Dobrowolne oddawanie niezbywalnych atrybutów władzy państwowej

Obrazek użytkownika Janusz 40
Kraj

TK - te uprawnienia władzy państwowej są niezbywalnee

Dobrowolne oddawanie niezbywalnych atrybutów władzy za prawo do uczestniczenia w kurtuazynym posiedzeniu szefów państw strefy Euro - raz do roku.

W cieniu gorących dyskusji o reformie emerytalnej i w cieniu ogólnonarodowego pasjonowania się (pod dyktando rządowych mediów) piłką nożną - umykają uwadze rzeczy niezmiernie istotne dla nstw strefy Euroaszej narodowej państwowości. Idzie o pakt fiskalny; dla przypomnienia - stanie sie obowiązujący dla państw strefy Euro, jeśli większość z nich go ratyfikuje. Państwa z poza strefy mogą przystąpić do niego dobrowolnie, dobrowolnie też mogą dokonać zrzutki pieniędzy dla "upadających" państw strefy (głównie z południa Europy). Polska już ten dobrowolny haracz (około 25 miliardów zł.) zapłaciła. To miało dać miejsce przy stole obrad na temat spraw finansowych strefy Euro - miało dać, lecz nie dało; jedynie kurtuazyjnie przedstawiciele Polski będą raz do roku zapraszani na owe posiedzenie - chyba w celu zrobienia wspólnego zdjęcia.

Przy prawie całkowitym milczeniu mediów, została dokonana przez sejm "ratyfikacja" pakietu finansowego 11 maja br. zwykłą większością głosów. Tymczasem postanowienia paktu prowadzą do przekazanie organom UE nowych kompetencji organów władzy państwowej. W takim przypadku zgoda na jego ratyfikację powinna zostać udzielona w trybie przewidzianym dla umów międzynarodowych o charakterze integracyjnym, a wiec kwalifikowana większością 2/3 głosów w każdej z izb polskiego parlamentu (lub w drodze referendum).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku TK sygn. akt K2/00 zwracał uwagę na to, że "dobrem szczególnie chronionym przez Konstytucję jest nie tylko równowaga finansów publicznych, lecz także suwerenność polityczna władzy ustawodawczej oraz odpowiednio Rządu w określaniu wydatków budżetowych. Możność podejmowania decyzji politycznych co do hierarchii i wysokości tych wydatków jest niezbywalnym atrybutem tych władz".

Właśnie na mocy przyjętego paktu fiskalnego dojdzie do przekazania organom UE kompetencji polskiego parlamentu i rządu, które to atrybuty naszych władz są w myśl Trybunału konstytucyjnego - NIEZBYWALNE

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

nasze prawa też są zbywalne...to poprostu produkty, a najlepsze jest w tym to, że sami zapłacilismy za zbycie się tych praw 25 mld PLN....ogarnie mnie poprostu pusty śmiech i odnoszę wrażenie, ze nie mamy na nic wpływu.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#255678

Obóz władzy nie myśli uwzględniać głosów obywateli w żadnej kwestii; nawet stutysięczne demonstracje nie powodują żadnej refleksji w jego szeregach. W obecnie istniejącym prawnym systemie - nie ma możliwości odwoływania posłów przez wyborców; jest to poważny defekt naszej demokracji - mamy do czynienia z demokracją incydentalną - raz na cztery lata. W okresie trwania kadencji to już czysta dyktatura zwycięskiej partii.
Tylko zjednoczona akcja wszystkich sił prawicowych, dolegliwa i bolesna dla obozu władzy - może coś zmienić w tej mierze. Może niektórzy posłowie się zreflektują i nie splamią sobie dozgonnie życiorysu

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Janusz40

#255709

Tak. Tylko i wyłącznie wtedy gdybyśmy byli krajem suwerennym.
Wszystko wskazuje na to,że nim nie jesteśmy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#255779