Pytanie o żydowskie normy (Aedon Cassiel)

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

W październiku 2016 roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł Pana Aedona Cassiela zatytułowany "The Jewish Question for Normies" (Pytanie o żydowskie normy). Ten artykuł odnalazłem w sieci dopiero dziś a jako, że jest bardzo ciekawy przytaczam go niemal w całości. Jest trochę innym spojrzeniem na rolę Żydów w USA oraz na tzw. skrajną prawicę, która jest etnonacjonalistyczna tak samo jak etnonacjonalistyczni są żydowscy syjoniści w Ameryce i w Izraelu.

 

Artykuł zaczyna się od wskazania przewagi Żydów w światowych mediach, dlatego też zanim przejdę do treści artykułu chciałbym przedstawić tabelę, która wskazuje na pełnych oraz "mieszanych" Żydów w mediach na tle innych narodowości:

 

Żydzi w światowych mediach. Obraz jest duży, ale można go zapisać jako odrębny plik i uruchomić z poziomu Windowsa oraz później lekko powiększyć, wtedy będzie widoczny w takim zakresie, że będziemy mogli go odczytać.

 

]]>]]>

Źródło: ]]>https://jasonbayz.files.wordpress.com/2015/07/industrydems.png]]>

 

The Jewish Question for Normies (Aedon Cassiel)

 

]]>rembrmoses]]>

 

Przekonanie, że Alt-Right (prawicowa prawica - skrajna prawica) jest pełna fanatycznej nienawiści wobec Żydów, jest jednym z przekonań, które odbija się niemal równomiernie zarówno na lewicy, jak i prawicy. Ale nawet wielu konserwatystów głównego nurtu, którzy mają inne poglądy i sprzeciwiają się skrajnej prawicy nie oskarża jej jednak o fanatyczny tzw. "antysemityzm".

 

W artykule zatytułowanym „ Nie można wybielić bigoterii Alt-Right ” w The Federalist , Cathy Young poświęca większą jego część na relacjach skrajnej prawicy z Żydami, którzy na przykład przypisują Żydom kontrolę nad wszelkimi mediami.

 

Jak jednak zaskakująco zauważa, Milo Yiannopoulos (który jest Żydem) nie ma sensu nad tym się zastanawiać i mówić o "antysemityzmie", bo jest to statystyczny fakt. Jak zauważa:

 

"Żydzi rządzą wszystkim? Cóż, tak działamy i robimy. Żydzi rządzą wszystkimi bankami? Cóż, tak działamy i robimy. Żydzi prowadzą media? Cóż, tak działamy i robimy. . . To jest fakt. Nie jest to przedmiotem debaty. To fakt statystyczny. . . Żydzi prowadzą większość banków; Żydzi całkowicie zdominowali media; Żydzi są bardzo nieproporcjonalnie reprezentowani we wszystkich tych zawodach i sektorach gospodarczych. To tylko fakt. Wskazanie statystyk nie jest antysemickie. . . Zwracanie uwagi, że te rzeczy są prawdą, nie jest antysemityzmem".

 

Czy on ma rację? Oczywiście, że tak. Żydzi, którzy stanowią 2% populacji amerykańskiej, stanowią około 30–47% prezesów, założycieli, prezydentów i prezesów dużych firm medialnych. To są niezaprzeczalne fakty nie do poważenia. A to, co się dzieje w mediach, dotyczy także sal akademickich: w pracy Charlesa Kadushina z 1974  r. wskazano, że wśród amerykańskiej elity intelektualnej Żydzi reprezentowali prawie jej połowę.

 

W publikacji Harvard z 1995 r. „Żydzi i nowa scena amerykańska” Seymour Martin Lipset (który jest Żydem) przedstawia swoje obawy dotyczące tego, czy amerykańscy Żydzi przetrwają swój sukces i nie będą zmuszeni przez białą część antysemickiej, ale gościnnej Ameryki do asymilacji, co wiązałoby się z utratą żydowskiej tożsamości kulturowej. Warto podkreślić, że Pan Lipset tutaj przyrównuje zachowanie własnej  tożsamości kulturowej do asymilacji, która może być zagrożeniem dla tej tożsamości. Obawia się też, że amerykański sukces Żydów może prowadzić - gdyby nie nastąpiła asymilacja Żydów - do anihilacji środowisk żydowskich, do ich zniszczenia, do "śmierci".

 

To, co pisze Pan Lipset wpisuje się dokładnie w to, że duża część Żydów uważa, iż biali zwykli Amerykanie są paranoicznymi rasistami ("antysemitami"), co może wynikać też z faktu, że sukces Żydów w USA może mieć negatywny społeczny oddźwięk i budzić sprzeciw tej białej antysemickiej i rasistowskiej części Amerykanów, którzy obawiają się, iż mogą w USA za kilka dekad stać się mniejszością we własnym kraju.

 

(...)

 

Rzeczywiście, autorzy tacy jak Lipset nie mają wątpliwości, że dyskutują o tym, że Żydzi (którzy stanowią około 2% populacji amerykańskiej) reprezentują 26 procent reporterów, redaktorów i kadry kierowniczej głównych mediów drukowanych i telewizyjnych, 59 procent reżyserów, scenarzystów i producentów, 50 najlepiej zarabiających filmów z lat 1965–1982 oraz 58 procent reżyserów, scenarzystów i producentów w dwóch lub więcej serialach telewizyjnych o największej oglądalności.

 

(...)

 

Nie wszyscy jednak ze społeczności żydowskiej  a'priori mówią, że "antysemityzm" jest ściśle związany z białą częścią Amerykanów reprezentowaną przez skrajną prawicę.

 

Zaskakujące jest np. to, że Marilyn Mayo - która śledzi skrajną prawicę w ramach  Ligi Przeciwko Zniesławieniu - posuwa się tak daleko, że przyznaje, że możesz mieć zapatrywania skrajnej prawicy, które są anty-imigranckie, anty-"multi-kulti"  i antyglobalistyczne, bez antysemityzmu. Dalej mimo wszystko podkreśla, "że jednak spora część ludzi, którzy mówią o ideologii białej tożsamości, białej kultury, koncentruje się na Żydach jako problemie dla nich". Zakłada ona, że "nie ma sensu wyjaśniać dlaczego oni się mylą i są w błędzie, bo jest to z natury jakaś dewiacja-bigoteria". Ale przecież czy taką "dewiacją" dla nich są Afroamerykanie, którzy mówią o „ideologii [czarnej] tożsamości, [czarnej] kulturze, skupiają się na [rasistowskich białych] jako części ich problemu”?

 

Ale dobrze. Więc gdybyśmy przyznali, że żydowscy autorzy tacy jak Seymour Martin Lipset - nie wspominając o innych - mają rację, że Żydzi faktycznie mają nieproporcjonalny wpływ na amerykańskie media i środowisko akademickie, to co wtedy? Marilyn Mao najwyraźniej akceptuje fakt, że można przeciwstawić się imigracji, wielokulturowości i globalizmowi, nie będąc „antysemitą”. Ale jeśli zaakceptuje się to stanowisko, to jak wpłynęłoby to na relacje z Żydami? Sednem problemu nie jest to, że skrajna prawica nienawidzi Żydów za to, że są Żydami. Sedno problemu polega na tym, że wysiłek Żydów doprowadził do tego, iż posiadają oni niewspółmierną do wielkości ich populacji pozycję we współczesnej Ameryce. Poglądy Marilyn Mao dla większości Żydów są nieakceptowalne i mało który Żyd przyzna się do tego, iż tak myśli.

 

Etniczni Żydzi w większości sympatyzują z lewicą amerykańskiej polityki. Niezależnie od tego, czy mówimy o aborcji, pornografii, seksie przedmałżeńskim, małżeństwie homoseksualnym czy feminizmie, poglądy Żydów (szczególnie w kwestiach społecznych) od dawna znajdowały się po lewej stronie głównego nurtu amerykańskiego, który akceptuje powyższe zachowania. Nathan Abrams, wykładowca współczesnej historii Ameryki na Uniwersytecie w Aberdeen, cytuje Al Goldsteina, wydawcę  Screw, stwierdzając: „Jedynym powodem, dla którego Żydzi zajmują się pornografią, jest to, że uważamy, że Chrystus jest do bani. Katolicyzm jest do bani. Nie wierzymy w autorytaryzm”. Badanie z 2012 r. wykazało, że Żydzi, wraz z buddystami, byli zdecydowanie najbardziej podatni na seks przedmałżeński (z chrześcijanami i Hindusami znacznie mniej, a muzułmanami zdecydowanie najmniej). Choć zaledwie połowa wszystkich Żydów popiera legalizację aborcji bez żadnych ograniczeń ani kwalifikacji, żadna inna grupa nie przekracza wsparcia 25%. Podczas gdy 93% Żydów popiera legalizację aborcji we wszystkich lub większości przypadków, najbliższa grupa (biali protestanci) osiąga tylko 59%, podczas gdy czarni protestanci i katolicy mają odpowiednio 50% i 48%.

 

Biali Amerykanie popierają około 54% wobec 40% na korzyść republikanów, amerykańscy Żydzi popierają około 64% wobec 26% na korzyść Demokratów. Żydzi  też nieproporcjonalnie częściej dołączają do ruchów komunistycznych (jak Ilya Somin, profesor żydowski w George Mason School of Law który oficjalnie przyznaje się do komunizmu), choć unikają jasnego przekazu ze względu na częste utożsamianie Żydów jako projektodawców komunizmu a przecież jeszcze dziś w miejscach takich jak Chiny i Korea Północna są komunistyczne prześladowania Żydów.

 

Aż do początku XX wieku Żydzi byli też na czele wysiłków na rzecz walki z ograniczeniami imigracyjnymi. "Postępowy" eugenik Edward Alsworth Ross napisał w książce "The Old World in the New" z 1914  roku: „Systematyczna kampania w gazetach i czasopismach mająca na celu rozbicie wszelkich argumentów za ograniczeniem i uspokojenie lęków natywistycznych jest prowadzona przez jedną rasę. Hebrajskie pieniądze stoją za Narodową Liberalną Ligą Imigracyjną i jej licznymi publikacjami. Od gazety przed organem handlowym lub stowarzyszeniem naukowym po ciężki traktat opracowany przy pomocy funduszu Baron de Hirsch, literatura dowodząca błogosławieństw imigracji dla wszystkich klas w Ameryce pochodzi z subtelnych hebrajskich mózgów”. Żydowski przedstawiciel Scott Leavitt w Kongresie USA w 1924 r. stanął w obronie Ustawy imigracyjnej z 1924 r.,

 

Ale zupełnie inaczej Ci Żydzi i inni odnoszą się do swojego narodu i uważają, że ich instynktu w ochronie narodowej i rasowej nie należy potępiać (...) Tacy Panowie  z Illinois jak Mr. Sabath, z Nowego Jorku, jak Dickstein, Jacobstein, Celler i Perlman należą do jednego wielkiego historycznego ludu, który zachował tożsamość swojej rasy przez wieki, ponieważ szczerze oni wierzą, że są narodem wybranym, z pewnymi wartościami i ideałami, nad którymi muszę się pochylić i walczyć o nie, bo utrata tożsamości rasowej oznacza ich asymilację i degradację.

 

W wyżej wymienionych kwestiach warto wskazać na to, co pisze w sferze imigracyjnej Hugh Davis Graham w książce z 2002 roku, "Collision Course: The Strange Convergence of Affirmative Action and Immigration Policy in America": "Najważniejsze dla treści reformy imigracyjnej, siłą napędową sedna ruchu popierającego imigrację, sięgającą lat 20. XX wieku, były organizacje żydowskie od dawna działające w sprzeciwie wobec rasowych i etnicznych kwot imigrantów do USA. Należały do ​​nich Amerykański Kongres Żydów, Amerykański Komitet Żydowski, Liga Przeciwko Zniesławieniu, B'nai B'rith oraz Amerykańska Federacja Żydów z Europy Wschodniej". Żydowscy członkowie Kongresu, szczególnie przedstawiciele Nowego Jorku i Chicago, utrzymywali stałą, ale w dużej mierze nieskuteczną presję na kwoty pochodzenia narodowego od lat dwudziestych. . . . Dla opinii publicznej najbardziej widocznymi dowodami na dążenie do reformy imigracyjnej byli żydowscy liderzy legislacyjni, tacy jak przedstawiciel Celler i senator Jacob Javits z Nowego Jorku. Mniej widoczne, ale równie ważne, były wysiłki kluczowych doradców personelu prezydenckiego i agencyjnego. Należą do nich starsi doradcy ds. Polityki, tacy jak Julius Edelson i Harry Rosenfield w administracji Trumana, Maxwell Rabb w Białym Domu Eisenhowera oraz doradca prezydenta Myer Feldman, asystent sekretarza stanu Abba Schwartz oraz zastępca prokuratora generalnego Norbert Schlei w administracji Kennedy-Johnsona .

 

I trudno nie zauważyć, jak dużo Żydów potępia ideę wzmocnienia polityki granicznej w Stanach Zjednoczonych uważając ją za szczyt białego rasistowskiego zła politycznego, jednocześnie wspierając politykę w Izraelu, która nie tylko wzmacnia granice, ale na przykład faktycznie wyrzuca tysiące afrykańskich imigrantów, aby Izrael był państwem jedynie Żydowskim. Hipokrytycznie w rzeczywistości, gdyby D. Trump wygrał nominację, bardzo żydowska firma, która zbudowała mury w Izraelu, walczyłaby o szansę na budowę murów w Stanach Zjednoczonych (sic!). Ale jednak wciąż znajdujemy niezliczone przykłady głośnych Żydów, którzy jednym tchem piszą artykuły takie jak „Biały nacjonalizm to plaga, od której nie da się uciec”, a w następnych artykułach teksty z nagłówkami takimi jak: „Żydowska esencja Izraela jest niepodważalna”!: Etnonacjonalistyczna polityka imigracyjna dla mnie (Żyda) - ale nie dla ciebie (Goja)! Czyż to nie jest czysta hipokryzja, której nie zauważmy? Zauważamy.

 

Na wskazanie owej hipokryzji wskazuje np. ironiczna strona na Facebooku zatytułowana „ Otwarte granice dla Izraela ”. Jej założycielami nie są mniejszościowi Żydzi ani Izraelczycy, którzy faktycznie popierają ideę otwartych granic w Izraelu. To ludzie ironicznie zwracający uwagę na fakt, że Izrael nie ma otwartych drzwi do swojego państwa.

 

Nawet Daniel Pipes, znany jako „islamofobiczny” krytyk społeczności muzułmańskiej, nie popiera Donalda Trumpa z powodu jego stanowiska w kwestiach związanych z imigracją i różnorodnością. Może się to wydawać zaskakujące, ponieważ jedną z obietnic D. Trumpa było moratorium na muzułmańską imigrację, a Hillary Clinton chce zwiększyć liczbę uchodźców i innych imigrantów z krajów muzułmańskich. . . Rzeczywiście, Pipes po prostu zrezygnował z GOP (Partii Republikańskiej)  w związku z tym problemem. . . . Nie trzeba dodawać, że jest to szczególnie obłudne, biorąc pod uwagę status Pipe jako proizraelskiego aktywisty, ponieważ propozycje D. Trumpa są równoległe (identyczne) z polityką premiera Benjamina Netanjahu w Izraelu.

 

Tak więc nawet „konserwatywni” Żydzi, którzy nie są  częścią trendu przechylania się Żydów na lewo od głównego nurtu amerykańskiego, przeszli długą drogę, by odrzucić konserwatyzm od jego tradycyjnych ideałów. Czołowi założyciele i  opozycjoniści ruchu neokonserwatywnego  - Bill Kristol, Irving Kristol, Norman Podhoretz, Leo Strauss, Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Lewis „Scooter” Libby, Elliott Abrams, Eliot A. Cohen, Robert Kagan, Jonah Goldberg, David Frum i wielu innych - są wyjątkowo nieproporcjonalnie żydowscy - na tyle, że neokonserwatyzm można  zasadniczo  uznać za „projekt żydowski”.

 

Neokonserwatywny „ojciec chrzestny” Irving Kristol w artykule z 2003 r. zatytułowanym „Perswazja neokonserwatywna” wyjaśnia, że ​​„wydaje się, że historyczne zadanie i polityczny cel neokonserwatyzmu to "nawrócenie" partii republikańskiej i amerykańskiego konserwatyzmu w ogólności  przeciwko ich pierwotnym wartościom na rzecz żydowskiego neokonserwatyzmu". I podkreśla, że USA podejmuje działania wojskowe za granicą w interesie Izraela. Esej Samuela Francisa „The Neoconservative Subversion” w Neokonserwatyzmie Brenta Nelsona opisuje wysiłki aktywistów żydowskich / neokonserwatywnych aby „nie tylko debatować, krytykować i obalać idee tradycyjnego konserwatyzmu,  ale potępiać, oczerniać i szkodzić karierom osób ze starej prawicy i instytucji, na które kierowali swój celownik polityczny". Zauważmy, że autor używa tutaj określenia „starej prawicy ”, jako odnoszącego się do pierwotnych paleokonserwatystów, a nie jak Greg Johnson do faszystów, narodowych socjalistów i pokrewnych ruchów i argumentuje - jak Stephen Sniegoski w  The Transparent Cabal: The Neoconservative Agenda, War in the Middle East and the National Interest of Israel - że żydowscy neokonserwatyści są odpowiedzialni nie tylko za nakłonienie Stanów Zjednoczonych na skierowanie swoich dział na  Bliski Wschód, ale też za to, że owe konflikty niemal zawsze były zgodne z interesem Izraela.

 

W ten sposób neokonserwatywna transformacja polityki amerykańskiej przekształciła się w promocję pewnego rodzaju strategii „inwazji na świat, zaproszenia świata”. Po pierwsze, wojsko USA angażuje się w wojnę w środkowej części kraju dle East (wysiłek, który w rzeczywistości jest po prostu nieproporcjonalnie popychany przez Żydów); a następnie, po tym, jak zrzuciliśmy bomby na wszystkich ich krewnych i daliśmy im więcej niż wystarczający powód, aby nas nienawidzić, Stany Zjednoczone następnie zachęcają uchodźców, aby przyjechali "na herbatę" (kolejny wysiłek, który w rzeczywistości jest nieproporcjonalnie inspirowany przez Żydów, "na herbatę", czyli przyjmowania gościnnie i bez żadnych warunków uchodźców). Z pewnością ta strategia ma coś wspólnego ze znacznym wzrostem krajowych islamistycznych ataków terrorystycznych od 11 września.

 

W przeciwieństwie do tego, Alt-Right oznacza politykę, która stawia stwierdzenie „Ameryka na pierwszym miejscu”, ponieważ nie bombarduje obcych krajów, gdy mamy niewiele do zyskania, a jednocześnie nie próbuje ich zaprosić "na herbatę". Jak powiedział mi przyjaciel w Rosji, wszyscy czeczeńscy muzułmanie, których zna, zdają się sądzić, że to całkiem niezła okazja. W każdym razie nie domagali się przeniesienia do Stanów. Ale koniec bomb byłby miły.

 

A jednak zgadnij, co myślą żydowscy działacze w Lidze Przeciw Zniesławianiu o zwrocie „America First”, kiedy D. Trump przyjmuje je jako hasło kampanii? Uważają, że to „antysemityzm”.

 

Żydzi nie są oczywiście monolitem. Jest wielu Żydów, którzy podzielają lub przynajmniej potrafią uszanować podstawowe wartości alternatywnej do neokonserwatyzmu żydowskiego, pierwotnej  prawicy. Niektórzy wyznają konserwatywne społecznie wartości; niektórzy sprzeciwiają się dopuszczaniu zmian demograficznych poprzez niekontrolowaną imigrację.

 

Niektórzy uważają się nawet za członków skrajnej prawicy [cyt. Jonathan Siedel]. Niemniej jednak Żydzi byli tak bardzo nieproporcjonalnie zaangażowani w wysiłki zarówno w walce z tymi wartościami, jak i w potępieniu każdego, kto je utrzymuje, że jeśli odejmiemy cały wpływ Żydów od równania zarówno za, jak i przeciw nam, cała historia Stanów Zjednoczonych przebiegałaby bez wątpienia bardzo różnie. Normy i wartości, o których przywrócenie dzisiaj walczymy zostały zdekonstruowane dopiero dekady temu z powodu wysiłków, aby z nimi walczyć, które prawdopodobnie nigdy nie byłyby możliwe bez wysiłków Żydów.

 

Gdyby Żydzi jako grupa nie byli w stanie wywierać tak dużego wpływu na politykę USA, jaki dziś mają, prawowitość (prawość)  nie byłaby dziś marginalnym wysiłkiem przywrócenia klasycznych wartości i preferencji politycznych. Bo nie musiało tak być: te wartości i preferencje polityczne pozostałyby w centrum amerykańskiego głównego nurtu przez ostatnie stulecie.

 

Czy Żydzi nie są tylko białymi ludźmi z inną religią?

 

Alt-Right zaczyna się od akceptacji ludzkiej bioróżnorodności - tezy, że różne populacje ludzkie ewoluowały psychologiczne i behawioralne jest częścią rozumienia biologicznego spojrzenia na ludzi i narody oraz akceptacji, że tak własnie jest.

 

Teraz warto przytoczyć argumenty, które przeciwstawiają  akceptację różnorodności biologicznej człowieka do etnonacjonalizmu:

 

1. Ludzie lepiej dogadują się z innymi, którzy są bardziej podobni do siebie pod względem behawioralnym i psychologicznym.

 

2. Ponieważ geny mają duży wpływ na cechy behawioralne i psychiczne, ludzie nawiązują głębsze przyjaźnie z innymi, którzy są genetycznie bardziej podobni do siebie.

 

3. Ponieważ członek danej rasy jest genetycznie bardziej podobny do przeciętnego członka swojej rasy niż do osoby niebędącej członkiem (pomimo błędu Lewontina), społeczeństwa podzielone etnicznie będą miały proporcjonalnie więcej ludzi o większym stopniu pokrewieństwa genetycznego między nimi . Będą zatem mieli proporcjonalnie więcej osób o większym stopniu podobieństwa behawioralnego i psychologicznego między nimi, a zatem będą mieli większe zaufanie społeczne i uczestnictwo obywatelskie, a także silniejsze więzi i relacje międzyludzkie.

 

4. Ponieważ są to wszystkie pozytywne wartości, do których powinniśmy zachęcać, dla dobra wszystkich pokojowy ruch w kierunku etnonacjonalizmu  jest czymś, co członkowie wszystkich ras winny popierać.

 

Rzeczywiście, badania potwierdziły, że ludzie mają tendencję do tworzenia bliskich relacji z ludźmi, którzy są tak podobni genetycznie do nich jak czwarta kuzynka, a góra badań potwierdziła, że ​​wzrost różnorodności rasowej w rzeczywistości prowadzi do spadku zaufania społecznego, uczestnictwo obywatelskie oraz altruistyczne lub oparte na współpracy normy społeczne.

 

Co więcej, obecnie wiadomo, że zarówno Żydzi są wystarczająco genetycznie odrębni, aby zakwalifikować się jako „rasa”, i że pomimo znacznego stopnia domieszki europejskiej, Żydzi są w rzeczywistości genetycznie bardziej spokrewnieni z Palestyńczykami niż z populacjami europejskimi. Niektórzy uczeni, w tym Kevin MacDonald, spekulowali, że wyższy poziom etnocentryzmu Żydów w porównaniu z białymi jest jedną z genetycznie wpływających różnic w osobowości białych i Żydów. Jako dowód na tę hipotezę wskazuje na rozdział zatytułowany Monografie dla Towarzystwa Badań nad Rozwojem Dziecka w antologii Punkty wzrostu w teorii i badaniach przywiązania. W rozdziale autorzy wskazują na badania, w których wykazano, że izraelskie niemowlęta mają znacznie silniejsze reakcje strachu na pozostawienie ich obcym niż w przypadku jakiejkolwiek innej rasy, przy czym niemowlęta z północnych Niemiec wykazują najmniejszy lęk ze wszystkich. W rzeczywistości reakcje strachu niemowląt były tak duże, że eksperymenty często były skracane lub zaniechane.

 

W każdym razie wynik jest taki, że Alt-Right (prawicowa prawica-skrajna prawica) rozszerza swoje wnioski na rzecz etnonacjonalizmu w kierunku poparcia nawet dla syjonizmu - oba sposoby zapewnienia Żydom własnej ojczyzny etnicznej (zgodnie z poparciem dla etnonacjonalizmu w ogóle) oraz jako sposób na humanitarne stworzenie ojczyzny etnicznej dla białych, wolnej od żydowskiej dominacji społecznej i politycznej.

 

Jednak, jak powiedział Kevin MacDonald (prawicowy prawicowiec-skrajny prawicowiec) w swoim przemówieniu z okazji nagrody literackiej Jack London 2004 zatytułowanej „Czy model żydowski może pomóc przetrwać na Zachodzie?: "w rzeczywistości bardzo podziwiam Żydów jako grupę, która realizowała swoje interesy przez tysiące lat, zachowując jednocześnie swoją etniczną spójność i intensywność zaangażowania grupowego. Z pewnością losy Żydów miały swoje wzloty i upadki; ale ich wytrwałość, czasami w obliczu dużych szans, i ich spektakularny sukces w obecnych czasach są z pewnością warte naśladowania". Inni członkowie Alt-Right czasami nawet obramowali swoją filozofię polityczną jako wezwanie do czegoś w rodzaju rodzaju ” białego syjonizmu ”.

 

Czy więc częste określanie przez Żydów prawicowej prawicy jako „antysemickiej”, gdy jej polityczna filozofia jest niczym innym jak tylko lustrzanym odbiciem żydowskiego syjonizmu, nie wydaje się nieco dziwne?

 

Jak pisze Betsy Woodruff dla The Daily Beast w artykule zatytułowanym „Prawicowi przywódcy: nie jesteśmy rasistami, po prostu nienawidzimy Żydów”: „złe wieści, Żydzi - nie możecie być częścią białego etno-jednorodnego państwa”. Ale przecież Żydzi z diaspory amerykańskiej nie wydają milionów dolarów na próby sprowadzenia izraelskich Żydów do Europy i Stanów Zjednoczonych. Izraelscy Żydzi wydają miliony dolarów na próby sprowadzenia Żydów do Izraela z takich miejsc jak Europa i Stany Zjednoczone, choć oni raczej nie chcą się tam udawać. Strony internetowe takie jak judaizm 101 mówią nam, że „Życie poza Izraelem jest postrzegane przez Żyda jako nienaturalne państwo". Świat poza Izraelem jest często określany jako „galut”, co zwykle tłumaczy się jako „diaspora” (rozproszenie), ale bardziej dosłownym tłumaczeniem byłoby „wygnanie” lub „niewola”. Zatem odpowiedź Alt-Right na opinie Woodruffa brzmi: dlaczego mieliby chcieć być? Już wyrażają pragnienie własnego etnostatu poza Izraelem. A standardy poprawności politycznej, które potępiają białych za to, że nawet odważą się myśleć na ten temat, już swobodnie pozwalają Żydom nie tylko wyrażać swoje pragnienia, ale faktycznie mieć własny etnostat (państwo żydowskie w państwie nieżydowskim).

 

Newsflash: Biali również nie stają się częścią żydowskiego etnostatu Benjamina Netanyatu. Czy The Daily Beast wykorzysta ten fakt, aby skazać Żydów za syjonizm? Oczywiście nie.

 

Ale, co zabawne, Alt-Right też nie, bo sami też biali prawicowi prawicowcy są jak syjoniści, którzy są też prawicowymi żydowskimi prawicowcami.

 

Opublikowano: 18 października 2016 r. | Ten wpis został opublikowany w North American New Right oraz w: ]]>http://www.counter-currents.com/2016/10/the-jewish-question-for-normies/]]>

------------------

Tłumaczenie moje ze wsparciem tłumacza Google. W tłumaczeniu dokonano niewielkich zmian i rozszerzeń mających charakter sprowadzenia tekstu do jednoznaczności przekazu w języku polskim. Jednocześnie przepraszam za ewentualne nieścisłości w treści, ale nie jestem tłumaczem a tekst jest dość trudny i pełny idiomów i amerykańskich zwrotów-skrótów. 


Opublikowano: 18 października 2016 r. | Ten wpis został opublikowany w North American New Right oraz w: ]]>http://www.counter-currents.com/2016/10/the-jewish-question-for-normies/]]>

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)

Komentarze

- mimo to, że ciągle nam bluzgają, beszczeszczą nasze symbole religijne i plują na Polskę a oni zachowują się w Polsce jak mafijny gang przestępców na wakacjach, bo jak tu coś złupią to odrazu spier...ją do Izraela.

Nie ma w Polsce afery czy jakiegoś dużego przekrętu w którym nie brał by udziału choć jeden Żyd. Nierzadko to funkcjonariusz WSI lub UB.

PS. Zapytałem tu na forum jednego żydo-bolszewika, który udaje Polaka z USA: czy zna jekieś amerykańskie, niezależne forum aby zacząć uświdamiać Amerykanom żeby w walce pozbyli się żydowskiego okupanta ? - to udał niemowę i nic nie odpowiedział.

Vote up!
11
Vote down!
-8

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599739

Zajęło mi trochę czasu tłumaczenie tego artykułu, bo jest trudny a autor porusza wiele wątków, niestety bez odpowiedzi dlaczego Żydzi mają taką dominację na świecie a wystarczyło napisać: "Żydzi mają kontrolę nad światem i trzeba z tym walczyć" i później szeroko pisać dlaczego. Sądzę, że autor pisząc tak "na okrągło" starał się, aby nie zostać okrzyknięty antysemitą. Stąd cały czas powołuje się na żydowskich autorów a ta droga prowadzi donikąd. 

Trzeba jasno postawić sprawę: dość dominacji syjonistycznych Żydów, w większości chazarskich, ale będzie to bardzo trudne bowiem mają takie zasoby, że mogą kontrolować świat, czyli banki, media, przemysł... Jednak "kropla drąży skałę", więc warto walczyć, nawet jeżeli wydaje się to na dzisiaj nieracjonalne. 

Pozdrawiam

Vote up!
11
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1599742

Kiedyś, od starożytnego Egiptu poczynając, potrafiono się obronić - dzisiaj to praktycznie niemożliwe bo tym razem jest sparaliżowany sam układ odpornościowy i tym samym brak jakiejkolwiek kontroli nad zagrożeniem. To całkiem tak jakby po wielu nieudanych próbach został w końcu znaleziony słaby punkt.

 

Vote up!
7
Vote down!
0
#1599759

czy ciebie trzeba prowadzić za rączkę, czy ty sam nie potrafisz znaleźć tak prostych rzeczy? Byłem jednym z tych, którzy w marcu ubiegłego roku w Waszyngtonie odwiedzał wraz z innymi Polakami biura kongresmanów, informując ich o bezprawnych żydowskich roszczeniach i chyba o tym wiesz, ponieważ już kiedyś o tym pisałem.

Niedawno przeszedłem na emeryturę, za wyjazd do Waszyngtonu i trzydniowy tam pobyt nikt mi nie zapłacił, a o polskie sprawy walczę już od osiemnastego roku życia.  Kiedyś pokazywano mnie nawet w australijskiej telewizji, a ty śmiesz mnie nazywać żydo-bolszewikiem udającego Polaka. Co ty zrobiłeś dla Polski? Nawet słowo Polak piszesz z małej litery.

Vote up!
10
Vote down!
-3

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599756

... kiedy przeczytałem Twój komentarz (TUTAJ), w którym nazywasz "Romana z USA żydo-bolszewikiem, który udaje Polaka z USA".

Oj! - nie jest z Tobą dobrze, gdyż absolutnie bezpodstawnie obrzuciłeś Romana takim epitetem!!! Panuj człowieku nad słowami!!! Internet, to nie spluwaczka, byś mógł opluwać każdego, kogo "weźmiesz na celownik"!!! Przecież nie masz żadnych dowodów na to, że Roman jest  żydem i w dodatku bolszewikiem! Daj Boże, by każdy Polak na obczyźnie tak walczył o dobre imię Ojczyzny, jak to robi Roman.

Znam Romana "kupę" lat, ale przenigdy bym się nie odważył tak Go nazwać, jak Ty. Równie dobrze mógłbym nazwać Ciebie zboczeńcem gwałcącym i okradającym wieczorami starsze kobiety wychodzące z kościoła z wieczornej Mszy św. Ale tak nie napiszę, ponieważ nie mam na to żadnych dowodów.

Zatem zachowaj się tak, jak honorowy mężczyzna i... przeproś tutaj publicznie Romana za te oszczerstwa. Jeśli tego nie uczynisz, będę Cię traktował tak, jak na to zasłużyłeś. Zapewniam Cię, że nie będzie to dla Ciebie przyjemne.

Satyr 

P.S.
Dotychczas oceniałem Twoje komentarze pozytywnie, ale teraz to od Ciebie będzie zależało, czy nadal będę Cię traktował tak, jak poważnego człowieka, czy też jak niewiarygodnego i pospolitego dupka.

 

Vote up!
10
Vote down!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1599767

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika zwykły polak został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599776

I nie wysilaj mózgu myśleniem, bo to nie twoja domena, jeszcze ci zwoje się stopią.

Vote up!
5
Vote down!
-4

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1599824

17-go lipca tego roku, dzisiaj za rzeczową krytykę PiS-ci wyzywa, kradnie awatar i przerabia go. Mam nadzieję, że zostanie za to odpowiednio potraktowany nie tylko przez admina. Czy taki człowiek może być normalny? A może teraz jest tu na pisowskim etacie?

Żeby PiS-oskie ps*ty przeprowadziły porządną dekomunizację

zwykły polak - 17 Lipca, 2019 - 22:57

- to nie było by dziś tyle problemów z czerwonymi bandytami którzy obstawili wszystkie sądy w Polsce, a tak tarmoszą się za bety przed całą Europą z tą tłustą babą z Sądu Najwyższego już 4 lata i na dodatek polegli !

Podoba mi się!

2

Nie podoba mi się!

-2

Tuskość to nienormalność,antypolskość, zdradzieckość i faszyzm w najczystszej postaci. Nie mam najmniejszej ochoty, aby był on brzemieniem dla naszej Ojczyzny, - zgiń i przepadnij czarci bękarcie.

PS.- zawsze "kliknij" w moją miniaturkę-ciągle są nowe.

Źródło: http://niepoprawni.pl/comment/1597024#comment-1597024

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Vote up!
4
Vote down!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599842

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika zwykły polak nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

- starasz się mu dorównać "uprzejmie donoszę" - że zwykły polak to powiedział itd....

Tu nawet nieźle się zaprezentowałeś choć pod innym nazwiskiem (typowe - jak to agent).

https://www.youtube.com/watch?v=v7kIOkSTpeQ

Dawaj dalej bo naprawdę zaczynasz mnie śmieszyć, - donosicielu ! ;)
"czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starośc trąci"
- jeszcze biedakowi awatara ukradli ! - no nie mogę :), - trza było przynamniej autoalarm założyć !

Vote up!
4
Vote down!
-5

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599843

Sam jesteś żydo-bolszewickim wyznawcą zażydzonego PiS-u, a korzenie twoje gdzieś ze stepów akermańskich, przywiezione na sowieckich tankach w 1944 r. do Polski.

Romanowi do pięt nie dorastasz w patriotyzmie gdy chodzi o Polskę i jej obrony. 

Ty co najwyżej możesz Romkowi buty czyścić, jako ty uczeń do mistrza Romana.

Vote up!
6
Vote down!
-5

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1599771

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika zwykły polak nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

- i bardzo ci współczuję.

Ja się na patriotyzmy z Romanem nie ścigam ani z nikim innym. Robię tylko swoją "robotę".
A Romanowi nie dam sobie butów czyścić bo jeszcze portfel jest mi potrzebny :)

Vote up!
5
Vote down!
-6

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599782

Jestem w szpitalu, więc pisząc nie wszystko ogarniam, bo ciągle ktoś przeszkadza i nie ma chwili spokoju, ale... napisał Pan coś obelżywego w stosunku do jednego z blogerów. Dziś okazało się, że chodzi o Pana Romana z USA. Nawet nie wiedziałem, że o niego chodzi i w ogóle nie odniosłem się do tej części |pańskiego komentarza a powinienem.

Dyskusja merytoryczna na moim blogu to owszem, ale rzucanie inwektyw wobec człowieka, którego Pan nawet nie zna przekracza pewne niepisane zasady etyczne tego i innych portali. Takie wpisy proszę sobie robić na onecie czy wp czy gazeta.pl. Tam można buszować do woli.

Tak więc nie życzę sobie na moim blogu tego typu tekstów i rozumiem oburzenie samego Pana Romana, jak i wielu blogerów, którzy Pana zminusowali. To winno Panu dać do myślenia. Z tego co wiem Pan Roman walczy o polskość za oceanem i tego typu oskarżenia i inwektywy są po prostu zbędne i wielce niegrzeczne, ocierające się o dno szamba.

Wierzę, że Pan przeprosi na tym blogu Pana Romana. Niech Pan okaże się cywilną odwagą.

Vote up!
7
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1599787

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika zwykły polak nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

- powiedz, czy czytasz wszysko co pisze ten w którego obronie stajesz ? - czytasz te "nie chcę ale muszem" czy - "jestem za na nawet przeciw" , "Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek" ? - znam tę retorykę.

Czytam wszystkich teksty i oceniam tak jak i Wy pod względem merytorycznym i patriotycznym i potrafię wyłuskać "ślizgacza".
Zauważyłem że usunął ostanie wpis-blog w którym zalinkował temat anty-PiS pod przykrywką.
Żeby poznać dany profil czytam czasem i klkanaście komentarzy jego wstecz (nie tylko aktualny) - aby wyrobić sobie zdanie o osobie. O nim mam negatywne.

Mam w notaniku wszystkich z forum którzy są przeciwko pierwszemu prawdziwie polskiemu Rządowi i widzę że niektórzy robią to w jawny i otwarty sposób, inni w zawoalowany.

Druga sprawa to pierwszy się mnie czepnął z miesiąc temu ale nie reagowałem.
Na krytykę , czasem ostrzejszą trzeba być przygotowanym,-ja jestem.

Vote up!
5
Vote down!
-6

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599800

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Jestem jakim jestem nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Mam w notatniku wszystkich z forum którzy są przeciwko pierwszemu prawdziwie polskiemu Rządowi i widzę że niektórzy robią to w jawny i otwarty sposób, inni w zawoalowany"

A więc wyszło szydło z worka, kim jesteś, albo stary żydo-komuch, albo potomek

I co, listę przekażesz pejsatym, a może kaczorowi???

Vote up!
4
Vote down!
-5

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1599816

:-)

Vote up!
4
Vote down!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599826

... Będziesz pił dopiero, jak opędzisz wpisy na Niepoprawni.

W wielu miejscach zgadzam się z Tobą, ale takie wycieczki personalne są nie do zaakceptowania.

Vote up!
6
Vote down!
-1

...

#1599813

Tekst mało mówi o dominacji politycznej, a wszak choćby ostatnio wyszło, że kontrolują co najmniej 88% Senatu. Z Kongresem pewnie sprawa nie wygląda istotnie lepiej.
Jeśli to dodać do dominacji finansowej i medialnej to jest zwyczajnie pozamiatane, a sprawy zaszły tak daleko, że jawnie wypłukuje się już nawet same fundamenty stanowienia cywilizowanego prawa i wprowadza w to miejsce logikę talmudyczną (jaskrawy przykład to ustawa 447).
Mówiąc wprost i brutalnie - praktycznie mamy do czynienia z Golemem i tyle. Można się tylko zastanawiać czy to już Golem 100-procentowy czy tylko na 88%. U nas bardzo wielu woli tego nie zauważać bo USA to "ostatnia deska ratunku", ale ta deska jest niestety straszliwie nadgryziona.
Rzecz jest o tyle dla nas przykra i niebezpieczna, że wielu tam za Oceanem Polski autentycznie nienawidzi, a mając takich sąsiadów jakich mamy to dramatycznie brakuje nam pola do jakiegokolwiek manewru.

A nawiasem - wbrew pozorom cała ta sytuacja to nie jest nic nadzwyczajnego, biologia zna całą masę przypadków gdy nosiciel jest zmuszany do zachowań dla niego niekorzystnych, a czasem wręcz samobójczych. Jak ten ślimak:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C411337%2Cpasozyty-moga-zmieniac-zachowanie-zywiciela-festiwal-nauki-w-warszawie.html
Mam poważne obawy, że nie tylko USA, ale i Polska może już być takim ślimakiem. Choćby wspieranie banderyzacji Ukrainy to pierwszy z brzegu przykład, a jest takich niestety więcej.

 

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1599757

jestem na Niepoprawnych od wielu lat, zawsze czytałem Twoje wpisy, zawsze je oceniałem i chyba zawsze pozytywnie. Nigdy nie komentowałeś moich komentarzy, nawet tych pod Twoimi wpisami, ale nie mam do Ciebie o to pretensji. Dzisiaj zaistniała sytuacja, która dała mi wiele do myślenia, doszedłem do wniosku, że nie życzysz sobie abym wtrącał się do czegokolwiek co piszesz. Pod Twoim wpisem zostałem nazwany żydowskim-bolszewikiem i na coś tak obrzydliwego nie zareagowałeś, mało tego, chamowi, który mnie tak nazwał przekazałeś nawet pozdrowienia. W takiej sytuacji nie licz na to, że kiedykolwiek w przyszłości przeczytam jakikolwiek Twój wpis.

Roman

Vote up!
6
Vote down!
-5

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599758

To nie jest tak. Zawsze Ciebie Szanuję i czytam Twoje teksty. Nie komentowałem, bo mi się podobały, ale często dawałem piątkę. Pod wpisem tego, który Cię tak nazwał dałem minus a komentarz zostawiłem, bowiem świadczy to o danym człowieku. Mam po prostu zasadę, że nie wycinam komentarzy. 

Szczerze powiedziawszy nawet nie zauważyłem, że w tym wpisie chodzi o Ciebie. Dopiero dziś po przeczytaniu komentarzy to zrozumiałem. Może to źle świsdczy o mnie, ale na swoje usprawiedliwienie dodam, że piszę ze szpitala i nie zawsze ogarniam wszystko. 

Jeszcze raz przepraszam a do tamtego wpisu dodam odpowiedni komentarz dziś około 18 bo mam teraz za chwilę badania. 

Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że Twój do mnie uraz jakoś minie, bo uważam Ciebie za bardzo wartościowego Polaka. 

Aha... Słowo pozdrawiam pisze machinalnie, niezależnie czy zgadzam się z danym komentarzem czy też nie.

Vote up!
8
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1599775

Szybkiego powrotu do zdrowia życzę i pozdrawiam.

 

Vote up!
5
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599781

Jestem zobowiązany i dziękuję za życzenia powrotu do zdrowia, Na szczęści jest lepiej niż wstępne diagnozy, więc może za jakiś tydzień opuszczę nareszcie szpital bo mam go dość na długo a jestem już trzy tygodnie. Strasznie długo i moi współspacze ciągle się zmieniają tylko ja tkwię jak ten kołek w drewnie, ale musiłaem przejść kompleksowe badania i już się skończyły. Może uda się wyjść wcześniej, oby.

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
6
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1599788

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...czy to znaczy, że pozdrawiasz zarówno kanalie jak i osoby szlachetne?

 To jest też choroba....choroba duszy.

Vote up!
4
Vote down!
-5

Verita

#1599790

PROTOKÓŁY OBRAD MĘDRCÓW SYONU

PROTOKÓŁ No. 2

ROLA PRASY

 Państwa współczesne posiadają w ręku swoim olbrzymią siłę, wytwarzającą ruch myśli w narodach, - to prasa.  Rola prasy polega na zaznaczeniu żądań niezbędnych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu a nawet tworzeniu niezadowolenia.  Prasa jest ucieleśnieniem wolności mówienia.  Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych rękach.  Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, że zmuszeni byliśmy wyławiać je ze strumienia krwi i łez...

 

PROTOKÓŁ No. 7

TAJEMNICA JAKO CZYNNIK POWODZENIA W POLITYCE.

PRASA I OPINIA PUBLICZNA.

 Głównym  czynnikiem powodzenia w polityce jest tajność jej zamierzeń: słowa nie powinny być zgodne z działaniami dyplomaty.  Do czynności pożytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego już upragnionego końca, winniśmy zmuszać rządy gojów przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego „wielkiego mocarstwa” czyli prasy, pozostającej, z małymi wyjątkami, z których liczyć się nie warto, - całkowicie w naszych rękach.

 

PROTOKÓŁ No. 12

KONTROLA PRASY

 Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli naszej. Cel ten osiągniemy już obecnie w ten sposób, że wszelkie nowości wydawnicze otrzymywane są przez kilka agentur, które centralizują ruch wydawniczy całego świata.  Agentury te wówczas będą wyłącznymi naszymi instytucjami i będą ogłaszały tylko to, co my im wskażemy.

 Jeżeli obecnie potrafimy zawładnąć mózgami społeczeństw gojów do tego stopnia, że wszystkie prawie patrzą na zdarzenia światowe przez kolorowe szybki okularów, które my im zakładamy, jeżeli obecnie nie istnieją dla nas w żadnym państwie przeszkody, tamujące drogę do tak nazywanych przez głupotę gojów tajemnic państwowych, - to jakże będzie wówczas, kiedy zostaniemy uznanymi władcami świata w osobie naszego władcy wszechświatowego.  Powróćmy do przeszłości prasy.  Ktokolwiek będzie chciał zostać wydawcą, księgarzem lub drukarzem będzie zmuszony wyjednać sobie dyplom odpowiedni, który w razie wykroczenia będzie niezwłocznie odbierany.

JESZCZE O PRASIE

 Przejdźmy do prasy.  Obciążymy ją zarówno jak i wszelkie druki podatkiem, pobieranym w markach od arkusza oraz kaucjami.  Książki, liczące mniej niż trzydzieści arkuszy, będą płaciły podatek zdwojony.  Zaliczamy je do kategorii broszur, żeby z jednej strony zmniejszyć liczbę wydawnictw periodycznych, stanowiących najskuteczniejszą truciznę drukowaną, z drugiej zaś - środek ten zmusi literatów do pisania książek tak obszernych, że nikt ich nie będzie czytał, zwłaszcza wobec ich drożyzny.   Nasze wydawnictwa własne, mające zwrócić ruch umysłów w kierunku przez nas wybranym, będą tanie i zyskają wielką poczytność.  Podatki położą kres lichym popędom literackim, system zaś kar wytworzy zależność literatów do nas.  Gdyby nawet znaleźli się chętni do pisania przeciwko nam, to jednak nie znajdą wydawców, którzy by się podjęli drukowania.  Przed przyjęciem do druku jakiegokolwiek dzieła, wydawca albo drukarz będzie musiał wyjednać od władz pozwolenie.  W ten sposób zawczasu poznamy knowania, skierowane przeciwko nam i zanulujemy je ogłaszając wcześniej wyjaśnienia na ten temat.  Literatura i dziennikarstwo są to dwa najwyższe czynniki wychowawcze, dlatego też rząd nasz będzie właścicielem większości dzienników.  Z centralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysły.  Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dzienników, to sami otworzymy 30 i będziemy stale utrzymywać ten stosunek.  Ogół nie powinien domyślać się tego, wydawane więc przez nas dzienniki będą z pozoru krańcowo przeciwnych kierunków i zdania, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociągnie do nich przeciwników naszych, niedomyślających się niczego.  W ten sposób wpadną oni w nasze sidła i będą unieszkodliwieni.

 Na pierwszym planie będą stały organy o charakterze ściśle urzędowym.  Te będą pilnowały zawsze naszych interesów, to też wpływ będą posiadały bardzo nikły.  Na drugim planie umieścimy półurzędówki których zadaniem będzie nęcenie obojętnych.  Trzeci plan zajmie nasza rzekoma opozycja, w której bodajby jeden z organów będzie stanowił antypody nasze.  Przeciwnicy nasi będą uważali ową rzekomą opozycję za zwolenników swoich i otworzą przed nami karty.

 Dzienniki nasze będą przedstawiały, kierunki najrozmaitsze; arystokratyczny, republikański, rewolucyjny, a nawet anarchistyczny, lecz tylko dopóty, rzecz prosta, dopóki żyć będzie konstytucja.  Jak bożek indyjski Wisznu, będą one posiadały sto rąk, z których każda będzie wyczuwał puls jakiegoś kierunku myśli społecznej.  Każdy puls zacznie bić w sposób przyspieszony, wówczas ręce te zwrócą opinię w kierunku celów naszych, bowiem osobnik podniecony traci rozsądek i łatwo poddaje się nakazom.  Głupcy, którzy będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika reprezentującego ich obóz, powtarzać będą nasze myśli lub te, które będą dla nas pożądane.  Wyobrażając sobie że kroczą za organem partii swojej, będą szli za sztandarem, którym my im wywiesimy.

 Chcąc skierować odpowiednio do tego milicję gazetową, musimy całą sprawę zorganizować ze szczególną dbałością.  Pod nazwą centralnego wydziału prasowego stworzymy zebrania literackie, na których agenci nasi będą niespostrzeżenie rzucali hasła i dawali sygnały.  Sprzeciwiając się zawsze powierzchownie naszym poczynaniom, bez dotykania ich istoty, organy nasze będą prowadziły polemikę bezwartościową z dziennikarzami urzędowymi jedynie w celu, aby dać nam przyczynę do wypowiedzenia się więcej szczegółowo niż to mogliśmy uskutecznić w pierwiastkowych oświadczeniach urzędowych.  Rzecz prosta, iż będzie to z pożytkiem dla nas.

 Napaści na nas spowodują jeszcze i to, że poddani upewniają się do zupełnej swobody gadania, nasi zaś agenci będą mieli podstawy do twierdzenia, że dzienniki występujące przeciwko nam, zajmują się czczą paplaniną, bowiem nie są zdolne znaleźć istotnych przyczyn do rzeczowego obalenia treści rozporządzeń naszych.

 Podobnie niedostrzegalne dla uwagi społecznej, nie mniej jednak pewne zarządzenia, w sposób najpewniejszy skierują zaufanie w stronę naszego rządu.  Dzięki zarządzeniom tym będziemy w zakresie spraw politycznych w miarę potrzeby pobudzali lub uspakajali umysły, przekonywali lub dezorientowali, przez drukowanie to prawdy, to znów kłamstw, to pewnych danych, - to znów przeczenia im, odpowiednio do tego, czy przyjęto je dobrze, czy też źle.  Zawsze jednak będziemy ostrożnie badali grunt, zanim uczynimy krok.  Będziemy odnosili nad przeciwnikami naszymi pewne zwycięstwa, bowiem, tamci nie będą rozporządzali organami prasy, w których mogliby wypowiedzieć się całkowicie, a to z powodu wymienionych wyżej zarządzeń przeciwko prasie.  Kamienie probiercze, użyte przez nas w prasie trzeciej kategorii, będą w razie potrzeby energicznie umieszczone przez nasze pisma urzędowe.

SOLIDARNOŚĆ ŻYDÓW W PRASIE WSPÓŁCZESNEJ

 Już obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarność masońska, wyrażona w haśle : wszystkie organy prasy związane są wzajemnie tajemnicą zawodową.

 Żaden z członów tej prasy, na kształt augurów starożytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, jeżeli nie postanowiono, ogłosić ich.  Żaden z dziennikarzy nie zdecyduje się na zdradzenie tej tajemnicy bowiem żaden z nich nie jest przyjmowany do świata literackiego, o ile nie miał w przeszłości jakiejś haniebnej rany.  Rany te ujawnionoby zaraz, dopóki zaś są ukryte aureola dziennikarza przyciąga przekonania większości.  Tłumy z zapałem kroczą za nim.

 

PROTOKÓŁ No. 13

POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO

 Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami. Agenci spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem korzystając z podjętej dyskusji przeprowadzimy zarządzenia pożądane i ofiarujemy je ogółowi, jako fakt dokonany.  Nikt nie ośmieli się domagać odwołania rzeczy już przesądzonej tym więcej, że przedstawimy ją jako ulepszenie.

 Jednocześnie prasa zwróci umysły w kierunku nowych spraw.

Vote up!
8
Vote down!
-3

panMarek

#1599794

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...że każde dziecko, które dostaje 500+ będzie spłacać,  jak dorośnie , 1500+

https://www.youtube.com/watch?v=fP42RMoaPac

Vote up!
5
Vote down!
-7

Verita

#1599798

Skąd weźmie te 1500.- ? Nerkę przyjdzie sprzedać? Córkę do ...........? Syna na organy? Jak PiS to widzi? Ojcowizny sprzedać nie będą mogli, bo majętność przejmą żydzi w ramach 447 czyli "bezspadkowego mienia gejowskiego". Czy PiS myśli, że Żyd go oszczędzi? Czy PiS nie ma dzieci, majętności - a przynajmniej mieszkań? Czy PiS nie zna zoologii? A więc przypomnę: jest taki ptak - kukułka. Wypisz-wymaluj  Żyd w Polin

Vote up!
7
Vote down!
-4

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1599805

@markowa - mam również niepokój ducha. Z jednej strony cieszy mnie dbałość PiS o słabych w polskiej przestrzeni społecznej. Z innej strony boję się, czy aby wiedzą, co robią? Jak dzisiejsza pomoc najsłabszym przełoży się na późniejszą kondycję Polski. Mamy pewną, pozytywną gospodarczo koniunkturę, iście polską, niepowtarzalną... Inni nie mają takiego komfortu. Ale jak przyjdzie gospodarczo-polityczny armagedon na świecie, czy damy radę przetrzymać zawirowania? Czy posiadanie własnej waluty, złotówki wystarczy, by obronić się przed światowym krachem gospodarczym? Nie jesteśmy samowystarczalni, choć taki stan rzeczy można by poprawić (odblokowanie wydobycia własnych zasobów naturalnych). Zbliża się prędzej, czy później przełom w światowym systemie finansowym. Prawdopodobnie, przy rosnącej potędze Chin, dojdzie do takiej deprecjacji $ i innych walut, że dojdzie do finansowego resetu. Oczywiście banki pozbędą się toksycznych aktywów, obywatele nie. Należy inwestować w siebie, w rodzinę i niezależność energetyczną. Jeśli kto może, niech wierci własną studnię na wodę,  by w najgorszych czasach móc wiadrem spłukać muszlę klozetową. I jeszcze ten miecz Damoklesa - JUST 447...

Długo by rozwijać możliwe scenariusze kłopotów, które mogą nas czekać. Ważne jest by myśleć perspektywicznie. By nie dać się zaskoczyć np. nagłym brakiem/możliwością wypłaty gotówki z bankomatu, bo... etc, etc.

Vote up!
8
Vote down!
0

...

#1599817

Dziękuję za przypomnienie "Mędrców Syjonu". Protokołom zaprzeczają środowiska żydowskie, ale to, co się dzieje jest z nimi zgodne. Niestety. 

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1599814

Nie neguję istoty dywagacji nad rolą żydów w otaczającej nas rzeczywistości. Zastanawiam się czasem, czy aby nie realizujemy ich celu "bycia w centrum uwagi". Moim zdaniem, z punktu widzenia bycia Polakiem, Chrześcijaninem, należy ich ignorować, lub wręcz rugować aktywnie z naszego życia. Kiedyś zaproszeni jako goście, dziś zakałą naszą i chyba całej kultury łacińskiej. @kokos26 w swym przekazie: http://niepoprawni.pl/blog/kokos26/razaca-zydowska-niewdziecznosc przedstawił esencję problemów z żydami. Tego się trzymajmy, nie dajmy się naporowi demonicznego pochodu deprawacji i niszczenia naszej kultury.

Cały czas marzy mi się Polska wolna od obcych wpływów. Do PE głosowałem oczywiście za PiS. Do polskiego parlamentu będę szukał kandydatów z list Konfederacji. Oni, Konfederaci są Polsce potrzebni w nadchodzących, burzliwych czasach. Rusofobów proszę o wstrzemięźliwość w ocenie mojego komentarza. Musimy prowadzić roztropną politykę ze wszystkimi.

Vote up!
8
Vote down!
-1

...

#1599811

Jeszcze nie wiem na kogo będę glosował. Chciałbym aby wygrał PiS z przewagą dającą możliwość rządzenia, ale też chciałbym Konfederacji w sejmie. Byłaby czymś podobnym do partii Jobbik na Węgrzech. 

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1599815

... dziękuję za odpowiedź. już wątpiłem, czy me komentarze są przez Ciebie czytane. Cieszy mnie również, iż dostrzegane jest swoiste zagrożenie jednopartyjnym dowództwem większości konstytucyjnej w polskim Parlamencie. I to niezależnie od opcji, która miałaby rządzić. Wracaj do zdrowia...

Vote up!
8
Vote down!
0

...

#1599819

Zawsze czytam wszystkie komentarze. Nieraz ich nie komentuje bo po prostu czasu mało. Teraz mam trochę luzu, bo w szpitalu nudą aż piszczy. 

Trochę ten mój pobyt się przeciąga i w międzyczasie zmieniają się moi współspacze.Był jeden taki platformens. Nie przetłumaczyłem nic, bo jego mózgownica jest przeżarta GW i TVN. Jakoś do siebie się nie odzywaliśmy, bo ani ani on nie mieliśmy ochoty ze sobą rozmawiać. Ale pierwsza rozmowa była symptomatyczna bo spytałem go o Targowicę i o to, co rządy PO-PSL zrobiły dla Polski i Polaków. Z drugiej strony krzyk... i tyle było rozmowy merytorycznej... Tylko drażniło mnie, że codziennie czytywał GW a ta gazeta działa na mnie jak "płachta na byka".

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1599841

... "prostowania kręgosłupów" platformerskim osobnikom. Trwało to około 5 lat. Stosuję metodę "małych kroków", - zawsze w dialogu uderzając w jego straty (moralne i materialne), jakie ponosi z tytułu wyznawania libertyńskich poglądów. Ale nie naciskam z tzw. grubej rury. Zawsze zaczynam delikatnie. Czasem nawet fałszywie przytakuję adwersarzowi, ale tylko po to, by za chwilkę zadać pytanie, na które odpowiedź jest zaprzeczeniem tego, co wcześniej powiedział. Tak więc doprowadzam do tego, by sam się zastanowił nad tym, jak mizernie wygląda jego racja na tle faktów. 

Wiem, że takie ogólniki, które wyżej napisałem - nie dają obrazu, jak przekonywać oponentów o tym, iż tkwią w błędzie i szkodzą krajowi, w którym żyją. Chyba będę musiał się sprężyć i napisać na NP artykuł na przedmiotowy temat.

Życzę Ci Krzysztofie jak najszybszego opuszczenia sali szpitalnej i cieszenia się zdrowiem.

Satyr   

Vote up!
6
Vote down!
-2

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1599851

co ma w głowie?

 

gównem cię obrzuci

w piśmie i mowie

bo gówno wyborcze

ma w głowie

 

PS Serdecznie pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Vote up!
3
Vote down!
0

jan patmo

#1599866

słów PRAWDY o żydach łajdakach

z ust Prawego Żyda

:

https://wolnemedia.net/zydowscy-uzurpatorzy/

 

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1599886