Mało znane fakty współpracy Żydów z Hitlerem: Umowa Haavara

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Źródła: ]]>https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement]]>, ]]>http://www.polishclub.org/2017/08/04/wspolpraca-zydow-adolfem-hitlerem-i...]]> – uzupełnione moją wiedzą na ten temat

Jakże wiele faktów historycznych jest przemilczanych, szczególnie tych związanych z tzw.: "narodem wybranym" a ten naród ma niezwykłą cechę (mimo, że już posiada swoje państwo): nie asymilując się z ludnością i tradycją oraz prawem określonego kraju, na którym pasożytuje to zawsze potrafi zadbać o siebie, nawet porozumiewając się z największym ich wrogiem.

 

Tak też było już w 1933 roku w Niemczech hitlerowskich, gdzie z Hitlerem Żydzi podpisali z tzw. umowę Haavara.

 

Umowa Haavara (z hebrajskiego: הֶסְכֵּם הַעֲבָרָה, czyli Heskem haavara: „umowa o przeniesienie”) była porozumieniem między Niemcami hitlerowskimi i syjonistycznymi Żydami niemieckimi podpisana w dniu 25 sierpnia 1933. Umowa została sfinalizowana po trzech miesiącach rozmów przez syjonistyczną Federację Niemieckich Żydów, Anglo-Palestine Bank (na mocy dyrektywy Agencji Żydowskiej ) i władze gospodarczo-polityczne nazistowskich Niemiec. Był to główny czynnik umożliwiający migrację około 60 000 niemieckich Żydów do Palestyny ​​w latach 1933–1939. Są też szacunki, że było to aż 150 tysięcy. Ciekawostką jest to, że emigrowali tylko najbogatsi Żydzi, których stać było na ową emigrację. Biedota żydowska pozostała. Podobnie było w Polsce tuż przed wojną 1939: najbogatsi Żydzi wyemigrowali a została aszkenazyjska biedota, która później poddana została Holocaustowi.

 

Porozumienie umożliwiło Żydom ucieczkę przed prześladowaniami w ramach nowego reżimu nazistowskiego, aby przekazać część swoich aktywów Brytyjskiej Palestynie. Emigranci sprzedali swoje aktywa w Niemczech, aby zapłacić za podstawowe towary (wyprodukowane w Niemczech), które miały zostać wysłane do Mandatory Palestine. Porozumienie było wówczas kontrowersyjne i było krytykowane przez wielu żydowskich przywódców zarówno w ruchu syjonistycznym (takim jak przywódca rewizjonistycznego syjonizmu Ze'ev Jabotinsky ), jak i poza nim, a także przez członków NSDAP i członkowie niemieckiej opinii publicznej. Dla niemieckich Żydów porozumienie umożliwiło opuszczenie coraz bardziej wrogiego środowiska w Niemczech; dla Jiszwi , nowej społeczności żydowskiej w Palestynie, oferowała dostęp zarówno do pracy imigrantów, jak i wsparcia ekonomicznego; dla Niemców ułatwiła emigrację niemieckich Żydów, łamiąc antynazistowski bojkot 1933 r. , który cieszył się ogromnym poparciem wśród europejskich Żydów i był uważany przez państwo niemieckie za potencjalne zagrożenie dla niemieckiej gospodarki.

 

Chociaż NSDAP zdobyła największe poparcie w głosowaniach w dwóch wyborach powszechnych w Reichstagu w 1932 roku to nie mieli większości, więc Hitler kierował krótkotrwałym koalicyjnym rządem utworzonym przez NSDAP i Niemiecką Narodową Partię Ludową. Pod naciskiem polityków, przemysłowców i innych, prezydent Paul von Hindenburg wyznaczył Hitlera na kanclerza Niemiec w dniu 30 stycznia 1933 r. Wydarzenie to nosi nazwę Machtergreifung (przejęcie władzy). W kolejnych miesiącach NSDAP zastosował proces nazwany Gleichschaltung (koordynacja) w celu konsolidacji władzy. Do czerwca 1933 r. Praktycznie jedynymi organizacjami, które nie były pod kontrolą NSDAP, były wojsko i kościoły.

 

W ramach ruchu nazistowskiego proponowano różnorodne (coraz bardziej radykalne) „rozwiązania” „kwestii żydowskiej ” zarówno przed rządem NSDAP, jak i po nim, w tym wydalenie i zachęcanie do dobrowolnej emigracji. Powszechne prześladowania niemieckich Żydów rozpoczęły się, gdy tylko NSDAP przejął władzę. Na przykład 1 kwietnia NSDAP zorganizował ogólnokrajowy bojkot przedsiębiorstw należących do Żydów w Niemczech ; zgodnie z ustawą o przywróceniu zawodowej służby cywilnej, która została wdrożona 7 kwietnia, Żydzi zostali wykluczeni ze służby cywilnej; 25 kwietnia nałożono kwoty na liczbę Żydów w szkołach i na uniwersytetach. Żydzi spoza Niemiec odpowiedzieli na te prześladowania bojkotem niemieckich towarów .

 

Tymczasem w Mandatory Palestine rosnąca populacja żydowska (174 610 w 1931 r., wzrosła do 384 078 w 1936 r.) zdobywała ziemię i rozwijała struktury przyszłego państwa żydowskiego pomimo sprzeciwu ludności arabskiej.Stąd te szacunki, że z Niemiec wyemigrowało do Palestyny 150 tysięcy Żydów a przeszło 50 tysięcy z innych krajów, m.in. w większości z Polski, bo Żydzi byli pewni, że Hitler zaatakuje Polskę i ci bogatsi też emigrowali na szybko z Polski.

 

Umowa transferowa stosowana przez Palästina Treuhandstelle (Biuro Powierników Palestyny), utworzona została specjalnie w celu pomocy Żydom uciekającym przed reżimem nazistowskim oraz w celu odzyskania części aktywów, które musieli oddać, gdy uciekli z nazistowskich Niemiec.

Hanotea ( הַנּוֹטֵעַ , „plantator”) była firmą Biura Powierników Palestyny zajmującą się sadzeniem cytrusów z siedzibą w Netanji i założoną w 1929 r. przez ugruntowanych żydowskich osadników w Palestynie zaangażowanych w ruch Benei Binyamin. W porozumieniu zawartym z Ministerstwem Gospodarki Rzeszy zablokowane niemieckie konta bankowe potencjalnych imigrantów żydowskich zostały odblokowane, a Hanotea wykorzystała środki z nich na zakup niemieckich produktów rolnych; towary te, wraz z imigrantami, byłyby następnie wysyłane do Palestyny, a imigranci otrzymywali dom lub plantację cytrusów od firmy do tej samej wartości. Dyrektor Hanotei, Sam Cohen, reprezentował firmę w bezpośrednich negocjacjach z Ministerstwem Gospodarki Rzeszy, począwszy od marca 1933 roku.W maju 1933 r. Hanotea złożył wniosek o zezwolenie na transfer kapitału z Niemiec do Palestyny. Podobno ten pilotażowy układ niemiecko-hitlerowski działał pomyślnie i dlatego utorował drogę późniejszemu porozumieniu z Haavara.

 

Biuro Zaufania i Transferu „Haavara” Ltd. oddała do dyspozycji Banków w Palestynie kwoty w Reichmarks, które zostały oddane do jej dyspozycji przez żydowskich imigrantów z Niemiec. Banki korzystały z tych kwot w Reichmarks w celu dokonywania płatności w imieniu palestyńskich kupców za towary importowane przez nich z Niemiec. Kupcy płacili wartość towarów bankom. W takim samym stopniu, w jakim lokalni kupcy korzystali z tego rozwiązania, import niemieckich towarów posłużył do wycofania kapitału żydowskiego z Niemiec.

 

Przykład świadectwa wydanego przez Haavarę Żydom emigrującym do Palestyny. The (Transfer), Umowa Haavara i wynegocjowane przez Eliezer Hoofein oraz dyrektora Anglo-Palestine Banku warunki umowy z Niemcami zostały uzgodnione przez Reich Ministerstwa Gospodarki w 1933 roku i kontynuowana była dzięki niemieckiemu wsparciu rządowemu, choć już od 1936 roku pomoc ta była coraz mniejsza a w 1939 roku została przez Niemców całkowicie zaniechana.

 

Warto powtórzyć, że zgodnie z opisywaną umową, Żydzi emigrujący z Niemiec mogli wykorzystać swoje aktywa na zakup towarów wyprodukowanych w Niemczech na eksport, ratując w ten sposób swoje osobiste aktywa podczas emigracji. Porozumienie zapewniło znaczący rynek eksportowy dla niemieckich fabryk do rządzonej przez Brytyjczyków Palestyny. W okresie od listopada 1933 r. Do 31 grudnia 1937 roku w ramach programu wywieziono 77 000 000 towarów Reichmark, czyli 22 500 000 USD (wartości w walucie 1938), do żydowskich przedsiębiorstw w Palestynie (tyle zakupili Żydzi towarów Niemieckich). Do czasu zakończenia programu wraz z początkiem II wojny światowej suma wzrosła do 105 000 000 marek.

 

Warto też jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, że emigracja dotyczyła tylko bogatych Żydów. Emigranci z kapitałem 1000 funtów (około 5000 dolarów w wartości waluty z lat trzydziestych) mogli przenieść się do Palestyny ​​pomimo poważnych brytyjskich ograniczeń dotyczących imigracji żydowskiej w ramach programu imigranckich inwestorów podobnego do współczesnej wizy EB-5 . Zgodnie z umową o przeniesieniu około 39% funduszy emigranta przekazano na żydowskie komunalne projekty rozwoju gospodarczego, pozostawiając osoby posiadające około 43% środków.

 

Porozumienie z Haavary było uważane wśród niektórych niemieckich kręgów za możliwy sposób rozwiązania „ problemu żydowskiego ”. Szef oddziału bliskowschodniego ministerstwa spraw zagranicznych, polityk anty-NSDAP Werner Otto von Hentig , poparł politykę osiedlania Żydów w Palestynie. Hentig uważał, że jeśli ludność żydowska zostanie skoncentrowana w jednym obcym podmiocie, wówczas zagraniczna polityka dyplomatyczna i powstrzymanie Żydów stanie się łatwiejsze. Własne wsparcie Hitlera dla Porozumienia z Haavara było niejasne i zróżnicowane w latach trzydziestych. Początkowo Hitler wydawał się obojętny na ekonomiczne szczegóły planu, ale wspierał go w okresie od września 1937 r. Do 1939 roku.

 

Po niemieckiej inwazji na Polskę we wrześniu 1939 r. Program został zakończony. [18]

 

Owo porozumienie było kontrowersyjne zarówno w ramach NSDAP, jak i ruchu syjonistycznego. Jak ujął to historyk Edwin Black , „umowa transferowa rozerwała świat żydowski, zmieniając przywódcę w przywódcę, grożąc buntem, a nawet zabójstwem”. Opozycja przyszła w szczególności ze strony głównego nurtu amerykańskiego kierownictwa Światowego Kongresu Syjonistycznego, w szczególności Abby Hillela Silvera i prezydenta Kongresu Żydów Amerykańskich rabina Stephena Wise . Wise i inni przywódcy antynazistowskiego bojkotu z 1933 r. Sprzeciwiali się porozumieniu, w niewielkim stopniu nie przekonując XIX Kongresu Syjonistycznego w sierpniu 1935 roku.

 

Prawicowi syjoniści rewizjonistyczni i ich przywódca Władimir Jabotinsky byli jeszcze głośniejsi w opozycji do tej umowy. Gazeta rewizjonistyczna w Palestynie Hazit Haam opublikowała ostre potępienie osób zaangażowanych w porozumienie jako „zdrajców”, a wkrótce potem jeden z negocjatorów Haim Arlosoroff został zamordowany.

 

Tylko szkoda, że amerykańscy Żydzi nie pomogli tej biedocie z Europy, gdy została poddana strasznemu Holocaustowi. Umyli ręce, ale przecież ci najbogatsi w Holocauście nie zginęli...

 

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]> kjahog@gmail.com

 

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła na bloggerze: ]]>https://krzysztofjaw.blogspot.com/]]> lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)

Komentarze

Dokładny, z cytowaniem źródłowych materiałów opis tamtych czasów oraz postawy

przywódców syjonistycznych.

Vote up!
9
Vote down!
0
#1596356

Witam. Tej książki nie czytałem. Byłbym wdzięczny o podanie wydawcy i roku wydania. Dużo czytam i naprawdę to dodaje kopa intelektualnego. 

Pozdrawiam

P.S. Kolejny mój post będzie na temat współpracy Żydów z Niemcami juz podczas wojny (żołnierze wermachtu, kapo w obozach, itd...).

 

Pozdrawiam

Vote up!
9
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596357

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWNData wydania:18 kwietnia 2018

 

https://upolujebooka.pl/amp,92552,siodmy_milion.html

https://m.youtube.com/watch?v=A5S0Sv5cQIA

https://historia.org.pl/2012/11/26/siodmy-milion-izrael-pietno-zaglady-t-segev-recenzja/

Pozdrawiam serdecznie :-)

Vote up!
6
Vote down!
0
#1596369

Nie dość, że książki są tańsze o ok. 50% niż w EMPiK to na terenie Polski są jeszcze punkty odbioru. Np. w Katowicach niedaleko Rynku. Jak ktoś chce, to mam w pdf "Przedsiębiorstwo Holokaust" Finkelsteina i mogę podesłać. Pisać na pw.

 

Księgarnię znajdziesz tutaj: https://bonito.pl/?gclid=EAIaIQobChMIwpubnbKi4wIVgqiaCh0Y0gwxEAAYASAAEgJko_D_BwE

 

 

Vote up!
4
Vote down!
0
#1596371

"Przedsiębiorstwo Holokaust" czytałem już chyba ze cztery razy zanim dotarło do mnie czym owe przedsiębiorstwo jest. 

Polecam też portal https://wolna-polska.pl/. Tam też jest mnóstwo przetłumaczonych książek, najczęściej przez Panią Gordon. Ja z tego portalu skopiowałem niemal wszystkie na swojego twardziela. Wszystkie książki są tu: https://wolna-polska.pl/biblioteka-narodowa. Kopiuję, bo ten portal jest na celowniku Żydów i filosemitów i nie wiem jak długo jeszcze przetrwa. 

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596393

Na pewno ją kupię i przeczytam tak jak ostatnią książkę dr Ewy Kurek - też podobno rewelacyjna i mówiąca prawdę o Żydach i stosunkach polsko-żydowsskich. 

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596392

Poza tym, to uratować żyda, to jest tak, jak uratować węża... i tak cię potem ugryzie - bo musi.
 

Vote up!
5
Vote down!
-1

panMarek

#1596372

Piszę o Talmudzie, więc siłą rzeczy musiałem dotrzeć do chociaż jego fragmentów po polsku lub po angielsku. Hebrajskiego, łaciny czy jidisz nie znam, ale czytuję wybitnych znawców Talmudu jak ks. prof. B.J. Pranajtis.

Poniższe zdanie Talmudu (trochę sparafrazowane) oddaje wszystko i całą prawdę o Żydach: "Żyd może okłamywać Goja, jeżeli to jest w jego interesie. Może nawet przysięgać Gojowi ustami, ale w duchu tą przysięgę mogą unieważnić i ona nie będzie ważna"

Nie chce mi się teraz szukać, bo cały czas przygotowuję kolejną część o Talmudzie, ale jest jeszcze jedna ciekawa myśl w Talmudzie: "Jeżeli Żyd musi ratować własne życie to może poświęcić życie innych Żydów" (cytat nie dosłowny, ale oddający istotę rzeczy"

Ta cywilizacja jest skrajnie różna niż nasza, łacińska, chrześcijańska i Żydów nigdy nie zrozumiemy do końca. 

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596394

Tylko prawda jest ciekawa (Józef Mackiewicz). 
Chcesz zrozumieć żyda - to poznaj fragment pozycji ks. prof. JUSTYNA BONAWENTURY PRANAJTISA (wyd. drugie z 1937 r.) – „CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM CZYLI TAJEMNICE NAUKI RABINÓW O CHRZEŚCIJANACH KTÓRE UJAWNIŁ J. B. PRANAJTIS”
str. 153 
ARTYKUŁ II CHRZEŚCIJAN NALEŻY MORDOWAĆ
Wreszcie Talmud nakazuje zabijać chrześcijan bez żadnej litości.
Talmud, trak ta t Aboda zara 26b:
۞ «Heretyków, zdrajców i odstępców n a l e ż y s t r ą c a ć
(do studni), ale nie wyciągać.»
Po dodaniu do nich jeszcze ciemiężcow, trzymających teraz Izraela w niewoli, będziemy mieli cztery rodzaje tych, których żydzi mają zabijać, a to: zdrajcy, odstępcy, ciemiężcy, wreszcie wszyscy heretycy-chrześcijanie, nie wyłączając nikogo, nawet najlepszego.
I. NALEŻY MORDOWAĆ ZDRAJCOW *)
Za największych wrogów żydów słusznie uważani są ci,
_____________________________________________________________
28) Deuteronomium VII, 2.
*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

str. 154
którzy odsłaniają tajemnice ich nauki talmudycznej lub stają się dla nich przyczyną szkody pieniężnej, chociaż niewielkiego znaczenia. Są to: moserot — z d r a j c y . [105—106]
Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 10:
۞ «Dozwala się zabić d o n o s i c i e l a , n a w e t w na s z y c h c z a s a c h , na każdym miejscu (gdziekolwiek zostanie spotkany). Można go zabić zanim doniesie. Zarazem, gdy powiedział, że chce kogoś zdradzić co do (dobór) życia lub majątku, chociażby te były małe i wielkiej szkody nie miały wyrządzić, już wydał na siebie dostateczny wyrok śmierci. Niech go przestrzegą jednak i powiedzą mu: „nie wyjawiaj“. Jeżeli zaś powie bezwstydnie: „nie, wyjawię to”, powinien być zabity i im pierwej go kto zabije, tem większą będzie miał zasługę. Hagah. Jeżeli brak czasu, żeby go prze strzec, przestroga nie jest konieczna Niektórzy twierdzą, że zdrajcę tylko wtedy należy zabić, kiedy nie można się od niego uwolnić, (pozbawiając go) jakiegoś członka jego. Jeżeli zaś można się uwolnić od niego (w ten sposób), np. przez wyrwanie języka, lub oślepienie jego oczu, wtedy nie wolno go zabijać, ponieważ on nie jest gorszy od innych prześladowców.»
Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 15:
۞ «Jeżeli zostało stwierdzone, że ktoś trzy razy zdradził Izraela lub sprawił, że ich pieniądze przeszły do akumow, [ 106—107], należy szukać sposobu i rozsądnego (chytrego) pomysłu, aby go zgładzić ze świata.»
A nawet samo studiowanie prawa żydowskiego zasługuje na karę śmierci.
Talmud, traktat Sanhedrin 59a:
R. J o c h a n a n mówi: Goj badający prawo winien jest śmierci. *)
_____________________________________________________________
*) [W Talmudzie lipskim, wydanym w 1932 r.: w traktacie Sanhedrin 59a i Aboda zara 3a, Toseftc: „akum badający prawo winien jest śmierci“. W Chesronot haszas do Aboda zara 3a, Tosrfta: „goj badający prawo wanien jest śmierci“.]

str. 155
II. NALEŻY ZABIJAĆ ŻYDÓW PRZYJMUJĄCYCH CHRZEST
Ma jm o n i d e s w Hilchot akum, rozdz. X, § 2:
۞ «To powiedziane je s t30) o bałwochwalcach. Lecz tych z pośrod Izraelitow, ktorzy odstąpili od religji lub stali się epikure
jeżykami, mamy rozkaz z a b i j a ć i aż do piekieł ścigać. Jako że niszczą Izraela i odwracają narod od Boga. »
Szulchan aruch, część Jare dea § 158, art. 2, Hagah:
۞ «Przeniewiercy, ktorzy przechodzą na służbę akumow, ktorzy się plugawią między akumami, czczae gwiazdy i planety,
jak czczą tamci, podobni są tym, ktorzy prowokują gniew (Boga); dlatego należy ich strącać, a nie wyciągać.*
[107—108)
Tamże i w Choszen ha-miszpat § 425, art. 5:
۞ «Epikurejczykow z Izraela, tych mianowicie, ktorzy poświęcają się czci gwiazd i planet, ktorzy grzeszą złośliwie, wywołując gniew; także tych, ktorzy jedzą padlinę, lub ktorzy ubierają się na pośmiewisko (w suknię zrobioną z wełny i płotna), (są bowiem) prawdziwymi epikurejczykami; podobnie tych, ktorzy nie uznają Tory i Prorokow Izraela; wszystkich tych nakazane jest z a b i j a ć : kto ma władzę zabijać, niech zabija mieczem publicznie; jeżeli nie ma, niech przedsiębierze chytre sposoby, aż zginą. » 31)
Kim są ci, ktorzy się zapierają Prawa, jasno wykazuje r. Ma jm o n i d e s w Hilchot teszuba, rozdz. III, § 8 32).
۞ «Trzy są klasy nieuznających Tory: 1. Ktorzy mowią, że Tara nie od Boga została dana, lub (nie od Boga) ani nawet jeden jej wiersz ani nawet jedno słowo, lecz (utrzymują) , że Mo j ż e s z od siebie to powiedział, każdy (kto tak mowi) nie uznaje Tory. 2. Ktorzy odrzucają jej objaśnienie, zwane Torą ustną (Miszną), ani nie uznają jej uczonych, jak (zrobili) C a d o k 33) i B a j t h o s 34). 3. Ktorzy mowią, [108—109) że Stworca zamienił to prawo na inne prawo; Tora zaś nie ma już więcej znaczenia żadnego,
_____________________________________________________________
30) W § poprzednim, że nie należy rzucać n a głowę do studni pogańskiej.
31) Następuje przykład, przytoczony n a str. 153.
32) U J. E c k e r a : „Judenspiegel...“ w prawie 50, n a str. 35.
33) Ktorego zwolennikami byli znani Q Sadduceusze.
34) Także tworca pewnej sekty religijnej w Izraelu.

str. 156
chociaż nie zaprzeczają, że została dana od Boga, jak c h r z e ś c i j a n i e i Turcy. Każdy z tych nie uznaje Tory. »
III. NALEŻY MORDOWAĆ CIEMIĘŻCOW TRZYMAJĄCYCH IZRAELA W NIEWOLI *)
C h r z e ś c i j a n n a l e ż y z a b i j a ć , p o n i e w a ż s ą c i em i ę ż c am i , resztkami Amalekitow, ktorych nakazuje
tępić starożytne prawo.
Księga Zohar, część I, 25a:
۞ «Narody ziemi są bałwochwalcami. O nich jest powiedziane: „niech zostaną zgładzeni z ziemi“, są bowiem z tych, o ktorych
jest powiedziane: „zniszcz pamięć Amaleka“. Resztki ich są także w c z w a r t e j n i e w o l i 36), to jest s p r a w u j ą c y rządy. . . , ktorzy są (prawdziwymi) Amalekitami.»
1. S p r a w u j ą c y c h r z ą d y przeto przedewszystkiem należy zabijać, kiedy bowiem oni pozostaną nietknięci, prożna jest nadzieja żydow, że zostaną kiedykolwiek uwolnieni z tej czwartej niewoli, prożna jest ich modlitwa.
Księga Zohar, część I, 219b:
۞ «Pewne jest, że niewola (nasza) będzie trwała aż dotąd, poki nie zostaną wytępieni z ziemi sprawujący rządy nad ludami, czczącemi bożkow. » [109—110]
Księga Zohar, część II, 19a:
۞ «Rzekł r. J e h u d a : Przyjdź i zobacz, jak się rzecz ma: od tego czasu, gdy księciu ich została oddana władza nad Izraelem, nie jest wysłuchane ich (Izraelitow) wołanie; (jest zaś wysłuchiwane), gdy książę upada; o nich bowiem jest napisane: umarł krol egipski i wkrotce odpoczęli synowie Izraela od niewoli; wołali i wstąpiło ich wołanie do Boga. »
2. Ze wszystkich jednak najbardziej jest żydom nienawistna ta władza, ktorej metropolją jest Rzym. Nazywają ją: Krolestwo Ezawa, Edomitow, Krolestwo pychy, Krolestwo niegodziwe, Rzym bezbożny. Państwo tureckie nazywa się Krolestwem Izmaelickiem; jego nie mają zamiaru obalać; wszel-
_____________________________________________________________
*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t t s a . ]
35) Mianowicie rzymskiej. Tę poprzedziły: egipska, asyryjska, babilońska.
 

Vote up!
5
Vote down!
0

panMarek

#1596405

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

str. 157
kiemi zaś siłami [zamierzają] zgładzić Krolestwo rzymskie; tem bardziej, że z zagładą Rzymu ma być połączone zbawienie
i oswobodzenie narodu wybranego. 36)
R. D a w i d Kimc h i pisze wyraźnie do O b a d j i : 37)
۞ «Cokolwiek powiedzieli prorocy o zniszczeniu Edom w ostatnich dniach, to rozumieli o Rzymie, jak wyjaśniłem w Izajaszu w wierszu „Przybliżcie się ludy, aby słuchać“. Ł8) Albowiem, gdy Rzym zostanie zniszczony, nastąpi odkupienie Izraelitow. »  [110—111]
To samo twierdzi i r. A b r a h a m w księdze „Ceror hamor w rozdziale „Szojtim” i często gdzie indziej:
W zburzeniu Rzymu leży rychłe nasze odkupienie. 39) [111---112]
_____________________________________________________________
36) Porownaj: Synayoyu ludaivu, rozdz. X, n a s tr. 212.
37 ) U J. B u x t o r f a : Lexicon w źrodłosłowach: d i x i c r
38) Izajasz XXXIV, 1.
39) Wiele je st w księgach żydowskich rzeczy pisanych o Rzymie, o jego powstaniu i losie przyszłym, ktore uważałem za pożyteczne tu przytoczyć.
O powstaniu. Metropolji świata chrześcijańskiego czyta się w Talmudzie, w trak ta c ie Sanhedrin 21b:
۞ « Tej godziny, w ktorej S a l o m o n pojął corkę Faraona, zstąpił G a b r j e l i wetknął trzcinę w morze i s p r a w i ł , że wystąpiło (wyciągnął)
błoto i n a niem zostało zbudowane wielkie miasto, ktore je s t Rzymem. »  
W Talmudzie, w trak ta c ie Szabbat 56b, czyta się to samo i mowi się dalej:
۞ « W dniu, w ktorym J e r o b o a m wprowadził dwa cielce, jednego
do Betel, drugiego zaś do Dan, została zbudowana pewna chałupa, k to rą je s t I ta lja Grecji>, to je st Rzym. Albowiem w trak ta c ie Megilla, rozdział
I, czyta się:
۞ Italją Grecji jest wielkie miasto Rzym. »  
To samo czyta się w Talmudzie Jerozolimskim, w trak ta c ie Aboda zara, rozdz. I:
« W dniu w ktorym J e r o b o a m wzniosł dwa cielce, przybyli R e m u s i R o m u l u s i zbudowali dwie chaty w Rzymie i t. d. »  
Pełniej i z liczniejszemi szczegołami czyta się tę bajkę w Midrasz rabba do Pieśni Nad Pieśniami [Szir ha-szirim rabba] I, 6 — k a r ta 93’
« Rzekł r. L e w i : w tym dniu, w ktorym krol S a l o m o n ożenił się z corką F a rao n a N e c h o, zstąpił Michał wielki książę z nieba i włożył trzcinę do morza, aby błoto lub brud wstąpiło do niej zewsząd 1 przylgnęło do niej, ktore to miejsce zrobiło się potem n a k sz tałt lasu i je st on tym samym, k to ry dał miejsce miastu Rzymowi do budowania. Albowiem, gdy J e r o b o a m b e n N e b a t wzniosł dwa złote cielce, zbudowali w Rzymie dwie chałupy, ktore wkrotce runęły, a gdy je na nowo zbudowali, zwaliły się znowu. Był tam wtedy mąż sędziwy, k to remu było n a imię A b b a Ko l o n , k to ry im powiedział: Jeżeli nie przyniesiecie tu wody z rzeki E u fra tu i nie zmieszacie jej z tem błotem

str. 158
IV. NALEŻY ZABIJAĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN *)
Wreszcie należy zabijać w s z y s t k i c h chrześcijan, nie wyłączając nawet najlepszych. [ 112—113]
i z tego icn nie zbudujecie, nigdy nie będą stały. Rzekli do niego: A ktoż nam przyniesie? Odpowiedział: Ja. Wyruszywszy więc, zrobił z siebie jakby handlarza winem, ktory przenosi wino z jednego miejsca do drugiego do sprzedania i ta k szedł z jednego mia sta do drugiego, z jednego k ra ju do drugiego, aż wreszcie doszedł do E ufra tu. Gdy tam przybył, wziął wody z E u fra tu i przyniosł ją im, k to rą zmieszali ze swojem błotem i ta k znowu wystawili te chałupy, ktore wtedy stanęły mocno. Od tego czasu mowili ludzie w przysłowiu:
۞ «„Każdy kraj, w ktorym niema A b b y K o l o n a , nie zasługuje na nazwę k ra ju .“ »  „I nazwali to miejsce Rzym Babilon” .
To je st tam. I żeby ktoś nie sądził, że się to mowi o innym Rzymie, do tych słow $ „miejsce Rzymu“ komentator zaznacza: „miejsce, w ktorem zbudowany został Rzym, sprawiający Izraelowi przykrości,,.
R. B e c h a j w książce Kad ha-kemach (wydania krakowskiego) - litera Gimel, rozdział $ Gaawa 17d — podaje:
۞ «„Ono wstąpiło ponad spalenie" (Leviticus VI, 2) to je st n i e g o d z i w e krolestwo rzymskie, ktore się pyszni i wynosi, końcem jego będzie, że będzie sądzone przez ogień jak je s t powiedziane: „Ono wstąpiło do spalenia". Leviticus VI.≫
R. S a l o m o n do ostatniego wiersza O b a d j i : „I wstąpią Zbawiciele n a gorę Syjon, aby sądzić gorę Ezaw i P an będzie miał krolestwo", tak pisze: „Naucza cię, że krolestwo jego nie je st doskonałe, aż weźmie zemstę z gory Ezaw", to je st według p a ra fra sty |komentatora] chaldejskiego $ wielkie miasto Ezaw“, O k t o r e m j e s t Rz ym.
Ten sam do tych słow: „Uderz pasterza i rozproszą się owce" (Zacharjasz XIII, 7) — „pa ste rz a“, t. j. $ „Krola Rzymu bezbożnego” czyli niegodziwego rzymskiego imperjum.
R. A b r a h a m w księdze „Ceror ha-mor“ do tych słow: „W czasie, w ktorym zachwieje się ich noga“ (Deuteronomium XXXII, 35): $ jakby mowi: „kiedy zachwieje się ich ste r i fundament, to jest Rzym bezbożny“.≫
Uo więcej, spodziewają się, że sam ich Wybawca wyruszy z tego miasta. R. B e c h a j w literze O Nim, księgi Kad ha-kemach, pod koniec ta k mowi: 
۞  Tak znajdziesz o Zbawcy ostatnim, ktory pojawi się prędko w dniach
naszych, ktory wyjdzie z metropolji Rzymu i zburzy ją.≫
I że już tylko tam siedzi Mesjasz okazuje się z Talmudu — tr a k ta t Sanhedrin 98a — w sprawie Mesjasza, gdy zapytują, gdzieby był Mesjasz, odpowiada się, że je st w mieście Rzymie. A jakiż znak jego? „Siedzi w Rzymie wśrod owrzodziałych1' t. j. trędowatych. Tak się przytacza w Szulchan aruchu; lecz dziś czyta się w Talmudzie „Siedzi między ubogimi noszącymi choroby". Lexicon B u x t o r f a , w żrodlosłowie Co oznacza to wszystko, co się przepowiada o konieczności zburzenia niegodziwego Rzymu i kogo oznaczają po upadku państwa rzymskiego, zwłaszcza w naszych czasach, w ktorych nawet nie pozostało nazwy imperjum rzymskiego, pozostawiam sądowi każdego, mogącego osądzić.
*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a . ]

str. 159
Talmud, traktat Aboda zara 26b, Tosefta: N a j 1 e P s z y w ś r o d gojow z a s ł u g u j e na śmi e r ć .
To zdanie wielokroć powtorzone spotyka się w rozmaitych księgach żydowskich, chociaż nie w tych samych słowach. Np: r. S a l omo n J a r c h i do rozdziału XIV Exodus (wiersz 7), wydania Amsterdamskiego 40) , mowi:
۞ «Najlepszy wśrod E g i p c j a n 41) zasługuje na śmierć. »  
Szulchan aruch, po słowach Jore dea 158, § 1, że nie należy zabijać własnoręcznie tych akumow, ktorzy nie są dla żydow
szkodliwi, (ktorzy nie prowadzą wojny z Izraelem) w komentarzu Biur hetib, taką uwagę robi przy słowie 0 milchama —
wojna:
۞ «Lecz w czasie wojny niech go (akuma) zabijają rękami, według tego, co jest powiedziane: D o b r y wś r o d akumow
z a s ł u g u j e na śmi e r ć . »   11. d.
V. WYTĘPIENIE CHRZEŚCIJAN JEST MIŁĄ BOGU OFIARĄ. *)
Ż y d z a b i j a j ą c c h r z e ś c i j a n i n a n i e g r z e s z y , l e c z , j a k u w a ż a j ą , s k ł a d a B o g u p r z y j e m n ą o f i a r ę .
Sefer Or Izrael 177b12) :
۞ «Zniszcz życie klif ot i zabij je; będziesz bowiem miły Majestatowi Boskiemu, jako ten, ktory składa ofiarę kadzidła. »  
1113—114]
Tamże, karta 180:
۞ «Izraelita powinien starać się gorliwie wyrwać ciernie z winnicy, t. j. wykorzenić i wytępić klif ot z ziemi; nie można bowiem zrobić Błogosławionemu Panu większej przyjem-
_____________________________________________________________
40) w wydaniu weneckiem, jak w Talmudzie: Najlepszy wśrod gojow i t. d. W bazylejskiem zaś wogole niema. [W Talmudzie lipskim:
„Najlepszy wśrod akumow zasługuje n a śmierć.“]
41) Słowo ۞ Mecrim [Egipcjanie] można złośliwie czytać $ Nocrim, wskutek podobieństwa litery 2 do dwoch, obok siebie stojących: i;.
Nie brak zapewne egzemplarzy, w ktorych otwarcie chrześcijan się wymienia. E d z a r d pisze „ J a r c h i do Exodus XIV, 7, wyd. Amsterdamskiego śmielej podstawił & „Najlepszego z c h r z e ś c i j a n należy zabić“.
*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a.]
42) Ten te k st i następne 4 p a trz u R o h l i n g a: „Die Polemik...“
 

Vote up!
5
Vote down!
0

panMarek

#1596406

str. 160
ności niż ta, jaką my sprawiamy wytępiając bezbożnych i klifot z tego świata. »   
R. S z yme o n : Jalkut 245c, numer 772; i Bamidbar rabba 229c:
۞ «Każdy, kto wylewa krew bezbożnych, (tak jest przyjemny) jak ten, kto składa Bogu ofiarę. »   
VI. PO ZBURZENIU ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ NIEMA WIĘCEJ INNEJ OFIARY, OPROCZ WYTĘPIENIA CHRZEŚCIJAN
W księdze Zohar, część III, 227b, mowi „dobry pasterz“ :
۞ Nie mamy innej ofiary oprocz tej, ktora polega na usuwaniu strony nieczystej. »   
W komentarzu Mikdasz Melech do karty 62 Zoharu czytamy:
۞ «Kozioł, ktorego posłali (w dniu pokuty) Az a z j e l o w i , jest dowodem, że także my obowiązani jesteśmy usuwać klifot ze świata. »   
Księga Zohar, część II, 43a, wyjaśniając nakaz Mo j ż e s z a o wykupieniu pierworodnego osła, jako ofiary baranka, mowi:
& ≪Osioł oznacza nieżyda. Odkup go z niewoli, jako ofiarę baranka, ktorym jest rozproszona owca Izraela (t. j. zrob go
żydem). Jeżeli zaś odmowi, złam kark jego;... [114—115] muszą być bowiem wymazani z księgi żyjących, ponieważ o nich powiedziano : kto zgrzeszy przeciw mnie, tego wykreślę z księgi. »   
VII. MORDERCOM CHRZEŚCIJAN OBIECUJE SIĘ NAJWYŻSZE MIEJSCE W RAJU
Księga Zohar, część I, 38b i 39a:
۞ W czwartym pałacu raju znajdują się wszyscy, ktorzy opłakiwali Syjon i Jeruzalem i wszyscy zabojcy pozostałych narodow bałwochwalczych... I jak purpura [jest] szatą (chlubną i wyrożniającą Boga), tak wyrożnia się i odznacza tych wszystkich, ktorzy zabijali pozostałe narody czczące bożkow. »   
_____________________________________________________________

str. 161
VIII. NIE WOLNO ZAPRZESTAĆ TĘPIENIA CHRZEŚCIJAN*)
W takim stanie rzeczy, I z r a l i t a ni e mo ż e ni g d y w e d ł u g p r a w a s w e g o z a n i e c h a ć t ę p i e n i a gojow, n i e w o l n o im d a ć w c a l e s p o koj u, n i e wo l n o z o s t a w i ć ż a d n e g o mi e j s c a .
Ma jm o n i d e s w Hilchot akum, rozdz. X, § 1:
۞ «Niech nie wchodzą w układy z bałwochwalcami, tak aby im zostawić możność czczenia bożkow; ponieważ mowi się: 43) „Nie będziesz z nimi zawierał pr zymierza“ i t. d. Lecz a l b o n i e c h do o d s t ę p s t w a od k u l t u n a k ł o n i ą , a l b o n i e c h z a b i j ą. »   
Tamże, rozdział X, § 7:
O ≪Gdzie Izraelici gorują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nami jakiegokolwiek bałwochwalcę; jeśliby nawet tylko przypadkowo wśrod nas bawił, albo [115—116] z jednego miejsca przejeżdżał na drugie dla handlu, ani przejść nawet nie pozwolmy przez ziemię... »   
IX. NALEŻY PRZEŚLADOWAĆ WSPOLNEMI SIŁAMI*)
Ws z y s c y ż y d z i s ą o b o w i ą z a n i d z i a ł a ć w s p o l n em i s i ł ami , a b y z n i s z c z y ć w r o g i c h s o b i e z d r a j c o w ; j e ż e l i n i e c z y n n i e , to p r z y n a j m n i e j f i n a n s o w o .
Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 388, art. 16:
۞ Wydatki zrobione na zgładzenie zdrajcy obowiązani są zwrocić wszyscy mieszkańcy miasta; także ci, ktorzy uiszczają
daninę gdzie indziej. »
X. ŻADNA UROCZYSTO SC CHOCBY BARDZO WIELKA NIE MOŻE PRZESZKODZIĆ W ZABIJANIU CHRZEŚCIJAN
Talmud, traktat Pesachim 49b:
۞ Powiedział r. E l i e z e r : narod ziemi (om ha-arec) dozwala się z a b i j a ć w święto pokuty, przypadające na dzień sabatu44). Rzekli mu jego uczniowie: Rabbi, powiedz
_____________________________________________________________
*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. F r a n a j t i s a . ]
43 ) Deuteronomium VII, 2.
44) W tym wypadku żadnego innego świętego dnia. w ktorym b a rdziej należy się wstrzymać od wszelkiej pracy, nie można sobie nawet wyobrazić.

str. 162
raczej o f i a r o w a ć . Na to im odpowiedział : Bynajmniej; przy ofiarowaniu trzeba odmawiać odpowiednie modlitwy, przy zabijaniu zaś niema p !trzeby modlitw. »  45)
Że wogole należy prostakow [arn ha-arec] zabijać jak zwierzęta, ujawnia także księga Zohar, część II, 119a: 
۞ I śmierć ich niech bvdzie z zamknięciem gęby, jak bydlęcia, ktore zdycha bez głosu i bez słowa. »    [116—117]

XI. OCZEKIWANY JEST MESJASZ — MŚCICIEL*)
S p o w o d o w a ć wi ę c o b a l e n i e r e l i g j i c h r z e ś c i j a ń s k i e j , j e s t j e d y n y m c e l e m w s z y s t k i c h d z i a ł a ń , a n a w e t m o d l i t w I z r a e l a . 46) Nic dziwnego, jeżeli wyczekują także Mesjasza, swojego wybawcę, nie innego jak prze: iladowcę, ktory wygubi najcięższemi klęskami wszystkich nieżydow.47) Dlalego czas przyjścia Mesjasza zalicza się w Talmudzie do trzech najcięższych kar, ktore mogą spotkać ludzi.
Talmud, tia k ta t Szabbat, 118a:
O ≪Ktokolwiek przestrzega trzech posiłkow w sabat, uwalnia się od trzech kar: od c i e r p i e ń M es j a s z a , od sądu piekieł i od wojny Goga i Mag >ga. Od c i e r p i e ń Mes j a s z a , ponieważ napisano tu „Dzień“, i napisano tam:
„Oto ja posyłam wam Proroka E 1 j a s z a, zanim przyjdzie dzień Pana“ i t. d. »   
Talmud, traktat Sanhedrin 98b:
۞ «Coż zrobi człowiek, aby się uwolnić od cierpień Mesjasza?
Będzie przestrzegał prawa dobroczynności i t. d. »   
_____________________________________________________________
45) Człowiek z gminu przeto Jest zupełnie niegodny, aby być ofiarowanym!
*) [Podtytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a ]
46) B u x t o r f : Synagoga Iudaica, n a str. 24.
47) Nie takiego więc oczekują Mesjasza, jakiego przepowiadali P ro rocy: pokornego, ubogiego, Księcia pokoju, dziś w całym świecie czczonego; lecz temu wogole przeciwnego — Anti-Chrysta; że chrześcijanie dobrze wiedzą o jego nadejściu, nie je st dla żydow tajemnicą. Np. r. A b e rb i n e l ta k mowi (do Daniela k a r ta 68b): , Usłyszeli (rozumie się: chrześcijanie od żydow), że będą bardzo ciężkie klęski w czasie Mesjasza, k tore nazywają się Chable ha-masziach — bole Mesjasza, tak, że nazywają szczęśliwym tego, k to ich nie będzie widział, ani nie będzie żył w tych czasach. »    (Mateusz XXTV, 8). P a trz : Lexicon B u x t o r f a w ćrodłosłowie $ Chebel.

str. 163
XII. MODLITWY ŻYDOW O ZAGŁADĘ CHRZEŚCIJAN *)
O t e g o m ś c i c i e l a M e s j a s z a w z d y c h a j ą b e z u s t a n n i e w s w o i c h mo d l i t w a c h , zwł a s z c z a k t o r e z a n o s z ą w w i l j ę P a s c h y . 48)
۞ «Wylej gniew twoj na narody, ktore cię nie poznały i na krolestwa, ktore twego imienia nie wzywały; 48) [117—118] wylej na nich gniew twoj i szał gniewu twego niech ich ogarnie; 60) prześladuj ich w uniesieniu twojem, i zetrzyj ich pod niebiosami Panie.B1) » 52)
۞ «Dokąd-że wreszcie siła twoja będzie w niewoli, a piękność twoja będzie spoczywała w ręku gnębiciela? O Boże! pobudź siłę twoją i gorliwość twoją przeciw nieprzyjaciołom naszym; niech zginie siła ich i niech się przerażą i t. d... »   
۞ «Zgubionym niech będzie odjęta wszelka nadzieja; wszyscy heretycy niech zginą, jakby w jednej chwili; wszyscy nieprzyjaciele narodu twego niech szybko zostaną wycięci; krolestwo pychy wyrwij, złam i zniszcz, niech zostaną ujarzmieni
wszyscy, prędko, w dniach naszych. »    B3) [118—119]
_____________________________________________________________
") i-foatytulik ze spisu rzeczy ks. P r a n a j t i s a ]
48) P a trz : Synagoga Iudaica, rozdz. XVIII,na s tr. 416 i rozdz. XIV,
n a str. 283.
49) Psalmy LXX1X, 6—7.
50) Psalmy LXIX, 25. 51) Treny III, 66.
52) Zanim odmawiają tę modlitwę „śpiewają dość długi hymn o wyzwolenie z Egiptu, w ktorym, kiedy te k s t dojdzie do dziesięciu plag, ktoremi zostali dotknięci w Egipcie, śpiewają [go] wolno i jednym palcem wylewają krople wina z kielicha, zaznaczając, ż e . owych dziesięć plag, powinno wyjść z ich domow n a ich wrogow, mianowicie chrześcijan". Synagoga Judaica, n a s tr. 412. Minhagim, n a str. 25. Odmawiając zaś ją powinni otworzyć drzwi domow, aby zaświadczyć, że,  zaufawszy Bogu, nie mają się czego obawiać; aby sobie przypomnieli, że „ ta noc czuwan ia “ je st tą, w ktorej Bog strzeże ich od wszelkiego złego (Pesachim 109b) i dla te j wiary przyśle im Mesjasza, k to ry wyleje gniew swoj n a akumow. Szulchan aruch, część Orach chajim § 480, Hagah. [Porownaj tak że : Z b i g n i e w K r a s n o w s k i : „Światowa polityka żydowska“,
Warszawa 1934; n a str. 33.]
Str 53) „że zaś modlitwy te kie rują także przeciw władzy chrześcijańskiej, możemy łatwo przekonać się u r. B e c h a j a, k to ry o te j modlitwie ta k pisze w Kad ha-kemach, k a r ta 80a: M o d l i t w ę t ę p r z e z n a c z y l i p r z e c i w h e r e t y k o m , c z y l i u ł o ż y l i n a o b a l e n i e t e g o b e z b o ż n e g o p a ń s t w a t. j. n a zniszczenie państwa rzymskiego, i wszystkich rządow chrześcijańskich, k tore p a n u ją nad żydami. »    J. B u x t o r f : Synagoga Iudaica, rozdz. X, n a str. 212.

str. 164
W tym samym czasie Książę owego pysznego Imperjum, t,ak się modli i nakazuje się modlić wszystkim swoim, po całym świecie rozsianym, „zgubionym“ i „heretykom”:
Modlmy się leż i za wiarołomnych żydow: niech Pan i Bog nasz zedrze zasłonę z serc ich, aby z nami poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wszechmogący, wieczny Boże. ktory w miłosierdziu swojem nikomu, nawet wiarołomnym żydom. przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj modlitw naszych za lud len zaślepiony, aby wreszcie poznał światło prawdy, klorem jest Chrystus
i z ciemności został wybawion. Przez tegoż Pana...
_____________________________________________________________

Przeczytaj książkę "„ Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim” a poznasz prawdę.
Pamiętaj: i Ty możesz być jak ks. prof. Justyn Bonawentura Pranajtis!
 

Vote up!
4
Vote down!
0

panMarek

#1596407

wnioski nasuwają się same...

Vote up!
1
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1596409

No niestety został otruty, ale to wszystko zgodnie z Talmudem, bo "„Nawet chrześcijanin, którego złapie się na badaniu prawa Izraela zasługuje na śmierć. Sanhedrin (59a): „Rabin Jochanan mówi: Goi, który wścibia nos w prawo zasługuje na śmierć”.

Ten cytat pochodzi bezpośrednio z Talmudu. 

Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596415

Proces Bejlisa

W 1913 powołany jako biegły w procesie Bejlisa[5]. Pranajtis twierdził, iż zamordowanie chłopca było rytuałem religijnym, co pokrywało się z ówczesną wiarą wielu Rosjan w to, iż Żydzi w swojej liturgii wykorzystują krew chrześcijan. W 1916 r. po przyjeździe do Petersburga ciężko zachorował. Został umieszczony w szpitalu. Zmarł prawdopodobnie na skutek otrucia[6].

Vote up!
2
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1596416

Mordy rytualne to nie była wiara, ale fakty.

Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596419

Dziękuję za te cytaty. Ja osobiście tą książkę posiadam z wydania w 1937 roku. Nie wiem skąd się wzięła, ale u mojego wujostwa był remont i na strychy ją znaleziono. Kamienica pochodzi z 1934 roku a strych służył jako piwnica do wszystkiego. Ponadto tą książkę i inne mam na pdf. jeżeli kogoś to interesuje to prześlę. Proszę dać znak na PW.

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1596413

mówi o żydach - dzieci Szatana. Po co więc uczyć się ich rozumienia?

Trzymać się od nich z daleka, i nie pozwalać na żadne zachcenia.

Razić PRAWDĄ ich złych czynów,

Podobno tego najbardziej nie lubią.

Więc TO najlepszy bat na tych s........synów

:

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox?projector=1

Vote up!
1
Vote down!
0
#1596453