Chazarowie - historyczni przodkowie większości współczesnych Żydów?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Przeglądając sieć natknąłem się na bardzo ciekawy artykuł autorstwa Zbyszka Koreywo. Przybliża on historię Chazarów i wskazuje, że większość współczesnych Żydów to nie potomkowie Judejczyków a właśnie plemion chazarskich. Dla mnie osobiście wiele faktów zawartych w artykule było nowych a część tylko poszerzała moją wiedzę na ten temat.

Myślę, że warto przytoczyć ten artykuł w całości, choćby tylko w celach archiwalnych... Jeżeli historyczne fakty w nim podane są prawdziwe (co wydaje się niemal pewne) to wyjaśniają wiele przyczyn wydarzeń ostatnich stuleci oraz obecnych zachowań współczesnych Żydów.

--------------------------------

Tekst za: http://www.koreywo.com/chazarowie.htm

 

Kilka dni temu, a więc w połowie miesiąca lutego, zadzwonił do mnie mój dobry znajomy. Po grzecznościowych powitaniach, w których jak zwykle trzeba koniecznie zapytać o zdrowie i samopoczucie piękniejszej połowy, mój przyjaciel z ledwie hamowanym entuzjazmem oznajmił, że właśnie dowiedział się z jakiejś internetowej publikacji o istnieniu Chazarów. Entuzjazm brał się głównie z nowo nabytej wiedzy, że dzisiejsi Żydzi dzielą się na Sefardyjczykow oraz Aszkenazyjczyków  i że tylko ci pierwsi pochodzą z Judei. Aszkenazyczycy bowiem nie mają nic wspólnego z Semitami choć również podają się za Żydów.

 

 

Mówiąc szczerze wcale mnie rozgorączkowanie kolegi nie zdziwiło bowiem doskonale pamiętam, jak coś ze dwa lata temu omal nie spadłem z krzesła, kiedy sam odkryłem tę prawdę o dzisiejszej społeczności żydowskiej. I, jak się nad tym dobrze zastanowić to faktycznie, wiedza o Chazarach nie jest specjalnie eksponowana, choć swego czasu stworzyli całkiem silne państwo i, w związku z tym, odcisnęli swe piętno na przyszłych pokoleniach. Rzecz w tym, że to piętno odczuwamy do dziś i to, niestety, w coraz straszniejszej formie. Dlatego też nauczyciele nie uczą dzieci w szkołach historii Chazarów, bowiem, jak sądzę, sami mało lub nic nie wiedzą o tym temacie. Co prawda w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN z 1995 roku jest krótka wzmianka o Chazarach ale już Internatowa encyklopedia „WIEM” jest znacznie bardziej ogólnikowa. Poza tym to ostatnie źródło wiedzy świadomie lub nie kłamie na temat pochodzenia Aszkenazyjczyków ale o tym to za chwilę. Problem oczywiście w tym, że na przestrzeni wieków wiedza ta musiała być świadomie ukrywana, tak, że dziś nawet nauczyciele jej nie znają. I, jak zawsze w takich wypadkach, musi być powód, dla którego tak się dzieje. Ale, zacznijmy od początku.

Skąd Chazarowie biorą swe korzenie, dziś już nie bardzo wiadomo, choć większość znawców tematu zgadza się, że przybyli gdzieś ze środkowej Azji. Ogólnie określa się ich jako ludy Ugrofińskie lub Mongolsko – Tureckie. Byli ponoć wyjątkowo znienawidzeni w swym pierwotnym miejscu zamieszkania i w związku z tym, w wyniku nieustannych wojen z sąsiadami, zostali zepchnięci na zachód, w kierunku budzącej się do życia Europy. Na swej drodze do nowej ojczyzny nie szczędzili nikogo, utrzymując się z rozboju oraz haraczów, co, zdaje się, było ich nie tyle drugą co pierwszą naturą. Kiedy dotarli do brzegów Morza Czarnego zorientowali się, że okoliczne plemiona nie są zorganizowane w jakąś państwową jedność i w związku z tym, stanowiące łatwą zdobycz. I tak też się stało, w stosunkowo krótkim czasie Chazarowie podbili  dwadzieścia pięć lokalnych plemion, zajmujących się głównie uprawą roli i łowiectwem a nie wojaczką i dlatego nietrudnych do ujarzmienia.

Około roku 1000 A.D. Chazarowie tworzyli już silne państwo pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim, w rzeczy samej największe oraz najbogatsze we wschodniej Europie. Ich wpływy sięgały daleko wzdłuż rzek Wołgi oraz Donu, innymi słowy, ściągali haracz nawet od tak daleko położonych ludów. 

W sprawach religijnych, Chazarowie byli przykładowymi poganami, choć wyróżniała ich wyjątkowa gorliwość w czczeniu fallusa. Doszło nawet do tego, że choć było to plemię wyjątkowo agresywne, to kult siusiaka zaczął stopniowo podkopywać jego zdolności bojowe jak i rozkładać moralnie warstwy przywódcze. W tej sytuacji, aby zapobiec dalszej degeneracji swego narodu, w roku 730 A.D. chan Bulan zdecydował, że konieczne są głębokie zmiany. I tak, w ramach odbudowy plemiennego morale, Bulan zaprosił do Itil, stolicy Chazarii położonej przy ujściu Wołgi, przedstawicieli religii chrześcijańskiej (przybyłych z niedalekiego Bizancjum), islamskiej oraz talmudycznej. Każdy reprezentant wyznaniowy przedstawiał swe wierzenia a potem nastąpiła ponoć długa dysputa, mająca na celu przekonanie chana Chazarii, że to właśnie ta a nie inna religia jest słuszna czy też prawdziwa. Jedne źródła mówią, że w rezultacie polemiki chan Bulan zdecydował, że jego ludzie powinni przyjąć wiarę Talmudyczną. Inne twierdzą, że kuty na cztery nogi władca Chazarów, zorientował się, iż, z jednej strony, Talmudyzm był tolerowany tak w krajach islamskich jak i w Bizancjum a z drugiej, dawał religijną niezależność od sąsiadów, co znaczyłoby, krótko mówiąc, że u podłoża wyboru religii talmudycznej leżały względy polityczne. Są też znawcy tematu, którzy twierdzą, że najbardziej chanowi Chazarów spodobało się w wierzeniach Hebrajczyków to, iż ich Bóg, Jahwe, obiecał im panowanie nad światem, czyniąc z nich tzw. „naród wybrany.” Tak czy inaczej przyjął religię Hebrajczyków jako swoją własną a z nim, chcąc czy też nie, zmuszeni byli zrobić to samo wszyscy notable chazarscy, których było wtedy około 4 tysięcy. Swoją drogą musiało to wyglądać nieco zabawnie, kiedy tak wielka liczba chłopów chodziła kilka dni okrakiem po przymusowym obrzezaniu.  

Sam fakt masowej zmiany obowiązującej religii nie jest czymś nowym wszak Polanie za panowania Mieszka I przyjęli od Czechów chrześcijanizm. Niemniej pozostali Polanami a nie zaczęli udawać, że od teraz są Czechami albo, na przykład, Germanami. Natomiast w wypadku Chazarów, wraz ze zmianą wierzeń nastąpiło coś wręcz zdumiewającego: otóż chan Bulan postanowił, że Chazarowie są tzw. 13 zaginionym plemieniem hebrajskim czy też od tego czasu powinni za takowy uchodzić. Taki rozwój wypadków zdawałby się jednoznacznie wskazywać na to, że u podłoża zmiany religii leżało jednak przeświadczenie, że kiedyś Hebrajczycy będą panować nad światem.  

I tu dochodzimy do sedna sprawy, która to tak bardzo wstrząsnęła mym znajomym.

Otóż do dziś społeczność żydowska, jak świat długi i szeroki, dzieli się na dwie główne grupy: Aszkenazyjczyków oraz Sefardyjczyków. Ci pierwsi nie mają nic wspólnego z narodem semickim, jakimi są Sefardyjczycy, bowiem, jak to już wyjaśniłem, są potomkami Chazarów.  

Zaś co do samych Sefardyjczyków to są to potomkowie Izraelitów, z Judei, których to tak surowo potraktował Hadrian, cesarz rzymski (76 – 138). Otóż w roku 132 A.D. Szymon Bar Kosiba stanął na czele ostatniego powstania Hebrajczyków (Bar Kochba) przeciwko rzymskim okupantom. Po początkowych sukcesach przyszedł czas porażki, zburzenia Jerozolimy (na jej miejsce Hadrian kazał wybudować nowe miasto Aelia Capitolina) oraz ostatniej walki w twierdzy Betar, w 135 roku, gdzie wraz z Szymonem Bar Kosibą zginęli niemal wszyscy obrońcy. Ostateczną represją rzymską był finalny rozdział Diaspory (z hebrajskiego Galut) czyli przymusowe wygnanie, które zaczęło się w roku 70 n.e. Stąd właśnie brały swój początek kolonie hebrajskie w rejonie basenu morza Śródziemnego. Jedna z nich została założona w Hiszpanii, gdzie doczekała się okresu rozkwitu aż do czasu kolejnego wypędzenia w roku 1492. I to właśni tych potomków Izraelitów, posługujących się językiem ladino, który był mieszaniną dialektu kastylijskiego oraz zapożyczeniach z hebrajskiego, nazywamy dziś Sefardyjczykami.  

Natomiast Aszkenazyjczycy pochodzą w prostej linii od Chazarów i ich językiem był i jest Jidysz (żargon), czyli mieszanina języka germańskiego, słowiańskiego, tu i tam przetykana hebrajskim. I bodajże największym nieporozumieniem w historii Polski jako kraju jest przekaz, że większość polskich Żydów przybyła z zachodniej Europy, gdzie byli systematycznie prześladowani. To znaczy fakt prześladowania Izraelitów nie podlega najmniejszej dyskusji, byli wypędzani bodajże ze wszystkich krajów Europy z wyjątkiem Polski, niemniej Sefardyjczyków było w naszej ojczyźnie akurat niewielu. Tak się bowiem składa, wbrew popularnym wierzeniom, że wypędzeni z Hiszpanii Sefardyjczycy osiedlili się we Włoszech, Portugalii, Anglii oraz Holandii. Natomiast, żeby zrozumieć masowy napływ Chazarów na tereny polskie, trzeba znowu cofnąć się do historii.  

Otóż na początku VI wieku n.e. dzisiejsze tereny Rosji europejskiej, były w posiadaniu szczepów Germańskich, przybyłych tu z dalekiej Danii oraz południowej Skandynawii. Po ciężkich walkach z Mongołami (Madziarami) doszli oni aż do Donu, który to obszar wtedy nazywali „Wielką Szwecją” i który na południu opierał się o państwo Chazarów. Wtedy też po raz pierwszy pojawiło się słowo „Rus”, pochodzące ze szczepu Alansów, od wiodącego rodu zwanego, Ruhs – As. Wysocy, germańscy blondyni nazywali siebie Waregami a w reszcie Europy znani byli pod nazwą Wikingów. Po kilku spokojnych latach, nagle i bez ostrzeżenia, Chazarowie uderzyli na Waregów, spychając ich na Północ. W odpowiedzi na atak, wkrótce przybyły ze Skandynawii drużyny Wikingów, niosąc pomoc oblężonym braciom. W roku 964 A.D. władcą Rusi został Świętosław, który pomimo młodego wieku był już znanym powszechnie jarlem, nieustraszonym w boju a jednocześnie przebiegłym i mądrym. Jako pierwszy cel swego panowania wyznaczył sobie pokonanie Chazarów, płacąc im w ten sposób pięknym za nadobne. I tak, w roku 965, wojownicy Ruscy wraz z Wikingami, pod dowództwem Świętosława runęli na południe jak grom z jasnego nieba i wkrótce doszczętnie rozgromili armię Chazarską. Zwycięstwo było tak totalne, że od tego czasu Chazaria przestała istnieć a niedobitki rozproszyły się po wschodniej i centralnej Europie i odtąd znani byli tam jako Aszkenazyjczycy a w Polsce Żydzi. Duża grupa Chazarów, która upodobała sobie dzisiejsze tereny Niemieckie, wkrótce zyskała sobie opinię najlepiej zorganizowanych oraz najzamożniejszych i to właśnie od nich pochodzi nazwa Aszkanaz – z hebrajskiego Germanie.   

Tak więc masy polskiego Żydostwa, szczególnie te na wschodzie kraju, w prostej linii pochodzą ze szczepów Ugrofińskich, które kiedyś zamieszkiwały tereny Azji. Natomiast jest prawdą, że z Izraelitami łączy ich wspólna religia a mianowicie Judaizm ale oprócz tego nic więcej. I co ciekawe, syjonizm czyli ideologia narodowego odrodzenia Hebrajczyków, powstał właśnie w kręgach Aszkenazyjczyków, choć mają oni takie prawo do Palestyny jak Warszawiacy do Kalifornii.  

Nie od rzeczy będzie także przypomnienie, że obecnie społeczność żydowska składa się z 85% do 92% Aszkenazyjczyków i tylko 15% do 8% Sefardyjczyków (zależnie od źródła informacji). 

Natomiast co do samych Chazarów, to choć niewiele po nich zostało w sensie cywilizacyjnym, niemniej w jednej dziedzinie okazali się prawdziwymi mistrzami. Otóż opanowali trudną sztukę handlu niewolnikami niemalże do perfekcji, w związku z czym jeszcze do niedawna zarzut, że obrót żywym towarem był domeną żydowską, ma, jak się wydaje, pewne pokrycie w historii.  

Podobnie zresztą dzieje się z legendarną już orgiastycznością hollywoodzką – jak się zdaje kult fallusa, pomimo zmiany religii na judaistyczną, jednak nie poszedł w zapomnienie. 

Zbyszek Koreywo

------------------------------------------------

Źródła:

http://www.koreywo.com/chazarowie.htm

http://palestyna.wordpress.com/2010/03/15/chazarowie-korzenie-wspolczesnego-zydostwa/

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Brak głosów

Komentarze

bo wiekszosc przemyslu pornograficznego jest w ich rekach np. zydowska organizacja walki z znieslawieniem - ADL Anti-Defamation League calkowicie utrzymuje sie z choja.
Ta organizacja walczy z antysemityzmem a wlasciwie naznacza niewygodnych Zydom ludzi latka antysemity.

I jeszcze jedno jak by przeprowadzic badania genetycznbe to najwiecej prawdziwej zydowskiej krwi maja Palestynczycy zabijani przez Aszkenazajczykow uwazajacych sie za parwdziwych Izraelitow.

Vote up!
3
Vote down!
-1
#361088

Masz niestety rację.

Poza tym Semitami są - oprócz Żydów - również Arabowie. Stąd ja zawsze jestem sceptycznie nastawiony do określenia "antysemityzm", co jest błędne i zawłaszczone przez Żydów, szczególnie Aszkenazyjczyków.

krzysztofjaw

Vote up!
2
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#361091

antysemitami sami Zydzi przewsladujacy Arabow.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361093

Właśnie to jest największym kuriozum, że największymi antysemitami są sami Żydzi...

No, ale hipokryzja to chyba ich druga natura. Stworzyli z Holocaustu swoiste przedsiębiorstwo o czym pisze N. Finkelstein... Warto ją przeczytać, oj warto...

Pozdrawiam

krzysztofjaw

Vote up!
2
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#361118

który to samo pisze o Chazarach. Niestety, mamy do czynienia z podmieńcami, którzy nie tylko, że nie życzą sobie asymilacji to jeszcze uważają za 13-te plemię Mojżesza czyli nadnaród. Uszkujnik twierdzi, że Kaganowicz był w prostej linii potomkiem chana chazarskiego /kagana/, natomiast Beria, jego kuzyn wykonawcą rozkazów, podobnie jak Stalin /był chazarskim bekiem/.
Co ciekawe, po wojnie w Polsce Stalin "zesłał" nam Kaganowskiego /ta sama linia/a sam został zlikwidowany przez dociśniecie poduszką.Berię okrutnego, zboczonego seksualnie sadystę zlikwidował marsz.Żukow, niestety nie zapobiegło to w zupełności chazarskim rządom w ZSRR.
Przeciekawa książka.
Mam wrażenie, że ci Chazarzy zainstalowali się obecnie w naszym nieszczęśliwym kraju. W każdym razie ja czuję się mniejszością.

Vote up!
5
Vote down!
-3

Joanna K.

#361095

Mam wrażenie, że ci Chazarzy zainstalowali się obecnie w naszym nieszczęśliwym kraju. W każdym razie ja czuję się mniejszością.

Niestety chyba masz rację i ja też zaczynam czuć się mniejszością...

Pozdrawiam

P.S.

Dziękuję za polecenie książki...

 

krzysztofjaw

Vote up!
3
Vote down!
-2

krzysztofjaw

#361119

jak można rzecz zmienić.
Chazarowie to nacja okrutna, bezwzględna, w ogóle lączy w sobie wiele negatywnych cech. To konglomerat zła.
Oni nie znają się na żartach, kiedy coś zagraża ich władzy.
Tusk to wykorzystuje.
Charakterystyczne dla nich to, że faktyczny władca jest niewidoczny dla pospólstwa, którym rządzi /to chan czyli kagan/ jego rozkazy wykonuje jawnie występujący bek. Kto w Polsce jest chanem?

Vote up!
5
Vote down!
-2

Joanna K.

#361122

Charakterystyczne dla nich to, że faktyczny władca jest niewidoczny dla pospólstwa, którym rządzi /to chan czyli kagan/ jego rozkazy wykonuje jawnie występujący bek. Kto w Polsce jest chanem?

Chyba dużo się nie pomylę jak wskażę np. niejakiego A. Michnika vel. Szechtera i jego otoczenie. Wcześniej był nim z pewnością niejaki B. Geremek... Ale to tylko przypuszczenia, choć też nie wykluczałbym tandemu lub grupy zarządzających, w której znajduje się być może A. Olechowski jako jedyny, polski stały członek grupy Bilderberg.

Pozdrawiam

krzysztofjaw

Vote up!
3
Vote down!
-3

krzysztofjaw

#361172

czegoś nie mylisz?
"Po ciężkich walkach z Mongołami (Madziarami) " - co ja nie slysze Wegrzy maja skosne oczeta i mongolowie to inaczej madziarzy - w ogole nie wiedzialem.
Musze sie jeszcze raz przyjrzec Batoremu i Orbanowi !

Natomiast wspolczesni Zydzi, jako "lud ugrofinski" ze specyficzna uroda sa podobni do Finow....
No rzeczywiscie = chcesz powiedziec, ze finscy skoczkowie ....zgolili pejsy?
bo przeciez Chazarow
"Ogólnie określa się ich jako ludy Ugrofińskie lub Mongolsko – Tureckie."
Nie zaplatales sie w tej teorii?
Mysle ,ze najwieksza wiedze moglyby wniesc tu niestety badania wystepowania specjalnych genow a nie spiskowa teoria
niejakiego Koreywo

Vote up!
3
Vote down!
-2
#361126

jeszcze raz to Ty się przyjrzyj spisie Twoich lektur.
Historia naprawdę jest nauczycielką życia - choć nie dla hrabi bula.
Rekomenduję Uszkujnika ale i Forda, chyba żeś z Chazarów, wtedy nic na to nie mogę :).

Vote up!
2
Vote down!
-2

Joanna K.

#361157

Może spiskowa?:):):)
Nie ulega wątpliwości, że taki Einstein, Freud czy Rubinstein to czyste Mongoły. Te skośne oczka, te wklęsłe mordki...:):):)
Ruscy na spółkę z Niemcami odbierają nam resztki niepodległości i majątku, ale przecież najważniejsze jest, żeby wytropić Chazarów wśród Żydów...
Komu to służy?
Moim zdaniem najbardziej... "pogromcom antysemityzmu", tym, którzy szukają "dowodów", że "Polacy to faszyści".
Idiotyzm? Zła wola?
Wstyd!
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
3
Vote down!
-1

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#361174

mój naród, który od początku II wś właśnie z tymi faszystami walczył i nigdy nie było wśród nas Petainów ani Quislingów - to twierdzę, że ci "pogromcy" są skrajnymi idiotami.
Tyle o pogromcach.
Jeśli założymy, że idiotami jednak nie są, to drogi Dixi, coś mają na względzie, wciskając nam dezinformację. To ważne. Co więcej, oni są wśród nas, pomiędzy nami ale są sterowani i opłacani /sowicie/ z zewnątrz. Truizmy, prawda? ale zważ, że nie uratujemy Ojczyzny ani siebie dopóki ich, tego obcego ciała nie zidentyfikujemy i nie nazwiemy i to bez względu na to, czy im się to będzie podobało, czy nie.
To wojna, drogi Dixi i sugeruję, żebyś zachowywał się tak właśnie. To obce ciało wypowiedziało nam wojnę i toczy ją na razie odnosząc zwycięstwa. A nam brak strategii, Ty także o tym mówisz. Ja probuję znależć rozwiązanie.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Joanna K.

#361269

A kim byli ci wszyscy pierwsi sekretarze KC PPR, ta "wierchuszka Partii, generalicja LWP, bezpieka, WSI...?
Nie mieliśmy Quislingów, czy ich... nie powiesiliśmy? Ba, zrobiliśmy ich prezydentami...
Co zrobiliśmy z agenturą KGB, GRU, STASI???
Szkoda gadać.
PS
Józef Mackiewicz twierdził, że Niemcy zmieniają nas w bohaterów, Sowieci w gówno.
Nadal zmieniają.
Teraz Niemcy też.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
1
Vote down!
-1

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#361311

Witaj
Jest szczegół, który nadal trzyma w postawie wyprostowanej.
Wszystko jeszcze przed nami.
I tylko od nas zależy, co z tym zrobimy.
Pozdrawiam Cię serdecznie

My nie milczymy, my rośniemy, zmieniamy w siłę gorzki gniew - i płynie w żyłach moc tej ziemi jak sok w konarach starych drzew. Autor-Yuhma

Vote up!
1
Vote down!
-1

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#361313

czy Madziarowie (plemie ugrofinskie ) to Mongolowie?!
bo tak podaje autor a wg mnie to bzdura wierutna !
Mongolowie maja skosne oczy dzieki specjalnej faldzie tluszczowej i zasadniczo roznia sie od urody Wegrow,Finow wiec moze niech autor cos doczyta i nie opowiada takich banialuk.

Chyba kazdy rozpozna latwo czlowieka z Mongolii:
http://www.mojamongolia.com/mongolskie-dzieci-wystawa-zdjec/

od Wegra
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_S%C3%B3lyom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n

czy Fina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janne_Ahonen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matti_Nyk%C3%A4nen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matti_Hautam%C3%A4ki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mika_Kojonkoski

Wiec kto ma zmienic wiedzę?
Niektore ksiazki sa warte mniej niz zapisany papier ,
niczym dziela Lenina lub odkrycia Łysenki.

Vote up!
3
Vote down!
-1
#361176

wyobraz sobie, ze gdyby mnie przeniesiono w czasie 70 lat i Niemieccy zolnierze / ci, ktorych wcale nie musial bac sie Wladzio Bartoszewski... / wciagneli mnie do bramy to mogliby jedynie stwierdzić, ze ...nadal posiadam stosowna skórkę.
Wiec mi nie imputuj a jeśliś odpowiednio młoda...możesz sprawdzić sama !pozwolę - Niedowiarku posądzający.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#361183

nie wypada.

Vote up!
0
Vote down!
-1

Joanna K.

#361283

a wypadalo ci posadzac?
Posadzac mnie ze jestem chazarem?
Tam ci starczylo wyobrazni?
Przeciez niemcy przynaleznosc do rasy zydowskiej sprawdzali w baramach metoda rozporkowa !

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361328

Może akurat zaistniała potrzeba rozpoznania jaki Żyd jest jaki ale ją przegapiłem i czegoś nie wiem.
 

Za to pamiętam „Wymyślenie żydowskiego narodu” Szlomo Sanda, profesora historii z prestiżowego Uniwersytetu Telawiwskiego i jego rozmowę z Zychowiczem, np. - "Proszę się przespacerować ulicami Tel Awiwu. Jaki pluralizm! Ile ludzkich typów! Żydzi europejscy, Żydzi bliskowschodni, Polacy, Rosjanie, Etiopczycy! I ci wszyscy ludzie uparcie powtarzają, że w ich żyłach płynie jedna krew.

Rzeczywiście trudno uwierzyć, żeby etiopscy Żydzi byli potomkami Żydów z Palestyny.

 Trudno uwierzyć? Przecież to są Murzyni! Najgorsze jest w tym to, że ci dorośli ludzie całkowicie na poważnie, bez mrugnięcia okiem twierdzą, że są potomkami króla Salomona. Żydami, którzy zgubili się przed wiekami w Afryce, ale już całe szczęście się odnaleźli i wrócili do domu. Są momenty, w których wydaje mi się, że świat zwariował. Jedna z największych tragedii ludzkości polega na tym, że ludzie patrzą, ale nie widzą. Żyjemy w oparach ideologii, które lansują najbardziej karkołomne teorie, a my bezrefleksyjnie je przyjmujemy i uważamy za prawdę objawioną."

Więc po cholerę grzebać się w chazarskości, jeśli Żydów mamy od murzyna do blondyna. Niebieskookiego zresztą.
A już antysemitys wobec takiego to czysty kabaret :).

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361282

Ilu to ich niby miało być z elity państwa-efemerydy? Czyż z indywidualnych nawróceń z całej Europy nie uzbierało się więcej? ( czesto się zapomina że przed pochodem chrześcijanstwa judaizm był atrakcyjny jako religia monoteistyczna).W czym ci chazarscy czy nawet mongolscy barbarzyńcy są gorsi od judejskich koczowników? Czy w przypadku Żydów kod etniczny czy kulturowy jest ważniejszy?

To, że osiedlający się w Polsce pochodzili z Chazarów jest wątpliwe nawet jeśli większość pochodziła ze wschodu a nie zachodu. Zresztą jakie to ma znaczenia dla tak hermetycznej kultury? Czy średniowieczny Żyd miałby w sobie coś mogunckiego lub weneckiego gdyby stamtad przybył?

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361286

 Zawsze zastanawiajace sa komentarze bagatelizujace wpisy, takie jak ten Autora, ktory rzuca bombe rozsadzajaca niezliczone sploty i piramidy klamstw bazujacych na przemilczaniu historii. Akurat tak sie sklada, ze wlasnie Chazarowie wyznaja Talmud i sa syjonistami, uwazaja sie za narod wybrany i wywyzszaja sie ponad wszystkie inne, a ponadto wrzeszcza "antysemityzm" jesli krytykuje sie syjonizm, nie majac przy tym etnicznie nic wspolnego z Semitami. No a my powinnismy przejsc nad tym do porzadku dziennego, bo "co to za roznica". Tak jak nad polityka syjonistow, tych pochodzacych od Chazarow, jak i wszelkich innych nacji, polityka ktora dazy do tego, aby zmienic caly swiat w jeden wielki oboz koncentracyjny.

Slyszalam o nich juz jakis czas temu od kogos kto zajmuje sie historia "alternatywna" (czytaj: zatajona) i czas bylby wielki aby to naglosnic, bo w koncu czyz na portalach takich jak Niepoprawni, nie dazymy wszyscy do prawdy? No chyba, ze odkrywanie prawdy i mowienie o niej juz jest myslozbrodnia.

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
2
Vote down!
-1

Lotna

 

#361287

British schools drop Holocaust from history lessons so as not to offend Muslims
 

I czy do zwycięstwa jest im taka wiedza w ogóle potrzebna.

A może ich Pan jest bardziej uczynny i wystarczy, że westchną, a Pan w te pędy leci spełniać ich życzenia, choćby nawet miał wcześniej wybranemu narodowi zrobić w brew?
 

Vote up!
0
Vote down!
-1
#361522

skąd jaki żyd się wywodzi. 1000 lat minęło od Chazarów.1000 lat diaspory .Przynajmniej setka historycznych postaci od tego czasu w tym kręgu, która miała wpływ na kulturę żydowską. Cóż wobec tego znaczą Chazarzy.Ciekawostka historyczna. Bez większego znaczenia.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361291

"Ciekawostka historyczna. Bez większego znaczenia."

Ale odwraca uwagę od całościowego oglądu problemu. Zamiast przeczytać parę książek ujmujących rzecz bardziej problemowo, poruszających rzeczy bardziej istotne, ludzie koncentrują się na takich tematach. Z komentarza zrobią spluwaczkę i jest im lżej.
Jutro mam dostać książkę Kevin McDonalda "Kultura krytyki".
Ze strony wydawcy:

"Kevin MacDonald (ur. 1944), profesor psychologii ewolucyjnej na Uniwersytecie Kalifornijskim [... bada naród i kulturę żydowską od strony jej cech 'rasowych' i etnicznych. Wychodzi z założenia, że Żydzi jako grupa reprezentują pewną strategię ewolucyjną: dobór grupowy. Polega ona na etnocentryzmie, który oznacza obronę własnej etniczności przy jednoczesnym osłabianiu etniczności innych grup. I tak np. w USA środowiska żydowskie propagują uniwersalne prawa człowieka w celu 'rozmycia' dominacji ludności pochodzenia europejskiego (m.in. przez liberalne przepisy imigracyjne), ściśle pilnując zarazem integralności własnej grupy. [...] Choć krytycy uznają czasem jego badania za antysemickie, a skrajna prawica chętnie się na nie powołuje, są to prace niezwykle rzetelne naukowo, oparte na ogromnej erudycji i błyskotliwym wywodzie [...]. MacDonald podjął temat tabu – żydowskiej etniczności – uważając, że brak takiej analizy we współczesnym świecie warunkują przede wszystkim uprzedzenia poprawności politycznej.

Spis treści

Rozdział I. Żydzi i radykalna krytyka kultury nieżydowskiej: wprowadzenie i teoria
Rozdział II. Boasowska szkoła antropologii i zmierzch darwinizmu w naukach społecznych
Rozdział III. Żydzi i lewica
Rozdział IV. Zaangażowanie Żydów w ruch psychoanalityczny
Rozdział V. Szkoła frankfurcka w socjologii i patologizacja więzi w społecznościach nieżydowskich
Rozdział VI. Żydowska krytyka kultury nieżydowskiej: repryza
Rozdział VII. Zaangażowanie Żydów w kształtowanie polityki imigracyjnej USA
Rozdział VIII. Konkluzja: dokąd zmierzają Żydzi i Zachód?"

I to radziłabym czytać zamiast np. podniecać się jakimiś Chazarami albo ubeckimi czy KGB-owskimi wrzutkami typu "Listy Żydów w Polsce", na których umieszczono i Miłosza, i Giedroycia. Niedługo pewnie umieszczą i Jana Pawła II.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361467

A tu najlepiej widać, kto robi takie wrzutki, jak te listy Zydów, i po co. Proponuję otworzyć tę stronę i zjechać na sam dół, chodzi mi o ostatnie zdjęcie, tzn. Jana Pawła II.
I intencje autorów listy staną się jasne.
W dodatku kompromitujące są same "oryginalne" nazwiska. Paweł Śpiewak - Stinger (zamiast Singer). Jakiś prymityw to pisał, nie znający języków, bo 'Singer' znaczy co innego, a 'Stinger' - co innego.

Ale jest czym zająć gawiedź, żeby nie skupiała się na rzeczach poważniejszych.

A oto ta strona (przypominam - zjechać na sam dół):

http://ligaswiata.pinger.pl/m/10386686

Vote up!
2
Vote down!
-2
#361469

  Faktycznie, swietnie widac, skoro  sama proxenia zrobila "taka wrzutke", bo Autor nigdzie nie nawiazywal do powyzszego linku, ktory z tekstem wpisu Autora nie ma kompletnie nic wspolnego.

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
0
Vote down!
-1

Lotna

 

#361476

O, jak miło, spodziewałam się :-)

(Piszę po raz trzeci, bo ciągle mnie "wyrzuca", więc proszę wybaczyć, jeśli okaże się to trzecim moim prawie identycznym komentarzem.)

Ja nie napisałam, że Autor ma z tym linkiem coś wspólnego. Każdy widzi, co napisał Autor, i nie musisz go bronić.

(Ciekawe, czy znowu mnie wyrzuci.)

Vote up!
0
Vote down!
-1
#361484

kiedy widzę, jak w oczach zmieniają się ludzie. Trzy lata temu, jako pierwszy nieśmiało tępiłem gudłajstwo na tym forum. Spotkałem się z wieloma epitetami i zgłaszaniem treści. Dostałem nawet kopa, z portalu Tuskwatch. Bywało czerwono i wesoło. Dziś naród dostrzegł to, co samo pcha się w ślepia. Rzesza moich współrodaków rośnie na drożdżach. Nareszcie wiemy, kto jest kto!. I kto prowadzi nas do zguby!. Kto jest rzecznikiem Bilderbergu, kto agentem Putina, kto wreszcie robi za tasiemca w czterech literach Merkel!...Pozdrawiam podobnie myślących. W.S.C.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361483

Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?

Vote up!
0
Vote down!
-1
#361486

Odgrzewanie żydożerczych kotletów służy żydowskim akcjom antypolskim, ale, co gorsza, postsowieckiej i niemieckiej agenturze. Nie pomoże zmiana nomenklatury Żyd-Chazar.
Od dawna na Niepoprawnych nadreprezentowana jest żałosna banda śmierdzących sowieckimi onucami endokomuchów spod znaku "Grunwaldu" i "nowej" agentury spod znaku Nowego Ekranu, Nowego Nowego Ekranu (czyli Opary, Wileckiego i ŁŁ) oraz "kanapowców" pielgrzymujących do moskiewskiej agentury (udających "liberałów", "superpatriotów", "nadkatolików" i " młodych narodowców")...
Nie chce mi się oceniać, kto jest agentem, kto "pożytecznym idiotą".
Przy wódce i w Sieci pier.oli się powszechnie o Żydach/Chazarach, a w efekcie w wyborach prezydenckich wygrywają jawni agenci jak Jaruzelski i Kwaśniewski, ledwie tajni, jak "Bolek" czy Komorowski otoczony najgorszą agenturą.
Moich starych znajomych blogerów proszę: "przestańcie chłopcy, bo się źle bawicie"!
"Krety" jeszcze się ujawnią. W ostatniej chwili. Przed wyborami. Będzie to nowe rozdanie "trzeciej nogi" (zwanej "trzecią drogą")
Moim zdaniem będzie to taki sam koniec Niepoprawnych, jaki dotknął inne portale prawicowe i "prawicowe".
PS
Mój śp. Dziadek przez całe życie powtarzał "wasze ulice, nasze kamienice", tak więc antysemityzm wyssałem "z mlekiem matki". Był to jednak antysemityzm niegroźny, tradycyjny i, co najważniejsze, nie... kurewski, bo nie sterowany przez agenturę, która chce ostatecznie okraść i zwasalizować Polskę czarnym orłom dwugłowym.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
1
Vote down!
-1

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#361528

Nie zakładałbym się z tym końcem Niepoprawnych. ;)
Zrobimy na złość i przetrwamy. ;)

Vote up!
1
Vote down!
-1
#361624

i nikomu tłumaczyć. Z mojego na wasz!. Towarzyszą mi od lat, te same "postaci" i te same komentarze. Agent, pożyteczny idiota itp. A ja jestem po prostu, wolny Polak, konserwatysta i antychazar czy antygudłaj. Jak komu wygodniej!. Nawet tu, zbieram owoce swojej pracy oświeceniowej. Guzik mnie obchodzi opinia jakiegoś gudłaja. Nie ważne jak go zwą. Michnik, czy inny parch!. Każda woda na ich młyn!. I serce nadal jednym rośnie, innym truchleje!...

"Eventus acta probat"

Vote up!
0
Vote down!
-1
#361567

... w ogóle nie przejmuję. W odróżnieniu od kundli, które jazgoczą i próbują gryźć ich po kostkach. :):):)
Niech się gudłaje i kundle bawią same, skoro to lubią czy muszą.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
1
Vote down!
-1

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#361623

jest pan prymitywem dixi. Arcyprymitywem!. Dobrze odchowanym i pełnym nienawiści. Zaczynam omijać slalomem!. No i uważać na kostki!.

Vote up!
1
Vote down!
-2
#361675

a gdyby zrobic takie zalozenia:

jest Adolpho Hitlerro jako Sefardyjczyk swiadomy zawlaszczania sobie mitu izreelskiego przez Aszkenazyjczków - Chazarów, jednoznacznie kojarzacy rzeczywistosc w mysl zasady:

Chazar - falszywy izraelita - Aszkenazyjczyk - żyd ....

stad II wojna swiatowa: Hitler (Sefardyjczyk) kontra Stalin i spólka chazarska .....

przeciez wspolnicy Hitlera: hiszpanski Franko (oskarzany o bycie Sefardyjskim Zydem) pozwolil przejsc sefardyjczykom przez pireneje .... Musolini - we wloszech sefardyjczycy przezywali II wojne swiatowa ...

dlaczego linia graniczna miedzy wlacznona do Rzeszy czescia Francji a Vichy w przyblizeniu dzieli osiadlych na PD Sefardyjczyków od tych Aszkenazyjskich z pólnocy?

(odbierajcie to jako swobodna hipoteze) ...

dlaczego Holenderscy i inni z beneluksu "izraelici" byli nieco inaczej traktowani niz żydzi typowo Aszkenezyjscy?

czy mozna zalozyc, ze II wojna swiatowa byla wojna Sefardyjczyków z Aszkenazyjczykami chazarskimi?

bo moze prawda wcale nie jest taka jaka sie serwuje w mediach?

moze amerykanscy sefardyjczycy nie chcieli u siebie askenazyjskich "braci w wierze" (stad perypetie ze statkiem nie wpusczonym do ameryanskich portów) swiadomi tego, ze to nie sa zadni bracia w wierze?

a moze bylo odwrotnie? to bogaci, amerykanscy aszkenazyjscy żydzi (fałszywi izraelici) nie chcieli wpuszczac do siebie safardyjskiej biedoty - prawdziwej w wierze liczac na jej eliminacje i pozbycie sie problemu?

co sadzicie o koncepcji, zę swiat jest podzielony na dominium aszkenazyjskie i safardyjskie?

jak widzicie rozklad wplywów na mapie swiata?

dlaczego E. Hoover tak neinawidził komunistów chazarskich i chazarskich żydów w ogóle?

Vote up!
1
Vote down!
-1

socjopata .....

#376709

Mistrzowie Kamuflażu

Vote up!
0
Vote down!
0

Евросоюз, идите вы в жопу!

#1649511