LIST OTWARTY W OBRONIE POLSKIEGO RADIA

Obrazek użytkownika Jaszczur
Kraj

Protestujemy przeciwko działaniom, które mogą doprowadzić do zniszczenia Polskiego Radia.

W trakcie ponad dwóch lat prezesury Krzysztofa Czabańskiego Polskie Radio stało się prawdziwym medium publicznym. Stwarza przestrzeń autentycznej debaty obywatelskiej, gwarantując prawo głosu wszystkim poglądom i przełamując monopol poprawności politycznej. Radio zmienia się na korzyść pod każdym względem: informacji, publicystyki, popularyzacji muzyki i innych dziedzin kultury.

Powróciły na antenę cenne audycje: codzienne cykle dla dzieci, reportaże, Teatr Polskiego Radia.
Słuchacz Programu 1 nareszcie może usłyszeć koncerty Chopina i inne koncerty muzyki poważnej. Pojawiła się debata publiczna, pełen pluralizm poglądów. Nadaje się dobry i oczekiwany program z okazji świąt i uroczystości narodowych i państwowych, wzbogacony audycjami na temat „białych plam” w historii. W audycjach bierze się pod uwagę fakt, że 95% Polaków określa się jako osoby religijne i patrioci, odstępując od atmosfery niszczącej poczucie własnej wartości obywateli RP.

Wszystko to działa na rzecz ukształtowania myślącego, samodzielnego, dobrze poinformowanego społeczeństwa obywatelskiego.

1. Czesław Bielecki, architekt
2. dr Tomasz Burek, krytyk literacki
3. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog
4. Wacław Holewiński, pisarz
5. Olga Johann, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy
6. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego s.sp.
7. Janusz Krasiński, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
8. Antoni Krauze, reżyser
9. prof. Andrzej Nowak, historyk, Kraków
10. Marek Nowakowski, pisarz
11. Jolanta Zabawnik-Nowakowska, prawnik
12. prof. Anna Pawełczyńska, socjolog
13. Zofia Romaszewska
14. Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu
15. Eustachy Rylski, pisarz
16. Bohdan Tomaszewski, dziennikarz
17. prof. Maciej Urbanowski
18. Piotr Wojciechowski, pisarz
19. Marcin Wolski, pisarz, satyryk

Swoje poparcie możecie Państwo wyrazić wysyłając swoje imię i nazwisko na adres: fundacja@abcnet.com.pl

Jadwiga Chmielowska, dziennikarz
Laurentia Voroneanu
Ryszard Tokarski
Magdalena Figurska - filolog, Warszawa
Grzegorz Hajduk, urzędnik, Kraków
Krystyna i Roman Jarmuszkiewicz
Konrad Turzynski, matematyk
Edward Wróblewski, Gliwice, przew. Klubu Gazety Polskiej.
Maria Nowak-Grębska, inż. chemik
Jerzy Grębski, lekarz
Teresa Blicharz, nauczyciel

http://www.abcnet.com.pl/list-otwarty-w-obronie-polskiego-radia-0

Ocena wpisu: 
Brak głosów