R. Sikorski broni komunistów i okrada Polaków w Polsce.

Obrazek użytkownika Poloniae
Świat

Radosław Sikorski broniąc wschodnich komunistów wypełnił znamiona postawienia go przed Trybunałem Stanu za lobbowanie na rzecz struktur międzynarodówki kryminalnej i wspieranie poprzez zaniechania władzy w Polsce złodziei mienia wielkiej wartości wpisanego do Rejestru Zabytków, a będącego własnością Rafała Gawrońskiego.
Andrzej Poczobut jest ścigany przez prokuraturę w Grodnie za znieważenie Prezydenta Białorusi Łukaszenki. Agent gazety miał znieważyć wodza w ośmiu artykułach i dwóch komentarzach internetowych m.in. takich jak „Białoruski Partyzant”. Sama nazwa świadczy o pełnej komunistycznej agenturze działania nowej rewolucji i kolejnym okradaniu z własności obywateli danego państwa przez zorganizowane grupy przestępcze o charakterze międzynarodowym. Polska jest tego najlepszym przykładem.
„Strategia reżimu wobec niezależnych dziennikarzy jest od lat taka sama, gazety się zamyka, a dziennikarzy groźbami zmusza się do emigracji, Władza właśnie rozprawia się z resztkami niezależnego społeczeństwa obywatelskiego i nie chce mieć niewygodnych świadków.”
Przypomniałem ocenę sytuacji prezentowaną przez media reżimowe w Polsce odnośnie sytuacji na Białorusi. Jest to sytuacja jaką ja osobiście znam w Polsce. Przypomnę ataki hakerskie na Afery Prawa, Radio Pomost, moje bezprawne uwięzienie oraz skazanie na karę więzienia za treści zawarte w Petycji 1248 do Parlamentu Europejskiego. Należy również przypomnieć wykonanie wyroku tzw. „Śmierci cywilnej” oraz dwukrotne usiłowanie morderstwa na tzw. nieszczęśliwy wypadek w tym jeden z bronią palną i oddanymi strzałami w mym kierunku.
Rozumiem, że Sikorski realizuje strategię wzniecenia konfliktu zbrojnego z sąsiadem, aby można ponownie w majestacie rzekomego prawa zbrojnie okupować Polskę,to funkcja którą pełni nie zwalnia go od obowiązków zajmowania się sprawami Polaków w Polsce, a nie komunistycznej agentury poza obszarem Unii Europejskiej. Dla nas najważniejsza jest Polska.
Każdy ma swoje cele i jeżeli Sikorski broni agenta komunistycznej partyzantki na Białorusi i pozostawia sprawy przedstawiciela legalnie działającej organizacji pozarządowej w Polsce oraz Unii Europejskiej na prześladowania i dyskryminację, to Sikorski w pełni wypełnia znamiona agenta międzynarodówki kryminalnej w prześladowaniu Polaków w Polsce kwalifikując go jednoznacznie do Trybunału Stanu wraz z Tuskiem, Kawiatkowskim i Sawickim, za zdradę interesów Polaków w Polsce oraz umożliwianie pospolitego rabowania mienia prywatnego osób, które otrzymały Azyl Polityczny i po wieloletniej przymusowej emigracji powróciły do swego kraju.

Brak głosów