistycznych, faszystowskich OUN-UPA (nie wspomniałem nawet o SS-Galizien a to kolejny temat), którzy wyrachowanie i etnicznie planowo (to jest powód - wymorodowanie, eksterminacja Polaków tylko dlatego, że byli Polakami) bestialsko realizowali plan unicestwienia Polaków. Dla zachowania równowagi proszę abyś napisał np. tekst: "Mordy Polaków na Ukraińcach". Podaj w nich powody tych mordów i liczebność ofiar oraz wyrafinowane i bestialskie typy tortur, które Polacy stosowali wobec Ukraińców!  

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-5

krzysztofjaw

#1463798

Konflikt skąpany we krwi W Polsce lubelskiej Między lutym a kwietniem 1945 roku od Lubaczowa do Sanoka przetoczyła się fala napadów na wsie ukraińskie. „W istocie różne polskie formacje zbrojne postanowiły wprowadzić stosowaną dotąd przez UPA metodę czystek etnicznych" – pisze Motyka. Jego zdaniem napa- dy te, podczas których popełniano zbrodnie na ludności ukraińskiej (zginęło 2 – 3 tys. cywilów), miały zmusić do ucieczki ludność ukraińską. Dokonywały ich oddziały poakowskie, podziemia narodowego, a także formacje podległe rządowi lubelskiemu. Polską stronę obciążają także rabunki, zabójstwa i gwałty podczas tzw. repatriacji Ukraińców, dokonywane zarówno przez żołnierzy, jak i bandy kryminalne. Podczas walk Wojska Polskiego i UPA zbrodni dokonywały obie strony. Zdaniem Grzegorza Motyki wojsko przyjmowało opcję całkowitego wysiedlenia ludności nie dlatego, że był to jedyny sposób zlikwidowania UPA, lecz dlatego, że wydawało się to najprostsze do przeprowadzenia. Stanowisko wojskowych odpowiadało komunistycznym politykom – wysiedlenia, mające rozproszyć i w konsekwencji doprowadzić do zasymilowania Ukraińców i Łemków, były etapem do stworzenia państwa jednolitego narodowo. Akcję „Wisła" zrealizowano pod pretekstem walki z UPA. ■ Grzegorz Motyka oblicza, że w latach 1943 – 1947 z polskich rąk zginęło 11 – 15 tys. Ukraińców. Polskie straty to 76 – 106 tys. zamordowanych, w znakomitej większości podczas rzezi wołyńskiej i galicyjskiej. W opinii autora, „choć akcja antypolska była czystką etniczną, to jednocześnie spełnia ona definicję ludobójstwa". Podkreśla, że nie można stawiać znaku równości między planową eksterminacją Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej a lokalnymi polskimi akcjami odwetowymi. Swoją przejrzyście napisaną i wyważoną książkę kończy autor przekonaniem, że zbrodnie popełnione na Polakach powinny znaleźć odpowiednie miejsce w podręcznikach szkolnych, lecz nie powinno temu towarzyszyć zapominanie o tych złych rzeczach, które były dziełem Polaków. Grzegorz Motyka „Od rzezi wołyńskiej do akcji »Wisła

http://www.rp.pl/artykul/867082.html?p=3

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1463803

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1463852

"W/g mnie , on powinien się dowiedźieć, że Ukrainiec, wcale nie musi być UPA-owcem !?".

Oczywiście, że w owym czasie sami banderowcy z OUN-UPA czy SS-Galizien stanowili liczebnie tylko kilkadziesiąt tysięcy osób. Niemniej mieli poparcie dużej części cywilnych Ukraińców, bez których owe etniczne mordy nie mogły być na tyle skuteczne. Zginęło z rąk własnych katów też przeciez wielu Ukraińców, którzy pomagali Polakomm lub w jakikolwiek sposób byli wobec Polaków przychylni. 

Ale wrócę jeszcze do sensu - skądinąd słusznej - Twojej uwagi. Otóż jak młody człwoiek może dziś uważać, że nie każdy Ukrainiec i patriota jest banderowcem skoro obecny ukraiński rząd gloryfikuje OUN-UPA na bohaterów narodowych? 

W powyższym sensie jest oczywiście szansa na pojednanie, ale winnismy oczekiwać od Ukraińców opotepienia ich nacjonalistyczno-faszystowkich przeszłych postaw, bohaterów i organizacji...

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-5

krzysztofjaw

#1463772

Jasne, najlepiej już zacząć dzieciom opowiadać od malenkości, a twoją listę powiesić nad łóżeczkiem.

Kiedyś było wiadomo, co w dobrym towarzystwie mozna powiedzieć przy stole. A co można powiedzieć przy dzieciach.

teraz widzę filozofię mówienia wszędzie wszystkim o wszystkim.

To jest właśnie kultura neo-liberalizmu, czyli brak kultury.

U mnie w domu, jak byłem chłopcem, to ojciec miał albumy z wojny, z Oświęcimia, czy Powstania pochowane na górnych półkach.

Bo wychowywać trzeba umieć, a nie opowiadać dziesięcioletniej dziewczynce o immisio penis intra vaginam.

Vote up!
6
Vote down!
-7

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1463748

rzeż wołyńską można uznać za ludobójstwo, jednocześnie mówią;  jak mamy to zrobić skoro wasz rząd tego nie zrobił?

Vote up!
6
Vote down!
-1

hobo

#1463827

"Rzeż wołyńską można uznać za ludobójstwo,"

"Rzeź wołyńska" jest ludobójstwem.

Istnieją na ten temat przepisy międzynarodowe i nie ma znaczenia co Ukraińcy sobie pomyślą, ani nawet co powie zdradziecki polski rząd.

http://niepoprawni.pl/blog/6496/co-to-jest-ludobojstwo

 

Vote up!
3
Vote down!
-4

Lotna

 

#1463910

uwagę na fragment "wytłuszczony" mojego wpisu, bo tylko wtedy całośc ma sens.

Vote up!
1
Vote down!
-2

hobo

#1464020

"Wylacz TV - wlacz myslenie" Podziemna TV
http://1polska.pl

Vote up!
2
Vote down!
0
#1464812