Jak to jest z polskim górnictwem i nie tylko z nim?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Śledząc przekaz mainstreamowy można zauważyć, że temat protestu górniczego jest omawiany niejako "obok" najważniejszych informacji i niemal zawsze podaje się jednocześnie informację o tym, że owe kopalnie (przeznaczone do likwidacji) są bankrutem, generują milionowe straty i budżet państwa musi do nich dopłacać.

 

Jakoś nikt nie próbuje jasno i przejrzyście wytłumaczyć dlaczego polskie górnictwo nagle stało się nieopłacalne, dlaczego mamy tak drogi węgiel, dlaczego subwencjonowanie polskiego przemysłu wydobywczego jest złe skoro w większości krajów UE jest dotowane, dlaczego najlepszym rozwiązaniem jest zamykanie kopalń a nie ich utrzymanie jako strategicznej gałęzi polskiego przemysłu i dlaczego normalne zarobki i przywileje pracownicze górników mają być postrzegane przez resztę nienormalnie nisko opłacanych i niewolniczo traktowanych przez III RP Polaków.

 

Odpowiedź na te pytania jest kluczowa, bowiem moim zdaniem celowo próbuje się zniszczyć resztkę polskiego przemysłu na życzenie zniemczonej UE, wykorzystując do tego celu niekorzystną obecnie światową koniunkturę na rynku węgla.

 

Musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że  w ciągu ostatnich pięciu lat cena węgla na światowych rynkach spadła z ponad 140 USD za tonę do 62 USD... Jest to sytuacja skrajnie niekorzystna dla polskiego górnictwa i stąd m.in. fakt, że obecnie Kompania Węglowa boryka się z problemami finansowymi a jeszcze w 2012 roku wygenerowała (mimo takich samych przywilejów górników) ponad 2 mld zł zysku. Aktualnie ceny energii są na rekordowo niskim poziomie, ale specjaliści od rynków surowców w USA czy w Australii prognozują, że w 2015 roku ten trend zostanie powstrzymany. W drugim półroczu ceny prawdopodobnie pójdą w górę [1]. Tak więc polskie górnictwo nie jest trwale nierentowne a jego obecne kłopoty to w dużej mierze wynik koniunktury światowej, która może w każdej chwili się zmienić i np. za rok sprawić, że wydobycie znów będzie opłacalne. Ze strategicznego punktu widzenia zamykanie więc dzisiaj polskich kopalń jest działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym i krótkowzrocznym implikującym do poszukiwania innych niż ekonomiczne przyczyn podjęcia przez rząd takiej a nie innej decyzji... ...

 

Inną przyczyną bardzo drogiego polskiego węgla jest nadmierne opodatkowanie jego wydobycia i sprzedaży. "Z danych Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, opodatkowanie jednej tony węgla w Polsce w 2000 roku wynosiło 35 zł i 45 groszy. W 2013 roku było to już ok. 95 zł i 15 groszy, czyli niemal 3 razy więcej (...) Sprzedaż węgla kamiennego w Polsce jest opodatkowana najwyższą stawką podatku VAT spośród wszystkich krajów produkujących węgiel w Unii Europejskiej. W Polsce stawka ta wynosi 23 proc. Dla porównania w Czechach i Hiszpanii jest to 21 proc., w Niemczech 19 proc., a w Wielkiej Brytanii 20 proc." [2]. Dbając zatem o przyszłość i konkurencyjność strategicznej gałęzi polskiej gospodarki celowym byłoby obniżenie przez rząd stawek podatkowych, w tym VAT-u a nie od razu podejmowanie decyzji o likwidacji kopalń.

 

Kłopoty polskiego górnictwa wynikają też z dopuszczenia przez rząd do importu taniego i gorszego węgla np. z Rosji. Najprawdopodobniej import i sprzedaż tegoż węgla jest po cenach dumpingowych, co dzisiaj badają polskie instytucje kontrolne. Czy więc zamiast od razu wygaszać wydobycie nie lepiej byłoby stworzyć prawo zabraniające lub ograniczające dumpingowy import węgla?

 

Innym problemem jest kwestia subwencjonowania przez rząd wydobycia polskiego węgla. Jakoś tak jest, że np. Niemcy czy Czesi - słusznie uważając, że węgiel jeszcze długo będzie jednym z najważniejszych strategicznych ich surowców energetycznych - dotują dużymi kwotami wydobycie i sprzedaż węgla przez swoje kopalnie. Co prawda "od kilku lat następuje co prawda stopniowe obniżanie rocznych subwencji na niemieckie kopalnie, ale nadal są one w dużej mierze utrzymywane przez państwo. W roku 2013 kopalnie węgla kamiennego kosztowały rząd 1,111 miliarda euro, w roku następnym już 1,172 miliarda. Przez ostatnią dekadę niemieckie kopalnie węgla kamiennego otrzymywały od państwa rocznie po około 1,5 miliarda euro. Natomiast w latach 1995-2004 do niemieckich kopalni dopłacono 35 miliardów euro" [3]. W Czechach każda tona węgla jest subsydiowana z podatków w wysokości ok 80 zł czyli dwu-trzykrotnie więcej niż w Polsce [4]. Obecna koniunktura na światowym rynku węgla powoduje, że tak naprawdę jego wydobycie jest niemal wszędzie nieopłacalne, niemniej poszczególne państwa go dotują... Dlaczego? Ano dlatego, że węgiel jest w wielu krajach jeszcze jednym z podstawowych surowców energetycznych i z punktu widzenia strategicznego ich bezpieczeństwa energetycznego jest koniecznym utrzymanie jego wydobycia, nawet w sytuacji okresowej nieopłacalności. Dla Polski zaś węgiel jeszcze długo będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego państwa i tym bardziej polski rząd winien dbać o długookresową egzystencję polskich kopalń. Jeżeli zaś chce je zamykać to jak winniśmy określać rząd E. Kopacz?

 

Kwestią do wyjaśnienia pozostaje jeszcze tak naprawdę skala obecnej pomocy państwa dla górnictwa i czy tak naprawdę jest ona tak wielkim obciążeniem dla budżetu. Otóż wydaje się, że nie i to górnictwo dopłaca do działalności państwa. "Od 2003 do 2013 r. sektor górniczy wpłacił do budżetu państwa blisko 100 mld zł - powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Jedynie w ubiegłym roku branża górnicza zasiliła budżet kwotą 7 mld 152 mln 694 tys. zł. (...) – W tym samym okresie górnictwo otrzymało niespełna 10 mld zł pomocy publicznej. W roku 2013 pomoc publiczna dla sektora przedsiębiorstw wyniosła 22 mld zł, z czego dla górnictwa niespełna 600 mln zł – wskazał Dominik Kolorz (...) [2]".

 

Szukając jednak przyczyn powolnej likwidacji polskiego górnictwa należy jeszcze bardzo mocno podnieść kwestię podpisania przez E. Kopacz (bodajże 24 października 2014 roku) skrajnie niekorzystnego dla Polski pakietu klimatycznego, który jest jeszcze bardziej restrykcyjny od zapisów przyjętych w 2008 roku przez rząd D. Tuska (słynne 3x20, a więc redukcję emisji CO2 o 20% w stosunku do roku 2005, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w całości zużywanej energii i 20% poprawę efektywności wykorzystania energii) [5], [6]. Ten właśnie pakiet klimatyczny jest tak naprawdę skierowany przede wszystkim przeciw Polsce i Kopaczowa spełniła i nadal spełnia żądania zniemczonej UE. Redukcja o co najmniej 40 procent emisji CO2 do roku 2030 (w stosunku do roku bazowego 2005) to uderzenie w polską gospodarkę, która i tak jest zdecydowanie słabsza od np. gospodarki niemieckiej czy francuskiej, to uderzenie też w polski przemysł wydobywczy a szczególnie w górnictwo węgla kamiennego. Jedną z konsekwencji - i chyba najtragiczniejszą dla Polski - tego pakietu jest właśnie konieczność radykalnego przestawienia się naszego kraju z węgla kamiennego na inne źródła pozyskiwania energii, w tym tzw. źródła energii odnawialnej, na które będziemy musieli wydać w najbliższych latach miliardy złotych. Naturalnym wobec tego jest chęć obecnego rządu do zamykania kopalń i nie wynika to z ich obecnej sytuacji ekonomicznej a z antypolskich zobowiązań jakie przyjęła na Polskę E. Kopacz.

 

Oczywiście niszczenie polskiego przemysłu i szerzej całej Polski jest niemal niejako celem strategicznym rządów PO-PSL i chyba - z małymi przerwami - całej III RP. Skutecznie zlikwidowano polski przemysł stoczniowy, gdy tymczasem dotowany kwitnie on w Niemczech. Teraz próbuje się to samo zrobić z górnictwem pozbywając się dodatkowo ostatniej grupy zawodowej, która skonsolidowana mogłaby skutecznie odsunąć te rządy od władzy. Wcześniej też "sprywatyzowano" lub zlikwidowano niemal wszystkie  inne znaczące gałęzie polskiego przemysłu, oddano banki za grosze międzynarodowej  lichwie. Celowo niebotycznie zadłuża się naszą Polskę, przeprowadza nocami "zamach" na resztki naszej własności jaką są lasy. Od 2016 roku będzie można bez zahamowań sprzedawać ziemię cudzoziemcom gdy tymczasem np. Węgry tworzą prawo, które ma temu zapobiec a np. we Francji czy Austrii zakup ziemi jest obwarowany restrykcyjnymi warunkami, które nie będą oczywiście obowiązywały w Polsce. Wydobycie polskich: ropy i gazu z łupków jest niemalże torpedowane przez obecny rząd... Trzeba więcej przykładów na celowe niszczenie polski przez niemal całe 25-lecie, co jest obecnie kontynuowane przez rząd E. Kopacz...?

 

Zważywszy, że zarówno D. Tusk, który obiecał górnikom, że nie będą zamykane kopalnie, jak i E. Kopacz są kłamcami to mam mam nadzieję, że górnicy nie dadzą się wykołować Kopaczynie, ale musi też pomóc cała Polska, musimy pomóc my wszyscy, którym zależy na naszej Ojczyźnie.

 

Dość już niszczenia i zubożania naszej Polski!!!

 

[1] http://actawista.salon24.pl/625925,kopalnie-kontra-kopacz

[2] http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/123119,to-gornictwo-doplaca-do-dzialalnosci-panstwa.html

[3] http://niezalezna.pl/63172-niemcy-wspieraja-swoje-kopalnie-miliardami-euro-rzad-kopacz-nasze-chce-zamykac

[4] http://www.rtcc.org/2014/10/13/europe-spends-e10bn-a-year-on-coal-subsidies/

[5] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2013/03/polska-przegraa-kolejna-walke-o-emisje.html

[6] http://zbigniewkuzmiuk.salon24.pl/600320,zaostrzenie-paktu-klimatycznego-zaciska-polsce-petle-na-szyi

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:13)

Komentarze

Tylko wspólne działanie Polaków, solidarne jak kiedys może pomóc usunąć tę nowotworową sitwę. która niczego nie produkuje, kradnie publiczne środki i syta reszte przehandlowuje w UE...oni w ogóle nie mysla o Polsce, niepodległa polska to dla nich balast, najlepiej czują się w bezpaństwowej kołchozowej UE...

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1460463

Całkowicie się z Panem zgadzam i mam nadzieję, że protest górniczy będzie zarzewiem protestu całej Polski, tej Polski, której zależy na przyszłości Polaków i naszej Ojczyzny.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1460474

 

 

Oczywiście nie wyczerpałem listy wszystkich powodów takiego a nie innego stanu polskiego górnictwa i listy okoliczności, które implikują takie haniebne postepowanie niby polskiego rządu.

Dodam jeszcze inne informacje z sieci: 5,5 mld zł rocznie to ogółem dopłaty państwa do górnictwa (1,1 mld do kopalni reszta do emerytur górniczych), 7,15 mld zł rocznie to suma jaką wskazałem w tekście, którą kopalnie płacą do budżetów (państwa, samorządów). 300 zł to cena wydobycia tony węgla w Polsce a 800-900 zł to cena tony węgla dla konsumenta (1). Jak widać kolejną przyczyną "nierentowności" węgla i trudności z ich sprzedażą jest bardzo wysoka cena dla ostatecznego konsumenta. Różnicę między 800-900 zł a 300 zł połykają dla własnych korzyści różni pośrednicy a wynika to m.in. z zakazu bezpośredniej sprzedaży węgla przez kopalnie. Rodzi to pole do nadużyć, korupcji i daje wiele intratnych stanowisk różnym firemkom pośredniczącym.Jeszcze inną kwestią jest rozbudowana biurokracja i management spółek górniczych. Stanowiska te są tłustym kąskiem dla złodziei z PO i PSL...

Podobnie jest z całą niemal mafijną siecią spółek i spółeczek powiązanych z górnictwem, w tym poddostawców i spółek usługowych. One generują olbrzymie dodatkowe koszty, których obnizenie też zapewne byłoby idealnym posunięciem dla uzdrowienia polskiego górnictwa. Niestety owe niemal mafijne powiązania też są kreowane przez sitwę obecnie rządzącą, więc raczej "swój swojego nie ruszy"...

(1) http://naszeblogi.pl/52072-gornictwo-rachunek-zyskow-i-strat

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1460511

Może3 dojrzelismy do tego, aby zlikwidować konsorcja węglowe i aby kopalnie przeszły na swój rachunek. Przecież konsorcja nie sprzedaja węgla bezpośrtednio do odbiorcy, tylko szukają pośrednika i ten kształtuje cenę "rynkową".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Skorpion48

#1460517

o tym napisałem dwa dni temu, po co tylu pośredników, ano po to aby mafijni kolesie mogli się obłowić, okradając zmarzniętego Polaka.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1460528

Jak to jest, że ten rząd wydaje zezwolenie Niemcom na budowę kopalni w Orzeszu od podstaw, a jednoczesnie chce zamknąć cztery polskie kopalnie. I to nie byle jakie, bo z węglem wysokokalorycznym i to po władowaniu w te kopalnie milionów na restrukturyzację. Czy chodzi o to, żeby nowa niemiecka kopalnia mogła węjśc na przygotowane wyrobiska zlikwidowanych polskich kopalń? Czy w takim razie nie nadszedł czas, aby dać kopnioaka PO i ich koalicjantom?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Skorpion48

#1460515

Podobno w ostatnich latach zainwestowano w te cztery kopalnie 700 mln zł. Pytam więc po co, skoro teraz chce się je zamykać? Jednym z wytłumaczeń jest być może właśnie likwidacja polskiej konkurencji dla niemieckich kopalń w Polsce. Być może też Niemcy (a nawet Czesi) będa chcieli przejąć wyrobiska po zamknietych kopalniach. Jakby nie patrzeć zamykanie kopalń jest na dziś działaniem noszącym znamiona zdrady państwa i tak winno być oceniane. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1460560

... i nie tylko,  został zaplanowany przez lumpenliberałów lata temu, głównie poprzez brak inwestycji i rabunkową gospodarkę zasobami a także, poprzez wrogie przejęcia. Z węglowej potęgi staniemy się karzełkiem uzależnionym od importu. Komu to służy, komu zależy na całkowitym uzależnieniu energetycznym Polaski ?  Pytania retoryczne.

Do władzy szykuje się "partia komoruska", a wojna o lasy i kopalnie to taki kamyczek o który wywróci sie koalicja PO-PSL. Na jej miejsce wskoczy siła która organizuje się już wokół  "Bredzisława Bula". Obstawiam Schetynę jako premiera masy upadłosciowej zwanej kiedyś Polską :(

No chyba że wreszcie sie wnerwimy i ....

 

Chcesz żyć w Polsce sprawiedliwej,
Wolnej pięknej i uczciwej ?
Chwytaj mocno szable w dłoń,
Bolszewika goń goń goń !

 

PS.

Przepraszam za ten pesymizm, ale nie widzę na społecznym horyzoncie myślenia kategoriami państwa. Poszczególne grupy grają tylko do własnej kieszeni :(

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Ula

 

#1460557

...tak, napisałaś gorzki ale prawdziwy scenariusz.

W nagrodę , za małą chwilkę,  neonowa chołota ,"jedynie prawdziwych polaków" ,. nazwie Ciebie, mnie i kilkoro innych Niepoprawnych, że jesteśmy czosnkowi .

3maj się Ula

M.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1460566

Zbyt czesto nadużywamy ten czosnek w celach do tego nie przeznaczonych. Jeden ząbek tej szlachetnej przyprawy potrafi być "smiertelną" bronią.Chcąc się pozbyć nieproszonych lub zasiedziałych gości, wystarczy zmiażdżyć w ustach jeden ząbek czosnku i po problemie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1460570

Bardzo prawdopodobny scenariusz, który oczywiście będzie uznawany za tzw. teorię spiskową, ale mniejsza z tym.

B. Komorowski pozbawiony jest strategicznego zaplecza politycznego. Piszę strategicznego, bowiem taktyczno-operacyjnie jest nim na razie PO, przy czym nie jest to naturalne środowisko Namiestnika. Wystarczy spojrzeć na jego otoczenie aby zauwazyć, że otacza się ludźmi związanymi z dawnymi strukturami PRL (np. ludźmi WSI) oraz zdrajcami Polski spod znaku dawnej Unii Demokratycznej/Unii Wolności a szerzej zdradliwymi, antypolskimi okragłostołowo-magdalenkowymi twórcami III RP czyli PRL -bis. 

B. Komorowski podejmował próby stworzenia sobie takiego fundamentu politycznego. Niewątpliwie takim miał być szeroki ruch jego przyjaciela J. Palikota (członka Komisji Trójstronnej - sic!), w którego szeregach znalazło się wielu anty-Polaków. Pomysł ostatecznie się nie powiódł, co z pewnością skłoniło B. Komorowskiego i jego doradców do innych działań.

Bardzo prawdopodobnym jest, że te "nowe", inne działania nie są wcale nowe, ale są kontynuacją rozsadzania PO od środka a w konsekwencji odsunięcie w niej od wpływów "tuskowego stronnictwa", do którego należy E. Kopacz. Jest ona dziś - tak mi się wydaje - "rozgrywana" przez zwolenników Komorowskiego w PO.  W tym miejscu nasuwa się oczywiście G. Schetyna jako rządowy wykonawca i podwładny Komorowskiego.

Nieudany zamach na lasy, konflikt z lekarzami był tylko preludium w tej walce o przyszła władzę w Polsce. Środowisko UD/UW od dawna żyje w ciągłej frustracji wynikającej z braku wystarczającego dla nich (czyli pierwszorzędnego) wpływu na losy Polski. Wymiana E. Kopacz na np. G. Schetynę dawałoby im szansę na choć częściowy powrót do władzy, choćby do "gabinetu cieni" z ukrycia zarządzającego Polską.

Nietrudno teraz sobie wyobrazić, że obecny konflikt rządu z górnikami (a być może nie tylko z nimi) wykorzysta B. Komorowski i stanie się nagle obrońcą uciśnionych górników, np. wetując ustawę o restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Wykreuje się wtedy na zbawcę Polski, co może być dla niego bardzo korzystne z punktu widzenia zbliżających sie wyborów prezydenckich, w których che wygrać już w I turze.

Przesilenie polityczne w Polsce wynikające z porażki E. Kopacz w starciu z górnikami, czyli wymiana E. Kopacz np. na proprezydenckiego G. Schetynę jest też na rękę wielu działaczom PO, którzy chcieliby wygrać wybory parlamentarne... na co się w obecnej konfiguracji politycznej (PO pod rządami RE. Kopacz) raczej nie zanosi. Zresztą już Schetyna często jest w konflikcie z częścią ministrów E. Kopacz a nawet samą premier, co np. wyraxnie widać w takim oto zdaniu "- W ostatnich miesiącach bardzo spadły ceny węgla. Zamykanie kopalń w kampanii wyborczej-najgorsze, co się może zdarzyć" - mówił na antenie Radia ZET Grzegorz Schetyna.

Tak więc można się spodziewać, że najbliższe miesiące będę naprawdę ciekawe i boję się jednak, że na całym konflikcie z górnikami może zyskać niestety B. Komorowski i środowisko zdrjaców spod znaku UW/UD a także niestety przedłużyć rządy PO na kolejne cztery lata. 

Mam jednak nadzieję, że górnicy nie dadzą się oszukać... ani E. Kopacz, ani B. Komorowskiemu, ani G. Schetynie... Bowiem nie łudźmy się, że ewentualne powstrzymanie procesu likwidacji kopalń dziś (w czasie roku wyborczego) powstrzyma zapędy elit III RP od zniszczenia polskiego górnictwa. Będzie to oczywiście kolejne kłamstwo, które ma otumanić Polaków i skłonić ich do głosowania na B. Komorowskiego i PO a gdy... kolejny raz wygrają to będą mieli już wolną rękę i ponownie będą chcieli zamykać kopalnie a Polskę doprowadzić do ostatecznego upadku.

 

Pozdrawiam 

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1460595

Czy aby nasza premierka nie chce "zostać" Margaret Thatcher ?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1460571

I jeszcze jeden argument wynikający z poddaństwa PO-PSL dyktatowi UE. Tak jak wspomniałem rząd PO-PSL nie dba o Polskę i polski przemysł. Co innego taka A. Merkel. "W 2007 roku Unia Europejska wydała rozporządzenie, aby subwencje państwowe dla kopalni węgla kamiennego w całej Unii były wypłacane tylko do 2014 roku i tylko dla tych kopalni, które do tego okresu zdecydują się na całkowicie zakończenie wydobycie. Angela Merkel wówczas skrytykowała propozycję Komisji Europejskiej i przy zadowoleniu niemieckich związków zawodowych wywalczyła dla swoich górników kilka dodatkowych lat spokoju" (1) (na razie do końca roku 2018, ale sądzę, że wywalczy jeszcze więcej)...(1) http://niezalezna.pl/63172-niemcy-wspieraja-swoje-kopalnie-miliardami-euro-rzad-kopacz-nasze-chce-zamykac

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1460587

Otworzyc na terenie kopalni wolna sprzedaz wegla dla Polakow zalozmy po 400zl za tone i zaraz kopalnie
stana na nogi.Szlak trafi zlodziejskich posrednikow chronionych przez ten nierzad.Odrazu spadly by tez ceny za ogrzewanie i prad,a Polacy za zaoszczedzone pinadze mogli by inwestowac badz kupowac wiecej polskich towarow co by napedzilo gospodarke.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1
#1460673

Oczywiście jest to logiczny pomysł. Niestety polskie (?), obecne prawo zabrania kopalniom bezposredniej sprzedazy węgla. Być może jednym z postulatów górniczych winna być zmiana tego stanu rzeczy, ale czy lobby posredników związane z obecna władzą na to pozwoli? Jak górnicy się upra to będą musieli pozwolić :)

Pozdraqwiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1460683