Komorowskiego kościelne majówki.

Obrazek użytkownika Poloniae
Świat

Komorowski instrumentalnie wykorzystuje Kościół do swej polityki. Wczoraj osiągnięto szczyt hipokryzji we wzajemnym ściskaniu sobie dłoni dla mediów wykorzystując Świątynie w tym celu. Już teraz wiadomo dlaczego Ksiądz Żarski nie został Biskupem Polowym WP.
Takie uściski dłoni nic nie znaczą ponieważ, przekazenie znaku pokoju musi odbywać się całym naszym umysłem i ciałem. Zatem ten uścisk dłoni był jak złapanie klamki od toalety. Aby wejśc do toalety też należy użyć ręki tak i w tym przypadku dla potrzeb medialnych wykorzystano rękę jako obraz przekazu « Zgoda buduje ». Pozostał tylko odruch wymiotny po takim instrumentalnym wykorzystywaniu Kościołów do propagandy politycznej gdzie, Kapłan i Msza Święta zostali zepchnięci na margines. Proponuję aby Komorowski został w Kościele tytularnym użytkownikiem Światyń do celów politycznych. Cały miesiąc maj od Rzymu po Warszawę Komorowski ze swym ziomalem Turowskim rozgrywają agenturalną politykę nie wychodząc z Kościoła. Właściwie on nie ma żadnej polityki jest tylko posłusznym zięciem ministerstwa morderców wykonujacym zadania programowe w mordowaniu i okradaniu Polaków. Czasy są takie, że Kościół w Warszawie stał się polityczny za sprawą kardynała Nycza. Za wszystkim stoi tylko człowiek.
Wczoraj obchodziliśmy śmierć Kapłana Polaka służącego Polsce i Polakom Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a dzisiaj muszę upominać się o Krzyż, który został usunięty z miejsca publicznego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie publikując w celu przypomnienia oświadczenie w tej sprawie.
Kardynała Wyszyńskiego Polacy zapamiętają jako Kapłana « Non Possumus », natomiast kardynała Nycza zapamietają jako kapłana « Possumus », po tym jak wysłał księży po ten Krzyż i uwięził go w Kościele Św. Anny z polecenia Komorowskiego.

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE PUBLIKACJI MEDIALNYCH DOTYCZĄCYCH KRZYŻA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM i PRZED SEJMEM RZECZYPOSPOLITEJ W WARSZAWIE, 17 lipiec 2010 roku.

Trwa protest społeczny w OBRONIE KRZYŻA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM. Dumni Warszawianie stawiają się przed Pałac Prezydencki, aby swoją postawą trwać i wykazywać przywiązanie do bliskich im wartości, bliskich także polskiej kulturze, bliskich polskiemu obyczajowi oraz bliskich tym samym dla czynów i polskiej tożsamości.

-NIE MA GODNIEJSZEGO MIEJSCA DLA KRZYŻA ZWIĄZANEGO WĄTKIEM PAMIĘCI O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ -10 KWIETNIA 2010 R W KTÓREJ ZGINĘLI POLACY UDAJĄCY SIĘ NA KATYŃSKIE MIEJSCE ZBRODNI NKWD.

PAMIĘTAMY PRZECIEŻ, ŻE W TYM MIEJSCU / PAŁAC NAMIESTNIKOWSKI/ URZĘDOWAŁ PREZYDENT RP. PIERWSZA OSOBA W PAŃSTWIE I Z TEGO MIEJSCA UDAŁ SIĘ ON W OSTATNIĄ SWOJĄ PAŃSTWOWĄ PODRÓŻ DO MIEJSCA ZBRODNI W KATYNIU.

TAK WIĘC PODRZUCANY PRZEZ PRASĘ, ARGUMENT Z MIEJSCEM STANIA KRZYŻA JEST FAKTEM, JEST PRZESŁANKĄ POLITYCZNĄ, JEST TAKŻE OCZYWISTYM PUNKTEM POSTRZEGANIA i ZAKREŚLANIA ZNAMION HISTORII.

NIE ZNAJDUJE DLA SIEBIE RACJONALNEGO OPARCIA LANSOWANA TEZA O GODNIEJSZYM MIEJSCU POBYTU DLA STOJĄCEGO OD CZASU NARODOWEJ ŻAŁOBY – KRZYŻA, NA DZIEDZIŃCU PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIEGO.

SKORO TO MIEJSCE NIE JEST WŁAŚCIWE I NIE JEST GODNE TO TAKA TEZA UDERZA JEDNOZNACZNIE, WPROST W ZRĘBY PAŃSTWA, W URZĄD, TAKŻE W MIEJSCE ORAZ W OSOBĘ PREZYDENTA RP -JAKO PIERWSZEJ OSOBY RZECZYPOSPOLITEJ I CZYNI TAKŻE LOGICZNO-MATERIALNE PRZESŁANKI DLA -PREZYDENTA ELEKTA, Z RETORYCZNĄ WYKŁADNIĄ: CZY BYĆ W POLSCE CZY OBOK POLSKI ?

PRAWDY FAKTÓW BEZPOŚREDNICH WSKAZUJĄ JEDNOZNACZNIE, ŻE TEZY O POMYSŁACH, O MIEJSCU POSTOJU KRZYŻA MAJĄ CHARAKTER CZYSTO SPEKULACYJNY I POCHODZĄ MIĘDZY INNYMI ZE ŹRÓDEŁ MEDIALNYCH CZYNIĄCYCH SOBIE AKOMPANIAMENT DO DALSZYCH NIKCZEMNYCH ATAKÓW NA URZĄD, OSOBĘ I POSTAĆ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI LECHA KACZYŃSKIEGO, A TAKŻE NA POZOSTAŁE 95 OFIAR KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM.

NIEDOPUSZCZALNYM JEST, ABY STOJĄCY ZNAK KRZYŻA JAK I WSZELKIE WOKÓŁ NIEGO OKOLICZNOŚCI BYŁY WYMAZYWANE Z POLSKIEJ HISTORII POLSKIEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO, W CELU ZACIERANIA CAŁEJ PRAWDY O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ. -… USUNIEMY KRZYŻ, UDERZYMY TYM SAMYM W MORALNOŚĆ, W KRĘGOSŁUP IDEOWY, W POLSKOŚĆ, W PATRIOTYZM, W POCZUCIE PRAWDY W DUSZE NARODU, A ZA TYM -NA ZASADZIE NIEPISANYCH PRAWIDEŁ MANIPULACJI ROZPOCZNIE SIĘ NOWY PROCES MATACZENIA PRAWDĄ O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ, NA NIEBYWAŁĄ DOTYCHCZAS SKALĘ, BO TYLKO PRZEBIJAJĄ SIĘ ZRĘBY FAKTÓW POMIESZANYCH Z KWALIFIKOWANĄ FORMĄ NIEKONTROLOWANYCH PRZECIEKÓW.

KRZYŻ NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU DLA POLAKÓW STAŁ SIĘ WIDOMYM I ROZPOZNAWALNYM ZNAKIEM DUCHA NARODU.

-W NASTĘPSTWIE, JEGO FORMA ETYCZNEJ WYMOWY, STWORZYŁA PRZED NARODEM JEDNOZNACZNE ZNAMIONA GWARANCJI, DLA FAKTÓW, ŻE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM POWSTANIE MONUMENT- POMNIK POŚWIĘCONY ZŁOŻONYM PROBLEMOM KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.

DNIA 10 LIPCA 2010 NA DRZEWO KRZYŻA WCIĄGNIĘTO BIAŁO-CZERWONA SZARFĘ, BY TYM SPOSOBEM DO WARTOŚCI ESCHATOLOGICZNYCH SYMBOLU DODAĆ ROZLEGŁE WALORY NARODOWE, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZŁOŻONĄ PRAWDĘ O KATASTROFIE POLSKIEGO SAMOLOTU WOJSKOWEGO Z PAŃSTWOWĄ DELEGACJA NA POKŁADZIE.

NIE MA WIĘC TU MIEJSCA NA ROZWAŻANIA, DLA POMYSŁÓW O INNYM MIEJSCU STANOWIENIA KRZYŻA. -MOŻNA BYĆ ZA, ALBO TEŻ PRZECIW !

JEST PILNA POTRZEBA POTRAKTOWANIA Z NAJWYŻSZYM STOPNIEM STARANNOŚCI WSZYSTKICH ASPEKTÓW KATASTROFY SAMOLOTU NAD LOTNISKIEM W SMOLEŃSKU. – NA CO DZIŚ, POD KRZYŻEM, OCZEKUJE CAŁY NARÓD SKŁADAJĄCY SIĘ ZE ZNAKOMITEJ WIĘKSZOŚCI LUDZI DOBREJ WOLI I PRAWEGO SUMIENIA.

10 KWIETNIA 2010, W 70 ROCZNICĘ, PASAŻEROWIE SAMOLOTU TU 154 BYLI POLSKIMI EMISARIUSZAMI PRAWDY I ŚLADU PAMIĘCI, TAKŻE ŚWIADECTWEM POLSKI WOBEC ZBRODNI DOKONANEJ 70 LAT TEMU NA ELICIE POLSKIEGO NARODU – DOTYCHCZAS PRAWNIE NIEOSĄDZONEJ!

-NIE MOŻNA DOPUŚCIĆ, BY PONOWNIE, JAK KATYŃ, ZBRODNIA KATASTROFY NIE ZOSTAŁA OSTATECZNIE OSĄDZONA !!!

-SMOLEŃSK 2010 PRZYBIERA WIĘC KOLEJNY AKT W CIĄGU TRAGEDII NARODOWEJ ZWIĄZANEJ Z HISTORIĄ POLSKI, NA ROSYJSKIEJ ZIEMI.

DLA SPRAW POLSKICH, KRZYŻ JEST JEDEN, JAKO NAJWYŻSZA WARTOŚĆ ETYCZNA NIE MOŻE DZIELIĆ, BO JEST DOBREM CYWILIZACJI I TAKŻE WYRZUTEM SUMIENIA DLA TYCH ,CO NIE ROZPOZNALI W CHRYSTUSIE MESJASZA -SYNA BOŻEGO.

WARTOŚCIOM KRZYŻA, WSPÓŁCZEŚNI PRZECIWNICY ETYCZNEGO ŁADU PRZYPISUJĄ CECHY POLITYCZNE, A TYM SAMYM DLA POJĘCIA KRZYŻA PRZYWOŁUJĄ PIERWOTNY JEGO WYMIAR -KIEDY JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ STRACONY HANIEBNIE PRZEZ SANHEDRYN NA DRZEWIE KRZYŻA, ZA GŁOSZENIE NOWEGO, MORALNEGO ŁADU DLA ŚWIATA, ORAZ BOSKIEGO UMIŁOWANIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, NAWET W POSTACI GRZESZNIKA, SYMBOLICZNEGO BARABASZA.

PODRZUCANIE WIĘC, ZA POŚREDNICTWEM MASSMEDIÓW INTENCJE WROGIEGO PODZIAŁU SĄ BLUŹNIERSTWEM, OBELGĄ STAWIANĄ DO OCZU NARODOWI POLSKIEMU ZA POŚREDNICTWEM I PRZY POMOCY INTENCYJNIE POSTAWIONEGO KRZYŻA.

SZCZEGÓLNE FORMY ZŁA PODĄŻAJĄ ZA POSTAWAMI SPIESZĄCYMI DO ZGNIŁEGO KOMPROMISU WOBEC STOJĄCEGO KRZYŻA, KTÓRY MA TAKIE SAME ZNAMIONA FORMALNE JAK KRZYŻ W RĘKU KRÓLA ZYGMUNTA, KRZYŻ NA POSZCZEGÓLNYCH ZWIĘCZENIACH ARCHITEKTONICZNYCH KOŚCIOŁÓW WARSZAWSKICH I POLSKICH, KRZYŻ NA PL. PIŁSUDSKIEGO, TAKŻE NA FIGURZE CHRYSTUSA Z NAPISEM „SVRSVM CORDA », NA PLACU TRZECH KRZYŻY I TAK DALEJ I TYM PODOBNIE, JAK RÓWNIEŻ W TYCH MIEJSCACH POWSTAŃCZYCH , KTÓRE KRZYŻEM NOBILITUJĄ BOHATERSKĄ CZĘŚĆ WARSZAWY-MIASTA NIEUJARZMIONEGO.

WARSZAWA JEST JUŻ DOŚWIADCZANA OBŁUDĄ PROPAGANDY I NIDYFERENTNEGO DZIAŁANIA ODNOSZĄCEGO SIĘ DO AKCJI USUWANIA KRZYŻY Z MIEJSC WYPADKÓW I TRAGEDII DROGOWYCH.

WARSZAWA, JAKO AGLOMERACJA, WOBEC TYCH OCZYWISTYCH POSTAW I ZNAKÓW ULEGŁA HANIEBNYM WPŁYWOM DEWASTACJI MIEJSC PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH.

DZIEJE SIĘ TO, MIMO, ŻE PANI PREZYDENT M-ST ST. WARSZAWY SWÓJ KAPITAŁ ELEKTORSKI WYWODZIŁA Z POSZANOWANIA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH, Z BLISKOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ JAWNEGO POPARCIA PRZEZ STRUKTURY KOŚCIELNE.

DZIŚ ZA SPRAWĄ PRZYDROŻNYCH KRZYŻY WIADOMO, ŻE PRZYPISYWANO IM OCENNIE I JEDNOSTRONNIE -CHARAKTER INSTALACJI I W ZWIĄZKU Z TAKĄ INTERPRETACJĄ ZOSTAŁY BEZKOMPROMISOWO, ZE ZNAMIONAMI URZĘDNICZEJ POGARDY, WYRUGOWANE Z KRAJOBRAZU STOLICY POLSKI I Z SERC LUDZI DOTKNIĘTYCH TRAGEDIĄ I MIŁUJĄCYCH ZNAMIONA DOBRA.

POMNI POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ TAKICH KWALIFIKOWANYCH MANIPULACJI, ZBIERAJĄCY SIĘ PRZED KRZYŻEM, NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, NIE DAJĄ POSŁUCHU MNOŻĄCYM SIĘ , A SPRZECZNYM KOMUNIKATOM.

RAZ NARUSZONE ZAUFANIE WOBEC ELIT BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZAWSZE DYSKREDYTACJĄ CZYNNIKÓW REPREZENTATYWNYCH.

ŻYWIOŁ NARODU I LUD BOŻY MA ZAPISANE W SWOIM SUMIENIU POJMOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO, A WYRAŻONE ZNAKIEM KRZYŻA.

DZIĘKI TEMU, W PRZECIWIEŃSTWIE DO INNYCH GRUP I INNYCH SPOŁECZNOŚCI, SIĘGAJĄCYCH PO TERROR BOMBOWY -MY NARÓD POLSKI SPOGLĄDAMY W STRONĘ ETYKI I ŁADU PŁYNĄCEGO PRZEZ WIEKI Z SYMBOLIKI KRZYŻA, CZEGO WYMOWNYM FAKTEM BYŁA, JEST I BĘDZIE, DLA NAS, -TAKŻE FIGURA CHRYSTUSA, WRAZ Z KRZYŻEM I EPOKOWYM NAPISEM … „ SVRSVM CORDA » PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. KRZYŻA W WARSZAWIE ORAZ TAKŻE W INNYCH PODOBNYCH MIEJSCACH NASZEGO KRAJU.

TO, CO DZIEJE SIĘ PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM MA SWOISTY WYMIAR DIALOGU SPOŁECZNEGO, KTÓRY PRAWDZIWIE, PRZEZ KOLEJNE LATA BYŁ SPECYFICZNIE TŁAMSZONY, DLA DORAŹNYCH CELÓW I INTERESÓW POLITYCZNYCH, CZEGO PRZEWIDYWALNYM SKUTKIEM STAJE SIĘ JUŻ NASZA PONURA I PRZYGNĘBIAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ.

W TYM MIEJSCU HISTORII, KRZYŻ PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM STAŁ SIĘ DLA NAS, DLA NARODU -ZNAKIEM PRZEBUDZENIA I NADZIEI.

SKORZYSTAJMY WIĘC ZE ZNAKÓW ZSYŁANYCH NAM PRZEZ OPATRZNOŚĆ DLA DOBRA NARODU I POLSKI

W OKRESIE NASILENIA EMOCJI, TRWAJMY PRZY SWOICH PRZEKONANIACH I PRZY PORZĄDKU PŁYNĄCYM DLA ŚWIATA Z HISTORII MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA, BO STOJĄCY NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU KRZYŻ NADE WSZYSTKO I PRZEDE WSZYSTKIM JEST ZNAKIEM DOBRA.

TYLKO W OCZACH LUDZI ZŁEJ WOLI I W PRZEDMIOCIE WROGIEJ PROPAGANDY -KRZYŻ NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU JAWI SIĘ JAKO SYMBOL PODZIAŁÓW I ZŁA.

-TAKICH NIKCZEMNOŚCI, NAWET ZA SPRAWĄ NEGOCJACJI WYSOKICH UKŁADAJĄCYCH SIĘ STRON, NARÓD POLSKI NIE PRZYJMIE.

KRZYŻ DRAŻNI TYLKO TYCH, CO DOBRO PRÓBUJĄ ZWALCZAĆ PRZY POMOCY WSZELKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW.

KIERUJĄC SIĘ HISTORIĄ POWTARZAMY WIĘC ZA ADAMEM MICKIEWICZEM:

„ TYLKO POD TYM KRZYŻEM TYLKO POD TYM ZNAKIEM POLSKA JEST POLSKA, A POLAK POLAKIEM. »

JEDNOCZEŚNIE, PRZYWOŁUJĄC TE SŁOWA, JESTEŚMY WDZIĘCZNI -J.E. KS. BISKUPOWI E. FRANKOWSKIEMU ZA WYSTĄPIENIE PRASOWE MÓWIĄCE O TYM , ŻE USUWANIE KRZYŻA, GODZI W POLSKOŚĆ, CO POWINNO BYĆ DLA NAS TAKŻE NACZELNYM WSKAZANIEM, TAKŻE WOBEC KRZYŻA STOJĄCEGO, ZA SPRAWĄ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ, PRZED PAŁACEM NAMIESTNIKOWSKIM W WARSZAWIE, KTÓRY W SWEJ POSTACI PRZESZEDŁ JUŻ HISTORYCZNE, NADZWYCZAJNE REFERENDUM NARODOWE, W CZASIE PROCESU ŻAŁOBY I TO PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM.

WÓWCZAS NIKT NIE PROTESTOWAŁ, NIKT NIE JUDZIŁ, NIKT NIE UPRAWIAŁ DEMAGOGII WYWRACANIA PORZĄDKU SPOŁECZNEGO NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU. -JEDYNIE CHYŁKIEM SPOGLĄDANO BY UNIESIONY BÓLEM NARÓD NIE DOSTRZEGAŁ PERSONALI AUTORÓW NIKCZEMNYCH NAGONEK NA OSOBĘ I URZĄD PREZYDENTA. PODNIESIENI DO RANGI GODNOŚCI NARODU I POLSKI LUDZIE NIE POSTRZEGALI JESZCZE JASKRAWIĘ INTENCJI PALIKOTÓW, KUTZÓW, NIESIOŁOWSKICH, UBRANYCH W SZATY PLATFORMEŃSKIEGO DZIAŁANIA.

DZIŚ NARÓD DOSKONALI SWOJĄ KONDYCJĘ POPRZEZ ZBIÓR WYDARZEŃ DOTYKAJĄC BEZPOŚREDNIO ŻYWOTNYCH INTERESÓW POLSKI.

FAKTEM TAMTYCH DNI ŻAŁOBY JEST TO, ŻE WÓWCZAS NIKT NIE PROTESTOWAŁ, NIKT NIE WZBUDZAŁ NEGATYWNYCH EMOCJI, NIKT NIE WNOSIŁ KOMPETENCYJNYCH ZALEŻNOŚCI.

KRZYŻ PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM STAŁ I STOI DALEJ, BO TAKI JEST WYMIAR I TAKIE SĄ RACJE PROCESU DEMOKRACJI : VOX POPULI VOX DEI … SIGNUM THEMPORIS- DLA NASZEJ RZECZYWISTOŚCI W POSTACI KRZYŻA

WOBEC NAPORU ATEIZMU, DEWIACJI I POGAŃSTWA – POLACY DUMNIE, ZA SPRAWĄ KRZYŻA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM -MÓWIĄ:… „A MY ZA KRZYŻEM, I NA OPAK WYKOLEJANEJ EUROPIE !!! »

KATASTROFA SMOLEŃSKA SWOIM DALEKOSIĘŻNYM PRZESŁANIEM WNIOSŁA DO DZIEDZICTWA NARODOWEGO NOWĄ JAKOŚĆ, KTÓREJ NIE WOLNO NAM ZMARNOWAĆ, STAWIAJĄC PONAD JEJ SENS ŻYWIOŁOWY INTERES NARODU.

NIE MA WAŻNIEJSZEGO WYZWANIA 2010R JAK DOBRO OJCZYZNY i INTERES NARODU POLSKIEGO TRWAJĄCEGO Z GODNYM UPOREM POD KRZYŻEM CHRYSTUSOWYM.

MAMY DZIŚ HISTORYCZNĄ SZANSĘ DO DZIAŁANIA, WOKÓŁ SPRAW SMOLEŃSKA, BY ODWAŻNIE WSKAZAĆ MORALNE CELE NIEZBĘDNE DLA PRZYSZŁOŚCI DUMNEGO NARODU POLSKIEGO.

KATASTROFA SAMOLOTU TU 154 POD SMOLEŃSKIEM, DNIA 10 KWIETNIA 2010R, MA JAK DOTYCHCZAS SWÓJ NIEPORÓWNYWALNY Z NICZYM WYMIAR CYWILIZACYJNY. STOJĄCY W TEJ INTENCJI KRZYŻ JEST DLA NARODU SYMBOLEM SZACUNKU I PAMIĘCI, A TAKŻE WYMIERNYM GWARANTEM SPEŁNIENIA SIĘ INTENCJI WYRAŻONYCH LITERALNIE NA KRZYŻU. TAK WIĘC PO RAZ KOLEJNY, W KONTEKŚCIE FAKTÓW NALEŻY POWIEDZIEĆ, NIE MA GODNIEJSZEGO MIEJSCA DLA KRZYŻA I JEGO INTENCYJNEGO ZWIĄZKU Z TRAGEDIĄ SMOLEŃSKĄ JAK DZIEDZINIEC PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE.

PROSIMY WIĘC, ABY NIE CZYNIONO DYWERSJI SPOŁECZNEJ, NIE DYWAGOWANO NAWET PRZY UDZIALE NAJWYŻSZYCH AUTORYTETÓW O FAKTACH DEPORTACJI KRZYŻA, W INNE MIEJSCA, BO JEST ON NAM DANY I ZADANY, POPRZEZ FAKTY HISTORII.

NIE POTRZEBA NARODOWI INTRYG POLITYCZNYCH ORAZ TYCH, KTÓRZY PROGRAMOWO WYŻYWALI SIĘ NA INSTYTUCJI I NA OSOBIE PREZYDENTA, A OBECNIE USIŁUJĄ RESTAUROWAĆ SWOJE NIENAWISTNE POSTAWY W NOWYCH OKOLICZNOŚCIACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

DZIĘKI BIEGOWI ZDARZEŃ, UDZIAŁ NIKCZEMNIKÓW ZOSTAŁ DOSTRZEŻONY, A ICH DZIAŁANIA SĄ JUŻ ZNANE I POTĘPIANE, DLATEGO WIĘC NIE UDA SIĘ POWRÓCIĆ DO STARYCH SPRAWDZONYCH METOD MANIPULACJI I NIENAWISTNEJ DEZINFORMACJI OPINII PUBLICZNEJ.

HARCERZOM, POSŁUGUJĄCYM OFIARNIE PODCZAS PROCESU ŻAŁOBY, NARÓD DZIĘKUJE ZA NATCHNIONE DZIAŁANIA W SPRAWIE KRZYŻA, A TAKŻE ZA JEGO WPŁYW NA MORALE NARODU.

TO BYŁO DZIAŁANIE MISYJNE, KTÓRE ZA SPRAWĄ KRZYŻA WPISAŁO SIĘ W DZIEJE POLSKI.

PORZĄDEK RZECZY SPOŁECZNEJ OBJAWIA SIĘ TYM, ZE WSPANIAŁE AUTORSKIE DZIEŁA SĄ OFIAROWANE LUDZIOM, SPRAWIE LUB TEŻ IDEM.

TAK WIĘC POSTAWIONY KRZYŻ W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZYJĄŁ NA SIEBIE WYMIAR PUBLICZNY, ZA CO TAKŻE DZIĘKUJEMY HARCERZOM.

PRZYPOMINAMY TEŻ MŁODZIEŻY, POLSKĄ PRZYPOWIEŚĆ:… „ KTO DAJE I ODBIERA TEN SIĘ W PIEKLE PONIEWIERA. » – BY NIE POWIELALI BŁĘDÓW PRZESZŁOŚCI.

KIERUJEMY POD ADRESEM WIELEBNEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII Pw. ŚWIĘTEJ ANNY W WARSZAWIE POSTULAT ABY POWAŻNIE ROZWAŻYŁ ZAMIAR DEPORTACJI KRZYŻA SPRZED PAŁACU PREZYDENCKIEGO W WARSZAWIE I PYTAMY W IMIĘ CZEGO, CZY NADE WSZYSTKO W IMIĘ POLITYCZNYCH NACISKÓW I POLITYCZNYCH RACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA NADRZĘDNYM INTERESEM SPOŁECZNOŚCI.

SAMA BAZYLIKA MNIEJSZA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO KRZYŻA, POPRZEZ SWOJE MISTERNE PRZESŁANIE ORAZ SACRUM STANOWI WIELKIE DOBRO NARODOWE I JEST MIEJSCEM NIEZBYWALNEGO POTENCJAŁU DUCHA DLA POLSKIEGO PATRIOTYZMU.

NIE TRZEBA WIĘC DLA TAKIEGO MIEJSCA SACRUM JAKIM JEST ŚW. KRZYŻ CZYNIĆ DODATKOWO DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE POLITYCZNYM.

NIE TRZEBA WYWIERAĆ TYM SAMYM WPŁYWU NA RANGĘ I WARTOŚĆ KRZYŻA POSTAWIONEGO W CZASIE ŻAŁOBY NA DZIEDZIŃCU PAŁACU U PIERWSZEJ OSOBY W RZECZYPOSPOLITEJ. WRĘCZ PRZECIWNIE, Z MISYJNEGO POSŁANNICTWA KOŚCIOŁA PARAFIA Pw. ŚWIĘTEJ ANNY W WARSZAWIE, TO WSPÓLNOTA, JAKO PARAFIA CZYNIĄCA SWOJE CHARYZMATYCZNE POSŁANIE, WINNA ZABIEGAĆ O POSZERZANIE ZNAMION KULTU DLA KRZYŻA, WE WSZYSTKICH SOBIE PODLEGŁYCH MIEJSCACH, CO TEŻ CZYNI SIĘ SAMOISTNIE, NA RZECZY I WOKÓŁ KRZYŻA, PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM W WARSZAWIE

TAK WIĘC, W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM, POJAWIAJĄ SIĘ TU PONOWNIE, NA POZIOMIE PARAFII Pw. ŚW. ANNY UNIWERSALNA RADA WYPOWIEDZIANA PRZEZ J.E. KS. BISKUPA JAKO DYLEMAT WYNIKAJĄCY Z GŁOSU PASTERZA, E. FRANKOWSKIEGO, A MÓWIĄCA NAM O TYM I NADE WSZYSTKO, ŻE USUWANIE KRZYŻY W POLSCE GODZI W SAMĄ ISTOTĘ POLSKOŚCI!

W TYCH KWESTIACH PRAGNIEMY DODAĆ, ŻE POMIMO NIECHĘCI I PRZEŚMIEWCZYCH GESTÓW OKAZYWANYCH PRZEZ BOR ZWOLENNIKOM KRZYŻA, MY JAKO NARÓD, SWOIMI POSTAWAMI ZAŚWIADCZAMY O TYM , ŻE PAMIĘTAMY TAKŻE O OFIARACH KATASTROFY UBRANYCH W POLSKIE MUNDURY, A POZOSTAŁYCH PRZEZ TO NA SMOLEŃSKIM POSTERUNKU ODWIECZNEJ WARTY.

TAKI SAM SZACUNEK – WYRAZEM POSTAWIONEGO KRZYŻA, OKAZUJEMY WSZYSTKIM OFIAROM TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ TAKŻE ICH BLISKIM, RÓWNIEŻ TYM, CO ZNAMIONA TRAGEDII NOSZĄ W POLSKICH UMYSŁACH I POLSKICH SERCACH POUKRYWANE.

ZWRACAMY SIĘ DO TYCH z: a. b. w – CZYLI AGENTÓW BEZPIECZNEGO WPŁYWU CZYNIĄCYCH WOKÓŁ SPRAWY PROGRAMOWO GORĄCY NASTRÓJ, ZŁĄ ATMOSFERĘ, BY PORZUCILI SWOJE NIKCZEMNE PLANY NARAŻANIA NA SZWANK, NAJPIĘKNIEJSZEGO DEMOKRATYCZNIE OTWARTEGO RUCHU SPOŁECZNEGO, STAJĄCEGO BEZINTERESOWNIE W OBRONIE KRZYŻA PREZYDENCKIEGO, NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, A MOŻE TEŻ KRZYŻY W INNYCH MIEJSCACH RZECZYPOSPOLITEJ -VIDE: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 05 -2010 WARSZAWA, UL. WIEJSKA 4/6/8 I PRZY OKAZJI TEMATYCZNE POZYCJE DOSTĘPNE NA YOU TUBĘ / 11 MINUT / WOJNA O KRZYŻ CZ. 1 I 2, ZWIĄZANYCH Z TYM SAMYM TEMATEM, A STOJĄCYCH NA STRAŻY GODNOŚCI POLSKI.

MY ZE SWOIM ZAPASEM NORMALNOŚCI ORAZ IMPERATYWEM POLSKIEGO PATRIOTYZMU PRZEZWYCIĘŻYMY MNOŻĄCE SIĘ TRUDNOŚCI.

JESTEŚMY OTWARCI NA DOBRO I NADE WSZYSTKO ZAMIERZAMY ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAĆ.

TO JEST WYZWANIE CHWILI, BO NARÓD POLSKI W SWOIM SZLACHETNYM WYMIARZE ŻYWIOŁU CHCE PRZEZWYCIĘŻYĆ TOTALITARNE MOCE UKRYTE W PRZERÓŻNYCH MIEJSCACH NASZEJ OJCZYZNY.

POD KRZYŻEM NARÓD DYSKUTUJE I MODLI SIĘ, PRZEŚWIADCZONY GŁĘBOKO O MOCY I SENSIE MODLITWY ORAZ SPRAWCZEJ SILE SWEGO OFIARNEGO DZIAŁANIA.

PODCZAS TRUDNYCH ROZMÓW ODNOSIMY SIĘ WPROST DO NACZELNEJ ZASADY ZAWARTEJ W MYŚLI:… » KRZYŻ JEST PIERWSZĄ LITERĄ ALFABETU BOGA, A PŁYNĄCEJ OD SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II.

ZATROSKANI LOSEM POLSKIEGO KOŚCIOŁA CHOCIAŻBY POPRZEZ BRAK UJAWNIENIA DUCHOWNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z REŻIMEM TOTALITARNYM, ZAPRASZAMY POD PAŁAC PREZYDENCKI KS. KAZIMIERZA SOWĘ, BY WYKAZAŁ ZGODNIE Z NAUKĄ CHRYSTUSA NA CZYM POLEGA CHYBIONY POMYSŁ HARCERZY POLSKICH.

CO OGŁOSIŁ JUŻ RYCHLIWIE, PUBLICZNIE, DLA POTRZEB MONIKI OLEJNIK, NA ANTENIE RADIA „ZET » DAJĄC PRZY TYM PROGRAMOWY ASUMPT DO DALEKO IDĄCYCH DZIAŁAŃ NIEPRZYJAZNYCH KRZYŻOWI I SPRAWIE POLSKIEJ RACJI STANU.

MY TEGO KRZYŻA NIE TRAKTUJEMY JAKO SPOŁECZNY SKUTEK DOBRYCH LUB ZŁYCH POMYSŁÓW!

KIERUJEMY WIĘC ZA TYM POWAŻNE ZAPROSZENIE DO PANA TOMASZA WOŁKA – BYŁEGO REDAKTORA ŻYCIA Z KROPKAMI, ABY W ŚLAD ZA WYSTĄPIENIEM W „ LOŻY PRASOWEJ » U MAŁGORZATY ŁASZCZ, W TVN, BĘDĄC ZŁOTOUSTYM ORATOREM KAŻDEJ POLITYCZNEJ SPRAWY, PRZYBYŁ POD PAŁAC PREZYDENCKI W WARSZAWIE ZE SWOIM PROGRAMOWYM PRZESŁANIEM I TYM SAMYM WYKAZAŁ SŁUSZNOŚĆ SWOICH RACJI SKIEROWANYCH DLA DOBRA WSPÓLNEGO, A TAKŻE I PERSONIFIKACJI POWSTAJĄCEGO RUCHU.

JESTEŚMY NAWET SKŁONNI SPOGLĄDAĆ NA PANA TOMASZA WOŁKA, JAK NA LIDERA I ORĘDOWNIKA SPRAW POLSKICH, CHYBA ŻE ZBRAKNIE MU ODWAGI DLA SŁÓW GŁOSZONYCH PROGRAMOWO ZA PIENIĄDZE W KOMERCYJNEJ STACJI TVN.

PUKI CO, NIE MOŻEMY ULEGAĆ PRESJI ZAPIJACZONYCH OSOBNIKÓW
POJAWIAJĄCYCH SIĘ POD KRZYŻEM, BYWALCÓW CAŁODOBOWYCH
MORDOWNI HOTELU EUROPEJSKIEGO, KTÓRE FUNKCJONUJĄ MIMO
USTAWY, VIS A VIS GMACHU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JAKIM JEST
MINISTERSTWO KULTURY I…….

NIE MOŻEMY ULEGAĆ TANDETNYM WPŁYWOM PRZYPADKOWO WZNIECANYCH DYSKUSJI NIEPROWADZĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO CELU.

BYĆ MOŻE TERAZ, POJAWIA SIĘ PRAWDZIWA SZANSA ZBLIŻENIA POPRZEZ CZYNY DLA INTERESU POLSKIEJ RACJI STANU ?

TAK WIĘC, W MĄDROŚCI POLSKIEGO NARODU LEŻY DALSZE SKUTECZNE DZIAŁANIE !

TWORZĄC W UMYSŁACH SŁUŻEBNE IDEE, A W SERCACH GORĄCE POCZUCIE INTERESU OJCZYZNY SPOTYKAJMY SIĘ POD KRZYŻEM TYTUŁEM STWORZONEGO OBYCZAJU, TYTUŁEM ZDARZEŃ NOTORYJNYCH, NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, POD KRZYŻEM NA WPROST PAŁACU PREZYDENCKIEGO I TAKŻE PRZED MINISTERSTWEM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z PROGRAMOWYMI INTENCJAMI MIŁOŚCI OJCZYZNY, BY TRWAĆ PRZY SWOIM, PRZY POLSCE, PRZY OJCZYŹNIE, PRZY NARODZIE, PRZY KRAJU, ZA SPRAWĄ POLSKIEJ KULTURY, W OBRONIE KRZYŻA I GODNOŚCI POLSKI W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI KTÓRZY W RÓŻNY FORMALNY SPOSÓB UZNAJĄ NADRZĘDNE RACJE OJCZYZNY I OPOWIADAJĄ SIĘ ZA INTENCJAMI WYPISANYMI NA KRZYŻU, KTÓRY TYM SAMYM STAJE SIĘ DLA NAS GWARANTEM SPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ, JAK I GWARANTEM POZNANIA PRAWDY O TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ.

INNE, BRUTALNE ROZWIĄZANIA BĘDĄ POSIADAŁY ZNAMIONA BARBARZYŃSTWA, TRUDNE DO ZAAKCEPTOWANIA, ZE SKUTKIEM PORÓWNYWALNYCH ZDARZEŃ JAKIE MIAŁY MIEJSCE WE WRZEŚNI, W PRATULINIE, W MIĘTNYM, W AUSCHWITZ -ŻWIROWISKO. W KRAKOWIE I W INNYCH MIEJSCACH REPRESJI WOBEC ZNAKU KRZYŻA.

OD TWÓRCÓW ZŁYCH ROZWIĄZAŃ NARÓD BĘDZIE OCZEKIWAŁ BEZWZGLĘDNEGO WYWIĄZANIA SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ.

SZKODA BY TYM KRYTERIOM INSTRUMENTU PODLEGAŁY TAKŻE PODMIOTY MAJĄCE SWÓJ AUTORYTET I GODNE MIEJSCE W HISTORII NARODU POLSKIEGO.

PAMIĘTAMY, ŻE NIE ZOSTAŁY DO KOŃCA WYJAŚNIONE SPOŁECZNE FAKTY BARBARZYŃSKICH AKTÓW USUWANIA KRZYŻY Z MIEJSC PRZYDROŻNYCH GDZIE MIAŁY MIEJSCE TRAGICZNE W SKUTKACH WYDARZENIA DROGOWE.

WYPOWIADAJĄCY SIĘ PROGRAMOWO, O MIEJSCACH DLA KRZYŻY, KS. KAZIMIERZ SOWA WSKAZYWAŁ OPACZNIE WŁAŚNIE TE MIEJSCA TRAGEDII ZA NADZWYCZAJ GODNE, NADZWYCZAJ POŻĄDANE, DLA SYMBOLI KRZYŻA JAKO MIEJSCA PAMIĘCI, CO JUŻ W ŻYCIU CODZIENNYM TRAKTUJE SIĘ JAKO WYRAZ POKRĘTNEJ I CYNICZNEJ DEMAGOGII.

TYMCZASEM DLA PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNYCH BRAK JEST JEDNOZNACZNYCH AUTORYTATYWNYCH WSKAZAŃ.

PRZY TYM CIERPI POLSKA, CIERPI NARÓD, CIERPI KULTURA I OBYCZAJ, CIERPI SUMIENIE I CIERPI POLSKA RACJA STANU, DO KTÓREJ ZNAK KRZYŻA WPISAŁA POLSKA HISTORIA!

WOBEC NASILAJĄCYCH SIĘ GWAŁTOWNYCH ATAKÓW NA PODMIOTY SPOŁECZNEJ ADORACJI KRZYŻA ZE STRONY ZAPIEKŁYCH WROGÓW POLSKOŚCI OD SŁUŻB PAŃSTWOWYCH OCZEKUJEMY NIEZBĘDNEJ OCHRONY PODSTAWOWYCH DÓBR OBYWATELI, GODNOŚCI I NIETYKALNOŚCI, JAK I STOSOWNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSCA PAMIĘCI PO KATASTROFIE POLSKIEGO STATKU POWIETRZNEGO NAD SMOLEŃSKIEM W DNIU 10 04 2010 GDZIE OFIARĘ ŻYCIA ZŁOŻYŁO 96 OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ.

Z TEGO POWODU, NABIERA SWOICH PRZEDMIOTOWYCH RACJI SPOŁECZNA MYŚL « NIEUPORZĄDKOWANYCH » ABY NA TERENIE PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIEGO POWSTAŁO MUZEUM PAMIĘCI O FAKTACH Z 10 KWIETNIA 2010R Z PEŁNYM KOMPLEMENTARNYM WYRAZEM ZDARZEŃ, JAKO WZÓR DLA PRZYSZŁEJ PAMIĘCI O KATYNIU, PONARACH, MIEDNOJE I GIBLARTARZE ORAZ INNYCH MIEJSCACH ZAGŁADY POLAKÓW.

TO MIEJSCE I TE IDEE TO BARDZO DOBRE POMYSŁY DLA INTERESU NARODU, PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, KOŚCIOŁÓW I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI.

INNI, W KANONACH DEMOKRACJI BĘDĄ STANOWIĆ DLA NAS ZJAWISKO ŻYCZLIWEJ TOLERANCJI.

POWSTAJĄCE RUCHY WOKÓŁ IDEI KRZYŻA NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU WYKAZUJĄ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA W KIERUNKU POZYSKANIA OPINII SPOŁECZNEJ NA RZECZ POZOSTAWIENIA KRZYŻA W MIEJSCU DLA SIEBIE PRZEZNACZONYM.

INNE GRUPY SPOŁECZNE INTEGRUJĄCE SIĘ WOKÓŁ IDEI SZTUKI SŁOWA PRACUJĄ TWÓRCZO NA RZECZ SZEROKIEGO WYRAZU PAMIĘCI O POLSKIEJ RACJI STANU I KATASTROFIE POLSKIEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO, NA ROSYJSKIEJ ZIEMI.

POD HASŁEM: „NIEUPORZĄDKOWANI », OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ WYKAZUJĄ PRZEWODNIE IDEE KRZYŻA JAKO POSTULATY DLA RUCHÓW SPOŁECZNYCH, KTÓRYCH SENSEM IDEOWO-FORMALNYM KREUJE WIELCE SZACOWNA I ZNANA ARTYSTA PLASTYK -HK, A WOBEC KTÓREJ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA UJAWNIA SIĘ TYLKO INICJAŁY TWÓRCZE.

ZAWIĄZAŁY SIĘ GRUPY UZDOLNIONYCH TWÓRCZO LITERATÓW, KTÓRZY MOCĄ SŁOWA POLSKIEGO OPISUJĄ DLA POTOMNYCH FAKT O NIEWYMIERNEJ TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ. JUŻ DZIŚ WIADOMO, ŻE BEZ WZGLĘDU NA KOŃCOWY AKORD, KAŻDEGO 10 DNIA MIESIĄCA, PO ZŁOŻENIU KWIATÓW MŁODZI POECI POLSCY W RAMACH UPRAWNIEŃ O WOLNOŚCI ZGROMADZEŃ BĘDĄ RECYTOWAĆ PRZED LUDEM WARSZAWY INTENCYJNE UTWORY POŚWIĘCONE OFIAROM TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ.

„NIEUPORZĄDKOWANI » ZBIERAJĄ AKTYWNIE PODPISY JAKO WYRAZY POPARCIA, NA RZECZ IDEI PRZEKSZTAŁCENIA PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIEGO W FORMĘ KWALIFIKOWANEGO MUZEUM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA POSIADA DŁUG WDZIĘCZNOŚCI WOBEC PREZYDENTA STOLICY, A PÓŹNIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ PANA LECHA KACZYŃSKIEGO, ZA FAKT STWORZENIA NIEBYWAŁEGO NA ŚWIECIE MUZEUM HISTORII POŚWIĘCONEGO RUCHOWI OPORU I ARMII KRAJOWEJ CZASU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. WYPADAŁO BY SPŁACIĆ TEN DŁUG PODOBNYM GESTEM HISTORII W POSTACI TEMATYCZNEGO MUZEUM W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PANA PREZYDENTA, DLA KTÓREGO WAWEL STAŁ SIĘ MIEJSCEM SPOCZYNKU I MIEJSCEM ZOBOWIĄZAŃ NARODU WOBEC EKSCELENCJI TEGO ŚWIATA.

BEZ WĄTPIENIA, TA POCZESNA I WIELKA IDEA MUZEUM PAMIĘCI WINNA STAĆ SIĘ TAKŻE UDZIAŁEM AUTORKI -TEGO ZAMIARU, W OSOBIE WSPOMNIANEJ JUŻ HK, ZNANEJ PLASTYCZKI POLSKIEJ.

DO ZEBRANYCH TŁUMÓW PRZEMAWIAJĄ PRAGMATYCZNYM JĘZYKIEM FAKTÓW PRZEDSTAWICIELE POWSTAŁEGO NIEDAWNO RUCHU 2010, KTÓRZY W OPARCIU O DOSTĘPNE DLA NICH FAKTY WZBOGACAJĄ WOLUMEN WIEDZY O KATASTROFIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA SPRAGNIONEGO DZIAŁAŃ OPARTYCH O PRAWDZIWĄ PODMIOTOWOŚĆ.

RUCHY SPOŁECZNE WOKÓŁ KRZYŻA I DLA KRZYŻA, A NADE WSZYSTKO DLA PRAWDY I POLSKI MAJĄ SIĘ DOBRZE, WDZIĘCZNI JESTEŚMY TYM KAPŁANOM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO, KTÓRZY NIE BACZĄC NA ZAJADŁOŚĆ PROPAGANDY, A TAKŻE WBREW KONIUNKTURALIZMOWI POSTĘPOWANIA, ZATRZYMUJĄ SIĘ PRZED KRZYŻEM BY WSPÓLNYMI SŁOWAMI MODLITWY, PRZYBLIŻAĆ POLSKI SYNDROM KRZYŻA DO FORMY POWSZECHNEJ ADORACJI I SACRUM ZNAKU.

WOBEC SZCZEGÓLNYCH FAKTÓW JAKIE MIAŁY MIEJSCE PÓŹNYM WIECZOREM NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM, DNIA 17 LIPCA 2010, ZA POŚREDNICTWEM TEGO WYSTĄPIENIA, DO POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ SKŁADA SIĘ OSTRY PROTEST DO WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WOBEC TEGO, ŻE WŁAŚNIE TEGO HANIEBNEGO DNIA, NIE ZAGWARANTOWAŁY BEZPIECZEŃSTWA ZEBRANYM NA MODLITWIE OBYWATELOM MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, W MIEJSCU KONTEMPLACJI NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU.

NIE ZAPOBIEŻONO KWALIFIKOWANEJ NAPAŚCI NA MODLĄCY SIĘ TŁUM PRZEZ ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ ODMIEŃCÓW, KTÓRA ROZJUSZONA FAKTAMI SUKCESU SPOŁECZNEGO, NA ULICACH STOLICY POLSKI, POSTANOWIŁA DAWAĆ UPUST SWYM OHYDNYM IDEOM, TAKŻE W MIEJSCU UZNAWANYM PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO JAKO WAŻNE. BRAK STOSOWNEGO DZIAŁANIA NIE MOŻE BYĆ REKOMPENSOWANY NADGORLIWOŚCIAMI Z PREWENCYJNYM LEGITYMOWANIEM DZIENNIKARZY ZAINTERESOWANYCH PROBLEMEM KRZYŻA.

POD PRZEWODNICTWEM LIDERUJĄCEGO W TVN -MATEUSZA ISAKIEWICZA, KILKUNASTOOSOBOWA GRUPA WTARGNĘŁA POMIĘDZY MODLĄCY SIĘ TŁUM, BY SWOISTYMI SPOSOBAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA SUBKULTURY ZBOCZEŃCÓW, URĄGAĆ I KPIĆ WSZYSTKIM PODSTAWOWYM WARTOŚCIOM:

BOGU, CHRYSTUSOWI, KRZYŻOWI, NARODOWI, PREZYDENTOWI, KULTURZE POLSKIEJ. POZWOLONO IM GROMADZIĆ SIĘ BEZKARNIE Z PRZESŁANIEM GEJOWSKIEJ DEMORALIZACJI, NA WARSZAWSKICH ULICACH, WRAZ Z

SZYDERCZYM HASŁEM PRZEWODNIM:… „ NIE LĘKAJCIE SIĘ….. «

ZACZERPNIĘTYM JAKO ŻYWO Z PRZESŁAŃ PAPIESKICH PIELGRZYMEK DO OJCZYSTEGO KRAJU,

I TO BEZ SŁÓW PUBLICZNEGO SPRZECIWU ZE STRONY KOMPETENTNYCH CZYNNIKÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE.

ODMIEŃCY Z WARSZAWSKICH ULIC UWIERZYLI W SWOJE NADZWYCZAJNE POSŁANNICTWO SPRAWY I JAKO ŻYWO -NIE LĘKAJĄC SIĘ, NATARLI BRUKAJĄC BEZWZGLĘDNIE GODNOŚĆ POLAKÓW ZGROMADZONYCH PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM.

NIE MA WIĘC WYTŁUMACZENIA DLA TOLERANCJI SŁUŻB WOBEC TAKIEGO DZIAŁANIA.

DOMAGAMY SIĘ STOSOWNYCH I OKREŚLONYCH PRAWEM KROKÓW WOBEC BARBARZYŃCÓW I DEWIANTÓW WYZWOLONYCH Z MORALNO-PRAWNYCH ZASAD SPOŁECZNEGO WSPÓŁŻYCIA.

NIE DOPUSZCZAMY, ABY TAKŻE, KWALIFIKOWANE GRUPY PIJANYCH ZWOLENNIKÓW POKRĘCONEJ POLSKI, NA WZÓR PALIKOTA, WYŻYWAŁY SIĘ PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM W SPOSÓB PRZESTĘPCZY NA WARTOŚCIACH PRAWEM CHRONIONYCH.

OBIECUJEMY ,ŻE W RAMACH MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO NIE BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO ANALOGICZNYCH ODWETÓW , NATOMIAST JAKO PEŁNOPRAWNI OBYWATELE RP. OD STOSOWNYCH WŁADZ I POWOŁANYCH DO TEGO SŁUŻB, DOMAGAMY SIĘ PRAWNEJ OCHRONY PODSTAWOWYCH INTERESÓW OBYWATELA RZECZYPOSPOLITEJ.

PROBLEM KRZYŻA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM STANOWI JEDYNIE CZĄSTKĘ PROBLEMU DO KTÓREGO ANALOGICZNIE WPISUJE SIĘ W HANIEBNĄ KAMPANIE USUNIĘTYCH PRZYDROŻNYCH KRZYŻY JAK I W FAKT TRWANIA NA POSTERUNKU WIARY, KRZYŻA POD GMACHEM SEJMU POSTAWIONEGO W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI O POLSKICH PARLAMENTARZYSTACH, KTÓRZY ZGINĘLI DNIA 10 KWIETNA 2010R POD SMOLEŃSKIEM, A W SZCZEGÓLNOŚCI, DLA PANA POSŁA V-CE MARSZAŁKA SEJMU RP. ZA AKT NAWRÓCENIA SIĘ KU BOGU. MY OCZEKUJEMY, BY DZIĘKI TAKIM AKTOM DOKONAŁ SIĘ MENTALNO-OBYCZAJOWY PRZEŁOM PO STRONIE LEWICY RZECZYPOSPOLITEJ.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim środkom masowego przekazu za podejmowanie publikacji o znaku Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dobrze się stało, że za pośrednictwem znaku wiary, w galopadzie tematycznej, ujawniły się prawdziwe intencje WIELU wobec zasadniczych spraw Ojczyzny, Jej IMPONDERABILI i roli Polski w Europie .

Janusz Andrzej Zieliński, przedstawiany publicznie -G W z dnia 17-18 VII 2010 r. jako przewodniczący społecznego ruchu na rzecz Obrony Krzyża, a także godności Polski. Warszawa, 17 lipiec 2010. Ad vocem do publikacji prasowych.

POMIMO WIELU PROBLEMÓW I ZDARZEŃ LOSOWYCH KRZYŻ POSTAWIONY PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM W WARSZAWIE STOI, MONUMENTALNIE!

JAKO ŻYWO, WOKÓŁ SYMBOLU POJAWIAJĄ SIĘ ZJAWISKA DOBRZE JUŻ ZNANE NARODOWI, A INSPIROWANE JUŻ PRZED LATY PRZEZ KLASYCZNIE WROGĄ POSTAĆ LENY B. KTÓREJ DOROBEK GŁĘBOKO ZAKORZENIŁ SIĘ W TOŻSAMOŚCI WIELU PROGRAMOWYCH POSTACI Z ANTY-ELIT NARODOWYCH. TO, CO DZISIAJ OBSERWUJEMY PUBLICZNIE PRZYPOMINA PROGRAMOWE NAGONKI PODEJMOWANE PRZECIWKO PRYMASOWI TYSIĄCLECIA J.E. KS. BISKUPOWI STEFANOWI WYSZYŃSKIEMU, KTÓRY BYŁ DLA WROGÓW PRZYCZYNKIEM NARODOWEJ PRZYZWOITOŚCI.

PODOBNIE JAK TAMTYMI CZASY DZIŚ WIERNI SYNOWIE TOTALITARYZMU SKRZYKUJĄ SIĘ DO ANTY-KRUCJAT WOBEC KRZYŻA … „ KTÓRY DZIELI ? »

DOSKONALE WYKSZTAŁCENI ZA NARODOWE ŚRODKI, USIŁUJĄ WMAWIAĆ NARODOWI, SPOŁECZEŃSTWU POLSKIEMU, ŻE NIEME DRZEWO KRZYŻA DZIELI NARÓD ???

TO NIE PONADCZASOWY SYMBOL CYWILIZACJI DZIELI SPOŁECZEŃSTWO, A MODERATORZY, ICH POKRZYWIONE, POWICHROWANE I PREZENTOWANE EGO -ULEGAJĄCE WCIĄŻ KONIUNKTURALNEJ DEFORMACJI: BY GONIĆ ZA MATERIĄ I BYTEM, BY PRZY TYM BYĆ MATERIĄ W POLSCE, A DYSPOZYCJĄ IDEI i DUCHA, POZA POLSKĄ.

PRYMASOWI TYSIĄCLECIA KS. KARDYNAŁOWI S.WYSZYŃSKIEMU PRZYPISYWANO WSZELKIE ZŁO SPOŁECZNO-PAŃSTWOWE.

PODOBNIE TERAZ Z BRAKU AUTORYTETÓW, KAMPANIE NIENAWIŚCI TOCZY SIĘ WOBEC NIEMEGO SYMBOLU POLSKIEJ WIARY.

ZAKŁADANO, ŻE IZOLACJA SPOŁECZNA WIELKIEGO PRYMASA USTABILIZUJE KORYTO NURTU DLA BEZBOŻNEGO KOMUNIZMU. STAŁO SIĘ INACZEJ, PRYMAS POWRÓCIŁ NA ŁONO KOŚCIOŁA POLSKIEGO I NOWĄ MIARĄ WIARY PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ODNOWY KOŚCIOŁA ORAZ IDEI, KTÓRE ZAWIODŁY KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁĘ NA TRON PIOTROWY.

PODOBNE WZORCE PRZYJMIE SIĘ TERAZ, GDYBY KRZYŻ SPRZED PAŁACU PREZYDENCKIEGO ZOSTAŁ NIKCZEMNIE DEPORTOWANY, TYTUŁEM KOMPROMISU ALBO PREWENCYJNIE ZGNIŁEGO ZABIEGU JEDNOŚCI Z KAŻDEGO MIEJSCA RZECZYPOSPOLITEJ, POWRÓCI ON /KRZYŻ/ DO SWEGO PIERWOTNEGO MIEJSCA, BY RÓWNIE Z MOCĄ UNIWERSALNEGO PRZESŁANIA SWEGO SYMBOLU GŁOSIĆ NOWĄ JAKOŚĆ, DLA POLSKI I NARODU POLSKIEGO.

ZEBRANI PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM CZĘSTO WZNOSZĄ DUMNIE OKRZYKI:… „ TU JEST POLSKA !!! » TAK JEST I TAK TEŻ NIECH ZOSTANIE, NA WIEKI !!!

ZAŚ, ZA PRZESŁANIEM ADAMA MICKIEWICZA, BĘDĄCEGO W BARDZO TRUDNYM OKRESIE ŻYCIA MÓWIMY:

GDZIE JEST POLSKA TAM JEST KRZYŻ CHRYSTUSOWY!!!

Jan Gruszyński, Janusz Zieliński, Rafał Gawroński, Krystyna Ratyńska, Józef Obrębski i inni.

Warszawa, lipiec 2010 roku.

www.rafzen.wordpress.com

Brak głosów