Globalizacja ekonomiczna.

Obrazek użytkownika Klonowy Liść
Gospodarka

Globalizacja ekonomiczna jest to kooperacja gospodarcza, która  polega na międzynarodowym przepływie kapitału inwestycyjnego  przy   minimalizacji ograniczeń celnych.
 System globalizacji działa jak naczynia połączone, które umożliwiają  przepływ kapitału   z państw  bogatych, gdzie koszty produkcji są wysokie, do  państw o  najniższych kosztach produkcji  

Działanie globaizacji nabardziej widać w polityce USA, która  polega  na  amerykańskim ekspansjonizmie  poprzez  amerykanizację  państw.  Ameryka poprzez globalizację  przenosiła swoją kulturę; filmy, modę, literaturę, ale również politykę ekonomiczną  i politykę państwowo-obronę. Był to sposób na włączeniu państw w swoją strefę wpływów.  Globalizacji  sprzyja rózwój  informatyki  i  szybkość komunikacji  międzyludzkiej  i między  jednostkami  gospodarczymi.  Takim  przykładem jest system SWIFT, czyli  dostęp do kont bankowych  poprzez system  maszyn  bankowych  niezależnie od  miejsca pobytu. 
Podział świata na różne systemy  ekonomiczno-społeczne, czyli  kraje wolnorynkowe  i  kraje  o  państwowej regulacji rynku, tzn.  państwa  o gospodarce znacjonalizowanej, czyli  w skrócie podział na Zachód i Wschód, stał się przedmiotem Zimnej Wojny.  Wschód walczył za pomocą marksistowskiej  ideologii, głosząc  sprawiedliwość  społeczną,  Zachód walczył  za pomocą  dolarów, tj. przez budowę  państwa dobrobytu.  
Zachód  wygrał Zimną Wojnę, ale nie została  wstrzymana globalizacja.  W jej rezultacie  kraje bogate, zaczęły  rozwijać się wolniej od krajów biedniejszych, bo  intensywność  inwestycji i  tym samym rozwoju  przeniosły się do krajow  o mniejszym nasyceniu kapitału.
Chiny. 
USA  inwestując w Chinach miały na uwadze  stworzenie  potężnego sojusznika przeciwko ZSRR.  Chodziło więc i tym razem o  amerykanizację  podobną do tej jaka  zapanowała w Japonii, Pd. Korei  czy na Tajwanie.  Klęską  było to, że  proces  amerykanizacji  nie  obalił w  istniejącego  systemu  władzy.  Amerykanizacja  Chin odbywała się  jednocześnie  przy  utrwalającym się  systemie komunistycznym. W rezultacie  tego działania  władze  Chin początkowo  nieznacznie, a potem  coraz bardziej intensywnie  kontrolowały  gospodarkę. Polega to na tym, że aby zainwestować w Chinach,  należy się zgodzić na  włączenie do tej inwestycji  kapitał  państwa chińskiego.  Ten fakt powoduje  istnienie  kontroli  państwowej w  zakładzie o kapitale zachodnim. 
Niskie koszty produkcji w Chinach  są również  wynikiem  kontroli państwowej nad  walutą. Chiński yuan był podczepiony do amerykanskiego dolara tak, aby nie był  walutą silną, ograniczającą  Chinom  eksport. 
Tym sposobem  amerykańska produkcja  dóbr codziennego użytku przeniosła się  do  Chin (oraz innych państw o niskich kosztach produkcji) w USA pozostały inwestycje strategiczne, głownie produkcja  wojskowa. Przy tym  trzeba podkreślić, że produkcja  urządzeń elektronicznych w  dużym stopniu  jest oparta na  podzespołach produkowanych w Chinach. 

USA
W rezultacie  przeniesienia produkcji  amerykańskiej na Daleki Wschód, zaczęła w USA obniżać się stopa życiowa, szczególnie  upadek tzw. klasy średniej; inżynierów, mistrzów, oraz innych fachowców,  zwykle wysokich zarobkach. Zaczęto mówić o tym, że „nowe pokolenia będą miały gorzej niż ich rodzice”. Bogacili się natomiast właściciele  firm zajmujących się dystrybucją towarowa.  Spadające dochody z podatków korporacyjnych, rząd  próbował  załatać  podniesieniem stawki podatkowej do 35%. (Obecnie Trump obniżył do 21%).
Aby nie placić wysokich podatków, firmy zaczęły rejestrować  się  w  „rajach podatkowych”, np. Irlandia -10% (ma wzrosnąć  do 12,5%), gdzie zarejestrowany jest  Microsoft  i Google. 
USA  zaczęły intensyfikować  napięcia wojenne,  tworząc  atmosfrę  zagrożeń  ze strony Rosji i  Chin, po to aby  spotęgować  sprzedaż broni.  Narzędziem  stał się blok wojskowy NATO, którego  zbliżenie do granic Rosji  ma jakoby  obronić  przed rosyjską  ekspansją.  Broń  amerykańska  i sprzęt wojskowy, są najaważniejszą  ofertą  jaką  USA dziś oferuje.  Jest jeszcze produkcja  ropy i gazu z produkcji  szczelinowej.  Ma ona jednak pewne  menkamenty,  jest  cenowo mało konkurencyjna, oraz  jezeli chodzi o ropę, jej lekkość nie nadaje się do przerobu  w  tradycyjnych rafineriach,  musi być mieszana z ropą ciężką.  Produkcja  gazu LNG jest ba rdzo kosztowna i przy tym dochodzą  koszty transportu  i inne. Z tego  też  zaczęła się Wojna Celna między USA z Chinami. 
Podsumowanie. 
Globalizacja  jest wynikiem  rozwoju nauki i postępu technicznego, a a dopiero potem jest  wynikiem  działań i decyzji  politycznych.  Sukces Chin polega na wykorzystaniu  doświadczeń  komunistycznych  do  ekspansji  wolnorynkowej.  Takim, oprócz  nadzoru państwowego w produkcji, jest planowanie strategiczne.  Partia rządząca podejmuje decyzji strategicznego rozwoju jakim jest  np. Nowy Jedwabny  Szlak , stwarzając gałęziom  uczestniczącym  preferencje.  Państwo  ma też kontrolę nad szkolnictwem i  rozwojem nauk.
W krajach tradycyjnego zachodu jest  rozdzielenie  władzy od  produkcji  kapitałowej.  Rządy nie mają żadnych mechanizmów  interwencji  w sferę produkcji oprócz manipulacji podatkowej i ustalenia barier celnych. Prywatne są też instytucje finansowe, czyli  banki i instytucje ubezpieczeniowe.  Państwa zachodnie mają  mało możliwości w planowaniu strategii kapitałowej  pieniądze zwykle płyną tam, gdzie  dadzą  lepszy zwrot  inwestycji.

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (6 głosów)