Kto i dlaczego boi się J. Kaczyńskiego?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

 

Bloger Piotr Piętak na portalu salon24 opublikował swój tekst pt. ]]>"Dlaczego boimy się J. Kaczyńskiego?"]]>, w którym przedstawił m.in. trzy powody, które wedle niego miałyby powodować strach Polaków przed J. Kaczyńskim.

 

O pierwszym z nich tak napisał: "... otóż w Polsce, zasadnicze decyzje polityczne nie podejmuje premier i jego ministrowie tylko człowiek dla którego polityka i sprawowanie władzy może zostać użyta do wykonania zemsty i to zemsty prywatno-publicznej". Innymi słowy Polacy mają bać się zemsty J. Kaczyńskiego za tragedię smoleńską, zemsty skierowanej wobec tych, którzy zachowali się wtedy skandalicznie a strach ten potęgowany jest dodatkowo przez ich wyrzuty sumienia.

 

Drugim powodem - zresztą jako uzupełnienie pierwszego - miałoby być "powołanie komisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej w skład której wejdą członkowie komisji A. Macierewicza. Dla tych ludzi tragedia smoleńska to był zamach. Powołanie tej komisji wzmacnia przekonanie wśród części opinii publicznej, że celem J. Kaczyńskiego jest zemsta, postawienie w stan oskarżenia ludzi według niego odpowiedzialnych za katastrofę".

 

Zaś jako trzeci powód strachu przed J. Kaczyńskim Piotr Piętak wskazuje m.in na Z. Ziobrę pisząc tak: "...minister Ziobro i podporządkowanie ministrowi sprawiedliwości prokuratury. Minister Ziobro jest – czy to się zwolennikom PiS podoba czy nie – symbolem władzy, która mediatyzowała przemoc wobec swoich przeciwników politycznych i ideowych. Jednocześnie minister Ziobro – w oczach tych, którzy boja się władzy J. Kaczyńskiego – jest kimś w rodzaju prokuratora Wyszyńskiego mienszewika, który na rozkaz Stalina wiernego ucznia naczelnego bolszewika Lenina – skazywał w procesach publicznych przeciwników Soso (...) Dlaczego wczorajszy zdrajca -  według elektoratu PiS – odzyskuje tak łatwo łaski J. Kaczyńskiego? Odpowiedź, dla tych, którzy znają elementarz psychologii jest jasna jak słońce". 

 

Ogólnie nie neguję pewnej racjonalności i słuszności owych przyczyn strachu przed J. Kaczyńskim, ale czy jest to strach zwykłych Polaków czy może raczej kreatorów i beneficjentów III RP, całego tego środowiska tych antypolskich w większości "elit"? Sądzę, że właśnie raczej ich a nie zwykłych Polaków a także części tych Polaków zwanych "lemingami".

 

Poza tym tak naprawdę problem jest o wiele szerszy i w sumie leży gdzie indziej.

 

Zastanowiwszy się nad kreatorami i beneficjentami III RP (też zewnętrznymi) to ich strach wyrażany jest - wedle mnie - w pięciu obszarach.

 

Pierwszy to utrata władzy, wpływów i profitów osiąganych dzięki tej władzy. To rzesza polityków, szemranych biznesmenów, słabych urzędników (kariera dzięki nepotyzmowi i znajomościom oraz służalczości wobec III RP), uległych i politycznie zaangażowanych dziennikarzyn, celebrytów różnej prowieniencji, całego mainstreamu III RP. Ten strach idealnie oddaje stwierdzenie: "ryk świń odrywanych od koryta". Dotyczy to również np. zewnętrznych instytucji finansowych i sieci handlowych (rychłe ich opodatkowanie) oraz utraty możliwości drenowania finansowego Polski przez korporacje zagraniczne (uszczelnienie VAT, unormowanie tzw. "cen transakcyjnych", ograniczenie możliwości finansowania tzw. doradztwa właścicielskiego).

 

Drugi to strach przed odpowiedzialnością za działania przestępcze (morderstwa, "seryjny samobójca", złodziejstwo, nepotyzm), działanie na szkodę Polski i zdradę Polski  (plan L. Balcerowicza, czyli Sachsa-Sorosa, prywatyzacja, niszczenie przemysłu, wygaszanie Polski, palenie akt bezpieki, "gruba kreska", afery PO i całej III RP, Magdalenka, OS, uwłaszczenie komunistów na majątku narodowym, agenci, agenci wpływu, lobbing, proniemieckość, prorosyjskość). W tej kategorii mieści się też strach przed prawdą o tragedii smoleńskiej.

 

Trzeci to strach przed prawdą o III RP, czyli umowie pomiędzy komunistami i różową opozycją o ustanowieniu quasi wolnościowej III RP. Ten strach też jest powiązany ze zbiorem zastrzeżonym IPN i z archiwami wojskowymi oraz działaniami m.in. WSI oraz związany z historyczną oceną bohaterów III RP, czyli z faktem, że prawda o nich zamieni ich z bohaterów na historycznych zdrajców Polski.

 

Czwarty strach a może i złość to przerwanie procesów zawłaszczania i podporządkowania sobie Polski przez pewne środowiska, które już myślały, że Polska jest ich. Są to m.in.: korporacje przemysłowo-bankowe (przejęcie polskiej gospodarki, pauperyzacja Polaków, ubezwłasnowolnienie kredytem, tania siła robocza, ogromny rynek zbytu towarów własnych), kondominium niemiecko-rosyjskie (kontynuacja plany Ribbentrop - Mołotow i planu niemieckiej Mitteleuropy) oraz część środowisk żydowskich, które chciały i chcą z części Polski  utworzyć mityczną Judeopolonię, czyli raj dla Żydów a z Polaków uczynić tylko i wyłącznie masy siły roboczej - Polaków biednych, słabo wykształconych, pozbawionych religii katolickiej i patriotyzmu oraz własnej ojczyzny.  Istotnym elementem jest też utrata (zablokowanie) możliwości przejęcia ogromnych  polskich zasobów naturalnych, ziemi, wód i lasów.

 

Piąty to wreszcie zastopowanie w Polsce (a tym samym w wielu innych krajach) rewolucji komunistycznej, rewolucji kulturalnej opartej na ideach komunisty A. Gramsciego, czyli: laicyzacji społeczeństw, ich wynarodawiania, politpoprawności, dominacji lewackości i tzw. demoliberalizmu, multi-kulti, gender, LGBT, aborcji, eutanazji, pedofilii, oderwania od wartości chrześcijańskich, islamizacji Europy jako część walki z cywilizacja łacińską, likwidacji państw narodowych m.in. poprzez tworzenie struktur a'la państwowych w postaci dzisiejszej UE a na koniec istotne utrudnienie w procesie budowy Jednego Rządu Światowego... Zresztą w tym zakresie też chodzi mi.in. o strach przed neutralizacją w Polsce wpływów lóż masońskich  i innych takich jak Bilderbergowie (poprzez m.in. takie fundacje jak sorosowa Fundacja S. Batorego, po części Fundacja Adenauera - choć to fundacja wspierająca przede wszystkim germanizację przedwojennych terenów niemieckich w Polsce, Open Society Foundation czy FOR ) a to w większości środowiska żydowskie związane z kapitałem bankowym i korporacyjnym oraz politykami, naukowcami, celebrytami, naukowcami i dziennikarzami.

 

To są strachy elit III RP (i nie tylko, ale też i nie Polaków, również za granicą), ale tak naprawdę nie zwykłych ludzi.

 

Ci zwykli ludzi wyrażający obecnie strach przed J. Kaczyńskim to wytwory wieloletniej propagandy nienawiści i manipulacji ludźmi oraz blokady informacyjnej mediów i ich stronniczości. Przez całe niemal 26 lat a przez ostatnie kilkanaście była prowadzona zmasowana nagonka na braci Kaczyńskich. Niemal dwa pokolenia słyszały cały czas tylko półprawdy i kłamstwa o nich a już o Jarosławie szczególnie (oprócz okresu prezydentury L. Kaczyńskiego, gdzie w równym stopniu oczerniano i niszczono obydwu braci). Cała narracja III RP z GW na czele kreowała z J. Kaczyńskiego na potwora, faszystę, Hitlera, Putina. Wdrukowano w mózgi ludzi irracjonalny strach przez PiS-em i J. Kaczyńskim. Działo się to na wszystkich frontach a w zmonopolizowanych jedynie słuszną lewacką polipoprawnością i służalczością wobec III RP mediach szczególnie. Zakodowano u wielu ludzi coś na kształt negacji i nienawiści wobec J. Kaczyńskiego na sam dźwięk jego nazwiska i nazwy PiS czy też słów patriotyzm, naród i polskość. . Były to działania perfidne i cyniczne, ale psychologicznie skuteczne a wynikały też ze strachu przed pewnym elitarnym, polskim formatem politycznym J. Kaczyńskiego i skutecznością jego działań oraz strachu przed polskością i historycznie ukształtowanymi Polkami.

 

KOD, Nowoczesna czy PO chcą bazować na tym właśnie wykreowanym odruchu irracjonalnej nienawiści części ukształtowanych przez siebie lemingów. Oczywiście elity bronią siebie, ale hipokrytycznie i cynicznie korzystają z efektów tych lat manipulacji ludźmi i dalej bazują na tym samym oraz dodatkowo na redukowaniu tzw. dysonansu poznawaczego (powyborczego) u tzw. lemingów. Ten dysonans jest zjawiskiem psychologicznie znanym i opiera się m.in. na niemożności (niechęci) przyznania się do błędu i szukania usprawiedliwień dla własnych działań, postaw czy poglądów (nawet głupich, błędnych, fałszywych i irracjonalnych) oraz szukaniu potwierdzenia ich słuszności (m.in. dzięki temu, że wielu myśli tak jak oni).

 

Dla manipulacyjnie  ukształtowanych przez elity III RP lemingów nie jest istotna prawda i logika. Ich prawdą i logiką jest jedno: J. Kaczyński jest złem i zawsze złem, niezależnie od racjonalności i rzeczywistości a patriotyzm i polskość to anachronizm. To stadne działanie, które idealnie wyraziła jedna Pani w niedawnych Wiadomościach, która na manifestacji KOD opowiedziała drżąco i autentycznie ze strachem o tym jak ona się boi dziś J. Kaczyńskiego i PiS, boi się nawet zadzwonić z komórki (i pokazała drżącą ręką tą komórkę). To jest właśnie efekt manipulacji i systematycznego odmóżdżania ludzi.

 

Dodatkowo jeszcze awersja do nowych władz to efekt rewolucji kulturalnej i wykreowania u wielu Polaków negacji wobec wiary, patriotyzmu, państwowości, polskości, Ojczyzny, niepodległości i suwerenności. To właśnie wykreowana wyższość lewackiego demoliberalizmu nad demokracją i narodową demokracją. Wmówiono wielu Polakom, że owa lewacka europejskość daje poczucie wyższości nad ksenofobami, faszystami, niewykształconym motłochem, wiernymi, patriotami, średniowieczem, itd. To też zostało wdrukowane do mózgów wraz z kompleksem tej europejskości oraz poczuciem przynależności do tzw. postępowych elit. Wyraża się to też m.in. w gloryfikowaniu flagi unijnej i pieśni "Oda do Radości".

 

Ponadto jeszcze wpływ na opozycyjną wobec nowych władz postawę części społeczeństwa ma społeczno-polityczny kształt dotychczasowej III RP, państwa chorego w wielu obszarach. W takiej chorej Polsce  ludzie zostali wychowani i nie wiedzą, co to normalne, godne państwo i Ojczyzna.

 

Naturalny strach przed zmianami to dodatkowy psychologiczny atut dzisiejszych opozycjonistów wobec swoich lemingów. Zmiana budzi zawsze pewien opór, dopóki nie okaże się, że ta zmiana tworzy coś lepszego. Dlatego elity III RP zaatakowały od razu, aby nie dopuścić do zmian i żeby nie pozwolić na dobre efekty tych zmian zauważone przez ludzi, m.in. też przez swoich lemingów.

 

Bo te elity wiedzą, że powstanie normalności w Polsce przekreśli całe ich życie i te niby dokonania dla wolności i rozwoju Polski.

 

Zresztą ci kreatorzy i beneficjenci chorego państwa polskiego zwanego III RP ("chuj, dupa i kamieni kupa" czy też "teoretyczne państwo") wiedzą, że nie są w stanie już zmanipulować więcej, szczególnie młodych ludzi, którzy korzystają nie tylko z A. Michnika vel. A. Szechtera, ale z wielu źródeł informacji (internet) a ponadto wielu poznało normalność na emigracji. Ten fakt też budzi u elit III RP wściekłość nie do opisania, a już u michnikowszczyzny totalną... bo przecież kiedyś tak wspaniale manipulowali ludźmi a oni szli za GW jak barany...

 

Tak więc przyczyny strachu zwykłych ludzi - w przeciwieństwie do elit - nie mają podłoża jakiegoś strachu przed zemstą, odpowiedzialnością, utratą profitów, prawdą o Smoleńsku, przekonaniem o sile sprawczej J. Kaczyńskiego nad działaniami prezydenta i rządu czy jakimiś innym faktami. To przede wszystkim efekt wieloletniej manipulacji i propagandy, również wobec A. Macierewicza czy Z. Ziobry. A A. Macierewicza boją się przede wszystkim WSI-oki oraz różnej maści agenci a Z. Ziobry przestępcy oraz środowisko niezweryfikowanych prawników i korporacji prawniczych (jaki to był bunt, gdy Ziobro chciał uwolnić zawody prawnicze i rozbić te korporacje...).

 

I na koniec. Mówiąc w tekście o zwykłych ludziach mam na myśli tych, którzy niestety zostali zmanipulowani i wykreowano z nich tzw. "lemingów". Stanowią oni na szczęście zdecydowaną mniejszość wśród Polaków, w tym zdecydowanie również u tych, którzy są całkowicie zrażeni do polityki i do państwa polskiego oraz prawie nigdy nie biorą udziału w wyborach... a to połowa Polaków.

 

A tak naprawdę w większości Polacy naprawdę nie boją się J. Kaczyńskiego...

 

Pozdrawiam

 

P.S. Tekst być może trochę w niektórych miejscach zanadto "skrótowy", ale wynika to z faktu, że powstał na bazie komentarza do tekstu pana Piotra Piętaka...

 

W swoim tekście skupiłem się raczej na strachu elit III RP, chociaż też wspomniałem o odrywaniu od koryta i ukróceniu możliwości drenażu Polski przez korporacje i banki zagraniczne, szczególnie niemieckie, ale też i inne w przypadku banków). Oczywiście jest to jedna z głównych przyczyn ataku na Polskę przez UE i jej agendy: KE i PE. Dziś KE wszczęła procedurę kontroli praworządności w Polsce. To skutek nagonki na Polskę przez niemieckich polityków i polskich zdrajców i zaprzańców spod znaku elit III RP i dawnego rządu PO-PSL + Nowoczesnej i KOD.  Oczywiście dla UE czyli IV Rzeszy niepodległość i suwerenność Polski jest szokiem. 

 

Przez 26 lat staliśmy się potulnymi barankami w stosunku do UE a już od momentu do niej wejścia i przez okres rządów PO-PSL staliśmy się jedynie landem niemieckim i bezwolnym wykonawcą rozkazów płynących z Brukseli i Berlina. IV Rzesza Niemiecka myślała, że już Polska jest całkowicie przez nią zdobyta a niemiecka buta tylko potęgowała to przeświadczenie. Okazało się, że Polacy wybrali inaczej i nowy rząd z prezydentem zaczęli traktować Polskę i Polaków tak jak polskie władze zawsze to winny robić. Polka stała się najważniejsza a jej dobro i dobro Polaków stało się najwyższym priorytetem. 

 

Ta nagła suwerenność i podmiotowość Polski implikuje opór i strach elit unijno-europejskich. Ci totalitarni lewacy i demoliberałowie stworzyli UE czyli twórczo rozwinęli (lub chcą rozwinąć) ideę ZSRR, którą można nazwać ZSRE, czyli Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Głównym rozgrywającym w tym związku są Niemcy i to oni nie mogą się pogodzić z utratą swojego lennego landu. Zarówno gospodarczego jak i politycznego (Mitteleuropa). 

 

Dodatkowo strach zniemczonych, lewackich elit unijnych jest potęgowany faktem, iż Polska jest największym ludnościowo i obszarowo krajem wśród nowych członków UE. Jest więc naturalnym liderem tych krajów, w tym Grupy Wyszehradzkiej. Nowe władze w Polsce powróciły do budowy jednego wspólnego stanowiska tych krajów, stanowiska sprzecznego z lewacka i demoliberalną politpoprawnością i dotychczasowym kierunkiem rozwoju UE prowadzącym do eliminacji suwerennych i niepodległych państw narodowych. Utrata Polski przez tych lewaków zagraża całej dotychczasowej UE a dodatkowo jest jeszcze UK, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Portugalia czy nawet Dania. Komuno-socjalistyczni lewacy z elit unijnych wiedzą, że Polska jest więcej warta niż Węgry a do tego graniczy z dominantem, czyli Niemcami. 

 

UE się sypie i to przede wszystkim przez idiotyczną politykę czysto niemiecką i chęci Niemiec do dominacji gospodarczej i politycznej w UE. Kryzysy finansowe i polityczne, imigranci, polipoprawność, totalitaryzm lewacki będący zaprzeczeniem demokracji to w największej części niemieckie plagi. Niemcy nigdy nie przyznają się do porażki i choćby mieli pociągnąć w bagno innych będą dalej parli w to bagno. 

 

Polska zawsze im wadziła a dziś szczególnie boja się odzyskania przez nią godności i suwerenności, bowiem zagraża to ich dominacji w UE i może się przyczynić do budowy UE jako wspólnoty państwa narodowych, Europy Ojczyzn. Stąd tez m.in. ten strach i histeria oraz straszenie Polski. 

 

Rzygać mi się chce na tą niemiecką UE (duchy nazizmu niemieckiego), ale spokojnie. Róbmy swoje. Nie ma u nas żadnego zagrożenia demokracji jak np. w Niemczech. I jeszcze też mi się wydaje, że Niemcy jakoś chcą odwrócić uwagę od swoich kłopotów i skierować ją na Polskę. 

 

B. Szydło wczoraj powiedział, że dalej będzie naprawiać Polskę, nie ugnie się przed histerią i oszczerstwami oraz będzie ją budować jako wolny i normalny kraj, Polskę (nie dosłownie ale taki był wydźwięk jej orędzia). I tego się trzymajmy a lewakom i socjalistom przekazujmy fakty i tyle. 

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)

Komentarze

Po prostu ludzie uczciwi, czyści, prawdziwi patrioci szanują Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dla którego Bóg, Honor, Ojczyzna jest najwyższą wartością.A niech się go boją komuchy z Eurokołchozu, różne Schulce, Timmermansy, Oettingery i nasi rodzinni zdrajcy typu herrThuski, Bieńkowskie, Schetyny, Petru, Naumany, mordercy KAT za Smoleńsk, Seryjni Samobójcy, WSIoki, POlszewicy, Nowośmieszni i pozosta chołota.

Vote up!
12
Vote down!
0
#1504732

:)

Masz rację, ale trzeba być czujnym i reagować, co zresztą J. Kaczyński, rząd i prezydent robia na bierzaco i z planem strategicznym.

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1504741

... sPOkojnie spać, myśleć i funkcjonować, oby trwała wiecznie.

Gdy usłyszą Jarosław Kaczyński.

Pozdrawiam

Vote up!
9
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1504755

Dla mnie prezes Kaczyński to wielki patriota oddany całym sercem Polsce. Spotkałem się z wieloma złymi opiniami, że jest On mściwym człowiekiem, bo szuka ciągle zemsty za Smoleńsk. Zawsze odpowiadam takim ludziom: co byś zrobił gdyby Twój brat, bratowa i wielu Twoich przyjaciół zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, a po śmierci jeszcze ich oskarżono o rzeczy, których nie zrobili? Jarosław Kaczyński dąży tylko do prawdy i nie tylko dla siebie, ale i dla mnie, dla Ciebie i Twoich dzieci, żeby z dumą mogły powiedzieć, że śp. Lech Kaczyński to był prezydent, który oddał życie za prawdę o Katyniu. Mam wielki szacunek dla Pana Jarosława Kaczyńskiego za to co dla nas robi teraz i jeśli będzie trzeba się stawić osobiście w jego obronie, gdyby była taka potrzeba, to zrobię to bez wahania, bo wiem, że On również codziennie walczy dla mnie i dla Ciebie o to, żeby Polska była Polską i byś mógł z dumą powiedzieć, że jesteś Polakiem.

Vote up!
10
Vote down!
0

Tomek N.

#1504761

:)

Tak trzymać, ale ja mam doswiadczenia z lemingami. Przez lata im rózne rzeczy tłumaczyłem a teraz wiekszość juz sie do mnie nie oddzywa :). To stracone pokolenie Polaków, niestety. Ostatnio ksiądz podczas wizyty duszpasterskiej opowiadał mi, że taki jeden mało go nie pobił, gdy ze strony księdza padły argumenty za zamachem smoleńskim.

Pozdrawiam 

Vote up!
7
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1504776

Znam to z autopsji, bo sam obracam się w takim środowisku niby katolików, patriotów, którzy jednak ciągle plują na PiS i zmiany pozytywne w Polsce. Im już nie zależy na wolnej, bogatej Polsce byle by coś z tego komunistycznego koryta dostali to już są szczęśliwi i nie ważne, że są niewolnikami w swoim kraju i, że pracują za psie pieniądze. Ważne, że w telewizji usłyszą, że są cool i że Polska dobrze się rozwija. Wokół nich może być szambo, a oni jeszcze w nie wskoczą z radością zamiast je posprzątać, bo dla nich najważniejsze jest żeby płynąć z prądem a nie pod prąd. Tylko gdzie ich ten prąd zaniesie? Napewno nie do dobrobytu i wolności o jaką walczyli nasi dziadkowie. Ja całe życie plynąłem pod prąd i dalej tak będę robić niezależnie od wszystkiego co złego przez to może mnie spotkać.

Vote up!
1
Vote down!
0

Tomek N.

#1504798

Znam to z autopsji, bo sam obracam się w takim środowisku niby katolików, patriotów, którzy jednak ciągle plują na PiS i zmiany pozytywne w Polsce. Im już nie zależy na wolnej, bogatej Polsce byle by coś z tego komunistycznego koryta dostali to już są szczęśliwi i nie ważne, że są niewolnikami w swoim kraju i, że pracują za psie pieniądze. Ważne, że w telewizji usłyszą, że są cool i że Polska dobrze się rozwija. Wokół nich może być szambo, a oni jeszcze w nie wskoczą z radością, zamiast je posprzątać, bo dla nich najważniejsze jest żeby płynąć z prądem a nie pod prąd. Tylko gdzie ich ten prąd zaniesie? Napewno nie do dobrobytu i wolności o jaką walczyli nasi dziadkowie. Ja całe życie plynąłem pod prąd i dalej tak będę robić niezależnie od wszystkiego co złego przez to może mnie spotkać.

Vote up!
2
Vote down!
0

Tomek N.

#1504799

 przeprowadzić negocjacje z Cameronem i we dwójkę wystąpić z UE.To byłby koniec UE i lewactwa u władzy w Brukseli.

Vote up!
6
Vote down!
0

Mirek300

#1504766

Myślę że przestępczy układ który przez osiem lat pozwalał na bezkarne drenowanie polskiego majątku,
polskim i zagranicznym grupą interesu.Z tego zapewne układ czerpał kolosalne profity,dlatego taki jazgot.
Boją się rozliczeń ,bo żeby wróciła normalność w kraju trzeba jak najszybciej wyjaśnić tą patologię ,
winnych zaś surowo ukarać.

Vote up!
7
Vote down!
0

zza winkla

#1504767

Masz rację. To jeden z powodów histerii.

Wystarczy wyjasnić tylko niektóre afery PO (stoczniowa, hazardowa, marszałkowa, misiakowa, i jeszcze kilka) a oni zostana skreśleni z historii polski, chyba że tylko w kontekście negatywnym. Zdaja sobie z tego sprawę, stąd m.in. taki strach przed Z. Ziobro i A. Macierewiczem. O J. Kaczyńskim nie wspomnę bo to przecież "zło wcielone" :).

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1504777

którzy nie zareagowali właściwie na katasrtrofę smoleńską, a teraz pojawiła się  perspektywa jej wyjaśnienia. Wystarczy sprawdzić listę nieobecności na pogrzebie pary prezydenckiej. Chyba nikt nie uwierzy, że służby mocarstw światowych nie miały wiedzy na temat tego, co się w Smoleńsku wydarzyło. Nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że stwierdzenie zamachu na całe dowództwo wojskowe kraju NATO (naczelny zwierzchnik i dowódcy wszystkich formacji) musiałoby wywołać niewyobrażalne konsekwencje polityczne, nie mieli prawa tego zlekceważyć, bo właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa  naszego kraju, wstąpiliśmy do NATO, a co okazało się fikcją. Oni nie mieli po prostu odwagi spojrzeć naszemu narodowi w twarz. Dlatego też z ulgą przyjęli wersję MAK, bo ona zwalniała ich z odpowiedzialności i konieczności zareagowania  na ten akt agresji. Jak na złość, wydarzyło sie ostatnio kilka znaczących katastrof samolotowych i w każdym przypadku wyjaśnianie zaczynało sie od odzyskania wraku i badań ofiar, co w przypadku katastrofy smoleńskiej było zupełnie zlekceważone, przy kompletnej obojętności krajów sojuszniczych. Te zdarzenia i sposób dochodzenia do przyczyn katastrofy nagle drastycznie pokazały rażącą różnicę  w procedurach wyjaśniania przyczyn tragedii. Tym bardziej, że w Smoleńsku zginął prezydent kraju należącego do NATO. Oficjalne podanie do wiadomości nowych ustaleń w sprawie tej karastrofy, skompromituje wszystkie kraje NATO w sposób absolutny, bo albo będą musiały stwierdzić, że wiedziały, ale zataiły, albo przyznać, że wzajemne zapewnianie bezpieczenstwa, to zwykła ściema i nie ma żadnego sojuszu. 

Vote up!
7
Vote down!
0

Anka1

 

#1504791

Masz wiele racji. Zresztą historia nas nauczyła, że nie ma co liczyc na sojuszników zachodnich a więc trzeba sie samemu rozwijać tak, zeby ewentualnie byc gotowym na agresję (m.in armia, ale tez cyberprzestrzeń, bo ona jest dzisiaj orężem walki hybrydowej). 

Kontekst miedzynarodowy w czasie tragedii smoleńskiej był chyba najistotniejszym elementem wpływajacym na zachowanie naszych sojuszników. Musimy niestety sobie zdać zprawę, że na razie - mimo naszej wielkości, ludnosci i historycznego znaczenia  - geopolitycznie jesteśmy tylko pionkiem lub może skoczkiem i to wszystko. Nasza pozycja zależy od geopolityki wielkich mocarstw. Pamietajmy, że wtedy Obama prowadził politykę resetu z Rosją. Stąd zaniechanie budowy u nas tarczy antyrakietowej. L. Kaczyński wtedy był niewygodny dla USA i oczywiscie NATO i Rosji. Jedgo uratowanie niepodległości Gruzji w 2008 roku było niechcianym posunięciem podczas polityki resetu. 

Oczywiście jestem przekonany, że wszyscy w NATO wiedzą jak było i wie to też polski rząd czy prezydent. Wtedy prawda mogłaby doprowadzić do konfliktu, ale szkoda, że NATO nie zareagowało. To nauczka na przyszłość - musimy sami być mocni... A przeiceż za rządów PO armia sie praktycznie rozpadła a Komorowski nawet mówił o wyjsciu z NATO. 

Teraz sytuacja geopolityczna jest inna i lepsza dla Polski. USA chcą mieć spokój w Europie a jednocześnie mieć jakiś swojego w niej konia, który zapewni interesy USA w Europie. Takim ich koniem jest Polska. Stąd przecież ta afera tasmowa. Tusk nie gwarantował USA interesów europejskich bo to opcja niemiecko-rosyjska. Polska to opcja proamerykańska i w części proizraelska (tez mi sie to nie podoba, ale tak geopolitycznie jest). USA postawiły na PiS i polską prawicę. I sądzę, że tak będzie jeszcze co najmniej przez 5 lat... chyba, że wybory w USA wygra H. Clinton, co byłoby dla Polski tragiczne w skutklach podobnie jak wybóe Obamy. Najlepszą dla nas wiadomoscią byłbny start D. Trumpa w wyborach i jedgo zwyciestwo, ale zobaczymy... Ogólnie zaś gdy wygra republikanin (a poowinien) to mamy spokówj i pewność poparcia naszego rządu i prezydenta. 

Pozdrawiam

P.S. Wielu przywódców z okresu 2010 roku juz dzis nie rzadzi lub może wkrótce jak Angela stracxić władzę

Vote up!
1
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1504809