Joe Chal – „Trzy Masowe Fale Emigracyjne Polaków!”

Obrazek użytkownika Joe Chal
Historia

/Zachęcam do przeczytania również artykułu o pierwszej osadzie polskiej w Panna Maria.
http://culture.polishsite.us/articles/art37fr.htm/

Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych nastąpiła w trzech falach:

Pierwsza fala imigrantów, przybywających głównie z końca 1800 roku aż do I wojny światowej, była uważana za "emigracje za chlebem". Polscy emigranci przybyli do Ameryki głównie ze względów ekonomicznych, ale również politycznych i religijnych. Wielu imigrantów bylo analfabetami i niewykwalifikowanymi robotnikami w swoim własnym kraju. Większość pochodziła z Południowej i Południowo-Wschodniej części Polski (rejon Karpaty i Tatry, Kraków i Rzeszów). Obszary te były bardzo biedne i przeludnione do początków XX wieku, kiedy zaczęł rozwijać się przemysł turystyczny. To pierwsza i duża grupa imigrantów - trudno określić ich „emigrantami z Polski”, ponieważ Polska wtedy nie istniała jako oddzielny kraj, ale rozdzielona była między Prusy, Rosję i Austrię.

Tak, byli zarejestrowani jako obywateli tych krajów, a nie obywatele Polski.

"Ci pierwsi imigranci podejmowali nisko płatną pracę i mieszkali w zatłoczonych mieszkaniach prowadząc bardzo skromne życie."
Również wielu Żydów z Europy Wschodniej emigrowało w tym samym czasie. Wśród Żydów niewielu wracało do kraju ich pochodzenia, natomiast Polacy zawsze mysleli o powrocie do kraju ojczystego i traktowali przybycie do Ameryki, aby zarobić trochę pieniędzy, byli gotowi wrócić do starego kraju.

Druga fala emigracji miała miejsce po II wojnie światowej. Podczas wojny Polska straciła nieproporcjonalnie więcej ludzi niż jakikolwiek inny kraj. Ponad 6 milionów z jej 35 milionowej populacji zostało zabitych lub zamordowanych. Polska została również zniszczona ekonomicznie, wiele miast i przedsiębiorstwa bardzo zniszczonych i zdewastowanych.
Fakt, że Polska została wyzwolona przez Sowietów, a tym samym przekształcona w kraj komunistyczny stwarzała zagrożenia dla Polaków, którzy z różnych powodów byli jeszcze za granicą a uczestniczyli w walkach na zachodnim froncie.
"Osoby z tej drugiej fali to głównie więźniowie polityczni, dysydenci i intelektualiści z obozów dla uchodźców w całej Europie. Wiele osób w tej grupie, którzy zostali wykształceni i szybko zaakceptowali amerykański sposób życia oddzielili się od Polonii i dostosowali do innych klas średnich i grup zawodowych w Ameryce.

Trzecia fala imigrantów zaczęła następowaę po 1980 roku. Pierwsi imigranci zaczęli przybywać po stanie wojennym z 13 grudniu 1981 roku. Niektórzy wizy wygrali na loterii wizowej. Wielu imigrantów z tej najnowszej fali to ludzie bardzo wykształceni i wykwalifikowani profesjonaliści.
Dość liczna grupa wykładowców na amerykańskich uniwersytetach składa się z dobrych i wykształconych naukowców migrujących z Polski w tej najnowszej fali. Niektórzy, zwłaszcza nielegalni imigranci nie zaklimatyzowali się tak dobrze osiadli w srodowiskach o niskich dochodach, zamieszkujacych mieszkania o tanich czynszach głównie w polskich dzielnicach w Chicago, Nowym Jorku czy Detroit.

Na początku lat 80-tych wartość polskiej waluty (złoty) była bardzo niska w porównaniu do dolarów. Dlatego polscy imigranci z najnowszej generacji próbowali zaoszczędzić jak najwięcej na jedzeniu przez niewłaściwe odrzywianie się jak również zaniedbywanie swego stanu zdrowia, aż problem narastał i stawał się poważny.

Teraz polska waluta jest bardziej stabilna i wszystkie ważne produkty są dostępne na rynku polskim. Pozwala to nowym imigrantom prowadzić bardziej normalne i stabilne życie. Dla nielegalnych imigrantów - tworzenie sieci z innymi Polakami jest ich głównym źródłem kontaktów pracy i lokum. Ale dla wielu z nich życie w Ameryce stało się nocnymi marami. Wykorzystywani przez innych Polakow lub zorganizowane szajki przestępcze pracują za grosze i mieszkają w poniżających warunkach. Często są obiektem szantażu i donosów do Urzędu emigracyjnego. Zagrożeni deportacją godzą się na bycie przysłowiowymi „Szczurami Nowego Yorku”.

Liczba Amerykanów polskiego pochodzenia przekracza 10 milionów i ciągle rośnie, ale liczba nielegalnych imigrantów polskich jest również bardzo wysoka i przekracza grubo ponad 70 tysięcy co plasuje nas na 10 miejscu w USA.

Kongresmeni żydowskiego pochodzenia wykorzystują ten fakt jako powód, dlatego tak trudno jest otrzymać wizę do USA dla przeciętnego Polaka i głosują za utrzymaniem wiz dla Polaków w amerykańskim kongresie.

Ocena wpisu: 
Brak głosów