Biało-czerwona, nasza duma. Etykieta flagowa.

Obrazek użytkownika Kowalsky
Kraj

W Święto Niepodległości wielu Polaków wywiesi flagi. 

Warto przypomnieć parę zasad wywieszania flagi RP. Polacy bardzo często popełniają wiele błędów w tej kwestii okazując nieznajomość elementarnych zasad.

 Sposób eksponowania flagi lub flag Rzeczypospolitej Polskiej lub w otoczeniu innych flag, określa tzw. etykieta flagowa, wynikająca z ceremoniału określonego zasadami protokołu dyplomatycznego.

 

Etykieta flagowa:

1. Flagę państwową podnosi się jedynie w ciągu dnia, do zachodu słońca. Może być wywieszona w nocy tylko wówczas, gdy jest podświetlona.

 

2. Flagi nie podnosi się w dni deszczowe lub szczególnie wietrzne.

 

3. Ceremonialnie flagę podnosi się na maszt szybko, natomiast spuszcza się ją powoli. Należy ją traktować z czcią. Flaga nie może dotknąć ziemi ani wody.

Flagę, która dotknęła ziemi albo wody niegdyś się paliło – brakiem szacunku byłoby jej wywieszenie, obecnie wystarczy wyprać. Pali się natomiast flagi, które się zużyły.

 

4. Flaga państwowa nie może być zawieszona na jednym maszcie z żadną inną Jeśli podnosi się ją razem z flagami innych państw, wszystkie muszą mieć odrębne maszty identycznej wysokości.

Protokół USA zezwala na powieszenie na jednym maszcie flagi amerykańskiej i innych flag (np. stanowych), ale flaga państwowa musi być umieszczona najwyżej.

 

5. Flaga państwowa we własnym kraju ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli podnosi się ją z innymi, ma ona pierwszeństwo, czyli umieszcza się ją po lewej stronie patrzącego. Również jeśli krzyżuje się dwie flagi, należy zachować pierwszeństwo lewej strony.

 

6. Odstępstwem od zasady pierwszeństwa lewej strony jest ustawienie trzech flag, w którym flaga państwowa powinna znaleźć się w środku. Natomiast przy ustawieniu liczącym przynajmniej pięć masztów flagowych flaga państwowa powinna być podniesiona na obu skrajnych pozycjach.

 

7. Przy półkolu utworzonym przez maszty flaga państwowa znajduje się pośrodku. Jeśli maszty tworzą układ koła, porządek flag wyznacza kierunek wskazówek zegara, poczynając od miejsca naprzeciw głównego wejścia.

 

 

8. Flagi suwerennych państw podniesione przed siedzibą organizacji międzynarodowej podczas jej obrad, z okazji spotkania wielostronnego lub międzynarodowej imprezy sportowej umieszcza się w porządku alfabetycznym ich nazw w języku państwa przyjmującego lub w języku angielskim.

 

9. Flaga umieszczona w układzie pionowym będzie skierowana górną częścią w lewą stronę.

 

Na ten temat warto poczytać, więcej:

http://www.pogotowieflagowe.pl/jak_eksponowac_flage.html

http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=32&idt=125

Etykieta flagowa, Dobromir Dziewulak, Analiza Biura Analiz Sejmowych Nr 14(22)

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B3C402A865AD63C3C1257656002592D5/$file/Analiza_%20BAS_2009_22.pdf

Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta. Tomasz Orłowski, str 45-50

 

Obywatelu, nie wywieszaj bandery!

Częstym błędem jest wywieszanie flagi z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, bandery.

Flaga z godłem RP jest wywiesza przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą. Nota bene ta sama flaga z godłem na morzu nazwana jest banderą. Polacy zatem przebywając w ojczyźnie nie powinni używać flagi z godłem, nie jesteśmy przecież ani statkiem morskim ani zagranicą.

 Przy okazji warto przypomnieć kwestię flagi Unii Europejskiej. Polska nie podpisała deklaracji uznającej symbole Unii Europejskiej(deklaracja 52 do Traktatu z Lizbony). Wieloletni ambasador Jan Wojciech Piekarski napisał o tej sprawie tak (artykuł pt. Nieznane skutki traktatu lizbońskiego Jan Wojciech Piekarski, Przegląd, 10 stycznia 2010).

Powiewanie flag unijnych przed Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i wielu innych miejscach publicznych oparte było na faktycznym uznaniu przez Polskę tych symboli po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. Inna sytuacja jest obecnie. Polska nie przystępując do deklaracji 52., nie uznała tych symboli za swoje. Skoro ich nie uznała, trzeba być konsekwentnym i ściągać flagi unijne sprzed państwowych instytucji”

 

Treść wspomnianej deklaracji poniżej.

 

52. Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii,

Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja oświadczają,

 

że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z „Ody do Radości” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza „Zjednoczona w różnorodności”, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony 9 maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0335:0359:PL:PDF

 

 Symbole narodowe towarzyszą nam w najważniejszych chwilach. Oto parę wyjątkowych wspomnień, świadczących o ich znaczeniu.

 Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK:

 (..)w łagrach, konkretnie tam gdzie ja byłem, na Święto 3 Maja robiliśmy nieduże flagi. Były one zrobione z onucek, bardzo szarych zresztą, takie malutkie symbole, wielkości pocztówki, zatykane na sztablach z drzewa spiłowanego w tajdze. I wartownicy, którzy nas dozorowali, przychodzili

i mówili: ot, durnyje Polaki! No, to była taka ich reakcja, nie bardzo rozumieli o co chodzi. Myśmy za to rozumieli doskonale o co chodzi.

 

Krzysztof Jabłonka – były konsul polonijny w Grodnie i w Charkowie:

 Z tymi kompletowanymi przeze mnie „zestawami” związana jest również moja inna wizyta, na Krymie. Przebiegała w wyjątkowo podniosłej atmosferze, bo wypadało właśnie Święto 11-go Listopada. W trakcie jednego ze spotkań dostąpiłem największego zaszczytu, jaki w ogóle Polaka

może spotkać, a mianowicie pewna starsza pani powiedziała szeptem do towarzyszącej jej dziewczynki: „idź, dotknij tego pana, bo on jest z Polski”.Pomimo, że słowa te wypowiedziane były szeptem, to jednak zdołałem je usłyszeć i w tym momencie – powiem to dobitnie – bardzo się wzruszyłem. Potem ta pani podeszła do mnie i powiedziała: „bo pan jest jak ręce, które

do nas wyciągnęła Ojczyzna”.

(..)

Tam, na Kamczatce, podczas mszy – akurat był dzień Wszystkich Świętych – w tym dzbanuszku stała świeczka i ksiądz publicznie w czasie uroczystości powiedział, że w nim jest ziemia przywieziona z Polski. Podkreślił,że przy takim święcie symbolizuje ona tych wszystkich Polaków,którzy między Kamczatką, a Bugiem polegli i tamże spoczywają. Po mszy pewna pani podeszła i pocałowała ten dzbanek. Zapytałem dlaczego to zrobiła,a ona odpowiedziała: „bo ja nikagda nie była w Polszy”. To był dla niej prawdziwy kontakt z ziemią polską. Nawet taki symbol odgrywa rolę.

 Powyższe cytaty za:

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez BBN, tom 5

www.bbn.gov.pl/portal/pl/438/1337/Rola_symboli_narodowych_we_wspolczesnej_Polsce.html

Ocena wpisu: 
Brak głosów