Dzień dobry, ojcze, jaka radość widzieć ciebie, czyli Świątynia Ludu i polska partiokracja

Obrazek użytkownika wawel24
Idee

Kiedyś zaistniał pewien fenomen socjologiczno-psychologiczny. Swego czasu był on dość głośny. Został zapomniany. A przecież powinno się korzystać z doświadczeń, także cudzych. Postanowiłem więc przypomnieć trochę faktów. Może komuś dadzą do myślenia.

Aha, wszelkie podobieństwa do życia politycznego w ostatnich 30 latach oraz w tegorocznej Polsce - nie jest przypadkowe. Z wyjątkiem samobójstwa przywódcy, o ile przez samobójstwo nie rozumieć samobójstwa moralnego i intelektualnego. No i trzeba by wprowadzić pojęcie mesjasza zbiorowego, bo w tym kierunku ukształtowały się wszystkie partie III RP.

Gdy wszyscy (członkowie partii, sympatycy, publicyści i blogerzy) zwracają się do Szefa religijną formułą „dzień dobry, ojcze, jaka radość widzieć ciebie” (w setkach leksykalnych wariantów) - to nie ma mocnych, w każdym prawie zrodzi się kompleks mesjasza... Zwłaszcza gdy ma się określone predyspozycje psychiczne. Szczególnie zatrważająca jest powszechność akcesu do sekt mesjanistycznych w blogosferze, nominalnie mającej być gwarantem kontroli społecznej i niezależnego krytycyzmu.

Jones łączył Chrystusa z... socjalizmem (skąd my to znamy...). Ale poznajmy więcej faktów z tego socjo-psycho fenomenu.

"Świątynia Ludu – sekta religijna, założona przez Jamesa Jonesa w 1956 w Indianapolis i przeniesiona w 1965 do Kalifornii. W szczytowym okresie popularności do sekty należało około 30 tysięcy ludzi [średnia liczebność partii w Polsce, przypis mój, wawel], dysponowała ona majątkiem ok. 15 mln dolarów, a jej przywódca Jim Jones dla wyznawców kultu stanowił bezwzględny autorytet moralny. Sekta upadła pod koniec 1978 w wyniku zbiorowej śmierci ponad 900 osób (gł. amerykańskich członków sekty zmuszonych przez Jonesa do popełnienia samobójstwa) 18 listopada 1978 w ośrodku sekty w Gujanie.

James Warren Jones urodził się w 1931 roku w Lynn (Indiana), niedaleko Indianapolis. [...] Na początku lat 60. w rodzinnym mieście założył kilkudziesięcioosobową grupę Świątynia Ludu. Pod pozorem działalności charytatywnej zbierał fundusze dla swojej grupy. Tak umiejętnie obracał pieniędzmi, że wkrótce jego organizacja bardzo się wzbogaciła. Wraz z setką zwolenników Jones przeniósł się później do Redwood Valley w Kalifornii, by wreszcie osiąść w San Francisco. Twierdził, że jest Mesjaszem, otoczył się dwunastoma uczniami. Grupa stale powiększała się o nowych wyznawców, a wraz z nią rosły dochody, gdyż majątek każdego nowego członka stawał się automatycznie własnością guru. Przywódca Świątyni Ludu stał się tak popularny, że o jego poparcie zaczęli zabiegać politycy. Został przewodniczącym komisji mieszkaniowej w Radzie Miejskiej San Francisco. W połowie lat 70. Jonesa zaliczano do najważniejszych przywódców Kościołów i sekt w Stanach Zjednoczonych.

 

Życie w sekcie było nieustannie kontrolowane. Członkowie byli poddawani ciągłej inwigilacji i „praniu mózgu”. Za nieposłuszeństwo Jones nakazywał złożenie publicznej samokrytyki, a także wymierzał karę chłosty. Wykorzystywał swych ludzi do niewolniczej pracy. Kiedy prawda o życiu w sekcie zaczęła przedostawać się na zewnątrz dzięki prasie, „wielebny” uznał, że trzeba na pewien czas wyjechać. Wykupił kawałek ziemi w dżungli w Gujanie i założył tam plantację, którą nazwał Jonestown (Miasto Jonesa).

Zainteresowanie prasy sektą Jonesa wzbudziło niepokój władz, które dotąd, przychylne grupie, zaczęły bacznie obserwować doniesienia mediów. Okazało się, że Jones torturuje członków wspólnoty, w tym małe dzieci. Jeśli dziecko na widok „wielebnego” nie uśmiechnie się w porę albo nie przywita nakazaną formułką („dzień dobry, ojcze, jaka radość widzieć ciebie”), jest poddawane w specjalnym pokoju elektrowstrząsom.

Rząd Stanów Zjednoczonych nie mógł jednak natychmiast zlikwidować kolonii w Gujanie, nie posiadając niezbitych dowodów łamania prawa. Jonestown było bowiem prywatną posiadłością poza granicami państwa. Sprawę badał wysłannik rządu, kongresmen Leo Ryan.  

18 listopada część członków Świątyni Ludu zgłosiła się do kongresmena, chcąc razem z nim wrócić do Stanów Zjednoczonych. Tuż przed powrotem, na pasie startowym lotniska w Port Kaituma, oddalonego od Jonestown o pięć kilometrów, Ryan, trzej towarzyszący mu dziennikarze oraz kilkoro uciekinierów, zostało zamordowanych strzałami z broni maszynowej.

Tymczasem w samym Jonestown 900 osób zażyło truciznę. Szczegóły zdarzenia nie są znane. Wiadomo tylko, że wokół siedziby sekty Jones rozstawił kordon uzbrojonych strażników. Ocalało kilkoro osób, którym w ogólnym zamieszaniu na początku „ceremonii” udało się ukryć, a potem wymknąć do dżungli. W Jonestown znaleziono 903 ciała. Wśród nich były zwłoki Jonesa, ale nie wypił on trucizny – zginął od strzału w głowę. Razem z osobami zabitymi na lotnisku zginęło 914 ludzi. Być może w kolonii przebywało więcej osób, około 1200. Policja, która przybyła na miejsce tragedii, stwierdziła, że kasa pancerna, w której „wielebny” trzymał pieniądze, została rozbita. 

Syndrom jerozolimski

"Syndrom jerozolimski (obłęd jerozolimski) – zaburzenie urojeniowe występujące wśród pielgrzymów i turystów odwiedzających Palestynę, a w szczególności Jerozolimę.

Zaburzenie polega na tym, że osoby pod wpływem obecności w miejscach związanych z historią biblijną doznają psychicznego szoku, utożsamiają się z postaciami biblijnymi. Psychiatrzy przyczyn choroby upatrują w zderzeniu własnych wyobrażeń pielgrzymów oraz ich oczekiwań dotyczących wizyty w Ziemi Świętej z rzeczywistością. Rocznie syndrom ten dotyka około 200 osób, głównie mężczyzn w wieku 20–30 lat. Są to głównie mężczyźni wyznania chrześcijańskiego lub żydowskiego (kilka przypadków odnotowano wśród muzułmanów). Przedstawiciele innych religii i ateiści nie doświadczają tego zjawiska. Rzadko pojawia się wśród kobiet. Statystycznie częściej występuje u mężczyzn z USA, z wyższym wykształceniem [...]. Najczęściej przypadłość ta dotyka osoby wychowane w konserwatywnych [...] rodzinach [...]. Dlatego cześć lekarzy uważa, że jedną z przyczyn syndromu jest fanatyzm religijny. [...] Syndrom jerozolimski powiązano z pokrewnym zaburzeniem psychicznym – kompleksem mesjasza."

Kompleks mesjasza

"Kompleks mesjasza jest stanem psychicznym, podczas którego jednostka uważa, iż została wybrana lub jej przeznaczeniem jest ocalenie pewnej grupy osób lub nawet całej ludzkości. Zwykle pojawia się u osób ze schizofrenią lub zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. 

Gdy kompleks mesjasza występuje w związku z pobytem w Jerozolimie lub Ziemi Świętej, jest on częścią szerszego syndromu jerozolimskiego

Kompleks ten można również powiązać z grupą osób, która uważa daną jednostkę za mesjasza."

Kompleks Boga

"Kompleks Boga – stan umysłu, w którym dana osoba uważa, że posiada nadnaturalne uprawnienia lub nieograniczone możliwości. Osoba zazwyczaj uważa się za stojącą powyżej zasad społeczeństwa oraz, że należy jej się z tego tytułu szczególna uwaga.

Pojęcie stworzył psychoanalityk Ernest Jones. Antoni Kępiński zwraca uwagę na częstotliwość występowania tego zaburzenia osobowości." 

Paternalizm

Paternalizm (z łac. pater 'ojciec' i gr. ismos 'wiedza') – ingerencja w działanie lub ograniczenie wolności innej osoby lub grupy, motywowane ich dobrem lub koniecznością ochrony. Jednostki, które otacza się paternalistyczną opieką, uznawane są za niezdolne do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i w konsekwencji wymagające pomocy i kontroli.

Zjawisko paternalizmu występuje w wielu obszarach życia: w stosunkach rodzinnych, edukacji, polityce, medycynie.

    W socjologii – oznacza wywodzącą się z myśli Konfucjusza doktrynę ujmującą stosunki rodzinne i społeczne w sposób hierarchiczny, [...]   

    W makroekonomii – jest doktryną uzasadniającą konieczność szerokiego ingerowania państwa w rynek, czego celem jest ochrona jednostek. Doktryna ta jest jedną z podstaw idei państwa opiekuńczego,

    W zarządzaniu – jest modelem kierowania firmą, w którym jej struktura organizacyjna ma opierać się na paternalizmie podobnym do paternalizmu w ujęciu socjologicznym, gdzie właściciel firmy jest jak jej ojciec, zaś pracowników traktuje jak swoją rodzinę.

[źródło: Wiki]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Boga

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_mesjasza

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Ludu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syndrom_jerozolimski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paternalizm

https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples_Temple

Ilustracja: Deadly-Messiah (M. D. Coward)

 

                                                        

                                                                 

 

 

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.6 (głosów:19)

Komentarze

Służalczość pochlebców, tych, którzy unikają i obawiają się wszelkiego starcia, którzy cenią nade wszystko święty spokój, nie jest prawdziwym posłuszeństwem.

/Joseph Ratzinger, Freimut und Gehorsam, w: Das neue Volk Gottes. Entwurfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1977/

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1603311

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1603313

Dzień dobry ojcze Gawrionie ! Przecież PiS to sekta !!! Dawno z polityką nie ma nic wspólnego !

Codziennie 15 osób popełnia samobójstwo, w tym 13 mężczyzn !

Szokująca seks-ankieta w szkołach podstawowych w Szczytnie....w ramach „zrównoważonego rozwoju”.

Rodzice są oburzeni: „To było obrzydliwe”

Te pytania to element programu seksualizacji dzieci przyklepanego przez Światową Organizację Zdrowia....w ramach „zrównoważonego rozwoju”.

Pod pozorem nauki tolerancji i obrony przed tzw. złym dotykiem wprowadza się do szkół edukację seksualną, podczas której czterolatki uczone są masturbacji, sześciolatkom robi się wykłady o antykoncepcji i współżyciu seksualnym, a dwunastolatki mają opanować umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu.

https://wprawo.pl/2019/09/20/seks-ankieta-w-szkolach-podstawowych-w-szczytnie-rodzice-sa-oburzeni-to-bylo-obrzydliwe/

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1603315

Codziennie 15 osób popełnia samobójstwo, w tym 13 mężczyzn !

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1603317

...oczywiście w Polsce, zapomniałam dodać....

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1603320

  No, to pojechałeś. Niedobry PIS, niedobry Kaczyński, sekta "Smoleńska" Patriokracja, w domyśle Prawo I Sprawiedliwość, oraz kościół w Polsce, to zabobon, wierni, oszołomy.. Wrzutka wyborcza tęczowych? Tak osobiście odebrałem Twoj przekaz.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

ronin

#1603362

rosyjskiej ścierwoneonówki sterowanej przez sowiecką, zbrodniczą agenturę z WSI i SB z okresu PRL.

Więc żyją oni ze swoją nienawiścią do polskich patriotów i polskiego patriotyzmu. Tak więc, nic dziwnego w tym, że mają cele wspólne z tęczowymi degeneratami...

A ze ścierwoneonówką już od dawna jest przecież pseudo katoliczka "verita" czy "rebeliantka" - także nienawidzące normalności i polskiego patriotyzmu.

Jak razem widać tworzą dobrany zespół zapluwający się bolszewicką żółcią z nienawiści do polskiego patriotyzmu...

Opara ze „ścierwoneonówki” w filorosyjskich gęstych oparach putinowskiej V kolumny z centrum w Królewcu

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1603366

to ci odpowiadam. Oszczerca jak ty już teraz wymaga wizyty u egzorcysty.

Przemyśl to przed następnym chamskim komentarzem.

Pogardzam tobą.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1603369

zwłaszcza ci, którzy jak antypolska propagandzistka "verita" - publicznie ogłaszają swoją nienawiść do katolików i polskich patriotów.

Nawoływanie do nienawiści wobec katolików przez "veritę" i jej podobnych antypolskich propagandzistów - wręcz obrażają wiarę katolicką. Bo nienawiść nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Jest przecież zaprzeczeniem tego, czego uczy religia katolicka!

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-6

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1603371

Zanim będziesz oskarżać innych, poczytaj najpierw swoje, pełne "miłości" komentarze.

Nic dobrego w Polsce nie powstanie, kiedy każde pytanie o racjonalność decyzji podejmowanych przez polityków, będzie się kończyć bluzgami pod adresem pytających.

To jest po prostu niemerytoryczne, wstrętne i z całą pewnością antykatolickie.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1603410

  Witaj! Poletko wzajemnej adoracji obecnej "Konfederacji' w bratnim uścisku z Moskwą. To celowa zadaniowa robota. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

ronin

#1603449

  Czymś, bez czego polityka w obecnym wydaniu nie mogłaby istnieć na scenie III RP, jest bez wątpienia propaganda. Odczłowieczanie wroga codziennymi kłamstwami powtarzanymi z głębokim przekonaniem przez polityków i dziennikarzy. Ośmieszanie. Wreszcie przemilczanie.

Propaganda bazująca na głupocie, manipulacji, a najczęściej niewiedzy Polaków zajętych „zapier*alaniem za miskę ryżu”, jak mówił ówczesny doradca Donalda Tuska, aktualnie premier, Mateusz Morawiecki.

Tak właśnie  działają dziennikarskie i blogerskie prostytutki, dla których „prawda” to puste słowo służące do zbijania swojego i partyjnego interesu. Tak samo działają media lewackie..

Obietnice PiS z 2015r.

Reforma wymiaru sprawiedliwości –rząd PiS wycofał się z oczyszczenia sądownictwa z postsowieckich złogów.

Budowa nowych elektrowni – brak.

Renegocjacja pakietu klimatycznego – nic z tych rzeczy. Kuzynka Mateusza Morawieckiego została prezesem spółki, która pomoże realizować założenia „zielonych terrorystów”.

Zerowy VAT na ubranka dla dzieci – brak.

Podatek obrotowy dla wielkich sieci handlowych – nie dość, że brak, to zagraniczne sieci, jak np. Biedronka, robią w konia polskich rolników i konsumentów sprzedając niemieckie ziemniaki oznaczone znaczkiem „POLSKI PRODUKT”.

Likwidacja podatku od kopalń – jest likwidacja. Co prawda nie podatku, ale samych kopalń oddawanych w zagraniczne łapska (casus kopalni „Krupiński”).

Obniżenie VAT-u do 22 procent – brak.

Uproszczenie podatków – brak.

Likwidacja lub poważna reforma NFZ – brak.

Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach – brak. Dziś to także jest sztandarowy postulat PiS.

Stop migracji – miliony Ukraińców w Polsce i dziesiątki tysięcy Hindusów i Uzbeków to nie jest „stop migracji”, tylko prosta droga do multikulti w Polsce. Ba, cudzoziemcy, którzy już nie mieszkają w Polsce mają dostać… trzynaste emerytury.

Darmowe przedszkola – brak.

Program „500 plus” – mamy to! Dzięki podwyżce cen i wzroście podatków.

W styczniu 2019 roku wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz obiecał walkę z cenzurą na Facebooku. Adasiu, sprzedałeś się za 30 srebrników?

https://wprawo.pl/2019/09/21/j-miedlar-zapieralajcie-niech-zwyciezy-glupota-wideo/

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1603480

 To co Pani przytoczyła, to skutek rządów PO. Ustawa sądową nie dokończono, bo groziła Polsce krwawa wojna domowa, której póżniejsze skutki trudno było przewidzieć. Pewne grupy patriotyczne wyszłyby zbrojnie przeciw leciwym już, bandytom z SB i ich ich pomagierom. Naprawa sądów ruszy po wyborach, chociaż pierwszym posunięciem będzie repolonizacja mediów.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

ronin

#1603714

"Naprawa sądów ruszy po wyborach, chociaż pierwszym posunięciem będzie repolonizacja mediów."

Uwielbiam takie surrealne poczucie humoru :).  Jest Pan mistrzem. Proszę zarchiwizować ten komentarz i moją odpowiedź. Zapraszam za parę i kilkanaście miesięcy na weryfikację.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

wawel24

#1603727

słyszeliśmy tuż przed poprzednimi wyborami.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1603778

"w bratnim uścisku z Moskwą. To celowa zadaniowa robota"

Bingo! Z pewnością zadaniowa. Lewaków, socjalistów, kapitalistów, Trumpa, Putina, chińskich komunistów, syjonistów, syjamistów, stonki ziemniaczanej, bolszewików, mienszewików, pryków, wichrzycieli, wrogów ludu, miłośników brudu, banderowców, baranów i owców, giedroyciowców, kapitalistów, konwergencjonistów, interwencjonistów, keynesistów, randowców, wahabitów, paternalistów i matriarchalistów. Na pohybel im wszystkim!

Niech żyją nowe ukraińskie elity Polski gowinowskiej! Niech żyje Rzeczpospolita Przyjaciół!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

wawel24

#1603729

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Czy rktrm plskch pństwwych czln jst wyłączn lwctw, szśc, pdfl pdrśc, kdrśc ptmkw bków, sbków, których rdzc prcwl w prc trrr PRL?

Skndlczn stnwsk KRSP!

Knfrncj rktrów zpwd dpwdzlnść dyscyplnrną z krytykę dlg LGBT

W skłd Knfrncj Rktrów kdmckch Szkół Plskch wchdz 108 rktrów szkół wyższych pblcznych npblcznych, w tym 12 czln npblcznych.

Lst wskzj, ż pd pzrm trsk pzm dbty nkwcy knsrwtywnych pglądch będą przśldwn szyknwn, jk t m mjsc w przypdk m.n. prf. Jck Brtyzl prf. lksndr Nlskwskg.

W stnwsk KRSP wskzł snkcj, jk będą grzć nkwcm.

http://dkwsk.pl/ndx.php?ptn=cm_cntnt∓tsk=vw∓d=26092∓tmd=80

Verita

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1603954

Przestępcza działalność J. P. Morgan.

Departament Sprawiedliwości USA oskarżył biuro handlowe J. P. Morgan o prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

Polscy politycy przekonywali, że obcy kapitał jest niezbędny do budowania nowego wizerunku przedsiębiorczości.

http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/item/153415-przestepcza-dzialalnosc-j-p-morgan

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-8

Verita

#1603376

"Tak osobiście odebrałem Twoj przekaz."

Częściowo źle, częściowo dobrze.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

wawel24

#1603725

duchowa bieda

 

chazarski moralista

duchowa to bieda

za grosze taki diabłu

duszę swą sprzeda

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

jan patmo

#1603373

Dzień dobry, ojcze, jak dobrze widzieć ciebie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

wawel24

#1603726

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

.... – rozbudzając w nim nienawiść. Jakikolwiek rodzaj nienawiści.

Od czasu rozbiorów Polski Europa jest w stanie grzechu śmiertelnego, zapisał w swoim Dzienniku Paul Claudel (1868 – 1955) pod datą 15 listopada 1908 roku. Pisarz uważał, że dopóki ten grzech nie zostanie odpokutowany nasz kontynent nie zazna spokoju.

Gdy chce się „tymi rękami”, bez łaski Boga wybudować królestwo niebieskie, czyli raj na ziemi popełnia się grzech przeciwko Pierwszemu Przykazaniu, popada się w bałwochwalstwo. Na tym polega obłęd ideologii, jakiej hołdowali zwolennicy tradycjonalizmu narodowego,( m.in. Jędrzej Giertych,). Taką ideologię próbuje się zaaplikować Polakom jeszcze i dziś, poprawioną kosmetycznie i uperfumowaną. „U każdej poszczególnej jednostki niedoskonałość jest doskonałością. Poszukiwanie doskonałości samej w sobie ma coś szatańskiego.

http://ewapolak-palkiewicz.pl/polonofil/

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1603759

Podam przykład sekciarskiej miłości do pewnej partii, z życia wzięty i mający dowodzić moje poparcie dla wrogów PIS czyli dla PO :))

Po raz n-ty korzystałam niedawno z rehabilitacji. Tam "postawili mnie na nogi" ok. 2 lata temu. Okazało się, że to sprawa polityczna, bo chodzi o Inowrocław. Znajomi, "wierzący" w PIS napadli na mnie, bo ja płacę Brejzie i popieram hejt!!!

Mówią, że nic nie przekonuje bardziej niż prawdziwy przykład z życia wzięty :))

@wawel notka prawdziwa i aktualna.

c.b.d.o

 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

CISZA

#1603836

Trzeba było im powiedzieć, że przy okazji odwiedziłaś Instytut Prymasa Józefa Glempa, aby zapoznać się z materiałami sesji z okazji 110. rocznicy urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego  i przeszłaś się po skwerze jego imienia.

Może by to ich udobruchało? ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1603844

zapowietrzone jest całe miasto łącznie z tężnią i parkiem. Ci od św. Józefa pewnie też... :) Tylko tam bywałam....na razie, bo idzie ku dobremu.

Dziękuję:))  

 

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

CISZA

#1603862

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

PiS nie zmieni prawa aborcyjnego.

Co na to Kościół i patron z Torunia?  PiS nie zmieni ustawy aborcyjnej.!

Program partyjny tego nie przewiduje. W sprawie ochrony życia jest w tej chwili pewien kompromis, wypracowany przed laty i nie ma żadnych planów, żeby ten stan prawny zmieniać.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wbrew oczekiwaniom w programie Prawa i Sprawiedliwości nie pojawiła się zapowiedź delegalizacji aborcji eugenicznej.

Wszyscy głosujący na PiS...głosują ma morderców !

https://www.ekspedyt.org/2019/09/18/pis-nie-zmieni-prawa-aborcyjnego-co-na-to-kosciol-i-patron-z-torunia/

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1603846

miłością do bolszewizmu powoduje nieuleczalny debilizm!

Wszyscy głosujący przeciwko PiS - czyli za mafijną, bostbolszewicką PO i zjednoczonych z nią lewackich degeneratów głosują za zmianą prawa prowadzącą do aborcją na życzenie - a więc głosują na krwawych morderców.

Korwiniści z jego kucami i konfederacją też są zakochani w bolszewickim zbrodniarzu płk. KGB Putinie...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1603849