Budowanie piramidy absurdu

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Na NP pojawiają się teksty, których autorzy mają dość intrygującą koncepcję świata. Do tej pory pojawiały się w przestrzeni publicznej głosy protestujące przeciwko przyjmowaniu perspektywy radykalnie deterministycznej, która sugerowała, że jednostka nie ma żadnego wpływu na to co się dzieje i że świat toczy się zdeterminowaną koleją losu, której nie da się zmienić, bo króluje TINA - There Is No Alternative. A teraz na  NP pojawiają się ludzie które królową TINĘ odstawiają precz do kąta.

Świat jest zbudowany w pewien sposób, a jak jest zbudowany, to mówi nam o tym nasza wyobraźnia. Nie mamy bezpośredniego dostępu do świata, ani bezpośredniej o nim wiedzy, opieramy się na bardzo wątłych danych, dostarczanych przez dość arbitralne kanały zmysłowe i opracowane na ich podstawie modele, równiw wątłe, chyba,że bardziej profesjonalnie weźmiemy się za analizę naukową. Moja wyobraźnia, tak jak wyobraźnia kazdego z nas, sklada się z części świadomej i nieświadomej. Świadomie tworzymy sobie pewien model świata, ale czasami do niego przenikają wpływy danych zgromadzonych w warstwie nieświadomej umysłu, a jest to warstwa znacznie obszerniejsza od świadomej. Więc czasami intuicyjnie, dzięki podświadomości, skreślam pewne modele rzeczywistości jako mało prawdopodobne. 

Tak więc, jeśli nie chcę popaść w fantazjowanie muszę ograniczyć kontekst, w ramach którego pewne działania można traktować z pewną przewidywalnością. Pewne warstwy kontekstu, bliżej związane z wydarzeniem są bardziej prawdopodobne, inne mniej. Wykraczanie poza ten kontekst i próba dopisywania nowych wydarzeń do kontekstu z fantazji grozi absurdem. Nie należy więc mylić wyobraźni z fantazją.

Taki model jaki sobie tworzymy świadomie składa się z wydarzeń związanych z daną interesującą nas kwestią, ale wiadomo też, że ten nasz model jest sporządzony na bazie dość ograniczonych danych, pomijających otaczający dane wydarzenie kontekst. Dane te mogą być wyrwane z kontekstu, a więć na samym początku cierpią na defek arbitralnego skażenia. Nie ma wydarzeń bez kontekstu, a zasięg kontekstu ograniczony jest naszą świadomością i zdolnością łączenia zjawisk w ramach tego kontekstu.

Kontekst jest tworem wielu interakcji i wielu ludzi biorących w tych interakcjach udział, a interakcje te mogą być podejmowane w celach odmiennych niż interakcje innych ludzi. Tak więc kontekst może być nie tylko rozpatrywany jako kontekst o mniejszym lub szerszym zasięgu, zależnie od naszych mozliwości percepcyjnych i analitycznych, ale także jako zbiór wydarzeń chaotycznych i przypadkowych i o różnym stopniu powiązania z interesującą nas kwestią..

Typowe teorie spiskowe, jak te związane z wpływami Żydów i te dotyczące katastrofy smoleńskiej, jak  ta z maskirowką, cierpią na ignorowanie tego faktu przypadkowości i nieobliczalności toku wydarzeń. Umysły twórców takich teorii nie przeszły odpowiedniego treningu matematycznego, który by pozwolił im na zdecydowane rozgraniczenie zjawisk poddających się analizie i planowaniu od zjawisk przekraczających  możliwości analizy i planowania. Sterować możemy tylko niewielkną ilością zmiennych i o tym trzeba pamiętać, żeby unikać sztucznego nadymania mozliwości naszego umysłu niemal do granic nieskończoności.

Typowym zabiegiem wobec ludzi oskarżanych o zło, jak np. Żydzi czy Rosjanie, jest ich demonizowanie  i przypisywanie im wręcz nadludzkich cech. Umyka takim fantastom ten prosty fakt, że skupienie się tych demonicznych sprawców na ich celu i podporządkowanie złym emocjom, może im, zamiast ułatwić, utrudnić wykonanie założonego zadania przez zignorowanie elementów, które wykonanie tego zadania mogą im zakłócić. 

To już łatwiej mi założyć, że katastrofa została spowodowana polskim bałaganiarstwem niż, że Rosjanom udało się pokonać typowy dla nich ruski bardak. Żeby skonstruować precyzyjną sekwencję skutecznych działań, trzeba stworzyć konkretne algorytmy działania dla poszczególnych elementów kontekstu i do tego mieć nadzieję, że te algorytmy we właściwym momencie zatrybią. Gołym okiem widać, że coś takiego ani praktycznie, ani teoretycznie w takich warunkach nie jest mozliwe.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.4 (głosów:6)