Umysł lewacki i umysł islamski kontra umysł chrześcijański

Obrazek użytkownika zetjot
Blog
Czy zwrócili Państwo uwagę na proislamskie nastawienie lewactwa w Zachodniej Europie ? Ono o czymś świadczy. Tylko raz zdarzył się wyjątek, gdy islamiści dokonali zamachu na lewackie Charlie Hebdo, ale potem znowu zapadła cisza. Można to tłumaczyć skłonnością do multi-kulti, ale tę skłonność też trzebaby czymś uzasadnić. Otóż istnieje istotna zbieżność między umsłowością lewacką a umysłowością islamistyczną, którą uwypukla ich przeciwstawianie się cywilizacji chrześcijańskiej.
 
Chrześcijaństwo oznacza bezustannie nawiązywanie relacji między wierzącym a Bogiem, przybliżanie się do Boga i jego poznawanie. Temu towarzyszy wymóg doskonalenia się na wzór Boga i rozwój, które nadają dynamikę cywilizacji chrześcijańskiej. Akcentując więź z Bogiem chześcijanin pielęgnje i rozwija swoją duchowość, kulturę. Niezbędnym elementem rozwoju cywilizacji staje się czynnik metafizyczny.Dodajmy,że w relacji z Bogiem liczy się także relacja z bliźnim i to  razem dopiero daje pełny obraz chrześcijaństwa.
 
Umysł lewacki odrzuca metafizykę, zostaje sam ze sobą, ewentualnie przyjmuje metafizykę zredukowaną, ograniczoną do nie wiadomo na czym bazującej ideii rozwoju historycznego, do ideii postępu materialnego, ale ten lewicowy umysł zapomina, że motorem rozwoju jest metafizyka chrześcijańska. Lewicowy umysł rzekomo doskonali się samodzielnie przez kontakt z materialną rzeczywistością i nie potrzebuje metafizycznego lustra do samokontroli. Chrześcijaństwo okazuje się zbyt wymagające dla psychotycznego umysłu lewicowego, bo w obliczu traum, na które cierpi, domaga się ich natychmiastowego usunięcia i zaspokojenia zwiążanych z nim pragnień tu i teraz, nie dopuszcza myśli o odsunięciu gratyfikacji na później. Szczęście ma być dostarczone mu tu i teraz jako lekarstwo na chorobę ducha. Akwizytorem tego szczęścia i warunków je gwarantujących okazuje się państwo jako jedyna organizacja dysponująca siłą przemocy.
 
W islamie jest podobnie. Wprawdzie jest w islamie Bóg, ale ten egzystuje sam dla siebie, jest niedostępny dla człowieka, od którego wymaga jedynie posłuszeństwa wskazówkom objawionym Mahometowi. Jest mowa wyłącznie o posłuszenstwie, nie ma mowy o koniecznośći doskonalenia się poprzez zbliżanie się i poznawanie istoty Boskości. Umysł islamski ma się jedynie dostosować do przepisów sporządzonych przez Mahometa. Rozwój historyczny nie ma tu żadnego związku z religią. Tak więc umysł islamski akceptuje rzeczywistość taką jaka jest plus wymagania przepisów Koranu, a defekty rzeczywistości przypisane zostają  istnieniu świata innych - niewiernych, których nalezy więc nawrócić siłą.
 
Jak widać, umysł lewicowy jest sterowany akceptacją materialnej rzeczywistości, akceptacją  pragnień materialnego ciała, ale odrzuca wymagania ponadindywidualne. Paradoksalnie domaga się jednak, aby jakiś inny czynnik ponadindywidualny, w miejsce Boga, realizwał jego pragnienia. Umysł lewicowy chce korzystać z uciech tego świata, a wady tego świata przypisuje religii chrześcijańskiej, stawiającej nierealistycznie wysokie wymagania. Dlatego domaga się by państwo było ateistyczne. Zasadą naczelną umysłowości lewackiej jest chciejstwo, a to oznacza brak szacunku dla faktów obiektywnych,demokratycznych reguł, dla Konstytucji, akceptację dla rozwiązań pozaprawnych, co aktualnie widać w stosunku do kwestii in vitro. Mentalność jest więc identyczna jak mentalność radykalnego islamisty.
 
Celem chrześcijan jest zbliżenie się do Boskiej doskonałości, co rodzi duchowe napięcie będące motorem napędzajacym rozwój cywilizacji. Tego  duchowego napięcia nie jest w stanie wytrzymać psychotyczny umysł lewicowy, który chce, jak free rider, korzystać z dobrodziejstw cywilizacji dla osiągniecia prywatnego szczęśća, ale bez własnego wkładu. Dążenie do tak rozuminego szczęścia wyklucza duchowe napięcie i niszczy rozwój , w tym rozwój materialnego świata, co prowadzi do narastania społecznych napięć, niezadowolenia i kryzysów. I w ten sposób błędne koło się zamyka.
 
I w tym momencie może wkroczyć islam oferujący stablizację na niższym poziomie i obniżenie wymagań i napięć duchowych związanych z zaawansowaną cywilizacją i wymagających rozwiniętej duchowości.
 
Gdyby ktoś chciał zweryfikować przedstawione tezy, nie ma  nic prostszego, wystarczy przyjrzeć się tym miejscom na Ziemi, gdzie oba te typy umysłowości dominują.  Lewicowość w Wenezueli a islam na Bliskim Wschodzie, np w Kuwejscie. Struktury państwowe oparte na tych typach umysłowości mają wybitnie pasożytniczy, bazujący na zapożyczeniach, charakter.
Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:2)