Wojciech Sumliński - rozprawa z dn. 29.07.2014 r.

Obrazek użytkownika contessa
Kraj

Autor: ANDER

Przedstawiam Państwu kolejną relację z procesu, w którym Prokuratura, powołując się na art.230 par.1 kodeksu karnego, oskarża dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego oraz byłego wysokiego funkcjonariusza kontrwywiadu PRL, płk.Aleksandra L., o rzekomą płatną protekcję podczas weryfikacji żołnierzy WSI, prowadzonej przez komisję pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza. Rozprawie przewodniczył sędzia Stanisław Zdun, Prokuraturę reprezentował prokurator Waldemar Węgrzyn, na rozprawę stawił się świadek Tomasz Andrasik, były oficer WSW oraz WSI.

Na pytanie Sądu, co mu wiadomo o sprawie, świadek stwierdził, że wie o niej tyle, co z mediów, a o charakterze tej sprawy orientuje się tylko ogólnie, ponieważ kilka lat temu był na tę okoliczność przesłuchiwany. Przed odczytaniem zeznań złożonych przez świadka w Prokuraturze pytania miał tylko prokurator, który chciał się dowiedzieć, czy świadek zna oskarżonych - Tomasz Andrasik odpowiedział, że Aleksander L. był w przeszłości jednym z jego przełożonych w Zarządzie I WSW, zajmującym się ochroną kontrwywiadowczą, aczkolwiek nie bezpośrednim, natomiast dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego nie zna.

Sąd odczytał następnie zeznania Tomasza Andrasika, złożone podczas postępowania przygotowawczego, ale niemal nic nie wniosły one do sprawy. Wynika z nich, że świadek zna płk. Aleksandra L. jeszcze z lat 80-tych, a płk. Leszka Tobiasza znał służbowo i prywatnie. Ostanie kontakty z nimi miał pod  koniec 2007 lub w początkach 2008 r., były to generalnie kontakty sporadyczne. Świadek złożył wniosek o weryfikację, raz był wzywany przed Komisję Weryfikacyjną, od nikogo nie otrzymał propozycji weryfikacji za pieniądze, nie posiada też informacji nt handlu Aneksem.

Po odczytaniu zeznań Tomasza Andrasika z Prokuratury, pierwsze pytanie zadała mu adwokat Konstancja Puławska, reprezentująca Wojciecha Sumlińskiego. Chciała się ona dowiedzieć od świadka, czy posiada on jakąkolwiek wiedzę nt operacji, której podmiotem miałby być oskarżony przez Prokuraturę dziennikarz - czyli, czy był tzw. Figurantem. Tomasz Andrasik odpowiedział, że nie ma na ten wiedzy, a Wojciecha Sumlińskiego nie zna w żadnym aspekcie. Mecenas Puławska zapytała, czy w takim razie może jakiś członek Komisji Weryfikacyjnej mógł być takim figurantem - świadek jednak i w tym przypadku stwierdził, że nic o tym nie słyszał i nie zna takiego przypadku. Świadek zaprzeczył, aby podczas jego rozmów z Aleksandrem L. czy też z płk. Leszkiem Tobiaszem, kiedykolwiek była mowa o Wojciechu Sumlińskim.

Następne pytanie zadał świadkowi właśnie Wojciech Sumliński, który chciał się od niego dowiedzieć, czy zna on jego programy opisujące działalność WSI. Świadek potwierdził, że kilkakrotnie miał okazję spotkać się z tymi programami. Na pytanie oskarżonego dziennikarza, w jaki sposób była przedstawiana w tych programach WSI, Tomasz Andrasik stwierdził, że zdecydowanie negatywnie. Z odpowiedzi świadka na kolejne pytania Wojciecha Sumlińskiego wynikało, że świadek znał na zasadach koleżeńskich płk. Leszka Tobiasza, ale nigdy nie pracował z nim bezpośrednio. Bliższe relacje utrzymywał z nim przez krótki okres, podczas wewnętrznego kursu języka angielskiego. Świadek powiedział także, że nigdy nie otrzymał dokumentu z Komisji Weryfikacyjnej o decyzji, jaką podjęto wobec niego w sprawie weryfikacji.  Świadek nie ma też żadnej wiedzy o inwigilacji Kościoła Katolickiego przez płk. Leszka Tobiasza, a o sprawach karnych, które były przeciwko płk. Tobiaszowi wytoczone, wie tylko z mediów, osobiście z nim na ten tematy nie rozmawiał. Na koniec Wojciech Sumliński zapytał Tomasza Andrasika, kto go w takim razie zgłosił jako świadka w toczącej się sprawie, skoro nie posiada o niej żadnej wiedzy - Tomasz Andrasik odparł, że chodziło o to, kiedy i w jakich okolicznościach widział się z płk. Leszkiem Tobiaszem, a podczas przesłuchania w Prokuraturze padła kwestia, która jest przedmiotem tej sprawy. Na tym przesłuchanie świadka zostało zakończone.

Następnie Sąd poinformował strony, że za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego, na rozprawę w dniu 10 września 2014 r. podjęto próbę wezwania jako świadka Prezydenta Bronisława Komorowskiego.  Wezwanie to ma formę otwartą, ze względu na liczne obowiązki Prezydenta. Sąd nie zna jeszcze odpowiedzi na to wezwanie, ale gdyby ten termin okazał się niedogodny, to oczekuje na inne propozycje, jeśli chodzi o możliwy termin przesłuchania. Podobną formę wezwania Sąd wystosował do poseł PO, Jadwigi Zakrzewskiej, której liczne obowiązki m.in. jako wiceprzewodniczącej Komisji Obrony Narodowej, uniemożliwiały jak dotąd przesłuchanie jej w charakterze świadka w toczącej się sprawie.

Na tym rozprawa została zakończona. Rozprawy w dn. 11.06.2014 oraz 25.07.2014 nie odbyły się. Kolejna rozprawa odbędzie się 10 września, o godz.10:00, w sali 24, jak zwykle w Sądzie Rejonowym dla Warszawa Wola, przy ul. Kocjana 3.

Uprzejmie proszę Szanownych Czytelników tej relacji, aby w ewentualnych komentarzach posługiwać się imieniem i inicjałem nazwiska, współoskarżonego w tym procesie wraz z dziennikarzem Wojciechem Sumlińskim, byłego wysokiego oficera kontrwywiadu PRL, Aleksandra L., ponieważ nie wyraził on zgody na podawanie w relacjach z procesu swoich danych osobowych ani na publikowanie swojego wizerunku.

 

Relacje z poprzednich rozpraw:

http://ander.salon24.pl/365993,proces-wojciecha-sumlinskiego-rozprawa-w-dniu-18-11-2011

http://ander.salon24.pl/370812,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-06-12-2011-r

http://ander.salon24.pl/371713,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-09-12-2011-r

http://ander.salon24.pl/382354,wojciech-sumlinski-rozpra

wa-w-dn-17-01-2012-r-odroczona

http://ander.salon24.pl/386501,wojciech-sumlinski-rozprawa-w-dn-30-01-2012-r

http://ander.salon24.pl/392054,proces-wojciecha-sumlinskiego-co-dalej

http://ander.salon24.pl/395712,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-01-03-2012-r

http://ander.salon24.pl/407554,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-11-04-2012-r

http://ander.salon24.pl/426473,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-14-06-2012

http://ander.salon24.pl/438962,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-06-08-2012-r

http://ander.salon24.pl/442241,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-21-08-2012-r

http://ander.salon24.pl/457140,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-22-10-2012-r

http://ander.salon24.pl/460319,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-31-10-2012-r

http://ander.salon24.pl/467969,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-28-11-2012-r

http://ander.salon24.pl/468647,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-30-11-2012-r

http://ander.salon24.pl/472668,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-14-12-2012-r

http://ander.salon24.pl/482341,proces-wojciecha-sumlinskiego-notka-informacyjna

http://ander.salon24.pl/488286,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-20-02-2013-r

http://ander.salon24.pl/489745,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-26-02-2013-r

http://ander.salon24.pl/500844,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-22-05-2013-r

http://ander.salon24.pl/510411,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-28-05-2013-r

http://ander.salon24.pl/515230,proces-wojciecha-sumlinskiego-notka-informacyjna

http://ander.salon24.pl/517012,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-26-06-2013-r

http://ander.salon24.pl/544247,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-28-10-2013-r

http://ander.salon24.pl/554089,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-11-12-2013-r

http://ander.salon24.pl/556003,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-19-12-2013-r

http://ander.salon24.pl/559483,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-08-01-2014-r

http://ander.salon24.pl/562777,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-22-01-2014-r

http://ander.salon24.pl/567013,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-12-02-2014-r

http://ander.salon24.pl/573081,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-12-03-2014-r

http://ander.salon24.pl/575625,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-24-03-2014-r

http://ander.salon24.pl/579725,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-16-04-2014-r

http://ander.salon24.pl/583665,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-12-05-2014-r

http://ander.salon24.pl/586318,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-26-05-2014-r

************

Zamieszczone za pisemną zgodą Autora:

źródło: http://ander.salon24.pl/589212,wojciech-sumlinski-rozprawa-z-dn-29-07-2014-r

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.2 (głosów:6)

Komentarze

O procesu Wojciech Sumlińskiego mi řekl manžel.Podle mého názoru pan Sumliński je obětí systemu komunistycznego.
Říkat, že v České republice je ještě horší. Ale to není důvod k uspokojení, protože Polsko podobnojest panovník?

Tak řekl premiér Tusk a prezident Komorowski.
Promiňte, ale bez pomoci její manžel není nejlepší psaní v polsko, ale víceméně chápu v polsko, Když se probudí
a přečíst, co jsem napsal, to nebude šťastný :-)
 
Pozdrawiam,
 
     
 
Eva, (żona Satyra)
 
 
 
Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1433390

w obroty...

Swoją drogą ciekawe co zezna 10 września pan prezydęt Komorowski bo na 10 jest wezwany na rozprawę jawną. Ciekawe czy będzie zasuwał dykteryjki czy  może znów powie coś o 25-leciu polskiej wolności i demokracji... A może dąb posadzi przed sądem ? Albo... zaśnie. :D:D:D

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1433410

:D:D:D:D:D

 

Řekni mu, aby  číst se zavřenýma očima.

Nebo skrýj brýle.

;);)

Pozdravy !

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1433412

ale opatrně...ahoj... :)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

http://trybeus.blogspot.com/

#1433415

Jasiek probudil se, čtení a... se smál až slzy. Podařilo se mi není, aby mu brýle, hahaha.

 

A teď vážně s korekcí polského jazyka.
Kiedy w roku 2011 czytałam o Powstanie Warszawskie, nie wierzyłam, że tak Polacy bronili
swojej Warszawy i Ojczyzny. Tego nie było w Czechach w Praha. Oddam hołd tym bohaterom,
1.08.2014 o godzinie 17:00.

 

Pozdrawiam,

Eva (żona Satyra)   

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1433419

Nezapomeň kde ! ;P;P;P

 

************

Takiego powstania jak Powstanie Warszawskie nie było chyba nigdy i nigdzie. Trudno znaleźć odpowiednik, a poza tym porównywanie takich aktów jest bez sensu. Tym się zajmuje tylko lewactwo by ująć rangi PW.

Ja też wywieszę biało-czerwoną 1 sierpnia i zatrzymam się w Godzinę "W". Kilka razy w Warszawie byłam świadkiem tego aktu - coś niesamowitego ! Raz - było to na Placu Bankowym - traf chciał, że jechali rycerze Rajdu Katyńskiego i w Godzinę "W" stanęli, wyłączyli swe stalowe rumaki, wszystko stanęło, jakby życie nagle się zatrzymało. Cisza była na placu jak makiem zasiał i tylko ich husarskie skrzydła szumiały na wietrze. Niesamowite !!!! Tylko jakaś idiotka zaczęła się produkować, że "co za chamstwo" i walić torebką w stojących ludzi. Jakiś młodzieniec jedną ręką zaaplikował jej policyjny chwyt, a drugą zatkał gębę.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1433427

Ale prokurator  chciał przedobrzyć

Jeżeli się zgłosi świadek gafa

Będzie ciekawa nawet żyrafa

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1433407

Może się nawet postrzeli...

Albo mu Nałęcz usprawiedliwienie napisze.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1433428

Gnebia Sumlinskiego ponownie , poniewaz boja sie wydania jego ksiazki o prezydecie "bulu"-Komorowskim , ma to byc ksiazka-rewelacja , ktora otworzy oczy nawet najbardziej zaspalym lemingom . Szczeki ludziom opadna , gdy dowiedza sie co ma na sumieniu ten "sympatyczny" prezydet i agent WSI . Ma to byc rewelacyjna lektura , nie moge sie doczekac wydania tej ksiazki .

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1433458