W obronie wolności słowa

Obrazek użytkownika Redakcja
Ogłoszenie

W obronie wolności słowa, w obronie życia Podrabinka.
Apel w obronie Szaszy Podrabinka byłego więźnia politycznego i niezależnego dziennikarza aktywnie walczącego o prawa czlowieka w Rosji.
Po opublikowaniu przez Saszę Podrabinka na stronie internetowej www.ej.ru krytycznego politycznego artykułu stał się on obiektem ataków prorządowych młodzieżowych bojówek, które zdewastowaly pomieszczenia współpracujacej z nim redakcji. Jemu samemu i jego rodzinie grozi się śmiercią.

W kontekscie ostatnich morderstw na tle politycznym, w wyniku których straciły życie; dziennnikarka Anna Politowskaja i walcząca o prawa człowieka Natalia Estemirowa, takich groźb ze strony Kremla nie można lekceważyć.
Publikując ten apel o prawo Saszy Podrabinka do wolności slowa i bezpiecznego życia mamy nadzieję, że nie dopuścimy do rodzącej się "Kroniki Przepowiedni śmierci niewinnego człowieka".

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

PODPIS POD APELEM MOZNA SKŁADAĆ MAILEM: apel.podrabinek@gmail.com

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Nasiści?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33092

zastanowić się by warto ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33096

Движение "Наши" решило отобрать "Русский марш" у националистов

В День народного единства, 4 ноября, движение "Наши" намерено провести собственный антинационалистический "Русский марш", в котором примут участие до 20 тысяч человек.

to wyższa szkoła hipokryzji. tak odwracać kota ogonem potrafi tylko KGB.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33097

[quote=Kuki]Движение "Наши" решило отобрать "Русский марш" у националистов

В День народного единства, 4 ноября, движение "Наши" намерено провести собственный антинационалистический "Русский марш", в котором примут участие до 20 тысяч человек.

to wyższa szkoła hipokryzji. tak odwracać kota ogonem potrafi tylko KGB.[/quote]
Nie wyższa . Chodzi tylko o podstawowe fakty: kto to , po co , komu , dlaczego .
A może sprawa obyczajowa , albo rozgrywka w łonie wszechruskiej imperialnej nomenklatury . Czy nie warto wiedzieć pod czym się podpisujemy ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33098

http://www.rp.pl/artykul/29,372264_Wojna_o_tradycje__i__Antysowiecka_.html
+ google

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33104

To jest Rosja. Zadnych "praw człowieka" tam jeszcze długo nie będzie. Osobiście wątpie czy to nasza sprawa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33099

Wrogowie naszych wrogów to nasi przyjaciele. Szkoda dla Kremla to zawsze nasza sprawa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33328

Hedwiś
TO ZA TEN ARTYKUŁ GROŻĄ ŚMIERCIĄ

Jak antysowietczyk antysowietczykom

21 września 2009 r, autor: Aleksander Podrabinek

Tłumaczył Edward Klimczak, Berlin

Przedmowa tłumacza:

W związku z międzynarodowym apelem o obronę rosyjskiego dziennikarza opozycyjnego Aleksandra Podrabinka postanowiłem przetłumaczyć jeden z jego ostatnich artykułów, aby dać polskiemu Czytelnikowi wyobrażenie o tym, dlaczego grozi mu niebezpieczeństwo. Artykuł Podrabinka dotyczy niby błahej sprawy: właściciele moskiewskiej restauracji «Krokieciarnia antysowiecka” pod presją policji zmienili nazwę lokalu na „Krokieciarnia sowiecka”.

Linki do artykułu Podrabinka:

http://www.ej.ru/?a=note&id=9467

Szkoda, że właściciele „antysowieckiej” krokieciarni pod naciskiem naczelnika zarządu dzielnicy Sztukaturowa i prefekta Mitwola ustąpili i zdemontowali szyld. Szkoda dlatego, bowiem żądanie urzędnika jest bezprawne. I dlatego też, że wszystko to jest zamachem na swobodę przedsiębiorczości, przede wszystkim szantażowanie strażą pożarną i sanepidem. I również dlatego, że skargi weteranów są świństwem, podłością i głupotą. I właśnie z tego powodu szyld „antysowiecka” powinien wytrzymać cios i się nie złamać.

Właściciele restauracji nie mogą zabierać głosu i tu trzeba ich zrozumieć — przecież chcą utrzymać swój biznes. A dyskusja z moskiewskimi urzędnikami, ogłupiałymi od czasu modlitw do Stalina, jest całkowicie bezprzedmiotowa. Trzeba by jednak zająć się weteranami, którzy złożyli skargę z powodu szyldu.

Wydaje się im, że mają patent na patriotyzm, miłość do Ojczyzny i troskę o jej przyszłość. I tylko im się wydaje, że mają prawo do zasłużonego, honorowego wypoczynku. Tylko im się wydaje, że cieszą się ogólnym poważaniem. Zasugerowano im to już dawno. A przecież ich czas już się skończył. Ich ojczyzna to nie Rosja. Ich ojczyzną był Związek Sowiecki. Są sowieckimi weteranami, a ich kraj nie istnieje już, dzięki Bogu, od 18 lat.

Związek Sowiecki był to przecież całkowicie inny kraj niż ten, który przedstawiali w podręcznikach szkolnych i w swojej kłamliwej prasie. Związek Sowiecki to nie tylko politrucy, stachanowcy*, bohaterowie pracy komunistycznej i kosmonauci. Związek Sowiecki to również powstania chłopskie, ofiary kolektywizacji rolnictwa i Głodomoru, setki tysięcy niewinnie rozstrzelanych w kazamatach przez czekistów* i miliony ludzi, zamęczonych w GUŁAGu* przy dźwiękach obrzydliwego michałkowowskiego hymnu*. Związek Sowiecki to dożywotnie wyroki w szpitalach psychiatrycznych dla dysydentów, morderstwa zza węgła oraz — na bezlicznych obozowych cmentarzach — groby moich przyjaciół, więźniów politycznych, którzy nie dożyli do naszej dzisiejszej wolności.

Weterani oburzyli się na „antykomunistyczną” nazwę, bowiem z pewnością byli strażnikami w obozach i więzieniach, komisarzami specoddziałów w latach wojny, katami na poligonach egzekucyjnych. To wy, sowieccy weterani, broniliście władzy sowieckiej, a potem korzystaliście z jej łask. Teraz jednak boicie się prawdy i kurczowo trzymacie się swojej sowieckiej przeszłości.

Władimir Dołgich, przewodniczący moskiewskiego Związku Weteranów, ten właśnie, który złożył skargę przeciwko nazwie na szyldzie, był podczas wojny politrukiem, później zrobił karierę w partii i w końcu został sekretażem KC KPZR. Starsi ludzie powinni pamiętać jego nazwisko. Weteran totalitaryzmu. W czasie, gdy sprawował władzę, wsadzano ludzi do więzień za „działalność antysowiecką” /cudzysłów — przyp. tłum./ i nie ma się czemu dziwić, że właśnie on tak ostro zareagował na restauracyjny szyld.

Wy, Włodzimierzu Iwanowiczu, jesteście z tej bandy komunistycznych przestępców, którzy chcieli zgubić nasz kraj, a później szczęśliwie uniknęli sądu i kary. Teraz znów wypływacie na powierzchnię, aby usprawiedliwić swoją przeszłość — przeszłość sowiecką, krwawą, kłamliwą i haniebną.

A ja pochodzę z antysowieckiej przeszłości naszego kraju i muszę coś Panu powiedzieć. W Związku Sowieckim oprócz was byli jeszcze inni weterani, o których wy nie chcecie niczego wiedzieć ani słyszeć — weterani walki z władzą sowiecką. Z waszą władzą. Oni, podobnie jak niektórzy z was, walczyli z nazizmem, a następnie toczyli walki z komunizmem w lasach na Litwie i Ukrainie Zachodniej, w górach Czeczenii i w piaskach Środkowej Azji. Oni wywołali obozowe powstania w Kengirze* w 1954 r. i poszli na rozstrzelaną demonstrację w Nowoczerkasku w 1962 r. Prawie wszyscy zginęli, a pamięć o nich nie jest chroniona, ulice i place nie noszą ich nazwisk i nie oddają im honoru. Niewielu z nich udało się przeżyć. A dzisiaj nie dostają żadnej pomocy od państwa i renty partyjnej, żyją w biedzie i zapomnieniu. Więc to nie wy, stróże i bałwochwalcy władzy sowieckiej, jesteście prawdziwymi bohaterami naszego kraju.

Nasze zaspane społeczeństwo jeszcze tego nie pojęło. Nie jest nadal w stanie ani ocenić znaczenia antykomunistycznego ruchu oporu, ani uhonorować pamięć poległych w walce z władzą sowiecką. Nasze społeczeństwo znajduje się jeszcze pod hipnozą sowieckiej propagandy lub w najlepszym wypadku obojętnie patrzy na swoją przeszłość nie rozumiejąc jej znaczenia dla przyszłości.

Ale o kim jest mowa? — o stalinowskich sokołach czy breżniewowskich lizusach, dusicielach wolności z partii Władimira Dołgich. Ludzie normalni, jak się wydaje, żyją w pokorze i zobojętnieniu w świecie sowieckich symboli i nazw. Czytają „Komsomolską prawdę”, pracują w „Moskiewskim komsomolcu”, występują w teatrze „Leninowskiego Komsomołu”, mieszkają na prospekcie Lenina i nawet nie wnioskują o zmianę jego nazwy. Jaka to różnica, jak się co nazywa? Rzeczywiście – jaka to różnica, czy się żyje w czystości czy w brudzie? I obudzili się ze snu tylko wówczas, kiedy weterani odczuli obrazę władzy sowieckiej. Ach, jak to wszystko pogodzić, żeby było demokratycznie i żeby weterani się nie obrażali, bo przecież trzeba ich szanować?

Jasne, że tym, którzy walczyli z nazizmem, należy się nasz szacunek. Lecz nie obrońcom władzy sowieckiej. Trzeba szanować pamięć o tych, którzy przeciwstawiali się komunizmowi w ZSRS, bronili wolności w zniewolonym kraju. Pamięć o nich powinna być czegoś warta w Rosji, która przypisuje sobie atrybut bycia demokratyczną.

Czas już, aby zakończyć obłudne rozpaczanie z powodu obrazy uczuć weteranów, których ranią ataki na władzę sowiecką. Zło powino być karalne. Jego służalcy też. Pogarda potomków to minimum tego, na co zasłużyli budowniczy i obrońcy sowieckiego reżimu.

Fotografia autora

Przypisy tłumacza:

Aleksander Podrabinek, ur. w 1953 r., rosyjski dziennikarz, publicysta, obrońca praw człowieka, więzień sowieckich łagrów (1978-1983)

Kengir – łagier polityczny w Kazachstanie. Powstanie więźniów w 1954 r. trwało 41 dni i było impulsem do likwidacji łagrów oraz zaczątkiem antykomunistycznej opozycji.

Czeka, czekista — pierwsza tajna rosyjska policja bolszewicka – czerezwyczajnaja komisija – pod rozkazami Polaka Feliksa Dzierżyńskiego (przydomek „krwawy Feliks”), poprzednik sowieckiego wywiadu i tajnej policji KGB (dzisiaj FSB)

michałkowowski hymn - hymn Związku Sowieckiego i Rosyjskiej Federacji, którego trzy wersje (pierwszą z nazwiskiem Stalina w tekscie – 1944 r., drugą bez Stalina – 1955-1977 r. i trzecią ze słowami „przez Boga chroniona Ojczyzna” – 2000 r. napisał sowiecki pisarz Sergiej Michałkow (1913-2009), a muzykę sowiecki wojskowy kapelmistrz Aleksandr Aleksandrow (1945). Melodia ta jest również hymnem Rosyjskiej Federacji od 2000 r.

GUŁAG – po rosyjsku Gławnoje Uprawlenije Łagieriej, sieć setek obozów politycznych na Syberii i w Kazachstanie

stachanowcy – (od nazwiska Stachanowa) przodownicy pracy socjalistycznej ( w Polsce Wincenty Pstrowski i Wiktor Markiewka — „Markiewka, Pstrowski są przykładem//I my jak oni! My ich śladem” — autor Konstanty Ildefons Gałczyński)

Linki tłumaczań

www.edwardklimczak.de

http://www.poglad-berlinwest.de 


http://www.solidarnosc-berlinwest.de

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Hedwiś

#33101

Hedwiś

Już same nazwiska osób podpisanych pod apelem powinny wystarczyć, by wiedzieć, że sprawa ważna i czysta! Jak ktos ma watpliwosci polecam "Google"

http://swkatowice.mojeforum.net/temat-vt7901.html?postdays=0&postorder=asc&start=0

Na apel odpowiedziały osoby z 27 krajów. Oto tłumaczenia apelu na rózne języki.

FREEDOM TO WRITE, FREEDOM TO LIVE FOR SASHA PODRABINEK

Russia’s independent journalist, human rights activist and Soviet-time political prisoner Alexander (Sasha) PODRABINEK is receiving death threats after publishing an article in the internet edition www.ej.ru. Pro-government youth gangs raided a newspaper he writes for and are threatening his family.
After the recent murders in the Russian Federation of the journalist Anna Politkovskaya and human rights worker Natalia Estemirova we cannot take the threats emanating from the Kremlin lightly.
By publishing this appeal we hope to stop this new "chronicle of the death foretold".

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

(Tłumaczenie polskie Elzbieta Szczepańska)

W obronie wolności słowa, w obronie życia Podrabinka
Apel w obronie Szaszy Podrabinka byłego więźnia politycznego i niezależnego dziennikarza aktywnie walczącego o prawa czlowieka w Rosji.
Po opublikowaniu przez Saszę Podrabinka na stronie internetowej www.ej.ru krytycznego plitycznego artykułu stał się on obiektem ataków prorządowych młodzieżowych bojówek, które zdewastowaly pomieszczenia współpracujacej z nim redakcji. Jemu samemu i jego rodzinie grozi się śmiercią.

W kontekscie ostatnich morderstw na tle politycznym, w wyniku których straciły życie; dziennnikarka Anna Politowskaja i walcząca o prawa człowieka Natalia Estemirowa, takich groźb ze strony Kremla nie można lekceważyć.
Publikując ten apel o prawo Saszy Podrabinka do wolności slowa i bezpiecznego życia mamy nadzieję, że nie dopuścimy do rodzącej się "Kroniki Przepowiedni śmierci niewinnego człowieka".

PODPIS POD APELEM MOZNA SKŁADAĆ MAILEM: apel.podrabinek@gmail.com

СВОБОДУ ПИСАТЬ И СВОБОДУ ЖИТЬ САШЕ ПОДРАБИНЕКУ!

Российскому независимому журналисту, правозащитнику и советскому политзаключенному Александру (Саше) ПОДРАБИНЕКУ угрожали смертью после опубликования статьи в интернет-издании www.ej.ru. Проправительственные молодчики напали на газету, для которой он пишет, и угрожали его семье.

После недавных убийств в Российской Федерации журналистки Анны Политковской и правозащитницы Натальи Естемировой мы не можем оставить без внимания угроз, исходящих из Кремля.

Публикуя этот призыв, мы надеемся остановить новую "хронику объявленной смерти".

Wersja litewska( tłumaczenie Leonardas Vilkas):

LAISVĘ RAŠYTI IR GYVENTI ALEKSANDRUI PODRABINEKUI!
Nepriklausomam Rusijos žurnalistui, aktyviam žmogaus teisių gynėjui, sovietmečio politiniam kaliniui Aleksandrui (Sašai) Podrabinekui, neseniai paskelbusiam kritinį straipsnį interneto svetainėje www.ej.ru, grasinama mirtimi. Rusijos valdžią remiančio jaunimo gaujos jau nusiaubė leidinio, su kuriuo bendradarbiauja A. Podrabinekas, redakciją ir terorizuoja jo šeimą.
Prisiminus jau nužudytą žurnalistę Anną Politkovskają ir žmogaus teisių gynėją Nataliją Estemirovą, į tokius Kremliaus grasinimus negalima žiūrėti atsainiai.
Skelbdami šį kreipimąsi, tikimės sustabdyti šią naują „išpranašautos mirties kroniką“.

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

(tłumaczenie na jezyk estoński)

VABADUS KIRJUTADA, VABADUS ELADA ALEKSANDR PODRABINEKILE

Venemaa soltumatu ajakirjanik ja inimoiguslane, Noukogude Liidus poliitvang olnud Aleksandr Podrabinek saab surmaähvardusi pärast seda, kui ta veebiajakirjas Ježednevnoi Žurnal www.ej.ruartikli avaldas. Valitsusmeelsed noortejougud on rünnanud ajalehte, kuhu ta kirjutab, ja ähvardavad tema perekonda.

Pärast Venemaa Föderatsioonis hiljuti morvatud ajakirjaniku Anna Politkovskaja ning inimoiguslase Natalja Estemirova surma ei tohi me suhtuda muretult ähvardustesse, mis lähtuvad Kremlist.

Seda üleskutset avaldades loodame tokestada uue väljakuulutatud morvade kroonika.

Vladimir Bukovski
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

Here the Turkish translation of your appeal:

Sasha Podrabinek İçin Yazma ve Yaşama Özgürlüğü

Rusya'dan bağımsız gazeteci, insan hakları savunucusu ve Sovyet döneminde bir siyasi mahkum Alexander (Sasha) Podrabinek, www.ej.ru adresindeki internet sitesinde yayınlanan bir makalesi nedeniyle ölüm tehditleri alıyor. Hükümet destekli gençlik çeteleri yazdığı gazeteyi bastı ve ailesine tehdit etmeye başladı.

Rusya Federasyonu'nda işlenen gazeteci Anna Politkovskaya, insan hakları savuncusu Natalya Estemirova cinayetlerinden sonra, Kremlin kaynaklı bu tehditleri görmezden gelemiyoruz.

Bu başvuruyu yayınlayarak, "tarihe geçen bu yeni ölüm kehanetini" durdurmayı ümit ediyoruz.

30 Eylül 2009

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

Size gönderdiğimiz bu başvuruyu imzalamanızı, imzanızla desteklemenizi, kendi dilinize tercüme ederek yaymanızı rica ediyoruz.

Açıklamaya destek vermek için lütfen, "Adınızı, Soyadınızı ve yaşadığınız ülkeyi" yazarak apel.podrabinek@gmail.com adresine, irenalasota@gmail.com adresine bilgi vererek gönderin (to: apel.podrabinek@gmail.com, cc: irenalasota@gmail.com).

(wersja Gruzinska tłumaczenie Tamila Mchedlishvili)

Werisa da sicocxlis Tavisufleba saSa podrabinekisTvis

Rusi damoikidebeli Jurbalists, adamianis uflenaTa damcvelsa da sabWoTa polittusaRs aleqsandre (saSa) podrabinekis sikvdiliT daemuqren mas mere, rac man gamoaqveyna mTeli rigi statiebi internetgamocema www.ej.ru . Xelisuflebis axalgazrda mxardamWerebi Tavs daesxnen gazeTs, romlisTvisac wers statiebs podrabineki, daemuqrnen mis ojaxs.
ruseTis FederaciaSi Jurnalist ana politkovskaias da adamianis uflebaTa damcvelis Natalia estemirovas mkvlelobebis Semdgom Cven ar SegviZlia uyuradRebod davtovoT kremlisagan momdinare muqarebi.
Am mowodebis gamoqveynebiT imedi gvaqvs, rom SevaCerebT “gamocxadebuli sikvdilis qronikas”

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

( Tłumaczenie na jezyk francuski Stanisław Aloshko)
Appel pour la défense de la liberté de parole et pour la défense de la vie Podrabinka

l'Appel pour la défense de Szasza Podrabinka ancien prisonnier politique et journaliste indépendant qui lutte activement pour les droits de l'homme en Russie.
Apres la publication par Sacha Podrabinka, sur le site web www.ej.ru d'un article politique trés critique, il devient l'objet d'attaques par les milices pro-gouvernementales de jeunesse, qui a saccagé des locaux de ses éditeurs partenaires, lui et sa famille sont menacés de mort.

Dans le contexte des récents meurtres motivés par le engagement politiques (la lutte pour les droits de l'homme), qui ont entraîné des pertes en vies humaines, comme les journalistes Anna Politowskaja et la Natalia Estemirowa, telles menaces du Kremlin ne peut pas etre ignorée.
En publiant cet appel pour le droit a la liberté de mots et de la vie sur de Sasha Podrabinka, nous espérons que nous n'allons pas permettre que la "naissance d'une Livre prophétique le mort d'un innocent."

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

(wersja w jezyku niemieckim)
Um Meinungsfreiheit, um das Leben von Sasha Podrabinka

Appell zur Verteidigung von Sasha Podrabinka, ehemaliger politischer Häftling, unabhängiger Journalist, der aktiv um Menschenrechte in Russland kämpft.

Nach der Veröffentlichung auf der Internetseite www.ej.ru eines kritischen Artikels wurde Sasha Podrabinka zum Objekt laufender jugendlicher Schlägertruppen, welche die Räume der mit ihm zusammen arbeitenden Redaktion verwüsteten. Ihm persönlich und seiner ganzen Familie wird mit dem Tod gedroht.

Im Zusammenhang mit den letzten politischen Mordfällen, in deren Folge die Journalistin Anna Politowska und Natalia Esterminowa, die um die Menschenrechte kämpften, ums Leben kamen, sind solche Drohungen seitens des Kremls nicht zu unterschätzen..

Mit der Veröffentlichung dieses Appells um das Recht von Sasha Podrabianek auf die Meinungsfreiheit und des Lebens in Sicherheit haben wir die Hoffnung, dass wir es nicht zulassen werden, dass „eine Chronik der Vorhersage des Todes eines unschuldigen Menschen“ entstehen wird.

Vladimir Bukovsky
Jadwiga Chmielowska
Irena Lasota

( jezyk bułgarski - transkrypcja łacińska Tłumaczyła Kristina Nejman)
W zashtita na svobodata na slovoto, v zashtita na jivota na Podrabinek
Apel v zashtita na Sasha Podrabinek-bivsh politzatvornik i nezavisim
jurnalist, aktiven zashtitnik na choveshkite prava v Rusia.
Sled opublikuvaneto na internet-stranica www.ej.ru ot Sasha Podrabinek
kritichna politicheska statia ,toi se prevrashta v obekt na ataka ot
strana na propravitelstveni mladejki silovi grupirovki, koito kato nachalo

sasipvat pomeshtenieto na satrudnichestata si s nego redakcia. Pod negov
adres i pod adres na semeistvoto mu se otpraviat smartni zaplahi.

Imaiki predvid poslednite politicheski ubiistva ,v rezultat na koito
zaginaha: jurnalistkata Anna Politkovskaja i zashtitnichkata na
choveshkite prava Natalia Estemirova, podobni zaplahi ot strana na Kremal

ne biva da se prenebregvat.
Publikuvaiki tozi apel v zashtita na pravoto na Podrabinek na svoboda na
slovoto i sigurnostta na jivota mu, nadiavame se, che shte predotvratim
"rajdaneto" na "Hronika na predskazvane na smartta na nevinni hora".

_________________

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Hedwiś

#33103

http://tapirr.livejournal.com/2203179.html
http://www.abcnet.com.pl/informacja-o-przesladowaniu-podrabinka-i-jego-rodziny

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33108

Obrona innostrańców wskazana .Dalsze kroki niestety pozostają w rękach samych zainteresowanych , czy ktoś się wybiera do Moskwy na kontrdemonstracje ?
Niechaj sami narodowie się wybierają . "Zaszczepiać demokracje" owszem wskazane ,o umiar proszę bo co dalej ? Czołgi wyślemy ?
Pytanie gdzie się podziały osoby tak "grzmiące" w sprawie ,gdy tymczasem Nasz Minister krąży(węszy) wokół "Rzeczpospolitej".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#33129