Nie pozwólmy barbarzyńcom szturmować na naszą cywilizację chrześcijańską !

Obrazek użytkownika Poloniae
Kraj

Minał prawie rok od oświadczenia, a barbarzyńcy cywilizacyjni nie ustają w atakach na Polaków chrześcijan. Dzisiaj niedziela i okazja ku temu mając na uwadze wydarzenia w Brukseli przypomnieć nasze stanowisko w obronie Krzyża i chrześcijaństwa.
Oświadczenie Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce w obronie krzyża w Polsce i na świecie.

Po zamachu na samolot Prezydenta RP w którym zginął Śp. Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz towarzyszący mu najwyżsi dostojnicy państwowi i wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych Polskę zakrył mrok i zamarł krzyk naszego orła białego.

Historia osądzi kiedyś tych, którzy spełnili swe groźby wobec Prezydenta RP i wypełnili rolę współczesnej Targowicy. Znów nasz Naród stanął nad przepaścią zepchnięty przez odwiecznych wrogów. Kolejny raz w historii plugawe ręce zdrajców otworzyły bramę naszej twierdzy podpisując polecenie prowadzenia śledztwa dotyczącego zamachu pod Smoleńskiem przez Rosjan mimo, że brak jest podstaw prawnych ze względu na charakter wojskowy misji Prezydenta RP na groby pomordowanych polskich oficerów w Katyniu oraz innych Polaków w czasie II wojny światowej.

Pod miejscem zamieszkania Prezydenta RP na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stanął krzyż który został zrobiony przez harcerki i harcerzy. W dniu 10 lipca 2010 Polacy przyszli pod krzyż celem zmówienia modlitwy i w jego obronie. Po uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa tuż obok Pałacu Prezydenta pod przewodnictwem brata tragicznie zmarłego Prezydenta RP Pana Jarosława Kaczyńskiego oraz rodzin innych ofiar tej tragedii broniąc godności Polski zmówiono skromną modlitwę w obronie tego symbolicznego krzyża harcerskiego.

Obecna administracja Rządowa pod przewodnictwem potomka germańskiej diaspory w Polsce Tuska oraz potomkowie dawnego państwa totalitarnego zdecydowanie przeciwstawiają się chrześcijańskim symbolom religijnym w Polsce. Do tego stopnia że próbowano zniszczyć ten krzyż podczas kampanii wyborczej o Urząd Prezydenta RP. Tylko dzięki zdecydowanemu działaniu Panu Januszowi Zielińskiemu i powołanego Stowarzyszenia Obrony Krzyża symbol chrześcijaństwa powrócił po kilku dniach nieobecności na swoje miejsce.

Ci, których z nadzieją w sercu wybraliśmy na obrońców praw w Polsce, pogrążyli się w ciemności, albowiem jak pisał do Efezjan Św. Paweł aby być synami światłości nie wystarczy „prawo i sprawiedliwość” ale konieczna jest jeszcze prawda ! Zostaliśmy perfidnie oszukani według zasad obcych naszej kulturze. Nie traćmy „Ducha” albowiem w tym samym liście Św. Paweł napisał : Niech nikt was nie zwodzi próżnymi mowami, bo to staje się powodem gniewu Bożego, który spada na buntowników. Dlatego nie bratajcie się z nimi. Bo tego bądźcie całkiem pewni : żaden rozpustnik lub bezwstydnik, żaden chciwiec to znaczy bałwochwalca nie ma udziału w królestwie Chrystusa i Boga. Jakże znamienne są to słowa, ci, bowiem, którzy z bezwstydu i wygody popierają rozwiązłość i dewiację, akceptują aborcję a nawet eutanazję, reaktywują jak wyrażał się Jan Paweł II, zorganizowane struktury grzechu (przestępstw) ci, którzy z chciwości władzy lub pieniądza ze służby swojej czynią zdradę nie zbudują królestwa Bożego na ziemi, ani też nie zasłużą na nie w Niebie. Ich królestwo rozpadnie się wcześniej niż sądzimy pod własnym ciężarem przerośniętej biurokracji a upadek ich będzie wielki. Czy chcemy oddać się w niewolę, zapomnieć o ludzkiej godności przysługującej dzieciom Bożym, stać się wyrobnikami u innych narodów ?Pozbyć się wszelkich praw ? Wyzbyć się wiary ojców i służyć obcym ideologiom ? Utrzymywać wydumaną totalitarną machinę ? Wyzbyć się naszych skromnych majętności a z tych które nam jeszcze zostały płacić drakoński haracz ? Czy komunizm nas niczego nie nauczył ? A obecna ideologia jest gorsza ! „Ocknij się ty, który spisz ! Powstańże z martwych, gdy Chrystus cię oświeci Polska promienieć będzie jutrzenką wolności ! Brońmy krzyża i naszej godności.” „Baczcie zatem pilnie na swe postępowanie ! Niech nie będzie bezrozumne, lecz zgodne z mądrością. Wykorzystujcie sposobną chwilę, bo nadeszły złe czasy. Nie bądźcie nierozumni, a chciejcie zrozumieć, jaka jest wola Pańska.” Św. Paweł list do Efezjan. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa i nie tylko katolicyzmu. Głoszenie zatem swojej historii stało się w Polsce zakazane i zwalczane poprzez usuwanie krzyży.

Ogłośmy swą niepodległość od libertyńskiego systemu pseudowartości, bowiem od tego zależy, czy jest się li tylko zwierzęciem żyjącym jedynie dla zaspokajania swych najbardziej podstawowych potrzeb i natychmiastowej gratyfikacji, czy też człowiekiem na wzór i podobieństwo Boże.

Nie pozwólmy barbarzyńcom ponownych szturmów na naszą cywilizację chrześcijańską i likwidacji krzyży w Polsce i na świecie.

Gawroński Rafał

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, dnia 10 lipca 2010 roku.

Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam.

Ocena wpisu: 
Brak głosów