Dzieło tradycjonalisty Benedykta XVI przetrwa modernistę Franciszka

Obrazek użytkownika antysalon
Idee

Tym razem, nic ode mnie. Za mały jestem, aby komentować życie, dzieło, dokonania zmarłego kardynała Jozepha Aloisa Ratzingera-Ojca Świętego Benedykta XVI.

Zamiast tego, pozwalam sobie zacytować homilię pewnego młodego kapłana, jeszcze niezapaskudzonego nowinkami, tak wszechobecnymi, grożnymi oraz niestety!, tolerowanymi przez papieża Franciszka oraz wielu hierarchów Kościoła Powszechnego.

cyt.: " Homilia; pogrzeb Benedykta XVI, 5.01.23r.( 1Tes4,13-18; J 11,21-27)

Jeszcze będzie czas na dogłębną analizę obecnej sytuacji Kościoła.
Chciałbym jednak zaznaczyć, że to co działo się w tych dniach jest przykre. Właściwie to dla wielu umarł „problem” i zniknął „kłopot”.
Ciało Ojca Świętego przewożone po ciemku, jakimś busem, bez żadnej czci należnej Namiestnikowi Chrystusa, bez procesji, bez świec, bez kadzidła, bez śpiewów.
Po cichu, bez czci.
My jednak swoimi modlitwami możemy dziękować Bogu za te 95 lat życia, za 17 lat papieża Benedykta.

Niesamowita koincydencja czytań mszalnych z dnia, gdy Benedykt umiera: „jest już ostatnia godzina i Antychryst nadchodzi”… tak, umiera Katechon. Już ustąpił w cień, w 2013 roku, a teraz definitywnie ustąpił ten, który powstrzymywał.

Dosłowne tłumaczenie fragmentu listu do Tesaloniczan, do którego tu nawiązuje, w którym św. Paweł odnosi się do ustąpienia Tego, który powstrzymuje, KATECHONA, brzmi: „usunięty ze środka”. Ze środka świata, czyli Stolicy Apostolskiej… a szerzej: Duch Święty, który działa we wnętrzu Kościoła i świata, zaprzestanie swojej aktywności – bo nie będzie miał przestrzeni – ani ewangelizacji prawdy ani przestrzeni do wyznawania przez nas prawdy – a to zainicjowałoby Sąd Ostateczny. Antychryst pojawi się, gdy już nie będzie ani prawdziwej ewangelizacji – nauczania o sprawiedliwości; ani przekonywania o grzechu… czystej nauki…

Czytamy w Ewangelii jak Marta żali się Panu, że gdyby Ten tu był, jej brat by nie umarł. Pan jednak zezwolił na śmierć Łazarza, by się objawiła Jego chwała.

Można mówić: gdyby Benedykt jeszcze rządził…gdyby nie rok 2013… gdybyś Boże tu był, Kościół by nie wyglądał, tak jak wygląda… Ale to nie prawda, Pan jest! To doświadczenie, które nas wszystkich głęboko dotyka, napawa smutkiem, bólem, poczuciem osamotnienia, osierocenia, doświadczenie nie posiadania Ojca, nie posiadania prawowitego papieża, mrok, który zdaje się nasilać, wraz z tą śmiercią i skomplikowaną sytuacją hierarchiczną… To jest jednak doświadczenie, w którym OBJAWI SIĘ CHWAŁA BOŻA, gdyż Bóg zawsze na końcu triumfuje! Jest zwycięzcą, jest ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM! Jest Panem i nic Mu spod kontroli się nie wymknęło!

Trzeba nam jednak patrzeć realnie i w sposób poważny, zastanawiać się czy jest tak jak myślimy, czy raczej powinniśmy myśleć jak jest.
A jest poważnie.
Bardzo poważnie.
Jednak Kościół nie przegrywa, Kościół realizuje żywot swojej Głowy: Jezusa Chrystusa – nie podbija triumfalnie całego świata dla Pana, zanim On powróci. Wręcz przeciwnie, zdaje się być w odwrocie.
Kościół będzie oszukany, zdradzony, i pozornie pogrzebany… (w katakumbach??) jak sam Pan, a ci którzy przetrwają ten moment krytyczny, zachowując prawdziwą wiarę rzymskich katolików… mimo iż może znajdą się w grobowcach zmarginalizowania i wyszydzenia, ukryją się na prowincji tej chorej kultury Antychrysta, ci przetrwają! Ale większość będzie biegła ku przepaści, bez refleksji, a może z abortowaną zdolnością do refleksji i oceny, bo z umysłami skolonizowanymi przez kłamstwo i technikę… z umysłem zaprzedanym „władcą” tego świata. Większość pójdzie za Antychrystem!

Myślę o tym wszystkim z bólem, ale i z odwagą i siłą, gdyż Pan jest zmartwychwstaniem i życiem.
Teraz z całych sił trzeba nam się trzymać Prawdy i doktryny Kościoła katolickiego, poznawać ją, ukochać, strzec!

Umiłowany papież Benedykt XVI mówił : „Jezus powiedział wszystko swoim uczniom, bo On sam jest żywym Słowem Boga, a Bóg nie może dać czegoś więcej niż samego siebie. W Jezusie Bóg dał nam całego siebie, to znaczy — dał nam wszystko. Ponad tym czy obok tego nie może istnieć żadne inne objawienie, które mogłoby przekazać coś więcej albo w jakiś sposób uzupełnić Objawienie Chrystusa. W Nim, w Synu, wszystko zostało nam powiedziane i wszystko zostało nam darowane”.

Wiemy jak żyć, wiemy jak wierzyć…

Zaufaliśmy obietnicy zbawienia, a to często jest jak zawieszenia swego życia nad przepaścią. Ale my mamy ŻYCIE, mamy Słowo Zbawienia, Słowo Wcielone, które pokonało śmierć, Słowo stwórcze i to stawiamy wobec tej kultury i jej „słowa”, słowa jako czystej konwencji, nie mającego związku z rzeczywistością, a więc słowa martwego, słowa które nie ma przyszłości. My natomiast mamy przyszłość! Naszym celem jest niebo. Tak pięknie pisała o Niebie Mała Teresa, gdy mówiła, że niebo to pozbawienie miłości wszelkich ograniczeń i ogarnięciu wszystkich miłością… cóż to za pełna słodyczy i pokoju wizja…

Jednak tu na ziemi nie jesteśmy milutkim, pluszowym Kościołem…
Istniejemy tu, jako Ciało Mistyczne Chrystusa i napełniamy również naszą rzeczywistość nieuleczalnym niepokojem, rzeczywistość post-chrześcijańską, która próbuje zapomnieć, ale nie jest jej łatwo.

Chrystus przychodząc na ten świat, wstrząsnął podstawami ludzkiego życia, jest On również ziarnem niezgody w świecie chorym i pełnym fałszu!

Niemożliwe jest dla nas pogodzenie kłamstwa z prawdą, niesprawiedliwości ze sprawiedliwością, światła z ciemnością, świata z królestwem Boga, Chrystusa z Belialem!
Gdy uznajemy Jedynego Pana, oznacza to również wydanie bezpardonowej walki z wszystkim innymi „panami”.

Oczywiście, nigdy wojska Kościoła nie będą wojskami tego świata, ani cele Kościoła nie pokryją się z celami tego świata. Nie prowadzimy walki według ciała, ale według ducha! Zanim zostaniemy ukoronowani na wysokościach, musimy zmierzyć się z potęgami tego świata, i wbrew żywionym przez niektórych złudzeniom, nie doczekamy się tutaj triumfu i chwały! Ale..

Odwagi, bracia i siostry.
Pan nas nie zostawi.
Pan nas nie opuści.
Bądźmy wierni.
Bądźmy aż do śmierci rzymskimi katolikami.

Amen"

pzdr

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)

Komentarze

Jeszcze jako kardynał, Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, wymienił trzy główne oznaki nadejścia Antychrysta:

1. aborcja (i eutanazja)

2. promocja homoseksualizmu (ideologii gender)

3. zapłodnienie in vitro

Vote up!
6
Vote down!
0

jan patmo

#1649367

radzi sobie już od początku istnienia i poradzi!, ale najgorsze jest to, co przyjdzie z wewnątrz, od środka!

pzdr

Vote up!
6
Vote down!
0

antysalon

#1649371

cyt. za fronda.pl; " Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego przejawem małości jest fakt, że w Watykanie nie ogłoszono żałoby w dniu pogrzebu papieża Benedykta XVI, a jedynym jej przejawem miał być zamknięty na kilka godzin watykański supermarket.
„Okropna małość Franciszka, który w dniu pogrzebu Benedykta XVI nie ogłosił żałoby w Watykanie. Jedynie na kilka godzin będzie - uwaga! - zamknięty watykański supermarket” – napisał w mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zdaniem kapłana pogrzebowa homilia wygłoszona przez Franciszka była „nadzwyczaj króciutka”.

„Żadnych konkretnych odniesień do wielkich dokonań Zmarłego, żadnych osobistych refleksji, żadnej ludzkiej empatii. Byleby jak szybciej "odfajkować", aby watykański supermarket znów mógł być otwarty” - punktował krytycznie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski."

pzdr

Vote up!
2
Vote down!
-1

antysalon

#1649391

Może warto sytuację KRK we współczesnym świecie przedstawić na tle ofensywy sług/dzieci szatana.

Nie jest przecież tajemnicą, że za walką z KRK stali i stoją globaliści, wyznawcy cywilizacji Talmudu(patrz dzieła prof. Feliksa Konecznego), nazywani wyznawcami wyznania pienieżnego, którzy jako "naród wybrany", uzurpują sobie prawo do bycia istotami ludzkimi i panami świata a reszta goi  jest populacją zwierząt bez duszy.

Początki ich ofensywy to czas tzw. reformacji, ruchu religijno-polityczno-społecznego, zapoczątkowanego przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający rzekomo na celu odnowę chrześcijaństwa a tak naprawdę, celem było zniszczenie chrześcijaństwa realizujacego cele zawartę w Jezusowej Ewangeli.

Proces reformacji stworzył podwaliny  pod ideologie takie jak socjalizm i komunizm, przepoczwarzony w odmiany: eurokomunizm, eurosocjalizm, lewicowy liberalizm, które z kolei były ideologicznym fundamentem dla rewolucji i wojen.

Dzieci szatana wiedzą, że drogą do ich celu jest zniszczenie instytucjoonalnego KRK od zewnątrz i wewnątrz, poprzez strach i terror poprzez rewolucje, wojny, kryzysy ekonomiczno finansowe i zdrowotne(epidemie, pandemie i inne zarazy).

Zwalczanie przez ludzi "wyznania pieniężnego" wiedzy na te tematy, odbywa się za pomocą pałki nazywanej "antysemityzmem".

Kazdy kto głosi tezy sprzeczne z interesami "wyznania pieniężnego" jest atakowany pałka "antysemityzmu" , w skrajnych przypadkach włacznie z fizyczną likwidacją(taki przypadek miał miejsce w 2010 r., gdy zaszczuwany za rzekomy antysemityzm  przez Gazetę Wyborczą Dariusz Ratajczak z Uniwersytetu Opolskiego, został zamordowany przerz Uri Brodsky'ego, agenta Mossadu(Uri Brodsky został  4 czerwca 2010 roku aresztowany na lotnisku Okęcie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy, 12 czerwca wydany Niemcom a 13 czerwca wypuszczony za kaucją przez niemiecki sąd i tyle władze polskie i niemieckie go widziały(na marginesie: Mossad i Szin Bet to tajne służby Izraela, wykonujace na świecie największą liczbę skrytobójstw; prawdopodobnie "seryjni samobójcy" szalejący w Polsce w związku ze zbrodnią z dnia 10.04.2010 roku, to ich dzieło).

Wracając do walki z KRK to trzeba powiedzieć, że początki niszczenia KRK od środka zaczęto od Soboru Watykańskiego II, choć było to jeszcze mocno okryte ideologią zbliżania KRK do coraz szerszych kręgów ludzi wszystkich kultur i narodów świata a bardzo aktywni w pracach na dokumentami SWII kardynałowie Wojtyła i Ratzinger(późniejsi papieże) czynili to w dobrej wierze.

Radykalna zmiana nastąpiła po abdykacji BXVI i wyborze Bergoglio, który był mocno lewicujacy już od młodości i łykał te ideologiczne trucizny(komunizm w południowo amerykańskim wydaniu jako teologia wyzwolenia, potem gender i LGBT).

To dlatego globaliści od prezydenta USA B.H.Obamy wykorzystując lobby homoseksualne w Kurii Rzymskiej i w Episkopatach Zachodu, zmusiły BXVI do ustąpienia(naciski trwały od poczatku 2012 roku, ale BXVI opierał się, sądzac, że w wyborach prezydenckich w 2012 roku B.H.Obama nie uzyska reelekcji. Dlatego z podjęciem i odgłoszeniem decyzji o abdykacji zwlekał do czasu objęcia urzędu przez Obamę w 2013 roku.

Franciszek już podczas pierwszej po wyborze  podróży na BW mówił, ze jego pontyfikat będzie krótki(kilka lat) i odejdzie też na emeryturę, co będzie od tego czasu normalne(chodziło o to, że następne wybory w USA przypadały w 2016 roku i być moze wygra kandydat Republikanów, który z kolei moze nakazać mu ustapienie z urzedu, tak jak jego  poprzednik Demokrat, nakazał ustapienie BXVI.

Okazało się, ze petycje składane w tej sprawie do prezydenta D.Trumpa nie przyniosły rezultatu.

Prezydent Trump skrytykował tylko Franciszka za praktyki aprobowania biskupów KRK,  wyznaczanych tam przez KP Chin.

Siła pieniądza w rękach Talmudowej finansjery jest ogromna, czego jako Polska i Polacy doświadczamy z wielką mocą, atakowani przez globalistów UE/niemieckiej UE.

Trzeba też wiedzieć, ze globalne banksterstwo zydowskie wyrosło w Niemczech(Rotschildowie, Rockefellerowie , Warburgowie , Sachsowie, i wielu innych).

Vote up!
2
Vote down!
0
#1649403

Józef Piłsudski powstrzymał Europę przed inwazją bolszewików ...

Viktor Orban odsunął od władzy Jobbik ( pytanie - na ile jeszcze ?c) ...

[wg Wikipedii]

Kto powstrzyma t(f)u-ska et consortes gdy zabraknie Prezesa ?

Vote up!
3
Vote down!
0

ke-fas

#1649402