Polska Prezydencja - plan unijnych marksistów legnie w gruzach?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Witam

Nieraz tak bywa, że nawet najbardziej  optymalny plan działania, wykreowana i najbardziej prawdopodobnie efektywna przyjęta strategia osiągania określonego celu... nie zawsze jest w stanie przewidzieć przyszłą rzeczywistość...
 

Ryzyko jej niepowodzenia jest tym większe, im stopień nieprzewidywalności efektów podejmowanych decyzji jest wyższy a już sięga 100% w przypadku powielania – poprzez zabiegi rewitalizacji – już wcześniej skompromitowanych i realnie nieskutecznych działań.
 

Od samego początku powstania obecnej Unii Europejskiej jestem jej sceptykiem i uważam, że prędzej czy później MUSI upaść. Im nastąpi to szybciej, tym tragiczne skutki jej rozpadu będą mniejsze dla całej Europy i jej mieszkańców. I też im szybciej nastąpi jej wewnętrzny rozpad, tym też wcześniej nastąpi całkowite fiasko marzeń chęci rzeczywistej realizacji utopijnej i antyludzkiej idei tworzenia kolejnych unii: Amerykańskiej i Afrykańskiej... by wraz z ta Europejską wykreować jakąś formę Unii Światowej z jednym, totalitarnym rządem obejmującym może i wszystkich mieszkańców naszej Ziemi...
 

Obserwując bowiem historię powstawania naszej Europy w obecnym jej, unijnym kształcie, nie mogłem zrozumieć i dalej nie potrafię wprost pojąć... bądź infantylnego debilizmu tworzących UE polityków lub też - co najmniej - ich historycznej niewiedzy i bezmyślności graniczącej z hipokryzją.
 

Przecież wystarczyłoby sięgnąć do wydarzeń XX wieku i prześledzić nieudane próby tworzenia a'prori (teoretycznie) jakiś wymyślonych superpaństw lub związków państw, które miały przynieść ludzkości "wprost raj na ziemi" a stworzyły piekielną gehennę. Niewątpliwie ojcem wszystkich tych teoretycznie budowanych państw lub ich związków był niejaki  Karol Marks vel. Karl Heinrich Marx urodzony jako  Hirschel Marx. On to (wspólnie z niejakim Engelsem) stworzył podstawy marksizmu będącego źródłem zarówno narodowego socjalizmu reprezentowanego przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników (NSDAP), jak i komunizmu reprezentowanego przez Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego (KPZR - kontynuatorki frakcji bolszewików  w Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji). Marksizm też był podstawą ideologiczną wszelkich innych totalitaryzmów XX wieku: na Kubie, w Chinach, Korei Północnej, niektórych państwach afrykańskich czy Ameryki Łacińskiej...
 

Ten  myśliciel żydowskiego pochodzenia - którego rodzina wydała na świat wielu rabinów a ojciec-prawnik przeszedł na luteranizm tylko dlatego, żeby ominąć ograniczenia ustawy uniemożliwiającej Żydom dostęp do stanowisk prawniczych i lekarskich – jest też przecież też pośmiertnie "ojcem" budowania kolejnej wielkiej wspólnoty szczęśliwości wszelakiej, czyli Unii Europejskiej. Ma to znów być coś na kształt totalitarnego wielonarodowego, bezklasowego i robotniczego ZSRR lub totalitarnej, jednonarodowej i robotniczej IV Rzeszy : jedno państwo, z jednym narodem - Europejczykami, z wyrugowanymi ze świadomości wartościami chrześcijańskimi i wiedzą historyczną, ze scentralizowanym i niewybieralnym rządem, jednym prezydentem i jednym parlamentem, jako fasadową namiastką demokracji. Wszystko ma być unormowane, znormalizowane, masowe, ujednolicone, zhomogenizowane w zakresie zaspakajania potrzeb i reakcji na określone bodźce zewnętrzne. Ludzie zaś pozbawieni historycznych korzeni mają być wiecznie uśmiechnięci, bezwolni i kierujący się masowym efektem "stadnym" a nie własną indywidualnością. Nawet walutę stworzono na wzór tzw. : "rubla transferowego", ale obecni unioniści prześcignęli pod tym względem osiągnięcia Stalina...
 

No cóż... niestety dla nich człowieka uformować się do końca nie da a sztuczny twór jakim jest Unia Europejska "wali" się szybciej niżby ktokolwiek się wcześniej spodziewał. Mam wrażenie, że zaskoczeni są również krytycy UE, ale należy też wziąć pod uwagę, że wpływ na tak szybkie unijne tonięcie ma też kryzysowa sytuacja na całym świecie, dążącym zresztą - jak wspomniałem - do rozwiązań unijnych, ale w jeszcze większej skali. Rządzone przez marksistę B. Obamę USA są generatorem (i były) prawie wszystkich kryzysów, w tym też ostatniego i tego, który zaraz nadejdzie. Oczywiście nie odnoszę się do USA jako kraju, którego zwykli mieszkańcy są sprawcami kryzysów. Bardziej wskazuję raczej na USA jako siedzibę instytucji finansowych, które mają sprawczy ich charakter oraz USA jako miejsce zamieszkania i wykluwania się "naukowych proroków" w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Bardzo ciekawa to zresztą symbioza wzajemnie współzależnych i oddziaływających na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego obiektów: wielcy finansiści i bankowcy oraz ekonomiczni naukowcy... ich wzajemne przenikanie się tworzy nową jakość jako efekt synergii niekorzystnych dla ludzi praktycznych decyzji finansowych i skomplikowanych teorii tłumaczących, że raczej owe decyzje były naukowo słuszne... (to temat naprawdę co najmniej habilitacyjny, np.: "Genetyczna, postępująca geometrycznie skłonność do maksymalizowania generowania długookresowej akumulacji kapitału jako determinanta powstawania wybranych ekonomicznych torii naukowych na przykładzie myśli ekonomicznej reprezentowanej przez XX wiecznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii".... wnioski i konkluzje płynące z takiej pracy musiałyby być przerażające dla zwykłego mieszkańca naszej Ziemi).
 

Nie wiem, na ile datę polskiej prezydencji ustalono w taki sposób, aby w jakimś stopniu owa prezydencja przyczyniała się do wzrostu szans wyborczych rządzących obecnie w Polsce  socjalistów unijnych o raczej antypatriotycznych inklinacjach. Może i starano się, aby owa prezydencja nastała w środku kadencji lub przy jej końcu... Nie chciałbym snuć tutaj jakiś oszołomskich teorii spiskowych, ale przecież chyba każdy już zdążył się zorientować, że od 22 lat w Polsce uczestniczymy li tylko w głosowaniu a nie w prawdziwych wyborach demokratycznych. Jeżeliby ktoś miał wątpliwości i chciał się odnieść się do gwarantujących uczciwość wyborczą instytucji europejskich, to pragnę przypomnieć demokratyczną farsę wyborczą w Holandii, Francji a przede wszystkim w Irlandii, dotyczącą przyjęcia (odrzucenia) przez te kraje Konstytucji Europejskiej a później Traktatu Lizbońskiego. Warto też wskazać, że i w Polsce wybory winny być unieważnione... casus Wałbrzycha i znalezionych np. kart wyborczych w warszawskim samochodzie...
 

Niemniej historia dziejów miewa niesamowite poczucie humoru i lubi się powtarzać... choć nieraz w zaskakujący i niemal metafizyczny sposób. Polska przecież była tym krajem, tym narodem, który udaremnił rozszerzenie komunizmu na całą Europę (Cud nad Wisłą 1920 roku). Przez wielu historyków była to jedna z najważniejszych bitew w historii ludzkości.  Polska też przeciwstawiła się kolejnemu socjaliście, Adolfowi Hitlerowi, uniemożliwiając w ten sposób całkowite opanowanie Europy przez marksistów: stalinowskich komunistów i hitlerowskich, niemieckich nazistów.
 

Czyżby teraz w czasie polskiej prezydencji znów miał nastąpić krach idei K. Marksa? Czyżby śmierć jednych z największych po 1989 roku polskich patriotów pod Smoleńskiem miała nie wystarczyć? Przecież marksista-komunista J. Stalin z zemsty za 1920 rok i realizując swój plan przyszłego zsowietyzowania Polski wybił polską elitę w Katyniu i innych miejscach... Przecież marksista-nazista Hitler też pozabijał polskich profesorów i wybitnych Polaków... Przecież po wojnie polscy i sowieccy marksiści-komuniści zlikwidowali i wymordowali niemal wszystkich Polaków "o gładkich dłoniach" zostawiając tylko swoich... Przecież marksista-komunista Jaruzelski zmusił do emigracji w latach 1981-1983 najznamienitszych Polaków zostawiając tylko swoich...
 

I co? I to wszystko za mało na tych Polaczków?!!! - myślą sobie zapewne dzisiejsi marksiści-globaliści... Biedni oni są, oj biedni... Wszystko im się wali... I sztuczna waluta Euro, i sama sztuczna Unia Europejska w obecnym kształcie. USA może zbankrutować (i nici z Unii Amerykańskiej), Azjaci zaczynają mieć ogólnoświatową przewagę ekonomiczną a dodatkowo przez te wstrętne przecież pokłady gazu łupkowego w Polsce chwieje się też misternie utkany tuż przed 10 kwietnia 2010 roku Nowy Podział Świata (w tym energetyczny)... Rosja przecież może przestać być jednym z głównych "rozgrywających" tegoż podziału ciągnąc zapewne "za sobą w dół" też Niemcy...
 

Sądzę, że wśród 27 krajów Unii Europejskiej jest wiele, którym zdecydowanie nie podoba się obecny jej kształt i dominacja w niej Niemiec (no może wespół z Francją).... UK, Węgry, Holandia, Finlandia, Hiszpania, Grecja, Irlandia, Portugalia, Włochy, Litwa, Estonia, Łotwa... Zapewne też wielu krajom nie podoba się również "poddańcza " wobec Rosji postawa władz unijnych i uzależnienie energetyczne Europy od tejże Rosji i jej Gazpromu. Właśnie z tymi krajami oraz dodatkowo np. z Gruzją, Ukraina, Białorusią, Kazachstanem, Azerbejdżanem i wielu innymi, możliwe jest zbudowanie alternatywy rozwojowej dla Europy...
 

Zależy to w głównej mierze od nas, Polaków. Tak się składa, że znów możemy stać się krajem i narodem, który zastopuje rozwój śmiertelnej dla ludzkości choroby zwanej marksizmem (komunizmem, nazizmem socjalizmem, globalizmem, unionizmem). Może uda nam się to bez walki a jedynie poprzez głos wyborczy oraz późniejsze racjonalne i dla dobra Europy wykorzystanie naszych zasobów naturalnych: gazu łupkowego i wód geotermalnych (a może i ropy)... Może wystarczy jedynie odsunąć na zawsze od władzy marksistów-globalistów-unionistów i pozwolić na realizowanie idei Europy Ojczyzn, której zwolennikiem był śp. Lech Kaczyński a teraz najwyraźniej podobny głos słychać w słowach coraz większej liczby przywódców europejskich, m.in u: Václava Klausa (Czechy) i Viktora Orbána (Węgry) czy też Davida Camerona (UK) i Jyrki Katainena (Finlandia).
 

Naprawdę można inaczej żyć i inaczej budować Wolną i Demokratyczną Europę. Naprawdę można wyzbyć się utopijnej i niszczącej ludzkość lewacko-nazistowsko-globalistycznej idei marksistowskiej bez żadnych wyimaginowanych negatywnych konsekwencji dla nasz wszystkich... co pokazują obecnie np. Węgrzy...
 

PO winna już być tylko niechlubnym zapisem w historycznych księgach dziejów naszej Ojczyzny... natomiast wydaje mi się, iż wielu spośród jej sympatyków i członków może stać się wspólnie z nami budowniczymi Wolnej Polski wśród Wolnych Krajów Europy Ojczyzn....
 

Pozdrawiam
 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

Brak głosów

Komentarze

kitciwucho; Ma Pan świętą rację. Unia to twór siejący zniszczenia nie tylko w sferze gospodarki , ale i w sferze psychiki , moralności , obyczajowości i elementarnych zasad kultury.Nic dobrego ona nie wnosi, wręcz odwrotnie samo ZŁO.Popatrzmy na nasz kraj , niby Unia dzieli te pieniądze, które my wpłacamy, a efektów nie widać ,zakłady pracy zlikwidowane np; stocznie ,a nic nie powstaje w zamian, drożyzna szaleje, bezrobocie też szaleje , pożary od tej nakazanej przez Unię wentylacji mechanicznej niszczą całe budynki i ludzi,gorąco jak w piekle nawet na ulicach, stąd i ocieplenie klimatu, wszak cała POLSKA zwentylowana, nawet najmniejsza wieś. Tak klimatyzują , ze tylko budynki pękają, a ludzie giną w pożarach.

Vote up!
0
Vote down!
0

kitciwucho

#173581

nigdy dość przyzwoitości i honoru

Przychodzą mi do głowy takie jak w tytule skojarzenia, gdy pomyślę o UE,unia kreuje się a może kreują ją ,jako takie lekarstwo coraz bardziej ogólnie dostępne i pomaga na wszystko(jak pigułki co likwidują i gorączkę i obrzęk,i ból głowy i kaszel i cholera wie co jeszcze),a jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.Pieprzą o równości szans?,to czemu są takie różnice w dopłatach ,Hiszpanie doili kasę aż furczało,Miler podpisywał z klapkami na oczach, Ruscy wprowadzają embargo na mięso UE pozoruje działania,kładą rurę to jeszcze chcą żeby UE ją skredytowała i dofinansowała i gdyby nie sprzeciw niektórych państw to by kasa popłynęła.Pisałem w komentarzach nie raz ,że Większość państw unii nie jest nawet w naszej sferze kulturowej,a niektóre są nawet wrogie,potrzeba nam innych sojuszników, a myślę tu przede wszystkim o Węgrzech,Serbii,nawet Chorwatach i Słoweńcach,Rumunii, Mołdawii, dodają te które pan wymienił, oraz jednym z nielicznych o innej kulturze czyli Turcji.

Vote up!
0
Vote down!
0

nigdy dość przyzwoitości i honoru

#173586

Witam

Ważne aby mieć wizję dalszej walki o Europę Ojczyzn... a z PO i SLD tego nie da sie zrobić. PSL zawsze jest gotowa do zmiany swojego stanowiska...

Pzdr

krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#173614

Zgadzam się z całym pana tekstem, mam tylko jedno zastrzeżenie, jedną małą uwagę, w zasadzie jak się wydają zupełnie nieistotną dla wielu dyskutantów na niepoprawnych. Kto złożył swój podpis na Traktacie Lizbońskim i jak ten podpis ma się do pana tekstu?

Cytuję:

"Naprawdę można inaczej żyć i inaczej budować Wolną i Demokratyczną Europę. Naprawdę można wyzbyć się utopijnej i niszczącej ludzkość lewacko-nazistowsko-globalistycznej idei marksistowskiej bez żadnych wyimaginowanych negatywnych konsekwencji dla nasz wszystkich... co pokazują obecnie np. Węgrzy..."

Składając uprzednio swój podpis pod Traktatem Lizbońskim, który de facto z Polski zrobił jednym z bantustanów w Unii Europejskiej?

Vote up!
0
Vote down!
0
#173591

Witam

Wiem... podpis złożył śp. Lech Kaczyński. Wielokrotnie już do tej kwestii się odnosiłem, ale powtórzę: Tak złożył, zgodnie zresztą z prawem i wypełniając wolę naszego Parlamentu, który to owy TL przyjął. Pragnę jedynie zwrócić uwagę na fakt, że dokonał tego w ostatnim mozliwym terminie i niemal wspólnie z Vaclawem Klausem, który tez do końca czekała na rozwój sytuacji w Irlandii. Niech Pan zwróci uwagę: W Irlandii powiedziano NIE i wedle demokracji sytuacja winna być oczywista - Traktat musi być budowany od nowa (o ile w ogóle w takiej formie)! I co zrobili totalitaryści unijni? Przeprowadzili drugie głosowanie... pewnie byłoby i trzecie i czwarte... aż do skutku. Czy myśli Pan, że nie podpisanie przez Klausa lub Kaczyńskiego owego dokumentu nie sprowokowałoby Unionistów do działań, które de facto nie doprowadziłyby do zlekceważenie ich sprzeciwu?

Teraz można jak Węgry walczyć o swoje a w ostateczności nawet opuścić owe struktury...

Pozdrawiam

krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#173608

jest również przeze mnie nie do przyjęcia. To jest totalitarny twór głównie pod egidą Niemiec i Francji traktujący pozostałe mniejsze kraje na zasadach zniewolenia tak charakterystycznego dla wszelkiej maści lewactwa. Jednak zmienić ten stan rzeczy w nadchodzących wyborach wydaje mi się obecnie niewykonalny, a to z bardzo prostej przyczyny. Do tego aby odsunąć od władzy marksistów-globalistów-unionistów trzeba określonej ilości patriotycznie myślącego elektoratu. Tego, niestety, brakuje. A poza tym proszę zauważyć, że rozwalano zawsze rządy o narodowym kierunku myślenia, gdyż stały one w sprzeczności z lewacką ideologią NWO. Europa ojczyzn w tym nurcie nie ma szans na funkcjonowanie. Obecne zaś struktury upadną wskutek niewydolności w zakresie podejmowania decyzji mającej źródło w nadmiernym zbiurokratyzowaniu administracji Unijnej. Jeszcze jeden kryzys i całe to towarzystwo nie będzie miało pojęcia jakie ma podejmować decyzje w krótkim czasie i to wszystko głośno gruchnie. A Rosja? Rosja widząc w polskie łupki nie wypuści nas z garści tym bardziej, że globalni stratedzy przydzielili akurat Polskę do światowego regionu pod rosyjską egidą.

Vote up!
0
Vote down!
0

Szpilka

#173603

W duże mierze zgadzam się, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak europejscy mieszkańcy takich kraów jak: Holandia, Francja, Niemcy, Anglia, i wele innych jest mniej zlemingowana niż polscy yborcy PO i lewctwa wszelkiej maści. W Holandii np. cały czas większośc społeczeństwa jest raczej sceptyczna unii, podobnie jest w Finalandii czy Hiszpanii. Węgry już oficalnie mają Unię "w poważaniu"... więc sądzę, że jest qwiększa szansa na zmianę kierunku niż nam się wydaje. Niestety "polityka Szechtera" zrobiła z wiekszości Plaków Lemingów... choć jeszcze ostało się trochę...

Nie możemy się poddawać...!

Pozdrawiam
krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#173612

... upaść, to nie jest żaden sceptycyzm, ino - daruj! - OPTYMIZM!

Pzdrwm
triarius
-----------------------------------------------------
http://triarius.pl - mój prywatny blogasek
http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

Vote up!
0
Vote down!
0

Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

]]>http://bez-owijania.blogspot.com/]]> - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów

#180032