Myśli nowoczesnego Polaka. Podsumowanie i zadania na dziś.

Obrazek użytkownika KP
Idee

Nigdy nie przypuszczałem, że ksiązka Romana Dmowskiego, jednego z ojców nowoczesnego narodu Polskiego, książka w swojej pierwotnej wersji napisana ponad sto lat temu, będzie tak bardzo aktualna nwet dziś, w XXI wieku. Sam Dmowski, przygotowując kolejne wydania "Myśli..." uważał swoje dzieło za mocno zdezaktualizowane. Skąd więc dziś tak przerażająca aktualność diagnoz największego polskiego narodowca?

Myslę, że przyzyna leży w najnowszej historii Polaków. Dmowski miał to szczęście, że za jego zycia spełniło się jego marzenie nie tylko o wolnej Polsce, ale o całościowym przeobrażeniu naszego narodu. Pierwsza RP upadała jako państweo niewydolne, zgniłe i skrajnie zacofane, a Polacy byli uważani za "Irokezów Europy". Natomiast Polska i Polacy odrodzili się po pierwszej wojnie swiatowej jako pństwo i naród nowoczesny i świadomy. Naród rozerwany na strzępy i eksterminowany przez 123 lata zdołała w mniej niż dwie dekaty stowrzyć swoje państwo i przekształcić się w nowoczesny, europejski organizm społeczny. Potem nastąpiła II Wojna Światowa, dwie barbrzyńskie okupacje i w latach 1939-1989 wzystko to, co Dmowski widział w rozwkicie zostalo zaprzepaszczone. Dziś jesteśmy więc kolejny raz w punkcie wyjscia. Wsłuchajmy się więc w głos ojca narodu. 

1. " Polityka jest najbardziej skomplikowaną dziedziną ludzkiego ducha, sięgającą w jego głębiny, wciągającą w grę najróżnorodniejsze czynniki moralne i umysłowe. Od nauki tym się różni, że najważniejszych jej podstaw nie można się z książek nauczyć, od sztuki tym, że nie wystarcza w niej talent i wprawa techniczna. Polityk, w poważnym tego słowa znaczeniu, musi mieć nie tylko zapas wiedzy urzędowej ze swego zakresu, wiedzy ujętej w formuły i spisanej, nie tylko musi znać pewne, ogólnie przyjęte metody działania, nie tylko musi posiadać pewną miarę talentu, ale także musi drogą samoistnej pracy własnym umysłem opanować cały szereg zjawisk, których żadna wiedza urzędowa dotychczas nie objęła, musi mieć swoją, samoistną miarę dla różnych wartości społecznych, musi wreszcie posiadać wysokie pierwiastki charakteru i zasady moralne, bez których w życiu prywatnym, na innych polach pracy można się obejść i nawet być wzorem dla otoczenia. Robić źle politykę może każdy, ale nie często się trafiają ci, którzy ją dobrze robić umieją."

2. "Musimy mieć wyraźną ideę narodową, która powinna na każdym kroku nam przyświecać, kierować wszystkimi czynami w polityce, służyć za miarę do oceny postępowania politycznych przewodników społeczeństwa. Ta idea i wypływające z niej zasady narodowej polityki mają u każdego zdrowego narodu swe źródło główne w silnych, tradycyjnych instynktach i uczuciach. Tam wszakże, gdzie te instynkty i uczucia są osłabione, częściowo rozłożone pod jakimikolwiek wpływami, potrzebna jest wyraźniejsza świadomość tego co stanowi podstawy bytu narodowego i narodowej polityki. Dlatego nam jest potrzebne uświadomienie podstaw polityki, bez którego to uświadomienia żywotne i zdrowe narody, obdarzone silnymi instynktami tradycyjnymi, mogą się dobrze obejść."

3. "Naród nie składa się z równowartościowych pod względem narodowo-etycznym jednostek. W zależności od części kraju i jej historii, od pochodzenia jednostki i dziejów jej rodziny – ludzie czują się silniej lub słabiej związanymi z ojczyzną, posiadają silniejsze lub słabsze narodowe instynkty. Dlatego etyka narodowa nie pozwala dawać wszystkim równego głosu w narodowych sprawach, bo jej pierwszym celem nie jest zadowolenie tych, którzy dziś żyją, jeno przekazanie przyszłym pokoleniom nienaruszonych i wzmocnionych podstaw narodowego bytu, tej najdroższej spuścizny przeszłości."

4. "Zwalczanie etyki narodowej ze stanowiska chrześcijańskiego nie dowodzi wcale głębokiego zrozumienia zasad chrześcijańskich i mocnego do nich przywiązania, lecz tylko brak narodowego poczucia, a częstokroć i logiki. W stosunku do cudzoziemca, dajmy na to do Niemca lub Moskala, etyka chrześcijańska tyle mię obowiązuje, ile idzie o stosunek prywatny, o stosunek człowieka do człowieka, tam wszakże, gdzie obaj występujemy jako przedstawiciele i obrońcy spraw swych narodów, jedynie mię obowiązuje etyka narodowa. W stosunkach osobistych nie wolno mi go krzywdzić równie dobrze, jak gdyby był moim rodakiem, bo w tych stosunkach etyka nasza, etyka chrześcijańska, nie uznaje różnic narodowych. Ale nawet zabić go mam obowiązek w walce za ojczyznę."

5. "Polityka, jako zakres czynności dotyczących organizacji zbiorowego życia społeczeństw, za główny swój cel uważać musi dobro całości społecznej – narodu, oraz utrzymanie i pomyślny rozwój organizacji jego zbiorowego życia – państwa. Wszelka inna polityka, mająca bardziej ograniczone cele na widoku, albo się z powyższej wyprowadza i jest jej dopełnieniem, albo się jej przeciwstawia i wtedy, jako niemoralna, niezgodna z dobrem narodu musi być zwalczana – bez względu na to, czy jest osobistą, czy bierze za punkt wyjścia interes materialny, ambicję lub doktrynerstwo jednostki, czy też rodową, koteryjną lub klasową. Naród przede wszystkim jako całość musi żyć i rozwijać się, zarówno ze względu na dobro wszystkich składających go jednostek i grup, jak i ze stanowiska etyki narodowej, nakazującej zostawić przyszłym pokoleniom nie naruszonymi podstawy narodowego bytu odziedziczonego po pokoleniach dawniejszych. Polityka narodowa, jedynie prawowita, musi zwalczać i sprowadzać do właściwych granic wszelkie dążenia partykularne, mające na celu korzyść jednostek lub grup ze szkodą reszty narodu lub podrywające te podstawy, na których się opiera wiekowy byt narodu." 

  

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Świetny cykl. Jakim cudem go prześlepiłem?

Udało mi się mimowolnie do niego nawiązać: http://niepoprawni.pl/blog/287/ani-dla-jednych-ani-dla-drugich

pozdrowienia

Gadający Grzyb

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

pozdrowienia

Gadający Grzyb

#211514

A dziękuję za komplement, pocieszające jest to, że wiemy na czym stoimy i co powinniśmy robić. Poza tym jest nas niemało. Trzeba więc zakasać rękawy i brać się do codziennej roboty. Również gratuluję znakomitego tekstu ;-)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

KP

#215237