Obywatel i polityka w Kanadzie.

Obrazek użytkownika Klonowy Liść
Idee

Nie wiem jak się mieszka w Polsce, bo mieszkam w Kanadzie 40 już lat i niektórych polskich problemów  nie "czuję."  Dziwi mnie i nie bardzo rozumiem, dlaczego tak bardzo wszyscy są skupieni na rządzie centralnym. Mało się czyta o polityce lokalnej i o tym co się dzieje w najbliższym otoczeniu rodzin.

Napiszę więc jak  to wygląda "z grubsza" w Kanadzie. 

Rozumienie pojęć; demokracja i decentralizacja.

Demokracja jest wtedy, kiedy wszyscy obywatele kraju są równi względem prawa. A to oznacza, że społeczeństwo jest bezklasowe, nikt nie ma przywilejów związanych z jego urodzeniem, pochodzeniem, rasą, czy wyznaniem religijnym. A konkretnie nie ma arystokracji i  niewolników, czy poddanych. A jeżeli jest równe prawo dla wszystkich, to wszyscy mają takie same prawa uczestnictwa we władzach krajowych; tak centralnych jak i lokalnych. 

Decentralizacja jest pojęciem  określającym jak przeciętny obywatel jest blisko władzy, która teoretycznie powinna pełnić służebną rolę względem niego. 

Dla przeciętnego obywatela, w normalnych warunkach życiowych,  najważniejsza jest władza lokalna; gminna czy powiatowa. I tu pojawia się problem, który w Polsce jest niedostrzegany. W Polsce wszyscy narzekają na władzę, na partie  i nikt nie dyskutuje o decentralizacji władzy. po to aby zwalczać szkodliwość partii istniejących. Mnożenie partii nie zmieni nic, kiedy partie centralne w Warszawie sięgają do najmniejszej miejscowości i  decydują tam  o  zachowaniu władzy. 

Podział na wojewodztwa, powiaty i  nie wystarczą aby władza została zdecentralizowana, na tych szczeblach powinny być własne niezależne partie, które będą miały własne, niezależne programy dla swoich środowisk. 

Aby mogła nastąpić decentralizacja władzy należy ściśle określić kompetencje poszczególnych szczebli, prawa władzy na tych szczeblach i również związaną z tym odpowiedzialność. A to się wiąże z rozdzieleniem partyjnym również. Kompetencje wynikają z innych priorytetów jakie występują i są one różne od tych jakie mają prorytety władze centralne.  Termin "partie" używam symbolicznie, bo mogą to być grupy zainteresowań  rozwojem danego terenu i nie  muszą one być  partiami w tradycyjnym znaczeniu.  Ważne aby władza centralna nie decydowała kto, gdzie i jak będzie rządził we władzach terenowych. 

W Europie decentralizacja jest najbardziej widoczna w Szwajcarii, ale Niemcy mają swoje "landy" a Francja dzieli się na prowincje. 

W Kanadzie rząd centralny zajmuje się ochroną państwa, polityką zagraniczną i zagranicznym handlem. Prowincje mają własne organizacje partyjne, zajmują się szkolnictwem i ochroną zdrowia, a gminy mają bezpartyjną władzę terenową, zajmują się drogami, polami, posiadłościami i  codziennym bytowaniem obywateli. Każdy ze szczebli ma określone wpływy z podatków na swoją działalność. POSZCZEGÓLNE SZCZEBLE SĄ OD SIEBIE NIEZALEŻNE. 

Moja mała demokracja. 

Wybudowano: ulica  a przy niej 44 domy, nowe osiedle i  ludzie wprowadzili się do nowych domów

  U kogoś była pęknięta szyba, u kogoś był gruz  pod drzwiami, u kogoś pęknięta wanna, a gdzie indziej zwały ziemi,  jakieś wykopy, rozsypany cement,  jednym słowem ... bałagan po budowie. 

I oto na klamce informacja; zbieramy się na końcu ulicy, (ulica jest zamknięta i kończy się jakimiś  zaroślami). Każdy przyniesie coś do jedzenia lub picia. Na zebraniu  ( na końcu ulicy) młode panie nakleiły wszystkim  na piersi jego imię, a dowodził wszystkim, młody emeryt  o imieniu Peter.  

Zdecydowano, że ten emeryt będzie naszą lokalną władzą  i  wszystkie zażalenia spisać i złożyć do niego. Peter poszedł do gminy z zażaleniem  z powodu bałaganu na osiedlu, aby władze gminy wymusiły na budowlańcach  uporządkowanie. 

Po jakimś czasie  budowlaniec  naprawił  szkody  w domach, a władze  gminy uporządkowały teren, zasiały trawę i...kosztami obciążyły  dewelopera. 

Nasz reprezentant, Peter,  jest we  władzach  gminy.  Na końcu ulicy jest obecnie trawnik i tam  odbywają się potkania  mieszkańców raz w roku latem. Tam ustalamy kogo poprzemy we władzach – w Kanadzie na szczeblu gminy nie ma żadnych partii. 

Bywa, że całą ulicą, czyli większością  mieszkańców, idziemy na  zebranie gminne aby podkreślić wagę  naszych oczekiwań. 

 

Kształcenie obywatelskie w Kanadzie. 

Wiedza o społeczeństwie (Civics)  i obywatelstwo, klasa 10, 

Kurs bada prawa i obowiązki związane z byciem aktywnym obywatelem w społeczeństwie demokratycznym. Uczniowie będą badać kwestie o znaczeniu obywatelskim, takie jak zdrowe szkoły, planowanie społeczności, odpowiedzialność za środowisko i wpływ mediów społecznościowych, jednocześnie rozwijając wiedzę na temat roli zaangażowania obywatelskiego i procesów politycznych w społeczności lokalnej, krajowej i / lub globalnej . Uczniowie zastosują koncepcje myślenia politycznego i procesu dochodzenia politycznego w celu zbadania i wyrażenia świadomych opinii na temat szeregu kwestii politycznych i wydarzeń, które są zarówno ważne w dzisiejszym świecie, jak i są dla nich interesujące.

Civics: problemy i idee. 

Civics to nauka o tym, jak ludzie używają polityki, prawa, słów i działań, aby rządzić sobą. Ale czym jest polityka? Jakie są prawa? Co to jest rząd? Co oni wszyscy mają ze sobą wspólnego? Ta jednostka zajmuje się teorią stojącą za obywatelami, definiując i opisując pochodzenie rządu, różne rodzaje prawa oraz rolę ludzi w ich tworzeniu i utrzymywaniu. 19 godzin.

Kontekst kanadyjski

Dzięki dokładnemu zrozumieniu, jakie są prawa i rządy, przejdziemy następnie do złożonych sposobów ich ustalania w Kanadzie, na szczeblu federalnym, prowincjonalnym i gminnym. Zastanowimy się, jak się sprawy mają obecnie i ocenimy alternatywne podejścia. Zwrócimy szczególną uwagę na to, jak wszyscy Kanadyjczycy pomagają w tworzeniu prawa i rządów każdego dnia. 23 godziny.

Globalny kontekst

Kanada jest jednym z wielu krajów na świecie, dlatego kanadyjskie postawy i reakcje wobec świata mówią głośno o tożsamości i wartościach Kanady. W tej ostatniej części rozważymy niektóre odpowiedzi Kanady na wyzwania i zmiany na całym świecie. Ocenimy udział Kanady w szeregu organizacji międzynarodowych. Na koniec przeanalizujemy, co to znaczy być obywatelem globalnym w dzisiejszym świecie. 11.5 godz.

Egzamin

Jest to egzamin praktyczny o wartości 30% oceny końcowej. 1.5 godz. 

W sumie: 55 godz. 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)