Stanowisko w sprawie Dnia Flagi i udziału w tym wydarzeniu Polskiego Radia SA

Obrazek użytkownika Kongres Mediów Niezależnych
Kraj

Polskie Radio SA wraz z „Gazetą Wyborczą” i Kancelarią Prezydenta RP zdecydowało się wystąpić 2 maja 2013 r. w roli współorganizatora imprezy, która ma wszelkie cechy kampanii politycznej.

Polskie Radio SA w żadnym razie nie powinno współorganizować przedsięwzięć, które mogą być elementem kampanii, bo publicznemu nadawcy nie wolno kreować polityki. Polskie Radio SA nie może stwarzać w tej kwestii żadnych dwuznaczności i pretekstów do uznania go za medium politycznie zaangażowane po jakiejkolwiek stronie.

Jako członkowie Rady Programowej Polskiego Radia SA informujemy, że podejmiemy działania, aby:
- ustalić, kto w spółce i na jakiej podstawie podjął decyzję o udziale Polskiego Radia w politycznej imprezie organizowanej 2 maja 2013 r.,
- doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności przez osoby odpowiedzialne w Polskim Radiu za zgodę czy udział we współorganizowaniu imprezy, która narusza obowiązujące publicznego nadawcę zasady bezstronności i nieangażowania się w polityczne kampanie,
- poinformować międzynarodowe i polskie organizacje nadawców publicznych i stowarzyszenia dziennikarskie o złamaniu standardów i zasad niezależności dziennikarskiej w Polskim Radiu SA.

Oczekujemy podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających, a w razie potrzeby dyscyplinarnych, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Oczekujemy stanowiska w tej sprawie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Wolności Słowa. Spodziewamy się, że wszystkie powołane do tego instytucje i organizacje zapobiegną i będą się przeciwstawiać w przyszłości wykorzystywaniu mediów publicznych w politycznych kampaniach.

Warszawa, 29 kwietnia 2013r.

Krzysztof Czabański, wiceprzewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia SA
Teresa Bochwic, członkini Rady Programowej PR SA
Stanisław Janecki, członek Rady Programowej PR SA

Ocena wpisu: 
Brak głosów