Ubezwłasnowolnienie Jarosława Kaczyńskiego

Obrazek użytkownika Łażący_Łazarz
Kraj

Wielokrotnie pisałem, że po nieudanym, całkowitym dorżnięciu watah w Smoleńsku zbrodnicze towarzystwo będzie próbowało pozbyć się Jarosława Kaczyńskiego.

Żywo komentowane postanowienie Sądu o skierowaniu Jarosława Kaczyńskiego na obowiązkowe badania psychiatryczne jest nie tylko hucpą polityczną mającą ośmieszyć (i zohydzić) Jarosława Kaczyńskiego. Śmiem twierdzić, że to coś więcej. To kolejna próba wykluczenia drugiego „Kaczora” z politycznego życia. Próba bardzo groźna, bo wykorzystująca system

prawny RP.

Wielokrotnie pisałem, że po nieudanym, całkowitym dorżnięciu watah w Smoleńsku zbrodnicze towarzystwo będzie próbowało pozbyć się Jarosława Kaczyńskiego. Być może taką próbą (nie udaną, choć zginął człowiek) było nasłanie mordercy Ryszarda Caby na łódzki PiS. Ten zbrodniarz podczas aresztowania wyraźnie wykrzykiwał, że jego celem był Kaczyński. Tego dnia Kaczyńskiego w Łodzi nie było, ale przecież mógł być (podobno nawet miał być) wtedy być może dziś byłoby „po temacie”.
Potem były pewne zapowiedzi o delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości. I przyznam się, że myśląc o tym co zrobi towarzycho spot znaku KAT Smoleński szedłem właśnie tymi dwoma tropami. Dla mnie, bowiem nie ulegało wątpliwości, że trzęsący się ze strachu przed sprawiedliwością, nienawistny KAT zrobi wszystko by nie dać katu swych głów. Pisałem, więc, że albo JK zwyczajnie zabiją, albo dokonają jakiejś krwawej prowokacji, w którą ubiorą PiS po to właśnie by tę partię zdelegalizować. Wszystko, byleby niedopuścić  do utraty władzy przez PO. Niedoceniłem jednak przebiegłości tych sukinsynów.
 
Kto wie, może wydanie polecenia zdaniowanemu sędziemu o skierowaniu – niemal w przeddzień ogłoszenia terminów wyborów - Jarosława Kaczyńskiego na obowiązkowe badania psychiatryczne jest realizacją takiego oto planu:
 
1.      Jarosław Kaczyński stawia się na badania przez dwóch (wyznaczonych przez Sąd) biegłych psychiatrów.
 
2.      Biegli psychiatrzy zgodnie stwierdzają rozpoznanie u Jarosława Kaczyńskiego zaburzeń psychicznych, których źródłem może być (ale nie musi) przeżycie traumy utraty brata bliźniaka i szwagierki w tragedii smoleńskiej.
 
3.      Na tej podstawie prokurator występujący w procesie (w którym Jarosław Kaczyński jest oskarżony przez Kaczmarka) działając zgodnie z art. 545 kodeksu postepowania cywilnego i „dla dobra” oskarżonego składa do Sądu Okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie Jarosława Kaczyńskiego.
 
Art. 545. § 1. Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:
 1)   małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona;
 2)   jej krewni w linii

prostej oraz rodzeństwo;
 3)   jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. Krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.
§ 3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, która ma być ubezwłasnowolniona.
§ 4. (500) Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych.
 
Sami przyznają państwo, że ew. sankcja zawarta w § 4 nie jest odstraszająca, zwłaszcza, że trudno zarzucić będzie prokuratorowi lekkomyślność lub złą wolę w oparciu przepisów kodeksu cywilnego dot. przesłanek ubezwłasnowolnienia:
 
Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.
 
To „w szczególności” jest tylko przykładowym wymienieniem rodzaju zaburzeń (najczęstrzych) nie zamykającym absolutnie katalogu.
 
4.      Rozgrzany Sąd Okręgowy (kto wie, może nawet sama Sędzia Agnieszka Matlak, która tak się pięknie

sprawdziła podczas wyborów rok temu - na zdjęciu) stwierdza ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe (wszystko jedno) Jarosława Kaczyńskiego. Na wszelki wypadek, zgodnie z art. 546 § 2 kpc nad przebiegiem sprawy czuwa (uczestnicząc w niej) prokurator-wnioskodawca. Jakby się nie udało w I instancji to przecież zawsze będzie mógł wnieść apelację i dopiąć swego.
 
W ten sposób Jarosław Kaczyński zostaje załatwiony politycznie (w oczach wyborców i całego świata) oraz prawnie.
 
Artykuł 14 Kc stwierdza jednoznacznie: Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
 
Co wykluczyłoby Jarosława Kaczyńskiego z kierowania największą partią opozycyjną. Dalsze artykuły 15-24 niewiele by w tej sprawie pomogły

, co najwyżej narażając dodatkowo PiS na śmieszność, jeśliby spróbował znaleźć w nich wsparcie...cd
 
(...)
Na dalszą część analizy i dodatkowe, ważne wyjaśnienia w komentarzach zapraszam tutaj:
 
 
 
Brak głosów

Komentarze

"elyta" zawsze znajdzie dwóch idiotów, którzy orzekną wszystko co im każą, napiszą najbardziej bzdurną ekspertyzę, którą oczywiście sprostują inni biegli, bo insynuacji, że Kaczyński jest psychiczny długo nie da im się utrzymać.
Tu chodzi jedynie o temat do telenoweli pt. Zły Kaczyński.
Kalisz, Jabłoński, Kaczmarek, Giertych, jak jeźdźcy apokalipsy pojawili się ze swoimi happeningami przed wyborami. Zbieżność w czasie jest nad wyraz przypadkowa. Lemingi są zachwycone.

Vote up!
0
Vote down!
0

ixi band

#166547

W kraju rzadzonym przez pozbawionych skrupułów sqrwysynów  ktoś,kogo znaczna część narodu uważa za wybitnego polityka,nie może bezkarnie czynić  politycznej głupoty raz po razie.Po raz pierwszy-Kluzik na szefową kampanii, po raz drugi- zrzeczenie się immunitetu.Honorowe to jest,ale mądre-wcale.

 "Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#166578

nie świadczą o chorobie psychicznej, co raczej o naiwności wynikającej z własnej prawości charakteru.

Vote up!
0
Vote down!
0

Szpilka

#166593

jest całkiem realny aby wykluczyć Jarosława Kaczyńskiego z życia politycznego. Skoro pojawiają się rozgrzane sądy, z pewnością pojawią się również i rozgrzani psychiatrzy.

Vote up!
0
Vote down!
0

Szpilka

#166594

na szczęście mozna jeszcze zrobić inne obiektywne ekspertyzy przez zagranicznych biegłych psychiatrów

Vote up!
0
Vote down!
0

lancet

#166635

Trzeba odsunąć od władzy tych, którzy używają metod stalinowskich. Tusk już dawno powinien siedzieć w pierdlu. Nie dajmy sobie narzucić ich reżyserii.

Vote up!
0
Vote down!
0

ixi band

#166672

Czemu ma służyć ta twoja nowa manipulacja?
Podobno jesteś prawnikiem chłopino, ja nie jestem, ale wiem, że ubezwłasnowolnienie nie jest możliwe bez wniosku rodziny, lub ustawowego przedstawiciela którego Pan Jarosław Kaczyński nie ma i w ogóle ten przypadek nie wchodzi w grę, bo najpierw musiał by być małoletnim pełnym sierotą, żeby takiego przedstawiciela mieć.
W szczególności ustawowym przedstawicielem nie może być oskarżający go prokurator, więc po co ta manipulacja WSIowy słupie?
Radzę się douczyć WSIowy łapsie i zapoznać przynajmniej z definicją przedstawiciela ustawowego.

Tak bardzo pragniesz raz jeszcze napluć pod płaszczykiem fałszywej troski na Pana Jarosław Kaczyńskiego ?
skąd ta bezinteresowna (?) podłość ?

Od ciebie WSIowy słupie oczekuję tylko dwóch rzeczy:

1. jasnej deklaracji, że definitywnie, kończysz z rozbijackim pomysłem "trzeciej drogi".
2. jednoznacznej deklaracji, że popierasz TYLKO Jarosława Kaczyńskiego i że BEZWARUNKOWO będziesz głosował na PiS.

Jasne?

Vote up!
0
Vote down!
0
#166704

po owocach poznacie...

skąd w tobie człowieku tyle nienawiści?

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#166781

Od łł oczekuję odpowiedzi skąd ta jego fałszywa troska o życie i zdrowie Pana Jarosława Kaczyńskiego i czemu ma służyć ta bezczelna, kłamliwa manipulacja podparta bzdurnie dobranymi paragrafami, że ubezwłasnowolnienie jest możliwe.

Żeby przeciąć niepotrzebne dywagacje czy troska i zamartwianie się tego słupa WSI jest prawdziwe czy nie, oczekuję od niego:

Jednoznacznej deklaracji, że kończy z rozbijackim pomysłem 3 siły, że nie będzie portaliku wyborczego, a on i NE angażują się od teraz w kampanię BEZWARUNKOWO i całkowicie po stronie PiS.
Jednoznacznej deklaracji, że popiera TYLKO Jarosława Kaczyńskiego i że BEZWARUNKOWO będzie głosował na PiS.

Proste.

Vote up!
0
Vote down!
0
#166808

Posłuchaj chamska niedouczona krowo nasłana przez tuszczych sługusów. Zajrzyj swym długim nochalem do pierwszego możliwego komentarza Becka lub Zakamycze a sie przekonasz, że wniosek może złożyć także prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Co wynika i z doktryny i z orzecznictwa. I tyle tylko mam do powiedzenia takiej łajzie ubeckiej jak ty. Bez odbioru. Proste 

Vote up!
0
Vote down!
0

 
Pozdrawiam
ŁŁ
Ps. Czujcie się zaproszeni do serwisu społecznościowego dla fachowców: hey-ho.pl

#166876

jesteś prawnym analfabetą WSIowy słupie, rzecznik praw obywatelskich & prokurator może złożyć wniosek co najwyżej o ubezwłasnowolnienie takiego prostego chama jak ty.
nie widzę łażący łgarzu twojej deklaracji bezwarunkowego poparcia dla PiS i Pana Jarosława Kaczyńskiego.
Nie widzę odpowiedzi skąd u ciebie ta fałszywa troska o życie i zdrowie Pana Jarosława Kaczyńskiego której nie powstydziły by się ubeckie media z GW i TVN na czele.

więc spadaj WSIowy słupie.

I uważaj na oczy... :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#166917

cna squrwiały wszystko może,jak ta powyżej Matlakowa poka-
zała.Wysyłającym Jarosława Kaczyńskiego na badania jest
jednoosobowy sąd,w osobie sędziego Macieja Jabłońskiego,który skazał Dorotę Kanię,red."Gazety Pol-
skiej",z art.212 k.k. i red.Jachowicza.
Ostatnio mamy duży wysyp, dziwnych i drakońskich wyroków
kar finansowych,które są dowodami na tezę o.dr Tadeusza
Rydzyka,że "mamy do czynienia z systemem totalitarnym".
Re maniana;wypadałoby przeprosić Łarzącego_Łazarza,gdyż
Jego artykuł jest merytorycznym i suchym,ze strony praw-
nej,uzasadnieniem podataw decyzji sąd i konsekwencji z tego wynikających.
Re maniana;jako starający się o ubezwłasnowolnienie,...,
działałem z sądem w oprciu o powyżej przytoczone pargrafy.
Ponadto,powyższy artykuł Łarzącego doskonale współbrzmi
z wypowiedzią mec.Bogdana Borkowskiego,pełnomocnika rodzi-
ny Olewnika,dla "Naszego Dziennika",z 25/26-06-2011,Nr 146
Tu pragrafy, tam emocjonalna troska prawnika o sprawied-
liwość w beprawiu prawniczemu i wyrażenie troski,jakie za-
wisło nad Prezesem dr Jarosławem Kaczyńskim.
Obecnie i później,bez względu na to,co się stanie,
naszym obowiązkiem jest wspieranie wsazelkich incjatyw
broniących Jarosława Kaczyńskiego i dalsze Jego popieranie
Na marginesie dodaję,że po wypowiedziach w programie TV
TRWAM,w "Rozmowach niedokończonych",red.kwartalnika "Ruro-
ciągi",inż.Stanisława Michałowskiego,znalazł się sąd,który
wysłał Go na badania psychitryczne(z polecenia Gazpromu).
Trzeba nam wszędzie; Totalitaryzm,Totalitaryzm,Totali-
taryzm !!!Zmutowana komuna PO nam instaluje !

Vote up!
0
Vote down!
0
#166923

Pomijając szczegół, że łł to zwykły pozbawiony klasy cham (dowody w jego licznych komentarzach internetowych), jego tekst jest perfidną manipulacją godną ubeckich mediów, sugerującą, że jest możliwe ubezwłasnowolnienie Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Art. 545. § 1. enumeratywnie wymienia kto może wystąpić o ubezwłasnowolnienie.
Oskarżającego Pana Jarosława Kaczyńskiego prokuratora, nie można zaliczyć do żadnej z tych kategorii. To, że z urzędu działa przeciwko interesowi Pana Jarosława Kaczyńskiego, to tylko szczegół który dodatkowo wyklucza prawność takiego wniosku.
Owszem, tą obłudną "emocjonalną troskę prawnika o sprawiedliwość w bezprawiu prawniczym i wyrażenie troski, jakie zawisło nad Prezesem dr Jarosławem Kaczyńskim" o której wspomina mecenas Borkowski doskonale widać w tekście łażącego łgarza. I dlatego go skomentowałem tak a nie inaczej.

"Obecnie i później, bez względu na to, co się stanie, naszym obowiązkiem jest wspieranie wszelkich inicjatyw broniących Jarosława Kaczyńskiego i dalsze Jego popieranie"

Powyższy swój apel skieruj do WSIOwego słupa łł, bo na 100% jest pewne, że tego nie robi, a robi coś całkowicie przeciwnego zupełnie się już nie kryjąc z tym, że działa przeciw PiS i Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Wymagane deklaracje odnośnie bezwarunkowego poparcia PiS i zaniechania kreciej działalności nazywanej '3 siłą' też nie padły z jego strony.

Wypadało by też Panie Siwek50, zaapelować do łażącego słupa WSI o przeproszenie za: pomówienia, oszczerstwa, chamskie ataki, kłamstwa, insynuacje w stosunku do Pana Antoniego Macierewicza, Pana Piotra Bączka, Pana Aleksandra Ściosa, a w szczególności za ujawnienie danych personalnych Pana Piotra Bączka - czynu którego mogła się dopuścić jedynie ostatnia WSIowa k. pokroju łł.

Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#166982

Przyznać się kto zgłosił moją odpowiedź dla łł, a nie zgłosił odpowiedzi tego chama łł skierowaną do mnie?

ciri... suflerko/suflerze nie wstydź się przyznać.

Vote up!
0
Vote down!
0
#166991

PS. oczywiście jestem za pozostawieniem oby wpisów, w szczególności tego łł - żeby inni też mogli przejrzeć na oczy z kim mają do czynienia.

Vote up!
0
Vote down!
0
#166993

Żałuję bardzo, że na to nie wpadłam wcześniej - z podziękowaniem temu co to zrobił i mnie ubiegł

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#167016

Teraz z czystym sumieniem mogę się przyznać.

Powód treści zgłoszonych - nie policzyłam ilu - chamstwo i podżeganie do nienawiści.

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#167020

Lubisz kapować jak łażaca łajza ...czemu mnie to nie dziwi...
:)

musisz jeszcze podać do jakiej nienawiści inaczej będzie nie ważne

Vote up!
0
Vote down!
0
#167107

"  jesteś prawnym analfabetą WSIowy słupie, rzecznik praw obywatelskich & prokurator może złożyć wniosek co najwyżej o ubezwłasnowolnienie takiego prostego chama jak ty. "

a ja slyszalem ,ze

1] "kobieta lagodzi obyczaje..."

2] obejrzyj sobie "Lot nad kukulczym gniazdem" - nawet w rzekomo demokratycznych Stanach wsadzano do psychuszek , gdzie wykanczano ludzi niewygodnych.

Wiele jest sposobow walki z niewygodnymi dla siebie ludzmi.

Takie sa fakty ze swiata.

Przewaznie kto ma wladze ma jeszcze strzelby, usluznych prawnikow ( a jesli ktorys ie chce byc usluzny to mozna na takiego WYMIENIC - jak niedawno zrobiono ws sledztwa ) i wiele innych srodkow o czym napisal LL.

Jesli ktos mowi, ze bedzie padal deszcz a potem nastapia powodzie to nie mozna za te przyszla powodz oskarzac meteorologow !!

Maniana, take it easy

bo zaraz moze sie okazac, ze choc deklarujesz sie zwolenniczka PiS

cierpisz na przypalosc mowy charakterystyczna, dla ... Stefana Burczy-muchy

Naczelnego Entomologa nad Wisla, czlowieka pelnego jadow termitow i szerszeni.

Take it easy.

A poza tym przeciez kazde wybory sa tajne wiec nikt

- bez wzgledu jak bardzo nie podoba Ci sie Lazacy Lazarz -

nie musi ujawniac nikomu

co napisal lub napisze na wyborczej kartce.
no wybacz - wtedy wybory nie bylyby tajne, wiec byloby gorzej niz za PRL-u.

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#167021

Niech ten dureń łł nie chrzani, że ubezwłasnowolnienie Pana Jarosława Kaczyńskiego jest możliwe w świetle obowiązującego prawa i zgodne z nim. I nie podpiera tego bzdurnie zinterpretowanymi paragrafami, bo robi z siebie tylko idiotę i z wierzących mu czytelników, pomijając już to, że działa tym przeciw PiS - w jednym szeregu z palikmiotem, kluzik & migalskimi.
Gdyby ten WSIowy słup działał w interesie PiS i Pana Jarosława Kaczyńskiego, powinien udowodnić, że ubezwłasnowolnienie jest prawnie niemożliwe niedopuszczalne. Natomiast ten WSIowy matoł pod pozorem fałszywej troski godnej palikmiota próbuje udowodnić coś odwrotnego i jeszcze podeprzeć to paragrafami!
To jest właśnie k...stwo na miarę NE i 3 siły.

Vote up!
0
Vote down!
0
#167108

wygoogluj sobie waść - STALIKNG

a także w Konstytucji wolność słowa i wolności obywatelskie.

zmuszanie w takiej formie kogokolwiek do dokonywania wyborów politycznych, agitacja wyborcza w takiej formie jest niedopuszczalnym złamaniem prawa i swobód obywatelskich.

Proponuję, żeby tzw. sympatycy mojej partii ugryźli się w język, poszli na spacer, zamiast klawiatury użyli papieru ze 3 razy, żeby zapisać swoje myśli, a potem jeszcze z 5 razy je przepisać, zanim wysączycie taką mowę nienawiści, godną Niesiołowskiego.

Daj Komoruskiemu następny powód, żeby zlikwidować, a przynajmniej zgodnie z prawem (po przeforsowaniu ustawy) uniemożliwić nam korzystanie z neta.

Ktoś ci płaci za wywoływanie fermentu wśród prawicy? Możeś sam agent, bo Łazarz nim nie jest na pewno. Puknij się w czoło człowieku.

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#166938

* STALKING

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#166939

łł jest WSIowym słupem, co do tego nie ma już żadnych wątpliwości.
Jeżeli faktycznie jesteś wyborcą mojej partii (PiS), to radzę szybko zweryfikować poglądy co do charakteru działalności łł i NE.
Ciągle brak koniecznych deklaracji ze strony łł i NE i jest pewne, że się ich nie doczekamy. Natomiast jeszcze nie raz przeczytamy z ich strony pełne współczucia i zaniepokojenia, godnego gw, tvn, palikmiota, kluzik, migalskiego, itp. ścierw, wyrazy "troski" o zdrowie i życie Pana Jarosława Kaczyńskiego i obawy o możliwość ubezwłasnowolnienia - jak ten tytułowy artykuł łł.

PS. Naprawdę łł potrzebuje tylu suflerów?
:)

Vote up!
0
Vote down!
0
#166985

Jako członek PiS przepraszam Cię Łazarzu za chamstwo kogoś, kto podobno popiera partię, której jestem członkiem. Zachowanie owegoż i milczenie czytających jest wymownym świadectwem zepsucia obyczajów i zlemingowacenia również na stronie prawicy. Ale jak mówią, głupców nie sieją - sami się mnożą.

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#167017

ROTFL! LOL! & MAO!

Jako "członek PiS" będziesz miała być może okazję zagłosować na tego WSIwego słupa i jego trzecia siłę :)
To chyba jednak prawda co sugerują PINy, że w PiS nie cała V kolumna została jeszcze wycięta.
Mogę tylko dodać, że nawet przydupasy WSIwego słupa, nie odwiodą mnie od popierania Prawa i Sprawiedliwości, was się najwyżej wyczyści po wyborach - tak jak kluzikotów.

Chyba szkoda mojego cennego czasu na dalszą polemikę z obrońcami WSIowego słupa, WSIowego ekranu i jego WSIwego projektu 3 siły...

Vote up!
0
Vote down!
0
#167110

To nie jest zepsuciem obyczajów.Przyczyną jest złe pojmowanie wolnosci.Już po pierwszym komentarzu osobnik ten powinien dostać ostrzeżenie,a po drugim zniknąć na jakiś czas z tego portalu.Nikt nie powinien uważać tego za cenzurę.
Co do ŁŁ,ja już nieraz dałem wyraz swojej dezaprobaty co do jego działalnosci na nE,ale mam do niego szacunek jako do człowieka,który ma swoje wizje i próbuje je realizować.
Szkoda tylko,że często ponoszą go nerwy i w swoich komentarzach zniża się do poziomu atakującego go przeciwnika.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Jerzy

#167117

chyba na wczasach...

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#167124

 Nie rozumiem pani troski o brak cenzora! Czyzby sie czasy i portale pomylily? Na tam portalu mozna sie wypowiadac bez obawy cenzury, zas pani komentaze do wypowiedzi krytycznych, nie swiadcza tez o wysokiej kulturze dyskusii. 

Vote up!
1
Vote down!
0
#167135

Pomyliłeś wolność słowa i brak cenzury z niereagowaniem na chamskie prywatne zaczepki, obrażanie, szkalowanie i pomówienia - generalnie zniesławienie - KK.

Może przeczytaj najpierw wszystko, a potem zabieraj głos w obronie braku kultury. Oborą zaczyna tu zajeżdżać.

Nie trzeba mieć hrabiowskiego tytułu, żeby odróżnić chama od dyskutanta.

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

Ciri
===============================================
Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat! J.K.Piłsudski

#167196

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone w chwili kiedy pojawi się online osoba odpowiedzialna.
Nie zamierzam wchodzić w jej kompetencje.

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
-1
#167208

 

 Ciri-racja.Przydałaby się miotła,bo łajnem zalatuje.

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Vote up!
0
Vote down!
-1

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#167210

to myj się czasem chłopino

Vote up!
0
Vote down!
-1
#167351

no cóż muszę z przykrością dodać , choć od roku siedzę cicho, że takiego idioty dawno nie słyszałam. Wiesz ty cała maniano głupi(a) jesteś i tyle w temacie. a z głupkami nie warto wchodzić w dyskusję a do tego brak ci kultury. A i powtarzasz się ciągle jak katarynka, płacą ci za konkretne odpowiedzi ??? J tteż raz sie powtórzę żeby dotarło GŁUPIEC !!!!!!!!!

Vote up!
0
Vote down!
0

kaczoorek

#168748

A co ma kultura do prawdy? PO nas kulturalnie , lub niekulturalnie wyżyna , a my bawimy sie w kulturę. Po co mi kulturalna nieprawda? Po co nam kulturalne łajdactwo np. Tuska? I nie podoba mi sie Ciri , a podoba maniana. ŁŁ nie zadeklarował , że bedzie głosował na PiS , a nie glosowanie na PiS to glosowanie przeciwko. A głosowanie teraz przeciwko PiS to głosowanie na łajdackie niepolskie scierwa, co wystawiły Prezydenta Polski i Najlepszych Polakow na ruski odstrzal , a potem zacierali slady. I taka jest prawda niezaleznie od kultury jej wypowiadania!

Vote up!
1
Vote down!
0
#168795