Orędzie Matki Bożej do Prezydenta III RP

Obrazek użytkownika Tomalun
Blog

 

Szanowni Państwo,
odnośnik do tego Orędzia, oraz do innych, także obfitych, materiałów poświęconych listopadowej Wolnej Elekcji Chrystusa Króla znajdziemy poniżej:

http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/wolna-elekcja-krakow-24xi2019

Słowo Boże do (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
18 X 2019r.

PAN PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA

Słowo Boże dnia 18. 10. 2019r.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Mario Michalino os Apokalipsy -córo Moja umiłowana, potwierdzenie na modlitwie otrzymałaś: Psalm 12 werset 3, zapisz: "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu mówię Słowa Prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed Moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, Kraj i lud Mój Mojej macierzyńskiej władzy. „Totus tuus” powtórzyłeś za św. Janem Pawłem II.

Ja Hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę Moje Królestwo chcę ocalić.

Powierzam Ci synu Mój będący na Urzędzie Prezydenckim z Mojej i Mojego Syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą Misję OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI JEGO MAJESTATU BOGA ŻYWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH, TO JEST 24.XI.2019r. i od tego terminu NIE ODSTĄPIĘ!

Ty Synu Mój masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg Jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z J.E. abp Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w twojej ojczyźnie, a Moim Królestwie rządził Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego to jest duchowego.

Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla Króla Polski, oddając Mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa Króla Polski niech będzie przygotowana – wybrana przez abp Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte Aktem na wzór św. Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił Król Jan Kazimierz u stóp Moich- Pani Łaskawej we Lwowie. Według historii te Księstwa Mi podlegają, bo Bóg jest wierny w Swej Aleance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: „z Rządem na czele”. I niech się tak stanie.

Synu Mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania Mojego Syna na Króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką Ja Królowa Korony Polskiej ci wyprosiłam i żądam, by to pragnienie Mojego Bolejącego Serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskiej ziemi to jest dziedzictwo św. JP.II, którego nie można zaprzepaścić.

Tylko Król Polski w tej nominacji i w tym tytule Mu nadanym jest mocen ochronić Moje Królestwo, a Twoją Ojczyznę, której na imię Polska – wybrane Nowe Jeruzalem.

Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki i to się dokona. Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest pospolite ruszenie Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej.

Odpowiedzialność Twoja jako Prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej, która Tobie zaufała dając Ci ten Urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak Moje zaufanie jako Matki do ciebie jest.

Napisz; córko Moja MM od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem Jego mocą jako ten przekaźnik w DM św. JPII.

Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła.

Powtarzam, jeżeli Moje polecenia, a wręcz żądania KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po "Prześwietleniu Sumień" co jest wielkim aktem Bożego Miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub niebo; to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują "chemistram' rzekomi przyjaciele, o czym mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak, jak również jest Słowo Boże dotyczące Urzędników Krakowa.

Ja Matka Jezusa Chrystusa Syna Mojego mówię; należy zapoznać się i sercem odpowiedzieć na wezwanie Boże - czas brewe. Dołączyć orędzie, wysłać też do abp Krakowa, Częstochowy, opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. Powtórzyć z woli Mojej Matki Kościoła na portalu Krzysztofa Michałowskiego. Pozdrawiam w/w EXL, ufam Ja Królowa Polski, że nie odmówią Mojej prośbie przy wsparciu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. I to zadanie zostanie wykonane. I niech się tak stanie, bo mój lud tego pragnie - wywyższenia Króla Jezusa Chrystusa na Króla Polski na Błoniach Krakowa, oraz w Mojej Kaplicy Jasnogórskiej Pani umieścić ten obraz Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie ''Słowa Bożego": Apokalipsa św. Jana 13 werset 6: "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba". To już w Polsce trwa: profanacja Eucharystii, Moich świętych wizerunków, szkoły LGTB, czarne marsze kobiet co są za aborcją, „tęczowe” co słusznie abp Krakowa odważnie nazwał „zarazą”. .................

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie Moi na urzędach w Rządzie, EXL w Episkopacie Polski - odwagi, odwagi wspomaga was św. Andrzej Bobola patron Polski. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Ja Królowa Polski przez zasługi świętych i błogosławionych Polskiej ziemi. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, by alleluja zaśpiewać w wieczności. To podpowiada Anioł AVE- Stróż Polski, przypomina też, by to konklawe w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra, bo obecny biskup Rzymu - sam się tak nazywa – pobłądził. Przez swoich doradców wszedł w ducha pogaństwa, świętuje wraz z szamanami i szamankami idąc w pląsach z wieloma kardynałami, chce poprowadzić lud mój na manowce, a więc do piekła. Tak jak mówi ten tytuł psalmu 12 „Wśród zakłamanego świata" trwa, werset 8: "Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia".

I tak się stanie, gdy wykonacie to najważniejsze zadanie OBWOŁANIA W WOLNEJ ELEKCJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI. Amen. Amen. Amen. Wysłać do Prezydenta Polski - Ojczyzny twojej z zaznaczeniem: „ Pilne i do rąk własnych”.

(Alicja)MM DM św. JPII:To jest nasz drugi list z woli Bożej wysłany do Waszej EXL. Bóg zapłać za tamtą odpowiedź. Pozdrawiam w imieniu Kolegium DM św. JPII. 18.X.2019r.

Bóg zapłać Królowo Korony Polskiej za Twoje święte słowo pouczenia.
Uniżona niewolnica MM od Apokalipsy w posłudze ewangelicznej słowa dla braci i sióstr.

Złóż dziękczynienie za tą łaskę daną dla Moich dzieci wybranych i niech się tak stanie.

Zamawiajcie Msze Święte dla wykonania tego wielkiego zadania jakie Bóg w Trójcy Jedyny dał dla waszego Narodu, by być przykładem i wzorem dla upadającej Europy i innych kontynentów. Ta intencja 9-ciu Mszy Świętych, które ofiarowałaś z natchnienia Ducha Świętego brzmi:

„O łaskę Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa, św. Jadwigi Królowej, św. Kazimierza Królewicza, św. Faustyny, św. Jana Pawła II, za przyczyną świętych Franciszkanów, świętych męczenników to jest św. Andrzeja Boboli, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Straży św. Michała Archanioła, Anioła Stróża AVE – Polski, aniołów i wszystkich świętych”.

DM św. JPII z łaski Bożej zamówiły III pełne nowenny w tej intencji, zapraszamy do działania dopóki liturgia Mszy Świętych nie jest zmieniona, co daj Boże, by nie dotknęło Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.9 (głosów:7)

Komentarze

Od publikacji Przekazów o Smoleńsku, albowiem przekazy Marii Michaliny od Apokalipsy i Cypriana Polaka są powiazane i wzajemnie uwiarygodnione. Najbardziej wrogowie tych Orędzi nie mogą znieść chyba tego odnośnika, dotyczącego sprawy smoleńskiej. Dzieło Centrum Smoleńskiego poparł na przykład ks. Stanisław Małkowski. Takie Orędzia najlepiej rozważać powoli, z Różańcem w ręku, żeby nie wpaść na jakieś „opinie” na ich temat. Dlaczego ktoś chciałby je zwalczyć? Z powodu Ich treści:

https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2019/07/0redxia-smolenskie-do.html

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

Chrystus Królem Polski!

#1608196

To, że para szurów nawzajem sobie kadzi, to przecież żaden dowod.

A te brednie smoleńskie to wasz oszust Cyprian zamieszczał już przed laty jako zwykły bloger, jeszcze bez głosów z nieba. Dziwnym trafem jego objawienia polegają na potwierdzaniu jego dawnych myśli na różne tematy a nawet pogawedek, czy napić się kawy .Ciekawe też, jak głos z nieba każe mu zapisywać emotki

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1608299

a następnie - M.M. od A. i Cypriana Polaka mają wspólne "korzenie" - to były objawienia osób cierpiących na padaczkę. I gorliwa wiara w takie "objawienia" wśród wyznawców, naśladowców, uczniów. Nie warto szukać dalszych analogii - padaczka to choroba za którą stoi duch Zły. Nie musimy być zwodzeni przez takie osoby i stojące za nimi duchy.

A pseudo-religijne teksty tych "objawień" są jednym z dowodów na fakt, że Szatan to boża małpa. 

Nie potrzeba nam dodatkowych zwiedzeń, dość mamy Zła wokół siebie. Nie dajmy się wodzić na manowce.

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1608405

Nieźle wariactwo. "Hetmanka" żąda szybkiego kontaktu ze wskazanymi osobami. Bezpośrednio nie może, mejlem też nie, tylko za pośrednictwem szurów. Do tego kolejne terminy intronizacji. Cała nadzieja, że jak wkrótce to minie, to nie będzie można ponawiać żądania. I jeszcze nawzajem się wychwalają z oszustem cyprianem Polakiem, podającym się za syna Chrystusa zaś ostatnio za proroka. Wyprorokował już coś poza swym nr konta? No chyba, że już namówił tego Tomaluna na więcej, np. na zrobienie mu folgi. Wcześniej to grożono, że jak głosy tej wariatki zignorują, to wojna będzie s teraz, że po nawet antychryst zapanuje "u was i u nas". Świry jeszcze se wolną elekcję wymyśliły, no już widzę, jak cała szlachta RP im tam zjedzie. Jeszcze nowy anioł "ave' i wybór nowego papieża, ciekawe czy ten wasz oszust cyprian nie zostanie na to wskazany

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1608298

Szanowni Czytelnicy,

najlepiej sobie rozważyć te sprawy z Różańcem w ręku, cóż, w czasach biblijnych Pan Jezus też był nazywany „odstępcą” przez wykształconych i obytych, przede wszystkim wykształconych religijnie.
„Co nam doktorom tu będzie cieśla”.

Proszę przejrzeć te Orędzia o Smoleńsku. Ktoś miałby interes, żeby tworzyć całe struktury do spraw nazywania ich „heretyckimi”? Raczej tak – proszę przejrzeć.

Oława pseudoreligijna?
To już jest wynaturzenie, ale także odpowiadam – proszę przejrzeć z Różańcem w ręku, mamy źródła tekstowe, można się zapoznać, nie trzeba polegać na ludzkich opiniach:

https://objawieniaolawskie.pl/pelna-tresc-objawien-olawskich/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

Chrystus Królem Polski!

#1608443

To podpowiada Anioł AVE- Stróż Polski, przypomina też, by to konklawe w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra, bo obecny biskup Rzymu - sam się tak nazywa – pobłądził. 

 

Jak tam, wybraliście już se nowego papieża?

Brzmi absurdalnie ale trzeba dopiescic kumpla i propagatora, wiernego Henryka, co nie?

Stąd przecież w tych przekazach znalazły się brednie, że żyjemy we wklęsłej Ziemi a tu niedawno i ostre rzeczy antypapieskie. Henryk nie lubi spowiedzi i sakramentów,  zresztą żadnych wymagań moralnych też nie, więc se wymyślił, że jeśli uzna papieża za poganina i antychrysta , to tym sposobem sakramenty na świecie będą nieważne więc ion sam nie musi. Ba, co więcej jego unikanie praktykowania nabiera wtedy sensu, staje się misją i cnotą.

Żałosne, nie?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1624765

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. 

 

I co, sprawdziło sie?

Antychryst już zapanował w tym waszym cyprianie polaku i jego sekcie?

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1627142