Pełzający rozbiór Polski

Obrazek użytkownika PolakoCzerwoni
Kraj

Pamiętam doskonale jak przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wyśmiewano wątpliwości przeciwników tej akcesji. Jak kpiono z ludzi przedstawiających argumenty, że grozi nam zupełna utrata polskiej własności, że Niemcy będą wykupywać polską ziemię. Wtedy powszechnie uważano to za kompletny absurd. A jednak, dziś okazuje się, że "ciemnogród" i w tej kwestii miał rację. Od miesiąca trwa protest szczecińskich rolników, którzy alarmują, że zagraniczny kapitał za pomocą tzw. "słupów" przejmuje ogromne ilości polskich gruntów. Władze nie tylko nie próbują temu zapobiegać, ale wręcz sprzyjają takiemu procesowi.

Mamy do czynienia ze zjawiskiem pełzającego rozbioru Polski. Proces ten trwa już od ponad 20 lat i w związku z tym dla większości polskiego społeczeństwa jest zupełnie niezauważalny. Jak wskazówka godzinowa na zegarze, która porusza się, choć nie sposób dostrzec tego ruchu gołym okiem. Rozbiór również postępuje, choć przeciętny Polak, zaczadzony propagandą, dostrzega co najwyżej symptomy tego procesu, w postaci kolejnego zrujnowanego zakładu, albo firmy przejętej przez zagraniczny kapitał. Fakt, że rozpoczął się już na masową skalę wykup polskiej ziemi, już na 3 lata przed końcem okresu ochronnego, oznacza najprawdopodobniej, że jeden z kluczowych elementów rozbioru czyli prywatyzacja, dobiega właśnie końca. Teraz zaś przyszedł czas na parcelowanie terytorium Polski.

To co w najlepsze trwa już w województwie zachodniopomorskim, wkrótce obejmie całą ścianę zachodnią naszego kraju. Nie chodzi oczywiście tylko o grunty rolne. To przecież nie przypadek, że od jakiegoś czasu władze czynią przygotowania do prywatyzacji lasów państwowych. Brzmi to dramatycznie, ale pytania o poziom Polski w Polsce, wciąż zyskują na aktualności, zwłaszcza w kontekście poczynań tego rządu, który idei rozbioru wydaje się wręcz przyklaskiwać.

Tym, którym ta wizja wydaje się być podobnym absurdem jak przestrogi kontestatorów wejścia Polski do Unii przed 2004, polecam przyjrzenie się przypadkowi Grecji. Państwu, któremu oficjalnie proponowano sprzedaż części własnego terytorium na poczet spłaty długów wobec wierzycieli. A potem proszę porównać o jakie długi chodziło. Nawet tak mały "research" powinien co bystrzejszym lemingom rozjaśnić sytuację. Polska pełznie w tę samą stronę.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Gdy zobaczą jako sąsiadów szczury, nie ludzi
Jedni zbytnio zapatrzyli się w Judaszowe srebrniki
Inni się bawią w chocholim tańcu republiki
Bez fizycznej likwidacji zdrajców zmiany nie nastąpią
Bo oni karmieni kłamstwami o jednym trąbią
Że wrogiem jest PIS choć rządzi PO
Ale każdemu jednemu durniowi nie wystarczy to
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#319479

 

Powstańmy do wyzwolenia poprzez wybory.

 

Powtarzającą krytyką zmuśmy D. Tuska do niezwłocznego ustąpienia i dymisji rządu, bo i jego rząd w RP nie jest rządem RP tylko jest kontynuatorem anarchii po bezkarnie dokonanym zamachu stanu.

 

Brak natychmiastowych reakcji rządu D. Tuska i parlamentarzystów w sprawach nielegalnie wykupionych ziem w RP jest kolejnym dowodem braku rządu RP w RP i kolejnym dowodem braku obecności praworządnych Polaków w parlamencie RP, dlatego niezwłoczna zmiana władzy jest uzasadnioną koniecznością.

 

Taką samą krytyką należy objąć B. Komorowskiego, ponieważ on także należy do ludzi trzymających władzę a nie wypełnia obowiązków nałożonych na Prezydenta RP.

 

Oni uniemożliwili nam większości Polaków niezależne kandydowanie w wyborach do Sejmu RP więc oni jako przedstawiciele obcych państw mających u nas ich mniejszości narodowe nielegalnie stojące ponad prawem RP nie mieli i nie mają prawa narzucać nam Polakom ich praw.

 

My Polacy nie mamy obowiązku stosować się do przepisów narzucanych nam przez organy władzy w których w rzeczywistości my Polacy nie mamy możliwości zasiadać.

 

Dla kogo pracują współcześni zdrajcy? Dla trzymających władzę w RP.

Komu są potrzebni współcześni zdrajcy? Dla trzymających władzę w RP.

Kto opłaca współczesnych zdrajców? Trzymający władzę w RP.

Z czyich pieniędzy opłacają współczesnych zdrajców? Z pieniędzy Polaków płacących podatki.

 

Polska to pasterski kraj powiedział kilka lat temu M. Dohnal i uzasadnił to tym, że w Polsce jest wiele baranów.

 

Więc zamiast być baranami prowadzonymi na rzeź powstańmy do wyzwolenia poprzez osobiste kandydowanie w wyborach bo nikt za nas nie zrobi porządku i tylko takim powstaniem zaczniemy mieć wpływ na naszą Polaków przyszłość bez kryzysów przemycanych do nas przez obce państwa oraz przez ich agentury.

 

Zapewne wroga agentura w obawie przed publicznym śledzeniem w Trybunale Praw Człowieka sprawy nieważności wyborów w RP przyspieszyła jej nielegalne działania, ponieważ już otrzymałem list podpisany przez K. Kosowicz z datą 06.12.2012 r. z informacją z Trybunału o decyzji bez uzasadnienia podjętej dnia 29.11.2012 r. przez tylko jednego sędziego L. Bianku przy pomocy niewymienionego sprawozdawcy, że moja skarga: „nr 33352/12 Kondej (ix) przeciwko Polsce” – tak ją oznaczył Trybunał, wniesiona dnia 03.05.2012 r. została uznana za niedopuszczalną, oraz że ta decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, ani do Trybunału, z Wielką Izbą włącznie, ani do jakiejkolwiek innej instytucji.

 

Zazwyczaj bardzo długo trzeba czekać na decyzję Trybunału a moja skarga złożona w tak bardzo ważnej sprawie została rozpatrzona już po sześciu miesiącach i na niejawnym posiedzeniu tego sądu więc zapewne w związku z moimi publikacjami poniższego Listu otwartego.

 

Więc jeśli chcesz zastąpić zło dobrem to osobiście zajmijmy się polityką bo ona nami już się zajęła.

 

LIST OTWARTY

 

Szanowny Pan Robert Winnicki i Współorganizatorzy oraz Zwolennicy Marszu Niepodległości,

 

w związku z ważnymi wydarzeniami i Pana zapowiedzią powołania Ruchu Narodowego, proponuję nie tworzenie politycznej partii tylko politycznego Komitetu Wyborczego Wyborców mającego na celu osobiste kandydowanie w najbliższych wyborach do Sejmu RP oraz wygrania wyborów dzięki właściwie opracowanemu programowi wyborczemu.

Cechą faszyzmu jest m.in. pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego dlatego to SLD i wszystkie partie, które już były u władzy a także inne monopartie jako ich popleczniczki winny być zdelegalizowane bo te partie są faszystowskimi partiami, ponieważ  one uniemożliwiły i uniemożliwiają wolne wybory w Polsce gdyż np. politycznie niezależnemu Obywatelowi RP nie wolno osobiście zgłosić tylko swojej kandydatury np. w wyborach do Sejmu RP, mimo, że partyjniacy stanowią zaledwie nieliczną grupkę społeczną w porównaniu z dziesiątkami milionów bezpartyjnych, niezrzeszonych i politycznie niezależnych Obywateli RP.

 

Fakty dowodzą, że w Polsce faszystowskie partie i partyjniacy dla ich osobistych korzyści odmawiają nam większości bezpartyjnych Polaków prawa osobistego kandydowania w wyborach i odmawiają nam prawa posiadania własnych przedstawicieli w parlamencie oraz odmawiają JOW w wyborach do Sejmu RP.

 

Uważam, że najwłaściwszą formą jest powołanie wyborczej formacji politycznie niezależnych Obywateli, do których ja się zaliczam, którzy razem kandydowaliby w wyborach do Sejmu RP pod wspólnie uchwaloną deklaracją i programem wyborczym dla Ruchu Narodowego.

 

Uważam, że właśnie taki Ruch Narodowy polskich patriotów jest konieczny w celu przeciwstawienia się nacjonalizmowi obcych państw w Polsce, które nielegalnie spowodowały uprzywilejowanie ich patriotów w wyborach do Sejmu RP i tym dowiodły, że my Polacy u siebie w Polsce podlegamy obcym państwom i nie decydujemy o własnych prawach oraz nie decydujemy o własnej przyszłości.

 

Fakty dowodzą, że rząd w RP nie jest rządem RP bo w Polsce dokonano bezkarnego zamachu stanu.

 

Konstytucja RP z 1992 r. stanowi przepis prawa o karze dla sprawców uprzywilejowania obywateli ze względu na narodowość a w 1993 r. pseudo parlament w Polsce i bezkarni parlamentarzyści uchwalili nielegalną ordynację wyborczą do Sejmu RP, w której kandydaci z mniejszości narodowych w wyborach otrzymali kolosalnie większe prawa wyborcze niż my rdzenni Polacy nie mający innej Ojczyzny niż Polska.

 

L. Wałęsa podpisał taką ordynację niezgodną z obowiązującym prawem i ta dyskryminacja nas większości Narodu Polskiego nielegalnie trwa wskutek oczywistej zdrady partyjniaków oraz kolejnych pseudo prezydentów RP.

 

Ale według obowiązujących przepisów prawa tamta ordynacja wyborcza była nieważną czynnością prawną tak jak następna i tak jak obecny kodeks wyborczy.

 

Fakty dowodzą, że do teraz włącznie nielegalnymi m.in. posłami są ci wybrani według przepisów niezgodnych z prawem dlatego konieczny jest nowy rząd przejściowy i utworzony z faktycznie bezpartyjnych Obywateli rzeczywistej opozycji – do czasu przyspieszonych wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

Fakty dowodzą, że każde zainteresowane państwo w dogodnym dla niego czasie może zarzucić Polsce nieważność wstąpienia Polski do NATO i EU oraz panującą anarchię.

 

Takimi faktami mogą być szantażowani ludzie dotychczas trzymający władzę w Polsce i ci szantażowani dla ich osobistych korzyści oraz dla nielegalnego utrzymania się u władzy mogą wykonywać polecenia szantażującego państwa, albo może już je wykonali i nadal wykonują.

 

Fakty wystarczająco wykazują kolejny cynizm partyjniaków i władz, które publicznie twierdziły i twierdzą, że rozdzielono funkcję Prokuratura Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, a w rzeczywistości Prokurator Generalny nie jest niezależny tylko nadal musi się przypodobać D. Tuskowi albo innemu premierowi, czyli większości w Sejmie RP, jeśli Prokurator Generalny chce dotrwać do końca swojej kadencji na tym stanowisku.

 

Od 1993 r. ja skarżę do Sądu Najwyższego ważność wyborów do Sejmu RP i moje protesty są zasadne ale niestety one są bezskuteczne, ponieważ orzekający sędziowie naruszyli stan faktyczny i stan prawny

na korzyść nielegalnie trzymających władzę w Polsce.

 

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zarejestrował moją aktualną skargę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04.11.2011 r. sygn. akt III SW 157/11 o pozostawieniu bez dalszego biegu mojego protestu wyborczego z 2011 r. 

 

Uważam, że Organizatorzy i Uczestnicy oraz Zwolennicy Marszu Niepodległości także powinni być zainteresowani przebiegiem tego postępowania przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, aby zapobiec niejawnemu rozpatrzeniu skargi przez Trybunał i stronniczemu zreferowaniu skargi orzekającemu Trybunałowi oraz wydaniu decyzji Trybunału bez jej uzasadnienia.

 

Jan Z. Kondej

 

jankondej@wp.pl albo janzkondej@gmail.com lub jankondej@aol.com

 

PS

Nie bądź biernym obserwatorem tylko stań po stronie dobra i już teraz na w/w adres zgłoś swoją kandydaturę w najbliższych wyborach lub zgłoś swoje poparcie dla kandydatów

 

PPS

Kandyduj razem z politycznie niezależnymi obywatelami RP

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jan Z. Kondej

#319507

 Ale bez zmasowanej akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa łacznie z wyjściem na ulicę i pozostaniem na niej aż do skutku NIC SIĘ NIE ZMIENI!!!!!!

   Coś takiego na nich mają (WIODACE SŁUZBY SPEC.) wsch.+zach.+mosad,że dech zapiera

   na pohybel zdrajcom ojczyzny

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

 NSZ-ZJ

#319518

zwyczajnie nie będzie. Tuskowski tkże o tym wie. Zostanie nam samosąd i do tego indywidualny.
Inteligencja rozproszona moze wówczas odnieść jakieś zwycięstwo. Zobaczymy.
Ja b.czarno widzę ten rok.
Bardzo.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Joanna K.

#319521

Twoja notka jest dość mocnym "wejściem" na Niepoprawni.pl. To dobrze. Witaj wśród naszej niepoprawnej społeczności.

Temat pełzającego rozbioru Polski jest chyba jednym z najważniejszych, jakim powinniśmy się zająć. Czasem tu na Niepoprawnych notki czy obszerniejsze artykuły dotyczą rzeczy lub osób, które nie mają kluczowego znaczenia dla losów Rzeczpospolitej. Choć są równie potrzebne. 
Problematykę "rozbiorową" RP trzeba nagłaśniać wszędzie, gdzie się tylko da.
We wrześniu minionego roku pisałem na ten temat i to dość obszernie w 6. częściach tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/6583/eurofederasci-zacieraja-rece-w-polsce…-ostatni-zgasi-swiatlo-16

Ale nie można tylko i wyłącznie zaprzestać na naświetleniu sytuacji. Trzeba jeszcze określić drogę wyjścia z niej. I tym także się zajęliśmy. Blogerka o nicku Elig napisała w pięciu punktach, co należy zrobić, aby przerwać to szatańskie koło zła. Ja dołożyłem kolejnych 5 i powstał w zarysie dość ciekawy program zahamowania V rozbioru Polski. Możesz to przeczytać tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/6583/re-do-‘jak-ulepszyc-polska-polityke’-autorstwa-elig.

Jeśli natomiast wejdziesz na mój blog tutaj: http://niepoprawni.pl/blogs/satyr ,
znajdziesz tam kilka artykułów, które są związane z tematem, który poruszyłeś w swej notce. Piszę o tym dlatego, ponieważ jak się zorientowałem, publikujesz na Salonie24.pl (ja nie i nie mam zamiaru). Zatem jeśli chciałbyś wykorzystać treść któregoś z moich artykułów na Salonie24, to masz moje przyzwolenie, ale oczywiście z powołaniem się na źródło.

Pozdrawiam z 10, Satyr 
________________________ 
"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta".  
(ks.J.Popiełuszko)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#319646