Niewolnik

Obrazek użytkownika Tomalun
Blog

Każdy człowiek różni się od zwierząt tym że, ma wolną wolę i rozum.

Dziś chciałbym poruszuć temat wolnej woli.

Każdy z nas posiada ją i może robić z nią co chce w sumie z sobą co chce.

Bóg ma władze absolutną, tylko nie naruszy naszej woli,ponieważ uczynił nas wolnymi.

 

On chce abyśmy my, ludzie pełnili dobrowolnie jego wolę i ciągle się uświecali, wykorzystywali każdą Łaskę, każdy dany szczebel (drabiny do nieba) by wspiąć się wyżej.

]]>http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/03/19-20-iii-2018-nikt-kogo-s...]]>

Każdy człowiek jest inny,nietylko wyjątkowy ,jednak zmienny i gnuśny, niewdzięczny.

Chcemy pełnić swoją wolę, a nie Boga.Przez to tracimy łaski w drodze do uświecenia.

Tu przychodzi nam z pomocą Ten który nimo naszej krąbrności nie pozostawia nas na pastwe naszej woli zniszczonej i zniekształconej grzechami.

Dał akt Dobrowolnego oddania się do dyspozycji Trójcy Św. Przez Niepoklaną.

Jak wspomniałem wyżej Bóg sam nie naruszy naszej przestrzeni -wolnej woli, ale gdy My sami powierzymy mu się całkowicie świadomie i dobrowolnie,posiądzie nas On sam już tu na ziemi jako niewolników w duchowym tego słowa znaczeniu.

 

O potrzebie i skutkach oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości.

Oddając się w Niewolę Maryi i do dyspozycji Trójcy Świętej poprzez Niepokalaną jednocześnie oddajemy Bogu wszystko, a Trójca Święta wykorzystuje cały zasób waszej duszy do ratowania innych osób, które tak mocno tkwią w swoich grzechach. (Przekaz nr 812)

Oddając siebie samych Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, czynicie to szczerym, uczciwym sercem, nie od niechcenia, nie na odczepne, lecz zawsze to czyńcie szczerym, uczciwym sercem i zamiarem.

Jeżeli oddaliście się Bogu w Niewolę, to od tej pory o nic nie musicie się zamartwiać, bo Wola Boża wszystko wie, wszystko zna i sama zaradzi waszym prośbom i potrzebom, zanim je wypowiecie. Nie mogę wam dać, ofiarować czegoś, co jest złe dla was i dla waszego bliźniego, co przyniesie szkodę lub krzywdę komukolwiek. (Przekaz nr 817)

Oddając swoją modlitwę, czas, cierpienia, posty, ekspiacje, itp. Bogu do dyspozycji, otrzymujecie tym samym wszystko, co możliwe nawet to, o czym nie jesteście w stanie pomyśleć, uzmysłowić sobie.

(Przekaz nr 819)

Dzięki takiemu całopalnemu aktowi, miłość Trójcy Świętej rozpala się względem tej duszy do nieograniczonego stopnia.

Wystarczy, że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca Święta to zapamiętujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co jest przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z największymi świętymi. Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu na niewolnika. Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do oceanu Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem.

Niewolnik nie musi nic rozumieć, wystarczy, że nie będzie celowo grzeszył. Pomogę rozwijać dobro oraz wszelkie pozytywne przymioty duszy. Pomogę w wielu kwestiach, w wielu problemach, lecz pragnę, aby każdy niewolnik czynił wszystko co w jego mocy, aby podążać do świętości, by zdobywać Łaski Boże, a nade wszystko, by za wszelką cenę unikać celowego grzeszenia. Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, to wielki zaszczyt i honor. Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, wręcz niezbędne. (Przekaz nr 820)

Niewolnicy ci są najpiękniejszymi różami w Moim ogrodzie, są wspaniałymi perłami i brylantami w Mojej szkatule na Moim Sercu. Osoby te zyskują najwięcej Łask Bożych, najwięcej ich upraszają, pozostając przy tym cichymi i pokornymi. Pragnę, aby znaleźli się nowi ludzie, którzy się jeszcze czegoś obawiają, podjęli się tego dzieła, niczego się nie obawiali, bo to Niewolnictwo daje o wiele więcej wolności niż dysponuje nią najwolniejszy z ludzi. Dając człowiekowi krzyż i cierpienie, Bóg zawsze daje siłę i moc do jego dźwigania. (Przekaz nr 826)

Z chwilą oddania się w Niewolę Trójcy Świętej nie musicie się o nic martwić, nie musicie nawet waszych modlitw i ofiar adresować, bo one już posiadają najlepszy adres z możliwych. (Przekaz nr 827)

Oddając swoją wolną wolę, czas i wszystko Bogu do dyspozycji, nie musisz człowiecze nic więcej czynić, bo Ja wówczas Sam tobie układam twój czas i reżyseruję twoje poczynania. Twoim zadaniem jest słuchać natchnień z Nieba i wypełniać je. Gdy Niewolnik się opiera, wówczas Ja Sam daję mu na tyle silny impuls, że Niewolnik nawet nie chcąc, reaguje w sposób właściwy. Takie działanie nie jest możliwe, gdy ktoś się nie oddał w Niewolę. Sami teraz widzicie, że dla własnego dobra i zbawienia innych osób o wiele bardziej się wam opłaca być w niewoli dobrowolnej.

(Przekaz nr 830)

Oddajcie samych siebie, waszych bliskich, znajomych, kapłanów do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Największą wartość w oczach Bożych ma samodzielne ofiarowanie się Bogu w Niewolę, do dyspozycji, oddanie wszystkiego.

Oddanie kogoś, bez jego wiedzy i zgody w Bożą Niewolę do dyspozycji, zyskuje dla tej duszy pewne Łaski Boże na tyle mocne, że dusza grzesznika może być przez to uratowana, od swojego smutnego końca, od wiecznego potępienia. (Przekaz nr 832)

Źródło: strona internetowa Żywy Płomień

]]>https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2018.htm]]>

 

Akt Unii Świętej i oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości.

O Trójjedyny Boże, oto oddaję się Tobie w niewolę miłości poprzez Niepokalaną. Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a Ty Sam posługuj się mną od tej pory. Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym, wyrażam moją zgodę na zawarcie Świętej Unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym, oraz oddanie się całkowite i nieodwracalne w wieczną Niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez Niepokalaną. Ty Sam wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały Twoim Świętym Osobom Bożym na całą wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, według Twojej Woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę być doskonałym narzędziem w Twoim Świętym Ręku. Oddaję Ci Trójco Święta poprzez Niepokalaną wszystkie moje modlitwy całego mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą moją duszę i cale moje ciało na wieczność. Zechciej przyjąć o wieczny Boże moją osobę w darze do wiecznej dyspozycji. Oto niewolnik twój o Panie, czeka na polecenia i rozkazy, niech się stanie we wszystkim Boża Wola nade wszystko. Amen.

Pozdrawiam.


 

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (6 głosów)

Komentarze

Ja chciałem wypełniać wolę Boga, ale nie wiem jaka ona jest. Bóg ani razu nie porozmawiał ze mną mimo moich próśb. Z pośrednikami nie rozmawiam z definicji.

A co do oddawania się w niewolę boską... to Bóg jest aż tak próżny że stworzył sobie niewoników? Ja tego nie kupuję.

Chociaż... w sumeryjskich przekazach rzeczywiście jest napisane że bóg Enki stworzył ludzi by mu służyli. Dosłownie służyli a nie w przenośni. Coś więc w tym może być... No i:

"Gdy królestwo boże zstąpiło na ziemię, rozkwitło w Eridu – tym tekstem otwiera się najstarsza lista sumeryjskich królów, świadczy to o przekonaniu Sumerów, że władza zstąpiła z nieba i przez niebo jest usankcjonowana. Pierwszy król Alulim panował 28 800 lat, a drugi Alalgar 36 000 lat, co przypomina długowieczność Adama i jego potomków w Starym Testamencie. Ta długowieczność władców Sumeru kończy się wraz z potopem. Podobnie jak w Starym testamencie/" - Tak, Sumerowie też piszą o potopie.

 

Vote up!
0
Vote down!
-3
#1585331

Zamiast komentarza napisz Waść fajną notkę o sumeryjskich władcach, chętnie poczytam.

Vote up!
2
Vote down!
0

norwid

#1585335

" Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. "(J 15:15-16)

Chrystus Pan chce, abyśmy byli Jego przyjaciółmi!

I nie ma o czym dyskutować. A właściwie jest - w jaki sposób mamy "przynosić owoc". A nie - jak stawać się sługami czy niewolnikami:

 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.(Ga5:1)

 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. (Ga5:13-18)

Komentować chyba nie muszę. Wpisu nie oceniałam!

Vote up!
1
Vote down!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1585338

Święci zawsze wspominali o Bożym Niewolnictwie.
Przecież Pan Bóg i my nie jesteśmy sobie równi, więc zwrot Pana Boga "Przyjacielu" jest dowodem wielkiej uprzejmości i uniżenia Pana Boga wględem człowieka, ale nie można się spoufalać.
Teoria o Chrystusie - Przyjacielu, zamiast Chrystusa Pana została wprowadzona, jako posoborowa nowinka.

Vote up!
0
Vote down!
0

Chrystus Królem Polski!

#1586934