Jan Zdzisław Kondej

Obrazek użytkownika Jan Zdzisław Kondej

Historia

Blog
Ostatnie wpisy w blogu
Niepoprawny od:
7 lat 7 miesięcy
O sobie: 
Jestem politycznie niezależnym obywatelem RP i jestem politycznym przeciwnikiem politycznych partii oraz partyjniaków, ponieważ oni uzurpili sobie bezwzględne prawo do stanowienia i wykonywania prawa oraz nielegalnie posegregowali nas obywateli RP, i nielegalnie nadali nam różne prawa w zależności od przynależności danego obywatela do danej mniejszości narodowej albo partii politycznej lub innej organizacji. Oni już w 1993 r. nielegalnie nadali największe prawa kandydatom z mniejszości narodowych w wyborach do Sejmu RP i dyskryminują nas Polaków nie mających innej Ojczyzny niż Polska mimo, że Konstytucja RP z 1992 r. zawiera przepis prawa o karze dla sprawców uprzywilejowania obywateli ze względu na narodowość, więc oni są bezkarni.
Jak dowiedziałeś się o niepoprawni.pl?: 
W inny sposób
Zgoda na wykorzystywanie treści na zewnątrz serwisu: 
Tak
Rangi:
Komentator żółty
Bloger szary

UID:
7089