Ratujmy też polską ziemię!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Obok powszechnej mobilizacji Polaków wokół obrony polskich lasów [1] nie możemy zapominać o polskiej ziemi. Tak naprawdę bowiem późnym wieczorem 17 grudnia 2014 roku  i 18 grudnia w nocy głosowano nie tylko nad zmianą polskiej Konstytucji umożliwiającą prywatyzację lasów państwowych (na szczęście przepadła 5 głosami), ale też odrzucono głosami koalicji społeczny wniosek o referendum w sprawie przyszłości przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i w obronie polskiej ziemi. Zebrano 2,5 miliona podpisów, które koalicja po prostu "wyrzuciła do kosza", lekceważąc w ten sposób Polaków.

 

 

Zaiste... podczas jednego głosowania chciano dokonać całkowitego i ostatecznego zamachu na Polskę - jej ziemie, w dużej części jeziora i lasy. Atak na lasy na razie się nie powiódł, ale niestety (na dzień dzisiejszy) przepadła możliwość przeprowadzenia referendum w obronie polskiej ziemi. 1 maja 2016 kończy się bowiem dwunastoletni okres ochronny przed masowym jej wykupem a we wniosku o referendum zawarto postulat renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w kwestii sprzedaży ziemi obcokrajowcom, który stwierdzał, by cudzoziemcy mogli kupować ziemię w Polsce dopiero od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90 proc. średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców pięciu najbogatszych krajów UE. Jak na razie zarabiamy ponad pięciokrotnie mniej.

 Nietrudno się domyślić, że gdyby doszło do referendum to zdecydowana większość Polaków opowiedziałaby się po stronie wnioskodawców i chciałaby dodatkowych obostrzeń dotyczących zakupu polskiej ziemi przez obcokrajowców. Rząd PO-PSL zrobi więc wszystko, aby do takiego referendum nie dopuścić... a przecież własnie instytucja referendum jest chyba najbardziej demokratyczną formą podejmowania ważnych dla obywateli danego kraju decyzji... No, ale demokracja to tylko frazes w ustach totalitarystów obecnie rządzących Polską (ale przecież i UE).

 Tak więc zakup polskiej ziemi rolnej i leśnej będzie swobodnie możliwy przez cudzoziemców już od maja 2016 roku (działkę budowlaną mogą już kupować teraz). Pomimo tego szacuje się, że ziemię rolną i leśną już cudzoziemcy (szczególnie Niemcy) wykupują na potęgę poprzez tzw. podstawione "słupy" (podstawione osoby narodowości polskiej), ale - coraz częściej - wchodzą u nas w posiadanie gruntów rolnych poprzez nabywanie udziałów w polskich spółkach będących właścicielami ziemi. Obcokrajowcy mają kilka razy więcej ziemi rolnej, niż wynika z danych MSW, które wskazują iż w ciągu ostatnich piętnastu lat obcokrajowcy za zgodą MSW kupili 5,2 tys. hektarów ziemi rolnej.

 Nietrudno się domyślić, że wielu obcokrajowców, w tym reprezentujących wrogie nam, antypolskie nacje nie może się doczekać tego maja 2016 roku, kiedy to już bez przeszkód będą mogli dosłownie wykupić niemal całą Polskę... resztę z tego jej majątku, który jest jeszcze w rękach polskich.  

 

 

Ratujmy więc i polskie lasy, i polską ziemię! Bo lasy to 30% powierzchni Polski, reszta to wody, góry i polska ziemia... Ponadto...ratując polską ziemię ratujemy też przecież zasoby naturalne, które ona kryje...

 

 

V. Orban poprzez parlament Węgier wprowadził w swoim kraju zapisy ograniczające możliwość zakupu ziemi przez obcokrajowców w dniu 21 czerwca 2013 r., czyli na mniej niż rok (wiosna 2014) przed zakończeniem prolongaty Komisji Europejskiej w kwestii obowiązywania moratorium na zakup ziemi przez cudzoziemców.  Regulacja maksymalnego obszaru gruntów rolnych i leśnych posiadanych na własność pozostała bez zmian i wynosi nadal 300 ha. Natomiast w wyniku ww. ustawy dotychczasowy maksymalny obszar gruntów użytkowanych (np. dzierżawa) przez jeden podmiot (2.500 ha) ograniczony został do 1.200 ha, a w przypadku hodowli zwierząt i producentów materiału siewnego do 1.800 ha. Umowy dzierżawy będzie można zawrzeć na maksymalny okres 20 lat. Podmiotami uprawnionymi do nabycia własności ziemi są wedle ustawy jedynie: krajowe osoby fizyczne, obywatele UE, kościoły, instytucje finansowe podlegające mocy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych – na czas określony w ustawie, samorządy lokalne, państwo (Narodowy Fundusz Ziemi). Ciekawym rozwiązaniem jest to, że zarówno krajowe osoby fizyczne, jak i obywatele UE będą mogli nabyć maksymalnie 1 ha ziemi na terenie Węgier jeżeli: nie będą umiały się wykazać wykształceniem rolniczym lub z zakresu gospodarki leśnej; lub nie będą prowadzić od trzech lat (w sposób udokumentowany), we własnym imieniu i na własne ryzyko działalności rolniczej lub leśnej na terenie Węgier, z której czerpią dochody albo brak dochodów pochodzących z tej działalności wynika z tego, że przedsięwzięta inwestycja rolno-leśna jeszcze się nie zwróciła; lub nie będą członkami rolno-leśnej spółdzielni produkcyjnej zarejestrowanej na Węgrzech (posiadającymi co najmniej 25% jej udziałów i wnoszącymi osobisty wkład pracy). Wedle tej ustawy nie będą uprawnione do nabycia własności ziemi na Węgrzech: zagraniczne osoby fizyczne spoza UE; inne państwa lub ich prowincje, obce samorządy i ich jakikolwiek organ;  osoby prawne, które uzyskałyby w czasie lub przed obowiązywaniem nowej ustawy ziemie od swojego poprzednika prawnego w wyniku przekształcenia organizacyjnego (fuzja, podział, przyłączenie, wyodrębnienie), z wyjątkiem gdy mowa o uznanym przez państwo kościele. Dla ważności aktu sprzedaży ziemi, jak i zawarcia umów o przeniesienie praw dzierżawy konieczne jest - oprócz wymogu adwokata przy kupnie-sprzedaży ziemi i rygoru notarialnego dla dzierżawy - uzyskanie zezwolenia odpowiedniego urzędu (departament rolny centralnej administracji w terenie, szczebla wojewódzkiego). W postępowaniu zezwoleniowym urząd ten zobowiązany będzie zwrócić się o wydanie opinii w poszczególnych sprawach zakupu ziemi do nowo powstałych ‘lokalnych komitetów ziemskich’ (ciała przedstawicielskie rolników i spółdzielni, powstałe w obrębie granic administracyjnych danego samorządu lokalnego, w którym grunty miały być nabyte). Wydana przez komitety opinia w sprawie zakupu ziemi nie będzie wiążąca dla postępującego w sprawie urzędu wydającego ostateczne pozwolenie. Umowy o kupnie-sprzedaży będzie można zawierać tylko na formularzach o numerach porządkowych ściśle księgowanych przez państwo. [2].

 

 

No cóż... Przedstawiłem obszernie rozwiązania węgierskie, aby pokazać, że jednak można w UE dbać o swoje narodowe interesy. Wypada nam tylko żądać podobnych a nawet bardziej restrykcyjnych rozwiązań od naszego rządu, który podobno raczy o sobie mówić jako o rządzie polskim...

 

 

Chyba konieczna jest ponowna akcja zbierania podpisów w obronie polskiej ziemi i złożenie po raz kolejny wniosku o referendum w tej sprawie! Można by taki wniosek rozszerzyć o kwestie całkowitego zakazu prywatyzacji polskich lasów.

 

 

Musimy walczyć aż do skutku a czasu mamy naprawdę mało. Zróbmy wszystko, aby po raz kolejny nie obudzić się po szkodzie, tzn. w Polsce, która już nie jest nasza, która już nie jest Polską...

 

 

Pozdrawiam

 

[1] Dla przykładu, inicjatywa portalu niepoprawni.pl - http://ratujlasy.niepoprawni.pl/

[2] Na podstawie: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/wegry/?printMode=true

 

P.S.

 

Pisząc ten tekst w części opierałem się o niektóre sformułowania zawarte w moich postach:

http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/04/walczmy-o-nasza-polske-walczmy-o-jej.html

http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/12/kolejny-strach-wadzy-nocne-gosowania.html

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:17)

Komentarze

że towarzystwo skupia się bądź to na lasach,wdychając zapach grzybów, bądź to na kopalniach, bądź to na in vitro lub królikach a mało kto widzi to  całościowo, że to idzie o Polskę.Być albo nie być?Myślę ,że dziś mało komu zależy na Polsce.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1461894

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/uwaga-na-handlarzy-polska-podaj-dalej

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-7

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461896

Czytałem i rozesłałem gdzie mogłem. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1461905

Z całym szacunkiem, ale lasy są ważniejsze. Ty też piszesz o nich jako o grzybkach. A to marginalna sprawa. Las to przede wszystkim powietrze do oddychania, woda na terenie Polski i gleby. Wodę i jedzenie możesz sobie gdzieś kupić, w najgorszym przypadku. A powietrze? 

Przejdźmy do danych. Grunty orne w Polsce zajmują 18931 tys. ha czyli 60,54% powierzchni kraju. Z tego w rękach prywatnych jest 76% co daje nam 14388 tys.ha. Pozostaje 4544 tys.ha (3596,7 gospodarstwa państwowe).

Lasów w Polsce jest 9177,2 tys. ha, co stanowi 29,4% powierzchni kraju. Z tego naszych lasów jest 7 600 tys. ha.

My walczymy o 7600 tys ha. Wygrajmy tę sprawę i walczmy o następną. 

Mylisz się, że ludziom nie zależy na Polsce, zależy!

 

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1461903

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

te grzybki to raczej lekka kpina z grzybiarzy.Nie zbieram i nie jem grzybów bo są bez wartości..oprócz oczywiście smakowych. Ale bez tego można żyć.A bez Polski trudne życie.Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-8

Verita

#1461914

Powinnam była zrozumieć :) Wiesz, nie da się prowadzić dwóch akcji jednocześnie, tak uważam. Powiem Ci, byłam zaskoczona, że tak wiele ziemi jest w rękach prywatnych. A większość z nich to małe gospodarstwa. A chłopi są do ziemi przywiązani. To jest naszą nadzieją. Pocieszam się tym, że nie mamy takich dobrych gleb, klimatu. A lasy mamy piękne… pozdrawiam :)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1461918

Masz dużo racji. Stąd warto walczyć o Polskę jako całość jednoczesnie walcząc o jej części. Rzeczywiście tak naprawdę następuje zamach na całą pozostałą w naszycg rękach niestety już tylko część Polski. Musimy zrobić wszystko aby ją zachować i na jej fundamentach odbudować polskie państwa, naszą Ojczyznę.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1461904

http://niepoprawni.pl/blog/lotna/dr-wojciech-blasiak-jak-niszczono-gornictwo-wegla-kamiennego-w-iii-rzeczpospolitej

http://niepoprawni.pl/blog/lotna/dr-wojciech-blasiak-jak-niszczono-gornictwo-wegla-kamiennego-w-iii-rzeczpospolitej-0

http://niepoprawni.pl/blog/lotna/dr-wojciech-blasiak-jak-niszczono-gornictwo-wegla-kamiennego-w-iii-rzeczpospolitej-1

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

Lotna

 

#1461922

Witaj

 

Skomentowałem już u ciebie na naszych blogach.

To ważny wpis i tu nie ma żadnej dyskusji.

Czasu nie ma. Termin upływa w maju 2016.

I JAK NIE ODSUNIEMY OD WŁADZY I CAŁEGO POLSKIEGO KRAJOBRAZU RUSKO-NIEMIECKIEJ SWOŁOCZY I ICH AGENTÓW, TO POLSKA PRZESTANIE ISTNIEĆ.

Pozdrawiam i wlepiam, gdzie trzeba

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1461900

Dziękuję za dobre słowo. Zawsze to miłe :)

A temat jest rzeczywiście ważny. Tak mi się wydaje, że rząd PO-PSL rzeczywiście chce do reszty sprzedać Polskę. Nie pozostaje nam nic innego niż nagłasniać te procesy... Może w końcu Polacy sie obudzą i doprowadzą do zmiecienia ze sceny politycznej antypolskie ugrupowania (nie tylko przeiceż PO, PSL) a także B. Komorowskiego... 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1461907

Ja czuję, że jakiś bardzo destrukcyjny proces po cichu się toczy.

TO juz się zaczęło.

A nas się nadal usypia, skłóca, odwraca uwagę i wpuszcza w maliny...

Oby nie było za późno.

Cyborg dokładnie rok temu pisał alarmująco, jak w zachodniopomorskim Niemcy przez słupy już ziemię skupują.

Polak nie kupi... Jemu nie wolno.

 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1461911

I dobrze czujesz ... niestety, a  wredne notki opisujące punktowo problem, Admini na różnych portalach upychają jak najdalej na dno - i nie wiem dlaczego. Wolą nośne tematy rzeki  dające "klikalność",  a umyka to co najważniejsze -  umyka to "po cichu".

To co ludzi boli jest olewane. Jak myślisz, ilu dziennikarskich tuzów zainteresował temat podłych interesów  robionych na chorych w szpitalach ? Na sto powiadomień zainteresował się jeden :(

Pozostali nie będą sie władzy narażać :(

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

Ula

 

#1461973

że Pani jest trudno się narażać Komorowskiemu. To nie to co jakiś lekarz lub szpital. 

Zastanawiam się, Pani Ujejska, dlaczego Pani jest tak trudno.

Zapytam wprost. Czy Pani uważa, że panu prezydentowi Komorowskiemu wolno prowadzić tajne rozmowy z amerykańskimi dyplomatami i zagranicznymi organizacjami lobbystycznymi i składać w imieniu Polski obietnice na kwotę około 70 miliardów USD?

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-9

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461977

Jeżeli już to rusko-niemiecko-żydowskiej swołoczy. Dlaczego ta ostatnia została przez Pana pominięta? Dziś już raczej nikt się nie nabierze na bajkę o dobrych żydkach.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

O żydowskiej agenturze w polskiej sieci:

http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=657&Itemid=69

Zażydzenie Polski jest faktem:

https://www.youtube.com/watch?v=4pnc1_vOQ7I

#1461999

Minusy są dowodem na istnienie żydowskiej agentury: forum żydów polskich, studentów opłacanych przez izrael, który ogłosił tę akcję na facebooku lub przez innych, np. b'nai n b'rith. Jeżeli ktoś mówi o wrogach Polski, ale celowo przemilcza kwestię żydostwa, ten wpisuje się w ich propagandę, bo nie pozwala, by do świadomości Polaków dotarła prawda o tej haniebnej nacji. Odnośnie ziemi. Niedawno było głośno, że żydki kupili działkę w centrum wrocławia za... mniej niż 2 tyś. złotych! Jak widać nie tylko przy lasach maczają palce.

 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3392803,stumetrowa-dzialka-w-samym-centrum-za-1800-zl-kupila-ja-gmina-zydowska-z-99procentowa-ulga,id,t.html?cookie=1

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

O żydowskiej agenturze w polskiej sieci:

http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=657&Itemid=69

Zażydzenie Polski jest faktem:

https://www.youtube.com/watch?v=4pnc1_vOQ7I

#1462072

Polska od 25 lat (niemal już 26) znajduje się w procesie pełzającego, kolejnego rozbioru dokonywanego przez kondominium niemiecko-rosyjskie (często tylko reprezentowane przez zniemczoną UE i same Niemcy) oraz Izrael (często reprezentowany przez USA). Geopolitycznie nie znaczymy dziś nic a jesteśmy po prostu łupem dla współczesnych, wskazanych zaborców.

Tak naprawdę dla UE i Niemców zlikwidowano konkurencyjny dla nich polski przemysł (stoczniowy, hutniczy, cementownie, a teraz wydobywczy) a jeżeli nie zlikwidowano to pozwolono wykupić polskie przedsiębiorstwa przez zagraniczne podmioty, szczególnie z UE a przede wszystkim z Niemiec. Teraz też niemcy wykupują polskie ziemie , szczególnie te, które stały się ponownie polskimi po II WŚ. W tych rejonach też Niemcy najwięcej inwestują. Zniemczona UE robi wszystko, aby wydrenować Polskę z jej zasobów finansowych i majątkowych (np. pakiet klimatyczno-energetyczny w największym stopniu uderzający w Polskę i jej gospodarkę).

Jesteśmy ponadto ubezwłasnowolnieni energetycznie od Rosji i robi się wszystko, żeby tak pozostało (niemiecko-rosyjski rurocią bałtycki, torpedowanie wydobycia polskich: gazu i ropy z łupków, zaniechanie budowy elektrowni jądrowej i jej budowa tuż za wschodnia granicą - będziemy zapewne kupować tam prąd - sic!). Jesteśmy też pod wpływem uwłaszczonej komunistycznej nomenklatury, która jest powiązana z poskomunistycznymi słuzbami specjalnymi Rosji i Polski. 

Żydzi próbują na nas wymusić jakies mityczne i nienależne im odszkodawania za mienie pożydowskie zniszczone i zagrabione m.in. przez Niemców i komunistyczne Sowiety. Ta suma jest astronomiczna i wynosi około 65 mld USD. Te żądania "przedsiębiorstwa Holocaust" są nie tylko niezgodne z polskim prawem (odszkodowania maja być wypłacane w większości organizacjom zydowskim a nie indywidualnym spadkobiecom, których nie ma. W polskim prawie w takiejs sytuacji mienie staje się własnością Skarbu Państwa) ale też są zupełnie bezpodstawne, bowiem po wojnie Polska juz raz spłacioła Żydów kwotą 6o mln USD i za zgoda USA oraz Izraela po ewentualne dalsze roszczenia Żydzi winni zwracać się do USA... Jednocześnie w ambasadzie polskiej w Izraelu wydaje się hurtem polksie obywatelstwo nawet tym Żydom, którzy mają mgliste pojęcie o Polsce i nie znają języka polskiego. Światowi Żydzi uprawiają antypolską politykę na wszystkich mozliwych wymiarach: od filmu, poprzez gospodarkę do historii. Próbują oskarżać Polskę o holocast a już nagminnioe o antysemityzm. Ośmielaja się nas oskarżac o antysemtyzm, kiedy oni sami reprezentuja w dużej części skrajny antypolonizm, co było widoczne kiedy Sowieci wtargnęli do Polski w 1939 (kolaboracja z najeźdźcami, wydawanie Polaków, wstępowanie do milicji, antypolska nienawiść) jak i kiedy jako żydokomuna mordowali polskich patriotrów w latach 1944-1956 i później. Zresztą ich antypoolonizm jest widoczny cały czas. Oskarżaja nas o antysemityzm i niemal współwinę za II WŚ, kiedy to własnie Polska ponisoła największe wojenne szkody materialne doznane od Niemców, ale i od Sowietów, Polska jako pierwsza przeciwstawiła się Hitlerowi. To Polacy pomagali Żydom w czasie wojny mimo, że groziła za to smierć całych polskich rodzin.  Oczywiście zdarzały się wśród Polaków szumowiny, ale takie szumowiny były tez po stronie Żydów, którzy służyli Niemcom i często sami wydawali w ich ręce swoich rodaków... Dziś tez niektórzy Żydzi marzą o mitycznej Judeopolonii...

 

To tyle, choc temnat zapewne zasługuję na rozbudowanie... i smutne jest to, że Polaków czeka smutny los niewolników we własnym kraju, niewolników bez własności, własnej ziemi, lasów, bogactwa naturalnych, przemysłu, itd... 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1462104

ytaty wrogów Polski "Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym." Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie Żydów Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby porzuciła wyeksploatowane regiony, takie jak Śląsk. Radosław Sikorski w amerykańskim piśmie Foreign Affair
https://www.youtube.com/watch?v=c3-NSCgC4g4&x-yt-cl=84359240&x-yt-ts=1421782837

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1462040

też, jesienne wybory do parlamentu są ostatnią szansą na uratowanie ziemi, lasów i tym samym Polski.

Kolejnej szansy nie będzie przez nastepne 100 lat. Jesli w ogóle jezszcze będzie.

Podziękowanie za przypomnienie tak ważnego tematu.

Nie ubliżając nikomu, ale o tej ogomnie ważnej sprawie mówi się mało, zbyt mało. Jak i z lewa (wiadomo dlaczego) tak i z prawa. Tyle wolności ile własności.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1462198