Krach globalizacji

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Globalizacja wprowadziła chaos w skali makro na poziomie gospodarczym.

Kapitał może się przenosić gdzie chce, więc powstają nowe miejsca pracy w krajach o taniej sile roboczej, a trudniej go pozyskać w krajach o drogiej sile roboczej, które stają się mniej konkurencyjne. Firmy więc się przenoszą, rośnie bezrobocie w krajach dotąd rozwiniętych. Maleje ilość miejsc pracy, droga praca blokuje rozwój, więc firmy ratują się sprowadzając imigrantów. Przewidywane wskutek rozwoju technologicznego zmiany, w tym robotyzacja procesy tego chaosu pogłębiają. W skali globalnej powstaje totalny chaos i nieprzewidywalność. Mamy więc do czynienia z globalnymi stratami i zyskiem dla nielicznych korporacji, co czyni globalizację - sumarycznie – nieopłacalną.

 

Rozważmy, oprócz gospodarki, czynnik drugi – kulturowy, dla rozwoju znacznie istotniejszy. Zmiany wywołane procesami globalizacji gospodarczej i rozwojem technologii, napędzanej konsumpcjonizmem, zakłócają naturalne mechanizmy i procesy oddolnego rozwoju kultury i integracji społecznej wymagające stabilności i przewidywalności, co pociąga za sobą zanik kapitału społecznego, bez którego nie ma mowy o rozwoju czegokolwiek.

 

Weźmy też pod uwagę inny czynnik kulturowy wchodzący tu w grę, a związany z narodem. Kultura, bazująca na języku tworzy się tylko w obrębie narodu, a jeżeli globalizacja podmywa integralność narodu, to zagraża procesom wytwarzania kultury (nie mylić z popkulturą w postaci makdonaldyzacji) i kapitału społecznego, od których uzależniony jest wszelki rozwój, w tym rozwój gospodarczy. Tu widać wyraźnie jak globalizacja pożera własny ogon.

 

Naturalna działalność oddolna wymaga przewidywalności, stabilności, poczucia bezpieczeństwa i możliwości planowania. Globalizacja to uniemożliwia, więc musi upaść. A za nią musi upaść karmiący się nią system konsumpcjonistyczny, sztucznie nakręcający globalną koniunkturę. Za globalnym chaosem gospodarczym podąża niestabilność w relacjach międzynarodowych, prowadząca do konfliktów, w tym groźby konfliktów militarnych.

 

Należy spodziewać się wielu niespodzianek, a naukowcy nie bez kozery zapowiadają nadchodzącą osobliwość, czyli koniec dotychczasowych trendów cywilizacyjnych.

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)