Prośba do Polaków.

Obrazek użytkownika Poloniae
Kraj

Prośba do Polaków o postawę społeczno-etyczną i akceptację programu walki politycznej
o niepodległość Polski

Mając na uwadze aktualną sytuację w Polsce, zwracamy się do Polaków wszystkich poglądów politycznych, aby stawili opór postępującej kryminalizacji władzy, władzy wyłonionej podczas porozumień ze zbrodniarzami totalitarnymi, znanymi jako tzw. obrady „okrągłego stołu”.
W zamian za bezkarność części obywateli w Polsce, gwarantowaną w wyniku ustaleń „okrągłego stołu”, można obecnie bez winy i kary dokonywać następujących czynów:
- mordować Prezydentów Rzeczypospolitej;
- okradać rolników z obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków;
- napadać na dziennikarzy w świetle kamer w centrum stolicy vis-a-vis siedziby Prezydenta RP;
- łamać ręce obywatelom przez policjantów, gdy odmówi się opuszczenia
swojej własności,
- oraz dokonywać innych czynów ściganych w cywilizowanych krajach świata.

Prosimy Polaków o wsparcie naszej inicjatywy przeciwstawienia się każdej władzy
oraz zaprzestanie uznawania jurysdykcji władzy z dniem dzisiejszym tj. 22 lipca 2011 roku.

Prosimy o stawianie zdecydowanego oporu każdej władzy bez uciekania się do przemocy aż do osiągnięcia ostatecznego celu politycznego tj. zaprowadzenie demokracji w Polsce na zasadzie:
-trójpodziału władzy,
-ukarania polityków winnych popełnienia przestępstw na zasadach
zaniechań lub przy ich współudziale,
-odsunięcia przestępców od czynnego i biernego prawa wyborczego
podczas odbywania kary pozbawienia wolności,
-ukarania wszystkich sędziów, prokuratorów i innych funkcjonariuszy
publicznych za wydawanie wyroków, orzeczeń, postanowień i decyzji
niezgodnych z Konstytucją RP i Umowami międzynarodowymi,
stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami Trybunałów Międzynarodowych
lub Trybunału Konstytucyjnego.

Postulujemy podjęcie czynnej walki bez stosowania gwałtu, zaprzestania współpracy z okupantami, autorami umów kryminalnych w Polsce, oraz o nieposłuszeństwo wobec praw i nakazów uznanych za niesłuszne i naruszające przykazania Boże.

Wybraliśmy świadomie taką formę pozostania ludźmi wolnymi.

Polskie społeczeństwo musi się odrodzić po dramacie okresu faszystowsko-komunistycznego, poniżającego godność Polaków przy udziale zorganizowanych grup przestępczych, działających w Polsce na zasadach partii politycznych.

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce
Warszawa, dnia 22 lipca 2011 roku.

Pełny tekst do pobrania i rozpowszechniania oraz krytyki jest dostępny tutaj:
http://poloniae.wordpress.com/

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)