Luter i reformacja.

Obrazek użytkownika Łukasz Kuk
Historia

500 lat temu miało miejsce wydarzenie, które przypieczętowało podział kościoła zachodniego. Wtedy, czyli w roku 1521 papież Leon X bullą ''Decret Romanum Pontyficem'' ogłosił ekskomunikę ojca reformacji Marcina Lutra.   

Kim był protoplasta protestantyzmu i jaki wpływ jego dziedzictwo wywiera po dziś dzień na chrześcijaństwo?

Punktem kulminacyjnym w życiu augustyńskiego mnicha Marcina Lutra był rok 1517, i moment buntu i ogłoszenia 95 tez , które zapoczątkowały proces odstępstwa od Magisterium Kościoła Katolickiego.

Brzemienny w skutkach czyn doprowadził do całkowitego wywrócenia porządku. Kurs reformacji zainicjowany przez Lutra podważył sakramenty, kult świętych, Matki Boskiej, małżeństwa i kapłaństwa. Doprowadził to negacji Pisma Świętego, nauki Kościoła Katolickiego, klasycznej filozofii i otworzył przestrzeń na nowe interpretacje chrześcijaństwa, pojawienia się doktryn politycznych oraz wojen religijnych.  

Wystąpienie Lutra zapoczątkowało proces rozpadu jedności Kościoła katolickiego. Skutki tej herezji odcisnęły piętno na całej przyszłości kościoła zachodniego wywołując bardzo głębokie podziały. Podważanie istnienia obiektywnego objawienia skusiły innych reformatorów do jeszcze dalej posuniętej reinterpretacji prawd wiary. Jan Kalwin, Thomas Muntzer oraz wielu innych XVI- wiecznych teologów rozbudzonych możliwościami reformacji tworzyli własne zgromadzenia przyczyniając się do jeszcze większych podziałów. 

Luter zmienił teologię uważając, że sama wiara w Chrystusa wystarczy do zbawienia. To nie czyny, których człowiek dokonuje za życia, (jak naucza teologia katolicka) są drogą do zbawienia tylko sam akt wiary w Boga przyczynia się do tego. Co więcej, Luter nauczał, że czynienie dobra przez człowieka może okazać się w oczach Boga złem i na odwrót, czynienie zła może być odebrane przez Boga jako dobro. Konsekwencją takiego pojmowania jest zacieranie się różnic miedzy czynieniem dobra i zła. 

Nowa teologia protestancka odrzucająca hierarchię kościelną musiała prędzej czy później ewoluować w kierunkach bardziej rewolucyjnych. Brało się to stąd, że skoro można odrzucić władzę kościelną to dlaczego nie pójść jeszcze dalej i podważyć zasadność władzy świeckiej. Do takiego wniosku doszli anabaptyści, (jeden z odłamów protestantyzmu). 

Założony ruch anabaptystów w XVI-sto wiecznej Szwajcarii  poszedł znacznie dalej. Anabaptyści głosili zniesienie różnic społecznych oraz wspólną własność. Europa w XVI w. nie była jeszcze gotowa na rewolucje, dlatego podważający porządek społeczny ruch anabaptystów spotkał się z niechęcią a następnie wrogością ojców reformacji. W memorandum z 1536 r. Luter nawoływał do karania anabaptystów śmiercią. 

Nienawiść do urzędu papieskiego skłoniła Lutra do oddania władzy duchownej w ręce świeckich możnowładców. To nie biskup a książę hrabia lub baron decydował o obsadzie urzędów pastorów, o kwestiach dogmatycznych, sakramentach i doktrynie wiary. Skutki tego zaczęły być bardzo szybko widoczne. 

Natchnieni zradykalizowanymi poglądami i rewolucyjnymi ideami Lutra chłopi wzniecają w 1524 r. Wojnę chłopską. Swoją nienawiść kierują w stronę panów feudalnych i duchowieństwa. Wzywają do niszczenia reliktów starego systemu, palenia dworów, klasztorów i uwolnienia się spod ucisku. Chłopi i wspierająca powstanie biedota miejska domaga się odebrania i rozdzielenia majątków feudalnych i kościelnych. Pierwsza rewolucja rozpalona na kanwie nauczań Lutra utonęła w morzu krwi i niewyobrażalnych cierpień, w tym niewinnej ludności oraz duchowieństwa, do tej pory otaczanej opieką za sprawą katolickiego etosu rycerskiego. Szacuje się, że w wyniku buntu śmierć poniosło 100 tys. chłopów. 

Oprócz Marcina Lutra jednym z najbardziej znanych teologów reformacji był Jan Kalwin. Twórca ewangelicyzmu reformowanego opierał swoją naukę głównie o predestynacji, czyli koncepcji religijnej według której losy człowieka są z góry określone przez wolę Boga. Ta koncepcja religijna umożliwia wyzwolenie się z ram moralnych obecnych w katolicyzmie. Zauważył to zjawisko i opisał niemiecki socjolog Max Weber w publikacji ''Etyka protestancka a duch kapitalizmu''. Praca ta powstała na początku XX w., czasie, kiedy owoce rewolucji przemysłowej nakreślały nowy kierunek rozwoju gospodarczego. Weber wysunął argument, że kapitalizm szybciej rozwija się w państwach gdzie obowiązuje protestantyzm, a zwłaszcza kalwinizm, niż w państwach katolickich. Bierze się to stąd, że etos protestantyzmu popiera przedsiębiorczość w stopniu znacznie większym niż katolicyzm, który przypisuje mniejszą wartość dobrom materialnym. A zatem państwa w których przeważającą religią jest protestantyzm mają mniejsze zahamowania do wyzysku względem robotników niż w państwach katolickich, gdzie obowiązują normy etyczne podyktowane moralnością katolicką.  

Tym co łączy wszystkie odłamy protestantyzmu jest przekonanie, że każdy może dowolnie uznać co jest częścią wiary. To wartość moralna danego czynu zależy od sumienia. Czyli to człowiek decyduje jaką wartość moralną ma dany czyn. Tym sposobem każdy czyn może zostać usprawiedliwiony, a skoro może zostać usprawiedliwiony to już prosta droga do akceptacji wszystkich nowoczesnych zdobyczy cywilizacji. Stąd tak wielka otwartość wspólnot protestanckich na śluby homoseksualne, akceptacje aborcji, czy eutanazji. 

https://planetaprzemian.blogspot.com/

 

źródło, ''Luter. Ciemna strona rewolucji''. 

            ''Etyka protestancka, a duch kapitalizmu''. 

            Obraz Peter H z Pixabay 

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.4 (głosów:15)

Komentarze

zabawne

"Kurs reformacji zainicjowany przez Lutra podważył sakramenty, kult świętych, Matki Boskiej, małżeństwa i kapłaństwa. Doprowadził to negacji Pisma Świętego, nauki Kościoła Katolickiego, klasycznej filozofii i otworzył przestrzeń na nowe interpretacje chrześcijaństwa...". Jak w supermarkecie - i mydło i powidło.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659212

Proszę o rozwinięcie myśli, bo nie rozumiem tego komentarza.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1659287

???

ja podobnie skomentuję :)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659288

Jeżeli uważnie i ze zrozumieniem przyjrzeć się podsumowaniu, które zapisał Krispin, to widać wprost, że to co tam jest - jest nieomal takie samo, wręcz identyczne temu co współczesne lewactwo nazywa nowoczesnością, postępem albo progresywnym programem politycznym. Ten progresywny program był zbrodniczo realizowany w czasie rewolucji francuskiej końca osiemnastego wieku, był ideologiczną częścią politycznego marksizmu stosowanego przez sowiecki komunizm w czasach Lenina, a później Stalina aż do współczesnego Putina, jest głównym nurtem Szkoły Frankfurckiej i jest dramatycznie obecny w tym, co mówią jak najbardziej współczesne postępaki - Biedroń, Nowacka, Środa, Jurova i aktualna wiceprezydent pani Harris. Przeczytajmy ten komentarz jeszcze raz:

  • "Kurs reformacji zainicjowany przez Lutra podważył sakramenty, kult świętych, Matki Boskiej, małżeństwa i kapłaństwa. Doprowadził to negacji Pisma Świętego, nauki Kościoła Katolickiego, klasycznej filozofii i otworzył przestrzeń na nowe interpretacje chrześcijaństwa...".
    Jak w supermarkecie - i mydło i powidło.

Widać gołym okiem, chodzi o to by ideologicznie odebrać Bogu wszystko co Boskie i oddać aktualnie rządzącemu cesarzowi, który już tak nam urządzi świat, że wszyscy wylądujemy w czarnej dziurze. A na straży tej dziury staną tacy faceci jak Rafał Trzaskowski, Daniel Olbrychski albo Andrzej Szejna. Przynajmniej tak im się wydaje. Idealna "KRYSZA" dla bolszewickiego obskurantyzmu albo komunistycznej grabieży. Wszytko jedno jak to nazwiemy, byle było tak, by było wedle nowej religii:
- Róbta co chceta!

I druga część wyjaśnienia - trochę w odpowiedzi księdzu Zygmuntowi Zielińskiemu:

Jest zasadnicza różnica w tym co chciał osiągnąć i o czym pisali i o co walczył w dobrej wierze Marcin Luter i późniejsi luteranie, a co później mówili i interpretowali politycy, absolutni władcy, którzy posługiwali się religią w swoim politycznym celu. Tak jaki to twierdził cynicznie Lenin, mówiąc o religii jako o "opium ludu". 

Za każdym razem, bez względu na to, któremu cesarzowi potrzebna jest tak interpretowana religia, za każdym razem chodzi o jej zniekształcenie, chodzi o jakąś schizmę, chodzi o pozbawienie jej najważniejszej treści, chodzi o jej odebranie Bogu.  

Najlepiej interpretował to Feliks Koneczny definiując pojęcie cywilizacji turańskiej, gdy wspomniał o Dżyngiz Chanie, któremu wszelkie religie były zupełnie obojętne, ale wspierał i posługiwał się tylko tymi, które służyły mu jako narzędzie sprawowania władzy. Dokładnie tak, jak to współcześnie czyni Władimir Putin, posługując się moskiewskim prawosławiem. 

Dokładnie tak, jak to współcześnie czynił Grzegorz Braun posługując się w politycznej kampanii Konfederacji filmem [link] oraz wykładami o Marcinie Lutrze i luteranizmie, czym zapewne zainspirował Łukasza Kukiego.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

michael

#1659341

"Jest zasadnicza różnica w tym co chciał osiągnąć i o czym pisali i o co walczył w dobrej wierze Marcin Luter i późniejsi luteranie"

Dokładnie. Ale współcześni "spece" od historii popełniają ten sam błąd. który popełnia się w ocenie polityków paktujących w latach 30. z Hitlerem - oceniają z dzisiejszego punktu widzenia. A zatem ewentualne układanie się z Hitlerem to zło (bo to zbrodniarz, obozy koncentracyjne, itd) - nie można. Ale Chamberlain mógł. To jest ten brak logiki i spójności. Podobnie z Lutrem. Przez niego wojny. Otóż nie, przez niego miało przyjść opamiętanie (szczególnie w kwestii handlu odpustami). Niestety jego działanie zostało wykorzystane przez innych do osiagnięcia celów korzystnych dla nich samych, nie dla ogółu, czy dla Kościoła.

PS Ciekawe, czy autor artykułu zna owe 94 tezy. Założę się, że nie.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659349

Krispin napisał: PS Ciekawe, czy autor artykułu zna owe 94 tezy. Założę się, że nie.

A jeśli zna i  jednocześnie pisze to co pisze, to czy oznacza to, że jest między innymi  zwolennikiem sprzedawania odpustów, nepotyzmu i  popiera wszystko co czynią hierarchowie KK, łącznie z akceptacją kultu pachamamy i lawendową mafią?

Pierwsza z tez brzmiała ":Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: "Pokutujcie'', to chce, aby całe życie wiernych było nieustanna pokutą." co w kolejnych tezach przeciwstawił  między innymi płaceniu za "odpuszczenie grzechów"

Doprawdy, myśl o tym, że można uznać śmierć Jezusa na niewystarczającą  i wymagającą dopłaty w złocie, jest obrzydliwa, a ten który będąc wówczas  księdzem się temu przeciwstawił, zrobił to, co  przyzwoity człowiek zrobić powinien. Zaprotestował.

A sterowanie sumieniami przez (zwykle skorumpowanych)  władców politycznych nie wniosło ani wtedy, ani później nic dobrego. Sam Jezus się w walkę o władzę nie mieszał, choć usilnie próbowano Go w to wrobić i wyraźnie mówił " Królestwo moje jest NIE z tego świata (Jana 18:36).

Nie podzielam wielu poglądów Lutra, nie podzielam też doktryny Neumana* tj. "dopóki jesteś z nami, to Cię będę bronić jak niepodległości, a jak przeciw nam, to Cię zniszczę".

PS. *Doktryna ostatnio dość popularna na niepoprawnych .

 

 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1659362

Akurat Luter uznawał odpusty a występował tylko przeciw nadużyciom- a dokładniej, to była tylko jego przykrywka, legenda. Ten święty reformator jakoś nie był zbulwersowany widząc zepsucie na codzień czy podczas pobytu w Rzymie a sam robił gorsze rzeczy. Co do płacenia za odpusty, to miało to sens a tylko dziś wydaje się to dziwne i niesłuszne, co jest dowodem na siłę propagandy i pokutujących mitów dla nieuków. Tak samo zresztą dziś możemy patrzeć na różne sposoby umartwienia. Zresztą to nie była kwestia dogmatów tylko trzeciorzędnych praktyk, bo nawet nie zasad wiary ani rytuału.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659364

w kontekście tego mydła i powidła, należałoby interpretować TO jedno zdanie Księgi Ksiąg, z Ew. Św. Jana XVII:3 ?

cyt. A TO JEST ŻYCIE WIECZNE, ICH NABYWANIE WIEDZY O TOBIE, JEDYNYM PRAWDZIWYM BOGU, I O TYM KTÓREGOŚ POSŁAŁ, JEZUSIE CHRYSTUSIE koniec cytatu.

A Jedynym Źródłem do nabywania TEJ Wiedzy na tym naszym porębanym przez Złego łez padołku, jest BIBLIA, czyli PISMO ŚWIĘTE, Którego AUTOREM JEST SAM BÓG, bo wszyscy  skrybowie, pisarze, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu pisali pod natchnieniem SAMEGO BOGA. 

KSIĘGA, Która tysiące lat przetrwała bez najmniejszych zmian, i korekt, świadczy ewidentnie o TYM, że AUTOREM Jest JHWH, czyli TEN KTÓRY POWODUJE ŻE SIĘ STAJE........

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1
#1659226

Dziwna rzecz, ale w przypadku tego tekstu (Kuka) muszą, choćby nie chcieli, być zgodni katolicy z luteranami. Szczyt wszystkiego to twierdzenie, że Luter "doprowadził do negacji Pisma św.". Toż on je przetłumaczył w całości, główną tezą jego teologii było jej źródło sola Scriptura. Z innymi "nieścisłościami" nie polemizuję, gdyż wystarczy sięgnąć po jakąkolwiek historię reformacji, obojętnie katoliką czy protestancką, by to sprostować. 

Podoba mi się!
16
Nie podoba mi się!
0
#1659235

...że choć tego pisać nie muszę. 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659240

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1659307

Osobiście... uważam że nie należy dyskutować o Protestantyzmie.

A zwłaszcza z samymi wyznawcami.

Wiara jak hipermarket może usprawiedliwić wszelkie zło i dać wstęp Złemu już nie do dusz pojedynczych omamionych lecz całych Narodów.

Przykład Niemiec jest w tym wypadku porażający i przerażający zarazem.

Można bajdurzyć o Wyprawach Krzyżowych i Konkwiście.

Ich czas przeminął. 

Tak jak po paru wiekach Wielka Porta też musiała zrozumieć to samo.

A i Konkwista przyczyniła się do powstania nowych Narodów latynoskich.

Można by się skusić nawet o twierdzenie że Katolicyzm w owym czasie był bardziej wolnościowy niż Protestantyzm- miał własną niezależną od świeckiej strukturę,.

A nawet od Prawosławia gdzie wszelcy Władycy, i Carowie jawnie wyciągali łapę po rządy dusz.

Stąd już o krok do bolszewii i idealnego podglebia innych totalitaryzmów.

 

Brak mi Cię Księże na NEonie24. (i to chyba nie tylko moje zdanie)

Mógłbyś publikować bez możliwości komentowania.

By obszczekiwacze nie mieli dostępu.

AVE.

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

Brian

#1659261

"Kurs reformacji zainicjowany przez Lutra podważył kult świętych, 

Nie święci z okresu sprzed reformacji są nadal świętymi 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelischer_Namenkalender

 

1 listopada jest dniem pamięci (Gedenktag) Wszystkich Świętych,

W 2018 roku wprowadzono dzień pamięci Świętego Mikołaja. 

https://www.domradio.de/themen/%C3%B6kumene/2018-12-06/warum-der-nikolaustag-nun-ein-evangelischer-gedenktag-ist

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1659286

Kult Świętych po prostu Jest Niezbędny. Ludziom potrzebne są godne naśladowania i pokrzepiające Wzorce.

W tym wypadku Musiało nastąpić ugięcie się i odżegnanie od oskarżeń o idolatrię.

Poza tym Święci są jakby bliżej nas samych, choć Bóg obecny wszędzie.

Czy współczuję purystom czczącym tylko samo Pismo?

Tak.

AVE. Wszystkim.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Brian

#1659305

Tekst pełen uproszczeń półprawd i nieprawd oraz wniosków z fałszywych przesłanek.

Zachęcam do nabycia osobistego doświadczenia w poruszanym temacie, bo każdy sam swoje brzemię poniesie i nie załapie się ani na balon w górę, ani na windę w dół "na przyczepkę" do jakiejś zorganizowanej wycieczki.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1659290

i bez mojej odpowiedzi na twoje ??? jakoś dalaś radę :)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659302

niby tak, ale obawiam się, że inni nie dali rady - spójrz na oceny tej notki - średnia powyżej 3, co oznacza, że ponad połowa  oceniających uznała  jej treść za dobrą lub bardzo dobrą ...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1659303

...za zabranie głosu. Może warto było napisać coś więcej, ale czekałem aż odezwie się autor tego nieszczęsnego grochu z kapustą (bo może mydło i powidło nie zostało zrozumiane tak, jak nalezy). Niestety nie doczekałem się. Przy takim poziomie błędów i wypaczeń trzeba byłoby napisać nowy artykuł, i to dość długi, a nie mam teraz na to czasu.

Może autor sam zdecyduje się wyjaśnić, w jaki sposób ten "brzemienny w skutkach czyn doprowadził do całkowitego  wywrócenia porządku" i podważył kult świętych, małżeństwo (lub kult małżeństwa, bo nie wiem, o które się rozchodzi) kapłaństwo (lub kult kapłaństwa, bo tu też sprawa nie jest jasna). Interesujący jest też stopień negacji Pisma Świętego, do czego odniósł się już ks. Zieliński oraz stopień negacji klasycznej filozofii (duży, wiekszy, mniejszy, najmniejszy, największy i w stosunku do czego). A więc czekajmy...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659330

Może i byłoby warto przepisać całą książkę Pawła Lisickiego ''Luter. Ciemna strona rewolucji'' ale podejrzewam , że nie chciałoby się panu czytać. Wiec, jeśli czuje się pan ekspertem z tej dziedziny proszę się udać do autora. Pozdr. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1668089

...jest święte i mądre, i niepodważalne. Ceniłem go bardziej zanim popełnił tę książkę. Jego styl - mówię o tej konkretnej pozycji - jest co najmniej irytujący. To książka pisana z tezą, a nie poszukiwanie prawdy. Z jednej strony, trudno mieć mu to za zle. Ja też często tak piszę. Ale kiedy nie jestem do końca pewien, nie udaję, że wiem wszystko najlepiej. W przypadku Lutra niestety nie jestem pewien, a Lisicki wie na pewno. Można mieć pewność co do swojej wiary, co do swojego charakteru (choć też nie do końca i nie każdy), ale co do wydarzeń historycznych już nie. A ocenianianie ich z perspektywy współczesności jest zwykle obardzone dużym błędem. Pisałem o tym w swoim tekście o Łupaszce i nic nie wskazuje na to, że powinienem swoje zdanie zmienić. I ten wstęp - kilkadziesiąt stron na temat obecnego papieża... dobrze, że nie było kolejnych kilkudziesięciu o sadzeniu kapusty. Pańskie tezy nie wydają mi się trafne. Przeczytanie książki niewiele w tym pomaga. I tyle. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1668119

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1659398

Luter otworzył przestrzeń na nowe interpretacje chrześcijaństwa, 

***

był za zgodą Lutra bigamistą 

 

Filip prowadził dość swobodny, może nawet rozpustny tryb życia, czego efektem był syfilis, na który zapadł w 1539 r. Niemal jednocześnie postanowił się ożenić, nie zważając na obowiązujące wciąż małżeństwo z księżniczką saską. Nie dość, że było to małżeństwo morganatyczne, to dopuścił się bigamii, która stanowiła nie tylko wykroczenie poważne przeciwko zasadom religijnym (choć w tym zakresie Filip wyjednał sobie usprawiedliwienie teologów), ale także i przeciw prawu świeckiemu, którego egzekutorem był cesarz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Wielkoduszny

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1659309

Dostał od Lutra rozgrzeszenie.

W promocji.

A tu obrazoburcze i autokrytyczne podsumowanie niemieckiej mentalności.

Także zakłamania "niemieckiego katolicyzmu" który tak się przysłużył Lutrowi.

I jego skokowi z jednego kotła w drugi.

Z Rzeszą(dosłownie) wyznawców.

 

Do dziś aktualny, do dziś dosłowny teledysk.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Brian

#1659337

Ufam, że ta dyskusja nie jest  świadectwem wiedzy o reformacji. W końcu było to ważne wydarzenie nie tylko dla Niemiec I jedno z najobficiej obdarzone poważną historiografią 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1659378

Można wyciągnąć mylne wnioski, bo poziom narzuca sam artykuł. Jak napisałem powyżej, trudno polemizować, bo trzeba byłoby napisać nowy artykuł. Jeśli poziom wyjściowy to tezy typu 2+2=4 oraz 3x3=10 oraz 5:2=7 oraz 7-6=3, to dyskusja nie ma sensu. Może uda się ją podjąć innym razem z lepszym skutkiem. Nie pierwszy i nie ostatni temat, do którego komentarze mogłyby być ciekawsze :)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659409

Jeszcze raz odzywam się w tej sprawie. Uważam, że tak długie trzymanie tego tekstu na Niepoprawnych jest dużym nieporozumieniem. W dodatku wywołał on dyskusję nie lepszą niż on sam. Nie tylko o wyrażone tam poglądy chodzi,ale nawet on tak zdawałoby się rudymentarne sprawy, jak sama bulla ekskomunikująca  Lutra, przecież nie "Dekret Romanum Pontyficem", ale Decet Romanum Pontificem. W ogóle jest dla mnie zaskoczeniem, że redakcja dopuściła do  zaistnienia takiej publikacji. Szkoda wielka. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1659528