Joe Chal: - Europejski Trybunał Praw Człowieka zaprzeczył, że "Chrzest jest zbrodnią wobec dzieci"!

Obrazek użytkownika Joe Chal
Kraj

Ponieważ w internecie jak i w „poważnych mediach” krążą nieprawdziwe wiadomości, jakoby Trybunał Europejski Praw Człowieka uznał Chrzest Święty za „zbrodnię”, zmuszony zostałem zasięgnąć na ten temat informacji.

Poniżej wszystko co się dowiedziałem na ten temat.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) na swoim posiedzeniu orzekł, że chrzcząc noworodków "naruszamy jego wole i wolność".

Powszechnie są rozprowadzane w mediach włoskich opowiadania, że sprawy wnoszone do Trybunału Praw Człowieka przez jedno lub obojga rodziców o unieważnienie chrztu świętego zostały na pierwszym posiedzeniu tego organu uznane za niezgodne z prawem i anulowane.

Fabuła ta została opublikowana na wielu włoskich witrynach z wiadomościami, ale ECHR (Europejski Sąd Praw Człowieka) nie potwierdził,  że historia ta miała miejsce w rzeczywistości.

Sąd jednak w swoim raporcie potępił Włochy za to, że pomija się prawo kobiety do sprzeciwienia się chrztu dziecka, ale także wypowiedział się negatywnie za naruszanie dziecka "wolności myśli, sumienia i religii", zgodnie z artykułem 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie podstawowych praw wolnościowych człowieka.

Powołując się na ustawy zawarte w art 3 Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka ECHR podobno stwierdziła, że sakrament chrztu "szkodzi interesom dziecka", ale i to pomówienie zostało odrzucone przez sąd.

W artykule tym wykorzystałem informacje z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jak i z poważnych światowych przekazów medialnych.

Linki;

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.9 (głosów:13)

Komentarze

Zatem jest  nadzieja, że  sakrament  demokratycznej wyobraźni i  lustracji tajnych „lekarzy dusz” narodu, nie  będzie uznany przez  międzynarodowe  komisje praworządnego osądzania narodów…  za zbrodnie zorganizowane kulturowo,   przeciwko  dzieciom  Ziemi – Ojczyzny Ludzkości.

Międzynarodowi „lekarze dusz” (służb specjalnych) narodu, już suflują  - przez  okna weneckie (?)

 opinie  kpiące,  które  mają kipieć  oficjalnością  profesjonalizmu ( nacjonalizmu ?) - eksperckich opinii - o szczegółach  życia narodu, który przeżył – kulturowo dOświadczył  się – w konKretach  zagranicznych okupacji…licznych  zagrań  icznych

 

„Icznych”  i zagrań jucznych, organizujących dźwiganie ciężarów sumienia -> niefrasobliwego POzbywania  się  z Ojczyzny, sum mienia gospodarczego - ciężko, ciążowo, pokoleniowo wypracowanych dóbr materialnych i kulturowych.

Cznia  to Nas... ?  - jak„ucznia” resortowego sortu, nie  obchodzi - nic znacząca, bezcelowa, płonna. , czcza opinia  - czczych belfrów, głodnych  pustych POchwał  „jElit” - <<odcinka jelita cienkiego>> jelita  czczego…

 

Ciekawe (?) -czy, aby nie słyszeć - skandalicznie  skandujących, POstaci  

 POdpowiadających „swoje obiektywne opinie” …

UZYSKanych od tajnych  „lekarzy dusz” celujących POlityczne odezwy, werbujące  skandaLiczne

 zagrania do  Komisji  Weneckiej …misji pra czującej – historycznie...  bo pracującej za oknami  weneckimi…? 

 

Z ramami w stylu  luster weneckich (?) -czy za oknami z  prostymi ramami - z szybami  ułatwiającymi  eksperckie  szydzenie,  z POlitycznych  POdpowiedzi, zza szyb …

->  LuSter  fenickich (tylko  w jedną stronę przepuszczających obraz – do wyObrażania  sobie OPINII  Narodu - obiektywnie osądzającego... wierniejszego  od demokratycznego systemu  - lustrowania tajnych „lekarzy dusz, między Narodami…?

Pozdrawiam :(+5)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1508057