Ginęli byś mógł żyć godnie - Żołnierze Wyklęci

Obrazek użytkownika Anonymous
Historia

Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie kto pamięta o narodowych bohaterach, którzy oddali swoje życie za Polskę - o żołnierzach wyklętych. Kto ? Patriotycznie nastawiona młodzież pokazująca i manifestująca swój patriotyzm na stadionach piłkarskich, w pochodach z okazji rocznic i kto jeszcze ?

O chłopcach twardych jak stal miał odwagę tylko o ile pamiętam wypowiedzieć się przychylniej niż jego poprzednicy Józef Morton w monumentalnym, czterotomowym „Całopaleniu” (1980–1987). Być może stało się tak dlatego, że reżim wchodził w fazę agonalną. Po jego upadku, a więc od ponad dwóch dekad, niewiele uczyniono, by Żołnierze Wyklęci z oddziałów NSZ/NZW stali się bohaterami kultury masowej. Do zaistnienia takiego stanu rzeczy potrzeba spełnienia jednego warunku zmiany nastawienia społeczeństwa i tak się stało za przyczyną Polskiej patriotycznej młodzieży, która upomniała się o swoich bohaterów. Upomniała się jednoznacznie i stanowczo (mój szacunek i podziw.

W dniu 01.03.2020 r., w wielu miastach w kraju, odbędą się uroczystości państwowe związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionego przez Sejm RP w 2011 w hołdzie żołnierzom walczącym w obronie niepodległej i demokratycznej Polski.

WYKLĘCI CZY NIEZŁOMNI

Internauci na różnych portalach internetowych, toczą w ostatnim okresie czasu, ożywioną dyskusję na temat samego określenia „Żołnierze wyklęci”. Głównie chodzi o drugi człon tego określenia.

Wiele osób zastanawia się nad potrzebą przemianowania określenia użytego, co prawda przez Sejm RP, „Żołnierzy Wyklętych” na „Żołnierzy Niezłomnych” lub „Bohaterów Niezłomnych” a najlepiej w połączeniu tych dwóch określeń jako „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” Określenie Bohaterowie Niezłomni, w opinii wielu internautów oraz mediów, jest bardziej adekwatne w stosunku do tych polskich żołnierzy.
W moim przekonaniu tak często używane słowo "wyklęci" może w różnych rejonach świata zostać bardzo różnie rozumiane. Trudno wymagać od innych dokładnej znajomości naszej bardzo złożonej historii.

Wielu ludzi, jak pokazuje życie, nie tylko Polaków, do końca nie rozumie naszej polskiej trudnej i złożonej historii. Gdy słuchacz czy czytelnik usłyszy lub przeczyta w mediach, że Polacy czczą w dniu 1 marca, każdego roku „Żołnierzy Wyklętych”, zastanowi się i pomyśli, co oznacza sam wyraz „wyklęty”. Z uwagi na użyty taki, a nie inny wyraz, w ich skojarzeniach może pojawić się sprzeczność i pytanie, dlaczego Polacy w sposób uroczysty obchodzą Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Dlaczego zostali oni wyklęci  i za co? Co było tego powodem itp. Czy te  zdarzenia mają charakter  religijny, czy militarny? Pytań tego typu jest i będzie w dalszym ciągu wiele. Zapewne część ze słuchaczy lub czytelników odpowiedzi poszuka w samym internecie albo zapyta znajomych, przez kogo oni zostali wyklęci. Pozostała część pozostanie jednak nieświadoma, co do właściwego znaczenia tego słowa.

Oczywiście, w moim przekonaniu, każdy młody oraz dorosły człowiek, powinien we własnym zakresie zdobywać wiedzę głównie dotyczącą własnego narodu i jego historii za pośrednictwem rodziców i szkoły oraz samokształcenia. Jak jednak wiemy, w tym względzie życie płata zgoła inne scenariusze.

Patriotyzm w naszych czasach, głównie w kręgach ludzi młodych, jak wiemy jest bardzo zdewaluowany i już nie kojarzy się z czynami bohaterskimi, walką o wyzwolenie narodowe, budowaniem  zrębów demokracji oraz silnej gospodarki. Jak wiemy, nie na wszystkich kierunkach polskich uczelni wyższych, studenci poznają historię własnego narodu. Nie występuje ona np. na farmacji, medycynie, biologii czy na studiach inżynierskich, lub  np. chemii.

Wystarczy zadać pytanie studentom wspomnianych kierunków studiów lub uczniów gimnazjum, by zorientować się, co studenci i uczniowie wiedzą np. o: wydarzeniach w Polsce w roku 1956,1970,1980 czy choćby dotyczących okresu II Wojny Światowej i kształtowania się po jego zakończeniu nowego porządku na świecie. Przykładów takich i innych można tutaj mnożyć wiele. Uświadomienie w tym zakresie niestety nie należy do naszej narodowej cnoty. 

Dlatego też uważam, iż zmiana określenia „Żołnierzy Wyklętych” na określenie „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” jest zasadne.

BOHATEROWIE WYKLĘCI !

"Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny"

 Lech Kaczyński

WALKA O ICH PAMIĘĆ I CZEŚĆ

1 marca 2020 roku, będziemy obchodzić Dzień Żołnierzy Wyklętych, czy raczej jak powinniśmy mówić - Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Pamięć o nich przywracała, przypomnę, grupa społeczników zaangażowanych w to przedsięwzięcie przez wiele lat. Ich staraniem w tym roku obchody będą miały naprawdę wyjątkowy i uroczysty charakter od oficjalnych uroczystości państwowych po mniejsze organizowane w patriotycznie nastawionych polskich rodzinach, stowarzyszeniach czy grupach np. kibicowskich w całym kraju oraz poza jego granicami.

Wiele upłynęło czasu, zanim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, stowarzyszenia kibicowskie i inne, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach, lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza.

W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku nadzieje zaczęły się spełniać. Apele środowisk kombatanckich  zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie. Janusz Kurtyka, prezes IPN od końca roku 2005, nadał tym staraniom silny impuls i przyspieszenie.

Między innymi 19 listopada 2008 roku podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem wiceprezydenta Opola Arkadiusza Karbowiaka i pełnomocnika wojewody opolskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Bogdana Bocheńskiego, postanowiono zorganizować 1 marca 2009 roku w Opolu Dzień Żołnierza Antykomunistycznego. W liście do prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego prezes Kurtyka napisał, że "uroczystość oddania hołdu członkom zbrojnych organizacji niepodległościowych, walczących po II wojnie światowej z organami komunistycznego państwa, powinna wpisać się na stałe do kalendarza uroczystości państwowych".

28 lutego 2009 r. z inicjatywy prezesa Kurtyki i Jerzego Szmida na  I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 r. podjęta została uchwała popierająca inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną  i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych). Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ - AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.

Na niespełna dwa miesiące przed  śmiercią w katastrofie smoleńskiej prezes Janusz Kurtyka tak mówił „Rzeczpospolitej” o motywach swojego i IPN zaangażowania w przywracanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia:
"Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę… To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość".

Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał Prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował w lutym zeszłego roku do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.

"Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny"– tak brzmiało uzasadnienie projektu.

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci odbywają się już od wielu dni w całej Polsce. Są to między innymi liczne uroczystości w miejscach upamiętnień – marsze, prezentacje filmowe, koncerty, wystawy, wykłady, rekonstrukcje historyczne i spotkania z kombatantami. W blisko 200 miastach kraju i za granicą zorganizowano Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".

Wielu polaków godnie uczestniczy tym narodowym święcie patriotyzmu chyba najważniejszym ze świąt. Były uroczyste akademie, marsze, flagi, występy i spotkania z żyjącymi Żołnierzami Wyklętymi. Były łzy radości.

Pan Prezydent RP w swoim okolicznościowym przemówieniu podkreślił dużą rolę młodego polskiego pokolenia w tym grup kibicowskich w kształtowaniu się narodowego patriotyzmu wśród Polaków. To było pierwsze takie podkreślenie wagi narodowego patriotyzmu. Poprzednia ekipa rządową jak pamiętamy wyszydzała patriotyczne zrywy młodych polaków.

Przypomnę słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy wygłoszone na placu Piłsudskiego w Warszawie 

“– To wielki dzień, bo dziś wyraźnie widać, że Żołnierze Wyklęci żyją. Żyją dopóki istnieje pamięć o nich, dopóki pamięta o nich Polska. Komuniści może zamordowali wielu z nich, ale nie zdołali odebrać im ducha – powiedział prezydent.

Dlaczego pamięć trwa? Bo jesteśmy dumnym narodem, który się przygiął, ale nie złamał, który ucierpiał, ale przetrwał – stwierdził.

Jesteśmy tu dzięki decyzji prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego o ustanowieniu 1 marca dniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ale też dzięki tym, którzy tę pamięć zachowali, przenieśli i rozpalili, tym którzy o tym mówili dzieciom, czasem po cichu w domu, czasem w szkole na boisku, czasem przy ognisku harcerskim – zaznaczył Andrzej Duda.

Oni byli gotowi poświęcić to, co największe, życie, czasem nie tylko swoje, ale też najbliższych. Kiedy mówimy o Żołnierzach Wyklętych, musimy też pamiętać o tych, którzy im pomagali, tych którzy dawali jedzenie, schronienie, wodę, ubranie. Tych, którzy potem byli prześladowani bo ojciec, brat, został skazany, tych którzy sprzeciwiali się czerwonej władzy – dodał.

Jest z nami wielu z tych którzy tę pamięć nieśli. Chylę czoła przed młodymi ludźmi, przed organizacjami pozarządowymi, środowiskami patriotycznymi, którzy pamięć o Żołnierzach Wyklętych propagowali – podziękował uczestnikom prezydent.

Byli wrzucani prosto do ziemi, na zbiorowe mogiły, anonimowo. Bez grobu, bez krzyża – powiedział prezydent.

Dzisiaj pamięć o nich powróciła z ogromną mocą.

Latem 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli nielegalna władza wykonawcza w Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiona przez Józefa Stalina, przywódcę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wydał dyrektywę „O rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych”. Tym samym Polskie Państwo Podziemne, reprezentacja legalnych władz Rzeczpospolitej, a w nim największe organizacje wojskowe, czyli Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne, zostały narażone na represje ze strony nowo powstałej władzy komunistycznej, która sukcesywnie przejmowała kontrolę nad Polską.

Kilka miesięcy po ogłoszeniu tej dyrektywy gen. Leopold Okulicki, „Niedźwiadek”, ostatni dowódca Armii Krajowej, wydał rozkaz o rozwiązaniu tej organizacji i zwolnił żołnierzy z przysięgi. Inne oddziały zbrojne nadal podejmowały walkę z radzieckim okupantem. Tak to się zaczęło. Tak zaczęła się walka Polskich Patriotów spod znaku NSZ i wielu innych organizacji podziemia antykomunistycznego o wolną Polskę. Ginęli w tej walce mordowani w sposób okrutny niejednokrotnie przy torturach gorszych niż stosowanych przez Niemców czy Sowietów - bohaterowie narodowi jak np. Rotmistrz Witold Pilecki, Inka, Zagończyk i wielu innych. Przez pół wieku zapomnianych przez władze komunistyczne, służące nie Polsce a raczej ZSRR. Władzę która wydała rozkaz strzelania do własnego narodu w 1956, 1970 i 1980 r.

I kto o tym pamiętał, kto oddał cześć bohaterom narodowym przelewającym krew za Polskę wolną. Wolną od okupacji Niemieckiej i Sowieckiej ? Pierwszymi osobami od 1945 r. byli Śp.Prezydent Lech Kaczyński - bez niego nigdy nie powstało by Muzeum Powstania Warszawskiego oraz  Prezydent RP Andrzej Duda.

Żołnierze Wyklęci nazywani Niezłomnymi w zamyśle komunistów mieli zostać na wieki zapomniani, a stali się ziarnem. Ich dziedzictwo jest przykładem dla młodego pokolenia Polskich Patriotów.

Cześć i chwała bohaterom !

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)

Komentarze

sowieckiego zbrodniarza Stalina oraz sowieckich zbrodniarzy z Kremla - zamordowali ponad 20.000 polskich bohaterów walczących o wolność z komunistyczną, sowiecką armią Stalina.

* * * * * * *

PN wydał album "Śladami zbrodni"

Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956". To pierwsza po II wojnie światowej próba skatalogowania miejsc zbrodni komunizmu w Polsce, m.in. Urzędów Bezpieczeństwa. Do albumu dołączono relacje ofiar.

"To publikacja o charakterze monumentalnym nie tylko pod względem objętości, ale także pod względem wagi historii, która jest w niej opisana" - podkreślił prezes IPN Łukasz Kamiński podczas czwartkowej promocji albumu w Areszcie Śledczym na Mokotowie w Warszawie. Wyraził przy tym nadzieję, że licząca ponad 600 stron publikacja, która przedstawia 210 z ponad 500 miejsc, gdzie w Polsce w latach 1944-1956 dokonywano komunistycznych zbrodni, przyczyni się do powstania muzeum pamięci ich ofiar.

"Wokół tego albumu powinniśmy rozmawiać nie tylko o przeszłości, która stoi za tymi kilkuset miejscami w całym kraju (...), ale także szerzej dyskutować nad potrzebą istnienia takiego miejsca, być może kilku miejsc w kraju, które pozostawią przyszłym pokoleniom trwały ślad po terrorze komunistycznym z pierwszego powojennego okresu" - podkreślił szef IPN.

Album przedstawia Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, siedziby Głównego Zarządu Informacji, więzienia, areszty śledcze, obozy NKWD i miejsca tajnych pochówków wybrane z ponad 500 obiektów skatalogowanych w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego IPN "Śladami zbrodni".

(...)

Vote up!
11
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1620417

 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1620523

1 marca - Ich Święto
Zapadam w ciemność i las
to moje życie, to mój dom
przyjaciel księżyc w porę zgasł
mateczka noc okryła mgłą
już nie mam dokąd uciec stąd
a nogi nie chcą nosić mnie.
Domyka się obławy krąg
do rana sam wykrwawię się

Vote up!
9
Vote down!
0

Nigdy nie przegrywasz, gdy walczysz.Przegrywasz, gdy przestajesz walczyć.
Ryan

#1620423

,,Oświęcim to była igraszka" - wyznał Rotmistrz mówiąc o torturach jakim był poddawany w komunistycznej katowni. Różański, Humer, Czaplicki, Chimczak, Krawczyński - norma na Rakowieckiej trwająca od rana do wieczora.

,,Zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was fizycznie ,ale musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa" - Wiktor Herer

,, Zdechniesz kiedy my zechcemy ,ale przedtem przeklniesz sto razy chwilę,kiedy cię matka urodziła. Będziemy wypruwać z ciebie żyły i łamać ci kości a w drugim pokoju będziemy składać je na nowo-aż do skutku " Józef Różański - tak to wyglądało.

 

Vote up!
8
Vote down!
0

Nigdy nie przegrywasz, gdy walczysz.Przegrywasz, gdy przestajesz walczyć.
Ryan

#1620428

Lewicowa zgraja nie może poprzeć Żołnierzy Wyklętych, poniewaz "pogrzebaliby" swoich  złoczyńców i morderców...CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
9
Vote down!
0
#1620442

Co roku w dniu 01 marca wyłażą ze swoich nor potomkowie czerwonych bandytów. W tym dniu widać jak przebiega linia podziału na Polaków i tych przywiezionych przez NKWD do Polski na ruskich tankach.Tak swoją drogą to gdzie my się znajdujemy jako naród jeśli takie resortowe gówno jak Gdula potomek katów Polaków ma czelność opluwać ofiary swojego tatusia. Potomkowie czerwonych bandytów nadal brylują w polskiej polityce.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1620485

  Witam! Żołnierzy Wyklętych "czerwona zaraza" chciała wymazać ze świadomości Polskiego społeczeństwa. Kolejne powojenne komunistyczne rządy w Polsce montowane w Moskwie, nie potrafiły zgnieść czynnego oporu Polaków. Te kilkanaście procent komunistów w kraju, nadal żyje strachem przed już pomordowanymi Patriotami. Po 2015 r. Powiew  patriotyzmu, odradza się z wielką siłą. Cześć i Chwała Niezłomnym Bohaterom!

Vote up!
9
Vote down!
0

ronin

#1620435

- teraz te przeklęte zdradzieckie świnie podnoszą swe podłe mordy.

Jest szansa że UE się rozpadnie a wtedy zrobimy z wami porządek.

Chciałbym zaapelować do Rządu aby poprzez Służby Specjane wziąć te q...y za mordy bo lać faszystów to była przyjemność a komunistów obowiązek.

Vote up!
10
Vote down!
-1

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1620461

ukłony

Vote up!
8
Vote down!
-2

gość z drogi

#1620464

Witam Szanowną Panią! Larum Grają , a Pani Nic... to.,a  Sołdactwo ławą. Spokojnie, chyba już nowej grypy nie stworzą. Kłaniam się,! Trzeba z rozwagą a nie wina PIS!

Vote up!
7
Vote down!
0

ronin

#1620516

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1620483

 Wszyscy wyjdziemy z gorącymi automatami , aby Uświadomić komuchów w Polsce. Atak na Arcybiskupa Polski  Biskupa Jędraszewskiego, jest celem sowieckich zbrodniarzy . Koniec kropka, będziemy, jako naturalna odpowiedż   do wrogów Polski- strzelać!

 

Vote up!
7
Vote down!
0

ronin

#1620522

To jest powód i wytłumaczenie dlaczego mamy w Polsce tylu zdrajców bandytów barbarzyńców złodziei chamów w polityce sejmie senacie partiach sądach służbach mediach czy na portalach,itd To są najwięksi barbarzyńcy chamy durnie i złodzieje obsadzeni w roli i pozycji wymordowanych naszych elit

Taka jest prawda o ludziach oczerniających Żołnierzy Wyklętych.

 

 

 

Vote up!
7
Vote down!
0
#1620525

  Witaj! Mówimy chyba, o około 400 tyś. politruków swołoczy..Teraz czas obecny....Atakują wszystko, co święte dla Polaka. Atakują Prezydenta, biskupów., atakują Polskie korzenie. Niezłomni oddali życie, za marzenie Wolnej Ojczyzny, a nas nie stać pogonić kijem KODowską chołotę. Na, to nie ma społecznej zgody. Nie ma sądów, słóżb, więc będą bolesne zatrzymania obywatelskie.

Vote up!
6
Vote down!
0

ronin

#1620539

Napisałeś Roninie

:

...........Koniec kropka, będziemy, jako naturalna odpowiedż   do wrogów Polski- strzelać!

Więc ja napiszę o małym Dawidzie, co

ustrzelił giganta kamieniem z procy. 

A jak się przechwalał ten rycerz Goliat,

jaki on wielki, jaki on mocny.

A jeden mały kamyk wystarczył!

Tak z komuchami trzebaby robić.

Wzorem dla nas NIECH BĘDZIE

mały pastuszek o WIELKIM SERCU,

Dawid!

:

https://www.jw.org/pl/biblioteka/ksi%C4%85%C5%BCki/opowiesci-biblijne/4/dawid-i-goliat/

 

 

Vote up!
8
Vote down!
0
#1620531

  Witam!  Ja jestem odpowiedzialny za żonę, dzieci, ale również za większy dom której imię Polska. Obca onuca pcha się do większego domu, dostaje natychmiastową radykalną odpowiedż. Mamy smród pokoleniowy z powodu "Grubej kreski"  Dekomunizacja i lustracja dawno rozwiązałoby problem. Serwowane słowa, które politycy nam wciskają  o nadstawianiu drugiego policzka, bo kampania wyborcza, są nietrafione. Ci atakujący KODowcy, to SBcja, ZOMO i dawna Milicja, aparatczyki dawnej PZPR. To towarzystwo sowieckich pachołków. To, tylko rozumie zaciśniętą pięść i but na swojej twarzy. Tyle goryczy, ale taka jest naga prawda...Pozdrawiam!

Vote up!
7
Vote down!
-1

ronin

#1620541

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1620540

co czyta?

 

prawdziwa polska kobita

Talmud wyłącznie czyta

Vote up!
5
Vote down!
-6

jan patmo

#1620542

 Witam! Dziwi mnie, że ten znaczek 447 nie przedstawi Pani parlamentowi USA.

bo to ich uchwała, bo odpowiedż w tej sprawie rządu Polskiego brzmi jednoznaczna NIE!!! Widzę, że wirusem nie za bardzo się uda atakować, więc bumerang tematu aborcji...Wychowaliśmy z żoną czwórkę dziś dorosłych dzieci na porządnych katolickich obywateli. Więc wara pani, od próby oczerniania mojej rodziny. Podjęła Pani temat aborcji... Jestem za aborcją 17% dorosłych sowieckich pokoleniowych komunistycznych pachołków w Polsce. Bardzo się cieszę, że mamy obecnie rząd, który służy Polskiemu społeczeństwu.

Vote up!
9
Vote down!
-2

ronin

#1620543

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1620462

Nasz Prezydent 2020-2025

Vote up!
8
Vote down!
-1

Nigdy nie przegrywasz, gdy walczysz.Przegrywasz, gdy przestajesz walczyć.
Ryan

#1620475

Hmm.

Vote up!
8
Vote down!
-1
#1620486

Żyję godnie dzięki tym, którzy walczyli z komunistami...To są dla mnie BOHATEROWIE...CZEŚĆ I CHWAŁA TYM BOHATEROM NA WIEKI.

Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1620505

Żyję godnie dzięki tym, którzy walczyli z komunistami...To są dla mnie BOHATEROWIE...CZEŚĆ I CHWAŁA TYM BOHATEROM NA WIEKI.

Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
6
Vote down!
0
#1620506

Żyję godnie dzięki tym, którzy walczyli z komunistami...To są dla mnie BOHATEROWIE...CZEŚĆ I CHWAŁA TYM BOHATEROM NA WIEKI.

Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1620507

Żyję godnie dzięki tym, którzy walczyli z komunistami...To są dla mnie BOHATEROWIE...CZEŚĆ I CHWAŁA TYM BOHATEROM NA WIEKI.

Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1620508

Prosze o korektę i wycofać  moj komentarz z powodu przesyłania (sieć) przepraszam.

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1620510

Nie zapomnimy NIGDY!

:

http://old.niepoprawni.pl/blog/1601/w-cieniu-skrzydel-bialego-orla-ogien

Vote up!
11
Vote down!
0
#1620477

 

Vote up!
10
Vote down!
0
#1620495

Wspaniały tekst. Dzięki. Ja mam nadzieję, że Polacy o Nich nigdy nie zapomną. W tym roku w Mielcu na Biegu Tropem Wilczym zabrakło numerów startowych. Byli dorośli  i młodzież razem z dyrektorami swych szkół. To daje nadzieję.  

Vote up!
5
Vote down!
0
#1620757