LIST OTWARTY W OBRONIE POLSKIEGO RADIA

Obrazek użytkownika Jaszczur
Kraj
Protestujemy przeciwko działaniom, które mogą doprowadzić do zniszczenia Polskiego Radia. W trakcie ponad dwóch lat prezesury Krzysztofa Czabańskiego Polskie Radio stało się prawdziwym medium publicznym. Stwarza przestrzeń autentycznej debaty obywatelskiej, gwarantując prawo głosu wszystkim poglądom i przełamując monopol poprawności politycznej. Radio zmienia się na korzyść pod każdym względem: informacji, publicystyki, popularyzacji muzyki i innych dziedzin kultury. Powróciły na antenę cenne audycje: codzienne cykle dla dzieci, reportaże, Teatr Polskiego Radia. Słuchacz Programu 1 nareszcie może usłyszeć koncerty Chopina i inne koncerty muzyki poważnej. Pojawiła się debata publiczna, pełen pluralizm poglądów. Nadaje się dobry i oczekiwany program z okazji świąt i uroczystości narodowych i państwowych, wzbogacony audycjami na temat „białych plam” w historii. W audycjach bierze się pod uwagę fakt, że 95% Polaków określa się jako osoby religijne i patrioci, odstępując od atmosfery niszczącej poczucie własnej wartości obywateli RP. Wszystko to działa na rzecz ukształtowania myślącego, samodzielnego, dobrze poinformowanego społeczeństwa obywatelskiego. 1. Czesław Bielecki, architekt 2. dr Tomasz Burek, krytyk literacki 3. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog 4. Wacław Holewiński, pisarz 5. Olga Johann, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy 6. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego s.sp. 7. Janusz Krasiński, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 8. Antoni Krauze, reżyser 9. prof. Andrzej Nowak, historyk, Kraków 10. Marek Nowakowski, pisarz 11. Jolanta Zabawnik-Nowakowska, prawnik 12. prof. Anna Pawełczyńska, socjolog 13. Zofia Romaszewska 14. Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu 15. Eustachy Rylski, pisarz 16. Bohdan Tomaszewski, dziennikarz 17. prof. Maciej Urbanowski 18. Piotr Wojciechowski, pisarz 19. Marcin Wolski, pisarz, satyryk Swoje poparcie możecie Państwo wyrazić wysyłając swoje imię i nazwisko na adres: fundacja@abcnet.com.pl Jadwiga Chmielowska, dziennikarz Laurentia Voroneanu Ryszard Tokarski Magdalena Figurska - filolog, Warszawa Grzegorz Hajduk, urzędnik, Kraków Krystyna i Roman Jarmuszkiewicz Konrad Turzynski, matematyk Edward Wróblewski, Gliwice, przew. Klubu Gazety Polskiej. Maria Nowak-Grębska, inż. chemik Jerzy Grębski, lekarz Teresa Blicharz, nauczyciel ]]>http://www.abcnet.com.pl/list-otwarty-w-obronie-polskiego-radia-0]]>
Brak głosów