Kilka słów do rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i rosyjskiej Partii Komunistycznej!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Blog

 

Witam
 

Niniejszym chciałbym sie zwrócić do dwóch osób, które mogą lub powinny być - oprócz oczywiście Polaków - oburzone "obeliskiem" pod Ossowem postawionym ku czci poległych w 1920 roku żołnierzy bolszewickich.
 

Chciałbym być dobrze zrozumiany... Jestem oburzony faktem postawienia tego pomnika żołnierzom, którzy byli agresorami na młode państwo polskie. Byli to bolszewiccy, komunistyczni żołnierze wywodzacy się z Czerwonoarmistów, którzy z rewolucyjnymi pieśniami na ustach mordowali Polaków i chcieli zniszczyć Polskę.
 

Ale byli też ateistami, którzy wprost zwalczali wszelką religię i jej przejawy rónież w Rosji. Byli komunistami, którzy pałali nienawiścią do wiary chrześcijańskiej (prawosławnej i katolickiej) i jako komuniści byli apologetami komunizmu, marksizmu, bolszewizmu, socjalizmu, stalinizmu... materializmu naukowego wykluczającego istnienie Boga.
 

W związku z powyższym zwracam się do:

 1) Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego CYRYLA - Prawosławnego Patriarchy Moskwy i Wszechrusi,

 2) Przewodniczącego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej - Pana Giennadija Ziuganowa.
 

Ad1)
 

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy CYRYL - Patriarcha Moskwy i Wszechrusi.
 

Ekscelencjo!
 

W Polsce powstał pomnik/obelisk ku czci 22 żołnierzy bolszewickich poległych podczas agresji na Polskę Rosji Sowieckiej w 1920 roku. Nie jest to żołnierska mogiła, ale pomnik/obelisk, którego naistotniejszą częścią jest krzyż prawosławny.
 

W związku z powyższym nie uważa Wasza Ekscelencja, że tym samym Prezydent Polski Bronisław Komorowski (inicjator powstania pomnika) obraża Cerkiew Prawosławną i wszystkich prawosławnych: zarówno w Polsce, w Rosji, jak i na świecie?
 

Agresja na Polskę w 1920 roku była agresją J. Stalina, W.I. Lenina i L.Trockiego oraz ich żołnierzy wywodzących się z Armii Czerwonej, która od 1917 roku walczyła z prawosławiem i każdym przejawem jakiejkolwiek religii. W czasie wojny domowej w Rosji Cerkiew Prawosławna poparła tzw. białoarmistów a wobec szykan i terroru jaki doznawała Cerkiew Prawosławna w Rosji od Bolszewików, Święty patriarcha Tichon (patriarcha Moskwy i Wszechrusi w latach 1917-1925) ogłosił w styczniu 1918 roku tzw.  anatemę z bolszewikami t.j. klątwę oznaczającą również oficjalne wyłączanie bolszewikówze społeczności wierzących prawosławnych. Patriarcha Tichon został kanonizowany przez Rosyjski Kościół Prawosławny 28 września 1989 a w międzyczasie nie została przez Kościół Jego Ekscelencji cofnięta owa anatema. Tym bardziej obowiązywała ona w 1920 roku a więc żołnierze bolszewiccy, którzy z nienawiścią i komunistycznymi hasłami napadli w 1920 roku na Polskę, mordowali moich rodków byli wyklęci z Kościała Prawosławnego!
 

Pragnę w tym miejscu przypomnieć Jego Ekscelencji, że ci sami żołnierze sowieccy, którzy mordowali Polaków w 1920 roku i którzy zostali pokonani przez Armię J. Piłsudskiego, w latach 1917-1919 mordowali i więzili wierzących Prawosławian, ich kapłanów oraz niszczyli Kościoły Prawosławne w Rosji. Z pewnością i Ci, co wrócili... później... też za czasów stalinowskich i późniejszych zajmowało się niszczeniem tej religii w całym ZSRR. Wystarczy zresztą przytoczyć tylko kilka faktów. W 1914 roku w Rosji było 55.173 prawosławnych kościołów (cerkwi), 29.593 kaplic, 112.629 kapłanów i diakonów, około 1000 klasztorów oraz w sumie 95.259 mnichów i mniszek. W 1927 roku już było tylko 29.584 cerkwi a w 1935 ich liczba była mniejsza od 500! Między 1917 a 1935 rokiem aresztowano i uwięziono 130 tys. prawosławnych wiernych a zamordowano przeszło 95 tysięcy! Pomimo powojennej odwilży kontynuowano przez cały czas trwania ZSRR agresję wobec rosyjskiego kościoła prawosławnego. Zmieniło sie to oczywiście pod koniec lat 80-tych XX wieku i rozpadzie ZSRR. Niemniej jednak nie oznacza to chyba, że Cerkiew Rosyjska uznaje obecnie Bolszewizm i Armię Czerwoną jako godną honorowania jej poległych żołnierzy krzyżem wiary prawosławnej? Kanonizując świętego Tichona zapewne cała Cerkiew podziela jego anatemę z bolszewizmem?

(Źródło danych: http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Orthodox_Church) 
 

Oczywiście nie jestem wyznania prawosławnego ani też teologiem religii, natomiast dziwię sie i zastanawiam... Przecież symbolem bolszewików była czerwona komunistyczna gwiazda a nie krzyż prawosławny. Jeżeliby już mieć honorować poległych bolszewików nie należałoby postawić monument w jej kształcie niż profanować krzyż prawosławny?
 

Rozumiem też chrzesicjańskie miłosierdzie, ale Czerwoni Sowieci byli niewierzący i walczyli z wiarą prawosławną (katolicką i każdą inna również). Umierali za komunizm, który mordował wierzących i niszczył prawosławne oraz katolickie kościoły. W wojnie tracili życie będąc wyklętymi... Rozumiem też, że każdy człowiek jest godzien szacunku po śmierci. Wobec tego nie wystarczyłby żołnierski grób (ewentualnie z gwiazdami komunistyczno-sowieckimi)? A poza tym... czy zgodnie z prawosławnym obrzędem pogrzebowym krzyż prawosławny na grobie ateistów nie wymaga dokonania poświęcenia przez kapłanów Cerkwii Prawosławnej? Tylko czy poświęcenie grobu bolszewików nie kłóciłoby się z anatemą świetego Tichona?
 

Może moje wątpliwości są naiwne, ale moim zdaniem zasadne. Jeżeli się mylę lub błądzę, to byłbym wdzięczny o wyprowadzenie mnie z tego błędnego i naiwnego myślenia...
 

Jeżeli zaś w tym, co napisałem jest jakaś część prawdy, to - w imię naszej wpólnej chrześcijańskiej prawdy - proszę więc Jego Eksclencję o zaapelowanie do Prezydena Polski o zdjęcie krzyża prawosławnego z owego pomnika a zamieszczenie tam symbolu komunistycznego, czyli czerwonej gwiazdy sowieckiej. Będzie to hisorycznie oddawało cześć czewonoarmistom a nie będzie obrażać religii prwosławnej i samego Wielce Szanownego Patriarchy!
 

Z szacunkiem dla Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego CYRYLA - Patriarchy Moskwy i Wszechrusi

krzysztofjaw

 

Ad 2)

Szanowny Pan

Giennadij Ziuganow

Przewodniczący Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej
 

W Polsce powstał pomnik/obelisk ku czci 22 żołnierzy bolszewickich poległych podczas agresji na Polskę Rosji Sowieckiej w 1920 roku. Nie jest to żołnierska mogiła, ale pomnik/obelisk, którego naistotniejszą częścią jest krzyż prawosławny.
 

Pragnę Panu zwrócić uwagę, że krzyż prawosławny postawiono na mogile Bohaterów komunistycznej Rosji Sowieckiej!
 

Czy w związku z powższym nie czuje się Pan - jak i wszyscy komuniści w Rosji oraz na świecie - osobiście obrażony przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego (inicjatora powstania owego obelisku/pomnika)? Czy krzyż prawosławny na mogile żołnierzy sowieckich (radzieckich bohaterów) nie obraża także uczuć ateistycznych tam poległych?
 

Przeciez Oni umierali za komunizm, za Sowiecką (Radziecką) Rosję, stalinizm, marksizm, za materializm, wykluczający istnienie Boga!
 

Czy nie czuje Pan gniewu, że na grobie, ateistycznych komunistycznych Pana Bohaterów postawiono krzyż prawosławny, symbol znienawidzonej przez was wiary chrześcijańskiej. Jak Pan i inni komuniści możecie pozwolić żeby zawłaszczano bohaterstwo czerwonoarmiejców dla religii prawosławnej? Nie czuje Szanowny Pan tego policzka wymierzonego w Wasz ateizm i antychchrześcijanizm zadany przez Prezydenta Polski Bronisława Komoropwskiego? Przeicież to perfidne i chamskie "moherowo-prawosławne" lekceważenie waszych przekonań?
 

W związku z tym zwracam się do Pana, aby jako komunistyczny autorytet zaapelował do wszystkich komunistów świata słowami: "Proletariusze, Komuniści Wszystkich Krajów! Połączcie się w Wielkim Proteście przeciwko przypisywaniu komunistom i poległym w imię komunizmu żołnierzom cech i symboli religii chrześcijańskiej. Przeciez naszym symbolem jest sowiecka gwiazda! Walczmy o usunięcie krzyża prawosławnego na pomniku ku czci naszych bohaterów z roku 1920 i postawienie w jego miejscu naszej sowieckiej gwiazdy!"
 

Z szacunkiem

kerzysztofjaw
 

P.S.

Przepraszam wiernych prawosławnych za zestawienie ich Patriarchy Cyryla z szefem komunistów. Być może jest to niezręczne, ale w żadnym razie nie wynika z braku szacunku do wiary prawosławnej. Wprost przeciwnie: szanuję prawosławie natomiast jestem  chronicznym i nieuleczlnym antykomunistą!

 

 

ZOSTAW ZA SOBĄ MĄDROŚCI ŚLAD... http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

 

Brak głosów

Komentarze

To jest mogiła. Badania archeologiczne potwiedziły, że pochowano w tym miejscu 22 bolszewików. I te szczątki tam leżą. Zgodnie z prawem powinny być pochowane na cmentarzu. A pomnik, jako samowola budowlana, natychmiast usunięty.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79589

Witam

Zhadzam się . Poza tym:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483):Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.):Art. 256.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257.

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pozdrawiam
krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#79591

Szanowny Panie Krzysztofie!
Dzięki za potrzebny i logiczny tekst.
Ma Pan u mnie koniak!
Salve !

Vote up!
0
Vote down!
0

Firley

#79595

Witam
Dziękuję za dobre słowo.
Może kiedyś będzie okazja go wspólnie wypić!

Pozdrawiam

krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#79601

Ale mnie oprócz tych oczywistych sprzeczności w pana tekście
zastanawia mnie w jakim tempie zorganizowano to haniebne upamiętnienie najeźdźców !!! Porozumienia koncepcja ,projekt wykonanie to wszystko pochłania masę czasu ! Czy on to obiecał pełniąc obowiązki głowy państwa będąc po makulaturę w Moskwie ? ?

Vote up!
0
Vote down!
0
#79609

Celne spostrzeżenie i jeszcze lepsza inicjatywa.Chylę czoła.
Ciekawi mnie również ewentualna odpowiedź, o ile takowa nastąpi.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79612

A wie Pan panie Krzysztofie że przypomina to pewien znakomity majstersztyk jaki "wyciął" pewien diabelnie inteligentny jegomość . Za cel obrał sobie dwóch aktualnych mistrzów świata szachistów i "zagrał" nimi przeciwko sobie samym , sam natomiast pośredniczył li tylko w przesyłaniu korespondencji czyli kolejnych ruchów na szachownicy.

Pomysł przedni - gratuluję ..

Poza tym dowodzi to zarazem i pańskiej nieprzeciętnej inteligencji ...

Ściskam prawicę Panie Krzysztofie ..

pozdrawiam

............................

"Pozwól mi Panie bym stał się narzędziem Twej sprawiedliwości"
http://andruch.blogspot.com/
/Klub GP w Opolu/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#79617

Witam

Dziękuję za miłe słowa. Zawsze to daje trochę "wiary w siebie" i adrenaliny do dalszego działania w słusznej sprawie. Jeżeli nawet tak jest to "dar od Boga" poparty trochę własną pracą i staram się go nie marnować na rzeczy błahe i niegodne... a poza tym jestem tylko pyłem wobec ogromu Siły Wyższej (dla mnie Boga) a sam "jestem kamieniem, ludzie głazami... staję się piaskiem, Oni górami..." (kj).

A Ciebie andruchu2001 też bardzo cenię i ma nadzieję, że kiedyś pogadamy przy dobrym winie w realu...

Mam też prośbę do forumowiczów: Zna ktoś język rosyjski na tyle, aby przetłumaczyć mój post?

Pozdrawiam

krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#79619

[quote=krzysztofjaw]

A Ciebie andruchu2001 też bardzo cenię i ma nadzieję, że kiedyś pogadamy przy dobrym winie w realu...
[/quote]

Byłby to niewątpliwie dla mnie honor ..

pozdrawiam

............................

"Pozwól mi Panie bym stał się narzędziem Twej sprawiedliwości"
http://andruch.blogspot.com/
/Klub GP w Opolu/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#79625

 Doskonaly tekst. Ale jestem tez ciekawy, czy fundator zaprosil obydwu wyzej wymienionych dostojnikow na uroczystosc odsloniecia pomnika. Bo chyba oni sa wlasciwymi osobami mogacymi odpowiednio zrozumiec sens symboli na pomniku!

Vote up!
0
Vote down!
0
#79637

Witam
Dziękuję. Jedno zdanie trochę chyba jutro rozszerzę (oprócz Stalina, był jeszcze Lenin i Trocki. Stalin chciał metodycznie opanowac Polskę... od Lwowa poprzez Warszawę... itd...)
Pzdr
krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#79657

"Z powodu protestu okolicznych mieszkańców odwołano uroczyste odsłonięcie mogiły 22 żołnierzy Armii Czerwonej na Polakówej Górce w Ossowie. Na mogile ktoś namalował czerwone gwiazdy. Mieszkańcy skandowali "hańba", "to akt pogardy dla Polaków".
Uroczystość odsłonięcia mogiły była planowana na 15 sierpnia po południu. Mieli w niej wziąć udział m.in. przedstawiciele ambasady Rosji. Jednak sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr Andrzej Krzysztof Kunert zdecydował, że odbędzie się ona w innym terminie, którego jeszcze nie określił
- Podjąłem decyzję, że odwołujemy dzisiejszą uroczystość. Powiedziałem wszystkim, którzy przybyli na nią, że jest mi po prostu wstyd i bardzo przepraszam - mówił Kunert. " cyt. za wp
pzdr

Vote up!
0
Vote down!
0

antysalon

#79642

Witam

A ja słyszałem, że Ambasada Rosji odmówiła udziału swojego przedstawiciela i dała sygnał do polskiego MSZ, że z tym pomikiem to "trochę" towarzysze z Polszy przesadzili... (znaczy się za wcześnie trochę... i niepotrzebnie przedostało sie do prasy i narobiło szumumu...)...

Pzdr
krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#79655

tam nikt go nie zbeszcześci, bo Michałowski upilnuje.
pzdr

Vote up!
0
Vote down!
0

antysalon

#79663

Witam

Sowiety mają tu swoich i wiedzieli, że byłaby wielka draka, jakby z Mieszkańcem Pałacu zaczęli dsłaniać pomnik. Polacy w tej małej miejscowości i przyjezdni oraz szum na forach i blogach zrobiły swoje... małe, wielkie zwycięstwo... a niech sobie nawet odsłaniają go pod osłoną nocy... zawsze tam będzie malowana czerwona gwiazda... zgodnie zresztą z ideologią wyznawaną przez poległych... więc jakie to bezczeszczenie?

Pozdrawiam

P.S.

Ten B. - Mieszkaniec Pałacu (znów) Namiestnikowskiego to jednak jakiś taki pechowy jest... co zrobi to... ciągle jakaś "GAFA". Tym obeliskiem obraził Polaków, prawosławnych Rosjan, Cerkiew oraz komunistów na całym świecie, a w Rosji w szczególności...

Oj... biedaczysko... może i faktycznie... nic nie powinien czynić... z każdego miejsca uciekać piwnicami lub awaryjnymi drzwiami albo zamknąć się w piwnicy i abdykować!

Jak tak dalej pójdzie to i towarzysze z Chłopcami będą go mieli dość i stwierdzą, ze postawili na zbyt głupiego konia i sami go abdykują ujawniając materiały z aneksu WSI o domniemanym jego szpiegostwie na rzecz Sowietów... (dla GRU-FSB)

PZDR
krzysztofjaw
http://krzysztofjaw.blogspot.com/; kjahog@gmail.com)

Vote up!
0
Vote down!
0

krzysztofjaw

#79668

  czy dostaniesz jakąkolwiek odpowiedz.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79679

ale poeta, starszy i zupełnie mądry :

,,Jak dama to godziwa,

Jak kurwa to prawdziwa''

I tak oba pisma są trafione w stu procentach idealnie. To najlepszy pomysł ostatnich lat.

Absolutne uznanie dla autora.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79683

Bo może to jest odpowiedź skąd ta cała szopka.  
 

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#79692

I wielkie dzięki za ten i inne teksty. Faktycznie, przydałoby się go wysłać adresatom i przypuszczam, że nie pozostałyby bez odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.

contessa

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#79702

tak niezrównoważone pomysły mogą świadczyć o dwóch przypadkach :

a) autorzy pomysłu są wrogo nastawieni do zmarłych, bez względu na to co oni tam robili, swoje zapłacili i należy im się jako ludzie grób, ale nie pomnik, co jest oczywiste i należne jak psu kiełbasa.

b) autorzy pomysłu są związani emocjonalnie z poległymi i pragną jak tylko możliwe najlepiej uczcić pamięć o swoich bliskich, niesłusznie poległych żołnierzach, którzy wprawdzie przyszli mordować, ale w końcu nie swoich tylko wrogów, dzisiejszych wrogów, czyli Naród Polski.

Bez względu na przyczynę i intencje, tych panów należy przebadać w szpitalu na oddziale zamkniętym lub podać załadowaną broń w celach wiadomych.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79701

Biorąc pod uwagę, że rosyjska Cerkiew to zasadniczo NKWD (oficerowie, nie kapusie jak u nas), pomysł trochę nie na miejscu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79739

To tylko takie subiektywne, ale może P. rezydent (Komorowski) po prostu robi z naszego kraju idiotę na arenie międzynarodowej... Wariata struga ten mąż stanu z naszej ojczyzny...? Mylę się?
Tak oczywistej zdrady my nie jesteśmy władni osądzać, ALE teksty/listy takie jak Pański pozwalają zachować choć resztki honoru na tej tam arenie. Tej międzynarodowej. Ale do cyrkowaej to faktycznie niewiele czasem brak...
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#79760

Odzywam się ponownie, bo rzecz wydaje mi się być ważną - czy wysłał Pan ten list? Czy uważa Pan, że inni też powinni go powysyłać?
Sprawa na prawdę jest istotna.
Równocześnie powinniśmy (jako prawica szeroko pojęta) wystąpić z propozycją nie-gorszącego rozwiązania problemu. Otóż, IMHO, gdyby P.rezydent (Komorowski), albo ktokolwiek inny wystąpił z tą inicjatywą z okazji np. prawosławnej Wielkanocy (odsłonięcie krzyża, panichida), to wtedy byłaby to modlitwa za zmarłych a przeciwko temu nikt by nie protestował. Zrobienie tego w TYM momencie i w taki sposób (do tego szata graficzna będąca plaskaczem i dla prawosławnych, i dla komunistów), obliczone było (IMHO) na spolaryzowanie stanowisk, rozdrażnienie ludzi i po prostu rozróbę.
Ergo: wg mnie prawica powinna zażyć wroga z mańki: stąd i potrzeba wysłania oraz nagłośnienia Pańskiego listu, i rozważenia mojego pomysłu (upamiętnienie miejsca pochówku w godny sposób, który nie będzie rodził wątów co do intencji) - wystąpienie z propozycją rozwiązania sprawy to akurat nie jest to, czego wrogowie po nas się spodziewają;) Uważam, że warto ich zaskoczyć:). No bo my (powiedzmy to Rosji) rozrób nie chcemy, nie chcemy też niezdrowej atmosfery wokół grobu ich obywateli, jest to dla nas niesmacznym CO ROBI NASZA WŁADZA (POWIEDZMY to Rosji... Z POMINIĘCIEM naszych władz a już zwłaszcza p.rezydenta (Komorowskiego)). Życzymy sobie uszanowania miejsca pochówku (na mojej ziemi ma być szacunek dla zmarłych a nie szopki!) a nie grania na naszych emocjach.

Vote up!
0
Vote down!
0
#79824